Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1

127 261 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 18:32

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG THIẾT KẾ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỰ HỌCPHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN, CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10, TẬP 1 LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG THIẾT KẾ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỰ HỌCPHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10, TẬP 1 LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) MÃ SỐ: 60 14 01 11 Người hướng dẫn khoa học: TS. Tôn Quang Cường TS. Dương Tuyết Hạnh HÀ NỘI – 2015 i LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập tại trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN nói chung và triển khai đề tài Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ Văn 10, tập 1) nói riêng, tác giả đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ. Tôi xin được dành những dòng chữ đầu tiên của luận văn này để bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc tới các Thầy, Cô giáo - những người thầy nhiệt tình, tận tâm đã để lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp trong suốt 6 năm tôi học tập tại đây. Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Tôn Quang Cường và TS. Dương Tuyết Hạnh - người hướng dẫn khoa học đã chỉ bảo, động viên, khích lệ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện đề tài. Xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp đang giảng dạy tại trường THPT Kim Liên (Hà Nội), trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng (Hà Nội), trường THPT Mông Dương (Quảng Ninh) đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình triển khai đề tài. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn gia đình, người thân và bạn bè đã dành cho tôi sự quan tâm khích lệ và chia sẻ trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng luận văn khó tránh khỏi thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các Thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp để luận văn ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Phạm Thị Phương Nhung ii DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Viết tắt Viết đầy đủ CNTT Công nghệ thông tin ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo Glossary Bảng chú giải thuật ngữ GV Giáo viên HS Học sinh LMS Learning Management System (Hệ thống quản lý học tập) MS Microsoft Nxb Nhà xuất bản PPDH Phương pháp dạy học SGK Sách giáo khoa STT Số thứ tự THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông Tr. Trang TS Tiến sĩ VHDG Văn học dân gian Wiki Từ điển mở iii MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt trong luận văn ii Mục lục iii Danh mục bảng v Danh mục sơ đồ, biểu đồ, hình ảnh vi MỞ ĐẦU 7 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 14 1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 14 1.1.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình tự học 14 1.1.2. Ứng dụng E-Learning trong dạy học 19 1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài 28 1.2.1. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học phát huy tính tích cực của HS. 28 1.2.2. Thực trạng dạy – học tự học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ tự học môn Ngữ văn hiện nay của trường phổ thông 30 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 38 Chương 2: THIẾT KẾ VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TỰ HỌC PHẦN VHDG (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10, TẬP 1) TRÊN HỆ QUẢN LÝ HỌC TẬP MOODLE 40 2.1. Phân tích nội dung chương trình phần VHDG ( Chương trình Ngữ văn 10, tập 1) 40 2.1.1. Vị trí 40 2.1.2. Cấu trúc nội dung 40 2.2. Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần VHDG (Chương trình Ngữ văn 10, tập 1) trên LMS Moodle 42 2.2.1. Hệ thống quản lý học tập Moodle 42 2.2.2. Những yêu cầu chung khi thiết kế khóa học: 46 iv 2.2.3. Khả năng áp dụng khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần VHDG (Chương trình Ngữ văn 10, tập 1) trên LMS Moodle 47 2.2.4. Quy trình thiết kế 50 2.3. Hướng dẫn tổ chức hoạt động hỗ trợ tự học trên khóa học VHDG 66 2.3.1. Bước 1: Giới thiệu khóa học 67 2.3.2. Bước 2: Khai thác khóa học 72 2.3.3. Bước 3: Kiểm tra, đánh giá 81 2.4. Khâu đánh giá khóa học 82 TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 83 Chương 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 85 3.1. Mục đích thực nghiệm 85 3.2. Đối tượng thực nghiệm 85 3.3. Nội dung thực nghiệm và tiến hành thực nghiệm 87 3.3.1. Nội dung thực nghiệm 87 3.3.2. Tiến hành thực nghiệm 87 3.4. Kết quả thực nghiệm sư phạm 88 3.4.1. Dự giờ, phỏng vấn, đánh giá sự tích cực và khả năng tiếp thu của HS 89 3.4.2. Đánh giá kết quả học tập của HS 90 3.4.3. Kết quả phản hồi qua phiếu điều tra 92 TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 94 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 101 v DANH MỤC BẢNG Bảng: 1.1. Sự khác biệt giữa lớp học E-learning và lớp học truyền thống 23 Bảng: 1.2. Phân biệt dạy học học đồng bộ và dạy học không đồng bộ. 26 Bảng 1.3 .Kết quả điều tra nhận thức của học sinh THPT về tác dụng của tự học 31 Bảng 1.4. Kết quả điều tra việc rèn kĩ năng tự học Ngữ văn cho học sinh THPT 33 Bảng 1.5. Kết quả điều tra các nguồn hỗ trợ được HS tìm kiếm khi gặp khó khăn trong tự học 36 Bảng 1.6. Kết quả điều tra về các phương thức kết nối giữa HS và GV trong quá trình tự học 37 Bảng: 2.1. Thống kê chi tiết học phần VHDG (SGK Ngữ văn 10- Cơ bản) 41 Bảng: 2.2. Yêu cầu thiết kế của khóa học E-learning 46 Bảng: 2.3. Mục tiêu khóa học VHDG trên LMS Moodle 51 Bảng 2.4: Nội dung hoạt động triển khai trong khối tự học, tự nghiên cứu 56 Bảng: 2.5. Nội dung chủ đề khóa học VHDG 58 Bảng: 2.6. Hoạt động của GV trong khóa học trên LMS Moodle 65 Bảng: 2.7. Hoạt động của HS trong khóa học trên LMS Moodle 66 Bảng 2.8 : Hoạt động của GV và HS trong bước giới thiệu khóa học 67 Bảng: 2.9. Hoạt động của GV và HS trong bước khai thác khóa học 75 Bảng: 2.10. Hoạt động của GV và HS trong bước khai thác chủ đề Truyền thuyết 78 Bảng: 3.1. So sánh trình độ HS trước khi dạy thực nghiệm 86 Bảng 3.2: So sánh kết quả học tập sau khi dạy thực nghiệm 90 Bảng: 3.3. Kết quả phản hồi về hiệu quả khóa học sau thực nghiệm 92 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ: 1.1. Chu trình tự học 11 Sơ đồ: 1.2. Quá trình dạy tự học và năng lực hình thành 12 Sơ đồ: 1.3. Tổng quan về quá trình tổ chức dạy học tự học 19 Sơ đồ: 1.4. Mô hình hệ thống E-Learning 21 Sơ đồ: 2.1. Mô hình khóa học theo chủ đề 52 Sơ đồ: 2.2. Mô hình khóa học theo tuần 53 Sơ đồ: 2.3. Cấu trúc nội dung khóa học VHDG trên LMS Moodle 55 Biểu đồ: 3.1. So sánh kết quả học tập trước khi dạy thực nghiệm 86 Biểu đồ: 3.2. So sánh kết quả học tập sau khi dạy thực nghiệm 91 Hình: 2.1. Khóa học thiết lập theo chủ đề 52 Hình: 2.2. Khóa học thiết lập theo tuần 53 Hình: 2.3. Màn hình truy cập khóa học 68 Hình: 2.4. Màn hình đăng nhập khóa học 69 Hình: 2.5. Màn hình giao diện chính của khóa học 69 Hình: 2.7. Màn hình phân nhóm học tập 71 Hình: 2.8. Màn hình thêm học sinh vào nhóm học tập 72 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước vào thế kỷ 21, sự bùng nổ của CNTT nói riêng và Khoa học công nghệ nói chung đang tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả các ngành trong đời sống xã hội và mang lại nhiều lợi thế cho dạy học. Trong bối cảnh đó, để giáo dục phổ thông đáp ứng được đòi hỏi cấp thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta cần đổi mới PPDH theo hướng vận dụng CNTT và các trang thiết bị dạy học hiện đại phát huy mạnh mẽ tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành để nâng cao chất lượng dạy học. Chỉ thị 29/2001/CT 7/2001 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chỉ rõ: “CNTT là phương tiện để tiến tới một “xã hội học tập”. Mục đích của việc làm này chính là để góp phần đổi mới PPDH, nâng cao tính trực quan sư phạm, phát huy tiềm năng cá nhân, tạo ra môi trường lí tưởng cho hoạt động dạy học, tăng cường tính tích cực, chủ động của HS, “hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động” [6, tr. 26]. Song song với những yêu cầu thay đổi của quy trình dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, với phương châm “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, cơ sở vật chất của ngành giáo dục hiện nay đã có những sự chuyển biến tích cực. Bắt đầu từ năm 2009, Bộ GD&ĐT đã phối hợp Tổng công ty Viễn thông Quân đội Viettel triển khai mạng giáo dục kết nối Internet băng thông rộng miễn phí đến các cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non, tiểu học, THCS và THPT, các phòng GD và ÐT, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng. Một tín hiệu đáng mừng là hiện nay website của các trường học đã trở nên phổ biến. Nó không chỉ đóng vai trò cung cấp thông tin hoạt động của nhà trường mà còn tạo tiền đề, cơ sở để tích hợp triển khai các hoạt động dạy học qua E-learning. Thêm vào đó, việc “Bồi dưỡng khả năng ứng dụng CNTT trong dạy học” cho cán bộ GV cũng được đầu tư triển khai trên diện rộng. Đây chính là những tiền đề vật chất vững 8 chắc giúp nâng cao tiềm lực của người GV, tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT vào quá trình dạy - học. Khi nghiên cứu thực tế giáo dục tại Việt Nam hiện nay chúng ta không thể phủ nhận những kết quả đáng mừng từ định hướng đổi mới mục tiêu, phương pháp dạy học. Tuy nhiên, hầu như chúng ta mới chỉ chú trọng đến việc tích cực hóa hoạt động học tập trên lớp còn việc tự học của học sinh ở nhà lại là một vấn đề vẫn còn đang bỏ ngỏ. Các phong trào dạy thêm, học thêm vốn là một vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục nhưng khi thẳng thắn nhìn nhận thì nguyên nhân của tình trạng này cũng xuất phát một phần từ nhu cầu của phụ huynh cần có người định hướng hoạt động học tập ở nhà cho con em mình. Chính vì vậy, tận dụng những thế mạnh của công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ hoạt động tự học của học sinh là vấn đề tất yếu cần khai thác trong một xã hội công nghệ thông tin như hiện nay. Trong chương trình phổ thông, Ngữ văn mang đặc thù của một bộ môn khoa học xã hội nhân văn. Đây là bộ môn có tính chất công cụ và hướng tới việc giáo dục thẩm mĩ của con người. Do đó, nhiệm vụ của chương trình Ngữ Văn không chỉ là cung cấp những kiến thức có sẵn về văn học mà quan trọng hơn là đào tạo kỹ năng đọc-hiểu, cảm thụ văn bản và năng lực sử dụng ngôn ngữ như một công cụ hữu dụng trong đời sống. Nói cách khác trọng tâm của dạy và học Ngữ văn hiện nay phải hướng đến tính tích cực, khám phá, sáng tạo của người học chứ không phải gò ép HS trong những khuôn mẫu có sẵn. Hơn thế nữa, thời lượng dạy học trên lớp là có hạn trong khi năng lực cảm thụ văn học đòi hỏi một quá trình lâu dài. Với 45 phút trên lớp, GV không thể vừa truyền tải kiến thức vừa theo sát được sức học, khả năng cảm thụ của từng HS. Khối lượng kiến thức nặng lại phải dồn ép trong một thời gian ngắn dễ dẫn đến việc HS cảm thấy mệt mỏi, chán nản với những giờ học khô cứng. Chính vì vậy, khi nghiên cứu chương trình Ngữ văn chúng tôi nhận thấy đây là mảnh đất giàu tiềm năng để khai thác những tiến bộ CNTT hỗ trợ hoạt [...]... luận văn được trình bày theo 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Chương 2: Thiết kế và tổ chức các hoạt động hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) trên hệ quản lý học tập (LMS) Moodle Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 13 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1. 1 Cơ sở lý luận của đề tài 1. 1 .1 Cơ sở lý thuyết của quá trình tự học 1. 1 .1. 1 Khái... quả của việc áp dụng khóa học trực tuyến trong hỗ trợ tự học phần VHDG (Chương trình SGK Ngữ văn 10 – Ban cơ bản) 12 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Khả năng ứng dụng khóa học trực tuyến trong tổ chức hoạt động tự học phần VHDG (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) - Phạm vi nghiên cứu: Phần VHDG (Chương trình SGK Ngữ văn 10 , tập 1) 5 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng một số... việc thiết kế khóa học trực tuyến với vai trò công cụ hỗ trợ tự học phần VHDG thuộc chương trình Chương trình SGK lớp 10 – Ban cơ bản một cách đồng bộ Vì thế đề tài Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) có giá trị thực tiễn mới mẻ của nó 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu của đề tài: thiết kế và đề xuất quy trình tổ chức... hỗ trợ tự học phần VHDG (Chương trình SGK Ngữ văn 10 – Ban cơ bản) trên LMS Moodle - Mục tiêu cụ thể: + Khẳng định vai trò của ứng dụng CNTT trong việc tăng cường hiệu quả học tập cho HS + Thiết kế khóa học trực tuyến và quy trình sử dụng để hỗ trợ tự học phần VHDG trên cơ sở sử dụng hệ thống quản lý học tập Moodle + Thiết kế, tổ chức một khóa học mẫu trong dạy học phần VHDG (Chương trình SGK Ngữ văn. .. tử hỗ trợ dạy học phần Văn học dân gian, Ngữ văn lớp 10 nhằm nâng cao hiệu quả dạy học cũng đưa ra một hướng ứng dụng CNTT mới trong hỗ trợ dạy học Trong đề tài khóa luận tốt nghiệp Ứng dụng Công nghệ thông tin (Elearning) trong dạy học phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10 Ban cơ bản) tác giả Phạm Thị Phương Nhung đã đưa ra những vấn đề về thiết kế và quy trình ứng dụng khóa học trực tuyến. .. với khái niệm tự học Đơn cử như: tự học, học tập độc lập, người học tự kiểm soát, hướng dẫn bản thân, học tập phi truyền thống, học tập mở, tham gia học tập, tự học, tự giáo dục, học tập tự tổ chức, tự học theo kế hoạch, tự chịu trách nhiệm về việc học, tự học và tự dạy… Khi đi vào nghiên cứu sâu hơn, Brockett & Hiemstra quan niệm có 2 đặc điểm của tự học là: đặc điểm bên trong - tính tự định hướng... quá trình tổ chức dạy học tự học dưới đây: Dạy học tự học Tự học độc lập, theo nhóm… Chuẩn và Mục tiêu môn học Nội dung môn học Bài tập, dự án, nghiên cứu… Tự học có hướng dẫn Năng lực người học Tự học trên lớp, ngoài lớp Kiến thức nền của người học Hỗ trợ tự học Thời lượng Tự học theo năng lực Quản lí quá trình tự học Kiểm tra, đánh giá Hồ sơ tự học CSVC, điều kiện Nguồn:Tổ chức hoạt động tự học cho... chưa hỗ trợ HS tự học, tự đánh giá kết quả học tập, cũng như giúp HS tìm kiếm những kiến thức mới Vì vậy vấn đề đặt ra là cần phải thiết kế một quy trình dạy học hỗ trợ tự học đồng bộ trên cơ sở những tài nguyên CNTT có sẵn giúp khắc phục tối đa những tồn tại đã nêu ở trên 9 Xuất phát từ tất cả những lý do trên, chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần Văn học. .. phần Văn học dân gian (Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) trên cơ sở sử dụng hệ thống Moodle Đây là một hướng đi mới với mong muốn đưa ra một quy trình ứng dụng hệ thống quản lý học tập trong một nội dung cụ thể, góp phần để việc ứng dụng CNTT phát huy hơn nữa hiệu quả hỗ trợ tự học trong thực tiễn giảng dạy hiện nay 2 Lịch sử vấn đề 2 .1 Các công trình nghiên cứu ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học Trên thế... và tự tổ chức của người học (để tự học) 1. 1 .1. 3 Chu trình tự học  Đối với HS Tự học là một chu trình gồm ba giai đoạn: Giai đoạn 1- Tự nghiên cứu: Người học tự tìm tòi, quan sát, mô tả, giải thích, phát hiện vấn đề, định hướng, giải quyết vấn đề, tự tìm ra kiến thức mới (chỉ mới đối với người học) và tạo ra sản phẩm ban đầu (sản phẩm thô) có tính chất cá nhân Giai đoạn 2 - Tự thể hiện: Người học tự . HỌC PHẦN VHDG (CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 , TẬP 1) TRÊN HỆ QUẢN LÝ HỌC TẬP MOODLE 40 2 .1. Phân tích nội dung chương trình phần VHDG ( Chương trình Ngữ văn 10 , tập 1) 40 2 .1. 1. Vị trí 40 2 .1. 2 HỖ TRỢ TỰ HỌCPHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 , TẬP 1 LUẬN VĂN THẠC SỸ SƯ PHẠM NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) MÃ SỐ: 60 14 01. HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ PHƯƠNG NHUNG THIẾT KẾ KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN HỖ TRỢ TỰ HỌCPHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN, CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 10 , TẬP 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1, Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1, Thiết kế khóa học trực tuyến hỗ trợ tự học phần văn học dân gian chương trình Ngữ văn 10, tập 1

Từ khóa liên quan