Giáo án luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

10 2,524 8
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Giáo án luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số Tuần 12Thứ hai ngày 20 tháng 11 năm 2006ToánTiết 56: Luyện tậpA- Mục tiêu- HS biết thực hành nhân số ba chữ số với số một chữ số. Vận dụng để giải toán. Củng cố bài toán gấp, giảm một số lên( đi ) nhiều lần.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toánB- Đồ dùng GV: Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động học Hoạt động dạy1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1: / 56- Treo bảng phụ- Gọi HS đọc đề- BT yêu cầu gì?- Muốn tính tích ta làm nh thế nào ?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2: /56- Gọi 1 HS đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm số bị chia?- Chấm bài, chữa bài.* Bài 3/56:- GV đọc bài toán- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chữa bài.* Bài 4/56:- GV đọc bài toán- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Bài toán giải bằng mấy phép tính?- Hát- HS đọc- Tìm tích.- Thực hiện phép nhân các thừa số.Thừa số 423 210 105 241Thừa số 2 3 8 4Tích846 630 840 964- HS đọc- X là số bị chia- Muốn tìm SBC ta lấy thơng nhân với SC- Làm phiếu HTa) X : 3 = 212 b) X : 5 = 141 X = 212 x 3 X = 141 x 5 X = 636 X = 705 - 2, 3 HS đọc bài toán- Mỗi hộp 120 cái kẹo- 4 hộp nh thế bao nhiêu cái kẹo- HS làm vở, 1 em lên bảngBài giải Cả bốn hộp số cái kẹo là:120 x 4 = 480( cái kẹo ) Đáp số: 480 cái kẹo- 1,2 HS đọc bài toán- 3 thùng, mỗi thùng 125l, lấy ra 185l- Còn lại bao nhiêu l dầu- Bài toán giải bằng hai phép tính- HS làm vở, 1 em lên bảngBài giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Chấm, chữa bài.Bài 5/ 56- Nêu yêu cầu BT- GV HD mẫu- GV nhận xét bài làm của HS3/ Củng cố:- Đánh giá bài làm của Hs* Dặn dò: Ôn lại bài.Số lít dầu trong ba thùng là;125 x 3= 375(l)Số lít dầu còn lại là:375 - 185 = 190( l) Đáp số: 190 lít dầu.- Viết theo mẫu- 1 em lên bảng, cả lớp làm phiếuSố đã choGấp 3 lầnGiảm 3 lần66x3=186:3 = 21212x3=3636:3=122424x3=7272:3=24- Đổi phiếu, nhận xét bài của bạn Toán +Ôn : Nhân số ba chữ số với số một chữ sốI. Mục tiêu- Củng cố cho HS nhân số ba chữ số với số một chữ số. - Vận dụng để giải toán. - Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toánB- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động học Hoạt động dạy1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra bài cũ- Đặt tính rồi tính 102 x 4 421 x 2 321 x 3 107 x 8 3. Bài mới * Bài 1: Treo bảng phụ- Gọi HS đọc đề- BT yêu cầu gì?- Muốn tính tích ta làm ntn?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2: - Gọi 1 HS đọc đề?- Hát- 2 em lên bảng, cả lớp làm bảng con 102 421 321 107x x x x 4 2 3 8 408 842 963 856 - Nhận xét bạn- HS đọc- Tìm tích.- Thực hiện phép nhân các thừa số.Thừa số 223 163 101 142Thừa số 2 3 8 4Tích 446 489 808 568- HS đọc- X là số bị chia Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm số bị chia?- Nhận xét* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- GV chấm, nhận xét4/ Củng cố:- Đánh giá bài làm của HS- Nhận xét chung tiết học- HS nêu- Làm phiếu HT- 2 HS chữa bàia) X : 5 = 112 b) X : 7 = 141 X = 112 x 5 X = 141 x 7 X = 560 X = 987 - HS đọc- 1 ngày bán120l- 7 ngày bán bao nhiêu l- HS làm vở- 1 HS chữa bàiBài giảiBảy ngày bán đợc số lít dầu là:120 x 7 = 840(l) Đáp số: 840lít dầu.Thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2006ToánTiết 57: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé.A- Mục tiêu- HS biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Vận dụng để giải bài toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD thực hiên so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.- GV nêu bài toán( nh SGK)- Yêu cầu HS lấy một sợi dây dài 6cm. Cắt đoạn dây đó thành các đoạn nhỏ, mỗi đoạn dài 2cm.- Cắt đợc mấy đoạn?- Vậy 6cm gấp mấy lần so với 2 cm?- Tìm phép tính tơng ứng?- Vậy số đoạn dây cắt ra chính là số lần mà đoạn thẳng AB gấp đoạn thẳng CD.+ GV HD cách trình bày bài giải.+ Đây là bài toán dạng so sánh số lớn gấp - hát- HS đọc lại BT- HS thực hành theo GV- Cắt đợc 3 đoạn- Gấp 3 lần 6 : 2 = 3 đoạnBài giảiĐộ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD số lần là:6 : 2 = 3( lần) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3mấy lần số bé.- Vậy muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1: Treo bảng phụ- Nêu số hình tròn màu xanh? Màu trắng?- Muốn biết số hình tròn màu xanh gấp mấy lần số hình tròn màu trắng ta làm ntn?- Hình a, số hình tròn xanh gấp mấy lần số hình tròn trắng?+ Tơng tự HS trả lời phần b và c* Bài 2: - GVđọc đề?- Bài toán thuộc dạng toán gì?- Chấm, chữa bài.* Bài 3/ 57- GV đọc bài toán- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- GV nhận xét* Bài 4: / 57- Nêu yêu cầu BT- Nêu cách tính chu vi của một hình ?- Chấm, chữa bài.3/ Củng cố:- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn? Đáp số: 3 lần.- Ta lấy số lớn chia cho số bé.- H.a 6 hình tròn xanh; 2 hình tròn trắng.- Ta lấy số hình tròn xanh chia cho số hình tròn trắng- Số hình tròn xanh gấp số hình tròn trắng số lần là: 6 : 2 = 3( lần)- HS trả lời- 1,2 HS đọc lại đề- Bài toán thuộc dạng toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.- HS làm vởBài giảiSố cây cam gấp số cây cau số lần là:20 : 5 = 4( lần) Đáp số: 4 lần- 1,2 HS đọc bài toán- 1con lợn nặng 42kg 1 con ngỗng nặng 6kg- Con lợn nặng gấp mấy lần con ngỗng- HS làm bài vào phiếu, 1 em lên bảngBài giải Con lợn gấp con ngỗng số lần là : 42 : 6 = 7 ( lần ) Đáp số : 7 lần- Đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn- Tính chu vi hình vuông MNPQ, hình tứ giác ABCD- Muốn tính chu vi một hình ta tính tổng độ dài các cạnh của hình đó.+ HS tính nhẩm, trả lời miệngBài giảia) Chu vi hình vuông MNPQ là:3 + 3 + 3 + 3 = 12( cm)Hay 3 x 4 = 12( cm)b) Chu vi hình tứ giác ABCD là:3 + 4 + 5 + 6 = 18( cm)- Nhận xét bài làm của bạn- Lấy số lớn chia cho số bé Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4Thứ t ngày 22 tháng 11 năm 2006ToánTiết 58: Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Phân biệt số lần và số đơn vị.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập* Bài 1/58- GV nêu câu hỏi nh SGK- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2/ 58- GV đọc bài toán- Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé?- GV nhận xét.* Bài 3:- GV đọc bài toán- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài.* Bài 4: Treo bảng phụ- Đọc nội dung cột 1?- Muốn tính số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn - Hát- HS trả lời- Nhận xét- HS trả lời miệnga) Sợi dây 18m dài gấp 3 lần sợi dây 6m.b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp 7 lần bao gạo nặng 5kg.- 1, 2 HS đọc- Lấy số lớn chia cho số bé.- HS làm miệngSố con bò gâps số con trâu số lần là:20 : 4 = 5( lần) Đáp số: 5 lần- Nhận xét bạn trả lời- 1, 2 HS đọc đề.- Ruộng 1 : 127kg, ruộng 2 gấp 3 lần- Cả hai ruộng bao nhiêu kg- HS làm vởBài giảiThửa 2 thu đợc số cà chua là:27 x 3 = 81( kg)Cả hai thửa thu đợc số cà chua là:27 + 81 = 108( kg) Đáp số: 108 kg.- HS đọc- Lấy số lớn trừ số bé Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5vị ta làm ntn?- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?- Chấm bài, nhận xét.4/ Củng cố:- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?- GV nhận xét tiết học- Lấy số lớn chia cho số bé.- HS làm phiếu HT- 3 HS chữa bài.- Nhận xét- HS nêuToán +Ôn : So sánh số lớn gấp mấy lần số béI. Mục tiêu- Củng cố về bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. - Phân biệt số lần và số đơn vị.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ, Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập* Bài 1:- GV nêu câu hỏi :a) Sợi dây 27m dài gấp mấy lần sợi dây 3mb) Bao gạo 56kg cân nặng gấp mấy lần bao gạo nặng 7kg? -Nhận xét, cho điểm.* Bài 2:- Đọc đề?- Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- Hát- HS nêu- Nhận xét- HS trả lời miệnga) Sợi dây 27m dài gấp 9 lần sợi dây 3m.b) Bao gạo 56kg cân nặng gấp 8 lần bao gạo nặng 7kg.- HS đọc- Lấy số lớn chia cho số bé.Bài giảiSố con gà gấp số con vịt số lần là:28 : 4 = 7( lần) Đáp số: 5 lần- HS đọc đề.- HS nêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài.4/ Củng cố:- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?- Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số bé ta làm ntn?- GV nhận xét tiết học- HS nêu- Làm vởBài giảiNgày thứ nhất bán đợc là:27 x 3 = 81( kg)Cả hai bán đợc là:27 + 81 = 108( kg) Đáp số: 108 kg gạo- Lấy số đó nhân với số lần- Lấy số lớn chia cho số bé.Thứ năm ngày 23 tháng 11 năm 2006ToánTiết 59 : Bảng chia 8A- Mục tiêu- Thành lập bảng chia 8 dựa vào bảng nhân 8. Vận dụng bảng chia 8 để giải bài toán liên quan.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Các tấm bìa, mỗi tấm 8 chấm tròn. Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: Lập bảng chia 8.- Gắn lên bảng 1 tấm bìa 8 chấm tròn. Hỏi: Lấy một tấm bìa 8 chấm tròn. Vậy 8 đợc lấy mấy lần? Viết phép tính tơng ứng?- Tất cả các tấm bìa 8 chấm tròn, biết mỗi tấm 8 chấm tròn. Hỏi bao nhiêu tấm?- Hãy nêu phép tính để tìm số tấm bìa?- Vậy 8 chia 8 đợc mấy?- GV ghi bảng: 8 : 8 = 1+ Tơng tự lập các phép chia khác để hoàn thành bảng chia 8.+ Luyện HTL bảng chia 8.b) HĐ 2: Luyện tập.* Bài 1/ 59- Nêu yêu cầu BT- Tính nhẩm là tính ntn?- Hát- 8 đợc lấy 1 lần 8 x 1 = 8- 1 tấm 8 : 8 8 : 8 = 1- HS đọc- HS thi đọc bảng chia 8 (Nh sgk)- Thi đọc HTL Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- GV gọi mỗi em 1 phép tính- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2 / 59 ( Tơng tự nh bài 1 )* Bài 3/ 59- GV đọc bài toán- Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- GV nhận xét.* Bài 4/ 59- Đọc bài toán- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Chấm bài, chữa bài3/ Củng cố:- Thi đọc HTL bảng chia 8.- GV nhận xét chung giờ học- Tính nhẩm- HS trả lời- HS nhẩm và nêu KQ- HS thực hiện- 1, 2 HS đọc bài toán -Tấm vải dài 32m cắt thành 8 mảnh bằng nhau- Mỗi mảnh dài bao nhiêu m ?- HS làm bài vào phiếuBài giảiMỗi mảnh vải số mét là:32 : 8 = 4( m) Đáp số: 4mét- Đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn- 1, 2 HS đọc- HS trả lời- Lớp làm vở, 1 em lên bảng làmBài giảiSố mảnh vải cắt đợc là:32 : 8 = 4( mảnh) Đáp số: 4 mảnh- HS thi đọc HTLThứ sáu ngày 24 tháng 11 năm 2006ToánTiết 60 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về phép chia trong bảng chia 8. Tìm 1/8 của một số. Vận dụng để giải bài toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra: - Hát Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8- Đọc bảng chia 8?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập:* Bài 1/ 60- Nêu yêu cầu BT- Tính nhẩm là tính ntn?- Khi biết KQ của 8 x 6 = 48 tính ngay KQ của 48 : 8 đợc không?- Nhận xét, cho điểm* Bài 2/ 60 ( Tơng tự bài 1)- Gọi 4 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3/ 60- Đọc bài toán- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Bài toán giải bằng mấy phép tính ?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4 / 60- Đọc yêu cầu bài toán ?- Bài toán thuộc dạng toán nào?- Muốn tìm một phần mấy của một số ta làm ntn?- Muốn tìm 1/8 số ô vuông trớc hết ta cần biết gì?- Nhận xét, cho điểm.4/ Củng cố:- Thi đọc nối tiếp bảng chia 8.- GV nhận xét tiết học- 2- 3 HS đọc- Nhận xét.- Tính nhẩm- HS trả lời- Đợc vì Nếu lấy tích chia cho thừa số này thì đợc thừa số kia.- HS nhẩm và nêu KQ- 4 HS làm trên bảng- Lớp làm phiếu HT- Đổi phiếu nhận xét bài làm của bạn- 1, 2 HS đọc bài toán- 42 con thỏ, bán đo 10 con, số còn lại nhốt đều vào 8 chuồng- Mỗi chuồng nhốt mấy con thỏ ?- Bài toán giải bằng hai phép tính. - HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng làmBài giảiSố con thỏ còn lại sau khi bán là:42 - 10 = 32( con thỏ)Số con thỏ trong mỗi chuồng là:32 : 8 = 4( con) Đáp số: 4 con thỏ.- Tìm 1/8 số ô vuông của mỗi hình- Tìm một phần mấy của một số.- Lấy số đó chia cho số phần- Ta cần biết số ô vuông của mỗi hình.- HS đếm số ô vuông rồi tính 1/8 số ô vuông của mỗi hình.- HS nêu câu trả lời.a) 1/ 8 số ô vuông của hình a là:16 : 8 = 2 ( ô vuông)b) 1/8 số ô vuông của hình b là:24 : 8 = 3( ô vuông)- HS thi đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp10[...]...Thứ t ngày 22 tháng 11 năm 2006ToánTiết 58: Luyện tập A- Mục tiêu- Củng cố về bài toán so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. Phân biệt số lần và số đơn vị.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động häc1/ Tỉ chøc:2/ KiĨm tra:- Mn so s¸nh sè lín gấp mấy lần số bé ta làm ntn?-... lần số bé ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập * Bài 1/58- GV nêu câu hỏi nh SGK- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2/ 58- GV đọc bài toán- Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé?- GV nhận xét.* Bài 3:- GV đọc bài toán- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài.* Bài 4: Treo bảng phụ- Đọc nội dung cét 1?- Mn tÝnh sè lín h¬n sè bÐ bao nhiêu đơn - Hát- HS trả lời- Nhận xét- HS... sợi dây 6m.b) Bao gạo 35kg cân nặng gấp 7 lần bao gạo nặng 5kg.- 1, 2 HS đọc- LÊy sè lín chia cho sè bÐ.- HS lµm miƯngSè con bò gâps số con trâu số lần là:20 : 4 = 5( lần) Đáp số: 5 lần- Nhận xét bạn trả lời- 1, 2 HS đọc đề.- Ruộng 1 : 127kg, ruộng 2 gấp 3 lần- Cả hai ruộng bao nhiêu kg- HS làm vởBài giảiThửa 2 thu đợc số cà chua là:27 x 3 = 81( kg)Cả hai thửa thu đợc số cà chua là:27... đọc đề.- Ruộng 1 : 127kg, ruộng 2 gấp 3 lần- Cả hai ruộng bao nhiêu kg- HS làm vởBài giảiThửa 2 thu đợc số cà chua là:27 x 3 = 81( kg)Cả hai thửa thu đợc số cà chua là:27 + 81 = 108( kg) Đáp số: 108 kg.- HS đọc- Lấy sè lín trõ sè bÐ To¸n líp 3 - Kim ThÞ Ngäc DiƯp5 . tháng 11 năm 2006ToánTiết 56: Luyện tậpA- Mục tiêu- HS biết thực hành nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. Vận dụng để giải toán. Củng cố bài toán. một chữ sốI. Mục tiêu- Củng cố cho HS nhân số có ba chữ số với số có một chữ số. - Vận dụng để giải toán. - Rèn KN tính và giải toán.- GD HS chăm học toánB-
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, Giáo án luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, Giáo án luyện tập nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Từ khóa liên quan