Giáo án Lập bảng nhân 7

9 2,995 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Hướng dẫn học sinh lập bảng nhân Tuần 7Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2006ToánTiết 31: Bảng nhân 7A- Mục tiêu:- Thành lập bảng nhân 7. áp dụng bảng nhân 7 để giải toán có lời văn.- Rèn trí nhớ cho HS và KN giải toán.- GD HS chăm học.B- Đồ dùng:GV : 10 tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn- Bảng phụHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức : 2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD lập bảng nhân 7:+ Gắn 1 tấm bìa có 7 hình tròn, hỏi: Có mấy chấm tròn?- 7 chấm tròn đợc lấy mấy lần?- 7 đợc lấy mấy lần?- Ta lập đợc phép nhân: 7 x 1 = 7+ Gắn 2 tấm bìa , mỗi tấm có 7 chấm tròn, hỏi: - 7 chấm tròn đợc lấy mấy lần?- 7 đợc lấy mấy lần?- Ta lập đợc phép nhân: 7 x 2 - 7 nhân 2 bằng mấy? Vì sao?+ Tơng tự , ta lập đợc các phép nhân còn lại của bảng nhân 7.- Đọc bảng nhân 7?- Thi đọc HTLb) HĐ 2: Thực hành:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Nhận xét, cho điểm* Bài 2: - Mỗi tuần có mấy ngày?- BT yêu cầu tìm gì?- Chấm bài, nhận xét* Bài 3: Điền số:- Treo bảng phụ- Dãy số có đặc điểm gì?- Đọc dãy số( xuôi, ngợc)?- Hát- có 7 chấm tròn.- 1 lần- 1 lần- HS đọc- 2 lần- 2 lần- Bằng 14. Vì 7 x 2 = 7 + 77 + 7 = 14. Vậy 7 x 2 = 14.- Đọc bảng nhân 7 ( Đọc CN, nhóm, dãy .)- Tính nhẩm- HS tính nhẩm và nêu KQ- có 7 ngày- Số ngày của 4 tuần.- HS làm vởBài giảiSố ngày của 4 tuần là:7 x 4 = 28( ngày) Đáp số: 28 ngày.- Quan sát dãy số- Số đứng trớc cộng thêm 7 thì đợc số đứng sau.( Hoặc ngợc lại)- Nhiều HS đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp13/ Củng cố:- Thi đọc TL bảng nhân 7* Dặn dò: Ôn bảng nhân 7- HS điền số trên phiếu HT- Đọc dãy số.- HS thi đọc HTL- Cả lớp đồng thanhToán +Ôn: Bảng nhân 7A- Mục tiêu:- Củng cố KN thực hành tính trong bảng nhân 7, áp dụng bảng nhân 7 để giải toán.- Rèn KN tính và giải toán.B- Đồ dùng:GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng nhân 7?- Nhận xét, cho điểm3/ Luyện tập:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Nhận xét về KQ, thừa số, thứ tự thừa số?* Bài 2:- Nêu thứ tự thực hiện các phép tính?- Chấm bài, nhận xét, chữa bài.* Bài 3:- Đọc đề?- Chấm bài, nhận xét.- Hát- 3 HS đọc- HS khác nhận xét- Tính nhẩm- HS tính và nêu KQ- Khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi- Làm phiếu HT- Thực hiện từ trái sang phải.a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50b) 7 x 9 + 17 = 49 + 17 = 66c) 7 x 4 + 32 = 28 + 32 = 60- HS đọc đề- tóm tắt và giải vào vở- 1 HS chữa bàiBài giảiSố học sinh ngồi 5 bàn là:7 x 5 = 35( học sinh) Đáp số: 35 học sinh Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2* Bài 5: Viết tiếp số thích hợp.- Nêu đặc điểm của dãy số?- Chữa bài, cho điểm4/ Củng cố:- Thi đọc bảng nhân 7?* Dặn dò: Ôn lại bài.- Làm phiếu HTa) Số đứng sau bằng số đứng trớc cộng714, 21, 28, 35, 42.b) Số đứng trớc trừ đi 756, 49, 42, 35, 28Thứ ba ngày 17 tháng 10 năm 2006ToánTiết 32: Luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố KN thực hành tính trong bảng nhân 7, áp dụng bảng nhân 7 để giải toán.- Rèn KN tính và giải toán.B- Đồ dùng:GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức : 2/ Kiểm tra:- Đọc bảng nhân 7?- Nhận xét, cho điểm3/ Luyện tập:* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Nhận xét về KQ, thừa số, thứ tự thừa số?- GV nhận xét* Bài 2:- Nêu thứ tự thực hiện các phép tính?- Chấm bài, nhận xét, chữa bài.* Bài 3:- Đọc đề ?- Bài toán cho biết gì ?- Hát- 3 HS đọc- HS khác nhận xét- Tính nhẩm- HS tính và nêu KQ- Khi ta đổi chỗ các thừa số thì tích không thay đổi- Làm phiếu HT- Đổi phiếu, nhận xét bài làm của bạn- Thực hiện từ trái sang phải.a) 7 x 5 + 15 = 35 + 15 = 50b) 7 x 9 + 17 = 49 + 17 = 66c) 7 x 4 + 32 = 28 + 32 = 60- HS đọc đề- Mỗi lọ có 7 bông hoa Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Bài toán hỏi gì ?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 5: Viết tiếp số thích hợp.- Nêu đặc điểm của dãy số?- Chữa bài, cho điểm4/ Củng cố : - Thi đọc bảng nhân 7?* Dặn dò: Ôn lại bài.- 5 lọ nh thế có ? bông hoa- tóm tắt và giải vào vở- 1 HS chữa bàiBài giảiSố bông hoa cắm trong 5 lọ là:7 x 5 = 35( bông hoa) Đáp số: 35 bông hoa.- Làm phiếu HTa) Số đứng sau bằng số đứng trớc cộng714, 21, 28, 35, 42.b) Số đứng trớc trừ đi 756, 49, 42, 35, 28Thứ t ngày 18 tháng 10 năm 2006ToánTiết 33: Gấp một số lên nhiều lầnA- Mục tiêu:- HS biết giải bài toán gấp một số lên nhiều lần bằng cách lấy số đó nhân với số lần.- Rèn KN tính và giải toan- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức : 2/ Bài mới : a) HĐ 1: HD thực hiện gấp một số lên nhiều lần.- Nêu BT: Đoạn thẳng AB dài 2cm, đoạn thẳng CD gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy xăng- ti- mét?- HD HS vẽ sơ đồ( vừa vẽ vừa HD)+ Đoạn thẳng AB dài 2cm, coi đây là một phần. Đoạn CD là 3 phần nh thế.- Tìm độ dài đoạn thẳng CD?- Vậy để tìm độ dài đoạn thẳng CD ta lấy độ dài đoạn thẳng AB nhân với số lần là 3.- Đọc và viết lời giải?- Hát- Nêu lại bài toán- Vẽ sơ dồ- Lấy 2 + 2 + 2 = 6(cm) hoặc 2 x 3 = 6( cm)Độ dài đoạn thẳng CD là:2 x 3 = 6( cm) Đáp số: 6 cm Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4+ Đây là BT gấp một số lên nhiều lần.- Muốn gấp 2cm lên 4 lần ta làm ntn?- Muốn gấp 4kg lên 5 lần ta làm ntn?- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?b) HĐ 2: Thực hành:* Bài 1: - Đọc đề?- Năm nay em mấy tuổi ?- Tuổi chị ntn so với tuổi em ?- BT yêu cầu tìm gì ?- BT thuộc dạng toán gì ?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2( Tơng tự bài 1)* Bài 3: - Đọc ND từng cột?- Muốn tìm một số nhiều hơn số đã cho ta làm ntn ?- Muốn tìm một số gấp số đã cho một số lần ta làm ntn?- Chữa bài, cho điểm.3/ Củng cố:- Muốn gấp một số lên một số lần ta làm ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.- 2cm x 4 = 8 cm- 4kg x 5 = 20 kg- Ta lấy số đó nhân số lần- HS đọc- Đọc đề.- 6 tuổi- Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em- Tìm tuổi chị- Gấp một số lên nhiều lần.- HS làm vở Bài giảiNăm nay tuổi chị là:6 x 2 = 12( tuổi) Đáp số: 12 tuổi- HS đọc- Lấy số đã cho cộng phần hơn- Lấy số đã cho nhân số lần.- Làm phiếu HT- 3 HS chữa bài- HS đồng thanhToán +Ôn : Gấp một số lên nhiều lần.A- Mục tiêu:- Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm họcB- Đồ dùng: GV : Bảng phụ- Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?3/ Luyện tập:* Bài 1:- Gấp các số 3, 4, 5, 6, 7, 8 lên 4 lần- Hát- Ta lấy số đó nhân với số lần- Nhận xét- HS làm vở3 x 4 = 12 4 x 4 = 16 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Chấm bài , nhận xét* Bài 2: Tính- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?- Chữa bài, nhận xét* Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xét.4/ Củng cố:Trò chơi" Ai nhanh hơn?"- 3 cm gấp 6 lần thì bằng bao nhiêu?- 7 gấp 3 lần thì bằng bao nhiêu?- 3kg gấp 8 lần thì bằng bao nhiêu?* Dặn dò: Ôn bảng nhân 7.5 x 4 = 20 6 x 4 = 247 x 4 = 28 8 x 4 = 32- HS nêu- làm phiếu HT- 3 HS làm trên bảng 11 16 25 x x x 5 7 5 55 112 125 - Làm vởBài giải 5 lọ hoa nh thế có số bông hoa là " 5 x 8 = 40 ( bông hoa ) Đáp số : 40 bông hoa- Bằng 18cm- Bằng 21l- Bằng 24kgThứ năm ngày 19 tháng 10 năm 2006ToánTiết 34: luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố về thực hiện gấp một số lên nhiều lần. Thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm họcB- Đồ dùng:GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm ntn?- Nhận xét, cho điểm3. Bài mới- Hát- 2- 3 HS nêu- HS khác nhận xét Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6* Bài 1:- Muốn điền đợc số vào ô trống ta làm ntn?- Chấm bài , nhận xét* Bài 2: Tính- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?- Chữa bài, nhận xét* Bài 3: - Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- HD HD vẽ đoạn thẳng AB dài 6cm- Muốn vẽ đoạn thẳng CD ta làm ntn?- Tính độ dài đoạn thẳng CD? - Tiến hành tơng tự với phần c)4/ Củng cố:Trò chơi" Ai nhanh hơn?"- 5 cm gấp 4 lần thì bằng bao nhiêu?- 6l gấp 8 lần thì bằng bao nhiêu?- 3kg gấp 7 lần thì bằng bao nhiêu?* Dặn dò: Ôn bảng nhân 7.+ Ta thực hiện phép nhân- 5 gấp 8 lần thì bằng 40- 7 gấp 9 lần thì bằng 63- 4 gấp 10 lần thì bằng 40- HS nêu- làm phiếu HT- 3 HS làm trên bảng 12 14 35x x x 6 7 6 72 98 210 - Làm vởBài giảiBuổi tập múa có số bạn nữ là:6 x 3= 18( bạn) Đáp số: 18 bạn nữ- HS vẽ- Tính độ dài đoạn CD- 6 x 2 = 12cm- Vẽ đoạn thẳng CD- Bằng 20cm- Bằng 48l- Bằng 21kgThứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2006ToánTiết 35: Bảng chia 7A- Mục tiêu:- Thành lập bảng chia 7 dựa vào bảng nhân 7. áp dụng để giải toán có lời văn.- Rèn trí nhớ và KN tínhd- GD HS chăm họcB- Đồ dùng: GV : Các tấm bìa mỗi tấm có 7 chấm tròn - Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp71/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc HTL bảng nhân 7 ?- Nhận xét, cho điểm3/ Bài mới:a) HĐ 1: Lập bảng chia 7.- Gắn 1 tấm bìa có 7 chấm tròn. Hỏi: 7 đợc lấy mấy lần? Viết phép tính?- Trên tấm bìa có 7 chấm tròn, biết mỗi tấm có 7 chấm tròn. Hỏi có mấy tấm bìa?- Nêu phép tính tơng ứng?- Vậy 7 chia 7 đợc mấy?+ Tơng tự với các phép tính còn lại để hoàn thành bảng nhân 7- Nhận xét về các số bị chia? số chia? Th-ơng?b) HĐ 2: Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Nhận xét, cho điểm* Bài 2:- BT yêu cầu gì?- Vì sao ta có thể tính đợc thơng dựa vào phép nhân?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài4/ Củng cố:- Đọc bảng chia 7?* Dặn dò: Ôn bảng chia 7- Hát2- 3 HS đọc- 7 đợc lấy 1 lần7 x 1 = 7- 1 tấm bìa7 : 7 = 1( tấm)7 : 7 = 1- Luyện HTL- HS đọc bảng chia 7( CN, nhóm, ĐT)- SBC tăng dần từ 7 đến 70, hai SBC liền nhau hơn kém nhau 7 đơn vị- Số chia đều là 7- Thơng lần lợt là: 1, 2, 3 ., 10- Tính nhẩm miệng- Nêu KQ+ Làm phiếu HT- Tính nhẩm- Vì lấy tích chia cho thừa số này thì đợc thừa số kia.7 x 5 = 35 7 x 4 = 2835 : 7 = 5 28 : 7 = 4 35 : 5 = 7 28 : 4 = 7- HS nêu- Có 56 HS xếp đều thành 7 hàng- Mỗi hàng có bao nhiêu HS ?- Làm vởBài giảiMỗi hàng có số học sinh là:56 : 7 = 8( học sinh) Đáp số: 8 học sinh- HS thi đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp9 . Tuần 7Thứ hai ngày 16 tháng 10 năm 2006ToánTiết 31: Bảng nhân 7A- Mục tiêu:- Thành lập bảng nhân 7. áp dụng bảng nhân 7 để giải toán có lời văn.-. thanhToán +Ôn: Bảng nhân 7A- Mục tiêu:- Củng cố KN thực hành tính trong bảng nhân 7, áp dụng bảng nhân 7 để giải toán.- Rèn KN tính và giải toán.B- Đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lập bảng nhân 7, Giáo án Lập bảng nhân 7, Giáo án Lập bảng nhân 7

Từ khóa liên quan