Quản trị rủi ro nguồn nhân lực

57 780 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2015, 10:13

Quản trị rủi ro nguồn nhân lực QUẢN TRỊ RỦI RO GVHD: Ths. Trương Thị Thùy Dung Nhóm th c ự hi n:ệ NHÓM 3 QUẢN TRỊ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC SINH VIÊN THỰC HIỆN 1. Tạ Thị Kim Chi 2. Thiều Thị Ngọc Diễm 3. Lê Thị Thanh Hải 4. Hoàng Thị Hoa 5. Đỗ Văn Huy 6. Nguyễn Bình Phương Huyền 7. Nguyễn Thảo Linh 8. Nguyễn Hoàng Long 9. Trần Thị Yến Nhi 10. Nguyễn thị Tuyết Sương 11. Đinh Đỗ Hoàng Tân 12. Thiều Thị Thu Thảo 13. Nguyễn Thị Thu Thủy RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC 1 2 RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SM ENTERTAINMENT KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC RỦI RO Bất trắc Có thể đo lường Mối nguy hiểm Kết quả: - Có lợi - Không có lợi KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực Cán bộ Công nhân Nhân viên Nhà quản trị Lao động: - Toàn thời gian - Bán thời gian Lao động theo mùa Lao động quanh năm QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC Hoạch định nguồn nhân lực Phân tích và thiết kế công việc Chiêu mộ và đào tạo, phát triển Đánh giá công việc, thù lao Sức khỏe và an toàn nhân viên KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC Người lao động: - Gặp tai nạn - Mất sức lao động - Bỏ việc Tổn thất nhân sự Ảnh hưởng: - Người lao động và gia đình - Năng suất lao động NHẬN DẠNG RỦI RO Mối nguy hiểm Nguyên nhân của tổn thất Con người Môi trường làm việc MỐI NGUY HIỂM Con người Ý thức đạo đức Sai lầm của con người [...]... khảo các chuyên gia trong tổ chức Làm việc với các nguồn bên ngoài Phân tích các tổn thất Phân tích các hợp đồng ĐO LƯỜNG RỦI RO Đo lường mức độ tổn thất mà công ty phải chịu khi rủi ro xảy ra KIỂM SOÁT RỦI RO QUẢN TRỊ THÔNG TIN NÉ TRÁNH RỦI RO NGĂN NGỪA TỔN THẤT GIẢM THIỂU TỔN THẤT BIẾN ĐỔI RỦI RO CHUYỂN GIAO KIỂM SOÁT ĐA DẠNG HÓA TÀI TRỢ RỦI RO KĨ THUẬ T CÔNG CỤ CHI PHÍ CỦA RỦI RO TÀI TRỢ PHƯƠNG PHÁP... CHUYỂN LAO ĐỘNG Nhân sự Công việc này Chỗ làm này Công việc khác Chỗ làm khác Thuyên chuyển lao động Điều hòa nguồn nhân lực của tổ chức Lấp vị trí trống THUYÊN CHUYỂN LAO ĐỘNG RỦI RO NGƯỜI LAO ĐỘNG Tự ý bỏ việc Giãn thợ Được phép nghỉ chính thức Nguyên nhân khác NGUỒN RỦI RO VẬT CHẤT VĂN HÓA – XÃ HỘI VẤN ĐỀ NHẬN THỨC KINH TẾ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG LUẬT PHÁP CHÍNH TRỊ PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG RỦI RO Thiết lập... T CÔNG CỤ CHI PHÍ CỦA RỦI RO TÀI TRỢ PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ TỔN THẤT CHUYỂN GIAO TÀI TRỢ RỦI RO LƯU GIỮ TỔN THẤT RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SM ENTERTAINMENT TÊN ĐẦY ĐỦ STAR MUSEUM – BẢO TÀNG NGÔI SAO THÀNH LẬP 14 – 2 - 1995 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG Đào tạo năng khiếu Sản xuất các sản phẩm âm nhạc Quản lý nghệ sĩ Sản xuất phim truyền hình và điện ảnh TRỤ SỞ Địa chỉ: 521, phường Apgujung,... Entertainment USA SM Town Travel SM Culture and Contents SM Beijing NHÀ QUẢN TRỊ TÊN NHÀ QUẢN TRỊ CHỨC VỤ Lee Soo Man Nhà sáng lập /Chủ tịch HĐQT Kim Young Min Giám đốc điều hành Lee Jong In Giám đốc tài chính Han Sae Min Giám đốc truyền thông Nam So Young Giám đốc đối ngoại Gregory Hwang Giám đốc trình diễn Shim Jae Won Giám đốc trình diễn NHÀ QUẢN TRỊ LEE SOO MAN KIM YOUNG MIN NGHỆ SĨ BoA Kang Ta J - Min NGHỆ... đốc trình diễn NHÀ QUẢN TRỊ LEE SOO MAN KIM YOUNG MIN NGHỆ SĨ BoA Kang Ta J - Min NGHỆ SĨ DBSK SNSD NGHỆ SĨ SUPER JUNIOR NGHỆ SĨ SHINEE NGHỆ SĨ EXO EXO NGHỆ SĨ RED VELVET NGHỆ SĨ Jang Dong Gun Kim Soo Ro Kim Min Jong NGHỆ SĨ Lee Yeon Hee Kim Ha Neul Go Ara NGHỆ SĨ Kang Ho Dong Shin Dong Yup Kim Byung Man NHẠC SĨ Yoo Young Jin Kenzie Hitchhiker CÁC PHIM ĐÃ SẢN XUẤT MISS KOREA Prime Minister and I . Nguyễn Thị Thu Thủy RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC 1 2 RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SM ENTERTAINMENT KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC RỦI RO Bất trắc Có thể. NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC Nguồn nhân lực Cán bộ Công nhân Nhân viên Nhà quản trị Lao động: - Toàn thời gian - Bán thời gian Lao động theo mùa Lao động quanh năm QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC KHÁI. NIỆM RỦI RO NGUỒN NHÂN LỰC Hoạch định nguồn nhân lực Phân tích và thiết kế công việc Chiêu mộ và đào tạo, phát triển Đánh giá công việc, thù lao Sức khỏe và an toàn nhân viên KHÁI NIỆM RỦI RO NGUỒN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro nguồn nhân lực, Quản trị rủi ro nguồn nhân lực, Quản trị rủi ro nguồn nhân lực

Từ khóa liên quan