DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG.DOC

2 509 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH………*…… LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐơn vị thực tập: Công Ty TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNGĐề tài luận văn: DUY TRÌ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG Giáo viên hướng dẫn: Trịnh Đặng Khánh Toàn Sinh viên thực hiện: Trịnh Phạm Thế Duy Lớp : 08 HQT1 Khoa: Quản Trị Kinh DoanhHồ Chí Minh: 2010 . SX PHIM RỒNG VÀNGĐề tài luận văn: DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG Giáo viên hướng dẫn:. DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH………*……..LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPĐơn vị thực tập: Công Ty TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNGĐề
- Xem thêm -

Xem thêm: DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG.DOC, DUY TRÌ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH TM & SX PHIM RỒNG VÀNG.DOC

Từ khóa liên quan