So sánh các số trong phạm vi 100 000

8 9,891 60
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

So sánh các số trong phạm vi 100 000 Tuần 28Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2007ToánTiết 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000A Mục tiêu- HS biết so sánh các số trong phạm vi 100000. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm số.- Rèn KN so sánh số có 5 chữ số.- GD HS chăm học toán.B Đồ dùngGV : Bảng phụHS : SGKCCác hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: HD so sánh các số trong phạm vi 100 000.- Ghi bảng: 99 999 100 000 và yêu cầu HS điền dấu >; < ; =.- sao điền dấu < ?- Ghi bảng: 76200 76199 và y/c HS SS- sao ta điền nh vậy?- Khi SS các số có 4 chữ số với nhau ta so sánh ntn?+ GV khẳng định: Với các số có 5 chữ số ta cũng so sánh nh vậy ?b)HĐ 2: Thực hành:*Bài 1; 2: BT yêu cầu gì?- GV y/c HS tự làm vào phiếu HT- Gọi 2 HS làm trên bảng- Nhận xét, cho điểm.*Bài 3: -BT yêu cầu gì?- Muốn tìm đợc số lớn nhất , số bé nhất ta làm ntn?- Hát- HS nêu: 99 999 < 100 000- Vì: 99 999 có ít chữ số hơn 100 000- HS nêu: 76200 > 76199- s 76200 có hàng trăm lớn hơn số 76199- Ta SS từ hàng nghìn. Số nào có hàng nghìn lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn bằng nhau thì ta SS đến hàng trăm. Số nào có hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng trăm bằng nhau thì ta SS đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng chục bằng nhau thì ta SS đến hàng đơn vị. Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn , hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.+ HS đọc quy tắc- Điền dấu > ; <; =4589 < 10 001 35276 > 352758000 = 7999 + 1 99999 < 10000089156 < 98 516 67628 < 6772869731 > 69713 89999 < 90000 - Tìm số lớn nhất , số bé nhất - Ta cần so sánh các số với nhau Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Yêu cầu HS làm vở - Gọi 1 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.3/Củng cố:- Nêu cách so sánh số có năm chữ số?- Dặn dò: Ôn bài ở nhà.a) Số 92386 là số lớn nhất.b)Số 54370 là số bé nhất.- HS nhận xét bài của bạn- HS nêuToán +Ôn tập : So sánh các số trong phạm vi 100000I. Mục tiêu- Củng cố về so sánh các số có 5 chữ số, thứ tự các số. - Rèn KN so sánh số và tính toán cho HS- GD HS chăm học.II. Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Luyện tập:*Bài 1: Điền dấu > ; < ; = vào chỗ trống.- Muốn điền dấu đúng ta làm ntn?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Nhận xét, cho điểm.*Bài 2: Khoanh tròn vào số lớn nhất- Làm thế nào để tìm đợc số lớn nhất?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Giao phiếu HTa) 67598; 67958; 76589; 76895.b) 43207; 43720; 32470; 37402.- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: a)Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.74152; 47215; 64521; 45512.b)Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.87561; 87516; 76851; 78615.- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:- Hát- Đọc đề- So sánh các số với nhau- Lớp làm nháp54321 > 5421357987 > 5797889647 < 8975664215 < 6542124789 < 4297878901 < 100 000- HS khác nhận xét.- So sánh các số với nhau- Lớp làm phiếu HT- HS nhận xéta) Khoanh tròn vào số: 76895b) Khoanh tròn vào số: 43720- Làm vởa)Xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé.74152; 64521; 47215; 45512.b)Xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.78615; 76851; 87516; 87561 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- Nêu cách so sánh số có năm chữ số?- Dặn dò: Ôn lại bài.- Ta đếm số các chữ số, số nào nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. Nếu 2 sốsố chữ số bằng nhau thì:- Ta SS từ hàng nghìn. Số nào có hàng nghìn lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn bằng nhau thì ta SS đến hàng trăm. Số nào có hàng trăm lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng trăm bằng nhau thì ta SS đến hàng chục. Số nào có hàng chục lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng chục bằng nhau thì ta SS đến hàng đơn vị. Số nào có hàng đơn vị lớn hơn thì lớn hơn.- Nếu hai số có hàng nghìn , hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị bằng nhau thì hai số đó bằng nhau.Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2007ToánTiết 137 : Luyện tậpA Mục tiêu- Củng cố về so sánh các số có 5 chữ số, thứ tự các số. Củng cố các phép tính với số có bốn chữ số.- Rèn KN so sánh số và tính toán cho HS- GD HS chăm học.B Đồ dùng GV : Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra:- Gọi 2 HS lên bảng56527 .5699 14005 .1400 + 567895 .67869 26107 .19720- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập:*Bài 1: -Đọc đề?- Muốn điền số tiếp theo ta làm ntn?- Giao phiếu BT- Gọi 3 HS chữa bài.- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2: BT yêu cầu gì?- Nêu cách SS số?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 3:-Đọc đề?- Tính nhẩm là tính ntn?- Gọi HS nêu miệng- Hát56527 < 5699 14005 = 1400 + 567895 > 67869 26107 >19720- Điền số-Ta lấy số đứng trớc cộng thêm 1 đơn vị: 1 trăm; 1 nghìn.99600; 99601; 99602; 99603; 99604.18200; 18300; 18400; 18500; 18600.89000; 90000; 91000; 92000; 93000.- Điền dấu > ; < ; =- HS nêu- Lớp làm phiếu HT8357 > 8257 3000 + 2 < 320036478 < 36488 6500 + 200 > 662189429 > 89420 8700 700 = 8000- Tính nhẩm- HS nêu KQa) 5000 b) 6000 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Nhận xét, cho điểm.*Bài 5: -Đọc đề?- Khi đặt tính em cần lu ý điều gì?- Ta thực hiện tính theo thứ tự nào?- Y/c HS tự làm bài.- Chấm bài, nhận xét.4/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài. 9000 4600 7500 4200 9990 8300- Đặt tính rồi tính- Đặt các hàng thẳng cột với nhau- Từ phải sang trái.- Làm vởKQ nh sau:a) 5727 b) 1410 3410 3978Thứ t ngày 28 tháng 3 năm 2007ToánTiết 138 : Luyện tập ( Tiếp )A-Mục tiêu- Củng cố về thứ tự các số trong phạm vi 100 000. Tìm thành phần cha biết của phép tính. Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Luyện ghép hình.- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT- 8 hình tam giácHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:*Bài 1:-Đọc đề?- Y/c HS tự làm bài vào nháp- Gọi 3 HS chữa bài.- Nhận xét, cho điểm.*Bài 2: BT yêu cầu gì?- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm X?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: -Đọc đề?- Hát- Viết số thích hợpa)3897; 3898; 3899; 3900; 3901; 3902.b)24686; 24687; 24688; 24689; 24690.c)99995; 99996; 99997; 99998; 99999; 100 000.- Tìm X- HS nêu- HS nêu- Lớp làm phiếu HTa)X + 1536 = 6924 X = 6924 1536 X = 5388b) X x 2 = 2826 X = 2826 : 2 X = 1413- HS đọc Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- BT thuộc dạng toán nào?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt3 ngày : 315 m8 ngày : .m?- Chấm bài, nhận xét.*Bài 4: Treo bảng phụ-Y/c HS quan sát và tự xếp hình.3/Củng cố:-Tổng kết giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài.- 3 ngày đào 315 m mơng- 8 ngày đào bao nhiêu m mơng- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Lớp làm vởBài giảiSố mét mơng đào trong một ngày là:315 : 3 = 105(m)Tám ngày đào số mét mơng là:105 x 8 = 840(m ) Đáp số: 840 mét- HS tự xếp hìnhToán +Ôn tậpI. Mục tiêu- Củng cố về thứ tự các số. Tìm thành phần cha biết của phép tính và giải toán có lời văn.- Rèn KN so sánh số và tính toán cho HS- GD HS chăm học.B Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Luyện tập : Treo bảng phụ*Bài 1: a) Tìm số lớn nhất?45679; 45879; 54231; 55123.b)Tìm số nhỏ nhất?76542; 88213; 100000; 67541- Đọc đề?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: Tìm X- Đọc đề?- X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm X?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Hát- Quan sát- HS đọc- Lớp làm nhápa)Số lớn nhất là: 55123b)Số nhỏ nhất là: 67541- HS đọc- HS nêu- HS nêu- Lớp làm phiếu HTa)X + 1204 = 5467 X = 5467 1204 X = 4263 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: Đọc đề?- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- BT thuộc dạng toán nào?- Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt5 ngày : 18257 ngày : .cái áo?- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài.b)X x 7 = 9807 X = 9807 : 7 X = 1401- HS đọc- 5 ngày dệt 1825 cái áo.- 7 ngày dệt bao nhiêu cái áo.- Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.- Lớp làm vởBài giảiSố cái áo dệt trong một ngày là:1825 : 5 = 365( cái áo)Bảy ngày dệt đợc số áo là:365 x 7 = 2555( cái áo) Đáp số: 2555 cái áoThứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2007ToánTiết 139 : Diện tích của một hìnhA Mục tiêu- HS bớc đầu làm quen với khái niệm diện tích. Có biểu tợng về diện tích, diện tích bé hơn, diện tích bằng nhau.- Rèn Kn nhận biết về diện của 1 hình.- GD HS chăm học để áp dụng vào thực tế.B Đồ dùngGV : Các hình minh hoạ trong SGK.-Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a)HĐ 1: GT về diện tích của một hìnhVD1:-Đa ra hình tròn. Đây là hình gì?- Đa tiếp HCN: Đây là hình gì?- Đặt HCN lên trên hình tròn, ta thấy HCN nằm gọn trong hình tròn, ta nói diện tích HCN bé hơn diện tích hình tròn.VD2:-Đa hìnhA. Hình A có mấy ô vuông?Ta nói DT hình A bằng 5 ô vuông.- Đa hình B. Hình B có mấy ô vuông?- Vật DT hình B bằng mấy ô vuông?Ta nói: DT hình A bằng DT hình B.Hát- Hình tròn.- Hình chữ nhật- HS nêu: Diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình tròn.- Có 5 ô vuông- Có 5 ô vuông- 5 ô vuông- Nêu: Diện tích hình A bằng diện tích hình B Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- Tơng tự GV đa VD3 và KL: Diện tích hình P bằng tổng DT hình M và hình N.b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1:Treo bảng phụ- Đọc đề?- GV hỏi- Nhận xét.*Bài 2: a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?b) Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?c) So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?* Bài 3:- BT yêu cầu gì?- GV yêu cầu HS cắt đôi hình A theo đờng cao của tam giác.- Ghép hai mảnh đó thành hình B- So sánh diện tích hai hình ?( Hặoc có thể cắt hình B để ghép thành hình A rồi so sánh)3/ Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- Nêu: Diện tích hình P bằng tổng DT hình M và hình N.- Câu nào đúng, câu nào sai- HS trả lời.+ Câu a sai+ Câu b đúng+ Câu c sai a) Hình P gồm 11 ô vuôngb) Hình Q gồm 10 ô vuôngc) diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q. Vì: 11 > 10.- So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.- HS thực hành trên giấy.- Rút ra KL: Diện tích hình A bằng diện tích hình B.Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 3007ToánTiết 140: Đơn vị đo diện tích. Xăng- ti- mét vuông.A Mục tiêu - HS biết 1 xăng ti mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm Biết đọc và viết số đo diện tích.- Rèn KN nhận biết đơn vị đo diện tích , đọc , viết số đo diện tích.- GD HS chăm học toán.B Đồ dùng GV : Hình vuông có cạnh 1cm.HS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: Giới thiệu xăng ti mét vuông.- GV: Để đo diện tích , ngời ta dùng đơn vị đo diện tích, đơn vị đo diện tích thờng gặp là xăng ti mét vuông. Xăng ti mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1cm.Hát- HS theo dõi Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7+ Xăng ti mét vuông viết tắt là : cm2- Phát cho mỗi HS 1 hình vuông có cạnh là 1cm và yêu cầu HS đo cạnh của hình vuông.- Vậy diện tích của hình vuông này là bao nhiêu?b) Luyện tập:*Bài 1: -Đọc đề?- Gọi HS trả lời theo cặp.- Nhận xét và lu ý cách viết: Chú ý viết số 2 ở phía trên, bên phải của cm.*Bài 2: - Hình A có mấy ô vuông? Mỗi ô vuông có diền tích là bao nhiêu?- Vậy ta nói diện tích của hình A là 6cm2 - Các phần khác HD tơng tự phần a.* Bài 3: BT yêu cầu gì?- Nêu cách thực hiện?- Gọi 2 HS làm trên bảng- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:-Thi đọc và viết đơn vị đo diện tích.- Dặn dò: Ôn lại bài.- Đọc: Xăng ti mét vuông viết tắt là : cm2- Đo và báo cáo: Hình vuông có cạnh là 1cm.- Là 1cm2- Đọc và viết số đo diện tích theo xăng ti mét vuông.+ HS 1: Đọc đơn vị đo diện tích.+ HS 2: Viết đơn vị đo diện tích.- Hình A có 6 ô vuông, mỗi ô vuông có diện tích là 1cm2.- HS đọc: diện tích của hình A là 6 xăng ti mét vuông.- Thực hiện phép tính với số đo co đơn vị đo là diện tích.- Thực hiện nh với các số đo chiều dài, thời gian, cân nặng .- Làm vở.18cm2 + 26cm2 = 44cm240cm2 17cm2 = 23cm26cm2 x 4 = 24cm232cm2 : 4 = 8cm2- HS thi đọc và viết Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . 136: So sánh các số trong phạm vi 100 000A Mục tiêu- HS biết so sánh các số trong phạm vi 1000 00. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất trong một nhóm số. - Rèn KN so. nêuToán +Ôn tập : So sánh các số trong phạm vi 1000 00I. Mục tiêu- Củng cố về so sánh các số có 5 chữ số, thứ tự các số. - Rèn KN so sánh số và tính toán
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh các số trong phạm vi 100 000, So sánh các số trong phạm vi 100 000, So sánh các số trong phạm vi 100 000