Tính giá trị biểu thức

8 10,183 9
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Tính giá trị biểu thức Tuần 17Thứ hai ngày 25 tháng 12 năm 2006ToánTiết 81: Tính giá trị biểu thức ( Tiếp )A- Mục tiêu- HS biết thực hiện tính giá trị biểu thức đơn giản có dấu ngoặc- Rèn Kn tính GTBT có dấu ngoặc đơn.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ - Phiếu HT.HS : SGK.C - Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD tính GTBT có dấu ngoặc đơn.- Ghi bảng 30 + 5 : 5 và ( 30 + 5) : 5- Yêu cầu HS tính GT hai biểu thức trên?- GV KL: Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc đơn trớc, ngoài ngoặc đơn sau.- Ghi bảng biểu thức 3 x ( 20 - 10)- Yêu cầu HS áp dụng quy tắc để tính GTBT- Nhận xét, chữa bài.b) HĐ 2: Luyện tập* Bài / 82- Nêu yêu cầu BT ? - Nêu cách tính?- Chấm, chữa bài.* Bài 2 / 82- GV HD HS làm tơng tự bài 1* Bài 3 / 82- Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Hát- HS tính và nêu KQ( 30 + 5) : 5 = 35 : 5 = 7 - HS đọc- Thi HTL quy tắc- HS làm nháp, nêu cách tính và KQ3 x ( 20 - 10) = 3 x 10 = 30- Tính giá trị biểu thức.- HS nêu và tính vào phiếu HT80 - ( 30 + 25) = 80 - 55 = 25125 + ( 13 + 7) = 125 + 20 = 145- HS làm nháp - 2 HS chữa bài( 65 + 15) x 2 = 80 x 2 = 16081( 3 x 3) = 81 : 9 = 9 - 1, 2 HS đọc lại bài toán- HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vởBài giảiMỗi chiếc tủ có số sách là:240 : 2 = 120( quyển) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Chấm, chữa bài( Y/C HS tìm cách giải khác)3/ Củng cố:- Nêu quy tắc tính GTBT có dấu ngoặc đơn?* Dặn dò: Ôn lại bài.Mỗi ngăn có số sách là:120 : 4 = 30( quyển) Đáp số: 30 quyển. Toán +Ôn tập : Tính giá trị của biểu thức ( TT )I. Mục tiêu- Củng cố KN tính giá trị của biểu thức . Vận dụng để giải toán có liên quan.- Rèn KN tính giá trị biểu thức và giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : Vở BTC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu quy tắc tính giá trị biểu thức?- Nhận xét, cho điểm3/ Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Biểu thức có dạng nào? Nêu cách tính?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2: Tơng tự bài 1- Chấm bài, chữa bài.* Bài 3: Treo bảng phụ- Đọc đề?- Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Hát- 2 - 3HS nêu- Nhận xét.- HS đọc- HS nêu- làm phiếu HT125 - 85 + 80 = 40 + 80 = 12021 x 2 x 4 = 42 x 4 = 168- HS làm vở81 : 9 + 10 = 9 + 10 = 1920 x 9 : 2 = 180 : 2 = 9011 x 8 - 60 = 88 - 60 = 28 - HS nêu- Làm vở- 1 HS chữa bài Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- Chấm bài, Chữa bài.4/ Củng cố:- Đánh giá bài làm của HS* Dặn dò: Ôn lại bài.Bài giảiMỗi chiếc tủ có số sách là:240 : 2 = 120( quyển)Mỗi ngăn có số sách là:120 : 4 = 30( quyển) Đáp số: 30 quyển. Thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2006ToánTiết 82 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố KN thực hiện tính giá trị của BT. Xếp hình theo mẫu. So sánh GTBT với một số.- Rèn KN tính GTBT và so sánh STN- GD HS chăm họcB- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGK.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động học Hoạt động dạy1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu quy tắc tính GTBT có dấu ngoặc đơn?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:* Bài 1 / 82- Nêu yêu cầu BT- Biểu thức có dạng nào? Cách tính?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2 / 82- Tơng tự bài 1- Chữa bài, nhận xét.* Bài 3 / 82- Nêu yêu cầu BT- Để điền đợc dấu ta cần làm gì?- Hát2 - 3HS đọc- Nhận xét- Tính giá trị của biểu thức- HS nêu- làm phiếu HT84 : ( 4 : 2) = 84 : 2 = 42175 - ( 30 + 20) = 175 - 50 = 125- HS làm nháp- 2 HS chữa bài( 421 - 200) x 2 = 221 x 2 = 442421 - 200 x 2 = 421 - 400 = 21 - Điền dấu >, <, = vào chỗ trống.- Ta cần tính GTBT trớc sau đó mới so sánh Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: Y/ C HS tự xếp hình.- Chữa bài.4/ Củng cố:- Thi tính nhanh: 3 x ( 6 + 4) 12 + ( 5 x2)- Dặn dò: Ôn lại bài GTBT với số( 12 + 11) x 3 > 4511 +( 52 - 22) = 4130 < ( 70 + 23) : 3120 < 484: ( 2 + 2)- HS tự xếp hình- Đổi vở - KTThứ t ngày 27 tháng 12 năm 2006ToánTiết 83 : Luyện tập chungA- Mục tiêu- Củng cố KN tính GTBT và giải toán .- Rèn KN tính và giải toán cho HS- GD HS chăm họcB- Đồ dùng GV : Bảng phụ- Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Luyện tập:* Bài 1/ 83- Nêu yêu cầu BT ?- Biểu thức có dạng nào? Nêu cách tính?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2; Bài 3: Tơng tự bài 1- Hát- Tính giá trị của biểu thức- HS nêu- Làm phiếu HTa) 324 - 20 + 61 = 304 + 61 = 365b) 21 x 3 : 9 = 63 : 9 = 7- HS làm vở- 2 HS chữa bàia) 15 + 7 x 8 = 15 + 56 = 71b) 123 x ( 42 - 40) = 123 x 2 = 246 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- Chữa bài, nhận xét.* Bài 4:- Muốn nối đợc biểu thức với số ta làm ntn?- Chấm, chữa bài.* Bài 5:- Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?- Chấm bài, nhận xét( Y/C HS tự tìm cách giải khác)3/ Củng cố:- Nêu cách tính ( các dạng)GTBT ?* Dặn dò: Ôn lại bàic) 72 : ( 2 x 4) = 72 : 8 = 9d) ( 100 + 11) x 9 = 111 x 9 = 999 - Ta tính GTBT sau đó nối BT vơí số chỉ giá trị của nó- HS làm vở- HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vởBài giảiSố hộp bánh xếp đợc là:800 : 4 = 200( hộp)Số thùng bánh xếp đợc là:200 : 5 = 40( thùng) Đáp số: 40 thùng- HS đọcToán +Ôn tập I. Mục tiêu- Củng cố kĩ năng tính giá trị biểu thức.- Rèn kĩ năng tính và giải toán cho HS.- Giáo dục HS ý thức chăm học.II. Đồ dùngGV : Nội dung, phiếu BTHS : VởIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kiểm tra bài cũ- Tính giá trị biểu thức 375 - 10 x 3 5 x 11 - 20B. Bài mới* Bài tập 1 : Tính giá trị biểu thức81 : ( 3 x 3 ) 67 - ( 27 + 10 )64 : ( 8 : 4 ) 40 : 2 x 6+ 2 HS lên bảng, cả lớp làm bảng con.375 - 10 x 3 = 375 - 30 = 345 5 x 11 - 20 = 55 - 20 = 35- Nhận xét+ 2 HS lên bảng làm, cả lớp làm phiếu.81 : ( 3 x 3 ) = 81 : 9 = 9 67 - ( 27 + 10 ) = 67 - 37 = 3064 : ( 8 : 4 ) = 64 : 2 Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5* Bài tập 2 Điền dấu >, <, = vào chỗ trống 253 + 10 x 4 293 = 69 + 20 x 4 . 148 > ( 72 + 18 ) x 3 .260 <- GV chấm bài, nhận xét* Bài tập 3Nhà bác Hoa nuôi 48 con thỏ, bác bán đi 1/6 số thỏ đó. Hỏi trong chuồng còn lại bao nhiêu con thỏ ?- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Bài toán giải bằng mấy phép tính.- GV nhận xét bài làm của HS = 32 40 : 2 x 6 = 20 x 6 = 120- Đổi phiếu nhận xét+ HS làm bài vào vở, 3 em lên bảng. 253 + 10 x 4 = 293 69 + 20 x 4 > 148 ( 72 + 18 ) x 3 < 260 - 2,3 HS đọc bài toán- Bài toán cho biết có 48 con thỏ, bán đi 1/6 số thỏ đó- Bài toán hỏi trong chuồng còn lại bao nhiêu con thỏ ?- Bài toán giải bảng 2 phép tính.- HS làm bài vào vở, 1 em lên bảng. Bán đi số con thỏ là : 48 : 6 = 8 ( con thỏ ) Trong chuồng còn lại số con thỏ là : 48 - 8 = 40 ( con thỏ ) Đáp số : 40 con thỏ.IV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét tiết học.- Dặn HS về nhà ôn bài.Thứ năm ngày 28 tháng 12 năm 2006ToánTiết 84: Hình chữ nhậtA- Mục tiêu- HS nắm đợc HCN có bốn cạnh, hai cạnh ngắn bằng nhau, hai cạnh dài bằng nhau. Bốn góc vuông.- Rèn KN nhận dạng HCN , vẽ và ghi tên HCN.- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Ê- ke.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: Giới thiệu hình chữ nhật.- GV vẽ HCN ABCD- Nêu tên hình?- Hát- Hình chữ nhật ABCD Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- GV GT : Đây là hình chữ nhật.- Dùng thớc đo độ dài HCN?- So sánh độ dài của cạnh AB và CD?- So sánh độ dài của cạnh AD và BC?+ Vậy HCN có hai cạnh dài bằng nhau, hai cạnh ngắn bằng nhau.- Dùng ê- ke để kiểm tra các góc của HCN ABCD?- GV treo bảng phụ, vẽ một số hình. Đâu là HCN? Nêu đặc điểm của HCN?b) HĐ 2: Luyện tập:* Bài 1:- Đọc đề?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2:- Đọc đề?- Dùng thớc để đo độ dài các cạnh và báo cáo KQ?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 3: Treo bảng phụ- Dùng thớc và ê- ke để KT và tìm các HCN?- Chữa bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Nêu đặc điểm của hình chữ nhật?* Dặn dò: Ôn lại bài.- HS đoAB = CDAD = BC- HS đọc- HCN có 4 góc vuông- HS nhận biết- HS nêu- HS đọc- Dùng thớc và ê kê để KT- Nêu KQ: Hình chữ nhật là hình MNPQ và RSTU.- HS đọc- HS đo và nêu KQAB = CD = 4cm; AD = BC = 3cmMN = PQ = 5cm; MQ = NP = 2cm - Các hình chữ nhật là: ABNM, MNCD, ABCD.- Hình chữ nhật có hai cạnh dài bằng nhau và hai cạnh ngắn bằng nhau và có 4 góc vuông.Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2006ToánTiết 85 : Hình vuôngA- Mục tiêu- HS nhận biết đợc hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau. Biết vẽ hình vuông.- Rèn KN nhận biết và vẽ hình vuông.- GD HS chăm học để liên hệ thực tế.B- Đồ dùngGV : Bảng phụ- Ê- keHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Nêu đặc điểm của hình chữ nhật?- Hát2- 3 HS nêu Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1: Giới thiệu hình vuông.- Vẽ 1 hình vuông, 1 hình tròn, 1 hình chữ nhật. Đâu là hình vuông?- Dùng ê- ke để KT các góc của hình vuông?- Dùng thớc để KT các cạnh của hình vuông?+ GVKL: Hình vuông có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau.- Tìm trong thực tế các vật có dạng hình vuông?b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1: - Đọc đề?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2: - Đọc đề?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 4: - Yêu cầu HS vẽ hình vào vở ô li.- Chấm bài, nhận xét.4/ Củngcố:- Nêu đặc điểm của hình vuông?- So sánh sự giống và khác nhau giữa hình vuông và HCN?* Dặn dò: Ôn lại bài.- Nhận xét.- HS nhận biết và chỉ hình vuông.- Hình vuông có 4 góc vuông- Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.+ HS đọc- HS nêu- HS đọc đề - Dùng thớc và êke để KT từng hình- Nêu KQ: +Hình ABCD là HCN +Hình EGHI là hình vuông- HS đọc - Dùng thớc để đo độ dài các cạnh- Nêu KQ+ Hình ABCD có độ dài các cạnh là; 3cm.+ Hình MNPQ có độ dài các cạnh là: 4cm.- HS vẽ hình- 1 HS vẽ trên bảng- HS nêu+ Giống nhau: Đều có 4 góc vuông.+ Khác nhau:- HCN: có 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau.- Hình vuông; có 4 cạnh dài bằng nhau. Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . Tính giá trị của biểu thức ( TT )I. Mục tiêu- Củng cố KN tính giá trị của biểu thức . Vận dụng để giải toán có liên quan.- Rèn KN tính giá trị biểu thức. năm 2006ToánTiết 81: Tính giá trị biểu thức ( Tiếp )A- Mục tiêu- HS biết thực hiện tính giá trị biểu thức đơn giản có dấu ngoặc- Rèn Kn tính GTBT có dấu ngoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính giá trị biểu thức, Tính giá trị biểu thức, Tính giá trị biểu thức