các nguyên tắc trong quản lí dịch vụ y tế

40 4,214 51
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2015, 00:32

I.ĐẶT VẤN ĐỀDịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt. Về bản chất, dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động thực hiện bởi nhân viên y tế (khám, chữa bệnh) để phục vụ người bệnh và gia đình. Cung cấp dịch vụ y tế là cấu phần đầu tiên trong 6 cấu phần của hệ thống y tế Việt Nam, là chức năng chủ yếu của hệ thống y tế. Cung ứng dịch vụ y tế là lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực nhất, chiếm tới 75,98% tổng chi của toàn xã hội cho y tế.1Tất cả các hợp phần đầu vào của hệ thống y tế, như nhân lực, tài chính, thông tin, dược và trang thiết bị, công nghệ, quản trị, đều được sử dụng để cung ứng dịch vụ y tế tốt nhất, nhằm thực hiện mục tiêu của cả hệ thống y tế là nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới, dịch vụ y tế tốt là dịch vụ có hiệu lực, an toàn, có chất lượng, được cung cấp cho những người cần sử dụng tại thời điểm và nơi hợp lý, giảm thiểu chi phí nguồn lực.2Một dịch vụ y tế tốt là dịch vụ y tế đáp ứng được 9 nguyên tắc cung cấp:1.Toàn diệnđầy đủ2.Độ bao phủ3.Sự chấp nhận được4.Tính liên tục5.Chất lượng6.Công bằng7.Hiệu lực8.Hiệu quả9.An toànHiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kéo theo là những thay đổi về dân cư, kinh tế, xã hội. Chính những sự thay đổi này đã đặt những áp lực nhất định nên hệ thống y tế nói chung và việc cung cấp dịch vụ y tế nói riêng. Tăng trưởng kinh tế đã đem lại những cơ hội to lớn cho sự phát triển của hệ thống y tế những lại làm gia tăng khoảng cách giữa nhóm khá giả và nhóm người nghèo thành thị và nông thôn. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng làm thsasy đổi cơ cấu bệnh tật… Dân cư gia tăng khiến nhu cầu cần được cung cấp dịch vu y tế gia tăng trong khi nguồn lực y tế có hạn, dẫn đến tình trạng quá tải bệnh viện và những sai sót trong quá trình điều trị, dự phòng. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến những nguyên tắc cần có của việc cung cấp một dịch vụ y tế tốt.Tại Việt Nam, nhìn chung việc cung cấp dịch vụ y tế đã đảm bảo được các nguyên tắc cần thiết, góp phần tạo điều kiện cho người dân nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, cung cấp dịch vụ y tế vẫn có những hạn chế, chẳng hạn như độ bao phủ chưa cao, chất lượng kém, vẫn còn tình trạng bất công bằng khi tiếp cận với dịch vụ y tế hay như dịch vụ chưa đạt hiệu quả và chưa an toàn. Như vậy, một số biện pháp để cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế là rất cần thiết. II.BÀN LUẬN CÁC NGUYÊN TẮC1.Tính toàn diện đầy đủHệ thống y tếcần cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu của đối tượng đích. Những dịch vụ này bao gồm: phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng (PHCN), và các hoạt động cải thiện sức khoẻ. Tính sẵn có là một khía cạnh của tính toàn diệnđầy đủ muốn nói tới sự tồn tại của các dịch vụ thoả mãn tiêu chuẩn tối thiểu. 3a.Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnhTrong những năm gần đây, mạng lưới KCB (KCB) từ tuyến cơ sở đến trung ương, cả công lập và ngoài công lập được mở rộng và củng cố, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhờ nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn xã hội hóa mà các cơ sở KCB được củng cố về cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị để cung cấp dịch vụ KCB đa dạng và chất lượng hơn. Nhờ đó mà nhiều kĩ thuật tiên tiến đã được triển khai, như ghép thận, ghép giác mạc, ghép tế bào gốc, ghép gan, phẩu thuật nội soi. Đến hết năm 2009, số giường bệnh viện đến năm 2010 đạt mức 20,5 giường bệnh 10000 dân (không tính giường ở TYT xã), tương đương với mức trung bình của các nước trong khu vực. Sau một năm rưỡi thực hiện đề án 1816, đã giảm được trung bình 30% tình hình quá tải bệnh viện tuyến trên. 4 1 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KCB Khám chữa bệnh YTDP Y tế dự phòng TCMR Tiêm chủng mở rộng TYT Trạm Y tế PHCN Phục hồi chức năng CSSKSS Chăm sóc sức khỏe sinh sản I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 2 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt. Về bản chất, dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động thực hiện bởi nhân viên y tế (khám, chữa bệnh) để phục vụ người bệnh và gia đình. Cung cấp dịch vụ y tế là cấu phần đầu tiên trong 6 cấu phần của hệ thống y tế Việt Nam, là chức năng chủ yếu của hệ thống y tế. Cung ứng dịch vụ y tế là lĩnh vực sử dụng nhiều nguồn lực nhất, chiếm tới 75,98% tổng chi của toàn xã hội cho y tế. [1] Tất cả các hợp phần đầu vào của hệ thống y tế, như nhân lực, tài chính, thông tin, dược và trang thiết bị, công nghệ, quản trị, đều được sử dụng để cung ứng dịch vụ y tế tốt nhất, nhằm thực hiện mục tiêu của cả hệ thống y tế là nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo Tổ chức Y tế thế giới, dịch vụ y tế tốt là dịch vụ có hiệu lực, an toàn, có chất lượng, được cung cấp cho những người cần sử dụng tại thời điểm và nơi hợp lý, giảm thiểu chi phí nguồn lực. [2] Một dịch vụ y tế tốt là dịch vụ y tế đáp ứng được 9 nguyên tắc cung cấp: 1. Toàn diện/đầy đủ 2. Độ bao phủ 3. Sự chấp nhận được 4. Tính liên tục 5. Chất lượng 6. Công bằng 7. Hiệu lực 8. Hiệu quả 9. An toàn Hiện nay, công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển kéo theo là những thay đổi về dân cư, kinh tế, xã hội. Chính những sự thay đổi này đã đặt những áp lực nhất định nên hệ thống y tế nói chung và việc cung cấp dịch vụ y tế nói riêng. Tăng trưởng kinh tế đã đem lại những cơ hội to lớn cho sự phát triển của hệ thống y tế những lại làm gia tăng khoảng cách giữa nhóm khá giả và nhóm người nghèo thành thị và nông thôn. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng làm thsasy đổi cơ cấu bệnh tật… Dân cư gia tăng khiến nhu cầu cần được cung cấp dịch vu y tế gia tăng trong khi nguồn lực y tế có hạn, dẫn đến tình trạng quá tải 2 3 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 bệnh viện và những sai sót trong quá trình điều trị, dự phòng. Tất cả những điều này ảnh hưởng đến những nguyên tắc cần có của việc cung cấp một dịch vụ y tế tốt. Tại Việt Nam, nhìn chung việc cung cấp dịch vụ y tế đã đảm bảo được các nguyên tắc cần thiết, góp phần tạo điều kiện cho người dân nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, cung cấp dịch vụ y tế vẫn có những hạn chế, chẳng hạn như độ bao phủ chưa cao, chất lượng kém, vẫn còn tình trạng bất công bằng khi tiếp cận với dịch vụ y tế hay như dịch vụ chưa đạt hiệu quả và chưa an toàn. Như vậy, một số biện pháp để cải thiện việc cung cấp dịch vụ y tế là rất cần thiết. II. BÀN LUẬN CÁC NGUYÊN TẮC 1. Tính toàn diện/ đầy đủ Hệ thống y tếcần cung cấp đầy đủ các dịch vụ y tế phù hợp với nhu cầu của đối tượng đích. Những dịch vụ này bao gồm: phòng bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng (PHCN), và các hoạt động cải thiện sức khoẻ. Tính sẵn có là một khía cạnh của tính toàn diện/đầy đủ muốn nói tới sự tồn tại của các dịch vụ thoả mãn tiêu chuẩn tối thiểu. [3] a. Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Trong những năm gần đây, mạng lưới KCB (KCB) từ tuyến cơ sở đến trung ương, cả công lập và ngoài công lập được mở rộng và củng cố, đáp ứng được nhu cầu của người dân. Nhờ nguồn vốn từ Ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn ODA và vốn xã hội hóa mà các cơ sở KCB được củng cố về cơ sở hạ tầng, đào tạo cán bộ, đầu tư trang thiết bị để cung cấp dịch vụ KCB đa dạng và chất lượng hơn. Nhờ đó mà nhiều kĩ thuật tiên tiến đã được triển khai, như ghép thận, ghép giác mạc, ghép tế bào gốc, ghép gan, phẩu thuật nội soi. Đến hết năm 2009, số giường bệnh viện đến năm 2010 đạt mức 20,5 giường bệnh/ 10000 dân (không tính giường ở TYT xã), tương đương với mức trung bình của các nước trong khu vực. Sau một năm rưỡi thực hiện đề án 1816, đã giảm được trung bình 30% tình hình quá tải bệnh viện tuyến trên. [4] Các chương trình y tế được lồng ghép, triển khai một cách đầy đủ hơn. Trước đây, ở Việt Nam sự quan tâm đối với sức khỏe tâm thần chủ yếu tập trung vào bệnh tâm thần phân liệt. Hiện nay trong Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 có mục tiêu triển khai mô hình lồng 3 4 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 ghép nội dung chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng vào hoạt động của TYT cơ sở; phát hiện và quản lý điều trị tại cộng đồng cho 50% số bệnh nhân tâm thần (tâm thần phân liệt, trầm cảm, động kinh); và điều trị ổn định cho 70% số bệnh nhân tâm thần được phát hiện; hỗ trợ người bệnh sống hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Năm 2008, dự án này điều trị 174.898 bệnh nhân tâm thần phân liệt tại cộng đồng. [5] b. Dịch vụ YTDP Nước ta đã xây dựng được một mạng lưới Y tế dự phòng (YTDP) rộng khắp từ trung ương tới thôn, bản. Mạng lưới YTDP được củng cố, hoạt động được tăng cường, phát hiện và dập dịch kịp thời, kịp thời ứng phó với các vấn đề sức khỏe liên quan đến thiên tai, thảm họa như bão, lũ, lụt lội, hạn hán…Hầu hết các chỉ tiêu liên quan YTDP đều đã đạt được. Cơ sở hạ tầng, nhân lực, phương tiện, ngân sách cho YTDP trong những năm gần đây cũng được tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức với công tác YTDP, các chiến dịch truyền thông sức khỏe chưa thực sự tác động sâu rộng đến đối tượng đích. Khả năng tiếp cận thông tin truyền thông – giáo dục sức khỏe của người dân còn hạn chế, phương thức truyền thông – giáo dục sức khỏe ở một số địa phương còn chưa phù hợp và linh hoạt. Các yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe có liên quan đến môi trường, nước sạch, nghề nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm và lối sống thay đổi vẫn còn phổ biến trong xã hội. Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây dịch, như dịch tả, cúm A (H5N1) luôn tiềm ẩn và có thể bùng phát thành dịch bất cứ lúc nào nếu không được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ. Tai nạn thương tích và các bệnh không lây nhiễm ngày một gia tăng, trong khi các giải pháp phòng chống đòi hỏi phải mang tính tổng hợp, liên ngành, chứ không chỉ riêng biện pháp y tế. c. Phục hồi chức năng PHCN và điều dưỡng là một trong bốn nhiệm vụ chính của ngành y tế. Tỷ lệ người khuyết tật ở Việt Nam tương đối cao. Theo ước tính của WHO, Việt Nam có trên 6 triệu người khuyết tật, trong đó khoảng 2 triệu là trẻ em. Quy hoạch phát triển mạng lưới KCB có mục tiêu chuyển cơ sở điều dưỡng – PHCN của ngành y tế thành bệnh viện PHCN và đến năm 2020, 100% tỉnh, thành phố trực thuộc 4 5 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 Trung ương sẽ có bệnh viện PHCN. Đến năm 2008, ngành y tế có 35 bệnh viện PHCN, các ngành khác có 9 cơ sở và 5 cơ sở hoạt động theo cơ chế tự túc. [4] d. Dân số, kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản Mạng lưới cung cấp dịch vụ chính sách sức khỏe sinh sản (CSSKSS) được củng cố và phát triển, bao phủ 100% huyện, 93% xã. Cả nước có 12 bệnh viện chuyên khoa phụ sản, 12 bệnh viện chuyên khoa nhi, đơn nguyên sơ sinh ngày càng cao . Số trường hợp phá thai giảm, dịch vụ phá thai an toàn được mở rộng. Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, phòng ngừa ung thư đường sinh sản, dự phòng và điều trị vô sinh được đẩy mạnh. Đã có 60 cơ sở y tế triển khai và duy trì hoạt động điểm cung cấp dịch vụ sức khỏe thân thiện cho vị thành niên và thanh niên. [4] Tuy nhiên, mạng lưới cung cấp dịch vụ dân số- kế hoạch hóa gia đình và CSSKSS còn nhiều bất cập, chất lượng dịch vụ còn hạn chế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Hiểu biết và hành vi về SKSS, sức khỏe tình dục của vị thành niên và thanh niên còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục không an toàn, mang thai ngoài ý muốn và gia tăng phá thai, các bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục, bao gồm HIV/AIDS có xu hướng tăng ở vị thành niên và thanh niên. e. Truyền thông – giáo dục sức khỏe Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh ở tất cả địa phương thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí), các câu lạc bộ sức khỏe, các phương pháp truyền thông trực tiếp, các chương trình y tế, dịch vụ tư vấn sức khỏe, trang web của tổ chức các nhân, nhà nước Nhờ đó, các thông tin về bảo vệ chăm sóc sức khỏe đến với người dân được dễ dàng, nhanh chóng, chính xác góp phần thay đổi nhận thức, thái độ và hành vi của mọi người, giúp nâng cao sức khỏe và phòng chống bệnh tật. Phương thức truyền thông – giáo dục sức khỏe tại cộng đồng ở một số địa phương còn chưa phù hợp và linh hoạt. Một số địa phương, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chưa chú trọng đầu tư cho các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe cho người của mình. 5 6 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 f. Giải pháp Nhìn chung, tính bao phủ/ đầy đủ đã được đảm bảo trong các dịch vụ KCB, YTDP, phục hồi chức năng và cả các hoạt động nâng cao sức khỏe như truyền thông sức khỏe. Tuy nhiên, một số dịch vụ y tế vẫn chưa đạt tính toàn diện do gặp phải những khó khăn trong quá trình thực hiện như thiếu kinh phí, hoạt động chưa được sự ủng hộ của người dân. Vì thế, giải pháp cần để đảm bảo tính bao phủ/ đầy đủ là tuyên truyền sâu rộng các chương trình, dịch vụ y tế đến người dân, cũng như đầu tư nguồn lực cần thiết cho các can thiệp. 2. Độ bao phủ Việc cung cấp dịch vụ cần phải được tổ chức cho mọi người dân trong một quần thể xác định được tiếp cận. Độ bao phủ thường được đo lường qua chỉ số tỷ lệ người dân đủ tiêu chuẩn nhận được một gói can thiệp hay dịch vụ y tế cụ thể. [3] a. Dịch vụ YTDP: Với đội ngũ cán bộ YTDP đông đảo và sự tham gia tích cực của cộng đồng, mạng lưới YTDP ngày càng phát huy vai trò tích cực của mình trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua nhiều năm, nước ta đã xây dựng một mạng lưới YTDP rộng khắp từ trung ương đến địa phương. Mạng lưới YTDP ở tuyến trung ương và tuyến tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương hiện có 11 viện nghiên cứu đầu ngành, 63 trung tâm YTDP tỉnh/ thành phố, 60 trung tâm phòng chống HIV/AIDS, 23 trung tâm phòng chống các bệnh xã hội, 28 Trung tâm phòng chống sốt rét, 11 trung tâm kiểm dịch y tế quốc gia, 8 trung tâm sức khỏe lao động và môi trường. ở tuyến cơ sở, mạng lưới YTDP có 679 trung tâm y tế quận/ huyện, hơn 11000 TYT xã/ phường, trường học, doanh nghiệp, hơn 100000 cộng tác viên và nhân viên y tế thôn bản hoạt động YTDP tại cộng đồng. [6] Các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được thực hiện có hiệu quả trên quy mô rộng. Năm 2006, độ bao phủ của dự án phòng chống suy dinh dưỡng là 100% số xã phường của cả nước. Độ bao phủ của dự án phòng chống sốt rét là 90-91% số xã phường, phòng chống lao: 100%, phòng chống bệnh phong: 99,6%, phòng chống sốt xuất huyết: 91%. Độ 6 7 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 bao phủ muối Iốt của dự án phòng chống bướu cổ đạt 93,2%. Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm bao phủ 100% số tỉnh, 86% số huyện, 55% số xã trong cả nước. Tuy nhiên dự án chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng bao phủ tát cả 63 tỉnh, thành phố nhưng chỉ mới có 66,4% số xã phường của cả nước được bao phủ. [6] Tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccin của chương trình TCMR đạt tỷ lệ rất cao. Năm 2008, tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi của cả nước được tiêm đầy đủ của chương trình TCMR là 93,9%, trong đó tiêm vaccin phòng bệnh lao 95,7%, uống vaccin bại liệt 95,6%, tiêm vaccin ho gà – bạch hầu – uốn ván 95,5%, tiêm vaccin sởi 95,6%. Độ bao phủ của TCMR giữa các vùng miền không có sự khác biệt đáng kể: Vùng Đồng bằng sông Hồng 93,9%, vùng Đông Bắc 93,7%, vùng Tây Bắc 95,1%, vùng Bắc Trung Bộ 94,8%, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 95%, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 94,4%, vùng Tây Nguyên 95,6%, vùng Đông Nam Bộ 91,1%. [6] Hiệu quả của các chương trình y tế quốc gia những năm qua đã làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong của các bệnh có vaccin phòng ngừa và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở là chủ trương lớn của Việt Nam, giúp người dân đặc biệt là người nghèo tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng thuận tiện hơn. b. Dịch vụ y tế KCB Năm 2008, y tế công lập có 44 cơ sở y tế tuyến trung ương do Bộ y tế quản lí. Các cơ sở y tế do địa phương quản lí gồm 383 cơ sở tuyến tỉnh, 1366 tuyến huyện, 10866 tuyến xã. Trong các cơ sở y tế ngành (bưu điện, giao thông, nông nghiệp…), có 47 cơ sở do nhà nước cấp kinh phí và 717 cơ sở y tế do ngành tự túc kinh phí. Có 774 bệnh viện đa khoa và 236 bệnh viện chuyên khoa. Tất cả các tỉnh đều có bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tỉnh. Hầu hết các huyện đều có bệnh viên đa khoa huyện và một số nơi có phòng khám đa khoa khu vực hoặc nhà hộ sinh khu vực. Tổng số có 10866 trạn y tế xã bao phủ 98,6% tổng số xã phường trên cả nước. nhân viên y tế hoạt động tại 99409 thôn bản trong toàn quốc chiếm 84,4% tổng số thôn bản. [7] Theo niên giám thống kê năm 2008, giường bệnh ở TYT chiếm 22% tổng số lượng giường bệnh, so với 22% ở tuyến huyện, 41% tuyến tỉnh và 8% tuyến trung ương. Năm 2010, số giường bệnh đạt 20,5 giường/10 000 dân. 7 8 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 Bảng 1:Số giường bệnh và nhân lực y tế trên 10.000 dân ở các vùng trên cả nước Số giường bệnh/10.000 dân Số nhân lực y tế/10.000 dân Tổng (năm 2008) 16,9 28,6 ĐB Sông Hồng 15,5 23,3 Đông Bắc 18,4 32,2 Tây Bắc 19,4 38 Bắc Trung Bộ 14,3 24,9 Nam Trung Bộ 17,0 26,9 Tây Nguyên 13,9 27,1 Đông Nam Bộ 23,4 29,2 ĐB Sông Cửu Long 14,3 22,8 ( Nguồn : Niên giám thống kê y tế 2008) Sau 17 năm hình thành và phát triển, đến nay BHYT đã đạt độ bao phủ khoảng 60% dân số. Thực hiện mục tiêu Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự y tế của chính phủ Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay việc mở rộng độ bao phủ BHYT đang gặp không ít khó khăn và thách thức. Tỷ lệ người tham gia BHYT còn thấp so với mục tiêu BHYT toàn dân. Kinh nghiệm nhiều nước cho thấy khả năng mở rộng độ bao phủ BHYT càng về sau càng khó khăn, đặc biệt, đối với nhóm đối tượng lao động phi chính quy, chủ yếu ở khu vực làm nông nghiệp. [7] Tóm lại để tăng tỷ lệ độ bao phủ của các dịch vụ y tế tại Việt Nam, nhà nước ta cần có những chính sách phù hợp để độ bao phủ rộng nhất và những dịch vụ người dân có thể dễ dàng tiếp cận được như: đẩy mạnh CSSK ban đầu; ưu tiên miền núi vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn; hỗ trợ tài chính cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số khi đi KCB, quy định về chế độ phụ cấp theo ngành nghề, khu vực nhân lực tế công tác ở các khu vực và ngành nghề khó khăn… 8 9 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 3. Sự chấp nhận được Hiện nay, cung cấp dịch vụ y tế Việt Nam bao gồm: dịch vụ y tế dự phòng và dịch vụ y tế KCB. Ngoài tính toàn diện/đầy đủ và có độ bao phủ rộng thì việc cung cấp các dịch vụ y tế tốt cần phải có được sự chấp nhận từ các ban ngành và quan trọng là từ phía người dân. Sự chấp nhận đượclà mức độ một dịch vụ y tế đáp ứng được các nhu cầu và chuẩn mực về văn hoá của một cộng đồng. Khi các nhu cầu và chuẩn mực của cộng đồng này được đáp ứng, thì người dân trong cộng động đó sẽ có xu hướng sử dụng dịch vụ y tế này [3] . Do vậy, nếu phù hợp với văn hóa của cộng đồng thì việc cung cấp các dịch vụ y tế sẽ rất thuận lợi, người dân cũng có những thay đổi tích cực về thói quen chăm sóc sức khỏe của bản thân họ hơn dẫn đến hệ thống y tế cũng sẽ đi lên và hoạt động được hiệu quả. Nhưng nếu không đáp ứng được các nhu cầu và chuẩn mực của cộng đồng dân cư đó thì dịch vụ y tế đó sẽ bị đào thải ngay lập tức. Mỗi đất nước, mỗi vùng miền đều có những nét văn hóa riêng nên khi nhà quản lý hay các nhà hoạch định chính sách y tế cần có những cái nhìn tổng quát về cả kinh tế, văn hóa và xã hội của những nơi mình muốn hướng can thiệp đến. Khác với các nước đã phát triển khoảng 90% nguồn cho mô, tạng chủ yếu từ bệnh nhân chết não, thì ở Việt Nam vẫn từ người cho sống cùng huyết thống. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là do sự chấp nhận của cộng đồng đối với việc hiến tặng mô, tạng còn thấp. Hiện nay, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi lớn do khả năng tiếp cận thông tin và các dịch vụ y tế của người dân dễ dàng hơn. Do vậy, trong một nghiên cứu về nhận thức, thái độ và sự chấp nhận của cộng đồng với việc hiến tặng mô, tạng, giác mạc thực hiện tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, có hơn 90% số người được hỏi đã ghi nhận mục đích để chữa bệnh cứu người; gần 70% đánh giá đúng mục đích để giải phóng mù lòa. Dù phần đông dân cư tỏ thái độ đồng tình với chủ trương trên, song số người chấp nhận để người thân hiến tặng khi đang sống lại rất ít khoảng 15%. Lý do chủ yếu là họ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến gia đình và sợ hãi. Bên cạnh đó, vẫn còn gần 50% dân cư chưa sẵn lòng chấp nhận việc hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người thân đã chết bởi một số lý do về tâm lý, tín ngưỡng. Tuy nhiên, có tới 40% dân cư đồng ý hiến mô, tạng và giác mạc sau khi chết… [8] 9 10 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 Đối với dịch vụ y tế dự phòng cũng đã có nhiều thay đổi. Năm 1990, khi dự án bắt đầu hoạt động, trên cả nước chỉ có khoảng trên dưới 10% trong số khách hàng kế hoạch hóa gia đình sử dụng các biện pháp tránh thai ngắn hạn (thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm, bao cao su) do sự hiểu biết của người dân còn hạn chế và sự ngượng ngùng của phụ nữ khi tiếp cận các dịch vụ này. Bên cạnh đó là chiến lược truyền thông về kế hoạch hóa gia đình, các bệnh lây truyền qua đường tình dục STDs chưa được truyền thông rộng rãi. Đến nay, tuy dụng cụ tử cung hiện vẫn là một phương tiện kế hoạch hóa gia đình được nhiều khách hàng ưa chuộng nhất nhưng đã có nhiều phụ nữ chọn sử dụng thêm thuốc tiêm, bao cao su và viên uống tránh thai kết hợp do họ nhận thức được rằng kế hoạch hóa gia đình là góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ họ trước những nguy cơ sức khỏe có hại. [9] Những kết quả trên cho thấy sự chấp nhận các dịch vụ y tế của người dân ngày càng tăng lên nhưng bên cạnh đó vẫn còn có những tồn tại cần có những giải pháp phù hợp. Các nhà hoạch định chính sách và các cán bộ y tế trước khi đưa ra một dịch vụ y tế nào đó cần phải xét đến sự phù hợp của dịch vụ đó đối với văn hóa của từng vùng miền, từng dân tộc. Hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ cách sử dụng các dịch vụ y tế đó cho các cán bộ y tế cơ sở để họ hướng dẫn tới người dân hoặc có thể trực tiếp tổ chức các buổi hướng dẫn. Kết hợp với các kênh truyền thông khác nhau để đưa các dịch vụ y tế tới gần người dân giúp họ có những cách nhìn tích cực với các dịch vụ đó từ đó dẫn đến sự chấp nhận thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe của chính bản thân họ. 4. Tính liên tục 10 [...]... lực y tế trong cả các dịch vụ YTDP và dịch vụ KCB Nói chung, quản lý chất lượng dịch vụ y tế hiện nay được đánh giá là chưa chặt chẽ, hình thức chủ y u là để phổ biến các văn bản mới hoặc hướng dẫn các bản kê khai dịch vụ Việc tổ chức kiểm tra chéo để đánh giá, phân loại cơ sở y tế (chủ y u là các bệnh viện công) đã 14 15 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 được tiến hành Hình thức n y có... tra và kiểm tra các dịch vụ KCB để hạn chế những tiêu cực trong dịch vụ KCB 7 Tính hiệu lực Dịch vụ y tế có hiệu lực là mức độ công việc mà một can thiệp y tế làm được cho một cộng đồng xác định hay nói một cách khác là mức độ một can thiệp y tế đạt được các mục tiêu đề ra.[3]Tính hiệu lực trong cung cấp dịch vụ y tế thể hiện ở hai mảng chính là: dịch vụ KCB và dịch vụ YTDP a Dịch vụ KCB TạiViệt Nam,... IV Như v y, khi điều kiện kinh tế- xã hội- dân cư phát triển, các dịch vụ y tế càng cần thiết đảm bảo đáp ứng mang tính bền vững 9 nguyên tắc cung cấp dịch vụ y tế được coi là “thang đo” để đánh giá một dịch vụ y tế tốt hay không, phục vụ nâng cao sức khỏe cộng đồng ở mức nào Dịch vụ y tế Việt Nam nhìn chung đã đáp ứng và đảm bảo được 9 nguyên tắc cần thiết đó Tuy nhiên, thực trạng cho th y vẫn tồn... thiệp phòng bệnh [25] c Cácbiện pháp Thực trạng trên đặt ra vấn đề cần có những biện pháp quản lý chất lượng dịch vụ y tế Quản lý chất lượng dịch vụ y tế là điều phối các hoạt động để chỉ đạo và kiểm soát các 17 18 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 vấn đề chất lượng dịch vụ/ sản phầm tại mỗi cơ sở/ cơ quan/ tổ chức [26] Quản lý chất lượng dịch vụ y tế giúp các dịch vụ/ sản phẩm đạt chất... thực tế trên, ngành y tế cần có các biện pháp cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý dịch vụ y tế nhằm đảm bảo an toàn cho người nhận dịch vụ y tế và đảm bảo an toàn cho chính 30 31 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 người cung cấp dịch vụ y tế Một số biện pháp có thể thực hiện là điều chỉnh luật cho phù hợp với thực tế Nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế và tinh thần trách... cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng” bằng việc “tiếp tục đ y mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; thực hiện chăm sóc liên tục và chăm sóc toàn diện cho người bệnh; x y dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế [15] Dịch vụ y tế bao gồm các dịch vụ YTDP và dịch vụ KCB Việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế là việc cải... cường công tác kiểm tra, giám sát, x y dựng nguồn quỹ, truyền thông giáo dục và tiếp thị xã hội về chính sách y tế cho người dân 9 Tính an toàn An toàn trong dịch vụ y tế là không g y chấn thương cho người nhận dịch vụ y tế Tại Việt Nam, có khá nhiều vấn đề đáng bàn xung quanh tính an toàn trong các dịch vụ y tế [3] Các dịch vụ YTDP, đã có nhiều thành tựu, phải kể đến là các chương trình phòng bệnh chủ... chất lượng 26 27 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 của dịch vụ y tế Các nỗ lực n y đều là những đóng góp vào các thành tích trong lĩnh vực y tế của Việt Nam Việt Nam chi cao cho y tế so với các quốc gia cùng mức thu nhập Nguồn: Tài khoản y tế Quốc gia Việt Nam, 2010 Việc tiếp tục nâng cao sức khỏe của người dân đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn hơn nữa Mở rộng dịch vụ y tế công cộng, chăm... chính và 23 24 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 cách phân bổ tài chính sẽ quyết định việc có giúp người dân, nhất là người nghèo vượt qua những khó khăn và rủi ro do chí phí dành cho các dịch vụ y tế g y ra hay không Huy động nguồn tài chính cho cung cấp dịch vụ y là giải pháp quan trọng để đảm bảo tính công bằng trong cung cấp dịch vụ y tế [33] Đồng thời ngành y tế cũng nên tăng cường công... làm cho chất lượng dịch vụ y tế ở Việt nam mất cân đối nghiêm trọng giữa 2 phần cấu thành chính: kỹ thuật và chức năng 16 17 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 b Dịch vụ YTDP Các dịch vụ YTDP chủ y u được triển khai trong chương trình mục tiêu y tế quốc gia, gồm nhiều dự án như: phòng chống sốt rét, bướu cổ, phong, lao, sốt xuất huyết, TCMR Nói chung các chương trình n y được triển khai . 2008, y tế công lập có 44 cơ sở y tế tuyến trung ương do Bộ y tế quản lí. Các cơ sở y tế do địa phương quản lí gồm 383 cơ sở tuyến tỉnh, 1366 tuyến huyện, 10866 tuyến xã. Trong các cơ sở y tế. người bệnh; x y dựng chương trình bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ y tế [15] Dịch vụ y tế bao gồm các dịch vụ YTDP và dịch vụ KCB. Việc cải thiện chất lượng dịch vụ y tế là việc cải. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 2 Quản lý dịch vụ y tế- Bài tập cuối môn- Nhóm 9 Dịch vụ y tế là một dịch vụ khá đặc biệt. Về bản chất, dịch vụ y tế bao gồm các hoạt động thực hiện bởi nhân viên y tế (khám, chữa
- Xem thêm -

Xem thêm: các nguyên tắc trong quản lí dịch vụ y tế, các nguyên tắc trong quản lí dịch vụ y tế, các nguyên tắc trong quản lí dịch vụ y tế, [3] Đại học Y tế công cộng, ThS. Nguyễn Đức Thành, Bài giảng Tổng quan về cung cấp dịch vụ y tế.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn