Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua.doc

16 876 5
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngMỞ ĐẦUDầu mỏ là ngành kinh doanh lớn nhất toàn diện nhất thế giới. Ngành kinh doanh này, đã mở rộng tới mọi đối tượng, từ các nhà khoan dầu mạo hiểm, tới các tổng công ty nhà nước. Sự mở rộng của nó thể hiện sự phát triển của thương mại, thị trường, chiến lược kinh doanh, những thay đổi về công nghệ, các nền kinh tế quốc gia quốc tế của thế kỷ XX. Có thể nói, dầu mỏ đã trở thành động lực phát triển của thế giới, đồng thời cũng là nguyên nhân gây ra nhiều biến động xã hội. Với vai trò quan trọng đó, thời gian qua, giá dầu mỏ biến động đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu. Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nghiên cứu mặt lý luận của vấn đề này, bằng những kiến thức được học từ môn Kinh tế vi mô, đặc biệt là nội dung bài học về Cung, Cầu, em xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài:“Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua”. Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến giá dầu biến động thời gian qua; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho bản thân, hoàn thành chương trình học tập môn Kinh tế vi mô tại trường Đại học Ngoại thương. Để đạt được mục tiêu đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, mô hình hóa, so sánh tĩnh…Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục của đề tài bao gồm những nội dung chính sau:Phần 1: Lý luận chung về cung, cầuPhần 2: Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua. Lê Đình Vũ- K47-KTĐN1P P Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngPHẦN 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ CUNG, CẦU1. Cung1.1. Khái niệmCung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng bán sẵn sàng bán tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác không đổi. 1.2. Luật cungLuật cung chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa giá lượng cung: “với giả định các nhân tố khác không đổi, số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được cung trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên khi giá tăng ngược lại, khi giá giảm”.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cungCung của một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá cả của chính hàng hóa, dịch vụ đó. Ngoài ra, cung còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác. Sự thay đổi của các yếu tố này sẽ dẫn đến sự dịch chuyển của đường cung. 1.3.1. Trình độ công nghệĐường cung trong hình 1.1 ứng với một trình độ công nghệ nhất định. Khi công nghệ sản xuất được cải tiến, khả năng của nhà sản xuất được mở rộng hơn. Lê Đình Vũ- K47-KTĐN2Hình 1.1. Sự cải tiến trong công nghệ dệt vải: đường cung dịch chuyển sang phải cho thấy các doanh nghiệp cung ứng hàng nhiều hơn ở mỗi mức giáOQPS S’Q1 Q2P0P P Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngNhà sản xuất sử dụng ít đầu vào hơn nhưng có thể sản xuất ra sản lượng nhiều hơn trước. Do vậy, nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hàng hóa, dịch vụ hơn tại mỗi mức giá. Khi đó, đường cung dịch chuyển sang phía phải. Sự dịch chuyển của đường cung sang phải cho thấy rằng tại mỗi mức giá cho trước, lượng cung cao hơn so với ban đầu. 1.3.2. Giá của các yếu tố sản xuấtĐể tiến hành sản xuất, các doanh nghiệp cần mua các yếu tố đầu vào trên thị trường các yếu tố sản xuất như: lao động, xăng dầu, điện, nước, v.v. Giá cả của các yếu tố đầu vào quyết định chi phí sản xuất của các doanh nghiệp. Giá cả của các yếu tố đầu vào giảm xuống sẽ khiến cho các nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm tại mỗi mức giá nhất định. Khi đó, đường cung sẽ dịch chuyển sang phải. Giá cả các yếu tố đầu vào cao hơn sẽ làm chi phí sản xuất gia tăng. Khi đó, các nhà sản xuất sẽ cảm thấy kém hấp dẫn hơn khi sản xuất vì có thể lợi nhuận sẽ thấp hơn khi sản xuất do vậy sẽ cắt giảm sản lượng. 1.3. 3. Các chính sách của Chính phủCác chính sách của Chính phủ cũng ảnh hưởng đến cung của các doanh nghiệp. Những chính sách này có thể làm giảm cung (đánh thuế hàng hoá, dịch vụ) hay tăng cung (trợ cấp cho nhà sản xuất). 1.3.4. Kỳ vọngLê Đình Vũ- K47-KTĐN3Hình 1.2. Sự dịch chuyển của đường cung: giá xăng dầu tăng làm chi phí sản xuất tăng, đường cung dịch chuyển sang trái: các doanh nghiệp cung ít đi ở mỗi mức giáOQPQ1 Q2P0S’ SP Cung sau thuếCung trước thuếCầuP1P2OQ1 Q2 QThuế trên mỗi đơn vị sản phẩmP Cung chưa có trợ cấpCung có trợ cấpCầuP1P2OQ1 Q2 QTrợ cấp trên mỗi đơn vị sản phẩmTiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngKỳ vọng là những dự đoán của người bán về diễn biến của các yếu tố: giá cả, thu nhập, thị hiếu… trong tương lai làm ảnh hưởng đến cung hiện tại. Thông thường, các nhà sản xuất sẽ cung ứng nhiều hơn nếu dự báo giá hàng hóa trong tương lai sẽ giảm xuống ngược lại, cung ít đi nếu giá sẽ tăng, khi các yếu tố khác không đổi. Nếu giá trong tương lai tăng lên, các doanh nghiệp sẽ dự trữ hàng hóa trì hoãn việc bán trong hiện tại để có thể kiếm được lợi nhuận cao trong tương lai. Nếu kỳ vọng tương lai là tốt, cung hiện tại sẽ giảm ngược lại, nếu kỳ vọng tương lai là xấu, cung hiện tại sẽ tăng.1.3.4. Số lượng người bánSố lượng người bán phản ánh quy mô của thị trường. Thị trường có quy mô càng lớn, càng nhiều nhà cung cấp thì cung càng cao ngược lại.1.3.5. Điều kiện tự nhiên các yếu tố khách quan khácViệc sản xuất của các doanh nghiệp có thể gắn liền với các yếu tố: tình hình chính trị, khí hậu… Sự thay đổi của các điều kiện này có thể dẫn đến thay đổi lượng cung của một loại hàng hóa nào đó trên thị trường. Thí dụ, điều kiện tự nhiên có thể là một yếu tố kìm hãm hay thúc đẩy việc sản xuất của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.Tóm lại, sự thay đổi của các yếu tố ảnh hưởng đến cung sẽ làm dịch chuyển đường cung. Người bán sẽ thay đổi lượng cung ở mỗi mức giá khi các yếu tố này thay đổi.2. Cầu2.1. Khái niệmCầu là số lượng hàng hóa mà người tiêu dùng có khả năng mua sẵn long mua với những mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định, giả định các yếu tố khác là không đổi. Chỉ khi nào người tiêu dùng có đủ hai yếu tố “mong muốn mua” “có khả năng mua” thì cầu về hàng hóa mới xuất hiện. Thiếu một trong hai nhân tố này thì không có cầu.2.2. Luật cầuLê Đình Vũ- K47-KTĐN4Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngLuật cầu chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa giá lượng cầu: “người tiêu dùng sẽ mua nhiều hàng hóa hơn nếu giá của nó giảm ngược lại, với giả định các yếu tố khác không đổi”. 2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu2.3.1. Thu nhập của người tiêu dùngKhi thu nhập tăng, cầu đối với hầu hết các loại hàng hóa đều tăng. Xăng dầu là hàng hóa thiết yếu, do đó, khi thu nhập tăng, cầu sẽ tăng ngược lại, thu nhập giảm, cầu sẽ giảm.2.3.2. Giá của các hàng hóa có liên quanHàng hóa liên quan đến hàng hóa đang nghiên cứu gồm: hàng hóa thay thế hàng hóa bổ sung. Hàng hóa thay thế là những hàng hóa giống hoặc có cùng giá trị sử dụng với hàng hóa đang xét. Cầu đối với một loại hàng hóa nào đó sẽ giảm (tăng) đi khi giá của (các) mặt hàng hóa thay thế của nó giảm (tăng), nếu các yếu tố khác là không đổi. Hàng hóa bổ sung là những hoàng hóa được sử dụng đồng thời với hàng hóa đang xét thường được tiêu thụ cùng với nhau. Cầu đối với một loại hàng hóa nào đó sẽ giảm (tăng) khi giá của (các) hàng hóa bổ sung của nó tăng (giảm), nếu các yếu tố khác không đổi.2.3.3. Dân sốLà số lượng người tiêu dùng, phản ánh quy mô tiêu dùng của thị trường. Thị trường có quy mô càng lớn, thì cầu càng cao ngược lại. Dân số nơi tồn tại của thị trường là yếu tố quan trọng quyết định quy mô thị trường. Cùng với sự gia tăng dân số, cầu đối với hầu hết các loại hàng hóa đều có thể gia tăng.2.3.4. Kỳ vọngKỳ vọng là những dự đoán của người tiêu dùng về thay đổi trong tương lai của các yếu tố: giá cả, thu nhập, thị hiếu… làm ảnh hưởng đến cầu hiện tại. Nếu những thay đổi đó là có lợi, cầu hiện tại sẽ giảm. Ngược lại, nếu những diễn biến đó là bất lợi, cầu hiện tại sẽ tăng. Lê Đình Vũ- K47-KTĐN5Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngTóm lại, đường cầu đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó sẽ dịch chuyển khi các yếu tố khác với giá ảnh hưởng đến cầu đối với hàng hóa, dịch vụ đó thay đổi. Lượng cầu của người tiêu dùng tại mỗi mức giá sẽ thay đổi khi các yếu tố này thay đổi.Lê Đình Vũ- K47-KTĐN6Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngPHẦN 2DIỄN BIẾN NGUYÊN NHÂN GIÁ DẦU THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG THỜI GIAN QUA2.1. Diễn biến giá dầu Vào tháng 7-2008, giá dầu đã vượt qua mức tăng cao nhất mọi thời đại – 147,27 USD/thùng, điều mà cách đây vài năm không ai nghĩ tới. G iá d ầ u thế g i ớ i (U S D /thùng )02 04 06 08 01 0 01 2 01 4 01 6 03/7/200517/8/200522/11/200527/4/20069/8/200612/9/20066/10/200613/01/20076/3/20077/5/200716/8/200722/11/200725/02/300821/7/200814/8/200827/8/200817/10/200818/10/200831/10/20088/11/20086/12/200819/12/200815/1/200921/2/20099/3/2008 Sau khi duy trì ở mức giá 20 USD/thùng gần suốt những năm 90, giá dầu bắt đầu tăng lên mạnh mẽ trong năm 2000, vượt qua cả mức kỷ lục trong giai đoạn 1977-1981 (sau khi đã được điều chỉnh theo lạm phát), vượt ngưỡng 100 USD cuối cùng lập kỷ lục với giá 147,27 USD/thùng tháng 7-2008. Tháng 6-2008, Alexei Miller, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga - Lê Đình Vũ- K47-KTĐN7Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngGazprom - đã tiên liệu rằng chẳng bao lâu nữa, giá dầu sẽ leo lên 250 USD/thùng. Cũng vào thời điểm đó, Chủ tịch Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Chakib Kelil đặt ra mức đỉnh điểm trong tương lai sẽ là 170 USD.Tuy nhiên, khi lượng dầu tiêu thụ toàn cầu sụt giảm do cuộc khủng hoảng kinh tế, giá dầu cũng đi xuống. Những tháng vừa qua, giá dầu rơi vào tình trạng không ổn định. Với việc nhu cầu về dầu sụt giảm ở hầu hết các nước phương Tây tốc độ tăng trưởng chậm lại ở một số nền kinh tế đang lên của châu Á, giá dầu đang có khuynh hướng giảm xuống. Trong tuần đầu tiên của tháng 10/2008, giá dầu đã giảm 13% đến ngày 7-10, giá dầu thô đã giảm xuống ̉ mức 88 USD/thùng, thấp nhất trong vòng 8 tháng trước đó. dầu tiếp tục giảm giá, mức giá thấp nhất được ghi lại là hơn 30 USD/thùng (tháng 12/2008). Đến tháng 3/2009, giá dầu ở mức 43 USD/thùng.Trong một năm, dầu mỏ lập một biểu đồ hình chóp nón: Nếu như giai đoạn đầu năm đến ngày 11/7/2008 lập kỷ lục về tốc độ mức độ leo thang chưa từng có trong lịch sử (đạt ngưỡng 147,27 USD/thùng) thì nửa năm còn lại, nó cũng chứng tỏ sự xuống dốc một cách kỳ lạ, loại bỏ hoàn toàn mọi dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới. Vậy đâunguyên nhân của hiện tượng giá dầu biến động?2.2. Nguyên nhân giá dầu biến động2.2.1. Giai đoạn tăng giá Nguyên nhân của giá dầu cao dễ thấy nhất đối với nhiều người là chiến tranh I-rắc, rối loạn ở Trung Đông, Venezuela, Nigeria… Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế phức tạp hơn nhiều.Vấn đề giá dầu thô tăng theo thời gian là một khuynh hướng không thể đảo ngược, liên quan đến tình trạng cạn kiệt nguồn khai thác vì dầu thô là nguồn tài nguyên không tái tạo được. Hiện nay, trên thế giới đang diễn ra các cuộc tranh luận gay gắt về tình trạng cạn kiệt dầu. Trong những năm gần đây, các mỏ mới, lớn, phát hiện càng ngày càng ít dần, trong khi các mỏ đang khai thác đang đi vào giai đoạn đỉnh điểm hoặc chuyển sang giai đoạn kết thúc. Theo Lê Đình Vũ- K47-KTĐN8Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngthông báo của Trung tâm phân tích tình trạng cạn kiệt dầu (ODAC) có trụ sở ở London, thì năm 2000 có 13 mỏ mới được phát hiện với trữ lượng 500 triệu thùng trở lên, năm 2001 giảm xuống còn 6, năm 2002 phát hiện 2 mỏ năm 2003 chỉ có 1 mỏ thuộc tầm cỡ nói trên. Các mỏ có trữ lượng trên 500 triệu thùng cung cấp đến 80% sản lượng dầu tiêu thụ trên thị trường thế giới, do đó hiện tượng cạn kiệt dầu trở thành một nguy cơ đối với toàn cầu. Trường phái bi quan cho rằng, sản lượng đỉnh điểm của thế giới sẽ xảy ra vào khoảng 2007-2015 trường phái lạc quan thì cho rằng, thời điểm đó sẽ vào khoảng 2020-2030. Sau thời kỳ đỉnh điểm sẽ là thời kỳ cạn kiệt. Như vậy, sự khác nhau của 2 trường phái chỉ là thời điểm sớm hay muộn, còn bản chất hiện tượng không có gì khác nhau. Ngày nay, người ta phải đi tìm các mỏ nhỏ, mỏ biên, mỏ ở vùng nước sâu hoặc điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, công nghệ càng hiện đại, vận chuyển càng xa càng đắt tiền, nên giá thành thùng dầu mỗi ngày một tăng cao. Bên cạnh nguyên nhân nói trên thì một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng, đó là nhu cầu dầu khí của tất cả các nước ngày một tăng cao. Các nước công nghiệp hoá vẫn chiếm phần lớn trong tổng tiêu dùng dầu lửa (các nước OECD chiếm tới 57%). Tuy nhiên, theo IMF, trong vài năm qua, sự gia tăng nhanh chóng về mức cầu từ các thị trường mới nổi đặc biệt là các nước đang phát triển, nhất là Trung Quốc, Ấn Độ… là tác động chính khiến giá dầu tăng. Những nước này cần năng lượng cho công nghiệp hoá, đồng thời dân chúng giàu có hơn thì nhu cầu về năng lượng cũng tăng, đặc biệt là nhu cầu về ô tô. Năm 2003, lượng nhập khẩu dầu mỏ của Trung Quốc ở mức dưới 25 triệu thùng, tuy nhiên, đến năm 2007, nó đã đạt mức 200 triệu thùng. Hơn nữa, các nước này chỉ có rất ít sáng kiến để tiết kiệm năng lượng, do kết quả của việc các chính phủ tiếp tục giữ giá năng lượng thấp một cách giả tạo thiếu sự kiểm soát về môi trường. Theo IMF, năm 2007, chưa đến một nửa trong số 43 nước mới nổi đang phát triển đã cho phép tăng giá năng lượng, đẩy cầu về dầu trong các nước này tăng lên.Lê Đình Vũ- K47-KTĐN9Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngMặt khác sự gia tăng cần thiết nguồn cung đang bị cản trở bởi các nhân tố, như: rủi ro về địa chính trị, dự án kéo dài, sự thiếu hụt lao động trang thiết bị, chi phí thăm dò, những thách thức về công nghệ để hút dầu ở các giếng dầu mới tăng quốc hữu hoá về dự trữ dầu. Trước khi đạt được sự gia tăng thực tế, các nguồn mới phải được tìm thấy để bù đắp cho sự suy giảm sản xuất ở các giếng dầu cũ. Các nhà máy cũ phải nâng cấp hoặc xây dựng mới, công nghệ phải thay đổi để đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, chi phí đầu tư xây dựng đường ống dẫn hoặc đóng mới các tàu chở dầu hiện đại càng đẩy giá xăng dầu lên cao. Hoạt động của các nhà đầu cơ cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần đẩy giá dầu lên cao. Hoạt động đầu cơ thường làm cung - cầu của thị trường bị mất cân đối giả tạo. Giá dầu tăng trong vài năm qua đã thu hút nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng như của các tổ chức lao vào lĩnh vực này. Từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng tín dụng, lượng tiền chảy vào hàng hoá đã tăng mạnh mẽ, các quỹ tiền tệ bơm hàng tỉ USD vào thị trường tài chính năng lượng. Nguồn tiền đầu tư từ các quỹ hưu trí bảo hiểm đổ vào hàng hóa, trong đó có dầu mỏ, cũng đã tăng vọt. Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường tín dụng căng thẳng, một phần nguồn vốn từ thị trường này đã được chuyển sang đầu tư vào năng lượng hàng hóa. Các nhà giao dịch dầu lửa hiện nắm giữ trên 286.000 hợp đồng dầu được giao hàng ở Cushing. Tuy nhiên, chỉ có một phần rất nhỏ - 2% trong số này - có ý định thực sự nhận dầu thô. Phần lớn trong số họ thậm chí chẳng biết Cushing nằm ở đâu trên bản đồ, mục đích của họ chỉ là để bán lại hợp đồng để kiếm lời. Theo đánh giá của các ngân hàng quốc tế, hoạt động đầu cơ chiếm 20% nguyên nhân làm tăng giá dầu trên thế giới. Đồng USD suy yếu cũng được cho nguyên nhân khiến giá dầu tăng phi mã. Sự mất giá của đồng USD so với những đồng tiền mạnh khác thúc đẩy việc mua bán hàng hóa vì các nhà đầu tư đánh giá tài sản bằng đồng USD là khá rẻ. Sức mua của đồng đôla giảm, làm cho tổng nguồn thu OPEC giảm. Các nhà lãnh đạo OPEC cho rằng, dù giá dầu hiện nay trên thế giới tăng nhưng dưới tác động của lạm phát suy yếu của đồng đôla thì so với lợi nhuận công ty thu Lê Đình Vũ- K47-KTĐN10[...]... hàng đầu là nơi tiêu thụ ¼ sản lượng dầu thế giới. Theo thống kê Lê Đình Vũ- K47-KTĐN11 Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động Thứ năm, giá dầu giảm do giới đầu cơ bán ra. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều bất ổn, các nguồn nguyên liệu chiến lược như dầu lửa hoặc vàng luôn là được giới đầu cơ tăng cường nắm giữ để tránh rủi ro. Xuất phát từ nguyên nhân. .. của các chuyên gia hàng đầu thế giới. Vậy đâunguyên nhân của hiện tượng giá dầu biến động? 2.2. Nguyên nhân giá dầu biến động 2.2.1. Giai đoạn tăng giá Nguyên nhân của giá dầu cao dễ thấy nhất đối với nhiều người là chiến tranh I-rắc, rối loạn ở Trung Đông, Venezuela, Nigeria… Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế phức tạp hơn nhiều.Vấn đề giá dầu thô tăng theo thời gian là một khuynh hướng khơng... vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động KẾT LUẬN Dầu mỏ đã tạo nên những thay đổi lớn trong lịch sử thế giới hơn 1 thế kỷ vừa qua. Có thể nói, sự tồn vong phát triển của thế giới ngày nay phụ thuộc rất lớn vào các nguồn tài nguyên, chủ yếu là dầu mỏ, khí đốt than đá. Ngay cả nguồn lương thực của chúng ta, dù là sản phẩm của ngành nông nghiệp, cũng phụ thuộc không ít vào các... đồng USD mất giá, các nhà đầu cơ mua vào các hợp đồng giao dịch dầu lửa với tính tốn giá dầu sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cùng với sự suy giảm nhu cầu tiêu thụ dầu trên thế giới, đồng USD tăng giá trở lại, giới đầu cơ đã bán ra nhiều hợp đồng giao dịch dầu lửa, góp phần làm giá dầu giảm. Có 3 ngun nhân chính khiến giới đầu cơ bán hợp đồng là:Thứ nhất, tuyên bố của Giám đốc Cơ... tôi xin gửi lời cám ơn chân thành đến cô giáo, Thạc sĩ Trần Kiều Minh đã hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành đề tài này./. Lê Đình Vũ- K47-KTĐN16 Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động Gazprom - đã tiên liệu rằng chẳng bao lâu nữa, giá dầu sẽ leo lên 250 USD/thùng. Cũng vào thời điểm đó, Chủ tịch Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Chakib Kelil đặt ra mức... của việc các chính phủ tiếp tục giữ giá năng lượng thấp một cách giả tạo thiếu sự kiểm sốt về mơi trường. Theo IMF, năm 2007, chưa đến một nửa trong số 43 nước mới nổi đang phát triển đã cho phép tăng giá năng lượng, đẩy cầu về dầu trong các nước này tăng lên.Lê Đình Vũ- K47-KTĐN9 Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động được là không lớn. Một số nhà phân... nghiệp cung ứng hàng nhiều hơn ở mỗi mức giá OQPS S’Q1 Q2P0P P Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thông báo của Trung tâm phân tích tình trạng cạn kiệt dầu (ODAC) có trụ sở ở London, thì năm 2000 có 13 mỏ mới được phát hiện với trữ lượng 500 triệu thùng trở lên, năm 2001 giảm xuống còn 6, năm 2002 phát hiện 2 mỏ năm 2003 chỉ có 1 mỏ thuộc tầm cỡ... nguyên nhân giá dầu thế giới biến động PHẦN 1LÝ LUẬN CHUNG VỀ CUNG, CẦU1. Cung1.1. Khái niệmCung là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng bán và sẵn sàng bán tại các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định với giả định các nhân tố khác không đổi. 1.2. Luật cungLuật cung chỉ ra mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa giá lượng cung: “với giả định các nhân tố khác khơng... thùng dầu khỏi lòng đất, bán thùng dầu đó sử dụng khoản tiền thu được để đầu tư thường thấp hơn so với số tiền có thể thu được bằng cách cứ để dầu nằm yên trong lòng đất đợi giá tăng cao hơn mới khai thác.2.2.2. Giai đoạn giảm giá Những dự đoán dầu tiếp tục tăng giá gần như lập tức mất giá trị khi dầu thô hạ xuống gần 40 USD/thùng vào tháng 1/2009. Vậy vì lý do gì, chỉ trong 4 tháng, dầu. .. dầu thơ là nguồn tài nguyên không tái tạo được. Hiện nay, trên thế giới đang diễn ra các cuộc tranh luận gay gắt về tình trạng cạn kiệt dầu. Trong những năm gần đây, các mỏ mới, lớn, phát hiện càng ngày càng ít dần, trong khi các mỏ đang khai thác đang đi vào giai đoạn đỉnh điểm hoặc chuyển sang giai đoạn kết thúc. Theo Lê Đình Vũ- K47-KTĐN8 Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến nguyên nhân giá . mô Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến độngPHẦN 2DIỄN BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN GIÁ DẦU THẾ GIỚI BIẾN ĐỘNG THỜI GIAN QUA2 .1. Diễn biến giá dầu Vào. Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua. Lê Đình Vũ- K47-KTĐN1P P Tiểu luận Kinh tế vi mô Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế
- Xem thêm -

Xem thêm: Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua.doc, Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua.doc, Diễn biến và nguyên nhân giá dầu thế giới biến động thời gian qua.doc, Kỳ vọng Số lượng người bán Điều kiện tự nhiên và các yếu tố khách quan khác, Luật cầu Diễn biến giá dầu

Từ khóa liên quan