Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc

85 894 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:16

Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương. Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcMỤC LỤCMỤC LỤC 1 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com . 1 Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học . 1 LỜI MỞ ĐẦU 2 1.Ý nghĩa tính cấp thiết của đề tài . 2 CHƯƠNG 1 5 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HTX THÁI DƯƠNG 5 1.1.Lịch sử hình thành phát triển của HTX Thái Dương . 5 1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của HTX Thái Dương . 7 1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức 7 1.3. Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nay . 10 1.4. Doanh số 12 1.5. Địa bàn kinh doanh 14 1.6. Phương thức kinh doanh 15 1.7. Tình hình Tài chính của doanh nghiệp 15 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com . 17 Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học . 17 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com . 29 Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học . 29 1.8. Khả năng cạnh tranh trong ngoài nước của doanh nghiệp 21 1.9. Kết luận 23 1.10. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới. 25 CHƯƠNG 2 26 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG 26 XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ 26 2.1. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. 26 2.2. Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ vai trò của xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ 31 2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu TCMN . 40 2.4. Tình hình hoạt động XK hàng thủ công mỹ nghệ thời gian qua 45 CHƯƠNG 3 49 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁC MẶT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA HTX THÁI DƯƠNG . 49 3.1.Ngành nghề kinh doanh của HTX Thái Dương những vấn đề đặc thù của ngành hàng. 49 3.2.Thực trạng hoạt động XK mặt hàng thủ công mỹ nghệ của HTX Thái Dương . 51 Nhằm hiểu rõ hơn về tình hình xuất khẩu theo kim ngạch tôi đã sử dụng phương pháp tính toán nội suy từ các dữ liệu quá khứ về kim ngạch tỷ giá để tính toán, ước lượng cho năm 2011 2012 như bảng dưới đây. 52 Đơn vị: Chậu, bộ 54 Xem thêm phần phụ lục 5 về các số liệu tuyệt đối 54 Đơn vị tính: VNĐ . 59 3.3.Tóm lược các vấn đề tồn tại phương hướng phát triển trong hoạt động XK của HTX Thái Dương . 62 1Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcCHƯƠNG 4 66 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA HTX THÁI DƯƠNG . 66 4.1.Một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu . 66 4.2. Một số kiến nghị đối với các cơ quan nhà nước . 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 75 PHỤ LỤC 1 76 CÁC MẶT HÀNG CỦA HXT THÁI DƯƠNG . 76 PHỤ LỤC 2 79 XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 79 PHỤ LỤC 3 80 QUY TRÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM 80 PHỤ LỤC 4: KIM NGẠCH XUẤT KHẨU ĐI CÁC THỊ TRƯỜNG . 83 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com . 83 Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học . 83 PHỤ LỤC 5: SỐ LƯỢNG HÀNG XUẤT KHẨU ĐI CÁC THỊ TRƯỜNG . 84 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com . 85 Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học . 85 LỜI MỞ ĐẦU1.Ý nghĩa tính cấp thiết của đề tàiSản phẩm thủ công mỹ nghệ là mặt hàng có truyền thống lâu đời của Việt Nam, được xuất khẩu khá sớm so với các mặt hàng khác, đã đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước, đồng thời có một vai trò quan trọng trong giải quyết một số vấn đề kinh tế xã hội tại nông thôn. Là mặt hàng có mức độ tăng trưởng khá cao trong những năm qua,bình quân khoảng 20% trên 1 năm, thị trường xuất khẩu thủ công mỹ nghệ của nước ta ngoài các nước chủ yếu như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Anh , Pháp, Đức, Hàn Quốc, Đài Loan . Hiện đã có mặt tại 163 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới, cũng là mặt hàng có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu rất lớn. Có thể nói, tác động kinh tế xã hội của ngành thủ công mỹ nghệ khá cao, đặc biệt là về mặt giảm nghèo phát triển khu vực nông thôn. Ngành này đóng góp phần lớn cho việc phát sinh thu nhập ở các khu vực nông thôn, thu hút đầu tư cải thiện cơ 2Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcsở hạ tầng thu hẹp khoảng cách giữa mức sống ở nông thôn đô thị. Tiềm năng xuất khẩu của ngành này ở mức cao. Đây là một ngành năng động, có mức tăng trưởng xuất khẩu về mặt giá trị tăng nhanh hơn gấp 5 lần so với mức trung bình thế giới. Các điều kiện thâm nhập thị trường của Việt Nam đối với ngành này tương đối ưu đãi. Sản phẩm thủ công của Việt Nam nổi tiếng do có mức giá vừa phải cũng như có một loạt các loại thiết kế độc đáo, nổi bật nhờ có nền tảng dân tộc đa dạng. Tuy nhiên mức độ phát triển của ngành thủ công mỹ nghệ vẫn còn hạn chế so với tiềm năng của nó: đặc biệt những năm gần đây doanh thu xuất khẩu của ngành thủ công mỹ nghệ mặc dù có tăng trưởng nhưng vẫn không đạt được chỉ tiêu đề ra, ngoài một số mặt hàng gốm sứ mỹ nghệ, các mặt hàng thủ công mỹ nghệ còn lại đã bộc lộ nhiều điểm yếu: mẫu mã sản phẩm chậm cải tiến, thiếu mặt hàng mới, kiểu dáng sản phẩm không theo kịp tập quán thói quen tiêu dùng của thị trường xuất khẩu, sản phẩm không dự đoán được những biến đổi khí hậu của từng địa phương. Sản phẩm thiếu đồng bộ, tính hoàn thiện sản phẩm còn thấp, công dụng không rõ nét, độ an toàn chưa được chú ý, bao bì không hấp dẫn . Chính vì thế, hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam đang phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường quốc tế.HTX Thái Dương là một trong những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ lâu đời tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động từ năm 1982, đến nay sản phẩm của HTX đã có mặt tại nhiều nước trên Thế giới. Tuy nhiên, không nằm ngoài quy luật chung của ngành, HTX cũng luôn phải đương đầu với những khó khăn về cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Phân tích tình hình xuất khẩu các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương” là đề tài tốt nghiệp của mình.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiMục tiêu chủ yếu của luận văn tốt nghiệp là nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của HTX Thái Dương, phân tích điểm 3Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcmạnh, điểm yếu của doanh nghiệp trong vấn đề XNK. Trên cơ sở thực trạng đó, tác giả đề xuất kiến nghị một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch XNK cho doanh nghiệp.2. Đối tượng phạm vi nghiên cứu của đề tài- Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của HTX Thái Dương- Phạm vi nghiên cứu của luận văn: Luận văn tốt nghiệp chuyên ngành tập trung nghiên cứu hoạt động xuất khẩu của HTX Thái Dương trong giai đoạn từ năm 2008 đến nay3. Phương pháp nghiên cứu của luận vănLuận văn được viết bằng việc sử dụng tổng hợp các phương pháp công cụ chủ yếu là thống kê, phân tích, so sánh tổng hợp nhằm làm sáng tỏ các vấn đề có liên quan.4. Nội dung tóm tắt nghiên cứuLuận văn được chia làm bốn chương chính như sau:Chương 1: Giới thiệu Tổng quan về HTX Thái DươngTại chương này, tác giả giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, bộ máy cơ cấu tổ chức chức năng nhiệm vụ của các Phòng/Ban, tình hình nhân sự của HTX Thái Dương. Đồng thời, tác giả cũng phân tích đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của HTX từ năm 2008 đến nay định hướng cho những năm tiếp theo.Chương 2: Những vấn đề cơ bản về xuất khẩu hoạt động gia tăng kim ngạch của doanh nghiệpTại chương này, tác giả đưa ra lý luận chung về vấn đề xuất khẩu, vai trò của XK, các hình thức XK các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động XK nói chung đối với hoạt động XK hàng thủ công mỹ nghệ nói riêng.Chương 3: Phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của HTX Thái Dương4Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcTác giả đi sâu nghiên cứu ngành nghề kinh doanh chỉ ra những vấn đề đặc thù của HTX Thái Dương, từ đó đưa ra một số phân tích, đánh giá về tình hình XK của HTX.Chương 4: Các giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương. Trong chương này tác giả chỉ ra các vấn đề tồn tại phương hướng trong hoạt động xuất khẩu của HTX Thái Dương. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu một số kiến nghị đối với các cơ quan Nhà nước nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của HTX nói riêng của ngành thủ công mỹ nghệ nói chung.CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HTX THÁI DƯƠNG1.1. Lịch sử hình thành phát triển của HTX Thái Dương HTX Thái Dương là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Qua 25 năm tồn tại nỗ lực phấn đấu phát triển, HTX đã gặt hái được những thành công nhất định như đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để cải tiến công nghệ nung bằng củi sang nung bằng Gas, đầu tư công nghệ làm đất nguyên liệu , nghiên cứu men màu, xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001 – 2000, xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý trong nền kinh tế thị trường đào tạo tay nghề cho lao động ngành gốm. Với tổng diện tích mặt bằng sản xuất: 20.000 m2, với hệ thống nhà xưởng dây chuyền sản xuất tiên tiến so với ngành gốm Việt Nam hiện nay, HTX có khả năng sản xuất 30 x 40' containers hàng hoá mỗi tháng.5Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcLà một doanh nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất xuất khẩu hàng gốm mỹ nghệ của Việt Nam đã từng là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham dự các triển lãm quốc tế như Frankfurt, HongKong, Chicago . Thái Dương hiểu chất lượng sản phẩm có vai trò quan trọng như thế nào, từ đó liên tục cải tiến nâng cao chất lượng. Việc đầu tư công nghệ sản xuất nâng cao các tiêu chuẩn về lao động luôn được cải tiến thực hiện hàng năm. Vì thế sản phẩm của Thái Dương đã thỏa mãn được các yêu cầu khắc khe của nhiều thị trường như Đức, Nhật, Anh, Phần Lan, Tây Ban Nha, đặc biệt là thị trường Bắc Mỹ.Các mốc thời gian quan trọng về sự phát triển của HTX:- Ngày 26/04/1982: HTX Thái Dương chính thức đi vào hoạt động với tên gọi ban đầu “ Tổ Hợp Gốm Hóa An”, do một nhóm nghệ nhân yêu nghề góp vốn thành lập. để thích ứng với sự phát triển kinh tế chung khả năng hoạt động sản xuất kinh doanh, tập thể tổ viên đã nhất trí tình nguyện xây dựng tiến lên HTX với tên gọi đầy đủ HTX Gốm Mỹ Nghệ Xuất Khẩu Dân Dụng Thái Dương kể từ ngày 08/03/1986 theo quyết định số 23/15/QĐ với 54 xã viên, đóng góp 103,500 đồng vốn huy động.o Văn phòng giao dịch đặt tại : K27B, đường Nguyễn Ái Quốc ( Quốc lộ 1K cũ ) khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Naio Tên giao dịch : THAI DUONG CO-OPERATIVEo Tên viết tắt : THAI DUONG CO-OPo Ngành nghề kinh doanh : sản xuất kinh doanh mặt hàng gốm mỹ nghệ các ngành hàng thủ công mỹ nghệ khác.o Mã số thuế: 36000356525o Điện thoại: 061 3859396 / 3859333 Fax: 061 3859371.- Năm 1998: HTX đã tiến hành Đại hội xã viên chuyên trao đổi hoạt động theo luật HTX, được UBND thành phố Biên hòa công nhận điều lệ hoạt động ngày 6Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chun đề tốt nghiệp đại học, cao học03/03/1998 cấp giấy chứng nhận kinh doanh số 0004/BH kí ngày 30/03/1998. Hợp tác xã Thái Dương là nơi giàu truyền thống về nghề gốm mỹ nghệ từ rất lâu đời. Phát huy truyền thống đó, từ khi thành lập đến nay Thái Dương Co.op đã sản xuất góp phần giới thiệu hàng gốm mỹ nghệ của Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới.- Từ năm 2002, HTX đã hợp tác với một số đối tác để sản xuất phát triển các hàng thủ cơng mỹ nghệ khác như hàng mây tre đan, hàng tole đặc biệt vào đầu q 02 năm 2007, Thái Dương mở thêm mặt hàng mỹ nghệ bằng chất liệu resin.- Từ 2007 đến nay, HTX Thái Dương có hơn 300 cơng nhân lành nghề với bàn tay khéo léo óc sáng tạo cho ra đời những sản phẩm gốm mỹ nghệ ngày càng độc đáo hơn về màu sắc kiểu dáng, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu khách hàng trong ngồi nước.1.2. Bộ máy tổ chức hoạt động của HTX Thái Dương1.2.1.Sơ đồ bộ máy tổ chức7BAN QUẢN TRỊPHĨ CHỦ NHIỆMPhụ trách Tài Chính – Hành chínhCHỦ NHIỆMPHĨ CHỦ NHIỆMPhụ trách Kinh Doanh – Sản XuấtHÀNH CHÍNH NHÂN SỰPHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNHPHỊNG KẾ TỐN TÀI VỤBẢO VỆKế Tốn Tổng HợpKế Tốn Thanh tốnKế Tốn Vật TưKế Tốn Thủ QuỹXÍ NGHIỆP SẢN XUẤT GỐMBộ Phận Nghiệp VụSáng Tác & Thực Hiện MẫuPhân Xưởng CBNL GốmPhân Xưởng Tạo HìnhKho Bán Thành Phẩm & PXPhân Xưởng MenPhân Xưởng LòKho Thành PhẩmPHỊNG KINH DOANHBộ Phận Bán Hàng ( XNK )Bộ Phận Thiết Kế Mẫu Kho Thành Phẩm, Đóng gói bao bìSơ đồ 1: Tổ chức bộ máyLiên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học1.2.2. Chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Ban quản trị các Phòng/Ban1.2.2.1.Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Quản trị.Ban quản trị gồm 3 người được đại hội xã viên bầu theo nhiệm kỳ 5 năm, các thành viên ban quản trị phân công phụ trách các khâu then chốt trong toàn hợp tác xã trong ban quản trị là cơ quan điều hành mọi hoạt động kinh doanh của hợp tác xã theo quy tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chủ nhiệm là người điều hành công việc của hợp tác xã . Ban quản trị của hợp tác xã hiện nay bao gồm:- Ông Huỳnh Hữu Nghĩa: trưởng ban quản trị kiêm Chủ Nhiệm hợp tác xã. Là người đại diện hợp pháp chịu trách nhiệm trước đại hội xã viên, trước ban quản trị cơ quan nhà nước về hoạt động sản xuất của hợp tác xã theo chế độ hiện hành.- Bà Bùi Thị Kim Uyên: Thường Trực ban Quản trị kiêm phó Chủ Nhiệm hợp tác xã phụ trách công tác tài chính hành chính của hợp tác xã.8Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao học- Bà Huỳnh Thị Minh Thư: Phó chủ nhiệm kiêm trưởng phòng kinh doanh, chịu trách nhiêm về hoạt động kinh doanh sản xuất.1.2.2.2 Chức năng, Nhiệm Vụ Quyền hạn của các Phòng ban. Phòng Tổ chức hành chính:Có nhiệm vụ tổ chức công tác hồ sơ nhân viên thực hiện chế độ chính sách tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như bảo hiễm thất nghiệp theo quy định nhà nước, tổ chức tuyển dụng đào tạo nhân viên , quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ của hợp tác xã, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể công nhân viên cũng như tham quan du lịch hàng năm. Thực hiện các quy định về pháp luật có liên quan các công việc có tính hành chính. Phòng Kinh Doanh:Gồm một trưởng phòng kinh doanh các nhân viên nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Phòng Kinh Doanh là đàm phán, kí kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng, xây dựng phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch sản xuất cho các đơn vị sản xuất các phòng ban liên quan. Tổ chức việc xuất hàng các nghiệp vụ liên quan tới quy trình kinh doanh của hợp tác xã Thái Dương, Tham mưu cho ban quản trị hoạch định chiến lược kinh doanh trong từng thời điểm. Phòng Kế toán.Gồm kế toán trưởng các nhân viên. Phòng kế toán có nhiệm vụ tham mưu cho ban quản trị trogn công tác tài chính thống kê, kết quả sản xuất kinh doanh, sử dụng ngồn vốn có hiệu quả.o Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động của phòng kế toán, tổng hợp các báo cáo hàng tháng, quý năm theo yêu cầu báo cáo của chủ nhiệm hợp tác xã.Báo cáo thuế theo quy định của nhà nước chỉ đạo các kế toán viên làm đúng quy định mà hợp tác xã giao cho chịu trách nhiệm về báo cáo tài chính.o Kế toán thanh toán: 9Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com Nhận hỗ trợ làm luận văn, tiểu luận, bài tập lớn, đề án, báo cáo, chuyên đề tốt nghiệp đại học, cao họcChịu trách nhiệm tình hình thu, chi quỹ tiền mặt hàng tháng phát lương tháng cho cán bộ công nhân viên theo đúng quy định.o Kế toán vật tư:Chịu trách nhiệm nhập, xuất vật tư nguyên liệu theo kế hoạch. Xí nghiệp sản xuấtGồm một giám đốc các nhân viên của các phòng ban , các phân xưởng, nhiệm vụi của xí nghiệp sản xuất là tổ chức quản lý sản xuất , bố trí lao động , triển khai kế hoạch thực hiện sản xuất theo các đơn hàng phiếu triển khai sản xuất từ phòng kinh doanh. Đảm bảo cho việc sản xuất hàng đúng chất lương , mẫu mã, men màu . đúng tiến độ giao hàng mà phòng kinh doanh yêu cầu.1.2.3. Ưu nhược điểm của bộ máy tổ chức Ưu điểm: Qua sơ đồ tổ chức cũng như chức năng của từng phòng ban trong HTX Thái Dương ta có thể thấy mô hình tổ chức của HTX tương đối tinh gọn, chỉ với Ban quản trị 4 phòng nghiệp vụ. Tuy nhiên, việc phân công nhiệm vụ tại các phòng được thực hiện theo hướng chuyên môn hóa trong đó mỗi phòng đều được chia thành nhiều nhóm nghiệp vụ chuyên trách. Việc cơ cấu tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng như vậy giúp cho quá trình thực hiệc không bị chồng chéo, việc sản xuất mang tính chuyên môn hóa cao giúp khai thác tối đa hiệu quả sử dụng lao động. Nhược điểm: Bên cạnh những ưu điểm kể trên, mô hình tổ chức trên cũng tiềm ẩn những nhược điểm nhất định. Việc phân chia nhiệm vụ rõ ràng theo hướng chuyên môn hóa như trên yêu cầu nhân sự của Công ty luôn được giữ ở trạng thái ổn định. Bất kỳ sự mất cân đối về nhân sự ở phòng/ban nào cũng làm ảnh hưởng không tốt tới hoạt động của Công ty.1.3. Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nayTT Phòng/Ban Tổng số Nam Nữ1. Ban quản trị 3 1 210[...]... doanh chỉ ra những vấn đề đặc thù của HTX Thái Dương, từ đó đưa ra một số phân tích, đánh giá về tình hình XK của HTX. Chương 4: Các giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương. Trong chương này tác giả chỉ ra các vấn đề tồn tại phương hướng trong hoạt động xuất khẩu của HTX Thái Dương. Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu một... với các cơ quan Nhà nước nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ cơng mỹ nghệ của HTX nói riêng của ngành thủ cơng mỹ nghệ nói chung.CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HTX THÁI DƯƠNG1.1. Lịch sử hình thành phát triển của HTX Thái Dương HTX Thái Dương là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ. Qua 25 năm tồn tại nỗ lực phấn đấu phát triển, HTX. .. giả đã lựa chọn đề tài: Phân tích tình hình xuất khẩu các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương” là đề tài tốt nghiệp của mình.1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tàiMục tiêu chủ yếu của luận văn tốt nghiệp là nghiên cứu, phân tích thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của HTX Thái Dương, phân tích điểm 3 Liên hệ: Nhóm luận văn Tuấn Sơn – 0127 800 1762 – buituanson2008@gmail.com... nay, hình thức xuất khẩu này sẽ góp phần đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Việt Nam hàng năm.- Xuất khẩu ra nước ngoài: là hình thức các doanh nghiệp bán hàng thủ cơng mỹ nghệ cho các đối tác nước ngoài bằng cách mang hàng sang tận nơi băng các phương tiện vận tải khác nhau phải chịu sự ràng buộc của một số thủ tục xuất khẩu nhất định.2.2.1.2. Xét theo kênh xuất khẩu. .. trường nước ngoài. Xuất khẩu tạo nguồn ngoại tệ cho các doanh nghiệp , tăng dự trữ, qua đó nâng cao khả năng nhập khẩu ,thay thế, bổ sung, nâng cấp máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình phát triển. Xuất khẩu phát huy cao tính năng động sáng tạo của các cán bộ xuất nhập khẩu cũng như các đơn vị tham gia, tích cực tìm tịi phát triển các mặt hàng trong khả năng xuất khẩu vào các thị trường có... tranh thương hiệu của Thái Dương khá thấp, khơng thể tự chủ động sản xuất, tìm kiếm, khai thác các thị trường bên ngoài nước được mà phải dựa vào sự liên kết, đặt hàng của các tổ chức lớn ở bên ngồi. Tình trạng này làm cho hàm lượng giá trị gia tăng trong khâu sản xuất của Thái Dương không cao, giá lợi nhuận khó có thể tăng được do phụ thuộc vào đơn đặt hàng gia cơng của các đối tác. Nhìn chung... trương giới thiệu sản phẩm của Việt Nam ra nước ngồi, từ đó ta có thể mở rộng quan hệ kinh doanh có thể tăng kim ngạch xuất khẩu thủ công mỹ nghệ.d) Xuất khẩu TCMN là cơ sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại của nước ta.Đẩy mạnh xuấu khẩu nói chung thủ cơng mỹ nghệ nói riêng có vai trị tăng cường sự hợp tác quốc tế với các nước, nâng cao địa vị vai trò của nước ta trên thị 37... Thực hiện các quy định về pháp luật có liên quan các cơng việc có tính hành chính. Phịng Kinh Doanh:Gồm một trưởng phòng kinh doanh các nhân viên nghiệp vụ. Nhiệm vụ của Phòng Kinh Doanh là đàm phán, kí kết hợp đồng xuất khẩu với khách hàng, xây dựng phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch sản xuất cho các đơn vị sản xuất các phòng ban liên quan. Tổ chức việc xuất hàng các nghiệp... xuất kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ lâu đời tại Việt Nam. Bắt đầu hoạt động từ năm 1982, đến nay sản phẩm của HTX đã có mặt tại nhiều nước trên Thế giới. Tuy nhiên, khơng nằm ngồi quy luật chung của ngành, HTX cũng ln phải đương đầu với những khó khăn về cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Xuất phát từ thực tế đó, tác giả đã lựa chọn đề tài: Phân tích tình hình xuất khẩu các giải. .. khả năng thâm nhập. Xuất khẩu buộc các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới hồn thiện cơng tác quản trị kinh doanh , đồng thời giúp các doanh nghiệp kéo dài tuổi thọ chu kỳ sống của sản phẩm . Xuất khẩu dẫn đến cạnh tranh, theo dõi lẫn nhau giữa các đơn vị tham gia xuất khẩu trong ngồi nước. Chính vì vậy, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao chất lượng hàng hố, tìm mọi cách để nâng cao chất . Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương là đề tài tốt nghiệp của mình.1. Mục tiêu nghiên cứu của. 66 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CỦA HTX THÁI DƯƠNG ... 66 4.1.Một số giải pháp nhằm gia tăng kim ngạch xuất khẩu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc, Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc, Phân tích tình hình xuất khẩu và các giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu của HTX Thái Dương.doc, Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban quản trị và các PhòngBan, Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Phương pháp nghiên cứu của luận văn Ban quản trị 3 Phòng Kế tốn Tài vụ 3 Phòng nghiệp vụ Kinh doanh 5 Xưởng chế biến ngun liệu gốm 8 Xí nghiệp sản xuất 55

Từ khóa liên quan