CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc

69 2,193 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH-----------Khóa Luận Tốt NghiệpNgành Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAMGVHD: TS. Phan Mỹ HạnhSVTH : Võ Kim Ánh TuyềnMSSV : 506401318LỚP : 06VQT2TP.HCM,04/ 2011GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010LỜI CAM ĐOANEm xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của em. Những kết quả các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại công ty TNHH Unigen Việt Nam, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04năm 2011Sinh viên (ký tên)iiĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH-----------Khóa Luận Tốt NghiệpNgành Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAMGVHD: TS. Phan Mỹ HạnhSVTH : Võ Kim Ánh TuyềnMSSV : 506401318LỚP : 06VQT2TP.HCM,04/ 2011GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010LỜI CẢM ƠNXin chuyển lòng biết ơn sâu sắc lời cảm ơn chân thành của em đến quý thầy trường Đại Học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM – Khoa Quản Trị Kinh Doanh. Các Thầy đã truyền đạt cho em những kiến thức hết sức quý báo trong thời gian qua. Kính chúc Thầy thật dồi dào sức khỏe, hạnh phúc gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong công tác giảng dạy. Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn đến TS. Phan Mỹ Hạnh, người đã tận tình hướng dẫn góp ý rất kỹ lưỡng, giúp em thể hoàn thành đề tài một cách tốt nhất. Xin chân thành cám ơn Thầy Cô.Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc, Anh Nguyễn Thanh Vũ, cùng toàn thể anh chị cán bộ công nhân viên trong công ty TNHH Unigen Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài nàyTrong thời gian ngắn, nên đề tài còn nhiều thiếu xót, mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy lãnh đạo công ty.Xin chân thành cảm ơn. Sinh Viên Võ Kim Ánh TuyềniiiCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------NHẬN XÉT THỰC TẬPHọ tên sinh viên : VÕ KIM ÁNH TUYỀNMSSV : 506401318Khoá : 06VQT21. Thời gian thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Bộ phận thực tập………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. Tinh thần trách nhiệm với công việc ý thức chấp hành kỷ luật…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .4. Kết quả thực tập theo đề tài………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Nhận xét chung…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .Đơn vị thực tậpivNHẬN XÉT GIÁO VIÊN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………vMỤC LỤCLời mở đầu .11. do ý nghĩa của đề tài 12. Mục tiêu nghiên cứu đề tài .23. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34. Kết cấu của đề tài .3CHƯƠNG I: SỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 .41.1 Khái niệm về chất lượng hệ thống quản chất lượng .41.1.1 Khái niệm về chất lượng tầm quan trọng của chất lượng . 41.1.1.1 Khái niệm về chất lượng 4 1.1.1.2 Tầm quan trọng của chất lượng 51.1.2 Khái niệm về HTQLCL tầm quan trọng của HTQLCL 61.1.2.1 Khái niệm về hệ thống quản chất lượng . 61.1.2.2 Tầm quan trọng của HTQLCL 6 1.2 Những nét chính về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 7 1.2.1 Giới thiệu về tổ chức quốc tế ISO bộ tiêu chuẩn ISO 9000 71.2.1.1 Giới thiệu về tổ chức ISO . 71.2.1.2 Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9000 71.2.2 Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .101.2.2.1 Các yêu cầu của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 .121.2.2.2 Các nguyên tắc quản chất lượng của tiêu chuẩn ISO 9001:2008121.2.3 đồ tổng quát quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong tổ chức 131.2.4 Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 14viCHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CỦA CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAM .162.1 Giới thiệu về công ty UNIGEN VIỆT NAM .162.1.1 Quá trình hình thành phát triển của công ty Unigen Việt Nam .162.1.2 cấu tổ chức 162.1.3 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Unigen Việt Nam .172.1.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất .172.1.3.2 Đặc điểm công nghệ sản xuất .182.1.3.3 Đặc điểm thị trường .192.1.3.4 Đặc điểm nguyên vật liệu .202.2 Giới thiệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam năm 2010 .192.2.1 Chính sách chất lượng của công ty Unigen Việt Nam .212.2.2 Mục tiêu chất lượng của công ty Unigen Việt Nam năm 2010 212.2.3 Các giải pháp cho mục tiêu chất lượng công ty đề ra năm 2010 .212.2.4 Hệ thống tài liệu công ty áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty Unigen Việt Nam .232.3 Kết quả hoạt động của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của công ty Unigen Việt Nam năm 2010 theo từng mục tiêu chất lượng đề ra .252.3.1 Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu .252.3.1.1 Đánh giá kết quả kinh doanh 272.3.1.2 Đánh giá sản phẩm không phù hợp 282.3.1.3 Đánh giá sự thỏa mãn khách hàng 302.3.1.4 Đánh giá sự đáp ứng của nhà cung ứng 312.3.1.5 Đánh giá máy móc thiết bị .332.3.2 Đánh giá mức thực hiện của các tài liệu ban hành tính phù hợp của tài liệu 342.3.3 Sự khắc phục phòng ngừa qua mỗi lần đánh giá nội bộ 37vii2.4 Những hạn chế nguyên nhân gây ra hạn chế trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty Unigen Việt Nam 37CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 Ở CÔNG TY UNIGEN 423.1 Mục tiêu phương hướng cải tiến HTQLCL của công ty Unigen Việt Nam năm 2011 … 423.2 Những giải pháp nhằm duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại công ty … 433.2.1 Những giải pháp của công ty đề ra trong tổ chức thực hiện .433.2.1.1 Tăng cường họp xem xét lãnh đạo .433.2.1.2 Thực hiện nghiêm ngặt các qui trình, thủ tục đã soạn thảo, đồng thời bổ sung một số thủ tục còn thiếu .443.2.1.3 Nâng cao chất lượng NVL 453.2.1.4 Áp dụng một số công cụ cải tiến chất lượng vào hoạt động chất lượng HTQLCL của công ty 463.2.2 Những đề xuất của tác giả luận văn 483.2.2.1 Tăng cường công tác đào tạo về chất lượng cho CBNV .483.2.2.2 Nâng cao hiệu quả quản .503.2.2.3 Nâng cao hiệu quả đánh giá nội bộ .523.2.2.4 Tăng cường trao đổi thông tin nội bộ .543.2.2.5 Kết hợp ISO 9001 :2008 với phương pháp 5S .553.2.2.6 Nâng cao biện pháp phòng chống tĩnh điện 57Kết luận chung 59Tài liệu tham khảo .60viiiDANH MỤC CÁC HÌNHHình 1.1 Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2005 10Hình 1.2 Mô hình quá trình của HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 .11Hình 1.3 đồ tổng quát quá trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong tổ chức14Hình 2.1 đồ tổ chức công ty Unigen Việt Nam .17Hình 2.2 đồ phân xưởng sản xuất 17Hình 2.3 đồ công nghệ lắp ráp bo .18Hình 2.4 đồ tổ chức bộ phận chất lượng .20Hình 3.2 Biểu đồ pareto phân tích lỗi .47Hình 3.3 Biểu đồ xương cá phân tích lỗi thiếu chì 47ixDANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUBảng 2.1 Bảng thống kê mục tiêu các phòng ban .25Bảng 2.2 Kết quả kinh doanh của công ty Unigen qua các năm 28Bảng 2.3 Bảng thốngchất lượng sản phẩm bo mạch của công ty qua các năm 29Bảng 2.4 Bảng thốngchất lượng sản phẩm qua 6 tháng đầu năm 2010 29Bảng 2.5 Bảng thốngchất lượng sản phẩm qua 6 tháng cuối năm 2010 .30Bảng 2.6 Bảng báo cáo thống kê khiếu nại của khách hàng thị trường .31Bảng 2.7 Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ bộ phận thu mua .32Bảng 2.8 Báo cáo ĐGNB phòng kĩ thuật 33Bảng 2.9 Bảng báo cáo ĐGNB của phòng thu mua 35Bảng 2.10 Bảng kết quả ĐBNB của phòng sản xuất .36Bảng 3.1 Bảng thống kê các dạng lỗi của công ty trước khi cải tiến .46Bảng 3.2 Bảng thống kê các dạng lỗi của công ty sau khi cải tiến 48KÝ HIỆU VIẾT TẮTx[...]... vị thực tậpiv sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 CHƯƠNG I: SỞ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:20081.1 Khái niệm về chất lượng hệ thống quản chất lượng 1.1.1 Khái niệm về chất lượng tầm quan trọng của chất lượng Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển, vấn đề chất lượng đang được các quốc gia các tổ chức... Ánh Tuyền sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Làm cái gì đã viết- Kiểm tra giữa viết làm- Lưu trữ tài liệu- Rà soát hệ thống một cách thường xuyênc/ Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 9000Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hiện hành gồm các tiêu chuẩn chính sau:- ISO 9000:2005- Hệ thống quản chất lượngCở sở từ vựng- ISO 9001:2008 - Hệ thống quản chất lượng – Các... tra đầu vào và hiệu chuẩn thiết bịTổ trưởng sản xuất A Tổ Trưởng chất lượng B Tổ Trưởng chất lượng CCông nhân chất lượng ACông nhân chất lượng CCông nhân chất lượng BTổ trưởng sản xuất BTổ trưởng sản xuất C sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Bảng 2.9 Bảng báo cáo ĐGNB của phòng thu mua(Nguồn Nguyễn Vinh Tài, phòng chất lượng, năm... VIÊN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………v sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Việc vận dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 vào những tổ chức, doanh nghiệp khác nhau sẽ khác nhau tùy thuộc vào tính chất tình hình thực tế tại đơn vị áp dụng, nhưng tất cả phải tuân thủ theo những yêu cầu, nguyên tắc những điều khoản qui định trong tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Chúng ta sẽ cùng xem việc áp dụng tiêu. .. NGHỆ TP. HCMKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Khóa Luận Tốt NghiệpNgành Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAMGVHD: TS. Phan Mỹ HạnhSVTH : Võ Kim Ánh TuyềnMSSV : 506401318LỚP : 06VQT2TP.HCM,04/ 2011GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010 sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn. .. bộ tiêu chuẩn ISO 9000:2005GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh 9 SVTH: Võ Kim Ánh Tuyền ISO 9000:2005( HTQLCL – sở từ vựng) ISO 9004:2009 (Quản thành công lâu dài của tổ chức- phương pháp tiếp cận QLCL) ISO 9001:2008 (HTQLCL – Các yêu cầu) ISO 19011:2002 ( Hướng dẫn đánh giá các HTQLCL / môi trường) sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 a/ Lịch sử hình thànhBộ tiêu chuẩn. .. pháp1 Việc thực hiện 6 mục tiêu chất lượng năm 2010 chỉ đạt 3 mục tiêu: - Mục tiêu tăng doanh thu 20% so với năm 2009 không đạt- Đưa ra chỉ tiêu cao so với năng lực tình hình kinh tế của cơng ty thị - Ban lãnh đạo xem xét nguyên nhân đưa ra chỉ tiêu thích GVHD: TS. Phan Mỹ Hạnh 36 SVTH: Võ Kim Ánh Tuyền sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 (Nguồn Nguyễn... cần thiết cuả HTQLCL Chất lượng khơng chỉ là thuộc tính của sản phẩm, hoạt động, quá trình hệ thống, một tổ chức hay một con người. Chất lượng sản phẩm, dịch vụ do chất lượng của hệ thống, của quá trình tạo ra sản phẩm dịch vụ làm nên.Vì vậy, quan niệm về chất lượng bao gồm chất lượng cả hệ thống quản lý, chất lượng quá trình liên quan tới sản phẩm. Vậy thế nào là HTQLCL tầm quan trọng của... Quản Trị Kinh DoanhTHỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY UNIGEN VIỆT NAMGVHD: TS. Phan Mỹ HạnhSVTH : Võ Kim Ánh TuyềnMSSV : 506401318LỚP : 06VQT2TP.HCM,04/ 2011GVHD: SVTH:MSSV: … TP.HCM, 2010 sở luận về chất lượng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 2.3.3 Sự khắc phục phòng ngừa qua mỗi lần đánh giá... yêu cầu- ISO 9004:2009 - Quản thành công lâu dài của tổ chức – Phương pháp tiếp cận quản chất lượng - ISO 19011:2002 - Hướng dẫn đánh giá HTQLCL/ môi trườngTrong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 hiện hành, chỉ tiêu chuẩn ISO 9001 là bộ tiêu chuẩn được dùng để chứng minh năng lực quản đối với khách hàng bên ngoài, mà tổ chức thể xây dựng xin chứng nhậnTrong cấu trúc bộ tiêu chuẩn ISO 9000 . Tuyền Cơ sở lý luận về chất lượng và HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN. I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008.........................................41.1 Khái niệm về chất
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 90012008.doc, Khái niệm về HTQLCL và sự cần thiết cuả HTQLCL, Giới thiệu tổ chức quốc tế ISO và bộ tiêu chuẩn ISO 9000, Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Sơ đồ tổng qt q trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong doanh nghiệp Lợi ích của việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Cơ cấu tổ chức Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty Uigen Việt Nam, Chính sách chất lượng của cơng ty Unigen Việt Nam Mục tiêu chất lượng của cơng ty Unigen Việt Nam năm 2010 Các giải pháp cho mục tiêu chất lượng cơng ty đề ra năm 2010, Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, Mục tiêu và phương hướng cải tiến HTQLCL của công ty Unigen Việt Nam năm 2011, Những giải pháp của công ty đề ra trong tổ chức thực hiện, Những giải pháp đề xuất của tác giả luận văn

Từ khóa liên quan