Củng cố đơn vị khối lượng Kilogam và Gam

8 1,939 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Củng cố đơn vị khối lượng Kilogam và Gam Tuần 14Thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2006ToánTiết 66 : Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về đơn vị đo KL gam kg. Biết đọc KQ khi cân một vật giải toán với các số đo khối lợng.- Rèn KN tính giải toán.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : 1 cân đĩa 1 cân đồng hồ. HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động học Hoạt động dạy1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc số cân nặng của một số vật.- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:* Bài 1/ 67- Nêu yêu cầu BT- Nêu cách so sánh?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 2/ 67- Đọc bài toán- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Bài toán thuộc dạng toán gì?- Chấm bài, nhận xét.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?+ Lu ý : Đổi về cùng đơn vị đo KL là gam- Hát- HS đọc- Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm chấm- Ta so sánh nh so sánh số tự nhiên.- HS làm phiếu HT 744g > 47g 345g < 3 55g 987g > 897g- 1, 2 HS đọc bài toán- HS nêu- Bài toán giải bằng hai phép tính- HS làm vở- 1 HS chữa bài.Bài giảiSố gam kẹo mẹ Hà đã mua là:130 x 4 = 520( g)Số gam bánh kẹo mẹ Hà đã mua là:175 + 520 = 695( g) Đáp số : 695g- HS nêu- HS nêu- Làm phiếu HTBài giảiĐổi: 1kg = 1000gSau khi làm bánh Lan còn lại số gam đ-ờng là: Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1- Chấm bài, chữa bài.* Bài 4:- HS thực hành cân các đồ dùng HT4/ Củng cố:+ Điền số: 1kg = .g 1000g = .kg+ Dặn dò: Ôn lại bài.1000- 400 = 600( g)Số gam đờng trong mỗi túi nhỏ là:600 : 3 = 200( g) Đáp số: 200 gam.- HS thực hành cân- Kiểm tra chéo số đo KL khi cânToán +Ôn tập : GamI. Mục tiêu- Củng cố về đơn vị đo KL gam kg. - Rèn KN tính giải toán kèm đơn vị đo KL.- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : 1 cân đĩa 1 cân đồng hồ.C- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động học Hoạt động dạy1. Tổ chức:2. Luyện tập* Bài tập 1 : Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm 125g . 215g 56g 45g 342g 342g - 42g- Nhận xét.* Bài tập 2- Mẹ mua 750 gam đờng, nhà em ăn hết 215 gam đờng. Hỏi nhà em còn bao nhiêu gam đ-ờng- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- GV nhận xét bài làm của HS* Bài tập 3- Thực hành cân 1 số đồ vật- GV nhận xét3. Củng cố, dặn dò- Hát- HS làm bài vào bảng con- 3 em lên bảng làm 125g < 215g 56g > 45g 362g = 300g + 62g- 1, 2 HS đọc bà toán- Mua 750g đờng, ăn hết : 215 g đờng- Còn bao nhiêu gam đờng ?- HS làm bài vào vở Bài giải Còn số gam đờng là : 750 - 215 = 535 ( gam ) Đáp số : 535 gam- Đổi vở nhận xét bài bạn- HS thực hành cân, sau đó đọc khối lợng- Nhận xét Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2- GV nhẫn ét chung tiết họcThứ ba ngày 5 tháng 12 năm 2006ToánTiết 67 : Bảng chia 9A- Mục tiêu- Thành lập bảng chia 9 dựa vào bảng nhân 9. Vận dụng bảng chia 9 để giải toán lời văn.- Rèn trí nhớ KN tính cho HS- GD HS chăm học.B- Đồ dùngGV : Các tấm bìa, mỗi tấm 9 chấm tròn. Bảng phụHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng nhân 9?- Nhận xét, đánh giá.3/ Bài mới:a) HĐ 1: Thành lập bảng chia 9.- Gắn 1 tấm bìa lên bảng: Lấy 1 tấm bìa 9 chấm tròn. Vậy 9 đợc lấy một lần bằng mấy?- Viết phép tính tơng ứng?- Trên tất cả các tấm bìa 9 chấm tròn, biết mỗi tấm 9 chấm tròn. Hỏi mấy tấm bìa?- Vậy 9 chia 9 đợc mấy?- Ghi bảng: 9 : 9 = 1+ Tơng tự GV HD HS thành lập các phép chia còn lại để hoàn thành bảng chia 9.- Luyện HTL bảng chia 9.b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1:- BT yêu cầu gì?- Tính nhẩm là tính ntn?- Nhận xét, cho điểm.* Bài 2: Tơng tự bài 1* Bài 3:- Bài toán cho biết gì?- Bài toán hỏi gì?- Hát- 3- 4 HS đọc- 9 lấy 1 lần bằng 9- 9 x 1 = 9- 1 tấm bìa- 9 : 9 = 1- HS đọc- Luyện dọc bảng chia 9- HS nêu- HS nêu- HS nhẩm KQ nêu KQ- HS thực hiện- HS nêu- HS nêu- Làm vởBài giải Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4: - Đọc đề?- Gọi 1 HS chữa bài- Chấm, chữa bài.4/ Củng cố:- Thi đọc thuộc lòng bảng chia 9- Dặn dò: Ôn lại bài.Mỗi túi số gạo là:45 : 9 = 5( kg) Đáp số: 5 kg- HS đọc- Lớp làm phiếu HTBài giảiSố túi gạo là:45 :9 = 5( túi) Đáp số: 5 túi.- HS thi đọcThứ t ngày 6 tháng 12 năm 2006ToánTiết 68: Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố phép chi trong bảng chia 9. Vận dụng để giải toán lời văn.- Rèn KN tính giải toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng chia 9?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:* Bài 1:- Nêu yêu cầu BT?- Nhận xét, đánh giá.* Bài 2: - X là thành phần nào của phép tính?- Nêu cách tìm X?- Chấm, chữa bài.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Hát2- 3 HS đọc- HS nêu- HS tính nhẩm nêu KQ- HS nêu- HS nêu- HS làm phiếu HT- 3 HS làm trên bảng- HS nêu- HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở.Bài giảiSố ngôi nhà đã xây đợc là: Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- BT yêu cầu gì?- Hình a) bao nhiêu ô vuông?- Tìm 1/9 số ô vuông ở hình a) ta làm ntn?+ Tơng tự HS làm các phần khác.4/ Củng cố:- Thi đọc HTL bảng chia 9+ Dặn dò: Ôn lại bài.36 : 9 = 4( nhà)Số ngôi nhà còn phải xây là:36 - 4 = 32( nhà) Đáp số: 32 ngôi nhà- HS làm miệng- Tìm 1/9 số ôvuông trong mỗi hình.- 18 ô vuông- Ta lấy 18 : 9 = 2( ô vuông)- HS thi đọcToán +Ôn : Bảng chia 9I. Mục tiêu- Củng cố bảng chia 9. Vận dụng bảng chia 9 để giải toán lời văn.- Rèn trí nhớ KN tính cho HS- GD HS chăm học.II. Đồ dùng GV : Nội dungHS : VởIII. Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Kiểm tra bài cũ- Đọc bảng chia 9B. Bài mới* Bài tập 1 : Tính nhẩm 27 : 9 = 90 : 9 = 63 : 9 = 36 : 9 = 45 : 9 = 81 : 9 =* Bài tập 2 : Tính 54 : 9 + 14 81 : 9 : 3 45 : 9 x 9 18 : 9 x 7* Bài tập 2Có 72 kg ngô, chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi bao nhiêu li - lô - gam ngô ?- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- 4, 5 HS đọc- Nhận xét- HS tính nhẩm- 4, 5 HS đọc kết quả- Nhận xét bạn 27 : 9 = 3 90 : 9 = 10 63 : 9 = 6 36 : 9 = 4 45 : 9 = 5 81 : 9 = 9- HS làm bài vào vở54 : 9 + 14 = 6 + 14 81 : 9 : 3 = 9 : 3 = 20 = 345 : 9 x 9 = 5 x 9 18 : 9 x 7 = 2 x 7 = 45 = 14- Đổi vở cho bạn, nhận xét- 2, 3 HS đọc bài toán- 72 kg ngô, chia đều vào 9 túi- Mỗi túi bao nhiêu li - lô - gam ngô ? Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5- HS làm bài vào vở- 1 em lên bảng làm Bài giải Mỗi túi số kg ngô là : 72 : 9 = 8 ( kg ) Đáp số : 8kgIV. Củng cố, dặn dò- GV nhận xét bài làm của HS- GV nhận xét tiết họcThứ năm ngày 7 tháng 12 năm 2006ToánTiết 69: Chia số hai chữ số cho số một chữ số.A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép chia số hai chữ số cho số một chữ số( chia hết chi d)- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ, Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD thực hiện phép chia.+ Phép chia 72 : 3- Gọi HS đặt tính theo cột dọc- Bắt đầu chia từ hàng chục của SBC- Y/ cầu HS lấy nháp để thực hiện tính chia, nếu HS lúng túng thì GV HD HS chia( Nh SGK)+ Phép chia 65 : 2( Tơng tự )b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1- Nêu yêu cầu BT?- Chữa bài, nhận xét.* Bài 2:- Đọc đề?- Nêu cách tìm một phần năm của một số?- hát 72 3 6 24 12 12 0- HS nêu- 3 HS làm trên bảng- Lớp làm phiếu HT- HS đọc- Ta lấy số đó chia cho số phần- HS làm vởBài giảiSố phút của 1/ 5 giờ là:60 : 5 = 12( phút) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6- Chấm, chữa bài.* Bài 3:- BT cho biết gì?- BT hỏi gì?- Chấm, chữa bài.3/ Củng cố:+ Lu ý cách đặt tính thực hiện tính.+ Dặn dò: Ôn lại bài. Đáp số: 12 phút.- HS nêu- HS nêu- 1 HS chữa bài- Lớp làm vở.Bài giảiTa có: 31 : 3 = 10( d1)Vậy thể may đợc nhiều nhất là 10 bộ quần áo còn thừa 1mét vải.Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2006ToánTiết 70 : Chia số hai chữ số cho số một chữ số ( Tiếp).A- Mục tiêu- HS biết thực hiện phép chia số hai chữ số cho số một chữ số( chia hết chi d)- Rèn KN tính toán cho HS- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng GV : Bảng phụ - Phiếu HT HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếuHoạt động dạy Hoạt động học1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra: Đặt tính rồi tính84 : 767 : 573 : 6- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ 1: HD HS thực hiện phép chia 78 : 4- GV ghi bảng phép tính- Yêu cầu HS đặt tính thực hiện tính- GV chữa bài , hớng dẫn HS còn lúng túng( Nh SGK)b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1:- Nêu yêu cầu BT?- 3 HS làm trên bảng- Chữa bài, cho điểm* Bài 2:- Hát3 HS làm trên bảng- Nhận xét, chữa bài.- HS đặt tính thực hiện tính ra nháp 78 4 4 19 38 36 2- HS nêu- Làm phiếu HT77 : 2 = 38( d1)86 : 6 = 14( d 2) Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7- Đọc đề?- Lớp bao nhiêu HS?- Loại bàn trong lớp là loại bàn ntn?- Nêu cách tìm số bàn?- Chấm bài, nhận xét* Bài 3: - BT yêu cầu gì?- GV HD hai cách vẽ:+ Vẽ hai góc vuông chung một cạnh của tứ giác.+ Vẽ hai góc vuông không chung cạnh4/ Củng cố:- Đánh giá bài làm của HS- Dặn dò: Ôn lại bài.78 : 6 = 13- HS đọc- 33 HS- Loại bàn hai chỗ ngồiBài giảiTa 33 : 2 = 16( d 1)Vậy số bàn cho 2 HS ngồi là 16 bàn, còn 1 HS nữa cần kê thêm 1 bàn. Số bàn cần là: 16 + 1 = 17 bànĐáp số: 17 bàn.- HS thực hành vẽ Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . Luyện tậpA- Mục tiêu- Củng cố về đơn vị đo KL gam và kg. Biết đọc KQ khi cân một vật và giải toán với các số đo khối lợng.- Rèn KN tính và giải toán.- GD HS. số: 200 gam. - HS thực hành cân- Kiểm tra chéo số đo KL khi cânToán +Ôn tập : GamI. Mục tiêu- Củng cố về đơn vị đo KL gam và kg. - Rèn KN tính và giải toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Củng cố đơn vị khối lượng Kilogam và Gam, Củng cố đơn vị khối lượng Kilogam và Gam, Củng cố đơn vị khối lượng Kilogam và Gam