Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

8 1,448 7
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 14:00

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số Tuần 5Thứ hai ngày 2 tháng 10 năm 2006ToánTiết 21: Nhân số hai chữ số với số một chữ số ( nhớ ) A. Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hành nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ ) - Củng cố về giải toán lời văn và tìm số bị chia cha biết.B- Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ, Phiếu HTHS : SGK C -Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2-Kiểm tra : Tính 33 x 3 34 x 2 3- Bài mới:a .HĐ1: Giới thiệu phép nhân 26 x 3 26 - HD đặt tính rồi tính x 3 78 - Tơng tự : 54 x 6 = ?b .HĐ2 : Thực hànhBài 1: TínhBài 2: Giải toán: - Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?- Chấm chữa bài.Bài 3 : Tìm x- Nêu cách tìm số bị chia?D- Các hoạt động nối tiếp:1.Củng cố: - Ôn bảng nhân 2, 3, 4, 5, 6.2 .Dặn dò : Ôn lại bài HĐ của tròHát- 2HS lên bảng- Lớp làm bảng con- 1HS lên bảng đặt tính rồi tính- Cả lớp làm bảng con- Nêu lại cách nhân ( 2HS )- Làm bài vào phiéu HT- 4HS lên bảng chữa bài- Làm bài vào vở - đổi vở KTBài giảiHai cuộn vải dài là:35 x 2 = 70 (m) Đáp số: 70 mét.- 2HS lên bảng chữa bàia) X : 6 = 12 b) X : 4 = 23 X = 12 x 6 X= 23 x 4 X = 72 X = 92Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp1Thứ ba ngày 3 tháng 10 năm 2006ToánTiết 22 : Luyện tập A. Mục tiêu: : - Củng cố cách thực hiện phép nhân số hai chữ số với số một chữ số ( nhớ ) - Ôn tập về thời gian ( xem đồng hồ và số giờ trong mỗi ngày )B- Đồ dùng dạy học: GV : Bảng phụ chép BT5 HS : SGKC -Các hoạt động dạy học chủ yếu: HĐ của thầy1- ổn định2-Kiểm tra : 18 x 4 = 99 x 3 = 3- Bài mới:Bài 1: Tính Bài 2 : Đặt tính rồi tính - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?Chấm chữa bài Bài3: Giải toán: Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?- Chấm chữa bài.Bài 4 : - GV đọc số giờ theo đề bàiD- Các hoạt động nối tiếp1. Củng cố:- Phép nhân nào KQ bằng nhau?2.Dặn dò : - Ôn lại bài HĐ của tròHát- 2HS lên bảng- Cả lớp làm bảng conThực hiện tính vào bảng con - chữa- Nêu cách nhân- Làm bài vào phiếu HT38 27 53x x x 2 6 476 162 212- Làm vở- 3HS lên bảng chữa bàiBài giảiSáu ngày số giờ là:24 x 6 = 144( giờ) Đáp số: 144 giờ- HS quay kim đồng hồ chỉ số giờ - Đọc giờ đã quay đợc- HS nối 2 phép nhân KQ bằng nhau2 x 3 6 x 4 5 x 66 x 5 3 x 2 4 x 6Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp2Thứ t ngày 4 tháng 10 năm 2006Toán Tiết 23: Bảng chia 6 A. Mục tiêu: - HS dựa vào bảng nhân 6 để lập bảng chia 6 và học thuộc bảng chia 6 - Thực hành chia trong phạm vi 6 và giải toán lời văn (về chia thành 6 phần bằng nhau và chia theo nhóm 6 B. Đồ dùngGV: Các tấm bìa, mỗi tấm 6 chấm tròn. Bảng phụHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tổ chức:2/ Kiểm tra:- Đọc bảng nhân 6?- Nhận xét, cho điểm.3/ Bài mới:a) HĐ1: HD lập bảng chia6:- Lấy 1 tấm bìa 6 chấm tròn. " 6 lấy 1 lần đợc mấy?"- Ghi bảng 6 x 1 = 6- 6 chấm tròn, chia thành các nhóm, mỗi nhóm 6 chấm. Đợc mấy nhóm?- Ghi bảng : 6 : 6 = 1- GV làm tơng tự với các phép tính còn lại để hoàn thành bảng chia 6* Luyện HTL bảng chia 6b) HĐ 2: Luyện tập* Bài 1: Tính nhẩm- Tính nhẩm là tính ntn?- Nhận xét, cho điểmBài 2: Tính nhẩm- Đọc đề?- Từ một phép nhân ta đợc viết đợc thành mấy phép chia?* Củng cố mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia: Lấy tích chia cho thừa số này thì đợc thừa số kia.* Bài 3:- BT yêu cầu gì?- BT hỏi gì?- Hát- 2 HS đọc- Nhận xét- 6 lấy 1 lần đợc 6- Đợc 1 nhóm- Đọc bảng chia 6( Đọc CN + ĐT)6 : 6 = 112 : 6 = 218 : 6 = 3 .60 : 6 = 10- Nghĩ trong đầu và ghi KQ ra giấy.- HS nêu KQ- HS đọc- Làm miệng6 x 4 = 24 6 x 2 = 1224 : 6 = 4 12 : 2 = 6 24 : 4 = 6 12 : 6 = 2- Đọc đề- HS nêu- Làm vởBài giảiĐộ dài của mỗi đoạn dây đồng là:48 : 6 = 8( cm) Đáp số: 8 cm.Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp3- Chấm bài, nhận xét.4/ Củng cố:- Đồng thanh bảng chia 6?* Dặn dò: Ôn bảng chia 6- HS đọcToán ( Tăng )Ôn : Nhân số hai chữ số với số một chữ số (Có nhớ)A. Mục tiêu: : - Củng cố cách thực hiện phép nhân số hai chữ số với số một chữ số (có nhớ )- Ôn tập về thời gian ( xem đồng hồ và số giờ trong mỗi ngày )B- Đồ dùng dạy học: Bảng phụ chép BT5C -Các hoạt động dạy học chủ yếu : HĐ của thầy1- ổn định 2-Kiểm tra : 18 x 4 = 99 x 3 = 3- Bài mới:Bài 1: Tính Bài 2 : Đặt tính rồi tính - Nêu cách đặt tính và thứ tự thực hiện phép tính?Chấm chữa bài Bài3: Giải toán: Bài toán cho biết gì ? hỏi gì ?- Chấm chữa bài.Bài 4 : - GV đọc số giờ theo đề bàiD- Các hoạt động nối tiếp1. Củng cố:- Phép nhân nào KQ đúng?2.Dặn dò : - Ôn lại bài HĐ của tròHát- 2HS lên bảng- Cả lớp làm bảng conThực hiện tính vào bảng con - chữa- Nêu cách nhân- Làm bài vào phiếu HT38 27 53x x x 2 6 476 162 212- Làm vở- 3HS lên bảng chữa bàiBài giảiSáu ngày số giờ là:14 x 6 = 84( giờ) Đáp số: 84 giờ - HS quay kim đồng hồ chỉ số giờ - Đọc giờ đã quay đợc- HS điền đúng(Đ), sai(S)33 x 3 = 36 (S)12 x 5 = 60 ( Đ )25 x 4 = 80 ( S )24 x 6 = 84 ( Đ )22 x 7 = 104 ( S )Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp4Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2006ToánTiết 24: Luyện tậpA- Mục tiêu:- Củng cố về cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6- Nhận biết 1/6 của một hình chữ nhật trong một số trờng hợp đơn giản.- Rèn KN tính và giải toán- GD HD chăm học toán.B- Đồ dùng : GV : Bảng phụ- Phiếu HTHS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tổ chức:2/ kiểm tra:- Đọc bảng chia 6?- Nhận xét- cho điểm.3/ Bài mới:* Bài 1, 2: Tính nhẩm- Treo bảng phụ- Nhận xét, cho điểm* Bài 3:- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Tóm tắt và giải bài toán vào vở- Chấm bài, nhận xét.* Bài 4:- Nêu câu hỏi+ Đã tô màu vào 1/6 hình nào?4/ Củng cố:* Trò chơi: Ai nhanh hơn?- GV hỏi bất kì phép tính trong bảng chia 6, bạn nào nói nhanh kết quả bạn đó thắng, bạn nào chậm hơn bạn đó thua* Dặn dò: Ôn bảng chia 6Hát- 2, 3 HS đọc- Nhận xét- Đọc phép tính và nêu KQ- Nhận xét+ HS đọc bài toán- Biết : May 6 bộ quần áo hết 18m- Hỏi : Mỗi bộ hết mấy mét ?- HS làm vở- 1 HS chữa trên bảng Tóm tắtMay 6 bộ : 18mMỗi bộ hết .m ?Bài giảiMay mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:18 : 6 = 3(m)Đáp số: 3 mét vải.- Quan sát tranh và trả lời miệng- Đã tô màu vào 1/6 hình 2 và hình 3.- HS 1: Nêu phép chia 6- HS 2: Nêu KQ- HS chơi trò chơiGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp5Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2006ToánTiết 25: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số.A- Mục tiêu:- Biết cách tìm một trong các thành phần bằng nhau của một số.ứng dụng giải bài toán lời văn.- Rèn KN tính và giải toán- GD HS chăm học toán.B- Đồ dùng: GV : 12 cái kẹo - Bảng phụ.HS : SGKC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tổ chức:2/ Bài mới:a) HĐ 1: HD tìm một trongcác thành phần bằng nhau của một số:- Nêu bài toán ( Nh SGK)- Làm thế nào để tìm 1/3 của 12 cái kẹo ?- Vẽ đồ nh SGK- Muốn tìm 1/3 của 12 cái kẹo ta làm ntn?- Muốn tìm 1/4 của 12 cái kẹo ta làm ntn?b) HĐ 2: Thực hành:* Bài 1: Treo bảng phụ- Đọc đề?- Nhận xét, chữa bài.* Bài 2:- BT yêu cầu gì?- Chấm bài, nhận xét.3/ Củng cố:- Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta làm ntn?* Dặn dò: Ôn lại bài.- Hát- Đọc bài toán- Lấy 12 cái kẹo chia thành 3 phần bằng nhau, mỗi phần là 1/3 số kẹo cần tìm.- HS nêu bài giải:Chị cho em số kẹo là:12 : 3 = 4( cái kẹo) Đáp số: 4 cái kẹo- Lấy 12 cái kẹo chia thành 4 phần bằng nhau, mỗi phần là 1/4 số kẹo.- Đọc đề- Nhẩm miệng- Nêu KQ1/2 của 8 kg là 4kg1/5 của 35 m là 7m1/4 của 24l là 6l- Đọc đề- Tóm tắt- Làm vởBài giảiSố mét vải xanh bán đợc là:40 : 5 = 8( m)Đáp số: 8 mét- Hs nêuGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp6Toán ( Tăng)Ôn bảng chia 6A- Mục tiêu:- Củng cố về cách thực hiện phép chia trong phạm vi 6- Nhận biết 1/6 của một hình chữ nhật trong một số trờng hợp đơn giản.- Rèn KN tính và giải toán- GD HD chăm học toán.B- Đồ dùng : - Bảng phụ- Phiếu HTC- Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1/ Tổ chức:2/ kiểm tra:- Đọc bảng chia 6?- Nhận xét- cho điểm.3/ Bài mới:* Bài 1, 2: Tinh nhẩm- Treo bảng phụ- Nhận xét, cho điểm* Bài 3:- Đọc đề? Tóm tắt?- Chấm bài, nhận xét.Bài 4: Treo bảng phụ- Đọc đề?- Chữa bài, nhận xét4/ Củng cố:* Trò chơi: Ai nhanh hơn?* Dặn dò: Ôn bảng chia 6Hát- 2-3 HS đọc- Nhận xét- Đọc phép tính và nêu KQ:Ví dụ:4 x 6 = 2424 : 6 = 45 x 6 = 3030 : 5 = 6- Nhận xét- Làm vở- 1 HS chữa trên bảngBài giảiMay mỗi bộ quần áo hết số mét vải là:18 : 6 = 3(m)Đáp số: 3 mét vải.- Làm phiếu HtBài giảiĐộ dài của mỗi đoạn dây đồng là:48 : 6 = 8( cm) Đáp số: 8 cm.- HS 1: Nêu phép chia 6- HS 2: Nêu KQGiáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp7Giáo án Toán lớp 3 - Kim Thị Ngọc Diệp8 . )Ôn : Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (Có nhớ)A. Mục tiêu: : - Củng cố cách thực hiện phép nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ. hai ngày 2 tháng 10 năm 2006ToánTiết 21: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ ) A. Mục tiêu: Giúp HS: - Biết thực hành nhân số có hai chữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số, Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Từ khóa liên quan