Chia cho số có ba chữ số

5 2,241 4
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:53

Chia cho số có ba chữ số Toán (80) CHIA CHO SỐ BA CHỮ SỐ ( tt) I Mục tiêu : Giúp hs : -Biết cách chia số năm chữ số cho số ba chữ số - Áp dụng để giải các bài toán lời văn và tìm thành phần chưa biết.II Các hoạt động dạy và học :Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của tròA.Kiểm tra bài cũ:-Gv viết trên bảng các phép tính yêu cầu hs lần lượt lên bảng - Nhận xét , ghi điểmB Bài mới :1 Giới thiệu bài:2. Hướng dẫn thực hiện phép chiaa) Phép chia 41535 : 195 ( trường hợp chia hết)- Gv viết bảng phép chia , yêu cầu hs thực hiện phéptính vào vở nháp. Gv theo dõi hs làm bài .- Gọi hs nêu cách tính của mình- Gv hướng dẫn lại đặt tính và tính như nội dung sách gk- Phép chia 41535 là phép chia hết hay dư- Gv lưu ý hs cách ước lượng thương trong các lần chiab) Phép chia 80120 : 245( trường hợp chia dư)- Gv ghi bảng phép tính, yêu cầu hs thực hiện phép chia- Gv hướng dẫn thực hiện đặt tính và tính như sách gk- Phép chia 80120 : 245 là phép chia hết hay dư- Hdẫn hs ước lượng thương3 Luyện tậpBài 1 : Yêu cầu hs lần lượt làm bảng con- Hs lên làm bảng , cả lớp làm bảng con- Hs lắng nghe- Hs thực hiện chia .- Nêu cách tính của mình- Hs thực hiện chia theo hd của gv 41535 195 0253 213 0585 000- Là phép chia hết vì trong lần chia cuối cùng tìm được số dư là 0-Hs nghe- Hs cả lớp thực hiện , sau đó xung phong trình bày từng bước thực hiện- Hs theo dõi 80120 245 0662 327 1720 05 - Phép chia số dư là 5- Hs theo dõi.- Hai hs làm bảng , cả lớp làm bảng con- Gv theo dõi hs làm bài , nhận xétBài 2 : + Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?- Yêu cầu hs tự làm bài vào vở , hai hs làm bảng- Yêu cầu hs giải thích cách tìm x của mình - Hd chấm chữa Bài 3 : Gọi hs đọc đề- Yêu cầu hs tự tóm tắt và giải bài toán- Hướng dẫn chấm chữa 4 Củng cố dặn dò :Tổng kết giờ học.- Tìm x- Hai em lên bảng mỗi em một phần , cả lớp làm vở- Hs nêu- Một em đọc đề Toán tc ( 31) LUYỆN TẬP I Mục tiêu: - Rèn kỹ năng chia số nhiều chữ số cho số hai chữ số - Rèn kỹ năng giải các bài toán lời văn, tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần chưa biếtII Các hoại động dạy và học:Tg Hoạt động của thầy Hoạ động của trò1 Nêu mục tiêu tiết học:2 Hướng dẫn hs luyện tập:Bài 1:Đặt tính rồi tính : 7895 : 83 9785 :79 756 x 32- Gọi 1 em lên bảng , cả lớp làm bảng con- Theo dõi nhận xét.Bài 2 :Tính giá trị của các biểu thức : (4578 + 7467): 73 9072 : 81 x 45 1653: 57 x 402 3196 : 68 x 27 - Gọi hai hs lên bảng , mỗi em làm hai bài , cả lớp làm vở, mỗi dãy làm hai bài , ai làm nhanh thể làm tiếp- Yêu cầu hs nêu cách thực hiện.- Hướng dẫn chấm chữaBài 3 :Tìm y:y x 17 = 1000–286 1692 : x = 18- Hỏi hs cách thực hiện- Yêu cầu hs tự làm bài , gv theo dõi chung- Hd chấm chéo Bài 4 : Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 144 m , chiều rộng 18m. Trên thửa ruộng này người ta trồng khoai cứ 36m2 thì thu hoạch được 95 kg khoai. Cả thửa ruộng này thu hoạch bao nhiêu kg khoai?- Gọi 1 hs đọc đề.- Yêu cầu hs thảo luận nhóm để tìm cách giải - Yêu cầu hs tự làm vào vở .- Hdẫn chấm chữa.3 Củng cố dặn dò :-Nhận xét tiết học- Hs đặt tính và tính - Hs làm bài- Hs nêuHai hs làm bảng , cả lớp làm vở- Đại diện nhóm nêu các bước giải của bài toán- Một hs làm bảng Toán tc ( 32) LUYỆN TẬPI Mục tiêu : - Rèn kỹ năng chia cho số hai , ba chữ số. - Vận dụng để giải bài toán lời văn . II Các hoạt động dạy và học :Tg Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1 Nêu mục tiêu tiết học 2 Hướng dẫn học sinh luyện tập :Bài tập 1 :Đặt tính rồi tính : 10278 : 94 36570 : 49 45783 : 245 9240 :246- Gv lần lượt viết từng bài lên bảng , hướng dẫn hs ước lượng thương lại một bài , sau đó yêu cầu một em lên bảng , cả lớp làm bảng con , gv theo dõi giúp đỡ những em chia còn lúng túng khi đoán thương .Bài tập 2 :Tính giá trị biểu thức bằng hai cách:( 4450 – 3026 ) : 178 ( 4725 x 12): 105 47376 : ( 18 x 47)- Gv viết từng bài lên bảng yêu cầu hs cho biết thuộc dạng biểu thức nào đã học và nêu cách tính thứ hai .- Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu- Gv hướng dẫn chấm chữa .Bài tập 3 :Người ta mở vòi nước cho chảy vào bể một giờ đầu vòi chảy được 768 lít , trong 1 giờ 15 phút sau chảy được 852 lít nước . Hỏi trung bình một phút vòi chảy được bao nhiêu lít nước vào bể?- Gọi hs đọc đề .- Cho cả lớp trao đổi :+ Muốn tính trung bình mỗi phút vòi chảy được bao nhiêu lít nước ta làm thế nào?- Yêu cầu cả lớp làm vở , một em khá làm bảng .- Hướng dẫn chấm chữa.3 Củng cố dặn dò :Nhận xét tiết học , dặn hs về ôn tập chuẩn bị thi học kỳ - Hs nghe.Một em lên bảng, cả lớp làm bảng con- Hs làm vở , ba hs ( yếu) lên bảng , mỗi em một bài.- Hs đổi vở chấm chéo- Hs trả lời - Một em làm bảng , lớp làm vở .- đổi vở chấm chéo .Sinh hoạt (16 ) KIỂM ĐIỂM CUỐI TUẦN INhận xét tình hình tuần qua:1Ưu điểm : - Thực hiện đi học đúng giờ, không đi học sớm. - Thực hiện tốt phong trào tự quản , nề nếp truy bài đầu giờ , xếp hàng ra vào lớp, xếp hàng ra về, múa tậpthể, tập thể dục giữa giờ.- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường , vệ sinh cá nhân, đồng phục.2 Tồn tại- Một số hs không thực hiện tốt việc truy bài đầu giờ: Duy,Thành, Nam.- Một số hs còn vi phạm , tác phong chưa nghiêm túc : Hưng Nam, Trí,Thành. - Hay lơ là trong giờ học : Viễn, Đông, Cường.II Phổ biến công tác tuần đến :- Giáo dục hs phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1- Giúp em Bảonắm lại các kiến thức bị hổng vì nghỉ học .Phân công hs giúp : Như Vy.- Tăng cường ổn định nề nếp , nâng cao chất lượng học tập.- Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân- Dặn dò hs không đi học quá sớm- Nhắc nhở hs ý thức tự giác trong sinh hoạt tập thể: tập thể dục , múa tập thểIII Sinh hoạt văn nghệ : Tổ chức cho hs tham gia văn nghệ . CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ ( tt) I Mục tiêu : Giúp hs : -Biết cách chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số - Áp dụng để giải các bài toán có lời. tiêu: - Rèn kỹ năng chia số có nhiều chữ số cho số có hai chữ số - Rèn kỹ năng giải các bài toán có lời văn, tính giá trị của biểu thức số, tìm thành phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Chia cho số có ba chữ số, Chia cho số có ba chữ số, Chia cho số có ba chữ số

Từ khóa liên quan