đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH – TM Thy Long đến năm 2013.doc

76 623 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH – TM Thy Long đến năm 2013. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH------00-------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài : ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH-TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013SVTH : PHẠM THẾ DUYỆTLỚP : 08HQT1GVHD : Th.s PHÙNG NGỌC BẢOTP. HCM 2010Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOMỤC LỤCĐỀ TÀI: ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH-TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013.CHƯƠNG I 1 CƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. 1 1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược . 1 1.1.1 Khái niệm . 1 1.2 Công cụ hoạch định chiến lược . 5 1.2.1 Giai đoạn nhập vào 5 1.2.2 Giai đoạn kết hợp 11 CHƯƠNG II . 24 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 24 CÔNG TY TNHH -TM THY LONG 24 2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty Thy Long . 24 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 24 2.1.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức . 26 2.1.3.3 phòng kinh doanh 27 2.1.3.4 Phòng tài chính kế toán 28 2.1.3.5 Phòng marketing 28 2.1.3.6 Phòng kho . 29 2.1.4 Các yếu tố nguồn lực của công ty. . 30 2.1.4.1 Tình hình vốn kinh doanh . 30 2.1.4.2 Tình hình lao động, tiền lương. 31 2.1.4.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 32 2.2 Quy trình kinh doanh: . 33 2.3 Sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh 35 2.3.1 Đặc điểm về sản phẩm. 35 2.3.2 Thị trường tiêu thụ. . 36 2.3.2.1 Thị trường trong nước: . 37 2.3.2.2 Thị trường ngoài nước . 38 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh 38 2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 38 2.4.1 Bảng thống kê so sánh 38 2.4.2 Phân tích số liệu . 43 2.5 nghiên cứu và phát triển ( R&D ) 46 2.6 Đánh giá chung về công ty 47 2.6.1 Cơ hội. . 47 SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢO2.6.2 Nguy cơ 48 2.6.3 Điểm mạnh . 49 2.6.4 Điểm yếu 50 CHƯƠNG III . 51 ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH-TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013 . 51 3.1 Quan điểm phát triển 51 3.2 Mục tiêu phát triển . 51 3.3 Xây dựng các chiến lược . 52 3.3.1 Xây dựng ma trận SWOT. . 52 3.3.2 Chiến lược thâm nhập thị trường 54 3.3.2.1 Nội dung chiến lược . 54 3.3.2.2 Hoạch định thực hiện . 55 3.3.2.3 Hiệu quả chiến lược. 57 3.3.3 Chiến lược phát triển thị trường: . 57 3.3.3.1 Nội dung: 57 3.3.3.2 Hoạch định thực hiện: 58 3.3.3.3 Hiệu quả chiến lược 59 3.3.4 Chiến lược phát triển sản phẩm . 59 3.3.4.1 Nội dung . 59 3.3.4.2 Hoạch định thực hiện 60 3.3.4.3 Hiệu quả chiến lược. 60 3.3.5 Chiến lược thông qua liên doanh 61 3.3.5.1 Nội dung 61 3.3.5.2 Hoạch định thực hiện . 61 3.3.5.3 Hiệu quả chiến lược. . 62 . 62 Phụ lục 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 66 SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢO MỞ ĐẦULÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINgày nay, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới thay đổi nhanh chóng với mức độ hội hập cao, công nghệ phát triển nhanh, phần lớn các công ty Việt Nam đang phải trực diện với môi trường kinh doanh đầy biến động, phức tạp và nhiều rủi ro.Môi trường kinh doanh vốn đầy sự cạnh tranh, thay đổi liên tục nay lại càng gay gắt hơn với sự thúc đẩy của tiến trình toàn cầu hóa của các nước phát triển, là thách đố lớn đối với bất cứ một doanh nghiệp, công ty nào khi tham gia.Bên cạnh đó, cũng có những doanh nghiệp, công ty vẫn thích ứng dù ở bất kỳ môi trường kinh doanh nào, cho thấy khả năng nắm bắt thông tin cũng như hoạch định và quản trị chiến lược của các doanh nghiệp này rất linh động. Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều gắn liền với toàn bộ nền kinh tế trong nước, hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhất là trong lĩnh vực nghành Mỹ phẩm và hóa Mỹ phẩm vốn có sự cạnh tranh, phát triển liên tục Vì thế việc tạo ra lợi thế cạnh tranh trong môi trường tự do cạnh tranh là yếu tố cần thiết đi đến thành công cho doanh nghiệp. Sư phát triển của doanh nghiệp không những quan tâm ở hiện tại mà còn phải đặt trong bối cảnh phát triển dài hạn với không ít cơ hội , thách đố. Vì vậy quản trị chiến lược doanh nghiệp là tổng hợp những hoạt động hoạch định, tổ chức thực hiện và kiểm tra, điều chỉnh chiến lược kinh doanh diễn ra lặp đi lặp lại hoặc không theo chu kỳ thời gian nhằm đảm bảo rằng doanh nghiệp luôn tận dụng được mọi cơ hội, thời cơ cũng như hạn chế những đe dọa, cạm bẩy trên con đường thực hiện các mục tiêu của mình.Quản trị chiến lược là một quá trình sắp xếp linh hoạt các chiền lược, tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, nó bao gồm nhân lực, lãnh đạo, kỹ thuật và cả phương pháp xử lý. Không có quản trị chiến lược thì khó thể nắm bắt và xử lí kịp những cơ hội và đe dọa từ môi trường kinh doanh.SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOVấn đề cơ bản mà các doanh nghiệp phải giải quyết là thế nào tạo được lợi thế cạnh tranh trong môi trường tự do cạnh tranh. Do đó kinh doanh phải gắn liền với môi trường liên quan là hết sức cần thiết, giúp doanh nghiệp xác định lợi thế cạnh tranh, xây dựng các chương trình hành động lâu dài nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược kinh doanh. Đề tài “đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH TM Thy Long đến năm 2013” phản ánh một cách khách quan tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, phân tích những điểm mạnh, cơ hội, nguy cơ đối với công ty, từ đó đưa ra những chiến lược để công ty lựa chọn. MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu. Thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty Thy Long để xây dựng các chiến lược và các giải pháp thực hiện chiến lược nhằm đóng góp cho công ty có những bước phát triển hợp lý hơn, toàn diện hơn trong hoạt động kinh doanh để thương hiệu công ty luôn vững bền trên trường quốc tế. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, phương pháp phân tích tổng hợp, thống kê, phân tích dự báo, phân tích môi trường kinh doanh, các công cụ xây dựng chiến lược và chính sách kinh doanh Kết Cấu Luận VănLuận văn có bố cục như sau. SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOChương I. Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanhChương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty Thy LongChương III. Các chiến lược nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty Thy Long LỜI CẢM ƠNSVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOQua thời gian học tập tại Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh và sau thời gian thực tập tại công ty TNHH-TM Thy Long đã giúp em hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này.Em xin cảm ơn quý thầy cô Trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TP.Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu cho chúng em.Nhân đây em cũng xin chân thành cảm ơn thầy , Th.s Phùng Ngọc Bảo đã tận tình hướng dẫn cho em suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.Em cũng xin cảm ơn Ban giám đốc công ty TNHH-TM Thy Long và các anh chị em ở các phòng ban đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong việc thu thập số liệu cho bài luận văn tốt nghiệp. Sau cùng em xin cảm ơn gia đình, những người bạn đã giúp đỡ, động viên em trong học tập cũng như trong thời gian thực hiện đề tài này.TP.HCM, ngày….tháng…năm 2010SVTH : Phạm Thế DuyệtNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNSVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢO TP.HCM, ngày….tháng…năm 2010Giáo viên hướng dẫnSVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢONHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày….tháng…năm 2010Giáo viên hướng dẫnSVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOCHƯƠNG ICƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP.1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược 1.1.1 Khái niệmChiến lược là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được những mục tiêu đó.Chiến lược không nhằm vạch ra một cách chính xác làm thế nào để có thể đạt được nhũng mục tiêu vì đó là nhiệm vụ của vô số các chương trình hổ trợ các chiến lược chức năng khác. Chiến lược chỉ tạo ra các khung để hướng dẫn tư duy và hành động.Chiến lược và chính sách kinh doanh của một doanh nghiệp là các phương hướng, biện pháp và thủ thuật của doanh nghiệp hướng về hiện tại và tương lai, nó giúp cho doanh nghiệp có được một con đường đi đúng đắn nhất. Chiến lược và chính sách kinh doanh giống như một bức tranh về tương lai mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để có được.Quản trị chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện và đánh giá các quyết định liên quan nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra. Quản trị chiến lược tập trung vào việc hợp nhất việc quản trị, tiếp thị, tài chính kế toán, sản xuất, nghiên cứu phát triển, và các hệ thống thông tin các lĩnh vực kinh doanh để đạt được thành công của tổ chức. - Theo Michael E.Porter thì “ chiến lược là sự sang tạo ra vị thế có giá trị độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt” hay “Chiến lược là tạo ra sự phù hợp giữa tất cả các hoạt động của công ty”- Còn Willam J.Glueck trong giáo trình nổi tiếng của ông Bussiness Polocy & Strategic Managerment (New York McGraw Hill, 1980 ) đã viết:SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Trang 1[...]... CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠNG TY TNHH- TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013.CHƯƠNG I 1 CƠ SỞ VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP. 1 1.1 Khái niệm về quản trị chiến lược 1 1.1.1 Khái niệm 1 1.2 Công cụ hoạch định chiến lược 5 1.2.1 Giai đoạn nhập vào 5 1.2.2 Giai đoạn kết hợp 11 CHƯƠNG II 24 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI 24 CÔNG TY TNHH -TM THY LONG 24 2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty. .. chọn các chiến lược để theo đuổĐưa ra các chính sáchHình thành chiến lược Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược Thông tin phản hồi Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢO2.6.2 Nguy cơ 48 2.6.3 Điểm mạnh 49 2.6.4 Điểm yếu 50 CHƯƠNG III 51 ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH- TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013 51 3.1 Quan điểm phát triển 51 3.2 Mục tiêu phát triển 51 3.3...Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠICÔNG TY TNHH -TM THY LONG 2.1 Giới thiệu sơ lược về công ty Thy Long * Tên cơng ty viết bằng tiếng viêt : CƠNG TY TNHH- TM THY LONG. * Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THY LONG TRADING COMPANY LIMITED* Địa chỉ : A69 Bạch Đằng P.2 Q.TÂN BÌNH* Điện thoại : 08 35470321* Fax : 08 99743129*... điểm mạnh- điểm yếu, cơ hội nguy cơ là công cụ kết hợp quan trọng có thể giúp cho nhà quản trị phát triển 4 loại chiến lược sau.  Chiến lược điểm mạnh cơ hội (SO) Chiến lược điểm yếu cơ hội (WO) Chiến lược điểm mạnh nguy cơ (ST) Chiến lược điểm yếu nguy cơ (WT)Sự kết hợp các yếu tố quan trọng bên trong và bên ngồi là nhiệm vụ khó khăn nhất của việc phát triển một ma trận SWOT, nó... triển 51 3.3 Xây dựng các chiến lược 52 3.3.1 Xây dựng ma trận SWOT. 52 3.3.2 Chiến lược thâm nhập thị trường 54 3.3.2.1 Nội dung chiến lược 54 3.3.2.2 Hoạch định thực hiện 55 3.3.2.3 Hiệu quả chiến lược. 57 3.3.3 Chiến lược phát triển thị trường: 57 3.3.3.1 Nội dung: 57 3.3.3.2 Hoạch định thực hiện: 58 3.3.3.3 Hiệu quả chiến lược 59 3.3.4 Chiến lược phát triển sản phẩm 59 3.3.4.1... hình thành và phát triển Cơng ty được thành lập 20/10/2005. Từ khi mới thành lập, công ty đã quan tâm đến tình hình nhân sự tại cơng ty, chú tâm đến chất lượng sản phẩm, và tạo uy tín đến khách hàng.Từ năm 2005 đến 2006 do cơng ty mới thành lập nên cịn gập nhiều khó khăn như: tài chính, nhân sự, nên cơng ty chỉ nhập dịng sữa tắm nhãn hiệu elizzer và chỉ có 3 kích cỡTừ năm 2006 khi cơng ty đi vào... của cơng ty, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy tất cả các cán bộ công nhân viên SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Trang 26 GIÁM ĐỐCP KINH DOANHP. TÀI CHÍNH KẾ TỐN P.KHOP.MARKETINGBP.KINH DOANHKÊNH TRUYỀN THỐNGKÊNH SIÊU THỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 00 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài : ĐĨNG GĨP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CƠNG TY TNHH- TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013SVTH... cứu và phát triển. Tổng số điểm được đánh giá của các công ty đối thủ cạnh tranh được so với công ty mẫu. Các mức phân loại đặt biệt của những cơng ty đối thủ cạnh tranh có thể được đem so sánh với các mức phân loại của cơng ty mẫu. Việc phân tích so sánh này cung cấp các thông tin chiến lược quan trọng Bảng 2-1: Ma trận hình ảnh cạnh tranhCơng ty cạnh tranh mẫuCơng ty cạnh tranh 1 Công ty cạnh... Ths. PHÙNG NGỌC BẢOĐòi hỏi công ty phải thiết lập các mục tiêu hang năm, đặt ra các chính sách, khuyến khích nhân viên, và phân phối tài nguyên để các chiến lược lập ra có thể được thực hiện. Thực thi chiến lược gồm có việc phát triển một văn hóa hổ trợ cho chiến lược tạo một cơ cấu tổ chức hiệu quả, định hướng lại các hoạt động tiếp thị, chuẩn bị các ngân quỹ, phát triển và sử dụng các hệ thống... được 5 năm nhưng thương hiệu Elizzer của công ty Thy Long đã được người tiêu dùng biết đến là do công ty đã đầu tư đúng hướng từ nhân sự, cơ sở vật chất, quảng bá thương hiệu…SVTH: PHẠM THẾ DUYỆT Trang 32 Luận Văn Tốt Nghiệp GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOCác chiến lược ST sử dụng các điểm mạnh của 1 doanh nghiệp để tránh khỏi hay giảm đi ảnh hưởng của những mối đe dọa bên ngoài.Các chiến lược WT . THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH------00-------LUẬN VĂN TỐT NGHIỆPTên đề tài : ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH- TM THY LONG ĐẾN NĂM. GVHD: Ths. PHÙNG NGỌC BẢOMỤC LỤCĐỀ TÀI: ĐÓNG GÓP CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY TNHH- TM THY LONG ĐẾN NĂM 2013. CHƯƠNG I
- Xem thêm -

Xem thêm: đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH – TM Thy Long đến năm 2013.doc, đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH – TM Thy Long đến năm 2013.doc, đóng góp chiến lược phát triển công ty TNHH – TM Thy Long đến năm 2013.doc, Ma trận hình ảnh cạnh tranh:, Những cơ hội bên ngoài Những điểm yếu, Quy trình kinh doanh: SƠ ĐỒ 2-2 Sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nghiên cứu và phát triển RD Đánh giá chung về công ty