CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU.doc

1 367 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU. BM 05/HD04 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ RỊA VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 064.850091 Fax : 064 856205 Email : Hodeco@hcm.vnn.vnWebsize :HODECO.COM.VNDANH SÁCH ĐÍNH KÈMPhòng/ bộ phận: .Chức danh: . STT Họ và tên Năm sinhXác nhận đã hiểu rõ yêu cầu công việc (Ký tên)Ngày …… tháng …… năm 200……PHỤ TRÁCH TRỰC TIẾP (Ký và ghi họ tên)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lần sửa đổi:01 Ngày ban hành28/ 02/ 2005 Trang 1/1 . CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU Số 02 Trương Công Đònh phường 2 TP. Vũng Tàu Điện thọai : 064.856274 –. ................................................................................................................. STT Họ và tên Năm sinhXác nhận đã hiểu rõ yêu cầu công việc (Ký tên)Ngày …… tháng …… năm 200……PHỤ TRÁCH TRỰC TIẾP (Ký và ghi họ
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU.doc, CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA – VŨNG TÀU.doc

Từ khóa liên quan