GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29

27 405 1
  • Loading ...
1/27 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 18:00

Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 1 TUẦN 29 Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2011 TIẾT 1: CHÀO CỜ TIẾT 2, 3: TẬP ĐỌC NHỮNG QUẢ ĐÀO ( tiết 85, 86) I. MỤC TIÊU: - Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật. - Hiểu ND: Nhờ quả đào, ơng biết tính nết các cháu. Ơng khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn khi bạn ốm.( trả lời được các CH trong SGK ) - Ham thích môn học. *GDKNS: KN Tự nhận thức ; KN Xác định giá trị bản thân. II. CHU ẨN BỊ :Tranh minh hoạ bài tập đọc, nếu có. Bảng ghi sẵn các từ, các câu cần luyện ngắt giọng. III. CÁC PP/KTDH: Thảo luận nhóm ; Đọc theo vai IV. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ : Cây dừa - Gọi 2 HS lên bảng kiểm tra bài Cây dừa. - Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Luyện đọc a) Đọc mẫu - GV đọc mẫu toàn bài một lượt, sau đó gọi 1 HS khá đọc lại bài. b) Luyện câu - Yêu cầu HS đọc từng câu. Nghe và chỉnh sửa lỗi cho HS, nếu có. c) Luyện đọc đoạn - Yêu cầu HS đọc phần chú giải để hiểu nghóa các từ mới. - Yêu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dõi để nhận xét. - Chia nhóm HS và theo dõi HS đọc theo nhóm. d) Thi đọc - Hát - 2 HS lên bảng, đọc thuộc lòng bài Cây dừa và trả lời câu hỏi cuối bài. - HS dưới lớp nghe và nhận xét bài của bạn. - HS theo dõi - Cả lớp theo dõi và đọc thầm theo. - Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài. - 1 HS đọc bài. - Nối tiếp nhau đọc các đoạn 1, 2, 3, 4, 5. (Đọc 2 vòng) - Lần lượt từng HS đọc trước nhóm của mình, các bạn trong nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 2 - Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân. - Nhận xét, cho điểm. e) Cả lớp đọc đồng thanh - Yêu cầu HS cả lớp đọc đồng thanh đoạn 3, 4. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài - Y/c HS đọc thầm bài, TLCH + Câu 1: SGK/ trang 92 + Câu 2: SGK/ trang 92 + Câu 3: SGK/ trang 92 + Câu 4: SGK/ trang 92 - GV nxét, chốt lại Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài. - Yêu cầu HS nối nhau đọc lại bài - Gọi HS đọc bài theo vai - Gọi HS dưới lớp nhận xét và cho điểm sau mỗi lần đọc. Chấm điểm và tuyên dương các nhóm đọc tốt. GDKNS: Em đã đối xử với bạn bè như thế nào? 4. Củng cố : GV tổng kết bài, gdhs 5 Dặn dò HS về nhà luyện đọc lại bài và chuẩn bò bài sau: Cây đa quê hương. - Nhận xét tiết học - Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp, đọc đồng thanh 1 đọan trong bài. - HS nxét. - HS đọc đồng thanh. Thảo luận nhóm - HS đọc thầm bài, TLCH + HS trả lời + HS trả lời + HS trả lời + HS trả lời HS nxét, bổ sung Đọc theo vai - 4 HS lần lượt đọc nối tiếp nhau, mỗi HS đọc 1 đoạn truyện. - 5 HS đọc lại bài theo vai. - HS nxét, bình chọn - HS nghe. - Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 4: TỐN CÁC SỐ TỪ 111 ĐẾN 200 (tiết 141) I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được các số từ 111 đến 200. - Biết cách đọc, viết các số 111 đến 200. - Biết cách so sánh các số từ 111 đến 200. - Biết thứ tự các số từ 111 đến 200. II. CHU ẨN BỊ Các hình vuông, mỗi hình biểu diễn 100, các hình chữ nhật biểu diễn 1 chục, các hình vuông nhỏ biểu diễn đơn vò như đã giới thiệu ở tiết 132. III. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 3 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ: Các số đếm từ 101 đến 110. - GV kiểm tra HS về đọc số, viết số, so sánh số tròn chục từ 101 đến 110. - Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu các số từ 111 đến 200 - Gắn lên bảng hình biểu diễn số 100 và hỏi: Có mấy trăm? - Gắn thêm 1 hình chữ nhật biểu diễn 1 chục, 1 hình vuông nhỏ và hỏi: Có mấy chục và mấy đơn vò? - Để chỉ có tất cả 1 trăm, 1 chục, 1 hình vuông, trong toán học, người ta dùng số một trăm mười một và viết là 111. - Giới thiệu số 112, 115 tương tự giới thiệu số 111. - Yêu cầu HS thảo luận để tìm cách đọc và cách viết các số còn lại trong bảng: 118, 120, 121, 122, 127, 135. - Yêu cầu cả lớp đọc lại các số vừa lập được. Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành. Bài 1 - Yêu cầu HS tự làm bài, sau đó đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau. Bài 2 - Lớp làm phiếu cá nhân, 1 HS làm phiếu nhóm dán bảng - Nhận xét và cho điểm HS. Bài3 : - Y/c HS làm vở - Chấm chữa bài 4.Củng cố: 5.Dặn dò: HS về nhà ôn lại về cách đọc, cách viết, cách so sánh các số từ 101 đến 110. - Nhận xét tiết học. - Hát - Một số HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. - HS nxét. - Trả lời: Có 1 trăm, sau đó lên bảng viết 1 vào cột trăm. - Có 1 chục và 1 đơn vò. Sau đó lên bảng viết 1 vào cột chục, 1 vào cột đơn vò. - HS viết và đọc số 111. - Thảo luận để viết số còn thiếu trong bảng, sau đó 3 HS lên làm bài trên bảng lớp, 1 HS đọc số, 1 HS viết số, 1 HS gắn hình biểu diễn số. Làm bài theo yêu cầu của GV. - Đọc các tia số vừa lập được và rút ra kl: Trên tia số, số đứng trước bao giờ cũng bé hơn số đứng sau nó. - Làm bài vào vở. 123 < 124 120 < 152 129 > 120 186 = 186 126 < 122 135 > 125 136 = 136 148 > 128 155 < 158 199 < 200 - HS nghe. - Nhận xét tiết học. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 4 Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Thứ ba ngày 5 tháng 4 năm 2011 BUỔI SÁNG TIẾT 1: THỂ DỤC (GV bộ mơn dạy) TIẾT 2: TỐN . CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ(tiết 142) I. MỤC TIÊU - Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng. Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị. - Ham thích học toán. II. CHU ẨN BỊ : Các hình vuông, hình chữ nhật biểu diễn trăm, chục, đơn vò. III. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ :Các số từ 111 đến 200. - Kiểm tra HS về thứ tự và so sánh các số từ 111 đến 200. - Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu các số có 3 chữ số. a) Đọc và viết số theo hình biểu diễn. - GV gắn lên bảng 2 hình vuông biểu diễn 200 và hỏi: Có mấy trăm? - Gắn tiếp 4 hình chữ nhật biểu diễn 40 và hỏi: Có mấy chục? - Gắn tiếp 3 hình vuông nhỏ biểu diễn 3 đơn vò và hỏi: Có mấy đơn vò? - Hãy viết số gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vò. - Yêu cầu HS đọc số vừa viết được. - 243 gồm mấy trăm, mấy chục và mấy đơn vò. - Tiến hành tương tự để HS đọc, viết và nắm được cấu tạo của các số: 235, 310, 240, 411, - Hát - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. - Có 2 trăm. - Có 4 chục. - Có 3 đơn vò. - 1 HS lên bảng viết số, cả lớp viết vào bảng con: 243. - 1 số HS đọc cá nhân, sau đó cả lớp đọc đồng thanh: Hai trăm bốn mươi ba. - 243 gồm 2 trăm, 4 chục và 3 đơn vò. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 5 205, 252. b) Tìm hình biểu diễn cho số: - GV đọc số, yêu cầu HS lấy các hình biểu diễn tương ứng với số được GV đọc Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành. Bài 1/ H.dẫn HS làm Bài 2 / 147 - Y/c HS làm bài - Nhận xét và cho điểm HS. Bài 3 / 147 - GV phát phiếu cho các nhóm làm bài - GV nxét, sửa bài 4. Củng cố Tổ chức cho HS thi đọc và viết số có 3 chữ số. 5.Dặn dò HS về nhà ôn, cách đọc số và cách viết số có 3 chữ số. - Chuẩn bò: So sánh các số có ba chữ số. - HS thực hiện theo y/c Học sinh làm bài - HS làm phiếu cá nhân 315 – d; 311 – c; 322 – g; 521 – e; 450 – b; 405 – a. - NHóm làm bài trình bày kết quả thảo luận 911, 991, 673, 675, 705, 800, 560, 427, 231, 320, 901, 575, 891 - HS thực hiện Nhận xét tiết học Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 3: CHÍNH TẢ NHỮNG QUẢ ĐÀO (tiết 57) I. MỤC TIÊU - Chép chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn ngắn. - Làm được BT(2) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. - Ham thích học Toán. II. CHU ẨN BỊ :-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ : Cây dừa - Yêu cầu HS viết các từ sau: sắn, xà cừ, súng, xâu kim, minh bạch, tính tình, Hà Nội, Hải Phòng, Sa Pa, Tây Bắc,… - GV nhận xét 3. Bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn viết chính tả A) Ghi nhớ nội dung đoạn viết - Gọi 3 HS lần lượt đọc đoạn văn. - Hát - 4 HS lên bảng viết bài, cả lớp viết vào giấy nháp. - HS dưới lớp nhận xét bài của các bạn trên bảng. - 3 HS lần lượt đọc bài. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 6 - Người ông chia quà gì cho các cháu? - Ba người cháu đã làm gì với quả đào mà ông cho? - Người ông đã nhận xét về các cháu ntn? B) Hướng dẫn cách trình bày - Hãy nêu cách trình bày một đoạn văn. - Ngoài ra chữ đầu câu, trong bài chính tả này có những chữ nào cần viết hoa? Vì sao? C) Hướng dẫn viết từ khó - Hãy tìm trong bài thơ các chữ có dấu hỏi, dấu ngã. - Đọc lại các tiếng trên cho HS viết vào bảng con. Chỉnh sửa lỗi cho HS. D) Viết bài E) Soát lỗi - GV đọc lại bài, dừng lại phân tích các chữ khó cho HS soát lỗi. G) Chấm bài - Thu và chấm một số bài. Số bài còn lại để chấm sau. Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập chính tả Bài 2a/ 93 - GV chọn phần 2a và phát phiếu cho các nhóm làm bài - Nhận xét bài làm và cho điểm HS. 4. Củng cố :Yêu cầu các em viết sai 3 lỗi chính tả trở lên về nhà viết lại cho đúng bài. 5.Dặn dò:Chuẩn bò: Hoa phượng. Nhận xét tiết học. - Người ông chia cho mỗi cháu một quả đào. - Xuân ăn đào xong, đem hạt trồng. Vân ăn xong vẫn còn thèm - Ông bảo: Xuân thích làm vườn, Vân bé dại, còn Việt là người nhân hậu. HS nêu - Viết hoa tên riêng của các nhân vật: Xuân, Vân, Việt. - Các chữ có dấu hỏi, dấu ngã, mỗi, vẫn. - Viết các từ khó, dễ lẫn. - HS nhìn bảng chép bài. - Soát lỗi, sửa lỗi sai và ghi tổng số lỗi ra lề vở. - Các nhóm làm bài trình bày kết quả thảo luận Đáp án: sổ, sáo, xổ, sân, xồ, xoan - HS nxét, sửa bài - HS nghe Nhận xét tiết học. Rút kinh nghiệm:………………………………………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… TIẾT 4: ƠN TIẾNG VIỆT LUYỆN ĐỌC : NHỮNG QUẢ ĐÀO Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 7 I. MỤC TIÊU - RÌn cho HS ®äc tr«i ch¶y, râ rµng toµn bµi. Ng¾t, nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c cơm tõ. Bíc ®Çu ®äc ph©n biƯt ®ỵc giäng cđa c¸c nh©n vËt («ng vµ 3 ®øa ch¸u). - N¾m ch¾c néi dung bµi ®äc tõ ®ã gi¸o dơc HS yªu lao ®éng, biÕt th¬ng yªu b¹n bÌ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1/ Giíi thiƯu bµi 2/ Lun ®äc 1' G ®äc mÉu toµn bµi, híng dÉn H ®äc mét sè c©u dµi: - ThÊy ViƯt chØ ch¨m chó nh×n vµo tÊm kh¨n tr¶i bµn,/ «ng ng¹c nhiªn hái:// Híng dÉn HS ®äc giäng cđa c¸c nh©n vËt. +giäng «ng: «n tån, hiỊn hËu +giäng Xu©n: hån nhiªn, nhanh nh¶u +giäng V©n: ng©y th¬ - Theo dâi, sưa sai cho H 3/ T×m hiĨu bµi -¤ng chia quµ g× cho c¸c ch¸u? - Mçi ®øa ch¸u ®· lµm g× víi qu¶ ®µo «ng cho? - ¤ng nhËn xÐt vỊ Xu©n vµ V©n nh thÕ nµo? - ¤ng nãi g× vỊ ViƯt? a. ViƯt sÏ lµm vên giái. b. ViƯt cã tÊm lßng nh©n hËu. c. ViƯt cßn th¬ d¹i qu¸. d. ViƯt biÕt th¬ng b¹n. C©u chun mn nãi ®iỊu g×? 4/ Cđng cè - dỈn dß - L¾ng nghe - Lun ®äc ng¾t, nghØ h¬i ë c¸c c©u (c¸ nh©n, ®ång thanh) - Lun ®äc giäng cđa c¸c nh©n vËt + §äc ®o¹n trong nhãm + Thi ®äc ®o¹n tríc líp.(®o¹n 3) +§äc ph©n vai trong nhãm vµ thi ®äc ph©n vai tríc líp + §äc ®ång thanh toµn bµi. - nh÷ng qu¶ ®µo. - Xu©n : ¨n vµ ®em h¹t trång vµo mét c¸i vß. V©n: ¨n vµ vøt h¹t ®µo ®i. ViƯt: cho b¹n S¬n - Xu©n sÏ lµm vên giái. V©n cßn th¬ d¹i. - Th¶o ln nhãm 4 ®Ĩ lùa chän ®¸p ¸n ®óng. C¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp nhËn xÐt, bỉ sung. §¸p ¸n ®óng lµ: b - Nhê nh÷ng qu¶ ®µo, «ng biÕt ®ỵc tÝnh nÕt cđa c¸c ch¸u. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: ƠN TỐN CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ I. MỤC TIÊU - RÌn lun cho HS kü n¨ng ®äc, viÕt , so s¸nh c¸c sè cã ba ch÷ sè. - VËn dơng nhanh, chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®Đp II. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1/ G thiƯu bµi: - Nªu yªu cÇu tiÕt häc - L¾ng nghe. Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 8 2/ Thùc hµnh: Híng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp Bµi 1: Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng: 1. Sè gåm 3 tr¨m vµ 4 chơc 0 ®¬n vÞ viÕt lµ: a. 306 b. 340 c. 310 d. 603 2. Sè 104 ®äc lµ: a. Mêi bèn. b. Mét tr¨m bèn m¬i. c. Mét tr¨m mêi bèn. d. Mét tr¨m linh bèn. 3. 165 … 156 , dÊu thÝch hỵp ®Ĩ ®iỊn vµo chç chÊm lµ: a. < b. > c. = Bµi 2: ViÕt: - Sè gåm 1 tr¨m 5 chơc vµ 2 ®¬n vÞ. - Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 chơc. - Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 ®¬n vÞ. - Sè liỊn tríc cđa sè 200. - Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè gièng nhau. - Sè liỊn sau cđa sè 149. - Nh÷ng sè lín h¬n 134 vµ bÐ h¬n 138. Theo dâi, nh¾c nhë chung. Bµi 3: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm. 158 … 153 102 … 120 171 … 169 147 … 174 180 … 200 126 … 126 - Theo dâi chung - ChÊm bµi tỉ 1 vµ nhËn xÐt 3/ Cđng cè - dỈn dß Nhận xét tiết học - Th¶o ln nhãm 4 ®Ĩ lùa chän ®¸p ¸n. §¹i diƯn c¸c nhãm nªu kÕt qu¶, líp nhËn xÐt, bỉ sung. §¸p ¸n ®óng lµ: C©u 1 : b - 340 C©u 2: d - mét tr¨m linh bèn. C©u 3: a - 165 < 156 - lµm bµi vµo vë. Nèi tiÕp nhau viÕt kÕt qu¶ ë b¶ng líp. - H ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra. - Sè gåm 1 tr¨m 5 chơc vµ 2 ®¬n vÞ lµ : 152 - Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 chơc : 170 - Sè gåm 1 tr¨m vµ 7 ®¬n vÞ : 107 - Sè liỊn tríc cđa sè 200 lµ sè 199 - Sè bÐ nhÊt cã 3 ch÷ sè gièng nhau lµ : 111 - Sè liỊn sau cđa sè 149 lµ sè 150. - Nh÷ng sè lín h¬n 134 vµ bÐ h¬n 138 lµ : 135 ; 136 ; 137. - nh¾c l¹i c¸ch so s¸nh vµ vËn dơng ®Ĩ lµm vµo vë. 2H ch÷a bµi ë b¶ng líp. Líp nhËn xÐt, bỉ sung TIẾT 2: ƠN TIẾNG VIỆT Lun ®äc: CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀ I. MỤC TIÊU 1/ RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng - §äc tr¬n toµn bµi. BiÕt nghØ h¬i hỵp lý sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ dµi.Bíc ®Çu biÕt ®äc ph©n biƯt lêi ngêi kĨ vµ lêi nh©n vËt. 2/ RÌn kü n¨ng ®äc hiĨu: - HiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ng÷ : hÝ ho¸y; rïng m×nh - HiĨu ®ỵc ®iỊu c©u chun mn nãi: C©y cèi còng biÕt ®au ®ín nh con ngêi. CÇn cã ý thøc b¶o vƯ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1/ G thiƯu bµi 2/ Lun ®äc - §äc mÉu toµn bµi - Híng dÉn H lun ®äc kÕt hỵp gi¶i nghÜa tõ khã - L¾ng nghe -1H kh¸ ®äc l¹i. C¶ líp theo dâi vµ ®äc thÇm theo Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 9 - Sưa lçi ph¸t ©m cho H - Híng dÉn c¸ch ®äc c¸c c©u : S½n con dao nhän trong tay,/ cËu hÝ ho¸y kh¾c tªn m×nh lªn th©n c©y.// - Theo dâi chung, híng dÉn H b×nh chän nhãm ®äc hay. 3. T×m hiĨu bµi - CËu bÐ ®· lµm ®iỊu g× kh«ng ph¶i víi c©y si? - C©y ®· lµm g× ®Ĩ cËu bÐ hiĨu ®ỵc nçi ®au cđa nã? - Sau cc nãi chun víi c©y, cËu bÐ ®· hiĨu ra ®iỊu g×? - Theo em sau cc nãi chun víi c©y, cËu bÐ cßn nghÞch nh thÕ n÷a kh«ng? V× sao? 4/ Lun ®äc l¹i HD giäng ®äc tõng nh©n vËt. +Giäng c©y : khi «n tån, khi nghiªm kh¾c. +Giäng cËu bÐ : hån nhiªn - NhËn xÐt, ghi ®iĨm 5/ Cđng cè - dỈn dß - NhËn xÐt giê häc. + §äc tiÕp søc c©u + §äc tõng ®o¹n tríc líp: - Lun ®äc ng¾t, nghØ h¬i ë c©u dµi (c¸ nh©n - ®ång thanh) - §äc chó gi¶i ë ci bµi + §äc ®o¹n trong nhãm: N2 +Thi ®äc ®o¹n2 gi÷a c¸c nhãm + §äc toµn bµi - lÊy con dao nhän kh¾c tªn m×nh lªn th©n c©y. - Hái cËu bÐ t¹i sao kh«ng kh¾c tªn lªn ngêi m×nh - C©y còng biÕt ®au nh con ngêi./ Ph¶i b¶o vƯ c©y cèi, ch¨m sãc c©y cèi./ §õng lµm h¹i c©y cèi. - kh«ng, v× cËu hiĨu ®ỵc nhiỊu ®iỊu vỊ c©y cèi - Lun ®äc lêi c¸c nh©n vËt. - §äc ph©n vai theo nhãm vµ thi ®äc ph©n vai gi÷a c¸c nhãm. TIẾT 3: ƠN TIẾNG VIỆT Lun viÕt : CẬU BÉ VÀ CÂY SI GIÀ I. MỤC TIÊU - Nghe - viÕt chÝnh x¸c mét ®o¹n trong bµi “CËu bÐ vµ c©y si giµ” (Tõ ®Çu ®Õn … míi ®Đp lµm sao!) - Lµm c¸c bµi tËp ph©n biƯt l/ n ; vÇn ang/ oang. - ViÕt ®óng, ®Đp, tr×nh bµy s¹ch sÏ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 10 1/ Giíi thiƯu bµi: 2/ Híng dÉn viÕt chÝnh t¶ - §äc ®o¹n cÇn viÕt - CËu bÐ ®· lµm ®iỊu g× kh«ng ph¶i víi c©y si? - §o¹n cÇn viÕt cã nh÷ng dÊu c©u g×? - §äc tõ khã: xum xuª ; hÝ ho¸y ; ®au ®iÕng. - NhËn xÐt, sưa sai GV ®äc chËm tõng c©u. - Theo dâi, nh¾c nhë chung - §äc chËm tõng cơm tõ ®Ĩ H so¸t lçi. Thu vë 3 em chÊm vµ nhËn xÐt 3/ Híng dÉn lµm bµi tËp - §iỊn vµo chç trèng : a, ang hay oang? - h… ®éng ; h… hãa ; ®Êt h… ; h… ®Õ ; ch… trai. b, l hay n? - …ç mòi ; …ç lùc ; m¸y …ỉ ; …ung lay ; xa … ay ; …ong lanh. - NhËn xÐt, sưa sai. 4/ Cđng cè- dỈn dß NhËn xÐt giê häc. - L¾ng nghe 2HS ®äc l¹i - líp ®äc thÇm theo - lÊy con dao nhän kh¾c tªn m×nh lªn th©n c©y. - dÊu chÊm, dÊu phÈy, dÊu hai chÊm, dÊu chÊm hái, dÊu chÊm than. - Lun viÕt tõ khã vµo b¶ng con: - ViÕt bµi vµo vë. - So¸t lçi vµ ch÷a lçi vµo vë. Lµm bµi vµo vë vµ ch÷a bµi tríc líp §¸p ¸n: a, hang ®éng ; hµng hãa ; ®Êt hoang ; hoµng ®Õ ; chµng trai. b, lç mòi ; nç lùc ; m¸y nỉ ; lung lay ; xa nay ; long lanh. Thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2011 TIẾT 1: TỐN SO SÁNH CÁC SỐ CÓ 3 CHỮ SỐ. (tiết 143) I. MỤC TIÊU: - Biết sử dụng cấu tạo thập phân của số và giá trị theo vị trí của các chữ số trong một số để so sánh các số có ba chữ số; nhận biết thứ tự các số ( khơng q 1000 ) - Ham thích học toán. II. CHU ẨN BỊ : Các hình vuông, hình chữ nhật biểu diễn trăm, chục, đơn vò. III. CÁC HOẠT ĐỘNG Hoạt động của Giáo viên Hoạt động của Học sinh 1. Ổn đònh 2. Bài cu õ: Các số có 3 chữ số. - Đọc số và yêu cầu HS viết số được đọc vào bảng, Nhận xét và cho điểm HS. 3. Bài mới Hoạt động 1: Giới thiệu cách so sánh các số có 3 chữ số. - Hát - 3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV. Cả lớp viết số vào bảng con. [...]... A hoa kiểu 2 - Chữ A hoa kiểu 2 cao mấy li? Viết bởi mấy nét? GV chỉ vào chữ A hoa kiểu 2 và miêu tả: - Hát - HS viết bảng con - HS nêu câu ứng dụng - 3 HS viết bảng lớp Cả lớp viết bảng con - HS quan sát - 5 li - 2 nét - HS quan sát Người soạn: Lê Thò Hà – Trường TH Nguyễn Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 13 + Gồm 2 nét là nét cong kín và nét móc ngược phải - GV viết bảng lớp - HS quan sát - GV hướng... hơn 23 4 -2 3 4 và 23 5, số nào bé hơn, số nào lớn hơn? - 23 4 bé hơn 23 5, 23 5 lớn hơn 23 4 - Chữ số hàng trăm cùng là 2 - Chữ số hàng chục cùng là 3 - 4 - Làm bảng con < 127 > 121 = 124 < 129 - Y/c HS làm bảng con - HS nxét, sửa bài -Nhận xét và cho điểm HS Bài 2 / 148 - HS làm miệng - Y/c HS làm miệng a) 695; b) 979; c) 751 -Nhận xét và cho điểm HS - HS nxét, sửa bài Bài 3/ 148 -Yêu cầu các nhóm tự làm bài và trình bày kết - Các nhóm làm bài, trình bày kết quả thảo luận quả -GV nxét, sửa bài - Đọc các dãy số vừa làm 4 Củng... 199 và 21 5 - 21 5 hình vuông nhiều hơn 199 - Hướng dẫn HS so sánh 199 hình vuông với 21 5 hình vuông, 199 hình vuông ít hình vuông tương tự như so sánh 23 4 và 23 5 hơn 21 5 hình vuông hình vuông - Hàng trăm 2 > 1 nên 21 5 > - Hướng dẫn so sánh 199 và 21 5 bằng cách so 199 hay 199 < 21 5 sánh các chữ số cùng hàng - Tổng kết và rút ra kết luận và cho HS đọc - HS đọc thuộc lòng kết luận này Hoạt động 2: Luyện... Viết Xuân – TX Gia Nghóa Trang 11 a) So sánh 23 4 và 2la -Gắn lên bảng hình biểu diễn số 23 4 và hỏi: Có Có 23 4 hình vuông bao nhiêu hình vuông nhỏ? -Tiếp tục gắn hình biểu diễn số 23 5 vào bên phải Có 23 5 hình vuông Sau đó như phần bài học và hỏi: Có bao nhiêu hình lên bảng viết số 23 5 vuông? - 23 4 hình vuông ít hơn 23 5 23 4 hình vuông và 23 5 hình vuông thì bên nào có hình vuông, 23 5 hình vuông ít hình vuông... 100 cm - Yêu cầu HS đọc SGK và nêu lại phần bài học Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành Bài 1/ 150 - Yêu cầu HS làm bảng con - GV nxét, sửa Bài 2/ 150 ( phiếu nhóm) - Yêu cầu các nhóm làm bài - Chữa bài và cho điểm HS Bài 3/ 150 ( vở) - Gọi 1 HS đọc đề bài - Yêu cầu HS làm bài Tóm tắt Cây dừa : 5m Trang 24 Hoạt động của Học sinh - Hát - 2 HS lên bảng sửa bài, cả lớp làm vào vở nháp - HS theo dõi - Một... - Sè liỊn sau cđa sè 475 lµ sè nµo? - Sè liỊn tríc cđa sè 1000 lµ sè nµo? Bµi 4: Sè? - Ch÷a bµi vµ nhËn xÐt ChÊm bµi tỉ 3 vµ nhËn xÐt Hoạt động của Học sinh - Líp lµm vµo b¶ng con §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm 23 5 … 23 8 3 42 … 416 576 …591 975 …1000 - §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç trèng - Lµm bµi vµo vë Nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶ 26 8 > 26 3 536 < 635 26 8 < 28 1 578 = 578 - X¸c ®Þnh yªu cÇu cđa bµi tËp -. .. nghìn năm … đang cười đang nói + Đoạn 2: Phần còn lại - Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc đoạn - Chia HS thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 4 HS và yêu cầu luyện đọc trong nhóm d) Thi đọc - Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc cá nhân - Hát - 2 HS lên bảng, đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung bài - Theo dõi GV đọc mẫu 1 HS khá đọc mẫu lần 2 - Mỗi HS đọc 1 câu, đọc nối tiếp từ đầu cho đến hết bài - Y/c HS . có 3 Có 23 4 hình vuông. - Có 23 5 hình vuông. Sau đó lên bảng viết số 23 5. - 23 4 hình vuông ít hơn 23 5 hình vuông, 23 5 hình vuông nhiều hơn 23 4. - 23 4 bé hơn 23 5, 23 5 lớn hơn 23 4. - Chữ số hàng. 194. - 21 5 hình vuông nhiều hơn 199 hình vuông, 199 hình vuông ít hơn 21 5 hình vuông. - Hàng trăm 2 > 1 nên 21 5 > 199 hay 199 < 21 5. - HS đọc - Làm bảng con 127 > 121 124 < 129 -. trang 92 + Câu 2: SGK/ trang 92 + Câu 3: SGK/ trang 92 + Câu 4: SGK/ trang 92 - GV nxét, chốt lại Hoạt động 3: Luyện đọc lại bài. - Yêu cầu HS nối nhau đọc lại bài - Gọi HS đọc bài theo vai -
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29, GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29, GIAO AN _ LOP 2 - TUAN 29, II. CHUẨN BỊ:-Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2., II. CHUẨN BỊ:Bảng phụ viết tóm tắt nội dung từng đoạn truyện., TỪ NGỮ VỀ CÂY CỐI. ĐẶT VÀ TLCH ĐỂ LÀM GÌ? (tiết 29), II. CHUẨN BI:Thước mét, phấn màu.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn