Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay.DOC

98 2,049 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 10:00

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay Lời cảm ơnĐể luận văn đạt kết quả tốt đẹp, trớc hết em xin gửi tới toàn thể các thầy cô khoa Ngân Hàng - Tài Chính lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng và lời cảm ơn sâu sắc nhất.Với sự quan tâm, dạy dỗ chỉ bảo tận tình chu đáo của thầy cô, sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đến nay em đã có thể hoàn thành - luận văn tốt nghiệp, đề tài:Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay . Để có đợc kết quả này em xin đặc biêt gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới cô giáo - TS .Nguyễn Thị Bất- đã quan tâm giúp đỡ, vạch kế hoạch hớng dẫn em hoàn thành một cách tốt nhất luận văn tốt nghiệp trong thời gian qua. Không thể không nhắc tới sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòng Quản thu thuế ngoài quốc doanh, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất trong suất thời gian thực tập tại Tổng Cục Thuế. Với điều kiện thời gian có hạn cũng nh kinh nghiệm còn hạn chế của một sinh viên thực tập nên luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đợc sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô cùng toàn thể các bạn để em có điều kiện bổ sung, nâng cao ý thức của mình, phục vụ tốt hơn công tác thực tế sau này.Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 1Lời nói đầuThuế ra đời và phát triển gắn liền với sự hình thành và phát triển của Nhà nớc và là một đòi hỏi khách quan đối với sự tồn tại của Nhà nớc đó. Do vậy, thuế là một khoản đóng góp mang tính bắt buộc, cỡng chế, pháp cao, là nguồn thu chủ yếu cho ngân sách Nhà nớc mà trong đó thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao trong Ngân sách Nhà nớc. Phải quản thu thuế đối với khu vực kinh tế NQD nh thế nào? Đó là một câu hỏi cấp bách đặt ra cần có những giải pháp. Thực hiện công cuộc đổi mới các thành phần kinh tế NQD hình thành và phát triển góp phần quan trọng và việc thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, VII, VIII đề ra. Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ IX đã xác định Từ nay đến năm 2020, ra sức phấn đấu đa nớc ta cơ bản thành một nớc công nghiệp có cơ sở vật chất kinh tế hiện đại, cơ cấu kinh tế pháp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nớc mạnh XHCN, dân chủ văn minh. Để đạt đợc mục tiêu này cần phải sử dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế NQD nớc ta hiện nay. Theo xu hớng phát triển kinh tế của các nớc trên thế giới, nên kinh tế thị trờng hoạt động theo cơ chế thị trờng bao gồm nhiều thành phần kinh tế trong đó có 5 thành phần kinh tế cơ bản đựơc phân tích trong Kinh tế Chính trị Mác- Lênin Nền kinh tế Việt nam không nằm ngoài sự chi phối của quy luật khách quan của một nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trờng Có thể phân chia nền kinh tế thành hai khu vực. Kinh tế trong nớc và kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài. Trong đó khu vực kinh tế trong nớc lại chia thành hai khu vựckhu vực Kinh tế Nhà nớc và khu vực Kinh tế Ngoài quốc doanh. Trong phạm vi của luận văn này chỉ đề cập đến các giải pháp để hoàn thiện công tác quản thu thuế NQD, mà hẹp hơn là đối với 2 thành phần kinh tế là t bản t nhân và kinh tế cá thể tiểu chủ, cụ thể là khu vực kinh tế này bao Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 2gồm các doanh nghiệp NQD và các hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp.Lý do em chọn đề tài này là do khu vực kinh tế có phạm vi rộng nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nớc, đồng thời 2 thành phần kinh tế này mới đợc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI chính thức thừa nhận tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ. Luận văn đợc kết cấu nh sau:Chơng I: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và nội dung của quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.Chơng II: Thực trạng công tác quản thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay.Chơng III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốcdoanh nớc ta hiện nay.Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 3Chơng Ikhu vực kinh tế Ngoài quốc doanh và Nội dung của quản thu thuế đối với khu vực kinh tế Ngoài quốc doanhI. Đặc điểm của khu vực kinh tế Ngoài quốc doanh1.Sự tồn tại khách quan của khu vực kinh tế Ngoài quốc doanhThời kỳ quá độ lên CNXH theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin sẽ trải qua một thời gian dài trong lịch sử. Trong suốt thời kỳ đó vẫn tồn tại các thành phần kinh tế phi CNXH cạnh tranh gay gắt với thành phần kinh tế CNXH. Nhà nớc XHCN có vai trò to lớn trong việc làm cho các thành phần kinh tế XHCN ngày càng phát triển và chiếm u thế, đảm bảo thắng lợi của CNXH. Vậy quá độ đi lên CNXH bỏ qua phát triển TBCN không thể không quan tâm đến sự tồn tại và phát triển tất yếu khách quan của các thành phần kinh tế khác trong đó có các thành phần kinh tế của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (NQD). Nớc ta quá độ lên CNXH từ một nớc nông nghiệp lạc hậu, tiềm lực kinh tế còn cha mạnh, cơ sở vật chất còn nghèo nàn không đồng nhất giữa các ngành các vùng, trình độ quản kinh tế còn thấp kém lại vừa qua khỏi chiến tranh. Mâu thuẫn giữa nhu cầu cải tiến đời sống nhân dân với khả năng của sức sản xuất đang hết sức gay gắt. sự lựa chọn có phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó có kinh tế NQD hay không có tính chất quyết định. Tuy nhiên chấp nhận sự tồn tại của kinh tế NQD không có nghĩa là để quan hệ sản xuất TBCN xác lập thống trị xã hội mà chỉ để quan hệ sản xuất tồn tại phục vụ cho các mục đích phát triển kinh tế, đẩy mạnh sự phát triển của các lực lợng sản xuất, tăng nhanh năng xuất lao động, tăng trởng kinh tế. Do đó bỏ qua chế độ TBCN là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất chứ không có nghĩa xoá bỏ Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 4hoàn toàn kinh tế NQD. Nhng muốn quan hệ sản xuất TBCN không trở thành thống trị trong nền kinh tế của xã hội thì không phải bằng con đờng bóp nghẹt nh đã làm trớc đây, mà phải bằng cách xoá bỏ dần dần bằng sự tác động của các nhân tố khác trong đó kinh tế nông nghiệp là quan trọng nhất.Vậy sự tồn tại khách quan của khu vực kinh tế NQD trong thời kỳ quá độ đã đợc khẳng định và nó tiếp tục phát triển trong nền kinh tế thị trờng, kinh tế NQD là thành phần kinh tế không thể thiếu đợc và đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Hiện nay nớc ta đang trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trờng, một số định kiến xã hội trớc đây đối với khu vực kinh tế NQD vẫn còn khá nặng nề. Khuôn khổ pháp luật để phát triển kinh tế NQD đang xây dựng, cha hoàn chỉnh. Song từ khi có Luật Doanh nghiệp (DN) có hiệu lực, môi trờng kinh doanh đã bớc đầu đợc cải thiện, các loại giấy phép bất hợp đã đợc xoá bỏ, nhiều doanh ngiệp đã phát huy đợc tính chủ động sáng tạo, tận dụng đợc hết năng lực vốn có và tăng vốn đầu t, mở rộng địa bàn để phát triển sản xuất, kinh doanh .Vậy định hớng đi lên XHCN, bỏ qua chế độ TBCN tất yếu khách quan phải trải qua thời kỳ quá độ bên cạnh đó khẳng định sự tồn tại tất yếu khách quan của kinh tế NQD và xu hớng nền kinh tế này phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nớc trong thời nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN.2. Vai trò của khu vực kinh tế NQD trong nền kinh tếKhu vực kinh tế NQD bao gồm các doanh nghiệp NQD (Công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, doanh nghiệp t nhân) và các hộ cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trờng, kinh tế NQD là thành phần kinh tế không thể thiếu và đóng vai trò ngày càng mạnh mẽ, tơng xứng với tiềm năng và đóng góp xứng đáng vào sự tồn tại vào sự phát triển nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN đòi hỏi Nhà nớc phải có các chính sách, điều kiện thuận lợi để khu vực này phát huy đợc vai trò của mình trong tình hình kinh tế hiện nay.Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 52.1. Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần làm tăng của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy tăng trởng kinh tếNớc ta là nớc có nền kinh tế đang trên đà phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhiều thành phần do vậy mục tiêu phát triển kinh tế là hàng đầu. Khu vực kinh tế NQD là khu vực có nhiều đặc điểm thuận lợi cho quá trình làm tăng của cải vật chất cho xã hội, thúc đẩy tăng trởng kinh tế nh là: khu vực thu hút nhiều lao động, đối tợng hoạt động rộng tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế mọi nơi trong nớc rút ngắn khoảng cách về thu nhập giữa thành thị và nông thôn, đồng thời góp phần khai thác những tiềm năng to lớn của nền kinh tế nh tài nguyên, sức lao động, thị trờng .mà vẫn cha đợc khai thác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó do đặc thù rất linh hoạt, nhanh nhậy trong sản xuất để thu lợi nhuận cao nhất nên khu vực này có khả năng phát huy nội lực, mở rộng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của thị trờng. Vậy khu vực kinh tế NQD là khu vực có vai trò hết sức quan trọng đồng thời là khu vực góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu về tăng trởng kinh tế do Nhà nớc đề ra.2.2. Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần giải quyết công ăn việc làm cho ngời lao độngNớc ta là nớc có dân số hơn 80 triệu dân, do đó đối tợng lao động là rất lớn. Vấn đề thất nghiệp đợc đặt ra cần đợc giải quyết. Trong khi khu vực kinh tế Nhà nớc và khu vực kinh tế có vốn đầu t nớc ngoài luôn đòi hỏi lao động phải có văn hóa, trình độ kỹ thuật nhất định thì mới có thể làm việc trong khu vực trên dẫn đến một khối lợng lớn lao động đang tuổi lao động không thể làm việc trong hai khu vực này. Vậy điều đáng nói đây là so với 2 khu vực trên thì khu vực kinh tế NQD có vai trò thu hút nhiều thành phần lao động, từ những lao động có trình độ cao đến những lao động thủ công, từ những hợp đồng ngắn hạn đến những hợp đồng dài hạn, theo mùa vụ hoặc theo thời gian nhất định . Do đó khu vực này góp phần giải quyết thất nghiệp và tạo ra sự phát triển cân đối cho nền kinh tế. 2.3. Khu vực kinh tế NQD phát triển tạo cho ngân sách có nguồn thu ổn định và ngày càng tăngGiải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 6Trớc hết phải khẳng định các khoản nộp ngân sách của khu vực kinh tế NQD mới đúng bản chất là thuế. Vì khác với các doanh nghiệp Nhà nớc, Nhà nớc không phải chủ sở hữu t liệu sản xuất, Nhà nớc thu thuế của khu vực này mà không phải đầu t trực tiếp vào khu vực này. Nguồn thu từ khu vực này rất lớn ngày càng tăng và đợc dùng chủ yếu để đầu t vào các ngành nghề kinh tế mũi nhọn, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ các ngành kinh tế yếu kém .đồng thời khu vực này còn tham gia đóng góp tài chính cho đất nớc nhiều hơn nữa thông qua các hoạt động tự nguyện hởng ứng các phong trào do Nhà nớc, đoàn thể phát động nh ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thơng binh, gia đình liệt sĩ, xây dựng tr-ờng học, đờng xá đóng góp vào các quỹ an ninh, đền ơn đáp nghĩa Vậy khu vực kinh tế NQD có vai trò điều hoà thu nhập và đóng góp vào ngân sách Nhà nớc rất lớn.2.4. Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần tăng vốn đầu t cho xã hộiKhu vực này tạo ra một thị trờng vốn tín dụng lớn và hứa hẹn nhiều tiềm năng cho sự phát triển của các ngân hàng nớc ta do sự đổi mới kinh tế, nhờ chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần nên khu vực NQD đã hình thành và huy động một lợng vốn đầu t lớn cho xã hội. Đây là một nguồn vốn quan trọng, song khai thác cha hiệu quả. Bên cạnh đó khu vực kinh tế NQD càng phát triển thì nhu cầu về vốn ngày càng gia tăng và có mối quan hệ mật thiết với các ngân hàng, đóng góp vào sự lớn mạnh của hệ thống ngân hàng trong công tác huy động vốn.2.5. Ngoài những vai trò trực tiếp nêu trên, khu vực kinh tế NQD tồn tại và phát triển còn có tác dụng trên nhiều mặt sau - Khu vực NQD phát triển thoả mãn một phần nhu cầu tiêu dùng xã hội, giúp cho Nhà nớc trong điều kiện vốn còn hạn hẹp, có thể tập trung đầu t vào những ngành nghề mũi nhọn, có tác dụng đến toàn bộ nền kinh tếđời sống xã hội, tránh đầu t phân tán, dàn trải .Thực tiễn cho thấy có khu vực này nhiều ngành nghề, mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh Nhà nớc không cần phải đầu t hoặc chỉ đầu t có hạn còn về cơ bản khu vực kinh tế NQD đã đảm đơng các Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 7chức năng bán lẻ các mặt hàng tiêu dùng và tổ chức các dịch vụ tiêu dùng cho xã hội, đặc biệt địa bàn nông thôn và miền núi.- Khu vực kinh tế NQD tồn tại và phát triển góp phần thúc đẩy sự hình thành và phát triển kinh tế hàng hóa, tạo ra sự cạnh tranh sống động trên thị tr-ờng, thúc đẩy kinh tế Nhà nớc tăng cờng hạch toán kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Trớc đây trong điều kiện chỉ có kinh tế quốc doanhkinh tế hợp tác, sản phẩm hàng hóa dù sản xuất ra với bất kỳ chất lợng nào, giá cả ra sao đều đợc tiêu thụ. Nhng từ khi có kinh tế NQD với đặc điểm t hữu cao, khu vực này rất linh hoạt năng động với tinh thần trách nhiệm rất cao trong sản xuất, tìm kiếm thị trờng đồng thời luôn tập trung cao độ tinh thần làm việc, phát huy mọi khả năng sẵn có của mình. Để cạnh tranh với khu vực NQD thì buộc khu vực kinh tế quốc doanh phải cải tiến hàng hoá sản xuất ra nếu không sẽ không đợc thị trờng chấp nhận. Bên cạnh sự cạnh tranh đó thì nếu hai khu vực này không còn hợp tác, thúc đẩy nhau để sản phẩm sản xuất ra đợc hoàn thiện với chất lợng cao hơn. Vậy hợp tác và cạnh tranh chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của hai khu vực kinh tế này.- Khu vực kinh tế NQD hình thành và phát triển còn tác động cả vào cơ chế quản làm thay đổi phơng thức quản sản xuất kinh doanh, thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức nhà nớc, của ngời lao động.Trớc hết đối với các cơ quan quản và cán bộ công chức Nhà nớc, phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, cơ chế quản tập trung bao cấp không còn thích hợp nữa vì Nhà nớc không thể ra lệnh cho các đơn vị kinh tế NQD phải sản xuất cái gì, phải bán theo giá quy định, mà cho quy luật giá trị, do thị trờng do nhu cầu xã hội quyết định. Với khu vực kinh tế NQD các cơ quan quản lý, công chức Nhà nớc không thể can thiệp vào quá trình sản xuất kinh doanh của họ. Đây chính là những tiền đề đặt ra cần phải đổi mới cơ chế quản và phải luôn hoàn thiện cơ chế quản của nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN.Phát triển khu vực kinh tế NQD cũng có tác động và làm thay đổi ý thức, tác phong làm việc của công chức các cơ quan quản Nhà nớc. Vì khu vực Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 8kinh tế NQD toàn bộ vốn và tài sản thuộc sở hữu t nhân, họ có quyền quyết định phơng án sản xuất kinh doanh và chỉ chịu sự quản của Nhà nớc thông qua pháp luật. Cán bộ công chức Nhà nớc không có quyền can thiệp vào công việc kinh doanh của họ. Quan hệ giữa đơn vị kinh tế NQD và công chức Nhà n-ớc là quan hệ bình đẳng trớc pháp luật.Đối với ngời lao động và những ngời quản sản xuất kinh doanh, câu hỏi đặt ra là làm sao thu đợc lợi nhuận cao nhất. Muốn vậy phải cải tiến sản xuất, kinh doanh, nâng cao trình độ chuyên môn để sản xuất ra hàng hoá chất l-ợng cao, giá thành hạ.Quan hệ giữa ngời bán hàng dịch vụ và ngời mua hàng dịch vụ đợc thay đổi từ quan niệm bán nh cho thời bao cấp bằng quan niệm coi khách hàng là thợng đế đã đợc hình thành.Khu vực kinh tế NQD phát triển tác động cả vào các cơ quan quản trong việc hoạch định chính sách và cải cách hành chính.Vậy chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong đó vai trò của khu vực kinh tế NQD đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và phản ánh đúng quy luật khách quan của thời kỳ qua độ. Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) đã đánh giá: Chính sách này đợc nhân dân hởng ứng rộng rãi và đã đi nhanh vào cuộc sống chính sách ấy đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân về kinh tế, khơi dậy đợc nhiều tiềm năng va sức sáng tạo của nhân dân để phát triển sản xuất, dịch vụ, tạo việc làm và sản phẩm cho xã hội, thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế hàng hoá, tạo ra sự cạnh tranh sống động trên thị trờng. Ngoài ra góp phần vào phát triển và tăng trởng kinh tế ngoài quốc doanh có sự tham giam tích cực của các cơ quan quản trong việc hoạch định chính sách và cải cách hành chính đồng thời Nhà nớc đã ban hành 51 luật, pháp lệnh và các Nghị định, quyết định, chỉ thị của Chính phủ điều chỉnh và quản mọi hoạt động kinh tế xã hội của đất nớc nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển và lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế xã hội.Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 93. Quan điểm của Đảng ta về phát triển kinh tế NQD và các chính sách kinh tế của Nhà nớc3.1.Quan điểm của Đảng về phát triển khu vực kinh tế NQDNớc ta đi lên CNXH từ một nớc nông nghiệp lạc hậu, các luận điểm của Mác - Ang ghen - Lênin về thời kỳ quá độ có thể vận dụng vào nớc tagiai đoạn này là giai đoạn Nhà nớc của giai cấp công nhân đang đảm nhận nhiệm vụ lịch sử phát triển sức sản xuất, một nhiệm vụ đáng lẽ ra giai cấp t bản phải làm. Mặt khác do lực lợng sản xuất phát triển không đồng đều giữa các ngành, các vùng, vì vậy tất yếu tồn tại kinh tế NQD.Tuy nhiên để có đợc nhận thức đúng đắn về sự tồn tại của các thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ không phải là dễ dàng, đã có thời kỳ ta chủ trơng sớm xoá bỏ kinh tế NQD bằng làn sóng quốc doanh hóa, hợp tác hoá, tạo nên bức tờng ngăn cách giữa kinh tế XHCN và kinh tế NQD dẫn đến những hậu quả tiêu cực làm cho tiềm lực kinh tế của đất nớc không đợc khai thác, lực lợng sản xuất bị lãng phí, kinh tế bị kìm hãm không phát triển đợc, đời sống nhân dân gặp khó khăn.Qua đánh giá quá trình cải tạo các thành phần kinh tế và vận dụng luận điểm của Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nớc ta. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra chủ trơng đổi mới toàn diện và sâu sắc để đi tới CNXH một cách vững chắc. Trọng tâm là đổi mới kinh tế, mà trớc hết là đổi mới t duy kinh tế. Điều quan trọng là phải nhận thức và tính toán lại hình thức, và bớc đi của quá trình cải tạo XHCN, làm sao để phát huy đợc sức mạnh của các thành phần kinh tế trong công cuộc xây dựng đất nớc giầu mạnh và cái đích vẫn là CNXH. Từ những phê bình về những biểu hiện nóng vội muốn xoá bỏ ngay các thành phần kinh tế phi XHCN, từ thực tế của đất nớc và vận dụng quan điểm của Lênin coi nền kinh tế nhiều thành phần là một đặc trng của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã đề ra chính sách sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế khác. Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI đã chỉ ra nhiệm vụ đẩy mạnh cải tạo XHCN là một nhiệm vụ thờng xuyên, liên tục trong suốt thời kỳ quá độ đi lên CNXH với những bớc đi thích hợp làm cho quan hệ sản xuất Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay 10[...]... Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốcdoanh nớc ta hiện nay. Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài qc doanh ë níc ta hiƯn nay 3 + Không ghi mà số thu .+ Khai thiếu chỉ tiêu hoặc sai mẫu tờ khai.+ áp thu suất sai, tính toán sai.+ Các chỉ tiêu tiền bằng ngoại tệ cha quy đổi ra tiền việt.2. ấn định thu : Tổ KH -... kinh tế này mới đợc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI chính thức thừa nhận tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ. Luận văn đợc kết cấu nh sau:Chơng I: Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và nội dung của quản thu thu đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Chơng II: Thực trạng công tác quản thu thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh nớc ta hiện nay.Chơng III: Giải pháp hoàn thiện. .. thực hiện, chấp hành các chế độ chính sách của Tỉng cơc Th, BTC ®a ra ®èi víi khu vùc kinh tÕ NQD.- ë cÊp qn, hun: Cã c¸c tỉ nghiệp vụ, tổ thanh tra, các đội thu chủ yếu là quản các hộ kinh doanh trên địa bàn.II. Thực trạng công tác quảnthu thuế khu vực kinh tÕ ngoµi qc doanh ë níc ta hiƯn nay1. Kết quả công tác thu thuế Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh. .. tra tại cơ sở kinh doanh. 9. Quyết toán thu : Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ë níc ta hiƯn nay 30 kinh tế NQD toàn bộ vốn và tài sản thu c sở hữu t nhân, họ có quyền quyết định phơng án sản xuất kinh doanh và chỉ chịu sự quản của Nhà nớc thông qua pháp luật. Cán bộ công chức Nhà nớc không có quyền can thiệp vào công việc kinh doanh của... hợp vớiquan thu và các ngành chức năng để có biện pháp quản thu, chống thất thu đối với khu vực NQD.2.2 Về xác định doanh thu, mức thu đối với hộ khoánQua nắm tình hình cho thấy, ngoài những địa phơng do ảnh hởng của lũ lụt cuối năm 2000, các hộ hoạt động mới ổn định kinh doanh, cha kịp xác định lại Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tÕ ngoµi qc doanh. .. Xử thông tin và các phòng Quản thu khai thác danh sách đối tợng nộp thu có nghi vấn về kê khai thu trên máy tính. 14- Xử danh sách đối tợng nộp thu nghi vấn: Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoµi qc doanh ë níc ta hiƯn nay 24 Theo quy định tại Luật thu GTGT thì mọi tổ chức, cá nhân không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô kinh doanh đều là đối. .. hẹp hơn là đối với 2 thành phần kinh tế là t bản t nhân và kinh tế cá thể tiểu chủ, cụ thể là khu vực kinh tế này bao Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoµi qc doanh ë níc ta hiƯn nay 2 gồm các doanh nghiệp NQD và các hộ kinh doanh cá thể hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Lý do em chọn đề tài này là do khu vực kinh tÕ cã ph¹m vi réng ngn thu lín cho... sửa tờ khai đăng ký thu nếu có lỗi .4- Nhận Giấy chứng nhận đăng ký thu : Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ë níc ta hiƯn nay 27 thu GTGT, thu TNDN và đổi mới tổ chức quản thu đà có những chuyển biến tích cực; theo đánh giá của các cục thu từ chỗ chỉ có 40-50% doanh nghiệp thực hiện kế toán nay lên đến 80 - 85% doanh nghiƯp thùc hiƯn... nghị miễn thu , giảm, tạm giảm thu : ĐTNT thu c diện đợc miễn, giảm thu theo Luật thu phải lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm, tạm giảm thu theo qui định để gưi tíi c¬ quan th. 2- TiÕp nhËn hå s¬.3- Kiểm tra hồ sơ, xác định số thu miễn hoặc giảm, tạm giảm thu . Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài qc doanh ë níc ta hiƯn nay 25 thấy Qua đó Cục thu phối hợp... dân và sở hữu tập thể là nền tảng. Giải pháp hoàn thiện công tác quản thu thuế đối với khu vùc kinh tÕ ngoµi qc doanh ë níc ta hiÖn nay 13 5- Sửa lỗi kê khai: ĐTNT liên hệ vớiquan thu để sửa với thu GTGT trớc ngày 15 hàng tháng, với thu TNDN trớc ngày 28/2 của năm.6- ấn định thu : Phòng quản thu theo dõi ĐTNT không nộp tờ khai hoặc quá hạn sửa lỗi thì thực hiện việc ấn định thu .7- . ta hiện nay .Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nay 3Chơng Ikhu vực kinh tế Ngoài quốc. thu khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nớc ta hiện nay. Chơng III: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốcdoanh ở
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay.DOC, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay.DOC, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở nước ta hiện nay.DOC, Khu vực kinh tế NQD phát triển góp phần tăng vốn đầu t cho xã hội, Thuế môn bài, Thuế Giá trị gia tăng GTGT., Thuế thu nhập doanh nghiệp TNDN Thuế Tiêu thụ đặc biệt TTĐB, Các sắc thuế khác, Qui trình quản lý thu thuế: đối với hộ cá thể kinh doanh công th- ơng nghiệp, Giới thiệu chung về bộ máy quản lý thu thuế, Bộ máy quản lý thu thuế khu vực kinh tế NQD, VỊ sè lỵng, Về vốn đầu t Về lao động, Về đóng góp cho ngân sách Về đóng góp vào GDP, Về quản lý đối tợng kinh doanh 1 Về quản lý các DN NQD, Về xác định doanh thu, mức thuế đối với hộ khoán, Thuế GTGT Tình hình thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế trong thời gian qua, Thuế TNDN Tình hình thực hiện các biện pháp quản lý thu thuế trong thời gian qua, Về nhận thức t tởng vẫn còn sự phân biệt đối xử., Khu vực kinh tế NQD thiếu thông tin, dịch vụ t vấn thuế, Các cơ quan quản lý Nhà nớc, thuế gây nhiều phiền hà cho khu vực kinh tế NQD Quản lý đối tợng nộp thuế, VỊ qu¶n lý doanh thu nép th, Về quá trình thực hiện quy trình quản lý thu thuế Thất thu thuế ở một số ngành nghề, một số lĩnh vực còn rất lớn, Bản thân các cơ sở kinh tế NQD cũng còn nhiều tồn tại, Do đặc điểm kinh doanh của khu vực kinh tế NQD Do quản lý của cơ quan thuế còn yếu kém, Định hớng Quan điểm và định hớng công tác quản lý thu thuế trong thời gian tới, Về nhận thức tởng vẫn còn sự phân biệt đối xử Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, chính sách thuế đối với kinh tế NQD, Mở rộng hoạt động hỗ trợ, dịch vụ cung cấp thông tin, t vấn thuế., Nâng cao năng lực và hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nớc, thuế, §èi víi doanh nghiƯp NQD, §èi víi hé kinh doanh c¸ thĨ, Về quản lý đối tợng nộp thuế Về quy trình quản lý thu thuế

Từ khóa liên quan