Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010.doc

60 2,225 9
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 17:09

Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 20 Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngLỜI CAM ĐOANTôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong khóa luận được thực hiện tại Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội Chi Nhánh Viettel Hồ Chí Minh, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Hương LanSVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 1Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngLỜI CẢM ƠNBài khóa luận tốt nghiệp hoàn thành cũng là thời điểm đánh dấu sự kết thúc quá trình 5 năm học tập và nghiên cứu dưới sự giảng dạy và hướng dẫn của Thầy Cô Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý thầy cô trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em trong suốt thời gian em học tập tại trường.Đặc biệt, Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến GVHD Thạc Sĩ: Ngô Ngọc Cương , mặc dù Cô rất nhiều việc nhưng đã dành thời gian để tận tình hướng dẫn và giúp đỡ Em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.Em xin chân thành cảm ơn đến Ban Giám Đốc và các anh chị tại Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Chi Nhánh Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Đại Tá : Trần Ngọc Thiều Phó Giám Đốc Chi Nhánh Viettel Hồ Chí Minh đã nhiệt tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ Em tìm hiểu, đi sâu vào thực tế về hoạt động của công ty, tạo điều kiện cho Em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp.Một lần nữa Em xin kính chúc quý thầy cô Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ TPHCM cùng tập thể cán bộ nhân viên Chi nhánh Viettel Thành Phố Hồ Chí Minh dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thắng lợi trong công việc .Em đã cố gắng hết sức để hoàn thành bài khóa luận này nhưng vì trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết, mong được sự đóng góp ý kiến từ quý thầy cô .Em Xin chân thành cảm ơn!Sinh viên thực hiệnNguyễn Thị Hương LanSVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 2Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc--------------TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI - CHI NHÀNH VIETTEL HỒ CHÍ MINHNhận xét :…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………TP.Hồ Chí Minh, Ngày 20 Tháng 04 Năm 2011 Đại diện chi nhành Viettel Hồ Chí MinhSVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 3Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngMỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU . 6 Lý do hình thành đề tài: . 6 Mục tiêu đề tài: 7 Phương pháp nghiên cứu . 7 Phạm vi nghiên cứu: 7 Giới thiệu kết cấu chuyên đề: 8 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN . 9 Khái niêm văn hóa doanh nghiệp : . 9 Đặc điểm và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp: 9 Vai trò của văn hóa doanh nghiệp . 10 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp 11 1.5 Tình hình phát triển văn hóa doanh nghiệp tại việt nam: 12 Giới thiệu văn hóa Viettel 17 Văn hóa viettel là gì? . 17 1.6.2 Tại sao phải xây dựng văn hóa viettel ? 17 1.6.3 Văn hóa viettel được duy trì và truyền bá như thế nào ? 18 1.6.4 Văn hóa viettel được ánh xạ như thế nào ? 18 1.6.5 Nội dung 8 giá trị cốt lõi văn hóa viettel . 19 Kết luận chương 1 . 19 CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU CÔNG TY VIETTEL CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH . . 20 2.1 Giới thiệu tổng quan về Viettel 20 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển Viettel . 20 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh . 21 2.1.3 Quan Điểm Phát triển : . 22 2.2 Giới thiệu công ty Viettel Chi nhánh Hồ Chí Minh 22 2.2.1 Quá trình thành lập : . 22 2.2.2 Cơ cấu tổ chức : 22 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động : . 24 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 : 24 CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETTEL CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH . 25 SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 4Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc Cương3.1 Giai đoạn chưa xây dựng văn hóa doanh nghiệp (2000- 2003) 25 3.2 Giai đoạn đã xây dựng và áp dụng văn hóa (Từ năm 2004 đến nay) : 28 3.2.1 Cơ sở mạng lưới hạ tầng : . 28 3.2.2 Công tác chăm sóc khách hàng: 31 3.2.3 Thu nhập của cán bộ công nhân viên : 32 3.2.4 Hiệu quả công tác quản lý : 35 3.2.5 : Kết quả hoạt động kinh doanh : 39 3.3 Đúc kết 8 giá trị cốt lõi văn hóa Viettel: 45 3.3.1 Gía trị văn hóa 1: Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý . 45 3.3.2 Giá trị văn hóa 2 : Trưởng thành qua những thách thức và thất bại 46 3.3.3 Gía trị văn hóa 3 : Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh 47 3.3.4 Giá trị văn hóa 4 : Sáng tạo là sức sống . 48 3.3.5 Giá trị văn hóa 5 : Tư Duy Hệ Thống 50 3.3.6 Giá trị văn hóa 6 : Kết hợp đông tây . 52 Nhận thức văn hóa : 52 3.3.7 Giá trị văn hóa 7 : Truyền thống và cách làm người lính . 53 3.3.8 Giá trị văn hóa 8 : Viettel là ngôi nhà chung 54 Kết luận chương 3 : . 55 Nhận xét : 56 Các kiến nghị : . 56 Kết luận : 58 TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 5Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngLỜI MỞ ĐẦULý do hình thành đề tài:Nhiều kết luận nghiên cứu của các nhà kinh tế đã khẳng định, trong điều kiện hiện nay, các doanh nghiệp thắng thế không phải ở chỗ là có bao nhiêu vốn và sử dụng công nghệ gì mà nó được quyết định bởi việc tổ chức con người như thế nào, cũng như nguyên lý: con người có thể đi lên từ tay không về vốn nhưng không bao giờ đi lên từ tay không về văn hóa. Rõ ràng, VHDN là tài sản vô giá của mỗi doanh nghiệp. Xuất phát điểm của doanh nghiệp có thể sẽ cao và bền vững nếu như được xây dựng trên nền tảng văn hóa. Điều đó được chứng thực tại Mỹ (nước đầu tiên khởi xướng xây dựng VHDN). Các nhà nghiên cứu Mỹ khi tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động, thành tựu và nội dung văn hóa của doanh nghiệp đã kết luận rằng, mỗi doanh nghiệp đều có nền văn hóa riêng. Và, hầu hết các doanh nghiệp thành công đều duy trì, gìn giữ nền văn hóa doanh nghiệp riêng của mình.Khái niệm văn hóa doanh nghiệp còn rất mơ hồ đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Với hầu hết những người lao độngcông nhân viên rất ít được nghe tới cụm danh từ “Văn Hóa Doanh Nghiệp” , vì vập họ chưa thấy được giá trị đích thực của môi trường văn hóa nơi mà họ thường gắn và làm việc. Sức mạnh của doanh nghiệp chỉ được tạo nên khi mọi cá nhân trong doanh nghiệp đó nhận thức được đầy đủ giá trị văn hóa của đơn vị mình. Đó là yếu tố quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp hiện đại.Phân tích Văn hóa Doanh nghiệp tại chi nhánh viettel Hồ Chí Minh để thấy được tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Viettel . Khóa luận tiến hành nghiên cứu với trình độ có hạn, sự giới hạn của thời gian, nên đề tài chỉ giải quyết những vấn đề hết sức cơ bản. Trong quá trình thực hiện, đề tài không tránh khỏi những sai sót .Em rất mong được sự góp ý chỉ dẫn của thầy cô.SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 6Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngMục tiêu đề tài:Việc xây dựng con người Viettel là việc làm thường xuyên liên tục của các cơ quan , đơn vị trong tập đoànViettel. Qua đề tài này , từ phân tích thực tế ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại viettel chi nhánh Hồ Chí Minh trên các hoạt động : Chăm sóc khách hàngMạng lưới hạ tầng Thu nhập của cán bộ công nhân viên Hiệu quả công tác quản lý Kết quả hoạt động kinh doanhTôi mong muốn đóng góp khẳng định thêm một lần nữa tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng của doanh nghiệp mong muốn đạt được.Phương pháp nghiên cứuĐề tài được nghiên cứu thông qua hai bước cơ bản sau:Bước 1: Thu thập dữ liệu, số liệu thực tế liên quan đến các hoạt động của doanh nghiệp như: Hoạt động chăm sóc khách hàng , mạng lưới cơ sở hạ tầng, thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản, kết quả hoạt động kinh doanhXử lý các số liệu , dữ liệu có được bằng các phương pháp phân tích , thống kê.Bước 2 : Tìm hiểu phỏng vấn một số cán bộ công nhân viên có thâm niên của công ty như : Trưởng phòng nhân sự , Trưởng phòng kỹ thuật , trưởng phòng kế toán , trưởng phòng kinh doanh… Nhằm khẳng định kết quả phân tích có được.Phạm vi nghiên cứu:Đề tài tập trung nghiên cứu các hoạt động : Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 7Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngGiới thiệu kết cấu chuyên đề:Đề tài gồm có 3 chương:Chương 1: Cơ sở lý luậnChương 2: Giới thiệu công ty Viettel Chi nhánh Hồ Chí MinhChương 3: Phân tích ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Viettel Chi nhánh Viettel Hồ Chí Minh.Nhận xétKiến nghịKết Luận.SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 8Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc CươngCHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬNKhái niêm văn hóa doanh nghiệp :Theo Edgar H.Schein : Nhà xã hội học người Mỹ đưa ra định nghĩa: "Văn hóa doanh nghiệp là tổng thể những thủ pháp và quy tắc giải quyết vấn đề thích ứng bên ngoài và thống nhất bên trong các nhân viên, những quy tắc đã tỏ ra hữu hiệu trong quá khứ và vấn đề cấp thiết trong hiện tại. Những quy tắc và những thủ pháp này là yếu tố khởi nguồn trong việc các nhân viên lựa chọn phương thức hành động, phân tích và ra quyết định thích hợp. Văn hóa doanh nghiệp là một hệ thống những ý nghĩa, giá trị, niềm tin chủ đạo, nhận thức và phương pháp tư duy được mọi thành viên của một tổ chức đồng thuận và có ảnh hưởng ở phạm vi rộng đến cách thức hành động của các thành viên, đó là tổng hợp những quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý các vấn đề với môi trường xung quanh. Điều đó có nghĩa là trong doanh nghiệp tất cả các thành viên đều gắn với nhau bởi những tiêu chí chung trong hoạt động kinh doanh. Chức năng chủ yếu của Văn Hóa doanh nghiệp là tạo nên sự thống nhất của mọi thành viên, trong doanh nghiệp. Ngoài ra, Văn hóa doanh nghiệp còn đảm bảo sự hài hoà giữa lợi ích tập thể với lợi ích cá nhân và giúp cho mỗi cá nhân thực hiện vai trò của mình theo đúng định hướng chung của doanh nghiệp. Nhìn chung, Văn hóa doanh nghiệp động viên nghị lực và ý chí của các thành viên trong doanh nghiệp và hướng tinh thần đó vào việc phấn đấu cho mục đích của doanh nghiệp.(Nguồn :http://baokinhteht.com.vn/home/2009021103041439_p0_c123/bai-1-the-nao-la-van-hoa-doanh-nghiep.htm)Đặc điểm và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp:Văn hoá doanh nghiệp có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó luôn tạo ra niềm tin cho mỗi người làm việc trong môi trường đó. Nó là sợi dây gắn kết giữa những con người trong cùng doanh nghiệp, tạo ra tiếng nói chung giữa các thành viên, và nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp trong điều kiện Việt Nam gia nhập WTO. Hơn nữa, xây dựng văn hoá doanh nghiệp thích hợp với đặc điểm của doanh nghiệp thì việc quản lý chính là dùng nền văn hoá nhất định để tạo dựng con người. Văn hoá doanh nghiệp là một cơ chế quan trọng trong quản SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 9Khóa luận tốt nghiệp GVHD : Ths Ngô Ngọc Cươnglý nguồn nhân lực. Chỉ khi văn hoá doanh nghiệp thực sự hoà vào giá trị quan của mỗi nhân viên thì họ mới có thể coi mục tiêu của doanh nghiệp là mục tiêu phấn đấu của mình. Vì vậy, quản lý bằng nền văn hoá mà nhân viên thừa nhận có thể tạo ra động lực cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.(Trích:http://www.vhdn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=2863:vai-tro-cua-van-hoa-voi-su-phat-trien-doanh-nghiep&catid=66:vanhoadoanhnhan) Vai trò của văn hóa doanh nghiệpVai trò chỉ đạo : DN được hình thành trong một quá trình, do chủ doanh nghiệp chủ trì, do đó nó phát huy tác dụng đối với hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp tự trở thành hệ thống quy phạm và giá trị tiêu chuẩn mà không cá nhân nào trong doanh nghiệp dám đi ngược lại. Khi đã hình thành Văn hóa doanh nghiệp làm cho doanh nghiệp có hướng phát triển phù hợp với mục tiêu đã định .Vai trò chỉ đạo của VHDN có tác dụng chỉ đạo đối với hành động và tư tưởng của từng cá nhân trong doanh nghiệp Đồng thời có tác dụng chỉ đạo đối với giá trị và hoạt động của toàn bộ doanh nghiệp.Vai trò rang buộc : VHDN tạo ra những ràng buộc mang tính tự giác trong tư tưởng, tâm lý và hành động của từng thành viên trong doanh nghiệp và không mang tính pháp lệnh như các quy định hành chính.Vai trò liên kết : Sau khi được cộng đồng trong doanhn nghiệp tự giác chấp nhận, văn hóa doanh nghiệp trở thành chất kết dính, tạo ra khối đoàn kết nhất trí trong doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp trở thành động lực giúp từng cá nhân tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp . . .Vai trò khuyến khích : Trọng tâm của Văn Hóa doanh nghiệp là coi trọng người tài, coi công việc quản lý là trọng điểm. Điều đó, giúp cho nhân viên có tinh thần tự giác, chí tiến thủ; đáp ứng được nhiều nhu cầu và có khả năng điều chỉnh những nhu câu không hợp lý của nhân viên.SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 10[...]... lúng túng , chưa chủ động. Bộ máy tổ chức nhỏ hẹp và không đưa kinh doanh đến nhiều khu vực trong thành phố Hồ Chí Minh. Cán bộ quảnbộ máy tổ chức , cơng nhân viên cịn hạn chế về trình độ quản lý . • Kết quả hoạt động kinh doanh : Doanh thu ngày : 300 400 triệu Doanh thu trung bình năm : 100 tỷTại giai đoạn 200 1-2 003 doanh thu chủ yếu phụ thu c vào dịch vụ gọi cố định trong nước và quốc tế... 2.1.3 Quan Điểm Phát triển : 22 2.2 Giới thiệu cơng ty Viettel Chi nhánh Hồ Chí Minh 22 2.2.1 Quá trình thành lập : 22 2.2.2 Cơ cấu tổ chức : 22 2.2.3 Lĩnh vực hoạt động : 24 2.2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 : 24 CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA VIETTEL CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH 25 SVTH: Nguyễn Thị Hương Lan Trang 4... sở hạ tầng ♦ Kinh doanh định hướng khách hàng ♦ Phát triển nhanh, liên tục cải cách để ổn định♦ Lấy con người làm yếu tố cốt lõi 2.2 Giới thiệu công ty Viettel Chi nhánh Hồ Chí Minh 2.2.1 Q trình thành lập : Chi nhánh viettel Hồ chí minh được thành lập năm 2000 với quy mô nhỏ với tên gọi DOSA thành phố Hồ Chí Minh lúc bấy giờ chỉ là một trung tâm viettel. Năm 2007 Viettel sát nhập 4 công ty : Công. .. cấp ủy chi bộ phù hợp với tình hình hoạt động với Đảng bộ từ 9 chi bộ tách thành 17 chi bộ và hiện nay đã có 23 chi bộ. Rõ ràng văn hóa viettel đã ảnh hưởng rất lớn đến những thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của Viettel. Mọi phát triển và hiệu quả hoạt động kinh doanh đều có những nhận thức từ những nền tảng của các giá trị cốt lõi văn hóa. 3.2.5 : Kết quả hoạt động kinh doanh : Trong quá... thơng tin, Internet.• Sản xuất, lắp ráp, sửa chữa và kinh doanh thiết bị điện, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin và thiết bị thu phát vô tuyến điện; Hoạt động trong lĩnh vực xây dựng bưu chính viễn thơng, cơng nghệ thơng tin, truyền tải điện;• Khảo sát, lập dự án cơng trình bưu chính, viễn thơng, cơng nghệ thơng tin , ào tạo ngắn hạn, dài hạn cán b , công nhân viên trong lĩnh vực bưu chính... chức bộ máy : Chi nhánh Hồ Chí Minh chỉ là một Trung tâm nhỏ với số lương nhân viên : 40 người. Bộ máy hoạt động đơn giản , các kế hoạch mục tiêu không phải xây dựng . Mọi hoạt động của trung tâm không mang tính đồng bộ. Các kế hoạch và chương trình hoạt động kinh doanh phu thu c vào kế hoạch của công ty. Do vậy việc lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính ở chi nhánh cịn lúng túng , chưa... CươngTheo chi u ngang: Trưởng trung tâm là người chỉ huy cao nhất tại quận/huyện chịu trách nhiệm trước Đảng ủy,ban giám đốc Chi nhánh về kết qu , hiệu quả hoạt động các mặt công tác tại Trung tâm quận huyện. Chi nhánh Hồ Chí Minh đã tổ chức xây dựng được một hệ thống kinh doanh hoàn chỉnh phục vụ từng đối tượng khách hàng với 8 kênh bán hàng . Chi nhánh luôn chủ động điều hành hoạt động kinh doanh. .. lao động thu ngoài cũng tăng theo từng năm , từ 2,9 triệu/tháng năm 2009 tăng 3,2 triệu/tháng năm 2010 và dự kiến tăng 3,8 triệu/tháng năm 2011. Chi nhánh Viettel đã hai lần điều chỉnh chế độ tiền lương , thu nhập bình quân các năm đã cao hơn trung bình ngành, đã tạo sự yên tâm gắn kết làm việc của tồn bộ cán bộ cơng nhân viên. Viettel xây dựng một mơi trường khuyến khích sáng tạo để mỗi người viettel. .. công , giúp cho người viettel nhận thức làm những việc nhỏ , sáng tạo nhỏ để phục vụ tốt công việc đang làm , làm những công việc nhỏ sẽ trở thành lớn , sáng tạo mang lại ý nghĩa cho chính mình , sáng tạo là làm việc đang làm tốt hơn ngày hơm qua. Từ đó đóng góp cho chính hoạt động kinh doanh của đơn vị , chi nhánh làm tăng thêm thu nhập và lương bổng cho chính cán bộ công nhân viên. 3.2.4 Hiệu quả. .. lao động năm 2010. Lao động dự kiến năm 2011 sẽ tăng cao hơn lao động chính thức sẽ tăng 1480 người và lao động thu ngoài tăng 2331 người.Bảng 3.5 : Thu nhập bình quân và tiền lương qua các năm 2009 2010 của công nhân viên hợp đồng dài hạnChỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010Dự kiến năm 2011Tiền lương bình quân (tr. đ/người/tháng) 12 1 2,4 1 4,9 2 Thu nhập bình quân (tr. đ/người/tháng) 15 1 3,5 1 6,0 9Nhận . bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản l , kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010SVTH:. tại viettel – chi nhánh Hồ Chí Minh trên các hoạt động : Chăm sóc khách hàng Mạng lưới hạ tầng Thu nhập của cán bộ công nhân viên Hiệu quả công tác quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010.doc, Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010.doc, Chăm sóc khách hàng , mạng lưới hạ tầng , thu nhập của cán bộ công nhân viên , hiệu quả công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Viettel – Chi nhánh Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2009 - 2010.doc, Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp, Tại sao phải xây dựng văn hóa viettel ? Văn hóa viettel được duy trì và truyền bá như thế nào ? Văn hóa viettel được ánh xạ như thế nào ?, Qúa trình hình thành và phát triển Viettel, Quá trình thành lập : Cơ cấu tổ chức : Lĩnh vực hoạt động : Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 :, Giai đoạn chưa xây dựng văn hóa doanh nghiệp 2000- 2003, Cơ sở mạng lưới hạ tầng :, Cơng tác chăm sóc khách hàng:, Thu nhập của cán bộ công nhân viên :, Hiệu quả công tác quản lý :, : Kết quả hoạt động kinh doanh :, Gía trị văn hóa 1: Thực tiễn kiểm nghiệm chân lý Giá trị văn hóa 2 : Trưởng thành qua những thách thức và thất bại, Giá trị văn hóa 4 : Sáng tạo là sức sống, Giá trị văn hóa 5 : Tư Duy Hệ Thống, Giá trị văn hóa 6 : Kết hợp đơng tây Giá trị văn hóa 7 : Truyền thống và cách làm người lính

Từ khóa liên quan