Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc

88 870 14
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiMục lụcMục lục 1Lời mở đầu 3Chơng 1 5nguồn vốn các nhân tố ảnh hởng tới khả .5năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 51.1 những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại 51.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của NHTM 51.1.2 Chức năng vai trò của ngân hàng thơng mại .81.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thơng mại trong nền kinh tế 121.2 nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại .161.2.1 Cơ cấu nguồn hình thành nên nguồn vốn của NHTM 161.2.2 Tầm quan trọng của nguồn vốn huy động đối với hệ thống NHTM .261.2.3 Nguyên tắc mục tiêu trong công tác huy động vốn của NHTM .281.3 các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại .311.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng .321.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng .34Chơng 2 39thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh 39 ngân hàng đầu t phát triển thành phố nội .392.1 khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển thành phố nội 392.1.1 Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển nội .392.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển nội402.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng đầu t Phát triển nội 422.1.4 Kết quả đạt đợc từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu t Phát triển nội trong những năm gần đây .432.2 thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển nội 492.3 đánh giá thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển nội 58Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội2.3.1 Thành tựu đạt đợc trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua .582.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 602.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT nội trong thời gian qua 62Chơng 3 .67 giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại 67 chi nhánh Ngân Hàng Đầu T Phát Triển nội .673.1 Mục tiêu phơng hớng tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Nội trong thời gian tới .673.1.1 Mục tiêu 673.1.2 Phơng hớng chiến lợc nguồn vốn trong thời gian tới .693.2 các giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT nội trong thời gian tới .713.2.1 Xây dựng chiến lợc kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ 723.2.2 Cải tiến nghiệp vụ, đa dạng hoá các hình thức huy động 723.2.3 Đa dạng hoá nâng cao các loại hình dịch vụ Ngân hàng 733.2.4 Sử dụng lãi suất linh hoạt trong từng thời kỳ, đáp ứng sự biến động của thị trờng, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng 743.2.5 Gắn liền việc huy động vốn với sử dụng vốn .753.2.6 Tăng cờng công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng .763.2.7 Nâng cao vị thế tuy tín của Ngân hàng .783.2.8 Xây dựng trụ sở trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 783.3 một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển nội .793.3.1 Kiến nghị với nhà nớc 793.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nớc .813.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng ĐT&PT Việt nam .85Kết luận .86Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiLời mở đầuVốn là điều kiện tiền đề cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung. ở việt nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình tăng trởng phát triển nền kinh tế đất nớc. Tuy nhiên để huy động đợc khối lợng vốn lớn từ nền kinh tế trong nớc là một thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt nam nói chung đối với hệ thống Ngân hàng thơng mại nói riêng. Trong điều kiện thị trờng chứng khoán phát triển cha tơng xứng với nhu cầu rất lớn của nền kinh tế thì quá trình nhận điều chuyển vốn trên thị trờng chủ yếu đợc thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng thơng mại_Nơi tích tụ, tập trung, khơi dậy động viên các nguồn lực cho sự phát triển nền kinh tế đất nớc trên thực tế ở nớc ta có hơn 80% lợng vốn trong nền kinh tế là do hệ thống Ngân hàng cung cấp. Điều này cho thấy, việc tăng cờng công tác huy động vốn, đảm bảo chất lợng số lợng vốn luôn là vấn đề đợc quan tâm hàng đầu trong quá trình hoạt động của bất kỳ một NHTM nào.Là một thành viên của hệ thống Ngân hàng Việt nam, Ngân hàng ĐT&PT nội phải chung sức thực hiện nhiệm chung của toàn ngành, làm thế nào để huy động đợc vốn đáp ứng cho sự nghiệp Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá đất nớc, phát triển kinh tế địa phơng là một vấn đề đang đợc Ngân hàng rất quan tâm.Trong thời gian học tập tại trờng thực tập tại Ngân hàng ĐT&PT nội, em nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan trọng đối với hệ thống NHTM trong việc đáp ứng vốn cho đầu t phát triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trơng đờng lối của Đảng Nhà nớc. Hơn nữa trong thời gian gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm vốn đối với các NHTM nói chung, do vậy đây là một vấn đề đang đợc các Ngân hàng rất quan tâm. Vì lý do này em đã chọn đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu t Phát triển thành phố nội.Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiĐề tài đợc hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân hàng cùng với việc phân tích thực trạng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội trong những năm gần đây. Qua đó nhận thấy đợc những thành tựu, hạn chế nguyên nhân để trên cơ sở đó em mạnh dạn đề xuất một số giải pháp đa ra một số kiến nghị nhằm tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội.Ngoài phần lời mở đầu phần kết luận, kết cấu của chuyên đề gồm 3 chơng:Chơng 1: Nguồn vốn các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại.Chơng 2: Thực trạng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT nội.Chơng 3: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn của Ngân hàng ĐT&PT nội.Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu ở cả tầm vi mô tầm vĩ mô. Nhng do thời gian nghiên cứu tìm hiểu cả về lý luận thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn hạn chế. Do vậy mà bài viết của em còn nhiều điểm cha đề cập đến còn những thiếu sót nhất định. Nên em rất mong nhận đợc sự đóng góp chỉ bảo của các thầy cô các bạn đọc. Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo Cao Thị ý Nhi đã tận tình chỉ bảo các cô chú, các anh chị đang công tác tại phòng Nguồn vốn-Kinh doanh các phòng ban khác của Ngân hàng đã giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Em chân thành cảm ơn!Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiChơng 1 nguồn vốn các nhân tố ảnh hởng tới khả năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại1.1 những hoạt động cơ bản của ngân hàng thơng mại1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển của NHTM1.1.1.1 Định nghĩa ngân hàng thơng mạiĐể đa ra một định nghĩa về Ngân hàng thơng mại ngời ta thờng phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động của nó trên thị trờng tài chính. Theo luật Ngân hàng Pháp năm 1941 định nghĩa: Đợc coi là Ngân hàng là những xí nghiệp hay cơ sở nào hành nghề thờng xuyên nhận của công chúng dới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các nghiệp vụ, chiết khấu hay tài chính.ở nớc ta trong bớc chuyển đổi sang kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà n-ớc, Thực hiện nhất quán kinh tế nhiều thành phần theo định hớng xã hội chủ nghĩa, mọi ngời đợc tự do kinh doanh theo pháp luật, đợc bảo hộ quyền sở hữu thu nhập hợp pháp, các hình thức sở hữu có thể hỗn hợp, đan xen với nhau hình thành các tổ chức kinh doanh đa dạng, các doanh nghiệp không phân biệt quan hệ sở hữu đều tự chủ kinh doanh, hợp tác cạnh tranh với nhau, bình đẳng trớc pháp luật. Theo h-ớng đó nền kinh tế hàng hoá phát triển tất yếu sẽ tạo những tiền đề cần thiết cho những hoạt động của ngành Ngân hàng nói chung sự ra đời của nhiều loại hình Ngân hàng các tổ chức tín dụng khác. Cho nên để tăng cờng quản lý, định hớng hoạt động cho các Ngân hàng các tổ chức tín dụng khác, tạo thuận lợi cho sự phát triển của nền kinh tế đồng thời bảo vệ lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, pháp lệnh Ngân hàng, Hợp Tác Xã Tín dụng Công ty Tài chính đã xác định Ngân hàng là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thờng xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết khấu làm phơng tiện thanh toán.Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội1.1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển của Ngân hàng thơng mại.a Lịch sử hình thànhLịch sử đã ghi nhận sự ra đời phát triển của ngành Ngân hàng đợc quyết định bởi quá trình phát triển của các quan hệ hàng hoá-tiền tệ. Nghề Ngân hàng bắt đầu từ nghiệp vụ đổi tiền hoặc đúc tiền của các thợ vàng, việc lu hành từng đồng tiền của mỗi quốc gia vùng lãnh thổ kết hợp với thơng mại giao lu quốc tế đã tạo ra nhu cầu đổi tiền hoặc đúc tiền tại các cửa khẩu hoặc trung tâm thơng mại. Ngời làm nghề đúc tiền hoặc đổi tiền thực hiện kinh doanh tiền tệ bằng cách đổi ngoại tệ lấy bản tệ hoặc ngợc lại, lợi nhuận thu đợc là chênh lệch giữa giá mua giá bán. Bên cạnh các nghệp vụ trên, ngời làm nghề đổi tiền, đúc tiền còn thực hiện cả nghiệp vụ cất trữ hộ. Việc cất trữ hộ ngời khác là điều kiện để thực hiện thanh toán hộ thanh toán không dùng tiền mặt, với u điểm của thanh toán không dùng tiền mặt đã thu hút khách hàng gửi tiền nhiều hơn. Trong điều kiện lu thông tiền kim loại các chủ cửa hàng vàng bạc vừa đổi tiền, vừa cất trữ hộ thanh toán hộ_Các cửa hàng vàng bạc loại này gọi là Ngân hàng của những thợ vàng. Ban đầu các Ngân hàng hoạt động bằng vốn tự có để tài trợ cho các hoạt động của mình nhng điều đó không kéo dài. Từ thực tiễn, các Ngân hàng nhận thấy thờng xuyên có ngời gửi tiền ngời rút tiền song tất cả các ngời gửỉ tiền không cùng đồng thời rút tiền ra cùng một lúc nên luôn có một lợng tồn khoản khá lớn nằm tại Ngân hàng. Do tính chất vô danh của tiền, chủ Ngân hàng có thể sử dụng tạm thời một phần tiền gửi của khách hàng để cho vay. Từ đó các hoạt động cơ bản của Ngân hàng ngày càng hình thành phát triểnb Lịch sử phát triểnHình thức Ngân hàng đầu tiên là Ngân hàng của các thợ vàng hoặc của những kẻ cho vay nặng lãi - Thực hiện cho vay đối với các cá nhân, chủ yếu là những ngời giàu nhằm phục vụ cho mục đích tiêu dùng. Nhiều chủ Ngân hàng lớn còn mở rộng cho vay đối với các vua chúa- hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi. Sau này khi sản xuất phát triển hơn, quan hệ trao đổi, mua bán sản phẩm, hàng hoá giữa các vùng, các quốc gia diễn ra sôi động hơn thì các nhà buôn nhận thấy rằng các Ngân hàng Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộithợ vàng này không đáp ứng đợc nhu cầu của họ. Do vậy một só nhà buôn đã tự thành lập Ngân hàng gọi là NHTM. Nh vậy NHTM đợc thành lập xuất phát từ t bản thơng nghiệp gắn liền với quá trình luân chuyển của t bản thơng nghiệp. Các NHTM này vừa thực hiện phát hành tiền vừa thực hiện kinh doanh do vậy mà trong l-u thông đã tồn tại nhiều loại tiền khác nhau gây khó khăn cho lu thông. Các ngniệp vụ Ngân hàng thời kỳ này đã bao gồm hầu hết các nghiệp vụ của Ngân hàng đơng đại. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa NHTM Ngân hàng thợ vàng là NHTM chủ yếu cho các nhà buôn vay dới hình thức chiết khấu thơng phiếu - Đây là các khoản cho vay ngắn hạn dựa trên quá trình luân chuyển của hàng hoá với lãi suất thấp hơn so với lợi nhuận đợc tạo ra do sử dụng tiền vay. Để đảm bảo an toàn tài sản, ban đầu Ngân hàng không cho vay đối với ngời tiêu dùng, không cho vay đối với nhà nớc, không cho vay trung dài hạn. Đến cuối thế kỷ XVIII lu thông hàng hoá đợc mở rộng cả về qui mô phạm vi. Trong bối cảnh ấy việc có nhiều Ngân hàng phát hành với nhiều loại giấy bạc khác nhau đã cản trở quá trình phát triển kinh tế. Mặt khác sự phá sản của nhiều Ngân hàng đã gây tổn thất lớn cho ngời gửi tiền nói riêng nền kinh tế nói chung. Đặc biệt sau khủng hoảng kinh tế 1929-1933 thì xu hớng chung trên toàn thế giới là quốc hữu hoá các Ngân hàng phát hành, các Ngân hàng này không đợc phép phát hành kỳ phiếu, phát hành giấy bạc Ngân hàng. Chuyển chức năng này về NHTƯ, NHTƯ không chỉ phát hành giấy bạc Ngân hàng mà còn thực hiện chức năng quản lý nhà nớc về lĩnh vực Tiền tệ-Tín dụng-Ngân hàng, đó là sự ra đời của NHTƯ. Còn các Ngân hàng khác chỉ thực hiện chức năng nhận tiền gửi, cho vay, đầu t làm dịch vụ thanh toán goi các Ngân hàng này là các Ngân hàng chuyên doanh hay Ngân hàng thơng mại.Trong giai đoạn hiện nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật xu thế chung của nền kinh tế thế giới thì hệ thống NHTM đã phát triển ngày càng đa dạng về loại hình, phạm vi, về qui mô, về chất lợng hoạt động có mối liên kết trên toàn cầu.Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội1.1.2 Chức năng vai trò của ngân hàng thơng mại1.1.2.1 Chức năng của Ngân hàng thơng mạiMột là: Chức năng là trung gian tín dụng.Trong nền kinh tế thị trờng các giao dịch kinh tế diễn ra rất sôi động đã tạo ra những khoản thu nhập, chi tiêu tích luỹ bằng tiền của các tầng lớp trong xã hội. Quá trình đó làm hình thành nên những ngời có tiền tích luỹ có khả năng cung cấp tín dụng những ngời có nhu cầu tín dụng để đáp ứng cho nhu cầu đầu t phát triển. Nhng làm thế nào để họ tìm gặp đợc nhau làm sao có thể cùng thoả mãn những nhu cầu vốn đa dạng to lớn trong khi các nguồn tiền tiết kiệm đang nằm phân tán trong xã hội mà mỗi khoản tiết kiệm lại theo đuổi một mục đích riêng.Nhờ có thị trờng tài chính cơ chế chuyển giao vốn năng động của thi trờng tài chính mà trong đó hệ thống NHTM giữ vai trò chủ đạo, NHTM hoạt động nh một chiếc cầu nối giữa khả năng cung ứng vốn nhu cầu về vốn tiền tệ trong xã hội. Là trung gian tín dụng, Ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là ngời có tiền cho vay một bên là những ngời có nhu cầu chi tiêu cần đi vay vốn. Thông qua cơ chế thị trờng, bằng những biện pháp, chính sách áp dụng những phơng pháp kỹ thuật theo hớng hiện đại Ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết những nguồn tiền tệ nhàn rỗi trong xã hội để phân bổ vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Nh vậy có nghĩa là Ngân hàng đã biến những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi thành những đồng tiền hoạt động, biến những đồng tiền tệ nằm phân tán thành nguồn tiền tệ tập trung phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, qua dó phát triển hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.Hai là: Chức năng làm trung gian thanh toánTrong đời sống hàng ngày diễn ra hàng tỷ lợt giao dịch, thanh toán bằng tiền mặt. Nếu nh mọi khoản thanh toán đầu thanh toán bằng tiền mặt trao tay thì sẽ kéo theo hàng loạt các công việc phức tạp tốn kém mà nhiều khi còn gặp rủi ro không lờng trớc đợc. Khi NHTM ra đời phát triển, trong quá trình làm trung gian tín dụng Ngân hàng đã thu hút đợc hầu hết các nhà kinh doanh có quan hệ buôn bán với Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộinhau mở tài khoản tại Ngân hàng tạo cơ sở cho các Ngân hàng đứng ra làm trung gian thanh toán theo lệnh của chủ tài khoản bằng cách trích số d tiền gửi trên tài khoản của ngời mua chuyển sang tài khoản của ngời bán, tiến hành các nghiệp vụ này Ngân hàng trở thành là ngời thủ quỹ là bộ máy kế toán đáng tin cậy của các nhà kinh doanh trong việc làm trung gian nhận trả tiền theo yêu cầu của họ, kế toán kết toán tài khoản cho họ. Do đó, quá trình thực hiện chức năng này hệ thống NHTM đã góp phần quan trọng làm giảm bớt khối lợng lu thông tiền mặt, tiết kiệm chi phí lu thông thuần tuý, giúp cho việc thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ đợc thuận lợi, nhanh chóng, an toàn. Đối với Ngân hàng thực hiện chức năng này tạo cho Ngân hàng có thể duy trì nâng cao khả năng thanh toán, quản lý đợc tình hình thu chi của các đơn vị qua đó có các quyết định kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn an toàn tài sản cho khách hàng Ngân hàng.Ba là: Chức năng tạo phơng tiện thanh toánQuá trình tạo tiền của NHTM bắt nguồn từ quá trình phát triển hoạt động tín dụng gắn liền với việc mở rộng thanh toán qua Ngân hàng. Qua việc thực hiện hai chức năng trên Ngân hàng đã thu hút đợc một lợng khách hàng số lợng tiền gửi khá lớn tại Ngân hàng, bằng cách dùng tiền gửi của ngời này để cho ngời khác vay ngời này lại tạo nên tiền gửi của ngời khác nằm trong cùng hệ thống Ngân hàng. Quá trình đó NHTM đã tự tạo đợc khối lợng tiền gửi tăng thêm nhiều lần từ số tiền gửi đầu tiên (Tiền gửi sử dụng Sec), khối lợng tiền đó sẵn sàng cung ứng cho nhu cầu thanh toán vì ngời ta có thể viết Sec để rút tiền từ tài khoản tiền gửi của họ, Sec đợc sử dụng làm phơng tiện thanh toán thay thế cho tiền trong việc mua bán hàng hoá chi trả dịch vụ khác.1.1.2.2 Vai trò của Ngân hàng thơng mại đối với nền kinh tếCùng với sự phát triển của nhiều ngành nghề khác, từ khi ra đời phát triển NHTM đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng phát triển nền kinh tế thế giới. ở tất cả các nớc, hệ thống NHTM đã không ngừng phát triển, đóng vai trò Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộitập trung những khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để cung ứng vốn cho các nhà đầu t cần vốn- Đó chính là quá trình huy động vốn sử dụng vốn của các NHTM. Bằng hoạt động của mình NHTM đã đóng góp một lợng vốn đáng kể hàng loạt các dịch vụ Ngân hàng khác cho nền kinh tế.Một là: Ngân hàng thơng mại là nơi cung cấp tín dụng cho nền kinh tế, là cầu nối giữa tiết kiệm đầu t.Là một trung gian tín dụng NHTM đã tích tụ tập trung đợc một khối lợng lớn tiền tạm thời nhà rỗi thông qua nghiệp vụ huy động vốn thực hiện các dịch vụ Ngân hàng cho khách hàng. Từ nguồn tiền đó tiến hành cấp phát tín dụng cho các thành phần kinh tế, những tổ chức cá nhân cần vốn để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu của mình. Tức là Ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là những ngời có tiền nhàn rỗi có thể cho vay một bên là những ngời cần vay vốn. Thực hiện chức năng này tức là Ngân hàng đã trở thành ngời khơi thông kích hoạt các nguồn vốn, làm cho nguồn tiền tệ luôn hoạt động sinh lãi. Những hoạt động đó của NHTM đã thực sự tác động điều hoà cung cầu tiền tệ, biến những đồng tiền nhàn rỗi thành những đồng tiền hoạt động có ích, tập trung vốn vào việc tài trợ cho các ngành kinh tế khác phát triển, tạo thêm việc làm cho ngời lao động bằng những khoản tín dụng nhỏ thích hợp giúp ngời lao động có thêm điều kiện ổn đinh cải thiện đời sống.Hai là: Ngân hàng giúp cho các nhà kinh doanh trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.Ngân hàng tài trợ vốn cho các Doanh nghiệp trên cơ sở phải tuân thủ các điều kiện do Ngân hàng đặt ra. Trong đó các khoản tín dụng mà Doanh nghiệp nhận đợc đều phải trả lãi khi hết thời gian sử dụng phải hoàn trả gốc. Vì vậy để đảm bảo an toàn tài sản cho Ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho Doanh nghiệp thì trớc khi cho vay, Ngân hàng cần phải thẩm định phơng án sử dụng vốn vay của Doanh nghiệp, thẩm định tính khả thi của dự án, thẩm định các yếu tố liên quan đến Doanh nghiệp (Uy tín, trình độ nhân viên, tài sản đảm bảo ) một cách chính xác rõ Trần Hoài Nam- Nh 41b [...]... năng huy động vốn của Ngân hàng thơng mại 311.3.1 Các nhân tố bên ngoài Ngân hàng 321.3.2 Các nhân tố thuộc về Ngân hàng 34Chơng 2 39thực trạng công tác huy động vốn của chi nhánh 39 ngân hàng đầu t phát triển thành phố nội 392.1 khái quát chung về chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển thành phố nội 392.1.1 Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển. .. triển nội 392.1.2. Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Ngân hàng Đầu t Phát triển nội402.1.3 Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng đầu t Phát triển nội 422.1.4 Kết quả đạt đợc từ các hoạt động của Ngân hàng Đầu t Phát triển nội trong những năm gần đây 432.2 thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển nội 492.3 đánh giá thực trạng công tác huy động vốn. .. có vốn. Nhng mặt hàng kinh doanh của Ngân hàng rất đặc biệt đó là tiền tệ. Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nội2.3.1 Thành tựu đạt đợc trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong những năm vừa qua 582.3.2 Những hạn chế cần khắc phục trong công tác huy động vốn 602.3.3 Những nhân tố tác động tới công tác huy động vốn của chi nhánh Ngân. .. hàng ĐT&PT nội trong thời gian qua 62Chơng 3 67 giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại 67 chi nhánh Ngân Hàng Đầu T Phát Triển nội 673.1 Mục tiêu phơng hớng tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Nội trong thời gian tới 673.1.1 Mục tiêu 673.1.2 Phơng hớng chiến lợc nguồn vốn trong thời gian tới 693.2 các giải pháp tăng cờng công tác huy động. .. chi nhánh Ngân hàng đầu t và phát triển nội 58Trần Hoµi Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiợng vốn điều hoà cần thiết cho hoạt động của mình. Còn những Ngân hàng mà khả năng huy động vốn vợt qúa khả năng sử dụng vốn thì đầu kỳ cũng lập kế hoạch sẽ điều chuyển một lợng vốn về Ngân hàng mẹ để đợc hởng lÃi suất điều hoà. Nh vậy Ngân hàng mẹ chịu... hoạt động của mình. Nguồn vốnNgân hàng chủ động tạo nên đó là nguồn vốn vốn vay. Vậy các Ngân hàng đi vay khi nào?Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiBa là: Xây dựng qui mô sự tăng trởng nguồn vốn ổn định.Quy mô vốn huy ®éng cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi hoạt động của Ngân hàng. Ngân hàng muốn mở rộng hoạt động cần có quy mô vốn. .. tình trạng khan hiếm vốn đối với các NHTM nói chung, do vậy đây là một vấn đề đang đợc các Ngân hàng rất quan tâm. Vì lý do này em đà chọn đề tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu t Phát triển thành phố nội.Trần Hoµi Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộitrên cơ sở với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc lÃi. Đây là phơng... có khi thành lập một Ngân hàng do pháp luật qui định. Vốn điều lệ đợc ghi vào điều lệ thành lập Ngân hàng. Tuỳ thuộc vào loạ hình Ngân hàngvốn điều lệ đợc hình thành từ những nguồn gốc khác nhau: Ngân hàng quốc doanh: Vốn điều lệ đợc hình thành từ Ngân sách nhà nớc cấp Ngân hàng cổ phần: Vốn điều lệ đợc hình thành từ vốn góp của các cổ đông thông qua việc mua các cổ phiếu. Ngân hàng liên... việc huy động vốn với sử dụng vốn 753.2.6 Tăng cờng công tác Marketing trong tất cả các mảng hoạt động của Ngân hàng 763.2.7 Nâng cao vị thế tuy tín của Ngân hàng 783.2.8 Xây dựng trụ sở trang bị hệ thống máy móc thiết bị để tạo ra hình ảnh tốt về Ngân hàng 783.3 một số kiến nghị nhằm thực hiện các giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu t phát triển nội... lớn Ngân hàng có thể sử dụng lợng tồn khoản này để phục vụ cho qúa trình hoạt động kinh doanh của Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT nộiTrong các loại hình huy động vốn của Ngân hàng thì Ngân hàng chủ yếu tập trung vào 3 loại hình huy động chính nh sau:o Huy động tiền gửi của các tổ chức kinh tếo Huy động tiền gửi tiết kiệmo Huy động . tài: Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu t và Phát triển thành phố Hà nội. Trần Hoài Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động. Nam- Nh 41b Giải pháp tăng cờng công tác huy động vốn tại Ngân hàng ĐT&PT Hà nội2 .3.1 Thành tựu đạt đợc trong công tác huy động vốn của Ngân hàng trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc, Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc, Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển thành phố Hà nội.doc, Định nghĩa ngân hàng thơng mại, Chức năng của Ngân hàng thơng mại Một là: Chức năng là trung gian tín dụng., Vai trò của Ngân hàng thơng mại đối với nền kinh tế, Nhận tiền gửi Hoạt động tài trợ của ngân hàng, Nguån huy ®éng, Mục tiêu trong công tác huy động vốn, Chu kỳ phát trỉển kinh tế Môi trờng pháp lý, Môi trờng cạnh tranh Yếu tố tiết kiệm của dân c, Chiến lợc kinh doanh của Ngân hàng, Chính sách lãi suất Đổi mới công nghệ Ngân hàng nhất là khâu thanh toán, Hoạt động Marketing Ngân hàng Mức độ thâm niên và uy tín của Ngân hàng, Những nhân tố tích cực a Nhân tố khách quan, Những nhân tố tiêu cực a Nhân tố khách quan, ổn định môi trờng kinh tế vĩ mô Tạo lập môi trờng pháp lý, Xây dựng chính sách điều hành lãi suất linh hoạt cho từng thời kỳ, Đa dạng hoá danh mục các giấy tờ có giá trong các giao dịch của NHNN Nâng cao vai trò hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi

Từ khóa liên quan