Giáo án toán học kỳ II

123 755 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:54

Giáo án toán học kỳ II Ti ế t 46 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng SáuThứ………ngày……… tháng……….năm 2006LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU :Giúp HS củng cố về :• Tìm số hạng trong một tổng .• Phép trừ trong phạm vi 10 .• Giải bài toán có lời văn .• Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn .II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Đồ dùng phục vụ trò chơi .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS lên bảng làm bài tập và phát biểu qui tắc tìm số hạng chưa biêt trong một tổng .Tìm x : x + 8 = 19 x + 13 = 38 41 + x = 75 - Nhận xét và cho điểm HS .2. Dạy học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : GV giới thiệu ngắn gọn tên bài và ghi bảng .2.2 Luyện tập : Bài 1 : - Yêu cầu HS tự làm bài .- Hỏi : a) Vì sao x = 10 - 8 .- Nhận xét và cho điểm HS . - HS làm bài, 3 HS lên bảng làm .- Vì x là số hạng cần tìm, 10 là tổng, 8 là số hạng đã biết. Muốn tìm x ta lấy tổng ( 10 ) trừ số hạng đã biết (8).Bài 2 :Bài 3 :Trang 117- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả vào bài . - Hỏi : Khi đã biết 9 + 1 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 – 9 và 10 – 1 được không ? vì sao ? - Làm bài, 1 HS đọc chữa bài. 2 HS ngồi cạnh đổi chéo vở để kiểm tra lẫn nhau .- Khi đã biết 9 + 1 = 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 trừ đi 9 là 1 và 10 trừ đi 1 là 9, vì 1 và 9 là hai số hạng trong phép cộng 9 + 1 = 10. Lấy tổng trừ số hạng này sẽ được số hạng kia . Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu- Yêu cầu HS nhẩm và ghi ngay kết quả .- Hỏi : Hãy giải thích vì sao 10 – 1 – 2 và 10 – 3 có kết quả bằng nhau . - HS làm bài cá nhân. 1 HS đọc chữa bài. HS tự kiểm tra bài mình .- Vì 3 = 2 + 1 .Bài 4 :- Gọi HS đọc đề bài .- Bài toán cho biết gì ?- Bài toán hỏi gì ?- Để biết có bao nhiêu quả quýt ta làm như thế nào ?- Tại sao ?- Yêu cầu HS làm bài vào vở. Sau đó kiểm tra và cho điểm . - HS đọc đề bài .- Cam và quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam .- Hỏi số quýt .- Thực hiện phép tính 45 – 25 .- Vì 45 là tổng số cam và quýt, 25 là số cam. Muốn tính số quýt ta phải lấy tổng ( 45) trừ đi số cam đã biết ( 25 ).- HS làm bài, hai HS ngồi cạnh nhau đổi chéo vở để kiểm tra bài của nhau. Bài 5 :- Yêu cầu HS tự làm bài . - C x = 0 .2.3 Củng cố , dặn dò :• Trò chơi : Hoa đua nở .• Chuẩn bò : - 2 cây cảnh có đánh số 1 , 2- Một số bông hoa cắt bằng giấy màu trên đó có ghi các bài toán về tìm x. Chẳng hạn :Trang 118 40 8 32Ti ế t 47 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu x + 3 = 18 x + 14 = 39 x = 18 – 3 x = 39 – 14 x = 15 x = 25• Cách chơi : chia lớp thành 2 đội. Lần lượt từng đội cử người lên bốc hoa trên bàn GV. Khi đã lấy được hoa, người chơi đọc to bài toán tìm x ghi trên bông hoa. Sau khi đọc xong phải trả lời ngay bài toán đó giải đúng hay sai. Nếu trả lời đúng thì được cài bông hoa lên cây của mình. Nếu trả lời sai thì bông hoa đó không được cài. Kết thúc, đội nào có nhiều hoa hơn là đội thắng cuộc.IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 2006 SỐ TRÒN CHỤC TRỪ ĐI MỘT SỐ I. MỤC TIÊU :Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép trừ có số bò trừ là số tròn chục, số trừ là số có một hoặc hai chữ số ( có nhớ ) .• Củng cố cách tìm một số hạng chưa biết khi biết tổng và số hạng kia .II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Que tính . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Giới thiệu bài : Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học về phép trừ có dạng : Số tròn chục trừ đi một số .2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu phép trừ : 40 – 8 Bước 1 : Nêu vấn đề - Nêu bài toán : có 40 que tính, bớt đi 8 que - Nghe và phân tích bài toán . Trang 119 40 8 32 60 9 51 50 5 45 90 2 88 40 18 22Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáutính. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính ?- Yêu cầu HS nhắc lại bài toán .- Hỏi : Để biết có bao nhiêu que tính ta làm thế nào ?- Viết lên bảng : 40 – 8 .Bước 2 : Đi tìm kết quả - Yêu cầu HS lấy 4 bó que tính. Thực hiện thao tác bớt 8 que để tìm kết quả .- Còn lại bao nhiêu que tính ?- Hỏi : Em làm như thế nào ?- Hướng dẫn lại cho HS cách bớt ( tháo 1 bó rồi bớt ) .- Vậy 40 trừ đi 8 bằng bao nhiêu ?- Viết lên bảng : 40 – 8 = 32 .Bước 3 : Đặt tính và tính - Mời 1 HS lên bảng đặt tính. ( Hướng dẫn HS nhớ lại cách đặt tính phép cộng, phép trừ đã học để làm bài ) .- con đặt tính như thế nào ? - Con thực hiện như thế nào ? Nếu HS trả lời được GV cho 3 HS khác nhắc lại. Cả lớp đồng thanh nêu cách trừ. Nếu HS không trả lời được GV đặt từng câu hỏi để hướng dẫn .- Câu hỏi ( vừa hỏi vừa viết lên bảng ) .- Tính từ đâu tới đâu ?- HS nhắc lại .- Thực hiện phép trừ 40 – 8 .- HS thao tác trên que tính. 2 HS ngồi cạnh nhau thảo luận tìm cách bớt. - Còn 32 que .- Trả lời cách bớt của mình ( có nhiều phương án khác nhau ). HS có thể tháo cả 4 bó que tính để có 40 que tính rời nhau rồi lấy đi 8 que và đếm lại. Cũng có thể tháo một bó rồi bớt đi 8 que. Số que còn lại là 3 bó ( 3 chục)và 2 que tính rời là 32 que - Bằng 32 .- Đặt tính : - Viết 40 rồi viết 8 xuống dưới thẳng cột với 0. Viết dấu – và kẻ vạch ngang . - Trả lời .- Tính từ phải sang trái. Bắt đầu từ Trang 120 40 8 32- 60 9 51 50 5 45 90 2 88 40 18 22Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu- 0 có trừ được 8 không ?- Lúc trước ta làm thế nào để bớt được 8 que tính .- Đó chính là thao tác mượn 1 chục ở 4 chục. 0 không trừ được 8, mượn 1 chục của 4 chục là 10, 10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 1.- Hỏi tiếp : Viết 2 vào đâu ? Vì sao ?- 4 chục đã cho mượn ( bớt ) đi 1 chục còn lại mấy chục ?- Viết 3 vào đâu ?- Nhắc lại cách trừ .Bước 4 : Áp dụng- Yêu cầu HS cả lớp áp dụng cách trừ của phép tính 40 – 8, thực hiện các phép tính trừ sau trong bài 1 : 60 – 9 ; 50 – 5 ; 90 – 2- Yêu cầu HS nêu lại cách đặt tính và thực hiện từng phép tính trên .- Nhận xét và cho điểm HS .0 trừ 8 .- 0 không trừ được 8 .- Tháo rời 1 bó que tính thành 10 que tính rồi bớt .- Viết 2 thẳng 0 và 8 vì 2 là hàng đơn vò của kết quả .- Còn 3 chục .- Viết 3 thẳng 4 ( vào cột chục ) .- HS nhắc lại cách trừ .• 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viêt 2, nhớ 1 .• 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 .- 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài vào Vở bài tập .- Trả lời 2.2 Giới thiệu phép trừ 40 - 18 :- Tiến hành tương tự theo 4 bước như trên để HS rút ra cách trừ . • 0 không trừ được 8, lấy 10 trừ 8 bằng 2, viết 2, nhớ 1 .• 1 thêm 1 bằng 2, 4 trừ 2 bằng 2, viết 2 .Trang 121 60 9 51- 50 5 45- 90 2 88- 40 18 22-Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu2.3 Luyện tập – thực hành :Bài 1 : Tìm x Bài 2 :- Gọi HS đọc đề bài sau đó mời 1 em lên tóm tắt .- 2 chục bằng bao nhiêu que tính ?- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta làm thế nào ?- Yêu cầu HS trình bày bài giải .- Nhận xét và cho điểm HS . Tóm tắt Có : 2 chục que tính Bớt : 5 que tính Còn lại : . que tính ?- Bằng 20 que tính .- Thực hiện phép trừ 20 – 5 .Bài giải .2 chục = 20 Số que tính còn lại là :20 – 5 = 15 ( que tính ) Đáp số : 15 que tính .2.4 Củng cố , dặn dò : - Yêu cầu nhấn mạnh kết quả của phép tính : 80 – 7; 30 – 9; 70 – 18; 60 – 16 .- Nhận xét tiết học .Trang 122- Yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài sau đó tự làm bài . - Gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng .- Hỏi thêm về cách thực hiện các phép tính trừ khi tiến hành tìm x a) 30 – 9 b) 20 – 5 c) 60 – 19 - Nhận xét và cho điểm HS . - HS đọc yêu cầu. 3 HS lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài trong Vở bài tập .- HS nhận xét bài của bạn, kiểm tra bài mình .- Trả lời . 11 5 6Ti ế t 48 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu- Dặn dò HS về nhà luyện tập thêm vè phép trừ dạng : Số tròn chục trừ đi một số .IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 200611 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 I. MỤC TIÊU :Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 . • Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số .• Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan .• Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ .II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu sau : + HS 1 : Đặt tính và thực hiện phep tính : 30 – 8 ; 40 - 18 . + HS 2 : Tìm x : x + 14 = 60; 12 + x = 30 .- Yêu cầu HS dưới lớp nhẩm nhanh kết quả phép trừ : 20 – 6; 90 – 18; 40 – 12; 60 – 8 .- Nhận xét và cho điểm HS .2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài :Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ có dạng : 11 trừ đi một số, 11 – 5 .2.2 Phép trừ 11 – 5 :Trang 123 11 5 6Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng SáuBước 1 : Nêu vấn đề - Đưa ra bài toán : Có 11 que tính ( cầm que tính ), bớt 5 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?- Yêu cầu HS nhắc lại bài. ( có thể đặt từng câu hỏi gợi ý : Cô có bao nhiêu que tính ? Cô muốn bớt đi bao nhiêu que tính ? ) .- Để biết còn lại bao nhiêu que tính ta phải làm gì ?- Viết lên bảng 11 – 5 .Bước 2 : Tìm kết quả - Yêu cầu HS lấy 11 que tính, suy nghó và tìm cách bớt 5 que tính , sau đó yêu cầu trả lời xem còn lại bao nhiêu que .- Yêu cầu HS nêu cách bớt của mình + Hướng dẫn lại cho HS cách bớt hợp lý nhất .- Có bao nhiêu que tính tất cả ?- Đầu tiên cô bớt 1 que tính rời trước. Chúng ta còn phải bớt bao nhiêu que tính nữa ?- Vì sao ?- Để bớt được 4 que tính nữa cô tháo 1 bó thành 10 que tính rời. Bớt 4 que còn lại 6 que .- Vậy 11 que tính bớt 5 que tính còn lại mấy que tính ?- Vậy 11 – 5 bằng mấy ?- Viết lên bảng 11 – 5 = 6 . Bước 3 : Đặt tính và thực hiện phép tính - Yêu cầu 1 HS lên bảng đặt tính sau đó nêu lại cách làm của mình . - Nghe và phân tích đề toán .- Thực hiện phép trừ 11 – 5 . - Thao tác trên que tính . Trả lời : còn 6 que tính .- Trả lời .- Có 11 que tính ( có 1 bó que tính và 1 que tính rời ) .- Bớt 4 que nữa .- Vì 4 + 1 = 5 .- Còn 6 que tính .- 11 trừ 5 bằng 6 .• Viết 11 rồi viết 5 xuống dưới thẳng cột với 1 (đơn vò). Viết dấu trừ và kẻ vạch ngang .Trang 124 11 5 6- 11 7 4 11 8 3 11 3 8Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu- Yêu cầu nhiều HS nhắc lại cách trừ . • Trừ từ phải sang trái. 1 không trừ được 5, lấy 11 trừ 5 bằng 6. Viết 6, nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0 .2.3 Bảng công thức : 11 trừ đi một số :2.4 Luyện tập – thực hành :Bài 1 :- Yêu cầu HS tự nhẩm và ghi ngay kết quả các phép tính phần a vào Vở bài tập .- Yêu cầu HS nhận xét bài của bạn sau đó đưa ra kết luận về kết quả nhẩm .- Hỏi : Khi biết 2 + 9 = 11 có cần tính 9 + 2 không ? Vì sao ?- Hỏi tiếp : Khi đã biết 9 + 2 = 11 có thể ghi ngay kết quả của 11 – 9 và 11 – 2 không ? Vì sao ?- HS làm bài : 3 HS lên bảng, mỗi HS làm một cột tính .- Nhận xét bài của bạn làm đúng/ sai . Tự kiểm tra bài của mình .- Không cần. Vì khi thay đổi vò trí các số hạng trong một tổng thì tổng đó không thay đổi .- Có thể ghi ngay : 11 – 2 = 9 và 11 – 9 = 2, vì 2 và 9 là các số hạng trong phép cộng 9 + 2 = 11. Khi lấy tổng trừ đi số hạng này sẽ được số hạng kia .Trang 125- Yêu cầu HS sử dụng que tính để tìm kết quả các phép trừ trong phần bài học và viết lên bảng các công thức 11 trừ đi một số như phần bài học .- Yêu cầu HS thông báo kết quả. Khi HS thông báo thì ghi lại lên bảng .- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh bảng các công thức sau đó xoá dần các phép tính cho HS thuộc lòng . - Thao tác trên que tính, tìm kết quả và ghi kết quả tìm được vào bài học .- Nối tiếp nhau ( theo bàn hoặc tổ ) thông báo kết quả của các phép tính. Mỗi HS chỉ nêu 1 phép tính .- HS học thuộc lòng bảng công thức. 11 7 4 11 8 3 11 3 8Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu- Yêu cầu HS tự làm tiếp phần b .- Yêu cầu so sánh 1 + 5 và 6 .- Yêu cầu so sánh 11 – 1 – 5 và 11 – 6 .- Kết luận : Vì 1 + 5 = 6 nên 11 – 1 – 5 bằng 11 – 6 ( trừ liên tiếp các số hạng bằng trừ đi tổng ) .- Nhận xét và cho điểm HS . - Làm bài và báo cáo kết quả .- Ta có 1 + 5 = 6 .- Có cùng kết quả là 5 .Bài 2 :- Yêu cầu HS nêu đề bài. Tự làm bài sau đó nêu lại cách thực hiện tính 11 – 7; 11 - 2 - Làm bài và trả lời câu hỏi .Bài 3 :- Gọi 1 HS đọc đề bài . - Muốn tính hiệu khi biết số bò trừ và số trừ ta làm như thế nào ?- Yêu cầu HS làm bài vào Vở bài tập. Gọi 3 HS lên bảng làm bài .- Yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của 3 phép tính trên .- Nhận xét và cho điểm . - Đọc đề bài .- Ta lấy số bò trừ trừ đi số trừ .- Trả lời .Bài 4 :- Yêu cầu HS đọc đề bài. Tự tóm tắt sau đó hỏi : Cho đi nghóa là thế nào ?- Yêu cầu HS tự giải bài tập .- Nhận xét và cho điểm . - Cho đi nghóa là bớt đi .- Giải bài tập và trình bày lời giải .2.5 Củng cố , dặn dò :- Yêu cầu HS đọc thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số. Ghi nhớ cách thực hiện phép trừ 11 trừ đi một số .- Nhận xét tiết học .- Dặn dò HS về nhà học thuộc lòng bảng công thức trên .IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trang 126 11 7 4- 11 8 3- 11 3 8- 31 5 26 51 4 47 21 6 15 71 8 63[...]... trừ có nhớ dạng 12 – 8 . • Tự lập và học thuộc bảng các công thức 12 trừ đi một số .• Áp dụng phép trừ có nhớ dạng 12 – 8 để giải các bài toán có liên quan . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Giới thiệu bài : Trong giờ học toáùn hôm nay chúng ta cùng học về cách thực hiện phép tính trừ có nhớ dạng 12 – 8, lập và học thuộc lòng các công thức 12 trừ đi... 28 24 Ti ế t 46 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng SáuThứ………ngày……… tháng……….năm 2006LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU :Giúp HS củng cố về :• Tìm số hạng trong một tổng .• Phép trừ trong phạm vi 10 .• Giải bài toán có lời văn .• Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Đồ dùng phục vụ trò chơi .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài cũ : - GV gọi 2 HS... :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ………ngày……… tháng……….năm 200632 – 8 I. MỤC TIÊU :Giúp HS : a. Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 32 – 8 . b. Áp dụng để giải các bài toán có liên quan (toán có lời văn, tìm x) . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài cũ : - Gọi HS lên bảng đọc thuộc lòng bảng công thức 12 trừ đi một số.- Nhận xét và cho điểm HS .2. Dạy – học bài mới :... :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thứ………ngày……… tháng……….năm 2006LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU :Giúp HS cũng cố về :• Các phép trừ có nhớ dạng 11 – 5; 31 – 5; 51 - 15 .• Tìm số hạng trong một tổng .• Giải bài toán có lời văn ( toán đơn 1 phép tính trừ ) .• Lập phép tính từ các số và dấu cho trước . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Đồ dùng phục vụ trò chơi .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Giới thiệu bài : GV... 58Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng SáuThứ………ngày……… tháng……….năm 200633 – 5I. MỤC TIÊU :Giúp HS : • Biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 33 – 5 . • Áp dụngphép trừ có nhớ dạng 33 – 5 để giải các bài toán có liên quan .• Củng cố biểu tượng về hai đoạn thẳng cắt nhau, về điểm . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính , bảng gài .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1.Kiểm tra bài cũ... 24- Ti ế t 49 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng SáuThứ………ngày……… tháng……….năm 200631 – 5 I. MỤC TIÊU :Giúp HS :• Biết thực hiện phép trừ có nhớ dạng 31 – 5 . • Áp dụng phép trừ có nhớ dạng để giải các bài toán có liên quan .• Làm quen với hai đoạn thẳng cắt nhau . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính, bảng gài .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài cũ : - Yêu cầu... :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ………ngày……… tháng……….năm 200611 TRỪ ĐI MỘT SỐ 11 – 5 I. MỤC TIÊU :Giúp HS :• Biết cách thực hiện phép trừ 11 – 5 . • Lập và thuộc lòng bảng công thức : 11 trừ đi một số .• Áp dụng bảng trừ đã học để giải các bài toán có liên quan .• Củng cố về tên gọi thành phần và kết quả của phép trừ . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Que tính .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :1. Kiểm tra bài... .2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài :Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ học các phép tính trừ có dạng : 11 trừ đi một số, 11 – 5 .2.2 Phép trừ 11 – 5 :Trang 123 11 5 6 Ti ế t 50 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu Thứ………ngày……… tháng……….năm 200651 – 15 I. MỤC TIÊU :Giúp HS : • Biết cách thực hiện phép tính có nhớ dạng 51 – 15 . • Áp dụng để giải các bài toán có liên... - Nghe, nhắc lại đề toán và tự phân tích bài toán . - Thực hiện phép trừ 33 – 5 - Thao tác trên que tính .(HS có thể làm theo nhiều cách khác nhau . Cách có thể giống hoặc không giống cách bài học đưa ra, đều được ).- 33 que , bớt đi 5 que , còn lại 24 que tính .- 33 trừ 5 bằng 28 .Trang 154 33 5 28 43 5 38 93 9 84 33 6 27 Nguyễn Đình Thạnh - Trường Tiểu học Nguyễn Cơng Sáu72... thiệu bài :- Trong bài học hôm nay, chúng ta học về phép trừ có nhớ dạng 32 – 8 . - Yêu cầu HS so sánh để tìm phép trừ 32– 8 tương tự như đã học trước đó (32 – 8). - Ghi đầu bài lên bảng.2.2 Phép trừ 32 – 8 :Bước 1 : Nêu vấn đề - Nêu: Có 32 que tính, bớt đi 8 que tính. Hỏi còn lại bao nhiêu que tính ?- Để biết còn lại bao nhiêu que tính chúng - Nghe, nhắc lại đề toán. - Chúng ta thực hiện . .• Giải bài toán có lời văn .• Bài toán trắc nghiệm có 4 lựa chọn .II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :Đồ dùng phục vụ trò chơi .III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU. bài toán có lời văn ( toán đơn 1 phép tính trừ ) .• Lập phép tính từ các số và dấu cho trước .II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : Đồ dùng phục vụ trò chơi .III.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán học kỳ II, Giáo án toán học kỳ II, Giáo án toán học kỳ II, MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : I CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU :, CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU : RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :, MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :, RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC : MỤC TIÊU : CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :