CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc

66 2,249 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:10

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoCHƯƠNG ISỞ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNHCHIẾN LƯỢC KINH DOANH1.1 Tổng quan về Quản trị chiến lược ( QTCL ): 1.1.1 Khái niệm:- Theo Michael E. Porter thì: “ Chiến lược là sự sáng tạo ra vị thế giá trị độc đáo bao gồm các hoạt động khác biệt” hay “ Chiến lược là sự tao ra sự phù hợp giữa tất cả các hoạt động của công ty.Theo Alfred Chandler thuộc ĐH Harvard cho rằng: “ Chiến lược bao hàm việc định các mục tiêu bản dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hoạt động và phân bố các tài nguyên thiết yếu để thực hiện mục tiêu đó.”- Còn William J. Glueck viết: “ Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất , tính toàn diện và tính phối hợp, được thiết kế để đảm bảo rằng các mục tiêu bản của doanh nghiệp sẽ được thực hiện.”- Như vậy, chiến lược là một quá trình hành động tổng quát xác định các mục tiêu dài hạn bản của doanh nghiệp, xây dựng các đường lối, mục tiêu hoạt động và các chính sách, điều hành việc thu thập bố trí và sử dụng các nguồn lực để đạt được mục tiêu cụ thể làm tăng sức mạnh một cáh hiệu quả nhất và giành ưu thế lớn đối với các đối thủ cạnh tranh khác. Chiến lược là phương tiện để đạt được mục tiêu dài hạn.1.1.2 Vai trò của Quản trị chiến lược: Chiến lược là sự định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài. Trong vấn đề nội bộ của công ty, nó giúp cho việc ra quyết định mang tính thống nhất, phối hợp với các hoạt động linh hoạt hơn.Trong môi trường cạnh tranh đầy biến động và gay gắt như hiện nay, thì Chiến lược Kinh Doanh sẽ giúp cho nhà quản trị luôn chủ động trước những thay đổi của môi trường , khai thác tốt những hội, đồng thời chủ động hơn với sự đe dọa từ môi trường bên ngoài để từ đó những giải pháp kịp thời phản ứng nhanh trước những tình huống nhạy cảm hai cho tổ chức, doanh nghiệp.SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 1Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoChiến lược giúp các bộ phận chức năng của doanh nghiệp được định hướng chung về đường lối phát triển, cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.1.2 Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu: 1.2.1 Mục tiêu dài hạn:Mục tiêu dài hạn là kết quản mong muốn được đề ra cho một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, số năm thể khác nhau nhưng nhìn chung thường dài hơn 1 chu kỳ quyết định, các mục tiêu dài hạn thường cụ thể các chức năng nhiệm vụ, nhưng đôi khi không cụ thể bằng mục tiêu ngắn hạn. nhìn chung các mục tiêu dài hạn thường ấn định theo các lĩnh vực sau đây:- Mực lợi nhuận- Mục tiêu tăng trưởng dài hạn- Năng suất lao động- Vị thế cạnh tranh, Marketing dài hạn- Yếu tố KH-CN áp dụng vào quy trình SX- Mở rộng thị trường- Ngoại thương,….1.2.2 Mục tiêu ngắn hạn:Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu đề ra trong thời gian ngắn, mục tiêu này rất rõ ràng và cụ thể, hiệu quả công việc phải đáp ứng trong thời gian ngắn. như vậy, mục tiêu ngắn hạn là các kết quả cụ thể mà doanh nghiệp dự định đạt được trong chu kỳ quyết định tiếp theo. Thông thường theo các yếu tố sau:- Tình hình tiêu thụ sản phẩm – dịch vụ trong tháng .- Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho người lao động- Marketing hàng tuần, hàng tháng,….- Hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ- Mở rộng thị trường mới ở khu vực nào đó.- Chương trình chăm sóc khách hàng- Chương trình quảng cáo, thông tin khuyến mãi,….SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 2Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoVới mục tiêu hết sức rõ ràng và cụ thể như vậy, mục tiêu ngắn hạn sẽ được thực hiện trong một thời gian ngắn, thông thường là dưới 1 năm nhưng phải mang lại hiệu quả, kết quả nhằm giúp cho nhà quản trị đưa ra các chiến lược tiếp theo.1.2.3 Phân cấp mục tiêu:Ngoài mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, các tổ chức còn các cấp độ mục tiêu khác nhau. Cấp mục tiêu đó thể dễ dàng nhận ra ở các doanh nghiệp quy mô, trong đó một số cấp quản lý. Các mục tiêu do cấp trên chủ quản đề ra thường bao quát và dài hạn hơn, còn các mục tiêu đề ra ở cấp dưới thường hẹp và ngắn hơn. Ta thấy mục tiêu đề ra ở cấp trên là điểm mốc cho các mục tiêu do các cấp dưới đề ra. Sự phân cấp này bao hàm từ chức năng nhiệm vụ cho đến mục tiêu của các cấp bên dưới của tổ chức đó. Khái nhiệm phân cấp ở trên cũng liên quan đến chiến lược, nó giúp ta thấy rõ ai là người đề ra mục tiêu và mục tiêu đó hiệu quả mang lại như thế nào.1.2.3.1 Mục tiêu tăng trưởng:Lãnh đạo cấp cao nhất của công ty cần hoạch định các mục tiêu tăng trưởng cho tổ chức mình. Các mục tiêu này là định hướng quan trọng để xác định các chiến lược công ty và chúng được đề ra theo nhiều cách. Ở đây, mục tiêu tăng trưởng của tổ chức được ấn định theo mức tăng giảm về số hàng bán ra và lợi nhuận tính theo tỷ lệ % với mức tăng, giảm về số lượng hàng bán ra và mức lợi nhuận trong toàn ngành.- Tăng trưởng nhanh: doanh nghiệp thể chịn mục tiêu tăng trưởng nhanh và phấn đấu để đạt mức tăng trưởng cao hơn các doanh nghiệp cùng hoạt động trong ngành. Nhiều người cảm thấy sự tăng trưởng nhanh là điều mong ước tột độ và tùy thuộc vào các nguy hội trong điều kiện môi trường của doanh nghiệp, khó mà chỉ trích mục tiêu tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, sự tăng trưởng nhanh cũng vấp phải các vấn đề, Ví dụ như: Chi nhánh Atari của hãng Warner Communications đã từng trải qua nhiều khó khăn quan trọng, vì sự phát triển nhanh đến độ trở thành bộ máy cồng kềnh, tăng trưởng quá nóng nên thiếu sự gắn kết. một nhà quan sát khẳng định rằng các yêu cầu bản để thành công trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng là:- Chấp nhận rủi ro một cách tính toán- Sử dụng ban lãnh đạo kinh nghiệmSVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 3Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo- Am hiểu thị trường- Xác định thị trường chính và tập trung nguồn lực để vươn tới thị trường này.- Hoạch địnhchiến lược công ty- Quản tốt tài sản- Chọn đúng thời và tận dụng nhanh hội.Cần lưu ý, sau khi chọn mục tiêu tăng trưởng, cần xác định mức độ tăng trưởng nhanh hơn so với toàn ngành mà lãnh đạo thừa hành của tổ chức mong muốn là bao nhiêu.1.2.3.2 Mục tiêu tăng ổn định:Hình thức tăng trưởng ổn định là hình thức tăng trưởng cùng một tốc độ toàn ngành. Cần lưu ý là doanh nghiệp thể đạt tỷ lệ tăng trưởng rất đáng kể về khối lượng hàng bán ra và lợi nhuận. tăng ổn định là quá trình phát triển tăng theo tình hình thực tế đi đúng hướng với những chiến lược đã được đề ra, tuy không tăng trưởng quá nhanh nhưng ưu thế lớn là hiểu rõ thị trường, am hiểu sâu và rộng, suy đoán được tình hình kinh tế, ứng phó được những nguy từ bên ngoài.1.2.3.3 Mục tiêu suy giảm:Mục tiêu suy giảm này nghĩa là giảm tốc độ tăng trưởng một cách chủ định xuống mức độ làm cho quy mô của doanh nghiệp thu hẹp lại. nhiều tình huống mà tổ chức phải chọn mục tiêu suy giảm. thí dụ, Doanh nghiệp tăng trưởng quá nhanh và cần thiết phải giảm tốc độ tăng trưởng để cấu lại tổ chức, ứng phó tình hình nguy đến tổ chức mình, đánh giá lại tổ chức để đi vào chiều sâu, khả năng phản ứng nhanh với nguy bên ngoài và tận dụng hội một cách nhanh và hiệu quả. Về vấn đề thời hạn đối với các mục tiêu tăng trưởng:Để một mục tiêu tăng trưởng phù hợp, cần xem xét nhiều yếu tố như nguy hội đối với các doanh nghiệp liên quan xuất hiện trong điều kiện môi trường, thái độ của lãnh đạo đối với các nguy và hành động, tính quyết đoán kịp thời nhanh khi hội.Có thể phân định 2 mục tiêu tăng trưởng làm 2 loại: tăng trưởng ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn, 2 loại này không nhất thiết phải đồng nhất.SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 4Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo1.2.3.4 Sứ mệnh:- Sứ mệnh là bản tuyên ngôn của doanh nghiệp đối với xã hội, một phát biểu giá trị lâu dài về mục đích. Nó phân biệt doanh nghiệp này so với các doanh nghiệp khác, chứng minh được tính hữu ích của doanh nghiệp đối với xã hội. Thực chất, bản tuyên bố sứ mệnh của doanh nghiệp tập trung làm sáng tỏ vần đề rất quan trọng là: "Công việc kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích gì?”, phạm vi của bản tuyên bố sứ mệnh liên quan đến sản phẩm, thị trường, khách hàng, công nghệ và triết doanh nghiệp theo đuổi. 1.3 Các cấp chiến lược doanh nghiệp thể lựa chọn:. 1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng::1.3.1.1 Chiến lược tăng trưởng tập trung:Chiến lược tăng trưởng tập trung là các chiến lược chủ đạo đặt trọng tâm vào việc cải tiến các sản phẩm hoặc thị trường hiện mà không thay đổi bất kỳ yếu tố nào khác. Khi theo đuổi chiến lược này, doanh nghiệp hết sức cố gắng để khai thác mọi hội được về các sản phẩm hiện đang sản xuất hoặc các thị trường hiện bằng cách thực hiện tốt các công việc mà họ đang tiến hành. Bảng thay đổi chiến lược Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệHiện đang SX hoặc mớiHiện tại hoặc mớiHiện tại Hiện tại Hiện tại Chiến lược tăng trưởng tập chung cho thấy các chuyên viên chiến lược cong ty ý định tiếp tục theo đuổi các ngành kinh doanh chủ lực, đôi khi các chuyên viên đó chỉ thông báo cho các chuyên viên kế hoạch cấp đơn vị sở biết là họ đang theo đuổi chiến lược tập trung mà không nêu rõ chiến lược nào và như vậy giao trọng trách thông qua và thực hiện quyết định cho cấp đơn vị sở.Tuy nhiên, trong các tình huống khác công ty cần lập ra hoạch định cụ thể chiến lược tăng trưởng tập trung. Sau đó chiến lược thực thi ở cấp đơn vị sở và nhất là ở công ty nếu đòi hỏi phải mua thêm doanh nghiệp bên ngoài.- Thâm nhập thị trường:SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 5Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoThâm nhập thị trường và tìm cách tăng trưởng các sản phẩm hiện đang sản xuất trong khi vẫn giữ nguyên các sản phẩm đang tiêu thụ, thông thường bằng các nỗ lực mạnh mẽ trong công tác Marketing, bảng số 3 là bảng chiến lược thâm nhập thị trường:Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệHiện đang SX Hiện tại Hiện tại Hiện tại Hiện tại - Phát triển thị trường:Phát triển thị trường là tìm cách tăng trưởng, mở rộng thị phần bằng con đường thâm nhập vào các thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ mà các tổ chức hiện có. Trên bảng số 4, là bảng thay đổi các chiến lược đối với các chiến lược phát triển thị trường.Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệHiện đang SX Mới Hiện tại Hiện tại Hiện tại - Phát triển sản phẩm:Phát triển sản phẩm là tìm cách tăng trưởng thông qua việc phát triển các sản phẩm mới để tiêu thụ trong thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.Các sản phẩm mới này thể do doanh nghiệp tự triển khai sản xuất hay sản xuất theo các hợp đồng đạ được hoặc du nhập từ bên ngoài bằng cách sáp nhận mặc liên doanh, mua lại hãng khác. Bảng số 5 sau đây là bãng thay đổi chiến lược đối với chiến lược phát triển sản phẩm.Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệMới Hiện tại Hiện tại Hiện tại Hiện tại 1.3.1.2 Chiến lược tăng trưởng hội nhập ( liên kết ):Chiến lược tăng trưởng liên kết đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh các ngành kinh tế mạnh nhưng còn đang do dự hoặc là không khả năng triển khai một trong SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 6Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảocác chiến lược tăng trưởng tập trung ( lẽ thị trường hiện nay đang đi vào bão hòa ). Chiến lược tăng trưởng liên kết thích hợp khi hội sẵn phù hợp với mục tiêu và các chiến lược tăng trưởng dài hạn mà doanh nghiệp đang thực hiện. chiến lược này cho phép cũng cố vị thế trong thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay nhằm phát huy hết khả năng kỹ thuật cũa doanh nghiệp đó.Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệHiện đang SX Hiện tại Hiện tại Mới Hiện tại - Hội nhập ( liên kết ) dọc ngược chiều.Hội nhập dọc ngược chiều là tăng trưởng bằng cách nắm quyền sỡ hữu hoặc tăng trưởng sự kiểm soát đối với các nguồn cung ứng nguyên vật liệu. khi thực hiệ hội nhập ngược trong nội bộ, doanh nghiệp tự thiết lập các nguồn cung ứng của mình,có lẽ là bằng cách thành lập công ty con, đối tác chiến lược của nhau. Hội nhập với bên ngoài là mua luôn hoặc liên kết chặt chẽ với các tổ chức cung ứng hàng cho doanh nghiệp.Hội nhập ngược chiều là biện pháp hấp dẫn cho người cung ứng hàng đang tăng trưởng nhanh hoặc khả năng phát triển trong thời gian tới. nó cũng sức hấp dẫn nếu doanh nghiệp thấy chưa sự bảo đảm chắc chắn về nguồn hàng sẵn hay không, về phí tổn hoặc độ tin cậy trong công việc cung cấp hàng trong tương lai. Sự liên kết này còn lợi trong việc chuyển trọng tâm phí tổn hiện thời thành trọng tâm lợi nhuận tiềm tàng.- Hội nhập dọc thuận chiều:Là tìm cách tăng trưởng bằng cách mua lại, nắm quyền sở hữu hoặc tăng quyền kiểm soát đối với các kênh chức năng tiêu thụ gần với thị trường trọng tâm như: hệ thống bán lẽ và các nhà phân phối.Có thể thực hiện việc hội nhập thuận chiều trong nội bộ bằng cách thành lập các sở sản xuất của riêng mình, các lực lượng bàn hàng, nhà phân phối, kho bãi, hệ thống bán sĩ, lẻ. 1.3.1.3. Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóaSVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 7Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo Chiến lược này thích hợp với những doanh nghiệp nào không thể đạt được mục tiêu tăng trưởng trong ngành công nghiệp hiện thời với các sản phẩm và thị trường hiện đang hoạt động kinh doanh. Các do khiến doanh nghiệp phải đa dạng hóa thị trường là:• Thị trường của một hoặc nhiều doanh nghiệp đang tiến điểm bão hòa hoặc suy thoái trong chu kỳ sống của sản phẩm.• Các doanh nghiệp đang hoạt động số dư tiền vốn thể đầu tư vào một nới nhuận cao hơn.• Sự cạnh tranh hàng hóa của các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng gay gắt.• Luật pháp chống độc quyền mở rộng kinh doanh trong ngành công nghiệp mà hiện tại doanh nghiệp đang tham gia.• thể tránh được các lỗi do thuế.• thể thâm nhập thị trường quốc tế trong một thời gian ngắn.• Nhanh chóng nắm bắt được các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới.• thể trưng dụng các giám đốc điều hành kinh nghiệm từ nước ngoài về phục vụ cho doanh nghiệp mình, nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên.* Dưới đây là 3 chiến lược tăng trưởng bằng cách đa dạng hóa:- Đa dạng hóa đồng tâm:Là tìm cách tăng trưởng nhằm hướng tới thị trường mới với những sản phẩm mới phù hợp về công nghệ và Marketing nhiều ý nghĩa hoặc các sản phẩm hiện đang sản xuất thể mang hiệu hiệu quả cao. Chìa khia để thực hiện đa dạng hóa đồng tâm là tranhthu3 chút ít một trong các ưu thế nội bộ chủ yếu của doanh nghiệp trên sở nền tảng công nghệ tiên tiến. bảng số 7 là sự thay đổi chiến lược đa dạng hóa đồng tâm.Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệMới Mới Hiện tại Hoặc mớiHiện tại Hiện tại hoặc mới SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 8Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo- Đa dạng hóa hàng ngang:Là tìm cách tăng trưởng bằng cách hướng vào thị trường hiện đang tiêu thụ với những sản phẩm mới mà về mặt công nghệ không liên quan đến các sản phẩm hiện đang sản xuất. nêu trong bảng số 8 sau:Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệMới Hiện tại Hiện tại Hoặc mớiHiện tại MớiCần lưu ý, mặc dù trong trường hợp này, doanh nghiệp không tìm tòi sự thích hợp về mặt công nghệ nhưng phải sự phù hợp về ý nghĩa chiến lược trong một phương diện nào đó của sản phẩm.- Đa dạng hóa tổng hợp:Là tìm cách tăng trưởng bằng cách hướng tới các thị trường mới và sản phẩm mới mà vệ mặt công nghệ không liên quan gì đến các sản phẩm doanh nghiệp hiện đang sản xuất. được nêu trong bảng số 9 sau đâ:Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệMới Mới Mới Hiện tại hoặc mớiMớiCần lưu ý là phải thêm các yếu tố khác để đảm bảo sự phù hợp ý nghĩa chiến lược. thể sử dụng chiến lược đa dạng hóa tổng hợp để khắc phục những khiếm khuyết như tính thời vụ, thiếu vốn hoặc khả năng thụ nhập, thiếu khả năng trình độ nhất định hoặc không hội hấp dẫn về điều kiện môi trường. đôi khi các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược đa dạng hóa là vì họ sẵn nguồn tài chính và họ nghĩ rằng nguồn cổ phiếu của doanh nghiệp khác được đánh giá thấp.Mặc dù đa dạng óa tổng hợp thể là chiến lược hướng nội, nhưng nhìn chung phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.Khi thực hiện chiến lược này, nhà quản cần phải chính sách nhất định như: quản nhân sự, chính sách Marketing, chính sách về công nghệ và thị trường, khả năng đối phó những khó khăn,….SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 9Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo1.3.2 Nhóm Chiến lược suy giảm:Chiến lược suy giảm thích hợp khi doanh nghiệp cần sắp xếp lại để tăng cường hiệu quả sau một thời gian tăng trưởng nhanh. Khi trong ngành không còn tăng trưởng dài hạn và lãi, nền kinh tế không ổn định, tình hình khủng hoảng còn duy trì, hoặc khi hội khác hấp dẫn hơn các hội doanh nghiệp đang theo đuổi. ở cấp công ty, 4 chiến lược suy giảm một cách kế hoạch như:1.3.2.1 Cắt giảm chi phí:Đơn giãn đây là biện pháp lùi bước và tổ chức lại. đôi khi thuật ngữ cắt giảm chi phí được định nghĩa rộng hơn, ở đây “ cắt giảm chi phí” là chiến lược ngắn hạn oặc tạm thời hướng vào việc giảm bớt các bộ phận không còn mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. thông thường, việc được quan tâm chú ý là giảm chi phí hoạt động và tăng năng suất, các biện pháp cụ thể còn tùy vào tình hình và thường bào gồm cả việc thuê mướn, giảm nhân sự, thu gọn phòng ban, tiết kiệm nguyên vật liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, hạn chế thủ tục rườm ra, tăng năng suất trên một lao động, nhận gia công nếu công ty sản xuất với chi phí cao hơn,…Việc giảm chi phí gần gũi với một số chiến lược suy giảm khác, cụ thể là chiến lược thu hồi vốn đầu tư, thông thường thu hồi vồn đầu tư và giảm chi phí thường là chỉ ở mức độ quy mô suy giảm. khi doanh nghiệp càng thực hiện mục tiêu giảm một cách thường xuyên thì càng nhiều khả năng đó là chiến lược thu hồi vốn đầu tư, các tài sản, các sở hoạt động không hiệu quả sẽ bị bán đi.1.3.2.2 Thu lại vốn đầu tư:Quá trình này diễn ra khi doanh nghiệp nhượng bán hoặc nhượng lại các sở của mình, hay bán các tài sản nhằm thay đổi căn bản hoạt động. Điều này thể xây ra khi lãnh đạo của doanh nghiệp vốn đầu tư ở nhiều doanh nghiệp thừa nhận rằng một trong các doanh nghiệp của họ trở nên tồi tệ về mặt chiến lược. kết quả của việc thu hồi vốn đầu tư dẫn đến việc phân bố các nguồn lực để làm sống lại các doanh nghiệp hoặc tạo ra các hội kinh doanh mới.SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 10[...]... quan sát khẳng định rằng các yêu cầu bản để thành công trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng là:- Chấp nhận rủi ro một cách tính tốn- Sử dụng ban lãnh đạo kinh nghiệmSVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 3 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoCHƯƠNG ISỞ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNHCHIẾN LƯỢC KINH DOANH1.1 Tổng quan về Quản trị chiến lược ( QTCL ):... khác. Chiến lược là phương tiện để đạt được mục tiêu dài hạn.1.1.2 Vai trò của Quản trị chiến lược: Chiến lược là sự định hướng cho sự phát triển của doanh nghiệp trong thời gian dài. Trong vấn đề nội bộ của cơng ty, nó giúp cho việc ra quyết định mang tính thống nhất, phối hợp với các hoạt động linh hoạt hơn.Trong môi trường cạnh tranh đầy biến động và gay gắt như hiện nay, thì Chiến lược Kinh. .. óa tổng hợp thể là chiến lược hướng nội, nhưng nhìn chung phù hợp với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.Khi thực hiện chiến lược này, nhà quản cần phải chính sách nhất định như: quản nhân sự, chính sách Marketing, chính sách về công nghệ và thị trường, khả năng đối phó những khó khăn,….SVTH: Nguyễn Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 9 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S... xử các khoản lỗ trong kinh doanh.2.1.2.2 Bộ phận kinh doanh:Là phòng nghiệp vụ dưới sự chỉ đạo của Giám Đốc, Người quản trực tiếp là trưởng phịng kinh doanh. nhiệm vụ thực hiện việc tất cá việc liên quan đến kinh doanh như:Ký hợp đồng kinh tế do Giám đốc ủy nhiệm, chăm sóc khách hàng,theo dõi và thu hồi cơng nợ, báo cáo doanh thu, lập kế hoạch kinh doanh hàng tháng, hàng quý, quản lý. .. doanh, mua lại hãng khác. Bảng số 5 sau đây là bãng thay đổi chiến lược đối với chiến lược phát triển sản phẩm.Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệMới Hiện tại Hiện tại Hiện tại Hiện tại 1.3.1.2 Chiến lược tăng trưởng hội nhập ( liên kết ): Chiến lược tăng trưởng liên kết đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh các ngành kinh tế mạnh nhưng còn đang do dự hoặc là khơng khả năng triển... 365,550,000405,335,00069,975,000 123.7% 39,785,000 110.9%Trang 48 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo- Am hiểu thị trường- Xác định thị trường chính và tập trung nguồn lực để vươn tới thị trường này.- Hoạch địnhchiến lược công ty- Quản tốt tài sản- Chọn đúng thời và tận dụng nhanh hội.Cần lưu ý, sau khi chọn mục tiêu tăng trưởng, cần xác định mức độ tăng trưởng nhanh hơn so với toàn ngành... Khắc Nguyên MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 18 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảocác chiến lược tăng trưởng tập trung ( lẽ thị trường hiện nay đang đi vào bão hòa ). Chiến lược tăng trưởng liên kết thích hợp khi hội sẵn phù hợp với mục tiêu và các chiến lược tăng trưởng dài hạn mà doanh nghiệp đang thực hiện. chiến lược này cho phép cũng cố vị thế trong thị trường cạnh... đến chiến lược, nó giúp ta thấy rõ ai là người đề ra mục tiêu và mục tiêu đó hiệu quả mang lại như thế nào.1.2.3.1 Mục tiêu tăng trưởng:Lãnh đạo cấp cao nhất của công ty cần hoạch định các mục tiêu tăng trưởng cho tổ chức mình. Các mục tiêu này là định hướng quan trọng để xác định các chiến lược công ty và chúng được đề ra theo nhiều cách. Ở đây, mục tiêu tăng trưởng của tổ chức được ấn định. .. MSSV: 08B4010047 Lớp: 08HQT1Trang 29 Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc Bảo1.3.2.3 Thu hoạch: Là tìm cách tăng tối đa dịng ln chuyển tiền tệ nhằm đảm bảo vốn cho doanh nghiệp. nói chung, chiến lược thu hoạch được áp dụng ở các doanh nghiệp tương lai bất định và ít khả năng tự bán đi nhưng lại nguồn thu trong thời gian thu hoạch. Nhìn chung, các doanh nghiệp này giảm thiểu chi... các chiến lược suy giảm khác, khi mà toàn bộ doanh nghiệp ngừng tồn tại. mặc dù việc giải thể thường xảy ra khi lệnh xét xử của tịa án, nhưng biện pháp này cũng thể được doanh nghiệp định liệu trong kế hoạch một cách tổ chức.1.3.3 Nhóm Chiến lược hướng ngoại:Như đã nhắc đến ở trên, các doanh nghiệp theo đuổi chiến lược tăng trưởng thông qua con đường hướng ngoại, 3 phương án của chiến . Khóa Luận Tốt Nghiệp GVHD: Th.S Phùng Ngọc BảoCHƯƠNG ICƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNHCHIẾN LƯỢC KINH DOANH1 .1 Tổng quan về Quản trị chiến. nghệ và triết lý doanh nghiệp theo đuổi. 1.3 Các cấp chiến lược doanh nghiệp có thể lựa chọn:. 1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng::1.3.1.1 Chiến lược tăng trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc, CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.doc, Tổng quan về Quản trị chiến lược QTCL : .1 Khái niệm:, Mục tiêu tăng trưởng: Mục tiêu tăng ổn định:, Mục tiêu suy giảm: Sứ mệnh:, Chiến lược tăng trưởng hội nhập liên kết :, Chiến lược tăng trưởng đa dạng hóa, Cắt giảm chi phí: Thu lại vốn đầu tư: Thu hoạch:, Sáp nhập: Mua lại: Liên doanh:, Quy trình lựa chọn chiến lược: Sơ đồ số 1:, Giám Đốc: Bộ phận kinh doanh: Bộ phận kế toán:, Bộ phận Marketing: Bộ phận điều phối và giao hàng:, Xưởng sản xuất:, Phân loại trình độ: Thu nhập: Mức lương bình qn: Các chính sách của cơng ty:, Tổ cơ khí: Tổ Sơn:, Tổ lắp ráp khung: Tổ may: Tổ thành phẩm may:, Thị trường : Sản phẩm, thị trường, đối thủ cạnh tranh: .1 Sản phẩm cạnh tranh:, Về vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ., Đối thủ cạnh tranh: Khả năng phát triển kênh phân phối và mở rộng thị trường:, Phân tích số liệu:, Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới và thị trường mới RD:, Điểm yếu: Nguy cơ:, Cơ hội Đánh giá chung về công ty: .1 Điểm mạnh:, Phương pháp thực hiện: Hiệu quả đem lại:

Từ khóa liên quan