MẪU BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN.doc

1 4,367 96
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:11

MẪU BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤNKMH BM-NS-02-04Ngày hiệu lực 01/01/2010Lần ban hành 02Trang1/1 TpHCM, Ngày…… tháng…… năm .Số thứ tự: ……………………….Ngày P/v: ……….……………….Họ Tên ứng viên: .Vị trí ứng tuyển: .Người phỏng vấn: Chức vụ: Đơn vị: Người phỏng vấn: ……………………………………Chức vụ: …………………… Đơn vị: .Các tiêu chuẩn đánh giáNgười phỏng vấn đánh giáNhận xétLần 1 Lần 21. Ngoại hình, Tác phong 2. Chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực dự tuyển3. Kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển4. Kỹ năng trong công việc (ngoai ngữ,vi tính… )5. Khả năng ứng xửKẾT QUẢ PHỎNG VẤN (Điểm)Điểm cho 1 tiêu chuẩn: Xuất sắc 5 điểm, Khá 4 điểm ,Trung bình 3 điểm ,Yếu 1 điểm ; Kém 1 điểm.Tổng diểm đạt phải trên 16 điểm và không được có trên 2 chỉ tiêu bị đánh giá yếu kémKết luận:  Loại  Đạt, gọi Hẹn phỏng vấn lần sau  Đạt, chưa gọi. Mức lương thỏa thuận: - Thử việc .…………/Tháng.- Chính thức …………/Tháng. Thời gian thử việc: . Các thỏa thuận khác: Ban TGĐ Người phỏng vấn . xửKẾT QUẢ PHỎNG VẤN (Điểm) Điểm cho 1 tiêu chuẩn: Xuất sắc 5 điểm, Khá 4 điểm ,Trung bình 3 điểm ,Yếu 1 điểm ; Kém 1 điểm. Tổng diểm đạt phải trên 16 điểm và. vị:..........................Người phỏng vấn: ……………………………………Chức vụ: ……………………..Đơn vị:...........................Các tiêu chuẩn đánh giáNgười phỏng vấn đánh giáNhận xétLần
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN.doc, MẪU BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN.doc, MẪU BẢNG ĐIỂM PHỎNG VẤN.doc

Từ khóa liên quan