Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội

55 337 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2013, 16:16

Vốn đầu tư được hình thành từ các nguồn tiết kiệm, tích lũy và nó là cơ sở cho vốn sản xuất, tạo ra vốn sản xuất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời nói đầu Từ một nớc nông nghiệp lạc hậu sản xuất không đủ tiêu dùng, qua hơn 10 năm đổi mới Việt Nam đã đang từng bớc vơn lên bớc đầu khẳng định đợc uy tín, chinh phục đợc khách hàng chiếm lĩnh đợc thị trờng lớn, ổn định góp phần nâng cao vị thế của mình trên chính trờng quốc tế. Hiện nay với cơ chế mở cửa, các thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo hiến pháp pháp luật. Nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời phát triển mạnh mẽ. Cùng với nó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nớc cũng nh nớc ngoài đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn luôn đổi mới công nghệ, trang thiết bị mở rộng sản xuất do đó cần thiết phải có một lợng vốn lớn mà các ngân hàng thơng mại là nơi cung cấp vốn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế một cách có hiệu quả. Trong điều kiện nền kinh tế thị trờng với hệ thống ngân hàng hai cấp: NHNN thực hiện quản lý Nhà nớc cấp kinh doanh là các ngân hàng thơng mại. Cùng với việc triển khai thực hiện pháp lệnh ngân hàng ở nớc ta trong thời gian qua đã tạo ra những chuyển biến rõ nét cả về tổ chức, hoạt động trình độ nghiệp vụ của hệ thống ngân hàng góp phần tăng trởng kinh tế, ổn định giá trị đồng tiền . Các tổ chức tín dụng hình thành mạng lới trên hầu khắp các địa bàn cả nớc. Ngoài hệ thống ngân hàng thơng mại quốc doanh còn có các ngân hàng thơng mại cổ phần, ngân hàng liên doanh . Nghiệp vụ ngân hàng cũng đợc đổi mới từng bớc hiện đại hoá, tiếp cận với công nghệ thông lệ quốc tế. Với hoạt động tín dụng các dịch vụ đa dạng ngân hàng đã đáp ứng đợc phần lớn nhu cầu của khách hàng, góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nớc. Ngày nay Ngân hàng đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền kinh tế. Cùng với các ngành kinh tế khác Ngân hàng có nhiệm vụ tham gia bình ổn thị trờng tiền tệ, kiềm chế đẩy lùi lạm phát, tạo môi trờng đầu t thuận lợi, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, phát triển thị trờng ngoại hối. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kỳ mới chuyển đổi sang cơ chế thị trờng, môi trờng kinh tế cha ổn định, môi trờng pháp lý đang dần đợc 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hoàn thiện nên hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thơng mại đang gặp nhiều khó khăn nhất là chất lợng tín dụng cha cao mà biểu hiện là nợ quá hạn, nợ khó đòi lớn. Việc phân tích một cách chính xác, khoa học các nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng, từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lợng tín dụng là một nhiệm vụ cơ bản, thờng xuyên của ngành ngân hàng. Trớc tình hình trên, là một sinh viên khoa Ngân hàng - Tài chính đang thực tập tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Nội, em đã quyết định chọn đề tài là: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Nam Nội. Em hy vọng rằng bài viết của mình sẽ góp phần đẩy lùi những khó khăn cản trở trong công tác tín dụng, đa hiệu quả tín dụng ngày càng tốt hơn, tạo đà cho hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh phát triển trong nền kinh tế thị trờng. Bài viết của em đợc chia làm 3 chơng: Chơng I: Những vấn đề cơ bản về tín dụng chất lợng tín dụng của Ngân hàng thơng mại. Chơng II: Thực trạng chất lợng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Nội. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Nội. Do trình độ lý luận cũng nh kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế thời gian nghiên cứu có hạn, nên đề tài không tránh khỏi những khiếm khuyết. Em rất mong nhận đợc ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo trong khoa Ngân hàng - Tài chính các cô chú trong Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Nam Nội để đề tài của em đợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Chơng I : những vấn đề cơ bản về Tín dụng chất lợng tín dụng của ngân hàng thơng mại 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1. Tín dụng các hình thức tín dụng ngân hàng. 1.1.1. Sự cần thiết của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. Tín dụng đợc coi là mối quan hệ vay mợn lẫn nhau giữa ngời cho vay ngời đi vay trong điều kiện có hoàn trả cả vốn lãi sau một thời gian nhất định. Hay nói một cách khác tín dụng là một phạm trù kinh tế phản ánh mối quan hệ kinh tế mà trong đó mỗi cá nhân hay một tổ chức nhờng quyền sử dụng một khối lợng giá trị hoặc hiện vật cho một cá nhân hay một tổ chức khác với những ràng buộc nhất định về thời gian hoàn trả, lãi suất, cách thức vay mợn thu hồi. Trải qua quá trình phát triển đã có nhiều hình thức tín dụng khác nhau. Đầu tiên là tín dụng nặng lãi xuất hiện ở thời kỳ tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ. Trong thời kỳ này do lực lợng sản xuất phát triển, phân công lao động xã hội mở rộng, xã hội đã có sự phân chia giai cấp kẻ giàu ngời nghèo. Trong quá trình đầu tiên chủ yếu là cho vay bằng hiện vật, về sau chủ yếu cho vay bằng tiền. Đây là hình thức cho vay nặng lãi với lãi suất rất cao, không có giới hạn là hình thức tín dụng tiêu dùng, chủ yếu để giải quyết nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Sự ra đời của phơng thức sản xuất t bản cho thấy tín dụng nặng lãi không còn phù hợp nữa, nó cản trở sự phát triển của nền kinh tế bởi các nhà t bản kinh doanh với mục đích lợi nhuận không thể vay với mức lãi suất cao hơn tỷ suất lợi nhuận. Vì vậy hoạt động của nó ngày càng thu hẹp tín dụng thơng mại xuất hiện. Đây là hình thức tín dụng giữa các nhà sản xuất kinh doanh với nhau do đó chủ thể tham gia quá trình vay mợn này cũng là các nhà sản xuất kinh doanh. Trong quan hệ mua bán chịu, thông thờng giá bán chịu hàng hoá cao hơn giá bán bằng tiền mặt, phần chênh lệch này chính là lãi của hàng hoá đem bán chịu. Quan hệ mua bán chịu chỉ diễn ra giữa các đơn vị liên quan trực tiếp với nhau. Vì vậy nó không đáp ứng đợc nhu cầu vay mợn ngày càng tăng của nền sản xuất hàng hoá tín dụng ngân hàng ra đời. Vậy tín dụng Ngân hàng là gì ? "Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ mà một bên là Ngân hàng - một tổ chức chuyên kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với một bên là tất cả các 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tổ chức, cá nhân trong xã hội trong đó Ngân hàng giữ vai trò vừa là ngời đi vay, vừa là ngời cho vay ". Đây là hình thức tín dụng chủ yếu trong nền kinh tế thị trờng, nó luôn luôn đáp ứng nhu cầu về vốn cho nền kinh tế một cách linh hoạt đầy đủ kịp thời. Nhng một vấn đề đợc đặt ra là liệu ngời thiếu vốn những ngời thừa vốn đó có gặp nhau không? trong nền kinh tế thị trờng hàng ngày hàng giờ diễn ra không biết bao nhiêu mối quan hệ nh vậy? Nó đã hình thành nên: Một bên là những ngời có tiền tích luỹ, có khả năng cung cấp phía bên kia là những ngời có nhu cầu vay cho đầu t phát triển. Nh vậy nảy sinh vấn đề là làm thế nào để họ có thể tìm gặp đợc nhau làm thế nào để cùng một lúc thoả mãn đợc nhu cầu vốn đa dạng to lớn trong khi các nguồn tiết kiệm còn đang nằm phân tán trong xã hội. Do đó các Ngân hàng thơng mại với chức năng cơ bản là trung gian tài chính, hoạt động nh một chiếc cầu nối liền giữa khả năng cung ứng nhu cầu về vốn tiền tệ trong xã hội đã cơ bản giải quyết đợc những vấn đề nẩy sinh trên. Đồng thời với t cách là một trung gian tín dụng Ngân hàng đóng vai trò là ngời môi giới giữa một bên là ngời có tiền cho vay một bên là ngời có nhu cầu vay vốn. Thông qua cơ chế thị trờng bằng những biện pháp kinh tế năng động áp dụng các phơng pháp kỹ thuật theo hớng hiện đại tiên tiến Ngân hàng có khả năng thu hút hầu hết những nguồn vốn tiền tệ tiết kiệm dự trữ trong xã hội để chuyển giao đúng nơi, đúng lúc phù hợp với nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh. Chính nhờ có tín dụng ngân hàng mà những đồng tiền tạm thời nhàn rỗi đã trở thành tiền hoạt động, biến những đồng tiền phân tán thành nguồn vốn tập trung phục vụ cho nhu cầu kinh doanh. Qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh giúp cho nền kinh tế ngày càng phát triển. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2. Các hình thức tín dụng Ngân hàng . Cùng với sự phát triển của nền kinh tế với xu hớng tự do hoá, các Ngân hàng phải luôn luôn nghiên cứu đa ra các hình thức tín dụng khác nhau để có thể đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của quá trình tái sản xuất, từ đó đa dạng hóa danh mục đầu t để mở rộng tín dụng, thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận thực hiện phân tán rủi ro. Dựa vào các tiêu thức khác nhau mà chúng ta tiến hành phân loại các hình thức tín dụng ngân hàng: - Căn cứ vào mục đích sử dụng có các hình thức tín dụng sau: + Cho vay bất động sản: Là loại cho vay liên quan đến việc mua sắm xây dựng bất động sản nhà ở đất đai, bất động sản trong lĩnh vực thơng mại dịch vụ. + Cho vay công nghiệp thơng mại: Là loại cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lu động cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thơng mại, dịch vụ. + Cho vay nông nghiệp: Là loại cho vay để trang trải các chi phí sản xuất nh: phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, lao động . + Cho vay tiêu dùng cá nhân: Là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng nh mua sắm các vật dụng đắt tiền. Ngày nay Ngân hàng còn thực hiện cho vay để trang trải chi phí thông thờng của đời sống thông qua phát hành thẻ tín dụng. - Căn cứ vào tài sản thế chấp có các hình thức tín dụng ngân hàng sau: + Cho vay có tài sản thế chấp: Ngân hàng căn cứ vào tài sản của khách hàng để đảm bảo cho việc trả nợ của khách hàng. + Cho vay không có tài sản thế chấp (Tín chấp): Ngân hàng cho vay trên cơ sở tin tởng khách hàng, tài sản thế chấp là uy tín, danh dự của khách hàng. Ngoài ra còn có hình thức cho vay thông qua việc bảo lãnh bằng tín chấp của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay vốn. - Căn cứ vào hình thái giá trị của tín dụng có các hình thức tín dụng ngân hàng sau: + Cho vay bằng tiền: Là loại cho vay mà hình thái giá trị của tín dụng đợc cung cấp bằng tiền nh: Thấu chi, tín dụng thời vụ, tín dụng trả góp . + Cho vay bằng tài sản: Phổ biến là tài trợ thuê mua. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Căn cứ vào xuất xứ tín dụng có các hình thức tín dụng sau: + Cho vay trực tiếp: Ngân hàng trực tiếp cấp vốn cho khách hàng khách hàng trực tiếp trả lãi gốc cho Ngân hàng. + Cho vay gián tiếp: Là khoản cho vay đợc thực hiện thông qua việc mua lại các khế ớc hoặc các chứng từ nợ đã phát sinh còn lại trong thời hạn thanh toán. Chiết khấu thơng mại. - Căn cứ vào thời hạn cho vay có các hình thức tín dụng sau: + Tín dụng ngắn hạn: Là các khoản tín dụng có thời hạn không quá 12 tháng (1 năm). Đợc sử dụng để bù đắp sự thiếu hụt vốn lu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của cá nhân . + Tín dụng trung hạn: Là những khoản tín dụng có thời hạn từ trên 12 tháng đến 60 tháng (5 năm). Mục đích là vay vốn để sửa chữa, khôi phục, thay thế tài sản cố định hoặc cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất, đổi mới quy trình công nghệ xây dựng mới những công trình loại nhỏ, thời hạn thu hồi vốn nhanh. + Tín dụng dài hạn: Là những khoản tín dụng có thời hạn từ 60 tháng trở lên. Mục đích sử dụng là để sửa chữa, khôi phục, thay thế tài sản cố định, đổi mới công nghệ xây dựng mới đối với những công trình mới . thời hạn thu hồi vốn lâu. 1.2.Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế . Cho đến hiện nay, mọi ngời đều thống nhất ý kiến cho rằng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tạo ra động lực lớn, đẩy nhanh sự tăng trởng kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, đa lại sự phồn vinh kinh tế cho nớc ta trong những năm qua. để đạt đợc những kết quả nh vậy thì phải kể đến một nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nớc đó chính là tín dụng ngân hàng. Khác so với tín dụng trớc đây, trong thời kỳ bao cấp tín dụng đợc coi nh là một công cụ cấp phát thay ngân sách, vì lẽ đó mà đã xảy ra tình trạng có nơi cần vốn sản xuất thì không có hoặc không kịp thời để đáp ứng nhu cầu sản xuất trong khi đó vẫn có nơi lại có một lợng vốn ứ đọng tơng đối lớn trong xã hội. Ngày nay khi chúng ta chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của Nhà nớc thì tín dụng ngân hàng đợc sử dụng nh một đòn bẩy kinh tế, điều hoà vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu một cách hiệu quả, giúp cho nền kinh tế ngày một phát triển. Biểu hiện: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.1. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy quá trình tích tụ tập trung vốn nhàn rỗi trong xã hội nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . Sự ra đời của tín dụng ngân hàng đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp phát triển kinh tế trong những thập kỷ qua. Với chức năng là trung gian tài chính đứng giữa ngời gửi tiền ngời đi vay Ngân hàng đã biến mọi nguồn ngoại tệ phân tán trong xã hội thành nguồn vốn tập trung, qua đó điều hoà quan hệ cung cầu về tiền tệ trong xã hội, thoả mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Là một đơn vị kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ với mục đích lợi nhuận, các Ngân hàng thơng mại luôn tìm cách để tối đa hoá lợi nhuận của mình. Lợi tức thu đợc của các Ngân hàng đợc hình thành từ hai hoạt động đó là: Hoạt động tín dụng các dịch vụ của Ngân hàng trong đó thu từ hoạt động tín dụng là chủ yếu. Tín dụng ở đây chúng ta hiểu là hoạt động cho vay của Ngân hàng. Vậy Ngân hàng lấy vốn ở đâu ra để cho vay? Phải chăng là vốn tự có của Ngân hàng. ở đây các Ngân hàng phải huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, cá nhân các tầng lớp dân c trong xã hội sau đó phân phối vốn trở lại một cách hợp lý. Chính nhờ có tín dụng ngân hàng mà các chủ thể thừa vốn có cơ hội không những bảo tồn vốn mà còn tạo thu nhập (thu lãi), còn đối với chủ thể thiếu vốn tín dụng ngân hàng giúp họ bổ sung vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc đời sống. Trong công tác huy động vốn một mặt các Ngân hàng phải cố gắng đa ra những mức lãi suất hấp dẫn đối với khách hàng mặt khác phải đem lại lợi nhuận cho Ngân hàng. Thông qua công tác tín dụng, Ngân hàng đã đáp ứng đợc hầu hết các nhu cầu về vốn của các thành phần kinh tế trong xã hội, giúp cho quá trình sản xuất đợc liên tục, đẩy mạnh quá trình tái sản xuất. Đồng thời việc tập trung phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hoà vốn trong nền kinh tế quốc dân từ nơi thừa đến nơi thiếu. Bên cạnh việc đáp ứng vốn kịp thời đầy đủ cho các Doanh nghiệp, các Ngân hàng còn có những ý kiến đóng góp cho phơng án sản xuất kinh doanh, lựa chọn đối tác thông qua quá trình sử dụng vốn của Doanh nghiệp . 1.2.2. Tín dụng ngân hàng góp phần đẩy nhanh quá trình tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh đầu t phát triển. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thực tế cho thấy bất kỳ một Doanh nghiệp nào muốn hoạt động sản xuất kinh doanh cũng phải cần có một lợng vốn nhất định, trong trờng hợp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh thì cần phải có một lợng vốn lớn hơn. Hiện nay trong nền kinh tế thị trờng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các Doanh nghiệp đòi hỏi các Doanh nghiệp luôn luôn phải đổi mới mở rộng sản xuất. Vậy lấy vốn ở đâu ra? tín dụng ngân hàng là nguồn vốn cơ bản hình thành nên vốn cố định vốn lu động của Doanh nghiệp. Thông qua việc đầu t tín dụng tín dụng ngân hàng sẽ góp phần hình thành cơ cấu vốn hợp lý cho các Doanh nghiệp.ở nớc ta hiện nay cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hớng công nghiệp hoá hiện đại hoá, mở cửa thông thơng với nhiều nớc trên thế giới, do vậy nhu cầu về vốn ngày càng cao, các thành phần kinh tế đang rất cần vốn để đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với sự phát triển của Xã hội đòi hỏi các Ngân hàng cần phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng nhu cầu về vốn ngày càng lớn của các Doanh nghiệp. Muốn vậy các Ngân hàng cần phải làm tốt công tác huy động vốn tạm thời nhàn rỗi xây dựng cho mình những chiến lợc kinh doanh hợp lý, phù hợp với xu thế phát triển của các thành phần kinh tế. 1.2.3. Tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong tổ chức điều hoà lu thông tiền tệ . Trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tín dụng của mình, các Ngân hàng đã huy động tập trung lợng vốn nhàn rỗi trong xã hội, đồng thời rút ra khỏi lu thông một bộ phận tiền tệ không cần thiết góp phần giảm lạm phát. Bởi việc NHNN phát hành tiền để tạo ra nguồn vốn đầu t phát triển sẽ làm tăng khối lợng tiền tệ trong lu thông, gây mất cân đối trong quan hệ tiền hàng dẫn đến lạm phát cho nền kinh tế. Mặt khác, dựa vào quy luật của lu thông tiền tệ trong quá trình cân đối nguồn vốn tín dụng với nhu cầu vay mà NHNN Trung ơng thực hiện pháp lệnh đa tiền vào lu thông. Do đó sự vận động của vốn tín dụng là dựa trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả kinh tế để tổ chức điều hoà lu thông tiền tệ. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2.4. Tín dụng ngân hàng góp phần tăng cờng việc chấp hành chế độ hạch toán trong các Doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . Trong quá trình nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng trớc khi cho vay Ngân hàngnghiệp vụ giúp đỡ các đơn vị vay vốn xây dựng kế hoạch vay vốn dựa trên cơ sở các kế hoạch sản xuất, kỹ thuật, tài chính. Khi xét duyệt cho vay Ngân hàng còn căn cứ vào tình hình chấp hành các nguyên tắc cơ bản của chế độ tín dụng ngân hàng, tình hình thực hiện nghĩa vụ hợp đồng kinh tế đối với các đơn vị bạn cũng nh tôn trọng các quy chế thủ tục cho vay. Đặc biệt cần phải có các báo cáo tài chính kế hoạch sản xuất kinh doanh trong đó nêu rõ mục đích khẳng định tính khả thi mức sinh lợi của dự án. Nh vậy muốn vay đợc vốn các Doanh nghiệp cần phải thực hiện chế độ hạch toán thật tốt. Tất cả những công tác trên giúp cho Doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả Ngân hàng có khả năng thu hồi đợc vốn. Đặc trng cơ bản của tín dụng ngân hàng là sự vận động trên cơ sở hoàn trả cả gốc lẫn lãi của các con nợ đối với Ngân hàng. Các đơn vị kinh tế, cá nhân khi vay vốn Ngân hàng đều phải cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Ngân hàng đa ra nhằm đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của đơn vị hoàn trả vốn + lãi đúng thời hạn. Trong trờng hợp các đơn vị vay vốn không thực hiện đúng cam kết thì Ngân hàng sẽ dùng đến các biện pháp chế tài tín dụng. Do vậy các đơn vị sản xuất kinh doanh luôn luôn tìm mọi biện pháp để tăng hiệu quả sử dụng vốn nh: Đẩy nhanh vòng quay vốn, tăng năng xuất, giảm giá thành nhằm tạo ra nhiều lợi nhuận, để có thể hoàn trả gốc lãi đúng thời hạn. Điều này đã thúc đẩy đơn vị sản xuất kinh doanh tăng cờng khâu hạch toán kế toán một cách chặt chẽ đảm bảo doanh lợi ngày càng cao, tăng hiệu quả sử dụng vốn tín dụng. 1.2.5. Tín dụng ngân hàng là công cụ chủ yếu để đầu t, tài trợ cho các ngành kinh tế then chốt các ngành, vùng kinh tế kém phát triển . Hoạt động tín dụng của Ngân hàng là tập trung lợng vốn nhàn rỗi trong xã hội của các tổ chức, cá nhân để cho các đơn vị kinh tế vay. Nhng không phải tất cả các chủ thể có nhu cầu vay đều đợc Ngân hàng đáp ứng, bởi để tránh rủi ro tín dụng các 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngân hàng chỉ thực hiện đầu t tập trung vào một các đơn vị có triển vọng sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong điều kiện đất nớc ta hiện nay một bộ phận lớn dân c đang sống bằng nghề nông. ở hầu hết các tỉnh miền núi vấn đề đa máy móc vào nông nghiệp còn rất hạn chế nguyên nhân ở đây là do thiếu vốn. Vì vậy trong giai đoạn trớc mắt thông qua công tác tín dụng, Nhà nớc cần tập trung vào phát triển nông nghiệp để giải quyết những nhu cầu tối thiểu của xã hội đồng thời tạo điều kiện phát triển các ngành kinh tế khác. Bên cạnh đó nớc ta đang trên con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá tham gia vào các quan hệ kinh tế mang tính chất quốc tế. Bởi vậy chúng ta cần phải tập trung vào việc phát triển các ngành mũi nhọn nh: công nghiệp chế biến, dầu khí . tín dụng ngân hàng là một trong những yếu tố cơ bản góp phần quan trọng vào việc phát triển các ngành này. Với một chính sách tín dụng mức lãi suất hợp lý sử dụng trong việc khuyến khích phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn sẽ là một công cụ linh hoạt tích cực trong việc điều tiết vĩ mô nền kinh tế, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nớc một cách vững chắc. 1.2.6. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát triển quan hệ đối ngoại. Ngày nay khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều có xu hớng chuyển từ đối đầu sang đối thoại thì việc phát triển kinh tế không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất n- ớc mình mà phải hoà vào sự phát triển chung của các quốc gia trong khu vực trên Thế giới. Tín dụng ngân hàng đã trở thành một phơng tiện nối liền nền kinh tế các nớc với nhau. Đặc biệt là các nớc đang phát triển nói chung Việt Nam nói riêng. Tín dụng đóng vai trò quan trọng trong việc xuất nhập khẩu hàng hoá hiện đại hoá nền kinh tế. Sự phát triển của hoạt động tín dụng giữa các tổ chức tài chính quốc tế, các quỹ tiền tệ quốc tế các Ngân hàng nớc ngoài với chính phủ Việt Nam đã góp phần to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế nớc ta có những bớc tiến vợt bậc để có thể có khả năng hội nhập với các tổ chức kinh tế trong khu vực trên Thế giới. 1.3. Chất lợng tín dụng ngân hàng . 10 [...]... các chi phí giao dịch cho cả Ngân hàng khách hàng - Đứng về phơng diện Ngân hàng: Việt Nam trong điều kiện hiện nay với sự bung ra của cơ chế mới ngoài các Ngân hàng quốc doanh đã xuất hiện hàng loạt các loại hình Ngân hàng khác nhau nh: Các ngân hàng liên doanh, các ngân hàng cổ phần, các chi nhánh ngân hàng nớc ngoài Chính sự xuất hiện này đã làm cho mức độ cạnh tranh trên thị trờng Ngân hàng. .. Ngân hàng mình sẽ tạo ra một chất lợng tín dụng tốt, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Ngân hàng của nền kinh tế quốc dân 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chơng II : thực trạng chất lợng tín dụng tại nhnO&ptnt CHI NHáNH NAM NộI 2.1 Giới thiệu chung về nhno&ptnt chi nhánh nam nội 2.1.1 Khái quát về NHNo&PTNT chi nhánh Nam Nội Cùng với sự phát triển. .. động của Ngân hàng Tỷ lệ này cao chứng tỏ hầu hết lợi nhuận của Ngân hàng có đợc từ hoạt động cho vay 1.3.3 Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng - Đứng trên phơng diện khách hàng: Chúng ta hiểu: chất lợng tín dụng ngân hàng là sự đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng (ngời gửi tiền ngời vay tiền ) trong quan hệ tín dụng Đối với khách hàng khi gửi tiền hay vay tiền của Ngân hàng thì... vùng, giải quyết các vấn đề mang tính xã hội tạo điều kiện đa đất nớc ta tiến nhanh trên con đờng công nghiệp hoá hiện đại hoá 1.3.4 Các nhân tố ảnh hởng đến chất lợng tín dụng ngân hàng Hiện nay vấn đề chất lợng tín dụng đang đợc các Ngân hàng rất quan tâm đang tìm mọi cách để có thể nâng cao chất lợng tín dụng một cách tốt nhất Để quản lý đa ra những biện pháp nâng cao chất lợng tín dụng một... này đòi hỏi các Ngân hàng phải luôn luôn tìm ra những giải pháp nhằm thắng trong cạnh tranh, nâng cao uy tín vị thế của mình trên thị trờng Một trong những biện pháp đó chính là phải nâng cao chất lợng tín dụng Để có đợc chất lợng tín dụng thì hoạt động tín dụng phải có hiệu quả quan hệ tín dụng phải đợc thiết lập trên cơ sở tin cậy uy tín Hiểu đúng bản chất của tín dụng hiện tại cũng nh xác... quan hệ tín dụng chấp hành luật pháp một cách nghiêm minh thì quan hệ tín dụng mới đạt kết quả mong muốn đem lại chất lợng cho hoạt động tín dụng ngân hàng 1.3.4.3 Nhóm nhân tố về phía Ngân hàng Đây là những nhân tố thuộc về bản thân nội tại của Ngân hàng có liên quan, ảnh hởng tới hoạt động tín dụng bao gồm: - Chính sách tín dụng: Chính sách tín dụng có một ý nghĩa to lớn quyết định đến sự thành công... vực tiền tệ có tác động rất lớn tới toàn bộ nền kinh tế bởi thực tế cho thấy nguyên nhân của hầu hết các cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra đều bắt nguồn từ Ngân hàng Do đó vấn đề nâng cao chất lợng tín dụng của Ngân hàng là rất cần thiết, chất lợng tín dụng ngân hàng đợc hiểu nh sau: " Chất lợng tín dụng ngân hàng là sự đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của khách hàng (ngời gửi tiền ngời vay... NHNo&PTNT chi nhánh nam Nội đã đáp ứng hầu hết các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tự khẳng định mình trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế, góp phần tăng trởng phát triển đất nớc 2.2 thực trạng chất lợng tín dụng tại nhno&ptnt chi nhánh nam nội trong những năm gần đây Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nớc trong những năm qua, hệ thống ngân hàng. .. thống ngân hàng, giữa Ngân hàng với các cơ quan khác nh tài chính, pháp lý - Chất lợng nhân sự: Con ngời là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong quản lý vốn tín dụng nói riêng trong hoạt động của Ngân hàng nói chung Hiện nay khi nghiệp vụ hoạt động ngân hàng ngày càng phát triển thì đòi hỏi chất lợng nhân sự ngày càng cao để có thể sử dụng các phơng tiện làm việc hiện đại, phù hợp với sự phát triển. .. tiền lu thông trong xã hội Vòng quay vốn tín dụng của Ngân hàng cao chứng tỏ chất lợng tín dụng của Ngân hàng cao 1.3.2.5.Chỉ tiêu lợi nhuận Hiệu quả tín dụng ngân hàng không thể nóicao nếu lợi nhuận do hoạt động này mang lại thấp Cụ thể ngời ta thờng dùng các chỉ tiêu sau để đánh giá hiệu quả tín dụng xét về mặt lợi nhuận : Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng - Chỉ tiêu lợi nhuận = Tổng d nợ tín dụng . tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Hà Nội. Chơng III: Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp. xuất hàng hoá và tín dụng ngân hàng ra đời. Vậy tín dụng Ngân hàng là gì ? " ;Tín dụng Ngân hàng là quan hệ tín dụng bằng tiền tệ mà một bên là Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Hà Nội, Sự cần thiết của tín dụng Ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân., Các hình thức tín dụng Ngân hàng ., Hiệu suất sử dụng vốn vay. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng d nợ. Vòng quay vốn tín dụng., Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện phát triển quan hệ đối ngoại. Sự cần thiết phải nâng cao chất lợng tín dụng., Nhóm nhân tố thuộc về môi trờng kinh tế. Nhóm nhân tố thuộc về môi trờng pháp lý., Nhóm nhân tố về phía Ngân hàng ., Nguồn vốn huy động . Tình hình sử dụng vốn tín dụng năm 2003., Các sản phẩm dịch vụ mới cung cấp. Kinh doanh đối ngoại., Tình hình hoạt động huy động vốn., D nợ theo thành phần kinh tế. Bảng 3: Phân tích d nợ theo thành phần kinh tế D nợ theo ngành kinh tế. Bảng 4: Phân tích d nợ theo ngành kinh tế, Tình hình nợ quá hạn tại NHNoPTNT chi nhánh Nam Hà Nội., Các chỉ tiêu khác., Những thành tựu đạt đợc ., Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại đó ., Đối với công tác huy động vốn ., Thực hiện thu thập và xử lí thông tin một cách chính xác . Phân tích tài chính đơn vị vay vốn ., Xác định kỳ hạn trả nợ hợp lý ., Tăng cờng kiểm tra giám sát các khoản vay . Xử lý các khoản nợ quá hạn ., Đa dạng hoá các hình thức tín dụng . Thực hiện các hoạt động Marketing ngân hàng ., Nâng cao chất lợng cán bộ tín dụng ., Với NHNN, NHNoPTNT Việt Nam. Với các cơ quan Nhà nớc có thẩm quyền .

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn