NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY.doc

1 876 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:01

NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY. NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY 1. Thị trường ngoại tệ tiền mặt1.1. Khái niệm1.2. Giao dịch ngoại tệ tiền mặt bán lẻ1.3. Giao dịch ngoại tệ tiền mặt bán buôn2.2. Giao dịch giao ngay 2.1. Khái niệm 2.2. Tỷ giá chéo 2.3. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo3. Kỹ thuật giao dịch giao ngay 3.1. Giao dịch bán lẻ3.2. Ngày giá trị giao dịch giao ngay3.3. Thị trường Interbank giao ngay3.4. Tỷ giá bán lẻ và tỷ giá bán buôn3.5. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá . NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY 1. Thị trường ngoại tệ tiền mặt1.1. Khái niệm1.2. Giao dịch ngoại tệ tiền mặt bán lẻ1.3. Giao dịch ngoại tệ tiền. bán buôn2.2. Giao dịch giao ngay 2.1. Khái niệm 2.2. Tỷ giá chéo 2.3. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá chéo3. Kỹ thuật giao dịch giao ngay 3.1. Giao dịch bán
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY.doc, NGHIỆP VỤ NGOẠI HỐI GIAO NGAY.doc