Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nôi. Thực trạng và giải pháp.docx

74 896 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2012, 09:59

Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nôi. Thực trạng và giải pháp GIÁM ĐỐCP.GIÁM ĐỐCP. GIÁM ĐỐCP. GIÁM ĐỐCKHỐI KINH DOANHKHỐI CHỨC NĂNGP. TD1P. TD2P. TD3P. TD4P. GD1P. GD2P. GD6P. GD10P. GD11P. GD12P. GD17P.GD18DV KH DOANH NGHIỆPDV KH CÁ NHÂNP. TT QUỐC TẾP. NGUỒN VỐNP. TỔ CHỨC CÁN BỘP. TT ĐIỆN TỐNP. THẨM ĐỊNH & QLTDP. TÀI CHÍNH KTP. KIỂM TRA NỘI BỘP. VĂN PHỊNG Phòng tín dụng Cán bộ thẩm định Trưởng phòng thẩm định Chưa đủ điều kiện thẩm định Chưa Chưa đạt u cầu rõ Đưa u cầu, giao hồ sơ vay vốn Tiếp nhận hồ sơKiểm tra sơ bộ hồ sơNhận hồ sơ để thẩm địnhThẩm địnhBổ sung, giải trìnhKiểm tra, kiểm sốtLập báo cáo thẩm địnhNhận lại hồ sơ kết quả thẩm địnhLưu hồ sơ, tài liệuChun đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh Việt Nam đang thực sự hòa nhập vào nền kinh tế thế giới bằng việc trở thành thành viên chính thức thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO. Nhờ đó, vị thế của nước ta tiếp tục được khẳng định, nâng cao trên trường Quốc tế. Điều này đem lại nhiều cơ hội thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó là những thách thức khơng nhỏ buộc chúng ta phải nỗ lực hết mình để có thể vượt qua những khó khăn trong bước đầu hội nhập. Chính trong thời điểm này đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đều phải có những kế hoạch định hướng phát triển phù hợp với u cầu của thời đại mới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, hoạt động đầu cũng được chú trọng, đặc biệt là đầu phát triển. Muốn tiến hành đầu thì phải có nhà xưởng, máy móc, vì vậy sự hoạt động của các doanh nghiệp xây dựng là hết sức cần thiết. Hoạt động xây dựng thường sử dụng số vốn lớn, thời gian thực hiện lâu dài nên các doanh nghiệp khó có thể tự tài trợ tồn bộ vốn cho một dự án. Một trong những biện pháp quan trọng là đi vay tại các NHTM.Điều đó cho thấy,khi nền kinh tế phát triển thì vai trò của các ngân hàng là rất quan trọng để đảm bảo cho hoạt động lưu thơng tiền tệ được thơng suốt, đáp ứng kịp thời u cầu về vốn cho nền kinh tế nói chung cho hoạt động đầu nói riêng. Đối với NHTM, nghiệp vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu là hoạt động cho vay. Phương châm hoạt động của các ngân hàngan tồn – chất lượng – hiệu quả tăng trưởng bền vững. Tuy nhiên, rủi ro có thể xảy đến với ngân hàng là khách hàng khơng có khả năng trả nợ. Để tránh rủi ro, biện pháp truyền thống được các ngân hàng áp dụng là u cầu tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Rõ ràng, biện pháp này mang tính tiêu cực, khơng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.Trước thực tế đó, biện pháp quan trọng để nâng cao chất lượng tín dụng là coi trọng thẩm định dự án đầu trong cho vay. Điều đó khơng chỉ có ý Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B1nghĩa với sự tồn tại phát triển của ngân hàng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho toàn xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của công tác thẩm định DAĐT đối với ngân hàng mà trong quá trình thực tập tại Ngân hàng ĐT & PT HN, em đã nghiên cứu đề tài: “ Công tác thẩm định dự án đầu xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN. Thực trạng giải pháp.”Ngoài lời mở đầu kết luận, bài chuyên đề của em gồm 2 chương:- Chương I: Thực trạng công tác thẩm định dự án xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN trong thời gian qua.- Chương II: Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN trong thời gian tới.Do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm trình độ nên bài chuyên đề của em chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý chân thành của cô giáo, các cô chú, anh chị trong Phòng tín dụng 4 Ngân hàng ĐT & PT HN để bài viết hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sĩ Trần Mai Hương, các cô chú anh chị phòng tín dụng 4 Ngân hàng ĐT & PT HN đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em trong thời gian qua. Sinh viên Nguyễn Thị Vinh2Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XIN VAY VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN QUA1. Một vài nét khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển Nội. 1.1. Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh.Chi nhánh Ngân hàng ĐT& PT Nội là một chi nhánh cấp I của Ngân hàng ĐT & PT VN, được ra đời từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng ĐT & PT VN.Ngày 26/4/1957 Ngân hàng ĐT& PT Việt Nam tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Tài chính theo nghị định 117/TTg của Thủ tướng Chính phủ.Ngày 27/5/1957 Chi nhánh ngân hàng Kiến thiết Nội, tiền thân của Ngân hàng ĐT& PT Nội ngày nay, đã được ra đời chỉ sau một tháng Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ của ngân hàng là nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để tiến hành cấp phát cho vay trong lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản.Ngày 1/1/1995, bộ phận cấp phát vốn ngân sách tách khỏi Ngân hàng ĐT& PT VN thành Tổng cục đầu phát triển trực thuộc Bộ Tài chính. Như vậy, từ khi thành lập cho đến 1/1/1995, Ngân hàng ĐT& PT VN không hoàn toàn là một ngân hàng thương mại mà chỉ là một ngân hàng Quốc doanh có nhiệm vụ nhận vốn từ Ngân sách Nhà Nước tiến hành cấp phát cho vay trong lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản. Kể từ ngày 1/1/1995 Ngân hàng ĐT& PT VN nói chung Ngân hàng ĐT& PT Nội nói riêng thực sự hoạt động như một ngân hàng thương mại. Chi nhánh Ngân hàng ĐT& PT Nội có nhiệm vụ huy động các nguồn vốn ngắn, trung dài hạn từ các thành phần Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B3kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, dân cư, các tổ chức nước ngoài bằng VND USD để tiến hành các hoạt động cho vay ngắn, trung dài hạn đối với mọi tổ chức, mọi thành phần kinh tế dân cư.1.2. Cơ cấu tổ chức.Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức.4Chuyên đề tốt nghiệpHiện nay tại Ngân hàng ĐT & PT HN có hai phòng trực tiếp làm công tác thẩm định là phòng tín dụng phòng thẩm định-quản lý tín dụng. 1.2.1. Phòng tín dụng:Mỗi phòng tín dụng là một đơn vị thuộc chi nhánh Ngân hàng ĐT& PT Nội .Các phòng tín dụng 1, 2 4 có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng dịch vụ ngân hàng đối với các doanh nghiệp Nhà nước thuộc thành phần kinh tế trung ương (phòng tín dụng 1 4) kinh tế địa phương ( phòng tín dụng 2) bằng cả nội tệ ngoại tệ ( Công tác tham mưu do phòng thẩm định làm). Phòng tín dụng 3 vừa làm công tác tham mưu vừa tổ chức thực hiện việc kinh doanh tiền tệ thông qua nghiệp vụ tín dụng dịch vụ ngân hàng đối với các đơn vị cá nhân thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, đặc biệt coi trọng các doanh nghiệp cổ phần hóa trong nền kinh tế.1.2.2. Phòng thẩm định quản lý tín dụng.Phòng thẩm định quản lý tín dụng có các nhiệm vụ:- Phổ biến, tập huấn hướng dẫn về chính sách, chế độ thể lệ, quy trình nghiệp vụ chỉ đạo của Tổng Giám Đốc, của Giám Đốc trong công tác tín dụng, công tác thẩm định kinh tế kỹ thuật vấn đầu tư.- Là đầu mối tập hợp những vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện công tác tín dụng tại chi nhánh, tổng hợp, đề xuất các giải pháp trình Giám Đốc xử lý.- Thẩm tra hồ sơ tín dụng đầu trung dài hạn, thẩm tra các hồ sơ tín dụng vay vốn, bảo lãnh theo sự phân cấp của Giám Đốc giao, tham mưu cho Giám Đốc quyết định.- Theo chỉ đạo của Giám Đốc để kiểm tra các dự án vay vốn hoặc bảo lãnh hợp đồng tín dụng đã ký kết đánh giá hiệu quả của dự án sau đầu tư.Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B5- Thẩm tra quyết toán dự án đầu tư, các công trình, hạng mục công trình vay vốn tại chi nhánh nhằm đảm bảo tiết kiệm vốn đầu nâng cao hiệu quả của dự án. Thẩm tra dự toán, quyết toán XDCB theo yêu cầu.- Thẩm định các dự án đầu theo yêu cầu của Giám Đốc: thẩm định đánh giá để tham mưu cho Giám Đốc quyết định việc liên doanh, liên kết, đầu chứng khoán dài hạn của Chi nhánh hoặc bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu cho doanh nghiệp.- Thực hiện các dịch vụ, vấn có liên quan đến đầu theo yêu cầu của khách hàng theo chỉ đạo của Giám Đốc trong phạm vi chức năng của Ngân hàng ĐT& PT.- Nghiên cứu các chế độ quản lý XDCB, quản lý vốn đầu các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật tham mưu cho lãnh đạo Chi nhánh, tham gia tổ vấn của các cấp thẩm định, các dự án đầu thuộc khối kinh tế Trung ương kinh tế địa phương trên địa bàn.- Chủ động sưu tầm, tích lũy các thông tin, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật để phục vụ cho công tác tín dụng, công tác thẩm định vấn đầu tại Chi nhánh của toàn ngành.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh.1.3.1. Những hoạt động chính của ngân hàng.- Huy động vốn bằng đồng Việt Nam ngoại tệ từ dân cư các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế dưới nhiều hình thức.- Cho vay ngắn hạn, trung dài hạn bằng đồng Việt Nam đồng ngoại tệ.- Đại lý ủy thác cấp vốn, cho vay từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức của chính phủ, các nước các tổ chức tài chính tín dụng nước ngoài đối với các doanh hoạt động tại Việt Nam.6Chuyên đề tốt nghiệp- Đầu dưới hình thức góp vốn liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng trong ngoài nước.- Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền nhanh, thanh toán trong nước qua mạng vi tính thanh toán quốc tế qua mạng thanh toán toàn cầu SWIFT.- Thực hiện thanh toán giữa Việt Nam với Lào.- Đại lý thanh toán các thẻ tín dụng quốc tế: Visa, matstercard, JCB card, cung cấp séc du lịch, ATM.- Thực hiện các dịch vụ ngân quỹ: Thu đổi ngoại tệ, thu đổi ngân phiếu thanh toán, chi trả kiều hối, cung ứng tiền mặt đến tận nhà.- Kinh doanh ngoại tệ.- Thực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh.- Thực hiện các dịch vụ về vấn đầu tư.1.3.2 Tình hình huy động vốn tại chi nhánh.Huy động vốn là hoạt động nhằm duy trì sự hoạt động của ngân hàng. Ngân hàng có huy động được nhiều vốn thì mới có thể hoạt động kinh doanh hiệu quả, mới có thể đáp ứng yêu cầu cho vay vốn, đem lại thu nhập cho ngân hàng. Cơ cấu vốn huy động tại Ngân hàng ĐT & PT HN trong 5 năm vừa qua được thể hiện trong bảng số liệu sau:Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B7Bảng 1: Nguồn vốn huy động của ngân hàng trong 5 năm 2002 – 2006. Đơn vị : Triệu đồngCác chỉ tiêu2002 2003 2004 2005 2006Số tiền Số tiềnSo với năm trướcSố tiềnSo với năm trướcSố tiềnSo với năm trướcSố tiềnSo với năm trướcNguồn vốn huy động 2.877.475 3.438.689 15.9% 4.044.023 17.6% 4.688.03315.9% 6.931.151 47.9%I. Tiền gửi1. Tiền gửi của các TCKT 1.783.340 2.363.779 32.6% 2.411.958 2.1% 2.896.83920.1% 4.906.107 69.4%VNĐ 1.623.125 2.201.861 2.149.108 2.628.4664.207.608Ngoại tệ quy VNĐ 160.215 161.918 262.850 268.372698.4992. Tiền gửi tiết kiệm 373.398 670.340 79.5% 947.996 41.4% 1.284.04535.5% 1.475.187 14.9%VNĐ 119.071 412.616 558.700 75 910.194Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B2.316Ngoại tệ quy VNĐ 254.327 257.724 389.296 531.729564.9933. Kỳ phiếu, trái phiếu. 633.702 276.578 -56.3% 559.444 102.3% 379.103-32.2% 420.210 10.9%VNĐ 632.454 275.078 250.657 232.894102.496Ngoại tệ quy đổi 1.247 1.500 308.787 146.209317.714II. Vay tổ chức khác 87.035 127.992 47.1% 124.625 2.6% 128.0462.8% 129.647 1.3%VNĐ 87.035 127.992 124.625 128.046129.647Ngoại tệ quy đổi 0 0 0Nguồn: Phòng nguồn vốn Ngân hàng ĐT & PT HNNguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45BBảng 2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động giai đoạn 2002 - 2006STT Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2005 20061 Nguồn vốn huy động 100% 100% 100% 100% 100%2 Tiền gửi của các TCKT 61.98% 68.74%59.64%61.79% 70.78%3 Tiền gửi tiết kiệm 12.98% 19.49%23.44%27.39% 21.28%4 Kỳ phiếu, trái phiếu 22.01% 8.04% 13.83%8.09% 6.06%5 Vay tổ chức khác 3.02% 3.72% 3.08% 2.73% 1.87%Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy: Nguồn vốn huy động của ngân hàng trong những năm qua tăng nhanh, năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2002 tổng vốn huy động được là 2.877.475 triệu VNĐ, đến năm 2006 là 6.931.157 triệu VNĐ. Lượng vốn huy động tăng lên cả về số tương đối: Năm 2003 tăng 19,5% so với năm 2002. Năm 2004 tăng 17,6% so với năm 2003. Năm 2005 tăng 15,9% so với năm 2004. Năm 2006 tăng 47,8% so với năm 2006. Sự tăng trưởng trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng được thể hiện trong biểu đồ sau:Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B[...]... VAY VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP TẠI CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN QUA1. Một vài nét khái quát về Ngân hàng Đầu Phát triển Nội. 1.1. Quá trình hình thành phát triển của chi nhánh. Chi nhánh Ngân hàng ĐT& amp; PT Nội là một chi nhánh cấp I của Ngân hàng ĐT & PT VN, được ra đời từ những ngày đầu thành lập Ngân hàng ĐT & PT VN.Ngày 26/4/1957 Ngân hàng ĐT& amp; PT Việt Nam... 2. Thực trạng công tác thẩm định đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh. 2.1. Quy trình thẩm định tại chi nhánh. Các bước chính trong cơng tác thẩm định tại chi nhánh là:1) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ dự án xin vay vốn. 2) Cán bộ Thẩm định tổ chức xem xét, thẩm định dự án đầu khách hàng xin vay vốn. Nếu cần thiết, đề nghị khách hàng bổ sung hồ sơ hoặc giải thích rõ thêm.3) Cán bộ thẩm. .. trong lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản. Kể từ ngày 1/1/1995 Ngân hàng ĐT& amp; PT VN nói chung Ngân hàng ĐT& amp; PT Nội nói riêng thực sự hoạt động như một ngân hàng thương mại. Chi nhánh Ngân hàng ĐT& amp; PT Nội có nhiệm vụ huy động các nguồn vốn ngắn, trung dài hạn từ các thành phần Nguyễn Thị Vinh Kinh tế đầu 45B3 Việc thẩm định DAĐT sẽ tập trung phân tích, đánh giá về khía cạnh... lĩnh vực đầu xây dựng cơ bản.Ngày 1/1/1995, bộ phận cấp phát vốn ngân sách tách khỏi Ngân hàng ĐT& amp; PT VN thành Tổng cục đầu phát triển trực thuộc Bộ Tài chính. Như vậy, từ khi thành lập cho đến 1/1/1995, Ngân hàng ĐT& amp; PT VN khơng hồn tồn là một ngân hàng thương mại mà chỉ là một ngân hàng Quốc doanh có nhiệm vụ nhận vốn từ Ngân sách Nhà Nước tiến hành cấp phát cho vay trong... hiệu quả tài chính khả năng trả nợ của dự án. * Xem xét, đánh giá sơ bộ theo các nội dung chính của dự án. - Mục tiêu đầu của dự án. - Sự cần thiết đầu dự án. - Quy mô đầu tư: công suất thiết kế, cơ cấu sản phẩm dịch vụ đầu ra của dự án. - Quy mô vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư, phân loại nguồn vốn ( vốn tự có, vốn vay, vốn liên doanh liên kết…) * Phân tích về thị trường khả năng tiêu... căn) đợt 03: 20%( là 22 căn).+ Chi phí đầu tiến độ xây dựng.+ Phương án nguồn vốn theo phương án đánh giá của phịng Thẩm định – Quản lý tín dụng tại mục Căn cứ vào dòng tiền vào dòng tiền ra của dự án, dự án Đầu xây dựng khu biệt thự cao cấp BT05 BT06 tại Khu đơ thị mới Việt Hưng - Long Biên” có nguồn trả nợ vốn vay ngân hàng. 2.5.8. Đánh giá, phân tích rủi ro: Theo đánh giá... nguồn vốn kinh doanh Ngân hàng ĐT & PT HNBáo cáo thẩm định được thực hiện theo mẫu quy định của Ngân hàng ĐT & PT VN. Nhờ vậy đảm bảo tính nhất qn, khoa học trong việc trình bày, thể hiện kết quả thẩm định .Thời gian thẩm định cũng được rút ngắn hơn. Trước đây, nhiều dự án thẩm định kéo dài ảnh hưởng đến việc giải ngân, làm chậm tiến độ của dự án. Hiện nay theo quy định của ngân hàng thời... thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập trực thuộc Bộ Tài chính theo nghị định 117/TTg của Thủ ng Chính phủ.Ngày 27/5/1957 Chi nhánh ngân hàng Kiến thiết Nội, tiền thân của Ngân hàng ĐT& amp; PT Nội ngày nay, đã được ra đời chỉ sau một tháng Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam được thành lập. Nhiệm vụ của ngân hàng là nhận vốn từ Ngân sách Nhà nước để tiến hành cấp phát cho vay. .. phê duyệt tại dự án đầu xây dựng hạ tầng kĩ thuật quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Việt Hưng - Long Biên-Tiến độ đầu tư: Chủ đầu đã nhận bàn giao đất dự kiến tiến độ thực hiện đầu như sau: + Thi công lô BT05: 13 tháng, từ tháng 11/2006-11/2007.+ Thi công lô BT06: 09 tháng, từ tháng 01/2008-09/2008.2.5.6. Về tổ chức thực hiện dự án: Công ty cổ phần đầu phát triển xây dựng HUD1... riêng để liên lạc với khách hàng kịp thời.Ngồi ra, trong ngân hàng có 4 phịng tín dụng cũng cùng thực hiện công việc thẩm định. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của cơng tác thẩm định tại Ngân hàng ĐT & PT HN.b. Cán bộ thẩm định tăng cả về số lượng chất lượng: Đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng về quy mô cũng như chất lượng của ngân hàng, lượng cán bộ nói chung cán bộ thẩm định nói riêng . định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN. Thực trạng và giải pháp. ”Ngoài lời mở đầu và kết luận,. chương:- Chương I: Thực trạng công tác thẩm định dự án xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT HN trong thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nôi. Thực trạng và giải pháp.docx, Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nôi. Thực trạng và giải pháp.docx, Công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn đối với các doanh nghiệp xây lắp tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT & PT Hà Nôi. Thực trạng và giải pháp.docx, Phòng tín dụng: Phòng thẩm định và quản lý tín dụng., 88. 6.931.151 47.9 2.411.958 2.8 4.906.107 69.4 84. 1.475.187 14.9 2.045.871 54.7 27. 726.767 I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XIN VAY VỐN, Phương pháp thẩm định theo trình tự. Phương pháp so sánh. Phương pháp phân tích độ nhậy cảm., Phương pháp dự báo., Đánh giá năng lực của khách hàng., Mục đích và sự cần thiết đầu tư dự án:, Về thị trường và khả năng tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra: Các nội dung về phương diện kỹ thuật:, Về tổ chức thực hiện dự án: Đánh giá, phân tích rủi ro: Nhận xét chung., Những hạn chế., Nguyên nhân., Đối với việc thu thập thông tin., Đối với việc lưu trữ thông tin., Xây dựng quỹ thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này. Đầu tư trang thiết bị và công nghệ phục vụ thẩm định., Kiến nghị với NHNN Việt Nam., Kiến nghị với Ngân hàng ĐT PT VN.

Từ khóa liên quan