Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà .doc

64 441 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:14

Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng MỞ ĐẦUNgày nay, khi nền kinh tế thế giới bước vào xu thế toàn cầu hoá với tốc độ tăng trưởng khá cao thì hoạt động xây dựng cũng tăng cao nhằm đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và nhà ở cho nhân dân. Theo đó hoạt động xây dựng ở nước ta cũng phát triển mạnh mẽ tốc độ tăng trưởng khá cao. Việc thực hiện xây dựng các công trình nhà ở, các khu công nghiệp hay các công trình giao thông ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền kinh tế đến chiến lược phát triển của Chính phủ. Do vậy, để thực hiện một công trình xây dựng cần phải dự án cụ thể và tính hợp lý. Tầm quan trọng của hoạt động xây dựng là như vậy cho nên việc các tổ chức vấn về đầu và xây dựng là phù hợp với thực tế.Trên thế giới hiện nay, vấn đầu và xây dựng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế và đang phát triển rất mạnh. Ở nước ta, khi đang còn trong chế độ nền kinh tế tập trung thì hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đầu và xây dựng là hoạt động còn xa lạ, không được nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của nó. Trong nền kinh tế thị trường sự quản lý của Nhà Nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đang phát triển rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đầu và xây dựng. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh này được đánh dấu bằng sự ra đời của hàng loạt các tổ chức vấn đầu và xây dựng ra đời. Với những lý do quá trình như vậy mà trong đợt thực tập này, em đã chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vấn của Công Ty Cổ Phẩn Vấn Đầu Công Nghệ Đại ” là một ví dụ minh hoạ cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đầu và xây dựng ở nước ta hiện nay.1Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng Đề tài của em bao gồm 3 phần chính:Chương I: Dịch vụ vấn tại các doanh nghiệp xây dựng bản.Chương II: Thực trạng dịch vụ vấn tại công ty cổ phần vấn đầu công nghệ Đại Hà.Chương III: Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ vấn tại Công ty cổ phần vấn đầu công nghệ Đại Hà.2Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng CHƯƠNG I: DỊCH VỤ VẤN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG BẢN1.1. Vai trò, tầm quan trọng của dịch vụ vấn tại các doanh nghiệp xây dựng bản1.1.1. Khái quát về dịch vụ vấn- vấn là một dịch vụ trí tuệ, một hoạt động “chất xám” cung ứng cho khách hàng những lời khuyên đúng đắn về chiến lược, sách lược, biện pháp hành động và giúp đỡ, hướng dẫn cho khách hàng thực hiện những lời khuyên, kể cả tiến hành những nghiên cứu soạn thảo dự án và giám sát quá trình thực thi dự án đạt hiệu quả yêu cầu.- vấn là cung ứng những lời khuyên đúng đắn và thích hợp chứ không phải là những lời khuyên chung. Một lời khuyên đúng đắn thể thích hợp với một bối cảnh, một tình huống, một thời gian nhất định, nhưng lại không thích hợp cho một thực tế khác, vào hoàn cảnh và thời gian khác. vấn không chỉ đơn thuần là đưa ra lời khuyên, Mà còn phải chỉ vẽ, hướng dẫn thực hiện lời khuyên đưa ra sao cho thể đạt được hiệu quả cao nhất.- vấn là một dạng dịch vụ do vậy hoạt động vấn dù phải tiến hành bởi cá nhân hay tổ chức nói chung đều thông qua hợp đồng giữa người sử dụng dịch vụ và người cung ứng dịch vụ. Đây là sở để xác định trách nhiệm của người cung ứng dịch vụ vấn đối với sản phẩm vấn của mình.- Dịch vụ vấn được hiểu là những hoạt động do một cá nhân và/hoặc bên ngoài thực hiện. Dịch vụ vấn là các dịch vụ trợ giúp cho các tổ chức, cá nhân cung cấp trên thị trường nhằm đáp ứng được các yêu cầu của các tổ chức các cá nhân khác nhu cầu. Cùng với sự phát triển của thương mại dịch vụ, vấn đề chuyên môn hoá ngày càng cao, và sự ra đời của các Công ty chuyên về vấn là một tất yếu khách quan.- Đặc điểm dịch vụ vấn: 3Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng + Quá trình vấn là một quá trình liên tục chia sẻ thông tin giữa các nhà vấn và khách hàng.+ Bối cảnh và mục tiêu của dịch vụ vấn luôn luôn cụ thể và xác định “sản phẩm” của vấn cần tính thích và tính hiệu quả cao.+ Yếu tố bản được cấp trong quá trình vấn là thông tin, tri thức, giải pháp xử lý các vấn đề.- Kết quả của một dịch vụ vấn luôn là một kết quả kép đối với người sử dụng, ngoài kết quả trực tiếp giúp giải quyết vấn đề đặt ra, người sử dụng vấn còn được nâng cao năng lực do hội tiếp cận các thông tin, kiến thức nhà vấn, đặc điểm này kiến cho hoạt động vấn đặc biệt hữu ích đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực, nâng cao trình độ chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.1.1.2. Vai trò của dịch vụ vấn ở các doanh nghiệp xây dựng bản- Dịch vụ vấn đã xuất hiện rất sớm tại các nước phát triển. Ngay từ khi ra đời nó đã gắn liền với sự phát triển của các doanh nghiệp. Dịch vụ vấn giúp cho các doanh nghiệp phòng ngừa được các rủi ro thể xảy ra đối với doanh nghiệp. Mặt khác, khi các doanh nghiệp gặp sự cố, dịch vụ vấn sẽ giúp cho các doanh nghiệp này khắc phục khó khăn, giải quyết sự cố. Các nhà vấn thường được ví như là các bác sỹ của doanh nghiệp.- vấn cũng giúp đỡ kỹ thuật, tổ chức điều tra, khảo sát nghiên cứu soạn thảo các văn kiện, dự án quy hoạch, thiết kế và quản lý các dự án xây dựng cho khách hàng.- Với vị trí độc lập và trên sở kiến thức kinh nghiệm phong phú của mình nhà vấn đóng vai trò cố vấn, hướng dẫn, xúc tác, đạo diễn và thực hiện chức năng “tham mưu, đốc chiến” cho khách hàng theo từng lĩnh vực nghề nghiệp chuyên môn. 4Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng - Ngày nay vấn đã tham gia vào hầu hết vào các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, các quan quản lý Nhà Nước, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các tổ chức quốc tế đều sử dụng dịch vụ vấn trong quá trình hoạt động của mình. Vai trò của các tổ chức vấn trong sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước ngày càng phát triển.- Việc sử dụng vấn đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với các tổ chức, cá nhân trong việc ổn định và phát triển, quan niệm về sử dụng vấn đã thay đổi, người ta sử dụng vấn không phải khi không giải quyết được vấn đề, khi công việc gặp trở ngại… mà sử dụng vấn như là một thông lệ, biện pháp hữu hiệu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.- Thực tế cho thấy việc sử dụng vấn đã góp phần đưa ra nhiều ý tưởng hành động và nắm bắt được những hội kinh doanh mới, như vậy dịch vụ vấn thể giúp đỡ khách hàng khắc phục khó khăn, cải thiện tình hình hiện tại hoặc để tạo ra hướng phát triển mới. Việc sử dụng dịch vụ vấn đối với tất cả các quan tổ chức đều đem lại những lợi ích bản.- Dịch vụ vấn đã và đang phát triển đồng thời chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế nói chung điều này được thể hiện ở sự mở rộng các lĩnh vực dịch vụ vấn, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế thương mại, bên cạnh những dịch vụ truyền thống như thương mại, vận tải, bưu chính, bảo hiểm…, các ngành dịch vụ vấn mới đã hình thành và ngày càng phát triển như tài chính, viễn thông, khoa học công nghệ, vấn đầu tư, pháp lý, kinh doanh…sự phát triển đó đã thực sự đưa dịch vụ vấn trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong sự phát triển chung của đất nước. Với vị trí và vai trò quan trọng của dịch vụ vấn còn được thể hiện ở việc ngày càng nhiều thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ vấn hơn. 5Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng 1.2. Nội dung hoạt động dịch vụ vấn tại các doanh nghiệp xây dựng bản1.2.1. Nghiên cứu thị trường dịch vụ vấn- Thị trường kinh doanh dịch vụ vấn hiện nay diễn ra sôi động để phát triển thực sự và bền vững trong tương lai doanh nghiệp phải tiến hành nghiên cứu toàn diện về tình hình bên ngoài tại thời điểm đó, nơi đó ở một khoảng thời gian nhất định trong tương lai, nắm chắc những thay đổi của nhân tố hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng tới ưu thế trong phục vụ những nhu cầu vấn của các doanh nghiệp, đặc biệt là phải nghiên cứu tình hình và đối sách của các đối thủ cạnh tranh như thay đổi về thực lực, biện pháp, sách lược kinh doanh của họ, qua việc phân tích kỹ lưỡng, đúng lúc đúng cách những ảnh hưởng khả năng phát sinh của đối thủ đối với hoạt động kinh doanh của ngành vấn, từ đó làm căn cứ để quyết định kế sách kinh doanh của Công ty mình. Từ đó tìm kiếm hội trong những thay đổi của thị trường, đồng thời cố gắng biến những hội thị trường thành hội của Công ty mình, thông qua việc đánh giá những hội và nguy để xác định những hội mà doanh nghiệp thể khai thác và sử dụng. Như vậy nghiên cứu thị trường giúp doanh nghiệp lựa chọn mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh đúng đắn.- Nội dung nghiên cứu thị trường: Là nghiên cứu các yếu tố cấu thành nên thị trường của doanh nghiệp. Cung, cầu, giá cả và sự cạnh tranh về dịch vụ vấn. Thông qua nghiên cứu thị trường mới giúp doanh nghiệp làm chủ đồng vốn, làm chủ diễn biến của thị trường để kinh doanh lãi.- Trên sở những thông tin đầy đủ về thị trường giúp cho doanh nghiệp được cách nhìn tổng quát về thị trường như tổng cung, tổng cầu, giá cả thị trường các chính sách của Nhà Nước về dịch vụ vấn, hiểu biết chi tiết về các đối thủ cạnh tranh từ đó tìm ra được những hội cũng như đe doạ của thị trường. Kết hợp với phân tích khả năng của doanh nghiệp để lựa chọn 6Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng chiến lược định hướng hoạt động, đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường và kinh doanh lãi.1.2.2. Tạo nguồn hàng- Tổ chức công tác tạo nguồn là toàn bộ những hoạt động nghiệp vụ nhằm tạo ra nguồn hàng để doanh nghiệp mua được trong kỳ kế hoạch và để doanh nghiệp đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, đúng chất lượng, quy cách, cỡ loại, màu sắc… cho các nhu cầu của khách hàng. thể nói khâu quyết định khối lượng hàng bán ra và tốc độ bán hàng ra, cũng như việc cung ứng hàng hoá của doanh nghiệp phần lớn phụ thuộc vào công tác tạo nguồn hàng. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt và sự biến động nhanh, mạnh các nhu cầu trên thị trường, việc tạo nguồn hàng của doanh nghiệp đòi hỏi phải nhanh, nhạy, phải tầm nhìn xa, quan sát rộng và thấy được xu hướng phát trển của nhu cầu khách hàng.- Tạo nguồn hàng là công việc phải đi trước một bước, bởi lẽ khi nhu cầu khách hàng xuất hiện, doanh nghiệp đã hàng ở các điểm cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Do đó, điểm bắt đầu của công tác tạo nguồn hàng là việc nghiên cứu và xác định nhu cầu của khách hàng về khối lượng, cấu mặt hàng, quy cách, cỡ loại, mầu sắc, thời gian, địa điểm mà khách hàng nhu cầu, phải nắm bắt được khách hàng cần hàng để làm gì và đồng thời phải chủ động nghiên cứu và tìm hiểu khả năng của các đơn vị sản xuất ở trong nước và thị trường ngoài nước để tìm nguồn hàng, để đặt hàng, để ký kết hợp đồng mua hàng.- Tạo nguồn hàng là hoạt động nghiệp vụ kinh doanh bao gồm nhiều khâu: xuất phát từ nhu cầu hàng hoá của khách hàng, doanh nghiệp phải nghiên cứu và tìm hiểu các nguồn hàng khả năng đáp ứng, phải chuẩn bị các nguồn lực để thể tự mình khai thác, hợp tác với các đối tác, liên doanh, liên kết đầu ứng trước hoặc giúp đỡ, tạo điều kiện… với các đối tác để tạo 7Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng ra loại hàng hóa phù hợp với yêu cầu khách hàng, chất lượng hàng hoá tốt, cung ứng đầy đủ kịp thời và đúng địa bàn mà khách hàng yêu cầu.1.2.3. Giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh- Công tác giao dịch là một giai đoạn đầu tiên trong bất kỳ quá trình vấn nào, quá trình vấn thể được coi là hoàn toàn thành công nếu nhà vấn khách hàng đi đến một hợp đồng mà nhờ đó họ nhất trí làm việc cùng nhau về việc hay một dự án. - Trong thời gian nhập cuộc này nhà vấn và khách hàng phải gặp nhau, cố gắng tìm hiểu về nhau càng nhiều càng tốt, thảo luận và xác định vấn đề mà nhà vấn sắp đảm nhận, và trên sở thoả thuận với nhau về phạm vi công việc được giao dịch và phương pháp tiếp cận các kết quả của những tiếp xúc ban đầu, những cuộc thảo luận, kiểm soát, và vạch kế hoạch thực hiện được phản ánh sau đó trong bản hợp đồng vấn, chữ ký và bản hợp đồng thể được xem như là phần kết của giai đoạn ban đầu này.- Để được một cuộc giao dịch đàm phán hiệu quả và đi đến bản hợp đồng công tác giao dịch đàm phán bao gồm các bước sau:+ Bước 1: Phân tích tình huống đàm phán.+ Bước 2: Lập kế hoạch cho các cuộc đàm phán sắp tới. Thiết lập các mục tiêu chung cho đàm phán, các mục tiêu này đề ra sở để đạt được thoả thuận với bên đối phương.+ Bước 3: Tổ chức để đàm phán hiệu quả.+ Bước 4: Giành và giữ quyền kiểm soát.+ Bước 5: Kết thúc đàm phán. + Bước 6: Cải tiến liên tục.- Công tác ký kết hợp đồng cũng là một khâu rất được chú trọng. Các thủ tục ký kết hợp đồng được coi là bình thường và nên làm phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống luật pháp của từng nước và các thói quen kinh doanh của từng nước.8Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng - Hình thức hợp đồng được xác lập bằng văn bản phù hợp với quy định của luật xây dựng và các quy định khác của pháp luật liên quan. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình các loại công việc các mối quan hệ của các bên, hợp đồng trong kinh doanh thể nhiều loại với nội dung khác nhau.- Trong ký kết hợp đồng nội dung của hợp đồng bao gồm 1 trong các nội dung sau:+ Các bên ký hợp đồng (Nhà vấn và khách hàng).+ Phạm vi công việc (Như mục tiêu, mô tả công việc, ngày, tháng bắt đầu, thời gian biểu và khối lượng công việc).+ Sản phẩm và báo cáo công việc (Tài liệu và báo cáo trao cho khách hàng).+ Các đầu vào của nhà vấn và khách hàng (Thời gian của chuyên gia và của nhân viên và những đầu vào khác).+ Lệ phí (thù lao) và chi phí (lệ phí được làm hoá đơn, chi phí được hoàn trả cho nhà vấn).+ Thủ tục làm hoá đơn và thanh toán. + Các trách nhiệm chuyên môn (quản lý thông tin mật, tránh xung đột về quyền lợi và các khía cạnh khác được coi là phù hợp).+ Bản quyền đối với sản phẩm của công việc nhà vấn trong quá trình làm việc.+ Trách nhiệm pháp lý (nhà vấn chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại gây ra cho khách hàng, giới hạn về trách nhiệm pháp lý)+ Sử dụng những nhà đấu thầu phụ (do phía nhà vấn).+ Chấm dứt và xem xét lại ( khi nào và như thế nào là do 1 trong 2 bên đề xuất)+ Trọng tài (quyền phán quyết, thủ tục xử lý các vụ tranh chấp)9Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng + Ký tên và ghi ngày tháng. 1.2.4. Quản lý và hoạt động xúc tiến kinh doanh- Với sự cạnh tranh ngày càng diễn ra gay gắt như hiện nay các doanh nghiệp muốn kinh doanh dịch vụ cần phải làm cho người tiêu dùng biết đến sản phẩm dịch vụ của mình muốn vậy họ cần phải kế hoạch tuyên truyền quảng bá sản phẩm dịch vụ của mình đến với người tiêu dùng. Xúc tiến kinh doanh trở nên vô cùng quan trọng không thể thiếu được đối với một doanh nghiệp kinh doanh trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Doanh nghiệp muốn kinh doanh của mình diễn ra một cách thuận lợi thì phải kế hoạch xúc tiến phù hợp và đem lại hiệu quả cao. Đây là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động marketing mọi giá trị của hàng hoá dịch vụ thậm chí cả những lợi ích đạt được khi tiêu dùng sản phẩm cũng phải được thông tin đến tất cả các khách hàng, kể cả khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, cũng như những người ảnh hưởng đến việc mua sắm. Để hoạt động kinh doanh dịch vụ đem lại hiệu quả xúc tiến kinh doanh bao gồm các hoạt động chính như: - Quảng cáo và giới thiệu dịch vụ là để thu hút, lôi cuốn khách hàng biết đến dịch vụ của Công ty bằng các biện pháp giới thiệu, truyền tin thích hợp. Để lôi cuốn khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ thì Công ty phải chú ý những yêu cầu quan trọng nhất cần đặt ra cho công tác quảng cáo.+ Thứ nhất: Dung lượng thông tin phải cao là phải ngắn gọn, cụ thể rõ ràng tập trung những thông tin mà khách hàng quan tâm như chất lượng của dịch dụ, giá cả và tính thể so sánh. + Thứ hai: Phải đảm bảo tính nghệ thuật nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng, thông tin truyền đạt phải hấp dẫn gây được sự chú ý nhất đối với người nhận tin. + Thứ ba: Độ tin cậy của thông tin, thông tin phải chính xác đảm bảo tính trung thực đặc biệt về chất lượng sản phẩm. 10[...]... Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vấn của Công Ty Cổ Phẩn Vấn Đầu Công Nghệ Đại ” là một ví dụ minh hoạ cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đầu và xây dựng ở nước ta hiện nay.1 Báo cáo khóa luận tốt nghiệp GVHD:TS. Trương Quang Dũng - Giám đốc súc tiến đầu tư: Là người trực tiếp tham gia điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty chịu trách nhiệm trước... Quang Dũng dịch vụ vấn với chất lượng cao nhằm đáp ứng u cầu một cách nhanh chóng tạo lịng tin lâu dài cho khách hàng. Phương châm hoạt động của Công ty là “Tiến độ - chất lượng - Hiệu quả 3.2. Một số giải pháp đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ vấn tại Công ty cổ phần vấn đầu công nghệ Đại Hà 3.2.1. Nguồn nhân lựcNhân lực là yếu tố bản cấu thành nên hoạt động sản xuất kinh doanh, là... một hợp đồng kinh doanh dịch vụ vấn Công ty sẽ tổ chức một cuộc họp để đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cho những hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn sau. Cán bộ vấn và khách hàng cùng nhau điểm lại tiến trình cơng việc từ đầu đến khi hoàn thành bản báo cáo cuối cùng nêu ra những thành tích, kiến nghị của khách hàng. Đồng thời, thống nhất đánh giá về dịch vụ vấnCông ty đã cung cấp... kinh doanh dịch vụ vấn đang phát triển rất mạnh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đầu và xây dựng. Sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động kinh doanh này được đánh dấu bằng sự ra đời của hàng loạt các tổ chức vấn đầu và xây dựng ra đời. Với những lý do quá trình như vậy mà trong đợt thực tập này, em đã chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả kinh. .. cho khách hàng và lưu văn thư.- Với thành công đã đạt được nhưng hiện tại doanh thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn chưa chiếm tỷ trọng cao do nguyên nhân chủ quan và khách quan. Nhưng kinh doanh dịch vụ vấn là một trong những hoạt động chính đóng vai trị quan trọng trong Cơng ty do 2 lý do sau: hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn đóng tỷ lệ nhất định vào doanh thu của Công ty và xu... hiệu quả cao nhất.- vấn là một dạng dịch vụ do vậy hoạt động vấn dù phải tiến hành bởi cá nhân hay tổ chức nói chung đều thơng qua hợp đồng giữa người sử dụng dịch vụ và người cung ứng dịch vụ. Đây là sở để xác định trách nhiệm của người cung ứng dịch vụ vấn đối với sản phẩm vấn của mình.- Dịch vụ vấn được hiểu là những hoạt động do một cá nhân và/hoặc bên ngoài thực hiện. Dịch. .. bản thân Công ty tự tìm được hoặc theo sự giới thiệu của các bạn hàng truyền thống. Vì vậy, việc xây dựng mối quan hệ bền vững, cùng lợi với các đối tác truyền thống là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển mà ban giám đốc Công ty đề ra.2.2.2. Thực trạng kinh doanh các loại dịch vụ vấn tại Công ty cổ phần vấn đầu công nghệ Đại Hà - Là một trong những Công ty hoạt động... khả năng hoạt động của doanh nghiệp xây dựng bản. Doanh nghiệp khả năng tài chính tốt thúc đẩy hoạt động quản trị trong doanh nghiệp hiệu quả, hoạt động quản trị là yếu tố quyết định đến chất lượng kinh doanh dịch vụ vấn. Chất lượng kinh doanh dịch vụ vấn đảm bảo sẽ dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp uy tín, chiếm được lịng tin của khách hàng và từ đó thúc... lĩnh vực kinh doanh dịch vụ vấn, trong thời gian đầu hoạt động Cơng ty đã gặp khơng ít khó khăn như vấn đề thủ tục hành chính, thơng tin thị trường, các vấn đề pháp lý…Cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Công ty đã thu được những kết quả đánh ghi nhận. Sản phẩm của Công ty là các hợp đồng vấn được hình thành từ trí tuệ đội ngũ cán bộ cơng nhân viên hiện có. Doanh thu hàng ngày của Công ty từ hoạt... thành và ký kết hợp đồngĐể tiến hành một hoạt động kinh doanh dịch vụ vấn cho những dự án quy mơ lớn và phức tạp thì trước hết phải sự đồng ý và phê duyệt của Cơng ty. Tiếp theo, cán bộ vấn của Công ty các cuộc tiếp xúc ban đầu với khách hàng, thảo luận về việc khách hàng muốn gì và cán bộ vấn thể giúp khách hàng như thế nào, chuẩn đoán sơ bộ vấn đề, kế hoạch vụ việc vấn, . PHẦN TƯ VẤN – ĐẦU TƯ – CÔNG NGHỆ ĐẠI HÀ2.1. Khái quát về Công ty cổ phần tư vấn – đầu tư – công nghệ Đại Hà2 .1.1. Lịch sử hình thành và phát triển- Công ty. hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà ” là một ví dụ minh hoạ cho sự phát triển của hoạt động kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà .doc, Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà .doc, Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ tư vấn của Công Ty Cổ Phẩn Tư Vấn – Đầu Tư – Công Nghệ Đại Hà .doc, Vai trò của dịch vụ tư vấn ở các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, Giao dịch đàm phán, ký kết hợp đồng kinh doanh, Quản lý và hoạt động xúc tiến kinh doanh, Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh dịch vụ tư vấn, Lịch sử hình thành và phát triển, Hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng, Thực trạng dịch vụ tư vấn tại Công ty cổ phần tư vấn –, Những tồn tại và nguyên nhân, Nguồn nhân lực, Tích cực tìm kiếm thị trường và khách hàng, Đầu tư cải tiến, nâng cao chất lượng trang thiết bị, máy Nâng cao năng lực tham gia đấu thầu tư vấn