Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học

31 2,371 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2013, 12:15

Đề tài : Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” MỞ ĐẦU Chúng ta biết rằng trong chương trình toán học ở bậc THCS có 3 phân môn đó là: Số học, Đại số Hình học. Qua kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán hàng năm, kiểm tra học kỳ, kiểm tra 1 tiết, . Tôi thấy trên 60% các em học sinh không làm được phần hình học đặc biệt là học sinh lớp 8 9. Chính vì thế mà bản thân tôi đã tự điều tra, nguyên nhân vì sao các học sinh không làm được phần hình học trong đề kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra học kỳ, kiểm tra 1 tiết, Đó là các em chưa nắm được phương pháp học tập bộ môn đặc biệt là phần hình học. Các em có học bài mà không nhớ được bản chất các khái niệm, định nghĩa, định lý cho nên các em khó nhớ lâu Từ đó các em không biết tự vẽ hình không biết chứng minh hình học như thế nào? Do đó nhiều học sinh không có hứng thú học tập bộ môn Hình học dẫn đến các em chán học. Vì thế trong quá trình dạy học môn Toán nói chung phần hình học nói riêng thì Giáo viên phải trang bị cho học sinh phương pháp học Toán đặc biệt là phần hình học như thế nào để đạt hiệu quả. Để các em biết cách học từ đó các em yêu thích hứng thú học tập bộ môn Toán đặc biệt là phần hình học. Đứng trước thực trạng trên, với tinh thần trách nhiệm muốn góp phần giải quyết tình trạng này. Trong nhiều năm giảng dạy tôi đã áp dụng một số biện pháp để các em học sinh có được phương pháp học tập phần hình học đạt kết quả tốt. Chính vì vậy mà tôi xin đưa ra “Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 9 học tốt bộ môn hình học” để các đồng nghiệp có thể áp dụng nhằm giúp các em học sinh học tốt phần hình học. Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 1 “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN Chúng ta biết rằng định hướng đổi mới phương pháp dạy học môn Toán trong giai đoạn hiện nay được xác định là: “Phương pháp dạy học Toán trong nhà trường các cấp phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động của người học, hình thành phát triển năng lực tự học, trau dồi các phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy”. Vậy mỗi Giáo viên phải làm như thế nào để phát huy tính tích cực tự giác, chủ động của người học. Theo tôi trước hết phải chỉ cho HS phương pháp học tập bộ môn, đặc biệt là trong Hình học GV phải cung cấp cho HS phương pháp học một cách khoa học. Ta cũng biết rằng mục tiêu để HS giải được bài tập Hình học đạt hiệu quả . Đầu tiên HS phải nắm hệ thống hóa các kiến thức đã học một cách bản chất từ đó HS mới biết vận dụng các kiến thức đã học vào các bài tập để vẽ hình, tính toán, chứng minh, ứng dụng trong thực tế, …. Thế thì ta phải làm sao để học sinh nắm vững được hệ thống hóa kiến thức hình học rèn luyện kỹ năng vẽ hình.Vì để giải được một bài toán hình học công việc đầu tiên là phải vẽ được hình thỏa mãn đề bài. Qua quá trình giảng dạy, bản thân tôi nhận thấy: Để học sinh học tốt môn hình học thì GV HS phải tiến hành làm như sau: 1. GV phải nắm chuẩn kiến thức, kĩ năng của từng bài học, của từng chương, của từng lớp học, của cấp học. 2. Vào đầu năm học: - GV yêu cầu học sinh phải có đầy đủ phương tiện học tập bộ môn: Thước thẳng, thước đo góc, compa, êke; Vở học, vở bài tập, vở nháp, SGK, SBT, STK, 1 bảng con đa năng làm bằng giấy A 4 loại dày ép lactic dùng băng keo loại trong suốt dán ghép đôi lại thành khổ A 3 , ghép đôi được khổ A 2 , ghép đôi lần thứ hai Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 2 “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” được khổ A 1 , bút lông 1 quyển sổ tay để ghi kiến thức cần nhớ từng bài học. - GV phải chỉ cho HS phương pháp học tập bộ môn như sau: + Khi đi học phải mang theo đầy đủ phương tiện học tập như trên nhưng không được mang theo sách tham khảo ( chỉ dùng ở nhà khi các em giải xong bài khó cần tham khảo). + Trong giờ học phải chú ý nghe giảng, mạnh dạn phát biểu ý kiến thảo luận. + Về nhà: * Tóm tắt kiến thức cần nhớ bài học vào sổ tay bằng hình vẽ ký hiệu. * Làm các bài tập SGK, SBT đọc thêm một số sách tham khảo. * Chuẩn bị bài mới: Đọc qua nội dung bài học mới trước khi đến lớp. 3. Trong tiết dạy: - Kiểm tra bài cũ: GV yêu cầu học sinh nêu khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý sau đó GV yêu cầu học sinh mô tả khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý đó dưới dạng hình vẽ kí hiệu tiếp theo GV mới kiểm tra bài tập vận dụng. ( Nếu học sinh chỉ nêu được khái niệm hoặc định nghĩa hoặc định lý thì GV chỉ ghi cho HS đó đạt tối đa là điểm 4; còn nếu mô tả được dưới dạng hình vẽ kí hiệu thì GV ghi điểm từ 5 đến 7; nếu làm vận dụng tốt nữa thì ghi từ 8 điểm trở lên. Nếu học sinh nào không đạt từ 4 điểm trở lên thì bị chép phạt 20 lần/ định nghĩa, định lí, hệ quả). - Trong quá trình dạy học GV ghi bảng các khái niệm, định nghĩa, định lý, hệ quả dưới dạng hình vẽ kết hợp ký hiệu khác SGK, không ghi bằng lời . Chỉ cho HS nhìn hình vẽ ký hiệu trên bảng mà phát biểu bằng lời. Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 3 “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” - Cuối tiết dạy GV cố gắng tóm tắt kiến thức cơ bản của nội dung bài học dưới dạng hình vẽ ký hiệu. Cho bài tập củng cố lý thuyết dưới dạng điền khuyết, bài tập vận dụng hướng dẫn bài tập về nhà. - Đối với tiết ôn tập chương: + GV cần cho HS tìm ra mối quan hệ giữa các kiến thức đã học với nhau. Từ đó cho HS vẽ đồ ( các em có thể dán ở góc học tập của mình) + GV cần soạn bài tập trắc nghiệm lý thuyết bài tập tổng hợp kiến thức cả chương. Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 4 Mt s bin phỏp giỳp HS hc tt mụn hỡnh hc NI DUNG MT S V D MINH HA Vớ d 1: Khi dy Đ1 TNG BA GểC CA MT TAM GIC Trong quỏ trỡnh dy hc GV dựng hỡnh v v kt hp ký hiu ghi nh ngha v nh lớ trong bi hc nh sau: 1) Tng ba gúc ca mt tam giỏc: nh lớ: 2) p dng vo tam giỏc vuụng: a) nh ngha: B A C b) nh lớ: 3) Gúc ngoi ca tam giỏc: a) nh ngha: b) inh lớ: *Nhn xột: ã à ACx A , ã à ACx B Cng c: 1) - GV yờu cu hc sinh nhỡn hỡnh v v ký hiu trờn bng phỏt biu nh ngha, nh lớ ca bi hc bng li . - Nờu du hiu nhn bit tam giỏc vuụng Ngi vit: Trn Ngc Duy - GV trng THCS DTNT Ba T 5 A B C V ABC vuụng ti A à 0 90A = V ABC vuụng ti A à à 0 90B C+ = A B C x ã ACx l gúc ngoi ti nh C ã à 0 180ACx C+ = ã à à ACx A B= + à à à 0 180A B C+ + = Mt s bin phỏp giỳp HS hc tt mụn hỡnh hc 2) in vo ch trng () c khng nh ỳng. a) V DEF, = 180 0 b) V HGI, à H = 180 0 - c) V PTQ, cú à 0 90T = V PTQ l d) V KMN, cú à ả 0 90K M+ = V KMN l e) V HTQ vuụng ti Q f) ã BAy l gúc ngoi ti nh A ca V ABC 3) Cho hc sinh vn dng lm bi tp 1 trang 107, 108 SGK Tớnh cỏc s o x v y cỏc hỡnh sau: Tit sau GV kim tra bi c nh sau: HS1: - Phỏt biu nh lớ Tng ba gúc ca mt tam giỏc - Tớnh s o ả M ca V PMN, bit à ả P M= v à 0 40N = HS2: - Nờu du hiu nhn bit tam giỏc vuụng - Tớnh s o à K , bit V KHR vuụng ti R v à 0 60H = . HS3: - Nờu nh ngha, nh lớ gúc ngoi ca tam giỏc - V gúc ngoi ã DEx ca V DEF ti nh E. Tớnh à D , à E ca V DEF, bit à 0 20F = v ã 0 100DEx = Vớ d 2: Khi dy Đ2 HAI TAM GIC BNG NHAU Ngi vit: Trn Ngc Duy - GV trng THCS DTNT Ba T 6 A G M x 90 0 30 0 x C x 55 0 N 50 0 P B D x 40 0 H49. H47. y H I A H48. 40 0 40 0 60 0 40 0 x E K 70 0 x y H50. B D C H51. “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” • Giáo viên dùng hình vẽ kết hợp với ký hiệu để ghi định nghĩa như sau: • Củng cố : 1) GV yêu cầu HS nhìn hình vẽ kí hiệu trên bảng định nghĩa hai tam giác bằng nhau. 2) Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng. . . PMN HTG  = ⇔   V V 3) Cho V ABC = V HIK, biết AB = 2009 cm, BC = 2010 cm, µ 0 40B = . Em có thể suy ra số đo của những cạnh nào, những góc nào của V HIK ? • Tiết sau GV kiểm tra bài cũ như sau: - Nêu định nghĩa hai tam giác bằng nhau. - Tính số đo các góc của V PMN ( V PMN là tam giác gì?). Biết V DEF = V PMN, µ 0 40D = , µ 0 50F = . Ví dụ 3: Khi dạy §3 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ NHẤT CỦA TAM GIÁC CẠNH – CẠNH – CẠNH (c-c-c). • Giáo viên dùng hình vẽ kết hợp với ký hiệu để ghi định lí như sau: Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 7 A B C D E F µ µ µ µ µ µ , , , , AB DE AC DF BC EF ABC DEF A D B E C F = = =   = ⇔  = = =   V V A B C D E F “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” • Củng cố: 1) GV yêu cầu học sinh nhìn bảng phát biểu định lí bằng lời 2) Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng a) ABC v , c .( ) , , à PHK ó c c c AB PH AC PK BC HK  ⇒ − −  = = =  V V b) v , c ( ) HIQ à PMN ó HIQ PMN c c c  ⇒ = − −   V V V V 3)Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? • Tiết sau GV kiểm tra bài cũ như sau: - Phát biểu trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh- cạnh. - Vẽ hình ghi kí hiệu - Cho hình vẽ bên Chứng minh: AD là tia phân giác của góc · BAC Ví dụ 4: Khi dạy §4 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH – GÓC – CẠNH (c-g-c). • Giáo viên dùng hình vẽ kết hợp với ký hiệu để ghi định lí như sau: Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 8 ABC v DEF, c ( ) , , à ó ABC DEF c c c AB DE AC DF BC EF  ⇒ = − −  = = =  V V V V C M N E H A B Q P Hình 2. K I Hình 3. Hình 1. D A D B C D “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” • Giáo viên dùng hình vẽ kết hợp với ký hiệu để ghi hệ quả như sau: • Củng cố: 1) GV yêu cầu HS nhìn hình vẽ ký hiệu phát biểu định lí hệ quả bằng lời. 2) Điền vào chỗ trống (…) để được khẳng định đúng. a) ¶ , có = ( ) ., , . HIQ PMN HIQ PMN c g c I M ∆ ∆   ⇒ ∆ ∆ − −  =   $ b) ABC DEF, có ( ) AB = DE, . . . . . , . . . . . . . ABC DEF c g c ∆ ∆  ⇒ ∆ = ∆ − −   c) µ µ 0 ABC , có ( ) = = 90 , . . . . . , . . . . . . . PTQ ABC PTQ c g c B T ∆ ∆   ⇒ ∆ = ∆ − −    d) , có ( ) , . . . . . , . . . . . . . DEF IKR DEF IKR c g c ∆ ∆  ⇒ ∆ = ∆ − −   e) , có ( ) , . . . . . , . . . . . . . MIN HIQ MIN HIQ c c c ∆ ∆  ⇒ ∆ = ∆ − −   3) Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 9 µ µ ABC v DEF, c ( ) , , à ó ABC DEF c g c BA ED B E BC EF   ⇒ = − −  = = =   V V V V A B C D E F B A C E D F µ µ 0 ABC DEF, có ( ) 90 , , ABC DEF c g c A D AB DE AC DF ∆ ∆   ⇒ ∆ = ∆ − −  = = = =   “Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học” • Tiết sau GV kiểm tra bài cũ như sau: - Phát biểu định lí hệ quả trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh. - Vẽ hình ghi kí hiệu định lí hệ quả trên. - Cho hình vẽ sau Chứng minh: a) V ABD = V ACD (BD = CD) b) AD là đường phân giác của góc A c) AD là đường trung trực của cạnh BC Ví dụ 5: Khi dạy §5 TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC GÓC - CẠNH - GÓC (g-c-g). • Giáo viên dùng hình vẽ ký hiệu để ghi định lí, hệ quả 1 2 như sau: Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 10 N A G H E I K M P B D C Hình 1. Hình 2. Q Hình 3. A B D C A B C D E F µ µ µ µ ABC DEF, có ( ) = , BC =EF, ABC DEF g c g B E C F ∆ ∆   ⇒ ∆ = ∆ − −  =   B A C E D F [...]... Tơ 17 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học B Chuẩn bị: - GV: Hệ thống bài tập trắc nghiệm trên bảng phụ phiếu học tập dạng 1, 2 3 (GV phát trước ở tiết học trước); phấn màu, thước đo góc, compa, thước thẳng + Bảng phụ của GV: ( gồm có 4 bảng ) * Bảng phụ 1: Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 18 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học Dạng 1: Điền vào chỗ... tuỳ thuộc vào từng đối tượng học sinh của từng lớp) làm bài tập 70/141 SGK Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 30 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học KẾT LUẬN Từ thực tế giảng dạy khi áp dụng một số biện pháp như trên Tôi nhận thấy rằng: - Đối với học sinh: + Hiểu được định nghĩa, định lí, hệ quả trong hình học một cách bản chất, nắm được bài học ngay tại lớp + Biết... bài học của học sinh dễ dàng chính xác + Biết được kiến thức nào, kỹ năng nào trong bài học Học sinh chưa nắm chắc, chưa được rõ ( Đối với HS yếu, kém) Từ đó Giáo viên kịp thời bổ sung, uốn nắn, có thể giảng lại trước lớp ngay đầu giờ một lần nữa rồi mới giảng bài mới Khi thực hiện một số biện pháp nêu trên Tôi thấy được mỗi HS tự mình tìm ra phương pháp học tập bộ môn hình học nói riêng môn. .. Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học ∆ABC ∆DEF, có   ⇒ ∆ABC = ∆DEF ( g − c − g ) µ = D =90 0 , AB = DE, B = E  µ µ µ A  E B A D C F ∆ABC ∆DEF, có   ⇒ ∆ABC = ∆DEF (cạnh huyền – góc nhọn) µ = D =90 0 , BC = EF, B = E  µ µ A µ  • Củng cố: 1) Giáo viên yêu cầu học sinh nhìn hình vẽ ký hiệu trên bảng phát biểu định lí , hệ quả 1 2 bằng lời 2) Điền vào chỗ trống... = D µ 90 00, AB =C , µ µ=DF∆D = ∆DEFFF − c − g ) A µ µAD =90 , AB = DE B = E  D = AC    A= DE, Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học ∆ABC ∆DEF, có   ⇒ ∆ABC = ∆DEF (cạnh huyền – góc nhọn) µ = D =90 0 , BC = EF, B = E  µ µ µ A  B A E C D F ∆ABC ∆DEF, có   ⇒ ∆ABC = ∆DEF (cạnh huyền – cạnh góc vuông) µ = D =90 0 , BC = EF, AC = DF  A µ   • Củng cố: 1) Nhìn vào hình vẽ kí... Ba Tơ 11 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học f) ∆HIK ∆RST , có   ⇒ ∆HIK = ∆RST ( g − c − g ) , , . 3) Trong mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao? A A D D D B C D Hình 1 B C Hình 2 E • Tiết sau Giáo viên kiểm tra bài cũ như sau: - Phát biểu định lí trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc hệ quả 1,2 - Vẽ hình ghi ký hiệu D - Cho hình vẽ A... nói riêng môn Toán nói chung một cách học khoa học Tự mỗi HS trình bày định nghĩa, định lí, hệ quả theo cách diễn đạt hình vẽ ký hiệu cô đọng Cho nên các em HS nhớ kiến thức chắc chắn lâu hơn Từ đó các em yêu thích hứng thú học tập bộ môn Toán đặc biệt là hình học hơn Vì thời gian không cho phép nên tôi chỉ đưa ra một số ví dụ trong một chương II hình học lớp 7 để minh họa Rất mong sự góp... của tam giác vuông 2) Điền vào chỗ trống ( …) để được khẳng định đúng Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 16 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học ∆ABC ∆DEF, có   ∆ABC ∆DEF, có   ∆ABC ∆DEF, có   ∆ABC ∆DEF, có   a) µ µ  ⇒ ∆ABC = ∆DEF (c − g − c) B = E = 90 0 , , .  b) µ $  ⇒ ∆ABC = ∆DEF ( g − c − g ) C = F = 90 0 , , .  c) µ... ……………… 3) Trong mỗi hình sau có tam giác nào là tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều? Vì sao? C G O Q B L E D H I K M N P A Hình 1 Hình 2 Người viết: Trần Ngọc Duy Hình 3 - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ T Hình 4 13 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học • Tiết sau GV kiểm tra bài cũ như sau: HS1: - Nêu dấu hiệu nhận biết tam giác cân? - Vẽ ∆ ABC cân tại B µ µ - Tính số đo B , biết C =... BC 6) Kẻ phân giác góc B góc C cắt AD tại I Tính số đo góc BIC theo m ? 0 * Trong bảng phụ 4: GV gấp từng câu từ câu 2 đến câu 6, trong quá trình dạy GV hạ lần từng câu 3, 4, 5, 6 Người viết: Trần Ngọc Duy - GV trường THCS – DTNT Ba Tơ 22 Một số biện pháp giúp HS học tốt môn hình học - Phiếu học tập của HS: Họ tên: PHIẾU ÔN TẬP CHƯƠNG II Lớp: 7 … Dạng 1: Điền vào chỗ (trống) … để được . biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học để các đồng nghiệp có thể áp dụng nhằm giúp các em học sinh học tốt phần hình học. Người viết:. dụng một số biện pháp để các em học sinh có được phương pháp học tập phần hình học đạt kết quả tốt. Chính vì vậy mà tôi xin đưa ra Một số biện pháp giúp
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học, Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học, Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 và 9 học tốt bộ môn hình học, vuông cân B. vuông, Tiến trình bài dạy:

Từ khóa liên quan