Nhân chia số có 5 chữ số

14 699 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:54

Nhân chia số có 5 chữ số Tuần 32ToánTiết 156: luyện tập chungA-Mục tiêu:-Củng cố KN thực hiện tính nhân, chia số năm chữ số với số một chữ số. Củng cố về giải toán lời văn.-Rèn KN tính toán cho HS-GD HS chăm hcọ toán.B-Đồ dùng: -Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:Đọc đề?-Yêu cầu HS tự làm bài.-Gọi 2 HS làm trên bảng-Nhận xét, cho điểm.*Bài 2: Đọc đề?-BT cho biết gì?-BT hỏi gì?-Muốn tính số bạn đợc chia bánh ta làm ntn?-Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắtCó : 105 hộp1 hộp : 4 bánh1 bạn đợc : 2 bánhSố bạn đợc : . bánh?-Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: Đọc đề?-Nêu cách tính diện tích HCN?-1 HS làm trên bảngTóm tắtChiều dài: 12 cmChiều rộng: 1/3 chiều dài.Diện tích: cm2?-Chữa bài, nhận xét*Bài 4: BT yêu cầu gì?-Mỗi tuần mấy ngày?-Chủ nhật tuần này là mùng 8 thì chủ nhật tuần sau là ngày bao nhiêu?-Chủ nhật tuần này là mùng 8 thì chủ nhật tuần trớc là ngày bao nhiêu?-Hát-Đọc-HS làm bài vào nháp-Nêu KQ-Đọc-Có 105 hộp bánh, mỗi hộp 4 bánh.Số bánh đó chia hết cho các bạn, mỗi bạn 2 bánh.-Số bạn đợc chia bánh?-Lấy tổng số bánh chia cho số bánh mỗi bạn đợc-Lớp làm vởBài giảiTổng số bánh nhà trờng là:4 x 105 = 420( chiếc)Số bạn đợc bánh là:420 : 2 = 210( bạn) Đáp số: 210 bạn-Đọc-Nêu-Lớp làm phiếu HTBài giảiChiều rộng của hình chữ nhật là:12 : 3 = 4( cm)Diện tích của hình chữ nhật là:12 x 4 = 48( cm2)Đáp số: 48 cm2-HS nêu-7 ngày-Là ngày 15-Là ngày 1HS vẽ-Vẽ đồ thể hiện các ngày chủ nhật của tháng 3?3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài.-Vậy tháng 3 5 chủ nhật đó là các ngày 1, 8, 15, 22, 29.ToánTiết 157: bài toán liên quan đến rút về đơn vị( tiếp)A-Mục tiêu:-HS biết cách giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị-Rèn KN giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Bài mới:a)HĐ 1: HD giải bài toán+Treo bảng phụ-Đọc đề?-BT cho biết gì? -BT hỏi gì? -để tính đợc số can đổ 10 lít mật ong, trớc hết ta phải tìm gì?-Tính số mật ong trong 1 can ta làm ntn?-Vậy 10 lít mật ong sẽ đựng trong mấy can?-Yêu cầu HS trình bày bài giảiTóm tắt35 l : 7 can10 l : . can?-Trong BT này, bớc nào là bớc rút về đơn vị?-Cách giải BT này gì khác với BT rút về đơn vị đã học?-GV GT: Giải BT liên quan đến rút về đơn vị gồm 2 Bớc:+ Bớc 1: Tìm giá trị của 1 phần+ Bớc 2: Tìm số phần bằng nhau của 1 giá trịb) HĐ 2: Luyện tập*Bài 1: Đọc đề?-BT thuộc dạng toán gì?-1 HS làm trên bảng-Hát-Đọc-35 lít mật ong rót đều vào 7 can .-10 lít đựng trong mấy can-Tìm số mật ong đựng trong 1 can-Thực hiện phép chia: 35 : 7 = 5( l)-10 lít mật ong sẽ đựng trong số can là: 10 : 5 = 2canBài giảiSố mật ong trong mỗi can là:35 : 7 = 5 ( l)Số can cần đựng hết 10 lít mật ong là:10 : 5 = 2( can) Đáp số: 2 can -Bớc tìm số mật ong trong một can-Bớc tính thứ hai không thực hiện phép nhân mà thực hiện phép chia.-HS đọc-Đọc-BT liên quan rút về đơn vịLàm vởTóm tắt40 kg : 8 túi15 kg : túi?-Chấm bài, nhận xét*Bài 2: HD tơng tự bài 1*Bài 3: -Đọc đề-Biểu thức nào đúng? -Biểu thức nào sai? Vì sao?-Nhận xét, cho điểm3/Củng cố:-Nêu các bớc giải BT liên quan đến rút về đơn vị?-Dặn dò: Ôn lại bài.Bài giảiSố đờng đựng trong một túi là:40 : 8 = 5( kg)Số túi cần để đựng 15 kg đờng là:15 : 5 = 3( túi) Đáp số : 3 túi-Đọc-Biểu thức đúng là: a và d. Vì thực hiện đúng thứ tự tính GTBT-HS nêuToánTiết 158: luyện tậpA-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị-Rèn KN giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Kiểm tra:-Nêu các bớc giải BT liên quan đến rút về đơn vị?-Nhận xét, cho điểm3/Luyện tập:*Bài 1:Đọc đề?--BT cho biết gì? -BT hỏi gì?-Yêu cầu 1 HS trình bày bài giải trên bảngTóm tắt48 đĩa : 8 hộp30 đĩa : . hộp?-Chữâ bài, nhận xét.*Bài 2:-Gọi 1 HS đọc đề, sau đó yêu cầu HS tự làm bài.*Bài 3:-GV tổ chức cho HS nối nhanh biểu thức với kết -Hát2- 3 HS nêu-HS khác nhận xét-Đọc-Có 48 cái đĩa, xếp đều vào 8 hộp-30 cái đĩa xếp vào mấy hộp-Lớp làm vởBài giảiSố đĩa trong một hộp là;48 : 8 = 6( đĩa)Số hộp để xếp 30 đĩa là:30 : 6 = 5( hộp) Đáp số : 5 hộp-Lớp làm nháp-Đổi nháp- Kiểm tra- Nhận xétquả-GV tuyên dơng nhóm nối nhanh và đúng.4/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài.-Lớp chia 2 nhóm, mỗi nhóm 5 emthi nối tiếp sức.56 : 7 : 2 nối với kết quả là 436 : 3 x 3 nối với kết quả là 364 x 8 : 4 nối với kết quả là 848 : 8 x 2 nối với kết quả là 3ToánTiết 159: luyện tậpA-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá trị biểu thức số.Củng cố KN lập bảng thống kê.-Rèn KN tính và giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:* Bài 1: +Treo bảng phụ-Đọc đề?-BT cho biết gì? -BT hỏi gì? -1 HS chữa bàiTóm tắt12 phút: 3 km28 phút: km?-Chữa bài, nhận xét*Bài 2: HD tơng tự bài 1-Gọi 1 HS trên bảngTóm tắt21 kg : 7 túi15 kg : .túi?-Chấm bài, nhận xét*Bài 3:-BT yêu cầu gì?-Gọi 1 HS làm trên bảng-Hát-Đọc12 phút đi đợc 3 km-28 phút đi bao nhiêu km?Bài giảiSố phút cần để đi 1 km là:12 : 3 = 4( phút)Quãng đờng đi đợc trong 28 phút là:28 : 4 = 7( km) Đáp số: 7km -Lớp làm vởBài giảiMột túi đựng số đờng là:21 : 7 = 3( kg)Số túi đựng 15 kg đờng là:15 : 3 = 5( túi) Đáp số: 5 túiĐiền dấu nhân, chia thích hợp-Lớp làm phiếu HT32 : 4 : 2 = 424 : 6 : 2 = 2-Chữâ bài, cho điểm*Bài 4: BT yêu cầu gì?-Đọc tên các cột và tên các hàng?-Yêu cầu HS suy nghĩ và điền số liệu vào bảng-1 HS chữa bài.3/Củng cố:-Tuyên dơng HS chăm học-Dặn dò: Ôn lại bài.24 : 6 x 2 = 832 : 4 x 2 = 16Điền số thích hợp vào bảng-Nêu-Làm phiếu HT LớpHS3A 3B 3C 3D TổngGiỏi10 7 9 8 34Khá15 20 22 19 76TB5 2 1 3 11Tổng30 29 32 30 121ToánTiết 160: luyện tập chungA-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá trị biểu thức số. -Rèn KN tính và giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:* Bài 1: +Treo bảng phụ-BT yêu cầu gì?-Nêu quy tắc tính GTBT?-Gọi 2 HS làm trên bảng-Chữa bài, nhận xét*Bài 2, 3 : Đọc đề?-Gọi 1 HS tự làm bài-Chữa bài, nhận xét*Bài 4:-Đọc đề?-BT yêu cầu ta tính gì?-Hát-Tính GTBT-Nêu-Lớp làm phiếu HTa) ( 13829 + 20718) x 2 = 34547 x2 = 69094b) ( 20354 - 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42 864c) 14523 - 24964 : 4 = 14523 - 6241 = 8282-Đọc-Lớp làm vở-Đổi vở- Kiểm tra-Đọc-Tính diện tích hình vuông-Nêu quy tắc tính diện tích hình vuông?Gọi 1 HS làm bàiTóm tắtChu vi: 2 dm 4cmDiện tích: cm2+-Chấm bài, nhận xét3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra-NêuLớp làm vởBài giảiĐổi: 2dm 4 cm = 24cmCạnh của hình vuông dài là:24 : 4 = 6(cm)Diện tích hình vuông là: 6x 6 = 36( cm2)Đáp số: 36( cm2)Toán( Tăng)ôn : chia số năm chữ số cho số một chữ sốA-Mục tiêu:-Củng cố phép chia số năm chữ số cho số một chữ số-Rèn KN tính và giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/ Luyện tập:*Bài 1: Tính-Gọi 2 HS làm trên bảng-Chữa bài, nhận xét.*Bài 2: Tìm X-X là thành phần nào của phép tính?-Nêu cách tìm X?-Chấm bài, nhận xét.-Hát-Lớp làm nháp-Nhận xét45890 8 45729 7 78944 4 58 5736 37 6532 38 19736 29 22 29 50 19 14 2 5 24 0-HS nêu-HS nêua)X x 4 = 24280 X = 24280 : 4 X = 6070b)X x 9 = 81927 X = 81927 : 9 X = 9103*Bài 3: Đọc đề?-BT cho biết gì?-BT hỏi gì?-Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt3 xởng : 18954 áo5 xởng : . áo?-Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài-Đọc-3 xởng may đợc 18954 chiếc áo-5 xởng may bao nhiêu chiếc áo-Lớp làm vởBài giảiMột xởng may đợc số áo là:18954 : 3 = 6318(Chiếc áo)Số áo 5 xởng may đợc là:5318 x 5 = 26590 ( chiếc áo) Đáp số: 26590 chiếc áoToán( Tăng)ôn: bài toán liên quan đến rút về đơn vị.A-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. -Rèn KN tính và giải toán cho HS-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:* Bài 1: +Treo bảng phụ-Đọc đề?-Bt cho biết gì?-BT hỏi gì?-Gọi 1 HS làm bàiTóm tắt3 kho : 27 tạ81 tạ : . kho?-Chữa bài, nhận xét*Bài 2: HD tơng tự bài 1Tóm tắt5 thùng : 25 lít13500 lít : . thùng?-Hát-Đọc-3 kho đựng 36405 kg thóc-84954 kg đựng mấy kho?-Lớp làm phiếu HTBài giảiSố thóc trong một kho là:27 : 3 = 9( tạ)Số kho cần để cha hết 81 tạ thóc là:81 : 9 = 9( kho)Đáp số: 9 kho-Đổi vở- Kiểm tra-ĐọcLớp làm vởBài giảiSố dầu trong một thùng là:-Chấm bài, nhận xét.*Bài 3: HD tơng tự bài 2Tóm tắt5 phòng : 45 viên3627 viên : phòng?-Chấm bài, nhận xét3/Củng cố:-Nêu các bớc giải BT liên quan đến rút về đơn vị?-Dặn dò: Ôn lại bài.25 : 5 = 5 ( l)Số thùng để đựng 13500 lít dầu là:13500 : 5 = 2700( thùng)Đáp số : 2700 thùng-Làm phiếu HTBài giảiSố viên gạch lát một phòng là:45 : 5 = 9( viên)Số phòng lát hết 3627 viên gạch là:3627 : 9 = 403( phòng) Đáp số : 403 phòngTuần 33ToánTiết 161: kiểm tra( Theo đề chung của phòng giáo dục)ToánTiết 162: ôn tập các số đến 100 000.A-Mục tiêu:-Củng cố về đọc, viết , thứ tự các số trong phạm vi 100 000.-Rèn KN đọc và so sánh số-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:-Đọc đề?-Nhận xét về tia số a?-Đọc các số trên tia số?-Tìm số 6 chữ số?-Tìm quy luật của tia số b?-Đọc tia số b?-Yêu cầu HS tự làm*Bài 2: BT yêu cầu gì?-GV viết số-Hát-Đọc-Hai số liền nhau hơn kém nahu 10 000 đơn vị-Đọc-Số 100 000-Hai số liền nhau hơn kém nhau 5000 đơn vị.-Đọc-Đọc số-HS đọc số nối tiếp-Nhận xét, sửa sai.*Bài 3:-Nêu yêu cầu của BT?-Gọi 1 HS làm trên bảng-Chấm bài, nhận xét.*Bài 4:-Ô trống thứ nhất em điền số nào? Vì sao?-Yêu cầu HS tự làm phần còn lại-Chữa bài, nhận xét.3/Củng cố:-Hệ thống nội dung bài ôn-Dặn dò: Ôn lại bài.-Viết số thành tổng-Lớp làm phiếu HTa) 9725 = 9000 + 700 + 20 + 5 6819 = 6000 + 800 + 10 + 9b) 4000 + 600 + 30 + 1 = 4631 9000 + 900 + 90 + 9 = 9999 9000 + 90 = 9090-Ô trống thứ nhất em điền số 2020. Vì trong dãy số , hai số liền nahu hơn kém nhau 5 đơn vị nên 2015 rồi đến 2020.ToánTiết 163: ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp).A-Mục tiêu:-Củng cố về so sánh các số trong phạm vi 100 000 , Sắp xếp dãy số theo thứ tự xác định.-Rèn KN so sánh số -GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1: -BT yêu cầu gì?-Trớc khi điền dấu ta phải làm ntn?-Gọi 1 HS làm trên bảng-Chấm bài, nhận xét*Bài 2:-BT yêu cầu gì?-Muốn tìm đợc số lớn nhất ta phải làm gì?-HátĐiền dấu >; <; =-So sánh các số-Lớp làm phiếu HT27469 < 2747085100 < 8509930 000 = 29000 + 100070 000 + 30 000 > 99000-Tìm số lớn nhất-So sánh các số-HS tìm số và nêu KQa) Số lớn nhất là: 42360-Nhận xét , chữa bài*Bài 3:-Nêu yêu cầu BT?-Muốn xếp đợc theo thứ tự từ bé đến lớn ta phải làm gì?-1HS làm trên bảng-Nhận xét, cho điểm*Bài 4:-Nêu yêu cầu BT?-Muốn xếp đợc theo thứ tự từ lớn đến bé ta phải làm gì?-1HS làm trên bảng-Nhận xét, cho điểm3/Củng cố:-Tuyên dơng HS tích cực học tập-Dặn dò: Ôn lại bài.b) Số lớn nhất là: 27998-xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn-So sánh các số-Lớp làm nháp-Nêu KQ59825; 67925; 69725; 70100.-xếp số theo thứ tự từ lớn đến bé-So sánh các số-Lớp làm nháp-Nêu KQ96400; 94600; 64900; 46900.ToánTiết 164: ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000.A-Mục tiêu:-Ôn luyện phép cộng, trừ, nhân, chia và giải toán lời văn với các số trong phạm vi 100 000. -Rèn KN tính và giải toán-GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:-Nêu yêu cầu của BT?-Tính nhẩm là tính ntn?-Nhận xét, cho điểm.*Bài 2:-BT mấy yêu cầu ? Đó là những yêu cầu nào?-Khi đặt tính em cần chú ý điều gì?-Khi thực hiện tính ta tính theo thứ tự nào?-Gọi 2 HS làm trên bảng-Nhận xét, chữa bài.*Bài 3:-Đọc đề?-Hát-Tính nhẩm-HS nêu-Tự nhẩm và nêu KQ nối tiếp-HS nêu-Viết các hàng thẳng cột với nhau-Từ phải sang trái-Lớp làm phiếu HT-HS nhận xét-Đọc[...]... tự bài 2Tóm tắt 5 phòng : 45 viên3627 viên : phòng?-Chấm bài, nhận xét3/Củng cố:-Nêu các bớc giải BT liên quan đến rút về đơn vị?-Dặn dò: Ôn lại bài. 25 : 5 = 5 ( l) Số thùng để đựng 1 350 0 lít dầu là:1 350 0 : 5 = 2700( thùng)Đáp số : 2700 thùng-Làm phiếu HTBài giải Số viên gạch lát một phòng là: 45 : 5 = 9( viên) Số phòng lát hết 3627 viên gạch là:3627 : 9 = 403( phòng) Đáp số : 403 phòngTuần... 162: ôn tập các số đến 100 000.A-Mục tiêu:-Củng cố về đọc, viết , thứ tự các số trong phạm vi 100 000.-Rèn KN đọc và so sánh số -GD HS chăm học toánB-Đồ dùng:-Bảng phụ- Phiếu HTC-Các hoạt động dạy học chủ yếu:Hoạt động dạy Hoạt động học1/Tổ chức:2/Luyện tập:*Bài 1:-Đọc đề?-Nhận xét về tia số a?-Đọc các số trên tia số? -Tìm số 6 chữ số? -Tìm quy luật của tia số b?-Đọc tia số b?-Yêu cầu... lại bài. X = 20 05 - 1999 X = 6b) X x 2 = 3998 X = 3998 : 2 X = 1999 -5 qun s¸ch gi¸ 2 850 0 đồng-8 quyển sách nh thế giá bao nhiêu tiền.-Lớp làm vởBài giảiGiá tiền 1 quyển sách là:2 850 0 : 5 = 57 00( đồng)Giá tiền 8 quyển sách là: 57 00 x 8 = 456 00( đồng) Đáp số: 456 00 đồng-Tự xếp hình -HS nêuToán( Tăng)ôn tập các số đến 100 000 .A-Mục tiêu:-Củng cố về so sánh các số trong phạm vi... phần+ Bớc 2: Tìm số phần bằng nhau của 1 giá trịb) HĐ 2: Luyện tập*Bài 1: Đọc đề?-BT thuộc dạng toán gì?-1 HS làm trên bảng-Hát-Đọc- 35 lít mật ong rót đều vào 7 can .-10 lít đựng trong mấy can-Tìm số mật ong đựng trong 1 can-Thực hiện phÐp chia: 35 : 7 = 5( l)-10 lÝt mËt ong sẽ đựng trong số can là: 10 : 5 = 2canBài giải Số mật ong trong mỗi can là: 35 : 7 = 5 ( l) Số can cần đựng hết... bàiTóm tắt3 kho : 27 tạ81 tạ : kho?-Chữa bài, nhận xét*Bài 2: HD tơng tự bài 1Tóm tắt 5 thùng : 25 lít1 350 0 lít : thùng?-Hát-Đọc-3 kho ®ùng 364 05 kg thãc-84 954 kg ®ùng mÊy kho?-Líp lµm phiÕu HTBài giải Số thóc trong một kho là:27 : 3 = 9( tạ) Số kho cần để cha hết 81 tạ thóc là:81 : 9 = 9( kho)Đáp số: 9 kho-Đổi vở- Kiểm tra-ĐọcLớp làm vởBài giải Số dầu trong một thùng là: ... xét.3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài-Đọc-3 xởng may đợc 18 954 chiếc áo -5 xởng may bao nhiêu chiếc áo-Lớp làm vởBài giảiMột xởng may đợc số áo là:18 954 : 3 = 6318(Chiếc áo) Số áo 5 xởng may đợc là: 53 18 x 5 = 2 659 0 ( chiếc áo) Đáp số: 2 659 0 chiếc áoToán( Tăng)ôn: bài toán liên quan đến rút về đơn vị.A-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. -Rèn KN tính và... b?-Yêu cầu HS tự làm*Bài 2: BT yêu cầu gì?-GV viết số -Hát-Đọc-Hai số liền nhau hơn kém nahu 10 000 đơn vị-Đọc -Số 100 000-Hai số liền nhau hơn kém nhau 50 00 đơn vị.-Đọc-Đọc số -HS ®äc sè nèi tiÕp -Chấm bài, nhận xét.*Bài 4:-BT cho biết gì?-BT hỏi gì?-Gọi 1 HS giải trên bảngTóm tắt 5 quyển : 2 850 0 đồng8 quyển : đồng?-Chấm bài, nhận xét.*Bài 5: -Yêu cầu HS lấy 8 hình tam giác và tự xếp hình-Nhận... là:10 : 5 = 2( can) Đáp sè: 2 can -Bíc t×m sè mËt ong trong mét can-Bớc tính thứ hai không thực hiện phép nhân mà thực hiện phép chia. -HS đọc-Đọc-BT liên quan rút về đơn vịLàm vở *Bài 3: Đọc đề?-BT cho biết gì?-BT hỏi gì?-Gọi 1 HS làm trên bảngTóm tắt3 xởng : 18 954 áo 5 xởng : áo?-Chấm bài, nhận xét.3/Củng cố:-Đánh giá giờ học-Dặn dò: Ôn lại bài-Đọc-3 xởng may đợc 18 954 chiếc áo -5 xởng... nghĩ và điền số liệu vào bảng-1 HS chữa bài.3/Củng cố:-Tuyên dơng HS chăm học-Dặn dò: Ôn lại bài.24 : 6 x 2 = 832 : 4 x 2 = 16§iỊn số thích hợp vào bảng-Nêu-Làm phiếu HT LớpHS3A 3B 3C 3D TỉngGiái10 7 9 8 34Kh¸ 15 20 22 19 76TB 5 2 1 3 11Tỉng30 29 32 30 121To¸nTiÕt 160: lun tập chungA-Mục tiêu:-Củng cố KN giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Tính giá trị biểu thức số. -Rèn KN... phụ-BT yêu cầu gì?-Nêu quy tắc tính GTBT?-Gọi 2 HS làm trên bảng-Chữa bài, nhận xét*Bài 2, 3 : Đọc đề?-Gọi 1 HS tự làm bài-Chữa bài, nhận xét*Bài 4:-Đọc đề?-BT yêu cầu ta tính gì?-Hát-Tính GTBT-Nêu-Lớp làm phiếu HTa) ( 13829 + 20718) x 2 = 3 454 7 x2 = 69094b) ( 20 354 - 9638) x 4 = 10716 x 4 = 42 864c) 1 452 3 - 24964 : 4 = 1 452 3 - 6241 = 8282-Đọc-Lớp làm vở-Đổi vở- Kiểm tra-Đọc-Tính . cm2)Đáp số: 36( cm2)Toán( Tăng)ôn : chia số có năm chữ số cho số có một chữ sốA-Mục tiêu:-Củng cố phép chia số có năm chữ số cho số có một chữ số- Rèn KN. 32ToánTiết 156 : luyện tập chungA-Mục tiêu:-Củng cố KN thực hiện tính nhân, chia số có năm chữ số với số có một chữ số. Củng cố về giải toán có lời văn.-Rèn
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân chia số có 5 chữ số, Nhân chia số có 5 chữ số, Nhân chia số có 5 chữ số

Từ khóa liên quan