Các số có 5 chữ số

9 6,519 18
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:01

Các số có 5 chữ số Tuần 27Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2007ToánTiết 131 : Các số năm chữ số.A-Mục tiêu- HS nhận biết đợc các số năm chữ số, nắm đợc cấu tạo thập phân của các số 5 chữ số. Bíêt đọc, viết các số năm chữ số.- Rèn KN đọc, viết số năm chữ số.- GD HS chăm họcB Đồ dùngGV : Bảng phụ, Các thẻ ghi sốHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: Giới thiệu số 42316. + Cách viết số: Treo bảng số nh SGK- Coi mỗi thẻ ghi số 10 00 là một chục nghìn, vậy mấy chục nghìn ?- bao nhiêu nghìn ?- bao nhiêu trăm ?- bao nhiêu chục ?- bao nhiêu đơn vị ?- Gọi 1 HS lên bảng viết số ?- Số 42316 mấy chữ số? Khi viết ta bắt đầu viết từ đâu?+ Cách đọc số:- Bạn nào đọc đợc số 42316?- Khi đọc ta đọc theo thứ tự nào?+ GV ghi bảng các số: 2357 và 32357; 8975 và 38759; 3876 và 63876.- Y/c HS đọc theo nhóm?b)HĐ 2: Luyện tập:*Bài 1: - Treo bảng số- Gọi 2 HS lên bảng- Nhận xét, cho điểm.*Bài 2: - Bài toán yêu cầu gì?- Giao phiếu HT-Hát- Quan sát- 4 chục nghìn.- 2 nghìn- 3 trăm.- 1 chục.- 6 đơn vị.- HS viết: 42316- Số 42316 5 chữ số, khi viết ta viết từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp.- Vài HS đọc: Bốn mơi hai nghìn ba trăm mời sáu.- Khi đọc ta viết từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp.- HS đọc: Hai nghìn ba trăm năm mơi bảy; Ba mơi hai nghìn ba trăm năm mơi bảy .+ HS 1 đọc: Ba mơi ba nghìn hai trăm mời bốn.+ HS 2 viết: 33 214- Lớp nhận xét và đọc lại số đó.- Viết theo mẫu- Lớp làm phiếu HTĐáp án:35187: Ba mơi ba nghìn một trăm tám mơi bảy.1- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: - GV viết các số: 23116; 12427; 3116; 82427 và chỉ số bất kì, yêu cầu HS đọc số *Bài 4: -BT yêu cầu gì?- Nhận xét đặc điểm của dãy số?-Chữa bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Khi đọc và viết số 5 chữ số ta đọc và viết từ đâu?- Dặn dò: Ôn lại bài.94361: Chín mơi t nghìnba trăm sáu mơi mốt.57136: Năm mơi bảy nghìn một trăm ba mơi sáu- HS đọc- Nhận xét- Điền số.-Làm vởa)Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 chục nghìn.60 000; 70 000; 80 000; 90 000.b) Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 nghìn.23 000; 24 000; 25000; 26000; 27000.c) Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1trăm.23000; 23100; 23200; 23300; 23400.- Từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp.Toán +Ôn tập : Các số năm chữ số.I. Mục tiêu- Củng cố về đọc và viết các số năm chữ số .- Rèn KN đọc, viết số năm chữ số.- GD HS chăm học toán.B Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập- Thực hành:*Bài 1:- Treo bảng phụ- BT yêu cầu gì?- GV đọc các số:+ Bốn mơi hai nghìn ba trăm mời sáu.+ Hai mơi sáu nghìn không trăm linh t.+ Tám nghìn bảy trăm hai mơi lăm.+ Chín mơi hai nghìn tám trăm linh một.-Hát-Viết các số-Lớp viết nháp-1 HS viết trên bảng+42316+26004+8725+928012+Năm mơi nghìn.+Bảy mơi ba nghìn chín trăm mời hai.-Nhận xét, cho điểm.*Bài 2:-BT yêu cầu gì?-GV viết các số:3704258611453007897012003- Nhận xét.*Bài 3: - Đọc đề?- Giao phiếu HT- Muốn điền đợc số tiếp theo ta làm nn?-Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:-Khi đọc và viết số 5 chữ số ta đọc và viết từ đâu?- Dặn dò: Ôn lại bài.+50000+73912- Đọc số- Đọc:+Ba mơi bảy nghìn không trăm bốn mơi hai+Năm mơi tám nghìn sáu trăm mời một.+Bốn mơi lăm nghìn ba trăm.+ Bảy mơi tám nghìn chín trăm bảy mơi.+ Mời hai nghìn không trăm linh ba.-Điền số-Làm phiếu HTa)Số đứng trớc cộng thêm 1 nghìn24000; 25000; 26000; 27000; 28000.b)Số đứng trớc cộng thêm 1 trăm.63800; 63900; 64000; 64100; 64200.c)Số đứng trớc cộng thêm 1 chục.51280; 51290; 51300; 51310; 51320; 51330; 51340; 51350.- Từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp.Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2007ToánTiết 132: luyện tậpA Mục tiêu- Củng cố về đọc và viết s 5 chữ số, thứ tự các số trong một nhóm 5 chữ số. Làm quen với số tròn nghìn.- Rèn KN đọc và viết số.- GD HS chăm họcB Đồ dùng:GV : Bảng phụHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếu3Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Kiểm tra: Viết và đọc số?- 3 chục nghìn, 3 nghìn, 9trăm 2 chục, 1 đơn vị.- 7 chục nghìn, 5 nghìn, 6 trăm, 4 chục, 2 đơn vị.- Nhận xét, cho điểm.3/ Luyện tập:*Bài 1: -BT yêu cầu gì?- Treo bảng phụ- Gọi HS làm bài theo nhóm đôi- Nhận xét , cho điểm.*Bài 2: Đọc đề?- Giao phiếu HT- Chấm bài, nhận xét.*Bài 3:- BT yêu cầu gì?- Dẵy số đặc điểm gì?-Chấm bài, nhận xét.*Bài 4: - GV yêu cầu HS vẽ tia số.- Gọi 2 HS làm trên bảng viết số thích hợp vào dới mỗi vạch.- Các số trong dãy số này đặc điểm gì giống nhau?*Vậy đây là các số tròn nghìn.- Nhận xét, cho điểm.4/Củng cố:- Khi đọc và viết số 5 chữ số ta đọc và viết từ đâu?-Dặn dò: Ôn lại bài.-Hát- 2 HS làm- Lớp làm nháp- Nhận xét.- Viết theo mẫu- Quan sát+ HS 1 đọc: Bốn mơi lăm nghìn chín trăm mời ba.+ HS 2 viết: 45913+ HS 1 đọc: Sáu mơi ba nghìn bảy trăm hai m-ơi mốt+ HS 2 viết: 63721- Viết theo mẫu- Làm phiếu HTViết số Đọc số97145Chín mơi bảy nghìn một trăm bốn mơi lăm27155Hai mơi bảy nghìn một trăm năm mơi lăm63211Sáu mơi ba nghìn hai trăm mời một- Điền số- Trong dãy số, mỗi số đứng sau bằng số đứng trớc cộng thêm 1.a)36520; 36521; 36522; 36523; 36524; 36525; 36526.b)48183; 48184; 48185; 48186; 48187; 48188; 48189.- HS làm vở BTT10000; 11000; 12000; 13000; 14000; 15000; 16000; 17000; 18000; 19000; 20000.- hàng trăm, chục, đơn vị đều là 0- Đọc các số tròn nghìn vừa viết.- Từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp.4Thứ t ngày 21 tháng 3 năm 2007ToánTiết 133 : Các số năm chữ số.A Mục tiêu- HS nhận biết đợc các số năm chữ số ( Trờng hợp hàng trăm, chục, ĐV là 0), biết thứ tự các số trong một nhóm CS. Biết đọc, viết các số năm CS. Luyện ghép hình.- Rèn KN đọc, viết số năm chữ số.- GD HS chăm họcB Đồ dùng GV : Bảng phụ- 8 hình tam giác vuông.HS : SGK C Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ1: Đọc, viết các số năm chữ số (Trờng hợp hàng trăm, chục, đơn vị là 0).- Treo bảng phụ- Chỉ vào dòng của số 30000 và hỏi: Số này gồm mấy chục nghìn, mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?- Ta viết số này ntn?- Ta đọc số này ntn?- HD HS đọc và viết tơng tự với các số khác.b)HĐ 2: Luyện tập*Bài 1:-Bt yêu cầu gì?- Giao phiếu HT- Chấm bài, nhận xét.*Bài 2:-Đọc đề?-Dãy số đặc điểm gì?-Gọi 2 HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 3: -BT yêu cầu gì?- Dãy số đặc điểm gì?- Gọi 3 HS làm trên bảng- Hát- Số này gồm 3 chục nghìn, 0 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị.- 30 000.- Ba mơi nghìn.- Viết theo mẫu.- Lớp làm phiếu HTĐọc số Viết số62300Sáu mơi hai nghìn ba trăm55601Năm mơi lăm nghìn sáu trăm linh một42980Bốn mơi hai nghìn chín trăm tám mơi70031Bảy mơi nghìn không trăm ba mơi mốt- Điền số- Trong dãy số, mỗi số đứng sau bằng số đứng trớc cộng thêm 1.- HS làm nháp- 2 HS làm trên bảnga)18301; 18302; 18303; 18304; 18305b)32606; 32607; 32608; 32609; 32610.c)92999; 93000; 93001; 93002; 93004.5- Nhận xét, chữa bài*Bài 4:- Y/c HS lấy 8 hình tam giác, tự xếp hình- Thi xếp hình giữa các tổ.3/Củng cố:- Đánh giá giờ học- Dặn dò: Ôn lại bài.- Viết tiếp số còn thiếu vào dãy số- Lớp làm nhápa)Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 nghìn.18000; 19000; 20000;21000; 22000; 23000; 24000.b) Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 Trăm47000; 47100; 47200; 47300; 47400.c)Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 chục56300; 56310; 56320; 56330; 56340.- Thi xếp hình giữa các tổ.Toán +Ôn tập các số năm chữ số.I. Mục tiêu- Rèn cho HS cách đọc, viết số năm chữ số.- Viết số năm chữ số vào chỗ trống.II. Đồ dùngGV : Bảng phụHS : VởIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kiểm tra bài cũ- GV viết : 36530, 48187.B. Bài mới* Bài tập 1- Đọc số35890, 33133, 99999, 46609* Bài tập 2- Điền số vào chỗ trốnga) 12000, 13000, ., ,16000, 17000.b) 23000, 23100, ., , , 23500c) 91210, 91220, , , 91250, - HS đọc- Nhận xét+ 1 HS lên bảng, cả lớp làm bài vào vở- 35890 : Ba mơi lăm nghìn tám trăm chín mơi.- 33133 : ba mơi ba nghìn một trăm ba mơi ba- 99999 : chín mơi chín nghìn chín trăm chín mơi chín- 46609 : bốn mơi sáu nghìn sáu trăm linh chín+ 3 HS lên bảng, cả lớp làm vở12000, 13000, 14000, 15000,16000, 17000.23000, 23100, 23200, 23300, 23400, 2350091210, 91220, 91230, 91240, 91250, 912606- GV chấm, nhận xétIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét chung tiết học- Dặn HS về nhà ôn bàiThứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2007ToánTiết 134 : Luyện tậpA Mục tiêu- Củng cố về đọc và viết các số năm chữ số (Trờng hợp hàng trăm, chục, đơn vị là 0), thứ tự các số trong một nhóm chữ số.Củng cố các phép tính với số 4 chữ số.- Rèn KN đọc, viết số năm chữ số.- GD HS chăm họcB Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập- Thực hành*Bài 1; 2:- BT yêu cầu gì?- HS thảo luận nhóm đôi- Nhận xét, cho điểm*Bài 3: Treo bảng phụ- Vạch đầu tiên trên tia số là vạch nào? T-ơng ứng với số nào?- Vạch thứ hai trên tia số là vạch nào? T-ơng ứng với số nào?- Vậy hai vạch liền nhau trên tia số hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?- Y/c HS làm nháp- Gọi vài HS làm trên bảng- Chữa bài, nhận xét.*Bài 4:- BT yêu cầu gì?- Tính nhẩm là tính ntn?-HátViết theo mẫu+ HS 1 đọc số: Mời sáu nghìn năm trăm+ HS 2 viết số: 16500- HS 1: Sáu mơi hai nghìn không trăm linh bảy.- HS 2: 62007+ HS 1 : Tám mơi bảy nghìn+ HS 2: 87000 -Vạch A- Tơng ứng với số 10 000- Vạch B- Tơng ứng với số 11 000- Hơn kém nhau 1000 đơn vị+ Vạch C tơng ứng với số 12000+ Vạch D tơng ứng với số 13000+ Vạch E tơng ứng với số 14000 .- Tính nhẩm- Nghĩ trong đầu rồi điền KQ vào phép 7- Giao phiếu HT- Gọi 2 HS chữa bài.- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:-Tổng kết giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài.tính- Làm phiếu HT4000 + 500 = 45006500 500 = 6000300 + 2000 x 2 = 43001000 + 6000 : 2 = 40004000- ( 2000 1000) = 3000 Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2007ToánTiết 135 : Số 100 000 - luyện tậpA Mục tiêu- HS nhận biết số 100 000( một trăm nghìn- một chục vạn). Nêu đợc số liền trớc, số liền sau của số 5 chữ số.- Rèn KN nhân biết số 100 000 và tìm số liền trứôc, số liền sau.- GD HS chăm họcB Đồ dùngGV : Các thẻ ghi số 10 000- Phiếu HTHS : SGKC Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: Giới thiệu số 100 000.- Y/c HS lấy 8 thẻ ghi số 10 000- mấy chục nghìn?- Lấy thêm 1 thẻ ghi số 10 000 nữa- 8 chục nghìn thêm 1 chục nghìn nữa là mấy chục nghìn?- Lấy thêm 1 thẻ ghi số 10 000 nữa- 9 chục nghìn thêm 1 chục nghìn nữa là mấy chục nghìn?+ Để biểu diễn số mời chục nghìn ngời ta viết số 100 000( GV ghi bảng)- Số 100 000 gồm mấy chữ số? Là những chữ số nào?+ GV nêu: Mời chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn.b)HĐ 2: Luyện tập*Bài 1: - Đọc đề?- Nhận xét đặc điểm của dãy số?-Hát- Lấy thẻ xếp trớc mặt- Tám chục nghìn- Thực hành- Chín chục nghìn- Thực hành- Mời chục nghìn- Đọc : Mời chục nghìn- Gồm 6 chữ số, chữ số 1 đứng đầu và 5 chữ số 0 đứng tiếp sau.- Đọc: Mời chục nghìn còn gọi là một trăm nghìn.- Điền sốa)Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc 8- Các số trong dãy là những số ntn?*Bài 2: BT yêu cầu gì?- Tia số mấy vạch? Vạch đầu là số nào- Vạch cuối là số nào?- Vậy hai vạch biểu diễn hai số liền nhau hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?- Chữa bài, nhận xét.*Bài 3:-BTyêu cầu gì?- Nêu cách tìm số liền trớc? Liền sau?- Giao phiếu BT- Gọi 2 HS chữa bài- Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố: -Nêu cách tìm số liền trớc? Số liền sau?- Dặn dò:Ôn cách đọc và viết số 5 CSnó cộng thêm 10 nghìn: 10 000; 20000; 30000; 40000; 50000; 60000; .; 100000 (Là các số tròn nghìn)b) Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 nghìn:10000; 11000; 12000; 13000 ; 20000 c)Mỗi số trong dãy số bằng số đứng trớc nó cộng thêm 1 trăm: 18000; 18100; 18200; 18300; 18400; .; 19000. ( Là các số tròn trăm)d) )Là các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ số18235; 18236; 18237; 18238; .;18240- Viết số thích hợp vào tia số- 7 vạch.Vạch đầu là số 40000- Vạch cuối là số 100000- Hơn kém nhau 10000.- 1 HS làm trên bảng- HS tự làm vào vở BT- Đổi vở- KT- Điền số liền trớc, số liền sau- Muốn tìm số liền trớc ta lấy số đã cho trừ đi 1 đơn vị.-Muốn tìm số liền sau ta lấy số đã cho cộng thêm 1 đơn vị.- Lớp làm phiếu HTSố liền trớc Số đã cho Số liền sau125331253412535439044390543906623696237062371399983999940000- Muốn tìm số liền trớc ta lấy số đã cho trừ đi 1 đơn vị.-Muốn tìm số liền sau ta lấy số đã cho cộng thêm 1 đơn vị.9 . 131 : Các số có năm chữ số. A-Mục tiêu- HS nhận biết đợc các số có năm chữ số, nắm đợc cấu tạo thập phân của các số có 5 chữ số. Bíêt đọc, viết các số có năm. chục56300; 56 310; 56 320; 56 330; 56 340.- Thi xếp hình giữa các tổ.Toán +Ôn tập các số có năm chữ số. I. Mục tiêu- Rèn cho HS cách đọc, viết số có năm chữ số. -
- Xem thêm -

Xem thêm: Các số có 5 chữ số, Các số có 5 chữ số, Các số có 5 chữ số

Từ khóa liên quan