Củng cố kỹ năng cho học sinh vẽ biểu đồ cột

18 3,443 12
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:53

- Củng cố kỹ năng đọc biểu đồ tranh vẽ và biểu đồ hình cột.-Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột. TOÁN (26): LUYỆN TẬPI Mục tiêu: Giúp hs:- Củng cố kỹ năng đọc biểu đồ tranh vẽbiểu đồ hình cột. -Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột.II. Đồ dùng dạy học: Các biểu đồ trong bài học.III Các hoạt động dạy - học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1Kiểm tra bàicũ:Treo bảng phụ biểu đồ Số chuột của 4 thôn đã diệt của tiết trước , yêu cầu 1 hs lên chỉ biểu đồ-Nhận xét, cho điểm.2 Bài mới:2.1Giới thiệu bài:Giờ học toán hôm nay chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng đọccác dạng biểu đồ đã học.2.3Hướng dẫn luyện tập:Bài 1:-Yêu cầu hs đọc đề, sau đó hỏi: Đây là biểu đồ biểu diễn gì?-Yêu cầu hs đọc kỹ biểu đồ và làm bài, sau đó chữa bài trước lớp+Tuần 1 cửa hàng bán được 2mét vải hoavà 1 m vải trắng, đúng hay sai? Vì sao?+Tuần 3 cửa hàng bán 400 m vải,đúng hay sai?Vì sao?+Tuần 3 cửa hàng bán được nhiều nhất, đúng hay sai ? vì sao?+Số mét vải hoa mà tuần 2cửa hàng bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét ?+Vậy điền đúng hay sai vào ý thứ tư ?+ Nêu ý kiến của em về ý thứ năm?Bài 2: Yêu cầu hs quan sát biểu đồ trong SGK và hỏi : Biểu đồ biểu diễn gì?+Các tháng được biểu diễn là những tháng nào?-Yêu cầu hs tiếp tục làm bài-1 hs thực hiện, cả lớp nhận xét.-Hs nghe.+Biểu diễn số vải hoa và vải trắng đã bán trong tháng9-Hs dùng bút chì làm bài vào sách GK+Sai, vì tuần đầu cửa hàng bán được 200 m vải hoa và 100 m vải trắng.+Đúng, vì 100 x 4 = 400+Đúng, vì tuần 1 bán được 300 m, tuần2 bán 300m, tuần 3 bán 400 m , tuần 4 bán 200m.So sánh ta 400 m> 300m > 200 m+Tuần 2 bán được 100 x 3 = 300 m vải h oa.Tuần1 bán được 100 x2 =200 m vải hoa. Vậy tuần 2 bán nhiều hơn tuần1 là : 300 m – 200 m = 100 m+Điền đúng.+Số mét vải hoa mà tuần 4 cửa hàng bán được ít hơn tuần 2 là 100m là sai.Vì tuần 4 bán được 100m vải hoa, vậy tuần4 bán ít hơn tuần 2 là 300m –100m = 200 m vải hoa.+Biểu diễn số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2004 +Là những tháng 7, 8 , 9.-Hs làm vào vở, 1 em làm bảnga .Tháng 7 18 ngày mưab. Tháng 8có 15 ngày mưa Tháng 9 3 ngày mưa Số ngày mưa của tháng 8 nhiều hơn tháng 9 là:15 – 3 = 12 ngày-Gọi hs đọc bài trước lớp , cho cả lớp nhận xét.Sau đó chấm chữa bài trên bảng .Bài 3:Yêu cầu hs nêu tên biểu đồ.+Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các tháng nào ?+Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3-Gv nêu :Chúng ta sẽ vẽ cột biểu diễn số cá của tháng 2 và tháng 3.-Yêu cầu hs lên bảng chỉ vị trí sẽ vẽ cột biểu diễn số cá của tháng 2-Gv nêu lại vị trí đúng : Cột biểu diễn số cá bắt được của tháng 2 nằm trên vị trí của chữ tháng 2, cách cột tháng 1 đúng 2 ô+Nêu bề rộng của cột.+ Chiều cao cột?-Gọi hs lên bảng vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2, sau đó yêu cầu cả lớp nhận xét-Gv nhận xét , khẳng định cách vẽ đúng, sau đó yêu cầu hs tự vẽ cột tháng 3-Chấm chữa bài-Yêu cầu hs đọc biểu đồ, sau đó trả lời: tháng nào bắt được nhiều cá nhất ? Tháng nào bắt được ít nhất ?3 Củng cố - dặn dò-Nhận xét tiết học , dặn hsc. Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:( 18 + 15 + 3): 3 = 12 ngày-Hs đổi vở chấm chéo+Còn chưa biểu diễn số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3+Tháng 2 tàu bắt được 2 tấn , tháng 3 tàu bắt được 6 tấn-Hs lên bảng chỉ , lớp nhận xét+Cột rộng đúng 1ô+Cột cao bằng vạch số 2 vì tháng 2 bắt được 2 tấn cá-1 hs lên bảng , cả lớp theo dõi nhận xét-1 hs vẽ trên bảng, cả lớp vẽ bằng bút chì vào SGK-Hs trả lờiTOÁN (27) LUYỆN TẬP CHUNGI Mục tiêu:Giúp hs củng cố về: -Số liền trước , số liền sau của một số-Giá trị của các chữ số trong số tự nhiên-So sánh STN-Đọc biểu đồ hình cột-Xác định năm , thế kỷIII Các hoạt động dạy học:Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1 Kiểm tra bài cũ:- Gọi 2 HS lên bảng làm các bài tập 2,3 tiết 26, đồng thời kiểm tra vở bài tập của môt số em khác - GV chữa bài và nhận xét bài làm của HS2 Dạy - học bài mới:2.1. Giới thiệu bài:- Giờ học hôm nay các em sẽ làm các bài tập củng cố các kiến thức về dãy số tự nhiên và đọc biểu đồ.2.2. Hướng dẫn luyện tập:+Bài 1-Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài-GV chữa bài và yêu cầu HS nêu lại cách tìm số liền trước, số liền sau của một số tự nhiên a) Số tự nhiên liền sau của số 2 835 917là: 2 835 918a) Số tự nhiên liền trước của số2 835 917là: 2 835 916c) Số 82 360 945 đọc là tám mươi haitriêụ ba trăm sáu mươi nghìn chín trăm bốn mươi lăm .Giá trị của chữ số 2 trong s ố 82 360 945 l à 2 000 000 vì chữ số 2 đứng ở hàng triệu,lớp triệu. Số 7 283 096 đọc là : Bảy triệu hai trăm tám mươi ba nghìn không trăm chín mươi sáu. Giá trị của chữ s ố 2 trong s ố 7 283 096 l à 200 000 vì chữ số 2 đứng ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn. S ố 1 547 238 đọc là một triệu năm trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi tám. Giá trị c ủa chữ số 2 là 200 vì chữ số 2 đứng ở vị trí hàng trăm , lớp đơn vị.-Gv chữa bàivà yêu cầu hs nêu lại cách tìm số liền trước, số liền sau của một số tự nhiên.- 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp theo dõi để nhận xét bài làm của bạn.-HS nghe GV giới thiệu bài -1 HS làm bài ở bảng,cả lớp làm vào vở bài tập TOÁN( 28) LUYỆN TẬP CHUNG+Bài 2:-Yêu cầu HS tự làm bài.- GV chữa bài, yêu cầu HS giải thích cách điền trong từng ýa) 475 9 36 > 475 836 điền 9 vào ô trống vì so sánh 475 36 với 475 836 thì hai số hàng trăm nghìn,hàng chục nghìn, hàng nghìn bằng nhau, vậy để 475 36 > 475 836 thì > 8 ,nên ta điền 9 vào ô trống.b)9 0 3 876 < 913 000 điền 0 vào vì hai số 9 3 876 và 913 000 đều sáu chữ số, hàng trăm nghìn đều bằng 9, vậy để 9 3 876< 913 000 thì <1 nên ta điền 0 vào ô trống.c)5 tấn 175 kg > 5 0 75 kg.Ta 5 tấn 175 kg =5175 kg.So sánh 5175 kg và 5 75 kg, để 5175 kg > 5 75 kg thì 1> vậy điền 0 vào ô trống.d) tấn 750 kg = 2750 kg.Ta 2750 kg = 2 tấn 750 kg, vậy điền 2 vào ô trống.+ Bài 3:-Yêu cầu HS quan sát biểu đồ và hỏi:Biểu đồ biểu diễn gì? -Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó chữa bài.+Khối lớp ba bao nhiêu lớp?Đó là các lớp nào?+Nêu số hs giỏi toán của từng lớp ?+Trong khối Ba, lớp nào nhiều hs giỏi toán nhất? Lớp nào ít hs giỏi toán nhất?+Trung bình mỗi lớp Ba bao nhiêu học sinh giỏi toán?Bài 4:Yêu cầu hs tự làm bài.-Hướng dẫn hs chữa bàia.Năm 2000 thuộc thế kỷ XXb.Năm 2005 thuộc thế kỷ XXIc.Thế kỷ XXI kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100Bài 5: - Yêu cầu hs đọc đề ,sau đó gọi hs đọc các số tròn trăm từ 500 đến 800+Trong các số trên , những số nào lớn hơn 540 và bé hơn 870?+Vậy x thể là những số nào?3Củng cố - dặn dò- Tổng kết tiết học, tuyên dương những hs tích cực, dặn tiết sau- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào VBT.- 4 HS trả lời về cách điền số của mình.-Biểu đồ biểu diễn số học sinh giỏi toán khối lớp ba Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn năm học 2004 – 2005.-HS làm bài+Khối lớp 3 3 lớp:3A, 3B,3C+Lớp 3A 18 hs giỏi toán, 3B 27, 3C 21hs giỏi toán+Lớp 3B nhiều hs giỏi toán nhất, 3Acó ít hs giỏi toán nhất.+Trung bình mỗi lớp Ba số Hs giỏi toánlà:(18+ 27 + 21):3 = 22(học sinh)-Hs làm bài sau đó đổi vở chấm chéo-Hs kể các số:500, 600, 700,800+Đó là các số 600, 700, 800+ x= 600, 700, 800I Mục tiêu:-Viết số liền trước , số liền sau của một số.-So sánh số tự nhiên-Đọc biểu đồ hình cột.-Đổi đơn vị đo thời gian.-Giải bài toán về tìm số trung bình cộng.II Các hoạt động dạy- họcTgian Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1. Kiểm tra bài cũ:+ Nêu lại cách so sánh các số tự nhiên?+Nêu lại cách tìm số trung bình cộng của nhiều số?-Nhận xét,ghi điểm.2. Bài mới:2.1Giới thiệu bài:giờ học hôm nay chúng ta sẽ luyện tập các nội dung đã học từ đầu năm chuẩn bị cho kiểm tra giữa học kỳ 12.2 Hướng dẫn luyện tập -Yêu cầu hs làm các bài tập trong vòng 35 phút Sau đó chữa bài và hướng dẫn cách chấm điểmĐáp án1)5 điểm (mỗi ý khoanh đúng được 1 điểm)a. Số gồm năm mươi triệu , năm mươi nghìn và năm mươi viết là: D . 50 050 050b. Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762là:B 8000c.Số lớn nhất trong các số 684 257, 684 275,684752,684 725là: C 684 752 d. 4 tấn 85 kg =…….kgSố thích hợp để viết vào chỗ chấm là:C 4085 e. 2 phút 10 giây = giâySố thích hợp để viết vào chỗ chấm là : C 130 2) 2,5 điểma. Hiền đã đọc được 33 quyển sách.b.Hoà đã đọc 40 quyển sách .c. Số sách Hoà đọc nhiều hơn Thụclà: 40 – 25 = 15 (quyển sách)d. Trung đọc ít hơn Thục 3 quyển sách vì 25- 22= 3(quyển sách)e Bạn Hoà đọc được nhiều sách nhất.g. Bạn Trung đọc được ít sách nhất.h.Trung bình mỗi bạn đọc được số sách là: (33+40 +22 + 25) : 4 = 30 (quyển sách).3) 2,5 điểm Tóm tắt:Ngày đầu : 120mNgày thứ hai : ½ ngày đầuNgày thứ ba : gấp2 ngày đầu-Hai hs lên bảng trả lời .-Hs nghe .-Hs làm bài sau đó đổi vở chấm chéoTrung bình mỗi ngày : …m ? Giải:Số mét vải ngày thứ hai cửa hàng bán 120: 2 = 60 (m)Số mét vải ngày thứ ba cửa hàng bán : 120 x 2 = 240 (m )Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được;(120+ 60 + 240) : 3 = 140 (m) Đáp số :140 mét vải3 Củng cố - dặn dò-Nhận xét kết quả bài làm của hs, dăn hs về nhà ôn tập các kiến thức đã học ở chương 1 TOÁN (29) PHÉP CỘNGI Mục tiêu:-Củng cố kỹ năng cộng không nhớ ; cộng nhớ với các số tự nhiên bốn , năm , sáu chữ số-Củng cố giải toán tìm thành phần chưa biết của phép tính .-Luyện vẽ hình theo mẫu.II Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Giới thiệu bài: Trong giờ học hôm nay chúng ta sẽ được củng cố về kỹ năng thực hiện phép cộng nhớ và không nhớ trong phạm vi số tự nhiên đã học.2 Bài mới:2.1 Củng cố kỹ năng làm tính cộng -Viết lên bảng 2 phép tínhcộng 48 352 + 21026Và 367 859 + 541 728 ,yêu cầu hs đặt tính rồi tính -Gv theo dõi , sửa sai cho hs +Hãy nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình ?-Gv nhận xét, sau đó yêu cầy hs nêu cách thực hiện phép cộng các số tự nhiên2.2 Hướng dẫn luyện tập :Bài 1-Lần lượt cho hs làm bảng con, theo dõi sửa sai cho hsBài 2-Gọi 1em làm bảng , cả lớp làm vở-Hướng dẫn chấm chữaBài 3 : gọi 1em đọc đề bài-Yêu cầu hs tự làm bàivào vở- Hướng dẫn chấm chữaTóm tắt:Cây lấy gỗ 325 164 cây Cây ăn quả 60 830Tất cả : ? cây Giải:Số cây huyện đó trồng tất cả là : 325 164 + 60 830 = 385 994 (cây ) Đáp số: 385 944 cây Bài 4:Gọi 1em làm bảng, cả lớp làm vở-Hướng dẫn chấm chữa, yêu cầu hs giải thích cách tìm x x – 363 = 975 207 +x = 815 x = 975+363 x = 815 – 207 x = 1338 x = 6083 Củng cố , dặn dò: Nhận xét giờ học, dặn hs về nhà ôn tậpvà chuẩn bị bài sau.-1 hs làm bảng, cả lớp làm bảng con-Hs xung phong trả lời :. Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị , hàng chục thẳng hàng chục , hàng trăm thẳng hàng trăm, … Thực hiện tính cộng theo thứ tự từ phải sang trái- Hs làm bảng con.- 1em làm bảng , cả lớp làm vởĐổi vở chấm chéo-1hs làm bảng, cả lớp làm vở, sau đó đổi vở chấm chéo-Đọc đề sau đó làm bài.TOÁN (30) PHÉP TRỪI Mục tiêu: Giúp HS: -Củng cốnăng thực hiện phép trừ nhớ và không nhớ với các số tự nhiên bốn,năm,sáu chữ số.-Củng cốnăng giải toán lời văn bằng một phép trừ.-Luyện vẽ hình theo mẫu.II Đồ dùng dạy học:-Hình vẽ như bài tập 4 vở bài tập trên bảng phụ.III Các hoạt động dạy học:Hoạt động của thầy Hoat động của trò1. Kiểm tra bài cũ:-GV gọi 3 HS lên bảng yêu cầu làm các bài tập hướng dẫn luyện tập thêm của tiết 29, đồng thời kiểm tra vở bài tập về nhà của một số HS.-GV nhận xét cho điểm HS.2. Dạy - học bài mới:2.1 Củng cốnăng làm tính trừ -GV viết bảng 2 phép tính trừ 865279 – 450237và 647253 – 285749, sau đó yêu cầu HS đặt tính rồi tính.-GV yêu cầu HS cả lớp nhận xét bài làm của cả 2 bạn trên bảng cả về cách đặt tính và kết quả tính .-GV hỏi HS vừa lên bảng :Em hãy nêu lại cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình ? -GV nhận xét sau đó yêu cầu HS2 trả lời câu hỏi:Vậy khi thực hiện phép trừ các số tự nhiên ta đặt tính như thế nào? Thực hiện phép tính như thế nào?-3 HS lên bảng thực hiện các yêu cầu của GV- 2HS lên bảng làm bài-HS kiểm tra bài bạn và nêu nhận xét .-HS nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính:647253 – 285749. 647253 285749 361504*Đặt tính: Viết 647253 rồi viết 245749 xuống dưới sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục, hàng trăm thẳng hàng trăm ,hàng nghìn thẳng hàng nghìn,hàng chục nghìn thẳng hàng chục nghìn.*Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái:- 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1- 4 thêm 1 bằng 5; 5 trừ 5 bằng 0, viết 0- 12 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1- 5 thêm 1 bằng 6; 7 trừ 6 bằng 1, viết 1- 2 thêm 1 bằng 3; 6 trừ 3 bằng 3, viết 3*Vậy 647253 – 285749 = 361504-HS: Khi thực hiện phép trừ các số tự nhiên ta thực hiện đặt tính sao cho các hàng đơn vị thẳng cột với nhau.Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải sang trái.2.2.Hướng dẫn luyệntậpBài1:-GV yêu cầu HS tự đặt tính và thực hiện phép tính, sau đó chữa bài.Khi chữa bài , GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính và thực hiện tính của một số phép tính trong bài.-GV nhận xét và cho điểm HS.Bài2-Yêu cầu hs làm vào vở, 1 hs làm bảng, gv theo dõi giúp đỡ hs yếu, sau đó hướng dẫn hs chấm chữaBài 3:-Gọi 1hs đọc đề bài3-Yêu cầu hs quan sáthình vẽ trong SGK và nêu cách tìm quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh.-Yêu cầu hs làm bài, gv theo dõi giúp đỡ hs yếu-Hướng dẫn hs chấm chữa.Bài 4:- Gọi 1 hs đọc đề bài- Hướng dẫn hs chấm chữa, nhận xét cho điểm3Củng cố- dặn dò-Tổng kết giờ học, tuyên dương những em học tốt , dặn bài tới. 2HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính:987864-783251(trừ không nhớ) và phép tính 839084- 246937 ( trừ nhớ)-Hs làm bài tập, sau đó đổi chéo vở chấm chữa -Hs nêu : Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là hiệu quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh và quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang.-Hs làm bài vào vở, 1hs làm bảng .-Đổi chéo vở chấm chữa - 1hs đọc đề bài, sau đó làm bài vào vở, 1em làm bảng.TOÁN TC (11) : LUYỆN TẬPI Mục tiêu :- Củng cố kiến thức về biểu đồ, đọc biểu đồ hình cột - Giải toán về trung bình cộng.II Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1 Giới thiệu bài : Hôm nay chúng ta sẽ củng cố các kiến thức về biểu đồ,rèn kỹ năng đọc biểu đồ và giải toán về trung bình cộng2 Hướng dẫn luyện tậpBài 1 : Treo bảng phụ ghi và vẽ sẵn Dưới đây là biểu đồ nêu số ki lô gam giấy vụn đã thu được ởcác tổ học sinh lớp 4A làm kế hoạch nhỏ Tổ1 Tổ2 Tổ3 Tổ4 Dựa vào biểu đồ, em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống :a) Số kg giấy vụn các tổ thu được là : - Tổ 1 :……………. - Tổ 2 : 35kg - Tổ 3 :… ……… - Tổ 4 : ……………b) Cả lớp thu được số kg giấy vụn là :- Hs làm bài trên phiếu, tự chấm chữa .- Hs đọc đề , tóm tắt đề rồi giải20304050100kgSỐ KI LÔ GAM GIẤY VỤN ĐÃ THU ĐƯỢC CỦA 4 TỔ……. 35…….…….[...]... LUYỆN TẬPI Mục tiêu :- Củng cố kiến thức về biểu đồ, đọc biểu đồ hình cột - Giải tốn về trung bình cộng.II Các hoạt động dạy - học Hoạt động của thầy Hoạt động của trị1 Giới thiệu bài : Hơm nay chúng ta sẽ củng cố các kiến thức về biểu đồ, rèn kỹ năng đọc biểu đồ và giải tốn về trung bình cộng2 Hướng dẫn luyện tậpBài 1 : Treo bảng phụ ghi và vẽ sẵn Dưới đây là biểu đồ nêu số ki lô gam giấy... tiêu: -Củng cố kỹ năng cộng không nhớ ; cộng nhớ với các số tự nhiên bốn , năm , sáu chữ số -Củng cố giải tốn tìm thành phần chưa biết của phép tính .-Luyện vẽ hình theo mẫu.II Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 Giới thiệu bài: Trong giờ học hôm nay chúng ta sẽ được củng cố về kỹ năng thực hiện phép cộng nhớ và không nhớ trong phạm vi số tự nhiên đã học. 2... tháng 2-Gv nêu lại vị trí đúng : Cột biểu diễn số cá bắt được của tháng 2 nằm trên vị trí của chữ tháng 2, cách cột tháng 1 đúng 2 ô+Nêu bề rộng của cột. + Chiều cao cột? -Gọi hs lên bảng vẽ cột biểu diễn số cá tháng 2, sau đó yêu cầu cả lớp nhận xét-Gv nhận xét , khẳng định cách vẽ đúng, sau đó yêu cầu hs tự vẽ cột tháng 3-Chấm chữa bài-Yêu cầu hs đọc biểu đồ, sau đó trả lời: tháng nào bắt... này là 89999TỐN ( 32): BIỂU THỨC CĨ CHỨA 2 CHỮ -Gọi hs đọc bài trước lớp , cho cả lớp nhận xét.Sau đó chấm chữa bài trên bảng .Bài 3:Yêu cầu hs nêu tên biểu đồ. +Biểu đồ còn chưa biểu diễn số cá của các tháng nào ?+Nêu số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3-Gv nêu :Chúng ta sẽ vẽ cột biểu diễn số cá của tháng 2 và tháng 3.-Yêu cầu hs lên bảng chỉ vị trí sẽ vẽ cột biểu diễn số cá của tháng... chấm3. Củng cố , dặn dị- u cầu hs cho ví dụ về biểu thức chứa 2 chữ- u cầu hs tìm ví dụ về giá trị của biểu thức- Nhận xét các ví dụ của hs- Tổng kết tiết học Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a +bTính giá trị của biểu thức Biểu thức c + da.Nếu c= 10 và d= 25 thì giá trị của biểu thức c +d là :c + d =10 +25 = 35-Hs: Nếu c= 10, d= 25 thì giá trị của biểu thức... cầu hs cho ví dụ về biểu thức chứa 2 chữvà cho 1ví dụ về giá trị của biểu thức2 Bài mới :2.1 Giới thiệu bài :Nêu mục tiêu của giờ học 2.2 Giới thiệu tính chất giao hốn của phép cộng- Gv treo bảng số- Gv : Hãy so sánh giá trị của biểu thức a + b và biểu thức b+ a khi a = 20 và b= 30 - Tương tự cho 2 trường hợp còn lại-Vậy giá trị của biểu thức a + b luôn như thế nào so với giá trị của biểu thức... cả lớp làm vở- Vì khi đổi chỗ các số hạng thì tổng khơng thay đổi . I Mục tiêu :- Củng cố kỹ năng thực hiện tính cộng , tính trừ các số tự nhiên và cách thử lại phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.- Củng cố kỹ năng giải toán về thành phần chưa biết của phép tính , giải tốn lời văn.II Hoạt động dạy và học; Hoạt động của thầy Hoạt động của trò1 Kiểm tra bài cũ:Gọi hs trả lời :-Nêu cách... Bài mới:2.1 Củng cố kỹ năng làm tính cộng -Viết lên bảng 2 phép tínhcộng 48 352 + 21026Và 367 859 + 541 728 ,yêu cầu hs đặt tính rồi tính -Gv theo dõi , sửa sai cho hs +Hãy nêu cách đặt tính và thực hiện phép tính của mình ?-Gv nhận xét, sau đó u cầy hs nêu cách thực hiện phép cộng các số tự nhiên2.2 Hướng dẫn luyện tập :Bài 1-Lần lượt cho hs làm bảng con, theo dõi sửa sai cho hsBài 2-Gọi... .- Hs đọc đề , tóm tắt đề rồi giải20304050100kgSỐ KI LƠ GAM GIẤY VỤN ĐÃ THU ĐƯỢC CỦA 4 TỔ……. 35…….……. - Gv phát phiếu học tập , hs làm trên phiếu, 1 em làm bảng - Hướng dẫn hs chấm chữa - Gọi 1 hs lên điền vào biểu đồ , nhìn biểu đồ trên bảng đọc to cho cả lớp ngheBài 2: GV treo bảng phụ viết sẵn đề bài lên bảngMột cửa hàng ngày đầu bán được 210 m vải, ngày thứ hai bán nhiều hơn... nhiều cá nhất ? Tháng nào bắt được ít nhất ?3 Củng cố - dặn dò-Nhận xét tiết học , dặn dị hsc. Số ngày mưa trung bình của mỗi tháng là:( 18 + 15 + 3): 3 = 12 ngày-Hs đổi vở chấm chéo+Còn chưa biểu diễn số cá bắt được của tháng 2 và tháng 3+Tháng 2 tàu bắt được 2 tấn , tháng 3 tàu bắt được 6 tấn-Hs lên bảng chỉ , lớp nhận xét +Cột rộng đúng 1ơ +Cột cao bằng vạch số 2 vì tháng 2 bắt được 2 tấn . hs:- Củng cố kỹ năng đọc biểu đồ tranh vẽ và biểu đồ hình cột. -Rèn kỹ năng vẽ biểu đồ hình cột. II. Đồ dùng dạy học: Các biểu đồ trong bài học. III. hs lên chỉ biểu đồ- Nhận xét, cho điểm.2 Bài mới:2.1Giới thiệu bài:Giờ học toán hôm nay chúng ta sẽ được củng cố kỹ năng đọccác dạng biểu đồ đã học. 2.3Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Củng cố kỹ năng cho học sinh vẽ biểu đồ cột, Củng cố kỹ năng cho học sinh vẽ biểu đồ cột, Củng cố kỹ năng cho học sinh vẽ biểu đồ cột

Từ khóa liên quan