Giáo án môn toán tiểu học

2 3,226 5
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:54

- Rèn kỹ năng nhân nhân với số có hai, ba chữ số.-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan.-Rèn giải toán có lời văn. Toán tc ( 27) LUYỆN TẬPI Mục tiêu :- Rèn kỹ năng nhân nhân với số có hai, ba chữ số.-Hs vận dụng kiến thức một tổng (một hiệu) chia cho một số để giải các bài toán có liên quan.-Rèn giải toán có lời văn.II Các hoạt động dạy và học :Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Nêu mục tiêu của tiết họcB. Hướng dẫn hs luyện tậpBài tập 1:Tính diện tích của hai hình chữ nhật rồi so sánh diện tích của hai hình* Hình ABCD có chiều dài 234 m, chiều rộng 82m* Hình MNPQ có chiều dài bằng ½ chiều dài của hình ABCD, chiều rộng gấp đôi chiều rộng của hình chữ nhật MNPQ- Hs làm bảng đặt tính nháp trên bảng, gv giữ lại để củng cố cách nhân.- Gọi hs các nhóm trình bày kết quả làm việc.- Kiểm tra bài làm trên bảng, gv kết hợp củng cố kthức về nhân với số có 2, 3 chữ số, diện tích HCN- Cho hs so sánh hai diện tích và rút ra kết luậnôiTrong một tích,nếu ta chia thừa số này và nhân thừa số kia với cùng một số > 1 thì tích sẽ không thay đổi.Bài 2 :Tính giá trị biểu thức sau bằng hai cách:(248 + 524) : 4 297 : 3 + 318 : 3- Gọi hs nhắc lại qui tắc chia một tổng ( hiệu) cho một số- Hướng dẫn chấm chữaBài 3 :Một phân xưởng ngày đầu sx được 105 sphẩm, ngày thứ hai sx 110 sphẩm, ngày thứ ba sx 85 sphẩm.Số sphẩm này được đóng vào các hộp , mỗi hộp có 5 sphẩm. Hỏi số sphẩm đó đóng được mấy hộp ?- Cho hs thảo luận nhóm tìm hai cách giải- Hd chấm chữaC . Củng cố : Nhận xét tiết học+ Hs hđộng nhóm đôi:Hai hs làm bảng , mỗi em tính diện tích của một hình* Diện tích HCN ABCD = 234 x 82=19188 m2*Chiều dài HCN MNPQ = 234 :2 = 117m Chiều rộng HCNMNPQ= 82 x 2 = 164 m Diện tích HCN MNPQ = 117x 164 =19188m2+ hs nhắc lại qui tắc Hai hs làm bảng , cả lớp làm vở.- Hs thảo luận , giải vào vở bằng một cách,hai hs làm bảng mỗi em giải một cách Toán tc ( 28) LUYỆN TẬP I Mục tiêu :- Rèn kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.- Củng cố kỹ năng giải toán tổng hiệu- Củng cố tính chất một tổng ( hiệu) chia cho một sốII Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA . Nêu mục tiêu tiết học :B . Hướng dãn hs luyện tập:Bài1: Đặt tính rồi tính :45879 :8 657489:9 , 120483:6-Lần lượt cho hs làm bảng conBài2 :Một lớp có 38 hs, số hs nam nhiều hơn nữ 6 em . Tính số hs nam, hs nữ của lớp đó ?- GV hd hs tìm dạng toán , chỉ ra hai số cần tìm , số lớn, số bé, tổng, hiệuBài 3 :Một khu đất hcn có chu vi 458m, dài hơn rông 46m. Tính diện tích khu đất đó?- Cho hs thảo luận nhóm tìm ra dạng toán , số lớn, số bé, tổng , hiệu - Hd chấm chữaBài4:Tính giá trị biểu thức bằng hai cách( 14578+ 45789) :2871524: 9 – 263097 :9- Hd chấm chữa C . Củng cố :Nhắc lại hai cách giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng?Nhắc lại qui tắc chia một tổng ( hiệu) cho một số- Nhận xét tiết học- Hs làm bảng con- Hs đọc đề- Hs thảo luận nhóm 4 tìm ra dạng toán và các yếu tố có trong bài toán- Hai hs làm bảng, một em giải bài2, một em giải bài 3- Hai hs làm bảng , cả lớp làm vở- Hs trả lời . các bài toán có liên quan.-Rèn giải toán có lời văn.II Các hoạt động dạy và học :Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA. Nêu mục tiêu của tiết họcB. Hướng. cách Toán tc ( 28) LUYỆN TẬP I Mục tiêu :- Rèn kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có một chữ số.- Củng cố kỹ năng giải toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn toán tiểu học, Giáo án môn toán tiểu học, Giáo án môn toán tiểu học