Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp.docx

112 730 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp HỘI ĐỒNG KHOA HỌCVIỆN TRƯỞNGCÁC VIỆN PHÓTrung tâm thông tin liệu, đào tạo vấn phát triểnTrung tâm nghiên cứu kinh tế miền NamBan nghiên cứu phát triển hạ tầngBan nghiên cứu phát triển vùng:Ban nông nghiệp nông thônBan công nghiệp, thương mại dịch vụBan vùng lãnh thổBan phân tích dự báo kinh tế vĩ môBan tổng hợpCÁC BAN NGHIÊN CỨUChiến lược PTKTXHQuy hoạchKếhoạch hàng nămKế hoạch 5 nămChương trình dự ánDự ánThị trườngLỜI MỞ ĐẦUCông cuộc đổi mới do Đảng Cộng Sản Việt Nam phát động từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ trước đến nay đã thu được kết quả to lớn toàn diện. Nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những bước tiến vững chắc, nhịp độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh xã hội được đảm bảo, tỉ lệ đói nghèo cũng đã giảm rõ rệt, . Việt Nam đã được thế giới thừa nhận là một trong những nước đang phát triển thực hiện xoá đói giảm nghèo có hiệu quả nhất. Quy mô giáo dục cũng tăng khá nhanh, năm 2000 cả nước đã hoàn thành xoá mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học đang phấn đấu thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục Trung học cơ sở vào năm 2010. Tuy nhiên, trong quá trình đạt được những thành tựu trên thì chúng ta còn phải đối mặt với những vấn đề xã hội như: khắc phục sự phát triển không đều giữa các vùng, giảm dần khoảng cách giữa giàu nghèo, giảm tỷ lệ thất nghiệp, chống các tệ nạn xã hội, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, . Vì vậy Chất lượng giáo dục- đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực luôn là đề tài muôn thuở của dư luận xã hội cũng như các phương tiện thông tin đại chúng. Vì: “hiền tài là nguyên khí quốc gia”, bất kỳ quốc gia nào muốn phát triển, muốn trở thành cường quốc đều phải có nguồn nhân lực được đào tạo đáp ứng được yêu cầu trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Có thể nói, đầu phát triển ngành giáo dục đào tạo là nhiêm vụ của toàn xã hội. Trong những năm gần đây, Việt Nam dần hội nhập vào đời sống kinh tế toàn cầu, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất cấp thiết, trên chặng đường hoàn thiện đội ngũ nhân lực mới, chúng ta cũng vấp phải không ít những khó khăn thách thức, còn nhiều bất cập trong hệ thống giáo dục, đòi hỏi cần có những biện pháp thiết thực những hành động thực tế. Chính vì vậy, tôi quyết định chọn đề tài: “Đầu phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng giải pháp”. Với mục đích nghiên cứu thực trạng, cơ cấu, hiệu quả đầu phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả đầu đồng thời có những biện pháp huy động vốn đầu phát triển ngành giáo dục đào tạo, làm tiền đề cho công cuộc cải tiến chất lượng giáo dục, tạo ra một đội ngũ nhân lực mới góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất nước trong điều kiện hội nhập.Chuyên đề thực tập gồm 3 phần:Chương 1: Giới thiệu về Viện chiến lược phát triểnChương 2: Thực trạng đầu phát triển ngành Giáo dục- Đào tạo Việt NamChương 3: Giải pháp tăng cường đầu phát triển ngành Giáo dục- Đào tạo Việt NamMặc dù đã rất cố gắng nhưng chuyên đề của tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự chỉ bảo của thầy giáo cùng Ban lãnh đạo của Viện chiến lược phát triển. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của TS. Nguyễn Hồng Minh Ban lãnh đạo Viện đã giúp đỡ tôi hoàn thành chuyên đề thực tập này!2CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂNI. KHÁI QUÁT VỀ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN.1. Thông tin chung lịch sử hình thành Viện chiến lược phát triển.1.1. Thông tin chungTên tổ chức: VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THUỘC BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯTên tiếng Anh: DEVELOPMENT STRATEGY INSTITUTE OF MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENTTên viết tắt: DSJ Trụ sở: Viện chiến lược phát triển tầng 5 6 toà nhà Bộ Kế hoạch Đầu 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội.Tel: 04.844.8431848Fax: 844-84522091.2. Lịch sử hình thànhViện chiến lược phát triển ngày nay được thành lập trên cơ sở tiền thân hai Vụ của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch Đầu tư) đó là Vụ Tổng hợp kế hoạch Kinh tế Quốc dân dài hạn Vụ kế hoạch phân vùng kinh tế. Hai Vụ này được thành lập theo Quyết định số 47- CP ngày 09/03/1964 của Hội đồng chính phủ. Quá trình hình thành phát triển hai Vụ nêu trên thành Viện chiến lược phát triển thể hiện như sau:- Năm 1974: Thành lập Viện phân vùng quy hoạch.- Năm 1983: Thành lập Viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn- Năm 1986: Đổi tên Viện phân vùng quy hoạch thành Viện Phân bố lực lượng sản xuất.- Năm 1988: Sáp nhập Viện nghiên cứu kế hoạch dài hạn Viện phân bố lực lượng sản xuất thành Viện Kế hoạch dài hạn Phân bố lực lượng sản xuất thuộc Uỷ ban kế hoạch Nhà nước.- Năm 1994: Đổi tên Viện Kế hoạch dài hạn Phân bố lực lượng sản xuất thành Viện chiến lược phát triển (có vị trí tương đương tổng cục loại I).2. Chức năng nhiệm vụ của Viện chiến lược phát triển.Trải qua quá trình hình thành phát triển, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ nhiệm Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban phân vùng kinh tế Trung ương trước đây của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu hiện nay, cùng với sự phấn đấu liên tục của nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nghiên cứu khoa học nhân viên phục vụ, Viện chiến lược phát triển đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với chức năng nhiệm vụ chủ yếu sau:Viện có chức năng nghiên cứu khoa học tổng hợp, tham mưu về lĩnh vực chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội cả nước các vùng lãnh thổ, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch 5 năm hàng năm.Tổ chức nghiên cứu soạn thảo chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, quy hoạch đầu tư, quy hoạch phát triển các vùng. Tham gia xây dựng quy hoạch các ngành, tỉnh, thành phố, các chương trình phát triển, các dự án lớn của Nhà nước thẩm định các quy hoạch, dự án; tham gia xây dựng định hướng kế hoạch 5 năm. Nghiên cứu lập báo cáo Tổng sơ đồ phân bố lực lượng sản xuất của Việt Nam, tổng hợp 4phân tích đánh giá hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, dân số, lao động, cơ cấu kinh tế Đồng thời Viện cũng tổ chức nhiều cuộc sinh hoạt khoa học về các lĩnh vực kinh tế- xã hội với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong ngoài nước, cử nhiều lượt cán bộ tham gia giảng dạy, báo cáo khoa học tại tại các trường đại học, các Viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương địa phương để thông tin trao đổi các kết quả nghiên cứu đã đạt được.Trực tiếp chủ trì một số dự án quy hoạch dự án hợp tác quốc tế phù hợp với chức năng của Viện. Tổ chức việc phân tích nghiên cứu dự báo phát triển kinh tế- xã hội trong nước quốc tế phục vụ cho nghiên cứu quản lý kinh tế. Nghiên cứu lý luận phương pháp luận phương pháp xây dựng chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội.Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đào tạo cán bộ phù hợp với chức năng của Viện, nổi bật là:- Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước 70A, nghiên cứu cơ sở khoa học của định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, đô thị, dân số, lao động, việc làm phân bố dân cư, phát triển vùng.- Tham gia soạn thảo Văn kiện các Đại hội của Đảng một số hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.- Nghiên cứu xây dựng các chiến lược phát triển kinh tế- xã hội tham gia triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược này.- Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị trong Bộ Kế hoạch Đầu với các nghành Trung ương triển khai lập dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2010 cho 8 vùng kinh tế lớn, 3 vùng kinh tế trọng điểm, quy hoạch kinh tế biển. Chủ trì xây dựng quy hoạch phát triển công nghiệp kết cấu hạ tầng thời kỳ 1996- 2010, quy hoạch các khu công nghiệp, đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách. quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội. - Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu chiến lược, chính sách , quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội. Chủ trì tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Lào Campuchia thời kỳ 1991-2000. Giúp Uỷ ban kế hoạch Nhà nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào xây dựng quy hoạch tỉnh Khăm Muội, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội cả nước Lào đên năm 2020, xây dựng chiến lược hợp tác giữa hai nước Việt Nam- Lào đến năm 2010. Để đáp ứng các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn phát triển mới nhằm học tập kinh nghiệm của các nước về nghiên cứu chiến lược quy hoạch phát triển, Viện chiến lược phát triển đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều cơ quan Viện nghiên cứu của các nước ASEAN, Đông Bắc Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Liên Hợp Quốc nhiều tổ chức quốc tế khác. Viện đã chủ trì tổ chức thực hiện 14 dự án nghiên cứu do nước ngoài tài trợ.63. Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển.Bảng 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của viện chiến lược phát triểnBTæ chøc, tiÒm lùcViện có hội đồng khoa học 10 ban nghiên cứu: Văn phòng viện; tổng hợp; dự báo; ban nghiên cứu phát triển các ngành sản xuất; ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ; nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực các vấn đề xã hội; nghiên cứu phát triển vùng; nghiên cứu phát triển hạ tầng; trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam; trung tâm thông tin, liệu, đào tạo vấn phát triển.Hiện nay Viện có 02 phó giáo sư,25 tiến sỹ, 10 thạc sỹ 60 cử nhân.Nhiệm vụ chủ yếu của các Ban văn phòng viện như sau:Hội đồng khoa học:Hội đồng khoa học là tổ chức vấn giúp Viện trưởng xây dựng các chương trình khoa học, tổ chức công tác nghiên cứu khoa học đánh giá kết quả nghiên cưú khoa học của Viện.Ban Tổng hợp:Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng các báo cáo về chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Nghiên cứu dự báo kinh tế.Văn phòng Viện:Đảm bảo các điều kiện vất chất tài chính cho Viện hoạt động. Thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ , tổ chức cán bộ đào tạo. Xử lý thông tin đầu vào, đầu ra quản lý liệu chung của Viện. Theo dõi, quản lý hoạt động khoa học các hoạt động hợp tác quốc tế.Ban dự báo:Phân tích tổng hợp, dự báo về biến động kinh tế, công nghệ, môi trường, liên kết quốc tế của thế giới các biến động kinh tế- xã hội, trong nước phục vụ nghiên cứu chiến lược, quy hoạch. Dự báo các khả năng phát triển, hội nhập kinh tế khu vực thế giới của nền kinh tế Việt Nam.Ban nghiên cứu phát triển các nghành sản xuất:Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các nghành công nghiệp, xây dựng nông, lâm, ngư nghiệp trên phạm vi cả nước các vùng lãnh thổ. Đầu mối tổng hợp, tham mưu những vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch các nghành sản xuất.Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ.Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành dịch vụ của cả nước trên các vùng lãnh thổ. Đầu mối tổng hợp, tham mưu về các vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch các ngành dịch vụ.Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực các vấn đề xã hội.Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực các vấn đề xã hội trên phạm vi cả nước trên các vùng lãnh thổ; xây dựng các giải pháp đảm bảo thực hiện chiến lược, quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực các vấn đề xã hội. Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch phát triển con người, nguồn nhân lực các vấn đề xã hội.Ban nghiên cứu phát triển vùng:Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội, quy hoạch sử dụng đất các vùng lãnh thổ (trong đó có các vùng kinh tế- xã hội, các vùng kinh tế trọng điểm, các vùng khó khăn, vùng ven biển hải đảo). Đầu mối tổng hợp, tham mưu các vấn đề liên quan về quản lý Nhà nước đối với công tác quy hoạch vùng, lãnh thổ, tỉnh.Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng:Nghiên cứu, tổng hợp các kết quả nghiên cứu xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển hạ tầng của cả nước trên các vùng lãnh thổ. Đầu mối tham mưu các vấn đề quản lý Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hạ tầng. Tham gia thẩm định quy hoạch các ngành liên quan.Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam:[...]... định sức cạnh tranh của sản phẩm tri thức.2.2 Xu hướng đầu phát triển ngành giáo dục- đào tạo. Xu hướng đầu phát triển ngành giáo dục đào tạoViệt Nam đang đi dần vào quỹ đạo chung của thế giới, bên cạnh đó dựa trên cơ sở điều kiện thực tiễn của Việt Nam để có những bước phát triển đầu thích hợp, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế. Ta có thể tham khảo bảng dưới đây:Bảng... PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VIỆT NAM.1. Sự cần thiết phải đầu phát triển ngành giáo dục đào tạo. Ngành giáo dục - đào tạo muốn phát triển được đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới nhất thiết phải được đầu tư cả về sức người sức của. Có thê hiểu đầu cho giáo dục - đào tạo là hành động bỏ tiền ra để tiến hành hoạt - Năm 1986: Đổi tên Viện phân vùng quy hoạch thành Viện Phân bố... sự phát triển giáo dục đào tạo. + Nguồn Ngân sách như đã nói ở trên là có hạn, thêm vào đó nguồn lực xã hội chi cho giáo dục chưa được huy động tận dụng một cách triệt để. Nguồn vốn huy động được đầu chưa thực sự hợp lý. Cơ chế sử dụng vốn chưa linh hoạt đây cũng là những nguyên nhân cơ bản dẫn tới những hạn chế của ngành giáo dục- đào tạo hiện nay. II. THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO... thấy vốn đầu phát triển giáo dục – đào tạo liên tục tăng qua các năm , nếu như năm 2001 tổng VĐT là 25882 tỷ đồng thì đến năm 2006 tổng VĐT đã tăng lên tới 78088 tỷ đồng (tăng gấp 3,02 lần so với năm 2001), thể hiện mức độ quan tâm ngày càng lớn của xã hội dành cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẦU PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VIỆT NAMI. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIÁO DỤC... lượng sản xuất của Việt Nam, tổng hợp 4 Đầu mối nghiên cứu đề xuất về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng ở Nam Bộ; tổ chức hoạt động vấn về lĩnh vực chiến lược quy hoạch phát triển cho các tỉnh ở Nam Bộ. Theo dõi việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh vùng ở Nam Bộ.Trung tâm thông tin liệu, đào tạo vấn phát triển: Thu thập, phân... đóng vai trị chủ đạo trong đầu phát triển giáo dục- đào tạo, nhất là đối với giáo dục mầm non phổ thơng, bài tốn đặt ra ở đây là làm thế nào để sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ trên cũng phản ánh mức độ bao cấp còn ng đối lớn của NSNN việc huy động chưa hiệu quả đối với các nguồn lực khác trong đầu phát triển ngành giáo dục- đào tạo. 3.1.1. Nguồn vốn Ngân... nước ngoài Việt kiều nhằm khai thác mọi tiềm năng bên ngoài để phát triển giáo dục. Dự báo nguồn viện trợ vay nợ trong giai đoạn 2001-2010 chiếm khoảng 20% trong tổng chi NSNN cho giáo dục – đào tạo. Bên cạnh vai trò quan trọng của nguồn viện trợ vay nợ (ODA) thì các khoản đầu trực tiếp nước ngoài vào giáo dục – đào tạo đang dần phát huy tác dụng. Theo như cam kết gia nhập WTO, Việt Nam... phục vụ q trình khơi phục phát triển đất nước trong điều kiện cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội, đã được Chính phủ + Các cấp Uỷ Đảng, các cơ quan Nhà nước xã hội chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tác dụng của giáo dục- đào tạo, chưa kịp thời đề ra các chủ trương giải pháp có hiệu quả để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục- đào tạo phát triển. Đôi khi những giải pháp được đề ra lại chỉ... nhận thị trường giáo dục, trước hết là đối với giáo dục đại học dạy nghề. Luật giáo dục 2005 cũng nêu rõ các nhà đầu nước ngoài trong điều kiện cho phép có thể được thành lập trường 100% vốn nước ngồi, cũng như chấp nhận các hình thức liên doanh, liên kết trong hoạt động giáo dục – đào tạo. Điều này vừa tạo điều kiện thu hút vốn đầu phát triển giáo dục – đào tạo, vừa tạo ra mội trường... chung ngành giáo dục – đào tạo Việt Nam nói riêng. Đó cũng là một HỘI ĐỒNG KHOA HỌCVIỆN TRƯỞNGCÁC VIỆN PHĨTrung tâm thơng tin liệu, đào tạo vấn phát triểnTrung tâm nghiên cứu kinh tế miền NamBan nghiên cứu phát triển hạ tầngBan nghiên cứu phát triển vùng:Ban nông nghiệp nông thônBan công nghiệp, thương mại dịch vụBan vùng lãnh thổBan phân tích dự báo kinh tế vĩ môBan tổng . tài: Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp . Với mục đích nghiên cứu thực trạng, cơ cấu, và hiệu quả đầu tư phát triển. ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả đầu tư đồng thời có những biện pháp huy động vốn đầu tư phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp.docx, Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp.docx, Đầu tư phát triển ngành giáo dục- đào tạo Việt Nam, thực trạng và giải pháp.docx, Chức năng nhiệm vụ của Viện chiến lược phát triển., Cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển., Vai trò của Viện chiến lược trong hoạt động đầu tư nói chung., Những mặt cần tiếp tục hồn thiện. Hướng hoạt động chính., Cơ cấu tổ chức, Về quy mô. 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VIỆT NAM, Những tồn tại., Những thành tựu đạt được., Những tồn tại, Chiến lược phát triển ngành giáo dục Việt Nam giai đoạn 2001-2010., Giải pháp về tăng cường quy mô vốn đầu tư., Giải pháp về thiết lập cơ cấu vốn đầu tư hợp lý., Xây dựng các mơ hình liên kết đào tạo.