Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số

8 4,393 14
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số Tuần 4Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2006ToánTiết 16: Luyện tập chungA. Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ các số ba chữ số cách tính nhân chia trong bảng đã học. - Củng cố cách, giải toán lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn kém nhau1số đơn vị )B- Đồ dùng dạy học: GV : Vẽ mẫu bài 5 ( giấy to )HS : SGKC -Các hoạt động dạy học chủ yếu : HĐ của thầy1- ổn định2- Bài mới Bài 1: Đặt tính rồi tính- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?Bài 2: Tìm x- X là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm thừa số ta làm ntn?- Muốn tìm SBC ta làm ntn?Bài 3: Tính- Nêu thứ tự thực hiện biểu thức?- Chấm chữa bài.Bài 4: Giải toán- Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xétD- Các hoạt động nối tiếp:1.Củng cố: - Đọc bảng nhân, chia2, 3, 4, 5?2. Dặn dò: Ôn lại bài .HĐ của trò-Hát- Làm bài vào phiếu HT415 356 162+ - +415 156 370830 200 532 - HS trả lời- HS làm bài vào vở- 2 HS chữa bàia) X x 4 = 32 X = 32 : 4 X = 8b) X : 8 = 4 X = 4 x 8 X = 32- Nêu và tính vào vở- Đổi vở- KT- Làm bài vào vở - 1 HS chữa bàiBài giảiThùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất số dầu là:160 - 125 = 35( l) Đáp số: 35 lít dầu- HS đọcGiáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp1Thứ ba ngày 26 tháng 9 năm 2006ToánTiết 17 : Kiểm traA. Mục tiêu : - Kiểm tra Kỹ năng thực hiện phép cộng , phép trừ (có nhớ 1 lần) các số 3 chữ số.- Tìm thành phần cha biết của phép tính. - Giải bài toán đơn về ý nghĩa phép tính - Kỹ năng tính độ dài đờng gấp khúc.B- Đồ dùng: GV : Đề bàiHS : Giấy kiểm traC -Đề kiểm tra :Bài 1: 327 + 416 462 +354 561 - 224 728 - 456 Bài 2 : Tìm x: x - 234 = 673 726 + x = 882 Bài3 : Mỗi hộp 4 cái cốc . Hỏi 8 hộp cốc nh thế bao nhiêu cái cốc ? Bài 4 : Tính độ dài đờng gấp khúc ABCD B D C - A -Đờng gấp khúc ABCD độ dài là mấy m ? D-Cách tiến hành : -GV chép đề lên bảng -HS làm bài vào giấy KT - Thu bài *-Cách đánh giá : Câu 1 ( 4 điểm ) : Mỗi phép tính đúng 1 điểm Câu 2 (1điểm ) : Mỗi phép tính đúng đợc 0,5điểm Câu 3 ( 2,5 điểm ) : - Lời giải đúng : 1điểm - Phép tính đúng : 1điểm - Đáp số đúng : 0,5 điểm Câu 4 ( 2,5 điểm ) : - Câu lời giải đúng : 1điểm - Viết phép tính đúng : 1 điểm - Đổi 100cm = 1 m đợc 0,5 điểm .Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ t ngày 27 tháng 9 năm 2006ToánTiết 18 : Bảng nhân 6 A. Mục tiêu: - Tự lập và học thuộc bảng nhân 6. - Củng cố ýnghĩa phép nhânvà giải bài toán bằng phép nhânB- Đồ dùng dạy học : GV : Các tấm bìa , mỗi tấm 6 chấm trònHS : SGK C -Các hoạt động dạy học chủ yếu:HĐ của thầy1- ổn định 2- Bài mới:a .HĐ 1 : Lập bảng nhân 6- Lấy 1 tấm bìa: 6 chấm tròn lấy 1 lần đợc mấy chấm tròn? Viết ntn?- Lấy 2 tấm bìa: 2 tấm bìa, mỗi tấm 6 chấm tròn, 6 chấm tròn đợc lấy mấy lần? Viết ntn?- Tơng tự với các phép tính khác để hoàn thành bảng nhân 6. - Hai tích liền nhau trong bảng nhân 6 hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị ? -Đọc bảng nhân 6 ( đọc xuôi ,ngợc ) -Che 1 số kq yêu cầu HS đọcb .HĐ 2 : Thực hànhBài 1:Tính nhẩmBài 2: - BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm bài, nhận xétBài 3: Treo bảng phụ- Dãy số đặc điểm gì ?- Chấm, chữa bàiD- Các hoạt động nối tiếp:1.Trò chơi : Truyền điện2. Dặn dò: Ôn lại bảng nhân 6HĐ của trò- Hát- Nêu và viết phép nhân 6 x 1 = 66 x 2 = 126 x 3 = 186 x 4 = 24 6 x 10 = 60- 6 đơn vịCả lớp đọc - cá nhân đọcNêu miệng kq- HS trả lời- Làm bài vào vở Bài giảiNăm thùng số dầu là:6 x 5 = 30( l) Đáp số: 30 lít dầu.- Mỗi số đứng liền nhau hơn kém nhau 6 đơn vị- Làm phiếu HT- 1 em lên bảng làm6 12 18 24 30 38 42 48 54 60- HS chơi để ôn lại bảng nhân 6Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp3Toán ( Tăng)Luyện tậpA. Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ các số ba chữ số cách tính nhân chia trong bảng đã học. - Củng cố cách, giải toán lời văn (liên quan đến so sánh hai số hơn kém nhau1số đơn vị )B- Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : VởC -Các hoạt động dạy học chủ yếu:HĐ của thầy1- ổn định 2- Luyện tập:Bài 1: Đặt tính rồi tính- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?Bài 2: Tìm x- X là thành phần nào của phép tính?- Muốn tìm thừa số ta làm ntn?- Muốn tìm SBC ta làm ntn?Bài 3: Tính- Nêu thứ tự thực hiện biểu thức?-Chấm chữa bài.Bài 4: Giải toán- Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xétD- Các hoạt động nối tiếp:1.Củng cố: - Đọc bảng nhân, chia2, 3, 4, 5?2. Dặn dò: Ôn lại bài .HĐ của trò-Hát-Làm bài vào phiếu HT415 356 162+ - +415 156 370830 200 532 Làm bài vào vở- 2HS chữa bàia) X x 4 = 32 X = 32 : 4 X = 8b) X : 8 = 4 X = 4 x 8 X = 32- Nêu và tính vào vở- Đổi vở- KT-Làm bài vào vở - 1 HS chữa bàiBài giảiNgày thứ hai bán nhiều hơn ngày thứ nhất là:234 - 211 = 23( l) Đáp số: 35 lít dầu- HS đọcGiáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp4Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2006ToánTiết 19 : Luyện tậpA. Mục tiêu: - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 6. - Vận dụng bảng nhân 6 trong tính giá trị biểu thức và giải toánB- Đồ dùng dạy học : GV : 4 tam giác bằng nhauHS : SGK C -Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1.Tổ chức:2-Kiểm tra : Đọc bảng nhân 6 -1HSđọc3- Bài mới:Bài 1:Tính nhẩm - HS nêu miệng kết quả Bài 2: Tính -Tính Theo thứ tự nào? - Làm phiếu HT- 2 HS chữa bài 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3 HS chữa bài trên bảng Bài 3: Giải toán - Đọc đề - tóm tắt đề Bài giải Số vở 4 học sinh mua là: 6 x 4 = 24( quyển) Đáp số: 24 quyển vở -Chấm -chữa Giải bài vào vở - Đổi vở KTBài 4 -Dãy số đặc điểm gì ? - Làm phiếu HT ( a / Số sau = số trớc + 6 b / Số sau = số trớc + 3 ) a) 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 b) 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 Bài 5 : Xếp hình - GV nhận xét - Tự xếp hình theo mẫu dựa vào đồ dùng D- Các hoạt động nối tiếp : 1.Củng cố : Trò chơi : Truyền điện ôn lạibảng nhân 62. Dặn dò: Ôn lại bàiGiáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp5Toán ( Tăng)Ôn bảng nhân 6A. Mục tiêu: - Củng cố việc ghi nhớ bảng nhân 6. - Vận dụng bảng nhân 6 trong tính giá trị biểu thức và giải toánB- Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ, Phiếu HTHS : Vở C -Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1.Tổ chức:2-Kiểm tra : Đọc bảng nhân 6 -1HSđọc3- Bài mới: Bài 1: Tính -Tính Theo thứ tự nào? - Làm phiếu HT- 2 HS chữa bài 6 x 9 + 6 = 54 + 6 = 60 6 x 5 + 29 = 30 + 29 = 59 -3HS chữa bài trên bảng Bài 2:Giải toán -Đọc đề - tóm tắt đề Bài giải Số học sinh ngồi ở 4 bàn là:: 6 x 4 = 24( bạn) Đáp số: 24bạn -Chấm -chữa bài Giải bài vào vở - Đổi vở KTBài 3: Treo bảng phụ -Dãy số đặc điểm gì ? - Làm phiếu HT ( a / Số sau = số trớc + 6 b / Số sau = số trớc + 4 ) a) 24, 30, 36, 42, 48 - Chấm bài, nhận xét b) 18, 22, 26, 30, 34 D- Các hoạt động nối tiếp:1.Củng cố : Trò chơi : Truyền điện ôn lạibảng nhân 62. Dặn dò: Ôn lại bàiGiáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp6Thứ sáu ngày 29 tháng 9 năm 2006ToánTiết 20 : Nhân số hai chữ số với số một chữ số (không nhớ )A. Mục tiêu: - HS biết đặt tính rồi tính nhân số hai chữ số với số một chữ số(không nhớ) - Củng cố về ý nghĩa của phép nhânB- Đồ dùng dạy học : GV : Bảng phụ - Phiếu HTHS : SGKC -Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Tổ chức:2. Kiểm tra:- Đọc bảng nhân 6?- Nhận xét, cho điểm3. Bài mới:a) HĐ 1: HD HS Thực hiện phép nhân:- Ghi bảng: 12 x 3 = ?- Nêu cách tìm tích?- HD đặt tính và nhân theo cột dọc nh SGKb) HĐ 2: Thực hành:Bài 1: TínhBài 2:- Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?- Chấm bài, chữa bàiBài 3:- Đọc đề?- BT cho biết gì? - BT yêu cầu gì?- Chấm bài, nhận xét.D- Các hoạt động nối tiếp:1. Củng cố:- Ôn các bảng nhân từ 2 đến 62. Dặn dò:- Ôn lại bài- Hát-3 HS đọc12 + 12 + 12 = 36 1212 x 3 = 36 x 3 36 - HS làm phiếu HT- 3 HS chữa bài- Làm phiếu HT- HS nêu và thực hiện32 11 42 13x x x x 3 6 2 396 66 84 39- Làm vở - 1 HS chữa bài trên bảng- 1 hộp 12 bút- 4 hộp ? bútBài giảiCả bốn hộp số bút chì màu là:12 x 4 = 48( bút chì) Đáp số: 48 bút chì màu.- HS thi đọc Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp7Toán ( tăng )Luyện tậpI. Mục tiêu- Củng cố cho HS về đặt tính rồi tính nhân số hai chữ số với số một chữ số ( không nhớ ) - Củng cố về ý nghĩa của phép nhânII. Đồ dùng GV : Nội dung HS : VởIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ- Đặt tính rồi tính36 x 4 15 x 7 85 x 52. Bài mới* Bài 1 : Tính 49 37 68 x x x 3 5 6- GV nhận xét* Bài 2 : Tìm x X : 3 = 79 X : 6 = 48- Nêu tên gọi thành phần và kết quả của phép tính X : 3 = 79- Muốn tìm SBC ta làm thế nào ?- GV nhận xét bài làm của HS* Bài 3 : Một cuộn dây dài 63m. Hỏi 4 cuôn dây nh thế dài bao nhiêu mét ?- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- GV chấm bài, nhận xét- 3 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con 36 15 85 x x x 4 7 5 144 105 425- Nhận xét bài của bạn+ 3 em lên bảng, cả lớp làm bài vào vở 49 37 68 x x x 3 5 6 147 185 408- Đổi vở, nhận xét bài làm của bạn- X : số bị chia, 3 : số chia, 79 : thơng- Lấy thơng nhân với số chia - 2 em lên bảng làm, cả lớp làm vởX : 3 = 79 X : 6 = 48 X = 79 x 3 X = 48 x 6 X = 237 X = 288- 2 HS đọc bài toán- HS trả lời- HS tóm tắt và giải bài toán Tóm tắtMột cuộn : 63m4 cuộn nh thế dài .m ? Bài giải4 cuôn dây nh thế dài số m là : 63 x 4 = 252 ( m ) Đáp số : 252 mIV. Củng cố, dặn dò- Về nhà ôn lại bàiGiáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp8 . lại bảng nhân 6Giáo án Toán lớp 3- Kim Thị Ngọc Diệp3Toán ( Tăng )Luyện tậpA. Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ các số có ba chữ số cách tính nhân. Tuần 4Thứ hai ngày 25 tháng 9 năm 2006ToánTiết 16: Luyện tập chungA. Mục tiêu: - Củng cố cách tính cộng trừ các số có ba chữ số cách tính nhân chia trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số, Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số, Giáo án bài luyện tập cộng trừ các số có ba chữ số

Từ khóa liên quan