Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập.doc

27 948 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập LỜI MỞ ĐẦUThuế là công cụ kinh tế chủ yếu được Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô nền kinh tế và huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Một trong những yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực thi chính sách thuế là phải thu đúng, thu đủ và đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế. Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế nhằm đảm bảo cân đối ngân sách quốc gia, cũng như đảm bảo tính công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.Trong những năm qua, chính sách thuế nhập khẩu, cùng với cơ chế vận hành đảm bảo công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử và ổn định đã tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần huy động nguồn thu cho ngân sách, bảo hộ sản xuất trong nước… Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách thuế nhập khẩu. Có thê nói tình trạng thất thu thuế nhập khẩu đã xảy ra trong thời gian dài, số thuế thất thu không phải nhỏ, làm ảnh hưởng xấu đến cân đối thu chi của ngân sách nhà nước- một trong những cân đối lớn của nền kinh tế quốc gia và tạo ra sự bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ về thuế.Nguyên nhân của tình trạng thất thu thuế nhập khẩu có thể do khách quan như chính sách chế độ thay đổi, đối tượng nộp thuế gặp tai họa bất ngờ…, cũng có thể do nguyên nhân chủ quan như đối tượng nộp thuế cố tình gian lận, trốn thuế… Vì vậy, cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách thuế nhập khẩu thì việc tìm ra giải pháp để chống thất thu thuế nhập khẩu là một trong những nội dung hết sức quan trọng, cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách thuế của nhà nước. Với ý nghĩa trên, tác giả đã chọn đề tài “ Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập” để nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn.Chương 1MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THUẾCHỐNG THẤT THU THUÊ NHẬP KHẨU1.1. Một số vấn đề cơ bản về thuế nhập khẩu1.1.1. Khái quát chungThuế nhập khẩu là loại thuế gián thu động viên từ người tiêu dùng hàng nhập khẩu nhằm góp phần đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước. Sử dụng tốt chính sách thuế nhập khẩu là phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thuế nhập khẩu còn là công cụ thể hiện chính sách kinh tế đối ngoại của quốc gia với các quốc gia khác trong thương mại quốc tế.Thuế nhập khẩu do các tổ chức, cá nhân có hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải thực hiện nghĩa vụ đóng góp theo quy định của pháp luật với mức độ và thời hạn cụ thể. Việc sử dụng có hiệu quả thuế nhập khẩu chính là phát huy đầy đủ các chức năng cơ bản của nó trong lĩnh vực hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực thì thuế nhập khẩu càng thể hiện vai trò và tác dụng không chỉ là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, mà còn là công cụ thể hiện chính sách đối ngoại giữa các quốc gia với nhau.1.1.2 Đặc điểm của thuế nhập khẩuĐặc thù của thuế nhập khẩu so với các loại thuế khác trong hệ thống thuế là việc sử dụng thuế nhập khẩu không những tác động đến nền kinh tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quan hệ ngoại giao và chính sách đối xử với các quốc gia khác. Để phân biệt thuế nhập khẩu với các loại thuế khác trong hệ thống thuế, căn cứ vào các đặc điểm cơ bản sau đây:- Thuế nhập khẩu chỉ thu vào hàng hóa nhập khẩu mà không thu vào hàng hóa sản xuất trong nước.- Thuế nhập khẩu gắn với hoạt động kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ.- Thuế nhập khẩu chi do cơ quan Hải quan quản lý thu nhằm gắn công tác quản lý thu thuế nhập khẩu với công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với các hoạt động xuất nhập khẩu.1.1.3 Phân loại thuế nhập khẩuTùy thuộc vào tiêu thức và yêu cầu của công việc phân loại, có nhiều cách phân loại thuế nhập khẩu, đó là:1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích của việc thu thuếNếu căn cứ vào mục đích của việc thu thuế thì thuế nhập khẩu được chia thành các loại sau:- Loại để tạo nguồn thu: Thuế nhập khẩu được quy định đối với tất cả các mặt hàng để tạo lập nguồn thu cho chính phủ, không phân biệt khả năng sản xuất, nhu cầu bảo hộ và chính sách thương mại của quốc gia đó.- Loại để bảo hộ: Loại này thường được quy định có lựa chọn. Nếu trong nước có sản xuất có khả năng sản xuất nhưng chưa đủ sức cạnh tranh, cần sự bảo hộ của nhà nước thì xây dựng mức thuế bảo hộ để hàng sản xuất trong nước đủ sức cạnh tranh với hàng nhập khẩu.- Loại để trừng phạt: Loại thuế này thường được sử dụng để trả đũa lại những hành vi phân biệt đối xử của một quốc gia này đối với hàng hóa của một quốc gia khác.1.1.3.2. Căn cứ vào phạm vi tác dụngNếu căn cứ vào phạm vi tác dụng thì thuế nhập khẩu có các loại sau:- Thuế nhập khẩu tự quản: là loại thuế thể hiện tính độc lập của một quốc gia ( quy định tùy ý theo mục tiêu của quốc gia mình mà không phụ thuộc vào bất kỳ một Hiệp định song phương hoặc đa phương nào đã ký kết).- Thuế nhập khẩu theo các cam kết quốc tế: là loại thuế thục hiện theo các cam kết trong các Hiệp định song phương hoặc đa phương đã ký kết. 1.1.3.3. Căn cứ vào cách thức đánh thuếNếu căn cứ vào cách thức đánh thuế thì thuế nhập khẩu được phân chia thành các loại:- Thuế nhập khẩu tính theo tỷ lệ phần trăm (%): Thuế nhập khẩu tính thuế theo tỷ lệ phần trăm là hình thức tính thuế được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu.- Thuế kết hợp giữa tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và thuế tuyệt đối: Thuế kết hợp giữa tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và thuế tuyệt đối là sự kết hợp giữa thuế nhập khẩu tính theo tỷ lệ và thuế nhập khẩu tính theo đơn vị.- Thuế nhập khẩu biến thiên: Thuế nhập khẩu biến thiên là thuế nhập khẩu được đánh trên hàng nhập khẩu, nhưng thuế xuất thay đổi thường xuyên, thậm chí mỗi ngày. Sắc thuế này thường được ấn định ở một mức nhằm triệt tiên ưu thế về giá cả của nước xuất khẩu đối với hàng hóa sản xuất trong nước.1.1.4 Vai trò của thuế nhập khẩuXét về chức năng, vai trò của thuế nhập khẩu đều có nét tương đồng với các loại thuế gián thu khác. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thuế nhập khẩu lại bắt nguồn từ yêu cầu điều chỉnh sự vận động của hàng hóa giữa các quốc gia có chủ quyền, nó là một bộ phận trong chính sách kinh tế đối ngoại của mỗi nước, nên thuế nhập khẩu cũng có những nét riêng về mặt nội dung, vai trò, cũng như cách thức hành thu. Thông qua việc quy định mức thuế suất cụ thể đối với hàng hóa nhập khẩu thể hiện chính sách và mức độ bảo hộ sản xuất trong nước, cũng như chính sách đối xử giữa các quốc gia, việc áp dụng xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đảm bảo tính công bằng, minh bạch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển thương mại quốc tế. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thuế nhập khẩu còn có vai trò quan trọng, cụ thể như sau:1.1.4.1 Bảo hộ sản xuất trong nướcThuế nhập khẩu tác động trực tiếp vào đầu vào của quá trình sản xuất thông qua việc đánh thuế trên hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, tư liệu sản xuất . Ngoài chức năng quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế như các loại thuế gián thu khác, thuế nhập khẩu có chức năng bảo hộ nền sản xuất trong nước thông qua việc tác động vào giá cả của hàng hóa nhập khẩu trên thị trường.1.1.4.2. Huy động nguồn thu cho ngân sách Nhà nướcKhi thực hiện chức năng quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế và bảo hộ nền sản xuất trong nước, thuế nhập khẩu góp phần quan trọng trong việc hình thành nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Khi thu thuế nhập khẩu ở mức cao vừa bảo hộ sản xuất trong nước, vừa đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách Nhà nước. Ngược lại, thu thuế nhập khẩu thấp, tức là khuyến khích nhập khẩu, nhìn bên ngoài số thu đóng góp cho ngân sách thấp hoặc không đáng kể, nhưng xét trong tổng thể quy trình sản xuất xã hội thì thu ngân sách sẽ tăng lên ở khâu tiêu thụ sản phẩm thông qua các loại thuế như giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp .1.1.4.3. Kiểm soát hàng hóa nhập khẩuKhi mở cửa thị trường, có thể nói rằng vì mục tiêu lợi nhuận mà việc mua bán hàng hóa, dịch vụ có thể diễn ra ở bất cứ nơi nào và bất kỳ loại hàng hóa gì. Có những hàng hóa phục vụ nhu cầu cơ bản cho con người, có những hàng hóa, dich vụ là tư liệu sản xuất để sản xuất sản phẩm là động lực trực tiếp nâng cao hiệu quả của nền kinh tế . Bên cạnh đó, cũng có những thứ hàng hóa có thể thâm nhập vào bằng nhiều hình thức làm xâm hại đến chủ quyền, an ninh quốc gia, đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trên thế giới, nhiều nhà kinh tế học đã chứng minh rằng, có hai loại hàng hóa có mức lợi nhuận siêu ngạch đó là vũ khí và ma túy. Ngoài ra, còn những vật phẩm văn hóa đồi trụy cũng có thể xâm nhập vào thị trường nội địa làm phương hại đến môi trường văn hóa – xã hội của nước nhập khẩu, là mầm mống của nhiều tệ nạn xã hội có thể phát sinh. Mặc dù, với xu thế tự do hóa, toàn cầu hóa đòi hỏi phải cắt giảm hàng rào thuế quan, thuế quan hóa các biện pháp phi thuế quan, nhưng vai trò, vị trí của thuế quan vẫn còn quan trọng. Chính vì vậy, thông qua việc kiểm tra thu thuế nhập khẩu, để biết được thực chất hàng hóa, nhập khẩu qua cửa khẩu loại hàng hóa gì, với số lượng là bao nhiêu, nhập khẩu từ nước nào.v.v . thì Nhà nước mới kiểm soát được tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu. Kết hợp với chính sách kinh tế đối ngoại thích hợp, Nhà nước cho phép nhập những loại hàng hóa gì, cầm nhập những loại hàng hóa nào để có biện pháp xử lý kịp thời, không để lọt vào thị trường trong nước.1.1.5. Nội dung thất thu thuế nhập khẩu1.1.5.1 Khái niệmThất thu thuế có thể hiểu một cách đơn giản đó là khoản tiền thuế bị đối tượng nộp thuế chiếm dụng, không nộp đúng, nộp đủ theo quy định của chính sách thuế. Thất thu thuế nhập khẩu là khoản tiền thuế nhập khẩu bị tổ chức, cá nhân có hàng hoá nhập khẩu chiếm đoạt, không nộp đúng, nộp đủ theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu.1.1.5.2. Phân loại- Theo nguyên nhân thất thu thuế:. Thất thu do nguyên nhân chủ quan:Đó là các khoản thất thu thuế phát sinh do đối tượng nộp thuế cố tình trốn tránh nghĩa vụ thuế. Như khai sau chủng loại hàng hóa để được hưởng thuế suất thấp; kê khai trị giá tính thuế thấp hơn giá trị thực thanh toán; hàng hóa nhập khẩu để gia công hàng hóa cho nước ngoài; sản xuất hàng xuất khẩu nhưng kê khai định mức cao hơn định mức tiêu hao thực tế, phần chênh lệch đem tiêu thụ nội địa không khai báo với cơ quan Hải quan. Làm giả chứng nhận xuất xứ ( C/O) để được hưởng thuế suất thấp. Lợi dụng chính sách ân hạn nộp thuế nhập khẩu, sau khi nhập khẩu hàng hóa đã bỏ trốn .. Thất thu do nguyên nhân khách quan:Do chịu sự tác động ngoài dự kiến do văn bản quy định không rõ ràng dẫn tới tranh chấp về mã số thuế, trị giá tính thuế giữa đối tượng nộp thuế với cơ quan hải quan; đặc biệt đối với những mặt hàng chưa được định danh cụ thể trong Biểu thuế cho nên dẫn tới phát sinh số thuế phải nộp bổ xung sau khi hàng hóa được thông quan. Văn bản chính sách ( điều chỉnh tăng thuế) thay đổi đột ngột sau khi doanh nghiệp đã ký hợp đồng nhập khẩu, mở L/C, hàng hóa đã bốc lên địa điểm làm thủ tục kiểm tra hải quan, ký hợp đồng cung cấp cho các đơn vị trong nước dẫn tới phát sinh khoản tiền thuế ngoài dự kiến Theo tính chất của khoản thuế bị thất thuKhoản tiền thuế thất thu có khả năng thu hồi: Là các khoản nợ có khả năng thu hồi cao, do các doanh nghiệp nợ thuế vẫn tiếp tục hoạt động binh thường hoặc chờ xác định chính xác số thuế phải nộp hoặc số nợ nhỏ của các doanh nghiệp chây ỳ, có thể giải quyết dứt điểm nếu tổ chức xử lý cương quyết, doanh nghiệp đã ký biên bản truy thu và cam kết nộp .Khoản tiên thuế thất thu không có khả năng thu hồi: Là các khoản thuế phải truy thu mà đối tượng nộp thuế không có khả năng nộp thuế do các doanh nghiệp nợ thuế không còn nguồn vốn để nộp, doanh nghiệp giải thể, phá sản hoặc làm ăn thua lỗ; khoản tiền thuế cơ quan hải quan không thể kiểm soát được do doanh nghiệp mất địa chỉ.Cách thức phân loại thất thu thuế nhập khẩu cho chúng ta thấy mỗi loại thất thu và nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế nhập khẩu là rất khác nhau. Việc phân loại thất thu thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý và đề ra các biện pháp quản lý, thu hồi thuế nhập khẩu cho phù hợp.1.1.5.3 Ảnh hưởng của tình trạng thất thu thuế nhập khẩu- Đối với ngân sách nhà nước: Một trong những mục đích cơ bản của gian lận thuế là trốn thuế. Do đó, gian lận, trốn thuế càng tăng thì thất thu ngân sách Nhà nước càng lớn. Nhà nước bị thất thu thuế lớn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tích lũy vốn để tiến hành cân đối thu chi và đầu tư cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ngân sách nhà nước được xác lập dựa trên cơ sở dự toán nhu cầu chi tiêu và khả năng đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước, trong đó nguồn thu từ thuế nhập khẩu có vai trò rất quan trọng. Nếu việc nộp thuế bị chậm trễ hoặc doanh nghiệp cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, thì việc thực hiện dự toán thu ngân sách sẽ không được bảo đảm. Từ đó ảnh hưởng tới nhu cầu chi tiêu của nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị sự nghiệp, cũng như nhu cầu về vốn cho quá trình đầu tư phát triển kinh tế xã hội .- Đối với môi trường kinh doanh: Để đảm bảo môi trường kinh doanh được bình đẳng, đòi hỏi các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu phải chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của nhà nước, trong đó nghĩa vụ nộp thuế nhập khẩu cũng là một tiêu chí quan trọng. Thuế nhập khẩu ngoài vai trò quan trọng là công cụ để Nhà nước kiểm soát hoạt động ngoại thương còn là công cụ hữu ích để bảo vệ nền sản xuất trong nước. 1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chính sách thuế nhập khẩu1.2.1 Yếu tố chủ quan1.2.1.1 Mục tiêu phát triển và bảo hộ sản xuất, khuyến khích xuất khẩu của mỗi quốc giaHoạt động ngoại thương phát triển có thể gây ra tác động tiêu cực đối với sản xuất nội địa, đặc biệt đối với nền kinh tế. Để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa, tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế thì nhà nước sẽ đánh thuế thấp đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu đầu vào. Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế nhập khẩu khi xuất khẩu và được áp dụng thời hạn nộp thuế dài hơn. Ngoài ra, để khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất trong nước Nhà nước cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định, đánh thuế nhập khẩu cao đối với hàng hóa trong nước đã sản xuất được .1.2.1.2 Năng lực, trình độ, nhận thức của con ngườiCon người luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng và thực thi chính sách. Trình độ, năng lực của cán bộ xây dựng và hoạch định chính sách quyết định hiệu quả của chính sách thuế. Trong thời đại ngày nay, việc xây dựng chính sách không những phải đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế mà còn phải phù hợp với điều kiện trong nước. Ngoài ra, cán bộ thu thuế vừa là người tiếp xúc thực tế với đời sống xã hội, triển khai các nội dung chính sách, giải quyết trực tiếp các vướng mắc của đối tượng nộp thuế. Đội ngũ cán bộ nếu không có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn cao thì mọi chính sách dù có tốt đến đâu cũng bị vô hiệu hóa và chính sách ban hành sẽ không phát huy được tác dụng, bị lợi dụng, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách còn phù thuộc vào trình độ của đối tượng nộp thuế. Vì suy cho cùng chính sách được ban hành phải có người thực hiện. Nếu chính sách ban hành không phù hợp với trình độ của đối tượng nộp thuế thì chính sách không thể đi vào cuộc sống.1.2.1.3. Yêu cầu cân đối thu ngân sách nhà nướcKhi ngân sách bị thiếu hụt, chính phủ sẽ đánh thuế nhập khẩu cao vào hàng nhập khẩu đặc biệt là hàng tiêu dung. Hạn chế các trường hợp được ưu đãi miễn thuế, giảm thuế… Trường hợp ngược lại, Chính phủ có thể giảm mức thuế nhập khẩu đánh vào hàng hóa nhập khẩu, mở rộng các trường hợp ưu đãi miễn giảm thuế 1.2.2. Yếu tố khách quan1.2.2.1. Xu thế phát triển của thương mại quốc tếThuế nhập khẩu điều chỉnh vào hoạt động xuất nhập khẩu của một quốc gia. Sự biến động của kinh tế thế giới, xu hướng thương mại quốc tế trong từng quốc thời kỳ sẽ tác động trực tiếp tới hàng hóa xuất nhập khẩu của các quốc gia, nhất là trong xu thế tự do hóa thương mại, mở cửa và hội nhập kinh tế như hiện nay. Từ đó, các yếu tố quốc gia sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chính sách thuế nhập khẩu của từng quốc gia. Để đạt được những mục tiêu đặt ra, đòi hỏi chính sách thuế nhập khẩu phải có tính linh hoạt cao, có sự thay đổi phù hợp tùy theo sự biến động của kinh tế thế giới và thương mại quốc tế. Ngoài ra, chính sách thuế nhập khẩu còn phải đảm bảo phù hợp với hiệp định, cam kết quốc tế mà mỗi quốc gia ký kết, tham gia.1.2.2.2 Những nguyên tắc hội nhập quốc tế chi phối chính sách thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập- Nguyên tắc không phân biệt đôi xử: Đây là nguyên tắc bao trùm nhất của WTO, nó cũng được áp dụng như một nguyên tắc cơ bản trong khối mậu dịch khu vực và các hiệp định thương mại song phương. Nguyên tắc thể hiện dưới dạng đó là nguyên tắc tối huệ quốc và nguyên tắc đãi ngộ quốc gia.- Nguyên tắc có đi có lại: Nguyên tắc này quy định nếu một quốc gia có một biện pháp mở cửa thị trường như hạ thấp thuế nhập khẩu, xóa bỏ một phần hay toàn bộ hàng rào phi thuế quan đối với hàng nhập khẩu thì họ có quyền đòi hỏi các nước thành viên khác có những nhượng bộ tương tự. Nguyên tắc này đòi hỏi các nước phải luôn cân nhắc khi đưa ra các cam kết để đảm bảo sự hài hòa giữa nghĩa vụ và quyền lợi trong đàm phán thuế song phương hay đa phương, đồng thời phải tôn trọng việc thực hiện các cam kết đó.- Nguyên tắc công khai minh bạch: Đây là một yêu cầu đòi hỏi các nước thực hiện công khai các chính sách, biện pháp về tự do hóa thương mại đầu tư, các chính sách đó phải đảm bảo rõ rang để cho các thành viên có thể hiểu các nội dung đang được thực hiện như thế nào.- Nguyên tắc thực hiện tự do hóa và các ràng buộc cắt giảm thuế nhập khẩu:Mở cửa và tự do hóa từng bước là một trong những nội dung chính của quá trình hội nhập quốc tế về tài chính của các nước. Thực chất của nội dung này là việc các nước mở cửa các thị trường của mình cho nước ngoài thâm nhập và cạnh tranh, đồng thời cũng có nghĩa là các nước sẽ có cơ hội thâm nhập và cạnh tranh ở thị trường của các nước khác. Yêu cầu này đặt ra đối với chính sách thuế của các nước là: thuế quan và các biện pháp khác mà các nước áp dụng để duy trì sự bảo hộ sản xuất trong nước của minh cần được giảm bớt và trong trường hợp có thể thì sẽ được xóa bỏ thông qua các cuộc đàm phán giữa các nước thành viên và thuế quan sẽ được giữ nguyên ở mức giảm như vậy mà không tăng lên nữa.- Nguyên tắc phòng ngừa bất trắc: Để đảm bảo công bằng và duy trì lợi ích cho mỗi nước khi thực hiện các ràng buộc đã cam kết, WTO đưa ra một số quy định về phòng ngừa bất trắc. Những quy định này cho phép nước thành viên được áp dụng các hành động tự vệ trong một số trường hợp đặc biệt như: các trường hợp khẩn cấp về bảo hộ cho nền công nghiệp trong nước nếu việc tăng lượng hàng nhập khẩu có thể đe dọa hoặc gây tổn hại nghiêm trọng cho sản xuất trong nước, trường hợp có hoạt động bán phá giá, hoặc nước xuất khẩu áp dụng các biện pháp trợ cấp không được phép.v.v…- Ưu đãi cho các nước đang phát triển: Do trình độ phát triển và tiềm năng kinh tế của các nước rất khác nhau trong quá trình hội nhập kinh tế, nên các tổ chức, diễn đàn tổ chức kinh tế quốc tế quy định cho phép các nước đang và kém phát triển được hưởng một số ưu đãi nhất định so với quy định. Các ưu đãi này có thể dưới dạng thời gian áp dụng cam kết dài hơn, hạn chế lĩnh vực mở cửa, mức độ rủi ro trong cam kết lớn hơn so với các nước đã phát triển.- Ràng buộc áp dụng các phương pháp xác định giá tính thuế theo Hiệp định trị giá tính thuế GATT/WTO: Hiệp định trị giá tính thuế GATT/WTO xác lập một hệ thống đầy đủ các phương pháp xác định trị giá tính thuế, đảm bảo xác định được trị giá tính thuế của hàng hóa gần sát nhất với trị giá tính thuế, đảm bảo xác định được trị giá tính thuế của hàng hóa gấn sát nhất với trị giá của chính hàng hóa đó trong giao dịch. Hiệp định này nền tảng cho sự ra đời của WTO, đồng thời ràng buộc tất cả các thành viên của mình phải tuân thủ đầy đủ các nội dung quy định của Hiệp định. Trong đó, Hiệp định yêu cầu các nước tham gia phải xây dựng một hệ thống pháp luật quốc gia chặt chẽ, minh bạch, theo tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại phát triển.[...]... quy định hiện nay: thu suất đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm thu suất ưu đãi, thu suất ưu đãi đặc biệt và thu suất thơng thường; trong đó Chương 3CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP3.1 Mục tiêu chống thất thu thuế nhập khẩu Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế thì việc chống thất thu thuế nhập khẩu là việc làm cấp bách, quan trọng không những... phân biệt thu nhập khẩu với các loại thu khác trong hệ thống thu , căn cứ vào các đặc điểm cơ bản sau đây:- Thu nhập khẩu chỉ thu vào hàng hóa nhập khẩu mà khơng thu vào hàng hóa sản xuất trong nước.- Thu nhập khẩu gắn với hoạt động kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ.- Thu nhập khẩu chi do cơ quan Hải quan quản lý thu nhằm gắn công tác quản lý thu thuế nhập khẩu với công... tiền thu bị đối tượng nộp thu chiếm dụng, không nộp đúng, nộp đủ theo quy định của chính sách thu . Thất thu thuế nhập khẩu là khoản tiền thu nhập khẩu bị tổ chức, cá nhân có hàng hố nhập khẩu chiếm đoạt, khơng nộp đúng, nộp đủ theo quy định của Luật thu xuất khẩu, nhập khẩu. 1.1.5.2. Phân loại- Theo nguyên nhân thất thu thuế: . Thất thu do nguyên nhân chủ quan:Đó là các khoản thất thu thuế. .. lận, trốn thu … Vì vậy, cùng với việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách thu nhập khẩu thì việc tìm ra giải pháp để chống thất thu thuế nhập khẩu là một trong những nội dung hết sức quan trọng, cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo thực hiện có hiệu quả chính sách thu của nhà nước. Với ý nghĩa trên, tác giả đã chọn đề tài “ Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập để... định về thu . Phân loại đúng cũng nhằm mục đích áp dụng mức thu suất thu nhập khẩu đúng. Trên thực tế các tranh chấp về áp mã hàng hóa xuất nhập khẩu đều xuất phát từ thu do vậy việc áp mã số cần gắn với chính sách thu , chính sách mặt hàng.Hoàn thiện Biểu thu nhập khẩu hiện hành: Biểu thu là “linh hồn” của chính sách thu xuất khẩu, thu nhập khẩu của mỗi quốc gia. Biểu thu nhập khẩu phải... cách thức đánh thu Nếu căn cứ vào cách thức đánh thu thì thu nhập khẩu được phân chia thành các loại:- Thu nhập khẩu tính theo tỷ lệ phần trăm (%): Thu nhập khẩu tính thu theo tỷ lệ phần trăm là hình thức tính thu được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) tính trên trị giá tính thu của hàng hóa nhập khẩu. - Thu kết hợp giữa tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và thu tuyệt đối: Thu kết hợp giữa... phá sản hoặc làm ăn thua lỗ; khoản tiền thu cơ quan hải quan khơng thể kiểm sốt được do doanh nghiệp mất địa chỉ.Cách thức phân loại thất thu thuế nhập khẩu cho chúng ta thấy mỗi loại thất thu và nguyên nhân dẫn đến thất thu thuế nhập khẩu là rất khác nhau. Việc phân loại thất thu thuế có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý và đề ra các biện pháp quản lý, thu hồi thu nhập khẩu cho phù hợp.1.1.5.3... thu tuyệt đối: Thu kết hợp giữa tính theo tỷ lệ phần trăm (%) và thu tuyệt đối là sự kết hợp giữa thu nhập khẩu tính theo tỷ lệ và thu nhập khẩu tính theo đơn vị.- Thu nhập khẩu biến thiên: Thu nhập khẩu biến thiên là thu nhập khẩu được đánh trên hàng nhập khẩu, nhưng thu xuất thay đổi thường xuyên, thậm chí mỗi ngày. Sắc thu này thường được ấn định ở một mức nước, hỗ trợ chuyển dịch... các cơ quan Thu , Ngân hàng và Hải quan con mang tính manh mún, chưa trọng tâm, trọng điểm.2.3. Nguyên dẫn tới thất thu thuế nhập khẩu: 2.3.1. Gian lận thu trong việc áp mã số thu để xác định thu suất của hàng hóa nhập khẩu Theo quy định hiện hành: thu suất đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, bao gồm thu suất ưu đãi, thu suất ưu đãi đặc biệt và thu suất thông... động xuất nhập khẩu. 1.1.3 Phân loại thu nhập khẩu Tùy thu c vào tiêu thức và u cầu của cơng việc phân loại, có nhiều cách phân loại thu nhập khẩu, đó là:1.1.3.1. Căn cứ vào mục đích của việc thu thuế Nếu căn cứ vào mục đích của việc thu thuế thì thu nhập khẩu được chia thành các loại sau:- Loại để tạo nguồn thu: Thu nhập khẩu được quy định đối với tất cả các mặt hàng để tạo lập nguồn thu cho . hợp giữa thu nhập khẩu tính theo tỷ lệ và thu nhập khẩu tính theo đơn vị.- Thu nhập khẩu biến thiên: Thu nhập khẩu biến thiên là thu nhập khẩu được. CƠ BẢN VỀ THU VÀ CHỐNG THẤT THU THUÊ NHẬP KHẨU1.1. Một số vấn đề cơ bản về thu nhập khẩu1 .1.1. Khái quát chungThuế nhập khẩu là loại thu gián thu động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập.doc, Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập.doc, Giải pháp chống thất thu thuế nhập khẩu trong điều kiện hội nhập.doc, Phân loại - Theo nguyên nhân thất thu thuế:, Yếu tố khách quan 1. Xu thế phát triển của thương mại quốc tế, 15.00 25.00 35.00 15.00 25.00 2 THỰC TRẠNG CHỐNG THẤT THU THUẾ NHẬP KHẨU Ở VIỆT

Từ khóa liên quan