Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long.doc

82 2,031 44
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:15

Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH-----------KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM QUANG LONGGVHD : TS. Nguyễn Văn TrãiSVTH : Lê Thị Loan PhươngLỚP : 06VQT2MSSV : 506401276TP.HCM, 04/2011ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH-----------KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM QUANG LONGGVHD : TS. Nguyễn Văn TrãiSVTH : Lê Thị Loan PhươngLỚP : 06VQT2MSSV : 506401276TP.HCM, 04/2011ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH-----------KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM QUANG LONGGVHD : TS. Nguyễn Văn TrãiSVTH : Lê Thị Loan PhươngLỚP : 06VQT2MSSV : 506401276TP.HCM, 04/2011LỜI CAM ĐOANEm cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em. Những kết quả kết luận trong khóa luận được thực hiện tại Công ty TNHH SX_TM Quang Long không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.Tp.HCM, ngày tháng năm 2011 Tác giả Lê Thị Loan PhươngLỜI CẢM ƠNTrước tiên em chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Văn Trãi trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình hướng dẫn, truyền đạt, góp ý, trao đổi những kiến thức quí báu để luận văn của em hoàn thành một cách thuận lợi.Em cũng xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám Đốc Công ty Quang Long anh Nguyễn Phương Quang, Phó Giám Đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cần thiết cũng như hỗ trợ nhiệt tình giúp em hoàn thành luận văn này.Vì thời gian có hạn, cùng kiến thức trong bốn năm học vừa qua kết hợp với thực tế chưa sâu, nên luận văn này sẽ không tránh khỏi những sai sót về mặt nội dung phương pháp phân tích. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, bổ sung, những chỉ dẫn tận tình của quý Thầy cô Ban Lãnh Đạo Công ty. Trân trọng.Lê Thị Loan PhươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------NHẬN XÉT THỰC TẬPHọ tên sinh viên : ………………………………………………………… MSSV : ………………………………………………………… Khoá : ……………………………………………………1. Thời gian thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Bộ phận thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .4. Kết quả thực tập theo đề tài………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Nhận xét chung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . Đơn vị thực tậpNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNHọ tên sinh viên: LÊ THỊ LOAN PHƯƠNGMSSV: 506401276Khóa: 2006--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tp. HCM, ngày tháng năm 2011 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Văn TrãiMỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.1 Nguồn nhân lực là gì ? . 3 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực . 3 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực: . 3 1.1.3 Vai trò ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực: . 4 1.2 Quá trình quản trị nguồn nhân lực. 5 1.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh . 5 1.2.2 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 6 1.2.3 Phân tích công việc 8 1.2.4 Quá trình tuyển dụng 13 1.2.4.1 Nguồn ứng viên trong nội bộ doanh nghiệp 13 1.2.4.2 Nguồn ứng viên bên ngoài doanh nghiệp . 14 1.2.5 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 15 1.2.6 Duy trì nguồn nhân lực . 16 1.2.6.1 Đánh giá thành tích thực hiện công việc của nhân viên . 16 1.2.6.2 Trả công lao động . 18 1.2.7 Chế độ đãi ngộ . 21 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực . 21 1.3.1. Môi trường bên ngoài doanh nghiệp 21 1.3.2 Môi trường bên trong doanh nghiệp . 23 1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực 23 1.4.1 Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực theo doanh thu 24 1.4.2 Đánh giá theo chi phí trong sản xuất kinh doanh 24 1.4.3 Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực theo trình độ chuyên môn 24 1.4.4 Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực theo vốn đầu tư 26 Chương 2: THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM QUANG LONG 26 2.1 lược về Công ty TNHH SX-TM Quang Long 26 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển . 26 2.1.2 Chức năng nhiệm vụ 28 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy . 29 2.1.4 Một vài đặc điểm của công ty Quang Long . 31 2.2 Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Quang Long 34 2.2.1 Hiện trạng lao động của công ty 34 2.2.1.1 Biến động về nguồn nhân lực của công ty. . 34 2.2.1.2 Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty. . 35 2.2.2 Công tác hoạch định nguồn nhân lực của công ty. 37 2.2.3 Công tác tuyển dụng lao động. . 40 2.2.4 Bố trí sắp xếp công việc. 43 2.2.4.1 Đối với bộ phận quản lý. 43 2.2.4.2 Đối với bộ phận trực tiếp sản xuất. 44 2.2.5 Công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nguồn nhân lực. . 45 2.2.6 Phân tích chức năng duy trì, ổn định nguồn nhân lực tại công ty . 45 2.2.7 Thực trạng chế độ đãi ngộ của công ty Quang Long. . 47 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Quang Long. . 48 2.3.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài. 48 2.3.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty Quang Long. . 51 2.4 Phân tích hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực theo các chỉ số 52 2.4.1 Hiệu quả theo doanh thu. . 52 2.4.2 Hiệu quả theo chi phí (HP). 53 2.4.3 Hiệu quả theo trình độ chuyên môn. . 54 2.4.4 Hiệu quả theo vốn đầu tư. 55 2.5 Ưu điểm hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Quang Long. . 56 2.5.1 Ưu điểm. . 56 2.5.2 Những hạn chế trong quản sử dụng nguồn nhân lực. 57 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM QUANG LONG . 58 Mục tiêu phát triển của công ty từ năm 2011- 2015 58 3.1.1 Mục tiêu tổng quát. . 58 3.1.2 Kế hoạch phát triển của công ty. . 58 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực của công ty Quang Long 59 3.2.1 Hoàn thiện công tác tuyển dụng. . 59 3.2.2 Bố trí phân công lao động thích hợp tại các bộ phận của công ty. . 63 3.2.3 Nâng cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 64 3.2.4 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động. 66 KẾT LUẬN . 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 71 DANH MỤC CÁC BẢNGBảng 2.1: Tình hình trang thiết bị máy móc phục vụ sản xuất 33Bảng 2.2: Tình hình biến động về nguồn nhân lực của công ty Quang Long 35Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn nhân lực theo độ tuổi năm 2010 tại công ty Quang Long. .36Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn nhân lực theo giới tính năm 2010 của công ty Quang Long 36Bảng 2.5: Cơ cấu nguồn nhân lực của công ty Quang Long theo trình độ năm 2010. 37Bảng 2.6: Chương trình đào tạo. 46Bảng 2.7: Năng suất lao động bình quân theo doanh thu tại công ty Quang Long 54Bảng 2.8: Hiệu quả quản trị nguồn nhân lực theo chi phí tại công ty Quang Long. 55Bảng 2.9: Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty Quang Long .57Biểu đồ 2.1: Nguồn nhân lực tại công ty Quang Long 34DANH MỤC CÁC HÌNHHình 1.1: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 7Hình 1.2: Quy trình đánh giá thành tích công tác 17Hình 1.3: Cơ cấu tiền lương .20Hình 3.1: Quá trình tuyển mộ nhân sự .62Hình 3.2: Quá trình tuyển chọn nhân sự 64[...]... Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long” để làm đề tài luận văn tốt nghiệp của mình.2. Mục tiêu nghiên cứu• Nắm rõ được cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. • Phản ánh thực trạng nguồn nhân lực của Công ty TNHH SX – TM Quang Long. Ưu điểm, hạn chế trong cơng tác quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty. • Đề xuất. .. KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM QUANG LONGGVHD : TS. Nguyễn Văn TrãiSVTH : Lê Thị Loan PhươngLỚP : 06VQT2MSSV : 506401276TP.HCM, 04/2011 Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang Long______________________________________________________________________________________________________________________________________Liệt... quan đến đề tài nguồn thông tin cấp thơng qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.4. Kết cấu đề tài Đề tài được chia làm 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực. Chương 2: Thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX – TM Quang Long.Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH. .. 2.4.1 Hiệu quả theo doanh thu. 52 2.4.2 Hiệu quả theo chi phí (HP). 53 2.4.3 Hiệu quả theo trình độ chuyên môn. 54 2.4.4 Hiệu quả theo vốn đầu tư. 55 2.5 Ưu điểm hạn chế trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Quang Long. 56 2.5.1 Ưu điểm. 56 2.5.2 Những hạn chế trong quản sử dụng nguồn nhân lực. 57 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG... HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANHPHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SX_TM QUANG LONGGVHD : TS. Nguyễn Văn TrãiSVTH : Lê Thị Loan PhươngLỚP : 06VQT2MSSV : 506401276TP.HCM, 04/2011ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNGÀNH QUẢN TRỊ... khơng khí văn hóa tập thể.Trên thực tế có rất nhiều chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực. GVHD: TS. Nguyễn Văn Trãi SVTH: Lê Thị Loan Phương23 Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang Long- Luật pháp: Luật pháp ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản trị nguồn nhân lực. Ở Việt Nam, Luật lao động được ban hành áp dụng từ ngày 01/01/1995.... Phương8 Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang LongNhưng giáo sư Felix Migro thì cho rằng: Quản trị nguồn nhân lực là nghệ thuật chọn lựa những nhân viên mới sử dụng những nhân viên cũ sao cho năng suất chất lượng công việc của mỗi người đạt đến mức tối đa có thể được”.Tuy nhiên, khái niệm thực tiễn áp dụng quản trị nguồn nhân lực không... cao công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 64 3.2.4 Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng kỷ luật đối với người lao động. 66 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang Long2. Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, đề ra chiến lược nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển... Nguồn nhân lực tại cơng ty Quang Long 34DANH MỤC CÁC HÌNHHình 1.1: Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 7Hình 1.2: Quy trình đánh giá thành tích cơng tác 17Hình 1.3: Cơ cấu tiền lương 20Hình 3.1: Quá trình tuyển mộ nhân sự 62Hình 3.2: Quá trình tuyển chọn nhân sự 64 Phân tích thực trạng đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang Long1.2.3 Phân tích cơng việc Phân tích. .. SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC 3 1.1 Nguồn nhân lực là gì ? 3 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 3 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực: 3 1.1.3 Vai trò ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực: 4 1.2 Quá trình quản trị nguồn nhân lực. 5 1.2.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 1.2.2 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực 6 1.2.3 Phân tích cơng việc 8 1.2.4 Q trình tuyển dụng 13 1.2.4.1 Nguồn ứng viên . tác quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty TNHH SX – TM Quang Long. Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại cơng ty TNHH SX. Phương6 Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả QTNNL tại công ty Quang Long2 . Phân tích hiện trạng quản trị nguồn nhân lực trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long.doc, Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long.doc, Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả Quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH SX_TM Quang Long.doc, Lý do chọn đề tài, Khái niệm quản trị nguồn nhân lực:, Quá trình hoạch định nguồn nhân lực, Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực, Chế độ đãi ngộ Quá trình quản trị nguồn nhân lực. .1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực theo doanh thu Đánh giá theo chi phí trong sản xuất kinh doanh Đánh giá hiệu quả quản trị nguồn nhân lực theo trình độ chun mơn, Chức năng và nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức bộ máy Mơ hình cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty, Công tác hoạch định nguồn nhân lực của công ty., Mục đích: Giám sát thi cơng, nghiệm thu các cơng trình xây dựng. Trách nhiệm: 1. Quản lý, theo dõi, giám sát, nghiệm thu các dự án, Bố trí và sắp xếp cơng việc., Cơng tác đào tạo và nâng cao trình độ chun mơn nguồn nhân lực. Phân tích chức năng duy trì, ổn định nguồn nhân lực tại cơng ty, Thực trạng chế độ đãi ngộ của cơng ty Quang Long. - Đãi ngộ vật chất: Ảnh hưởng của mơi trường bên ngồi., Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty Quang Long., Hiệu quả theo chi phí H Hiệu quả theo trình độ chun mơn., Hiệu quả theo vốn đầu tư. Ưu điểm., Những hạn chế trong quản lý và sử dụng nguồn nhân lực., Kế hoạch phát triển của cơng ty. Hồn thiện cơng tác tuyển dụng., Bố trí phân cơng lao động thích hợp tại các bộ phận của cơng ty. Nâng cao cơng tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Từ khóa liên quan