Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

79 738 2
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2015, 08:49

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân 3 1.1.1. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân trong công nghiệp 3 1.1.2. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân trong y tế 5 1.2. Thực trạng quản lý và thải bỏ thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân từ hoạt động y tế 8 1.2.1. Trên thế giới 8 1.2.2. Tại Việt Nam 12 1.3. Nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe 17 1.3.1. Nguy cơ đối với môi trường 17 1.3.2. Nguy cơ đối với sức khỏe 17 CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 19 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 19 2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 19 2.2. Phương pháp nghiên cứu 19 2.2.1. Phương pháp tổng quan tài liệu 19 2.2.2. Phương pháp điều tra 19 2.2.3. Phương pháp đánh giá, phân tích so sánh 20 2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu, thống kê 20 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 3.1. Thực trạng sử dụng và thải bỏ thủy ngân trong hoạt động y tế tại bệnh viện khảo sát 21 3.1.1. Thực trạng sử dụng 24 3.1.2. Thực trạng thải bỏ chất thải chứa Thủy ngân 24 3.2. Thực trạng công tác quản lý và xử lý thủy ngân thải từ hoạt dộng y tế tại bệnh viện khảo sát 26 3.2.1. Thực trạng công tác quản lý 26 3.2.2. Thực trạng công tác xử lý 27 3.3. Đề xuất các giải pháp xử lý phù hợp 31 3.3.1. Xây dựng kế hoạch quản lý/kiểm soát thủy ngân trong ngành y tế theo định hướng loại bỏ sử dụng thủy ngân: 31 3.3.2. Thay thế thủy ngân và các thiết bị y tế chứa thủy ngân 32 3.3.3. Giải pháp kiểm soát quản lý thủy ngân quy mô bệnh viện 46 3.3.4. Đánh giá chi phí hiệu quả giải pháp đề xuất 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 65 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ASTM American Society for Testing and Materials - Hiệp hội vật liệu và thử nghiệm Mỹ HA Huyết áp HCWH Health Care Without Harm - Tổ chức chăm sóc sức khỏe không gây hại Hg Thủy ngân POPs Persistant Organic Pollmant - Các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền PTS Persistent toxic substances - Chất độc hại khó phân hủy UNDP United Nations Development Programme - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNEP United Nations Environment Programme - Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc U-POPs Các khải khí nguy hại không chủ định URENCO Urban Enviroment Company - Công ty môi trường đô thị WHO World Health Organization - Tổ chức Y tế thế giới TWA Giới hạn phơi nhiễm trung bình đo trong khoảng 8 giờ STEL Giới hạn phơi nhiễm ngắn hạn trong 15 phút DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Hàm lượng thủy ngân trong một số thiết bị y tế 7 Bảng 1.2: Số liệu thống kê về sử dụng 2 loại dụng cụ chính chứa thủy ngân trong bệnh viện tuyến tỉnh và huyện 14 Bảng 1.3: Ước tính lượng thủy ngân thải từ nhiệt kế bị vỡ 15 Bảng 3.1: Thực trạng sử dụng các vật dụng chứa thủy ngân từ hoạt động y tế của Bệnh viện 198, Bệnh viện E trung ương 24 Bảng 3.2: Thực trạng thải bỏ các vật dụng chứa thủy ngân 25 Bảng 3.3: Tình hình quản lý thiết bị, vật dụng chứa thủy ngân 26 Bảng 3.4: Cách xử lý của các khoa khi có vỡ, đổ thiết bị, vật liệu có chứa thủy ngân28 Bảng 3.5: Phương pháp thu gom thủy ngân khi có sự cố 29 Bảng 3.6: Cách chứa đựng chất thải tại các khoa 30 Bảng 3.7: Kết quả điều tra về phương cách thải bỏ chất thải thủy ngân 30 Bảng 3.8: Những thiết bị vật liệu chuẩn bị thay thế của các khoa phòng 33 Bảng 3.9: Kết quả điều tra nguyên nhân thay thế nhiệt kế thủy 34 Bảng 3.10: Nguyên nhân không thay thế nhiệt kế thủy ngân 34 Bảng 3.11: Tổng hợp các thiết bị chứa thủy ngân có thể thay thế 37 Bảng 3.12: Kết quả điều tra nguyên nhân thay thế HA kế thủy ngân 39 Bảng 3.13: Kết quả điều tra nguyên nhân không thay thế HA thủy ngân 39 Bảng 3.14: So sánh đặc tính một số máy đo huyết áp hiện đang sử dụng 41 Bảng 3.15: Thống kê những lỗi chính của HA thủy ngân 42 Bảng 3.16: Kết quả điều tra nguyên nhân thay thế 43 Bảng 3.17: Kết quả điều tra nguyên nhân không thay thế Amalgam 43 Bảng 3.18: Chi phí mua các thiết bị chứa thủy ngân hàng năm 59 Bảng 3.19: Tổng hợp chi phí thay thế toàn bộ các thiết bị chứa thủy ngân 59 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Giọt thủy ngân 3 Hình 1.2: Một số hình ảnh về thủy ngân và sử dụng thủy ngân 6 Hình 1.3: Chu trình phát thải thủy ngân từ hoạt động y tế 8 Hình 1.4: Hiện trạng công tác quản lý/xử lý chất thải y tế nguy hại liên quan đến phát thải POPs 16 Hình 3.1: Sơ đồ dòng di chuyển của thủy ngân và sản phẩm chứa thủy ngân trong bệnh viện 23 Hình 3.2: Tỷ lệ thành phần chất thải 25 Hình 3.3: Tỷ lệ các khoa có hướng dẫn về sử dụng thiết bị, vật dụng chứa Thủy ngân 26 Hình 3.4: Phương pháp xử lý chất thải thủy ngân 28 Hình 3.5: Tỷ lệ khoa có kế hoạch thay thế thiết bị, vật liệu có chứa thủy ngân. 33 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN 1 MỞ ĐẦU Thủy ngân và các hợp chất của thủy ngân là những chất độc mạnh. Tính độc của chúng đã được biết đến từ rất lâu nhưng chúng vẫn được sử dụng trong các loại thuốc chữa bệnh. Đặc biệt vào thế kỷ thứ 16, thủy ngân trở nên quan trọng vì nó được sử dụng trong thuốc chữa bệnh giang mai. Cách điều trị này chữa được một số bệnh xã hội nhưng cũng mang lại sự nhiễm độc không tránh khỏi. Trong quá khứ, nhiễm độc nghề nghiệp đã được mô tả một cách sinh động qua những ghi nhận của Ramazzini cách đây 300 năm về những người thợ làm gương soi: “Ở Venice, trên một hòn đảo tên là Murano, nơi sản xuất rất nhiều gương soi, người ta có thể thấy những người thợ này nhìn vào ảnh của họ trong gương một cách lưỡng lự hay cau có, giận dữ và họ nguyền rủa nghề nghiệp mà họ đang làm”. Lịch sử cổ đại La Mã cũng cho biết những người khai thác mỏ thủy ngân (sunfua thủy ngân) đã bị nhiễm độc. Trên thế giới, hiện tượng nhiễm độc thủy ngân khá phổ biến (sau chì và benzen). Bệnh Minamata (Nhật) đã đi vào lịch sử độc học như một điển hình cho ô nhiễm và gây độc của Hg. Thủy ngân đã sử dụng thủy ngân cách đây khoảng 3.500 năm. Nước Ai Cập cổ xưa đã biết cách pha trộn thủy ngân với Sn và Cu rất sớm, khoảng thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Cách sử dụng kim loại Hg và thần sa trong y khoa đã từng tồn tại ở Trung Quốc và Ấn Độ ở cùng thời điểm. Người Hy Lạp đã quen thuộc với kĩ thuật tách Hg từ các quặng kim loại dùng làm thuốc. Người La Mã đã thừa kế hầu hết các kiến thức này và rất tập trung vào việc đánh giá tính chất thương mại của kim loại. Hầu hết Hg đã bị người La Mã tiêu thụ và chế tạo chất màu đỏ của thần sa, nhưng Hg cũng được sử dụng để điều trị nhiều thứ bệnh khác. Sau sự sụp đổ của đế quốc La Mã, tiêu dùng Hg chủ yếu được giới hạn để bào chế thuốc; cho đến khi những dụng cụ khoa học được phát minh, như là vào năm 1643, Torricelli phát minh ra dụng cụ đo nhiệt gọi là nhiệt kế sơ khởi. Đến năm 1720 Fahrenheit giới thiệu nhiệt kế Hg và đưa vào nghiên cứu khoa học. LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN 2 Không có một loại chất nào, trừ sinh vật, được nghiên cứu nhiều như thủy ngân trong quan hệ tuần hoàn của nó với chuỗi thực phẩm. Mỗi năm toàn thế giới sản xuất ra 9.000 tấn thủy ngân, trong đó 5.000 tấn rơi vào các đại dương. Trong hồ Oasinton, trong 100 năm trở lại đây lượng thủy ngân trong bùn tăng lên gấp 100 lần. Hàm lượng thủy ngân cao thường thấy ở các loại cá thờn bơn biển Atlantích; đôi khi hàm lượng thủy ngân còn cao hơn ở một số loài cá mập. Nhà văn R.Kipling đã viết: “Tôi thà chọn cái chết tồi tệ còn hơn phải làm việc trong mỏ thủy ngân, nơi mà răng bị mục dần trong miệng ”. Cho đến nay trong các hầm lò quanh co, nơi mà xưa kia khai thác thủy ngân, có thể tìm thấy vô số bộ xương người. Người xưa đã phải trả một giá rất đắt, hàng ngàn sinh mạng để đổi lấy thứ đá đỏ dường như đã nhuốm máu tất cả những ai từng tham gia khai thác. Thuốc và các thiết bị chứa thủy ngân tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, mặc dù chúng đã được sử dụng rộng rãi trong quá khứ. Nhiệt kế và huyết áp kế chứa thủy ngân đã được phát minh trong thế kỷ 18 và 19, trong đầu thế kỷ 21, việc sử dụng chúng đã giảm và bị cấm ở một số quốc gia, khu vực và trường đại học [7]. Tuy nhiên tại Việt Nam, việc sử dụng các loại thiết bị này vẫn còn là phổ biến. Tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe không có thủy ngân tại Việt Nam và nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên y tế, trong luận văn này thực hiện đề tài: “Đánh giá hiện trạng sử dụng và thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp” với mục tiêu nhằm góp phần từng bước giảm phát thại thủy ngân đến loại bỏ hoàn toàn thủy ngân để phù hợp với công ước quốc tế. Nội dung nghiên cứu bao gồm: - Tổng quan về sử dụng thủy ngân trong y tế trên thế giới và Việt Nam - Đánh giá hiện trạng sử dụng và thải bỏ thủy ngân liên quan đến hoạt động y tế tại Bệnh viện E trung ương và Bệnh viện 198 Bộ Công An. - Đề xuất giải pháp phù hợp nhằm giảm thiểu sử dụng, quản lý và xử lý an toàn chất thải y tế chứa thủy ngân. LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN 3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân 1.1.1. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân trong công nghiệp Thủy ngân nguyên tố (Hg) là một kim loại nặng, ánh bạc, nóng chảy ở - 38,9 o C và sôi ở 357 o C. Nó là kim loại duy nhất tồn tại dưới dạng lỏng ở nhiệt độ phòng. Giọt thủy ngân rất di động và kết hợp với các kim loại khác như thiếc, đồng, vàng, và bạc tạo thành hợp kim (gọi là amalgam). Trọng lượng riêng của thủy ngân là 13,5g/cm 3 ở 25 o C [8]. Hình 1.1: Giọt thủy ngân Thủy ngân là kim loại dễ bay hơi, hơi thủy ngân không màu, không mùi. Khi bị đổ, thủy ngân tách thành những giọt nhỏ và phân tán rộng. Những giọt nhỏ có thể bốc hơi với tốc độ nhanh hơn trong điều kiện thông gió. Tốc độ bay hơi của thủy ngân nguyên tố tăng gấp đôi khi nhiệt độ tăng 10 o C. Ở nước ta, giới hạn cho phép đối với thủy ngân trong không khí vùng làm việc được quy định tại Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế [3]: ‐ Thủy ngân hữu cơ: Trung bình 8 giờ (TWA) 0,01mg/m 3 Từng lần tối đa (STEL) 0,03 mg/m 3 . - Thủy ngân và hợp chất thủy ngân vô cơ : Trung bình 8 giờ (TWA) 0,02mg/m 3 Từng lần tối đa (STEL) 0,04mg/m 3 . LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN 4 Thủy ngân không phân hủy và tồn tại trong môi trường. Khi giải phóng vào không khí, nó tuần hoàn trong không khí, đất, và nước, và tạo thành các hợp chất hóa học phức tạp và biến đổi vật lý thành các dạng khác nhau của thủy ngân. Thủy ngân nguyên tố là dạng phổ biến nhất của thủy ngân trong không khí. Trong các hệ thống thuỷ sinh, thủy ngân được chuyển đổi thành dạng hữu cơ methyl thủy ngân độc hơn dạng vô cơ và tích lũy sinh học trong cá và động vật hoang dã rồi vào chuỗi thức ăn Thủy ngân được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như hóa chất, phân bón, chất dẻo, kỹ thuật điện, điện tử, xi măng, sơn, tách vàng bạc trong các quặng sa khoáng, sản xuất các loại đèn huỳnh quang, pin, phong vũ kế, nhiệt kế, huyết áp kế, mỹ phẩm Thủy ngân đi vào môi trường như một chất gây ô nhiễm từ các ngành công nghiệp khác nhau: - Từ các xí nghiệp sử dụng than làm nhiên liệu - Các ngành công nghiệp sản xuất clo, thép, phốt phát &vàng - Khai thác mỏ thủ công hàng năm thải ra môi trường khoảng 1.000 tấn thủy ngân, chiếm 30 - 40% lượng ô nhiễm trên trái đất. - Luyện kim - Sản xuất xi măng, chế tạo biến thế điện, thuộc da - Sản xuất và sửa chữa thiết bị điện tử - Đốt và vùi lấp các chất thải đô thị - Công nghiệp mỹ phẩm - Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm liên quan đến thủy ngân - Các sản phẩm có chứa thủy ngân như các bộ phận ô tô, pin, đèn huỳnh quang, máy điều nhiệt LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN 5 Chương trình môi trường liên hiệp quốc (UNEP) nêu rõ, điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều thủy ngân lẫn trong sông hồ vốn luôn là nguồn nước sinh hoạt chính của con người. Theo số liệu của tổ chức này hiện có khoảng 260 tấn thủy ngân lẫn trong dòng nước của các sông hồ trên toàn thế giới, và cũng do hoạt động của con người, trong vòng 100 năm qua, lượng thủy ngân đã tăng gấp đôi trên bề mặt của các đại dương. Còn ở đáy các đại dương, lượng thủy ngân cũng tăng 25%, cuối cùng chính con người là đối tượng đầu tiên chịu hậu quả từ thực trạng ô nhiễm trên, mà một trong những nguyên nhân đó là việc sử dụng nguồn thủy sản nhiễm thủy ngân. 1.1.2. Sử dụng thủy ngân và các sản phẩm chứa thủy ngân trong y tế Thủy ngân đã được sử dụng để chữa bệnh trong nhiều thế kỷ. Thế kỷ 16, trước khi có các chất kháng sinh, thủy ngân được dùng để điều trị giang mai. Thuốc có chứa thủy ngân để điều trị các triệu chứng bệnh như táo bón, trầm cảm, đau răng, lợi tiểu, sát trùng. Các hợp chất có chứa thủy ngân như Thimerosal được sử dụng trong một số sản phẩm nhãn khoa, dạng phun sương mũi họng, và vaccin; các sản phẩm tẩy trắng và một số hóa chất trong phòng thí nghiệm cũng chứa thủy ngân cũng như hỗn hợp Almagam trong nha khoa và pin. Ngoài ra nhiệt kế và huyết áp kế chứa thủy ngân được phát minh từ thế kỷ 18, 19 và được sử dụng cho đến ngày nay. Tại một số cơ sở y tế còn sử dụng thiết bị tháo lồng ruột có cột thủy ngân để kiểm soát áp lực khí bơm vào ruột bệnh nhân. Các nguồn phát sinh thủy ngân chính trong y tế từ: • Nhiệt kế, huyết áp kế thủy ngân chưa vỡ • Nhiệt kế và huyết áp kế thủy ngân vỡ • Máy tháo lồng ruột có cột thủy ngân • Amalgam dùng trong nha khoa. • Các bóng đèn huỳnh quang chưa vỡ [...]... th y ngân Hình 1.3: Chu trình phát thải th y ngân từ hoạt động y tế [10] 1.2 Thực trạng quản lý và thải bỏ th y ngân và các sản phẩm chứa th y ngân từ hoạt động y tế 1.2.1 Trên thế giới Th y ngân đã được sử dụng để chữa bệnh trong hàng thế kỷ Clorua th y ngân (I) và clorua th y ngân (II) là những hợp chất phổ biến nhất Th y ngân được đưa vào điều trị giang mai sớm nhất vào thế kỷ 16, trước khi có các... trị, y tá điều trị: 172 người (mỗi khoa 4 người) Để thu thập số liệu về sử dụng, thải bỏ, thay thế dụng cụ y tế chứa th y ngân và th y ngân trong bệnh viện 2.2.3 Phương pháp đánh giá, phân tích so sánh Xem xét các giải pháp quản lý, xử lý chất thải chứa th y ngân hiện có, đánh giá về tính hiệu quả, an toàn, so sánh với các nước trên thế giới và đề xuất giải pháp quản lý, xử lý phù hợp 2.2.4 Phương pháp. .. 100 mg Hiện trạng sử dụng th y ngân trong ngành y tế chủ y u liên quan đến việc sử dụng nhiệt kế, huyết áp kế và một số giải pháp y tế khác Tại Mỹ, chất thải bệnh viện được ước tính đóng góp 1% th y ngân trong dòng chất thải rắn của đất nước n y [16] Th y ngân sử dụng trong bệnh viện thường được loại bỏ không đúng cách như chất thải y tế l y nhiễm hoặc chất thải thông thường Chẳng hạn như th y ngân trong... phân h y (POPs), th y ngân và các chất độc hại liên quan khác (PTS) Hiện nay, việc sử dụng các thiết bị y tế có chứa th y ngân trong chẩn đoán và điều trị tại các cơ sở y tế còn khá phổ biến và hàng năm phát sinh một lượng lớn chất thải có chứa th y ngân Hiện trạng sử dụng th y ngân trong ngành y tế chủ y u liên quan đến việc sử dụng nhiệt kế, áp kế và một số dụng cụ, thiết bị khác chứa th y ngân Khi... lưu chứa riêng chất thải chứa th y ngân theo đúng quy định .Th y ngân thường được thu gom và thải bỏ cùng với các chất thải y tế nguy hại hại và sau đó được đốt hoặc chôn lấp cùng với chất thải y tế Do v y nguy cơ g y ô nhiễm do hơi th y ngân là rất cao Hiện chất thải y tế ở Việt Nam được xử lý bằng hai phương án là đốt và chôn lấp trong đó vẫn còn 30,8% bệnh viện xử lý chất thải y tế bằng lò đốt 1 buồng,... MINH HẢI TUYỀN 3.2 Thực trạng sử dụng và thải bỏ th y ngân trong hoạt động y tế tại bệnh viện khảo sát Cả hai bệnh viện, th y ngân, các phương tiện dụng cụ chứa th y ngân đều được mua sắm theo nhu cầu sử dụng bởi Khoa Dược, Phòng Vật tư kỹ thuật, Phòng hành chính quản trị, và được cấp phát cho các khoa lâm sàng, cận lâm sàng sử dụng Phần lớn th y ngân, dụng cụ chứa th y ngân được thải bỏ sau sử dụng, do... dụng; chủng loại, số lượng các thiết bị có chứa th y ngân và hàm lượng th y ngân trong các thiết bị của toàn bệnh viện - Điều tra về việc thải bỏ th y ngân; thiết bị có chứa th y ngân do hỏng và quản lý chất thải th y ngân - Nhận thức về nguy cơ tiếp xúc với th y ngân tại cơ sở y tế: 19 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN - Sự chấp nhận sử dụng các thiết bị thay thế không chứa th y ngân - Xác định... về th y ngân và sử dụng th y ngân 6 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC VŨ MINH HẢI TUYỀN Nhân viên y tế có nguy cơ tiếp xúc với th y ngân nguyên tố khi th y ngân giải phóng từ các thiết bị có chứa th y ngân bị vỡ hoặc khi chỉnh sửa, bảo dưỡng thiết bị có chứa th y ngân Bảng 1.1: Hàm lượng th y ngân trong một số thiết bị y tế [11] STT Loại thiết bị Hàm lượng th y ngân 1 Nhiệt kế 0,5-1,5 g 2 Huyết áp kế 3 Bóng... của bệnh viện (xem hình 1.3) Tỷ lệ bệnh viện chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế chiếm 45,6% Hầu hết các cơ sở y tế có buồng đốt vẫn chưa được quan trắc, kiểm soát phát thải khí nguy hại không chủ định U-POPs Ở tuyến tỉnh và huyện khoảng 73% bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đã xử lý chất thải y tế nguy hại bằng lò đốt tại chỗ của bệnh viện Có khoảng 26,7% bệnh viện tuyến huyện sử dụng tạm thời biện pháp. .. thành phần chất thải Từ kết quả trên cho th y, chất thải chủ y u phát sinh trong hoạt động y tế là chất thải thông thường do hoạt động sinh hoạt của người bệnh, người nhà người bệnh, khác đến thăm, nhân viên y tế và từ các hoạt động hành chính của bệnh viện Chất thải nguy hại nhiễm khuẩn chiếm tỷ lệ từ 13,5 đến 17 %, còn lại là chất thải nguy hại không l y nhiễm khác như các chất thải hóa học nguy . viên y tế, trong luận văn n y thực hiện đề tài: Đánh giá hiện trạng sử dụng và thải bỏ th y ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp xử lý. dụng th y ngân trong y tế trên thế giới và Việt Nam - Đánh giá hiện trạng sử dụng và thải bỏ th y ngân liên quan đến hoạt động y tế tại Bệnh viện E trung ương và Bệnh viện 198 Bộ Công An. - Đề. Giọt th y ngân 3 Hình 1.2: Một số hình ảnh về th y ngân và sử dụng th y ngân 6 Hình 1.3: Chu trình phát thải th y ngân từ hoạt động y tế 8 Hình 1.4: Hiện trạng công tác quản lý /xử lý chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, Đánh giá hiện trạng sử dụng, thải bỏ thủy ngân từ hoạt động y tế tại một số bệnh viện trên địa bàn hà nội và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn