Công thức vật lý 10 nâng cao full

2 5,068 181
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2015, 11:21

CÔNG THỨC VẬT LÝ 10 Chuyển động thẳng điều: x=x 0 +vt Chuyển động thẳng biến đổi điều: v=v 0 +at Phương trình: 2 0 0 1 2 x x v t at= + + 2 0 1 2 s v t at= + 2 2 0 2v v as− = 0 v v at= + Chuyển động tròn điều: 2 r v T π = tốc độ góc: v r ω = gia tốc: 2 2 ht v a r r ω = = Định luật II Niuton: F ma= r uv Định luật hấp dẫn: 1 2 2 ht m m F G r = ; gia tốc rơi tự do: 2 ( ) GM g R h = + Vật bị ném xiên: 0 ( os )x v c t α = ; 2 0 ( sin ) 2 gt y v t α = − ; 2 2 0 ax sin 2 m v h g α = 0 0 os sin x y v v c v v gt α α = = − 2 0 ax sin 2 m v l g α = Lực đàn hồi: dh F k l= − V Lực ma sát: ms F N µ = ; lực quán tính: qt F ma= − ur r ; Lực hướng tâm: 2 ht ht mv F ma r = = Quy tắc hợp lực song: cùng chiều: 1 2 1 2 2 1 F F F F d F d = +    =   ngược chiều: 1 2 1 2 2 1 F F F F d F d  = −   =   Momen lực: M=Fd Định luật bảo toàn động lượng: p mv= ur r . Độ biến thiên động lượng: ' p p p= −# (chọn chiều dương); xung lực: xungluc p F t = V V ; Công A=Fscos α , Công suất: A P t = Động năng: 2 1 W 2 d mv= ; 12 2 1 W W d d A = − Thế năng: W t mgh= ; 12 1 2 W W t t A = − ; thế năng đàn hồi: 2 W 2 dh kx = Cơ năng: W W W dn tn = + Va chạm đàn hồi: ' 1 2 1 2 2 1 1 2 ' 2 1 2 1 1 2 1 2 ( ) 2 ( ) 2 m m v m v v m m m m v m v v m m − + = + − + = + Va chạm mềm: mv V M m = + Định luật Keple: 2 3 1 1 3 2 2 a T a T   =  ÷   vận tốc đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất: 1 7,9 / d GM v km s R = = 1 Áp suất chất lỏng F p S = ; theo độ sâu: a p p pgh= + ; nguyên lý Paxcal: ngoai p p pgh= + Định luật Becnuli: 1 1 2 2 v s v s= ; cho ống dòng nằm ngan: 2 1 2 p v ρ + trong đó ρ là khối lượng riêng Vận tốc chất lỏng: 2 2 2 2 ( ) s p v S s ρ = − V pV :hiệu áp xuất tỉnh giữa 2 tiết diện, ρ khối lượng riêng. Định luật Bolomarot: 1 1 2 2 Pv P v= ; định luật Salo: 0 (1 )p p t γ = + 1 273 γ = độ Định luật Gayluyxac: 1 1 2 2 1 2 ; p v p v v C C Hangso T T T p = = = = Phương trình CLAPERON – MENDELEEP 22,4 ; 273 m pV vRT RT R µ = = = Ứng suất kéo (nén): F S σ = Độ biến dạng tỷ đối: 0 l l ∆ ; 0 F l E E S l σ ε ∆ = ⇒ = E: suất đàn hồi (Y-âng) Lực đàn hồi 0 0 dh S S F E l k l k E l l = ∆ = ∆ ⇒ = ; Sự nở dài: [ ] 0 0 1 ( )l l t t α = + − t: Độ K Sự nở khối: [ ] 0 0 1 ( ) ; 3V V t t β β α = + − = Lực căng mặt ngoài: F l σ = Công thức tính hiện tượng mao dẫn: 4 h gh σ ρ = ; Nhiệt nóng chảy: Q m λ = ; nhiệt hóa hơi Q Lm= 2 . CÔNG THỨC VẬT LÝ 10 Chuyển động thẳng điều: x=x 0 +vt Chuyển động thẳng biến đổi điều: v=v 0 +at Phương. thiên động lượng: ' p p p= −# (chọn chiều dương); xung lực: xungluc p F t = V V ; Công A=Fscos α , Công suất: A P t = Động năng: 2 1 W 2 d mv= ; 12 2 1 W W d d A = − Thế năng: W t mgh= ;. + − t: Độ K Sự nở khối: [ ] 0 0 1 ( ) ; 3V V t t β β α = + − = Lực căng mặt ngoài: F l σ = Công thức tính hiện tượng mao dẫn: 4 h gh σ ρ = ; Nhiệt nóng chảy: Q m λ = ; nhiệt hóa hơi Q Lm= 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Công thức vật lý 10 nâng cao full, Công thức vật lý 10 nâng cao full, Công thức vật lý 10 nâng cao full