BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn đúng sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi

19 460 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2015, 16:54

Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Lí do chọn đề tài 2. Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố 3. Thảo luận về tổng quan nghiên cứu PHẦN 2: HƯỚNG NGHIÊN CỨU 1. Phân tích hướng nghiên cứu 2. Nhận định và đề xuất hướng nghiên cứu PHẦN 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 1 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1. Lí do chọn đề tài 2. Các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước đã công bố Việc đo lường và đánh giá trong giáo dục đã phát triển từ xa xưa, tuy nhiên có thể nói một ngành khoa học thực sự về đo lường trong tâm lý và giáo dục mới bắt đầu và hình thành từ cuối thế kỷ 19 ở Châu Âu và đặc biệt là Mỹ, lĩnh vực khoa học trắc nghiệm phát triển mạnh trong thế kỷ 20. Có thể kể những dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của trắc nghiệm đó là: Trắc nghiệm trí tuệ Simon – Binet được xây dựng bởi hai nhà tâm lý người Pháp Alfred Binet và Theodore Simon vào khoảng năm 1905, tiếp đến được cải tiến tại đại học Stanford Mỹ bởi Lewis Terman năm 1916, sau đó nó được cải tiến liên tục và ngày nay được sử dụng với tên gọi là Trắc nghiệm trí tuệ IQ (interlligence quotient). Bộ trắc nghiệm thành quả học tập tổng hợp đầu tiên Stanford Acheevement Test ra đời vào năm 1923 tại Mỹ. Với việc đưa vào chấm trắc nghiệm bằng máy IBM năm 1935, việc thành lập Hội quốc gia về Đo lường trong giáo dục (National Council on Measurement in Eduacation – NCME) vào thập niên 1950, sự ra đời hai tổ chức tư nhân Eduacation Testing Services (ETS) năm 1947 và American College Testing (ACT) năm 1950, hai tổ chức làm dịch vụ trắc nghiệm lớn thứ nhất và thứ hai Hoa Kỳ, một ngành công nghiệp trắc nghiệm đã hình thành. Từ đó đến nay khoa học về đo lường trong tâm lý và giáo dục đã phát triển liên tục, những phê bình chỉ trích đối với khoa học này cũng xuất hiện thường xuyên nhưng chúng không đánh đổ được nó mà chỉ làm cho nó tự điều chỉnh và phát triển mạnh mẽ hơn. [19, Tr 15] Các thành tựu lý luận quan trọng của khoa học về đo lường trong giáo dục đạt được cho đến thập niên 70 của thế kỷ trước là “lý thuyết trắc nghiệm cổ điển” (classical test theory). Còn bước phát triển về chất của nó trong khoảng 4 thập niên vừa qua là “lý thuyết trắc nghiệm hiện đại” hoặc “lý thuyết đáp ứng câu hỏi” (Item Response Theory – IRT). IRT đã đạt được những thành tựu quan trọng nâng cao độ chính xác của trắc nghiệm và trên cơ sở lý thuyết đó, công nghệ trắc nghiệm thích ứng máy tính (Computer Adaptive Test – CAT) ra đời. Ngoài ra trên cơ sở của những thành tựu của IRT và ngôn ngữ học máy tính, công nghệ Criterion chấm HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 2 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân tự động các bài thi tự luận tiếng Anh nhờ máy tính của EST đã được triển khai qua mạng Internet trong mấy năm qua. [19, Tr 16] Trắc nghiệm ở Việt Nam ra đời muộn hơn so với các nước Đức, Pháp, Mỹ, Liên Xô nhưng vào thời điểm nào thì khó mà xác định được. Một điều mà nhiều người hiện nay có thể kiểm chứng được là các học sinh Việt Nam từ đầu thập niên 50 đã được tiếp xúc với trắc nghiệm qua các cuộc khảo sát khả năng ngoại ngữ do các cơ quan quốc tế tổ chức. Các tài liệu sư phạm chỉ đề cặp đến trắc nghiệm khách quan về tâm lý và giáo dục một cách sơ sài và một số bài viết trên các tập san giáo dục vào năm 1960. 1 Đến năm 1964, ở miền Nam Việt Nam đã thành lập một cơ quan đặt trách về trắc nghiệm, lấy tên“Trung tâm trắc nghiệm và hướng dẫn” cơ quan này phổ biến nhiều tài liệu về trắc nghiệm. Cuối năm 1969 đầu năm 1970 thì các môn trắc nghiệm thành quả học tập và thống kê giáo dục mới được giảng dạy ở các lớp Cao học và Tiến sĩ giáo dục tại Đại học Sư Phạm Sài Gòn. Đến năm 1972, các nhà giáo dục Việt Nam mới bắt đầu quan tâm đến trắc nghiệm thành quả học tập, năm 1974 lần đầu tiên các bài thi trắc nghiệm tiêu chuẩn hóa được áp dụng cho tất cả các môn thi trong hai khóa thi Tú tài tại miền Nam Việt Nam. Đến năm 1994, hoàn cảnh đất nước đã đổi mới, nền giáo dục nước ta có những chuyển biến nhanh chóng để theo kịp khoa học kỹ thuật của nền giáo dục tân tiến trên thế giới. Việc đánh giá giáo dục nói chung và trắc nghiệm thành quả học tập nói riêng được sự quan tâm đặc biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những hoạt động tập huấn về trắc nghiệm, hội thảo đưa ra các văn bản khuyến khích sử dụng trắc nghiệm tại các trường đại học để đánh giá thành quả học tập của sinh viên một cách chính xác, khách quan. Riêng tại Khoa sư phạm kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh các đề tài luận văn thạc sĩ từ khóa 1 (năm 1995) đến khóa 16 (năm 2010) đã có nhiều 1 Dương Thiệu Tống (2005): Trắc nghiệm & Đo lường thành quả học tập.NXB Khoa học xã hội, Tr.206. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 3 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân công trình nghiên cứu về trắc nghiệm như: xây dựng, phân tích và đánh giá bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh.  Huỳnh Thị Minh Hằng (2006), Phân tích đánh giá và hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Hóa hữu cơ tại Đại học Y dược TP HCM, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Nguyễn Hoàng Phụng (2006), Xây dựng và đánh giá bộ đề thi trắc nghiệm khách quan môn Công nghệ sản xuất hàng may công nghiệp ở các trường THCN TPHCM, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Văn Hoàng Lâm (2009), Xây dựng chương trình máy tính thẩm định chất lượng câu trắc nghiệm khách quan môn tin học căn bản tại trường Trung cấp nghề công nghệ bách khoa, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Hoàng Thiếu Sơn (2009), Xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá kiến thức và ngân hàng đề thi kỹ năng cho nghề dệt-may thổ cẩm theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Trần Thị Ngọc Thiện (2009), Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm môn Tiếng anh kỹ thuật chuyên ngành Cơ khí tại trường Trung cấp Kỹ thuật công nghiệp Đồng Nai, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Cổ Tồn Minh Đăng (2010), Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Toán đại số tuyến tính (ĐSTT) cho sinh viên khối không chuyên trường Đại học Sài Gòn, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (2010), Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ lớp 10, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM.  Hoàng Thị Hằng (2010), Xây dựng bộ câu hỏi kiểm tra, đánh giá cho môn học Âu phục nam tại trường Trung học kỹ thuật thực hành thuộc trường Đại học sư phạm kỹ thuật TP HCM, Luận văn thạc sĩ, Tp.HCM. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 4 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân PHẦN 2: HƯỚNG NGHIÊN CỨU 1. Phân tích hướng nghiên cứu - Tìm hiểu tài liệu, các website nói về quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi khách quan để trang bị cơ sở lí luận cho đề tài. - Tham khảo và tìm hiểu thực trạng ra đề thi của môn Dung sai kỹ thuật đo. - Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn Dung sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi. - Tham khảo ý kiến của các giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy môn dung sai 2. Nhận định và đề xuất hướng nghiên cứu 2.1. Nhận định chung: 2.2. Đề xuất hướng nghiên cứu PHẦN 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Trắc nghiệm (test) theo tiếng Anh là “thử”, “phép thử”, “sát hạch”, theo tiếng Hán trắc có nghĩa là “đo lường”, nghiệm là “suy xét”, “chứng thực”. Có rất nhiều định nghĩa về trắc nghiệm của các nhà Tâm lý học và Giáo dục học. Theo Gronlund: “Trắc nghiệm là một công cụ hay một quy trình có hệ thống nhằm đo lường mức độ mà một cá nhân đạt được trong một lĩnh vực cụ thể”. 2 2 Trần Thị Tuyết Oanh (2007): Đánh giá và đo lường kết quả học tập.NXB ĐH Sư Phạm, Tr.61. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 5 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân Theo Giáo sư Dương Thiệu Tống, trắc nghiệm là một dụng cụ hay một phương thức hệ thống nhằm đo lường một phương thức hệ thống đo lường một mẫu các động tháiđể trả lời cho câu hỏi “Thành tích của cá nhân như thế nào, so sánh với những người khác hay so sánh với một lĩnh vực các nhiệm vụ học tập được dự kiến”. 3 Theo Giáo sư Lâm Quang Thiệp, trắc nghiệm theo nghĩa rộng là một hoạt động được thực hiện để đo lường năng lực của các đối tượng nào đó nhằm những mục đích xác định. Trong giáo dục trắc nghiệm được tiến hành ở các kì thi, kiểm tra để đánh giá kết quả học tập, giảng dạy đối với một phần của môn học, toàn bộ môn học, đối với cả một cấp học; hoặc để tuyển chọn một số người có năng lực nhất vào một khóa học. 4 Theo Giáo sư Trần Bá Hoành, trắc nghiệm là hình thức đặc biệt để thăm dò một số đặc điểm về trí tuệ của học sinh (thông minh, trí nhớ, tưởng tượng, chú ý) hoặc để kiểm tra một số kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh thuộc một chương trình nhất định”. 5 Cho đến nay, người ta thường hiểu bài trắc nghiệm là một phương pháp kiểm tra khách quan gồm những bài tập nhỏ hoặc câu hỏi có kèm theo những câu trả lời sẵn, yêu cầu học sinh sau khi suy nghĩ, dùng một kí hiệu đơn giản đã quy ước để trả lời. 2.2. Trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm chuẩn mực). 2.2.1. Khái niệm trắc nghiệm khách quan (OBJECTIVE TEST). Trắc nghiệm khách quan được biểu đạt bằng hệ thống các câu hỏi. Người trả lời được chọn câu trả lời đúng hoặc tốt nhất trong số các câu trả lời cho một câu hỏi. Người chấm căn cứ vào hệ thống cho điểm khách quan để đánh giá, không phụ thuộc vào chủ quan của người chấm. Ngày nay, việc nâng cao tính khách quan cho quá trình kiểm tra, đánh giá; mang lại kết quả chính xác, công bằng và giảm thiểu được những tiêu cực trong quá trình tổ chức thi cử đang ngày càng được nhiều người quan tâm, ủng hộ. 3 Dương Thiệu Tống (2005): Trắc nghiệm & Đo lường thành quả học tập.NXB Khoa học xã hội, Tr.364. 4 Lâm Quang Thiệp: Đo lường và đánh giá trong giáo dục.Trường Đại học Huế, Tr.3. 5 Trần Bá Hoành (1996): Đánh giá trong giáo dục. NXB Hà Nội, Tr.36. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 6 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân 2.2.2. Các hình thức và nguyên tắc soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Hiện nay, có nhiều tài liệu viết về trắc nghiệm đã đề cập một cách rất kỹ lưỡng về hình thức, cấu trúc, ưu, nhược điểm và nguyên tắc soạn thảo các câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Nhưng thường được sử dụng nhiều nhất trong kiểm tra, đánh giá, đó là: 1) lọai câu trắc nghiệm đúng - sai, 2) loại câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, 3) loại câu ghép đôi (hay đối chiếu cặp đôi) và 4) loại câu điền khuyết. 2.2.2.1. Lọai câu trắc nghiệm đúng – sai. Loại câu trắc nghiệm đúng – sai được trình bày dưới dạng câu phát biểu và học sinh phải trả lời bằng cách lựa chọn Đúng (Đ) hay Sai (S). Câu trắc nghiệm đúng – sai thường có hai dạng: - Dạng có thân chung: Câu hỏi gồm một phần thân chung và các ý trả lời. Người học phải xem xét các ý trả lời, so sánh với nội dung của phần thân chung để xác định câu nào đúng, câu nào sai. Phần thân chung: có thể là một cụm từ hoặc một vấn đề mang tính lý thuyết. Câu trả lời: thường có 5 câu cho phần thân chung, hoặc cũng có khi nhiều hơn. Những câu trả lời có thể đúng, cũng có thể là sai; câu trả lời thường là những ý có liên quan trực tiếp và giúp làm rõ phần thân chung. Trắc nghiệm đúng/ sai dạng có thân chung thường có cấu trúc như sau: Hãy đánh dấu (X) vào cột Đ (đúng) hoặc cột S (sai) phù hợp trong các ý sau: Phần thân chung (là một cụm từ hoặc một vấn đề mang tính lý thuyết) Đ S a. Câu trả lời 1 b. Câu trả lời 2 c. Câu trả lời 3 d. Câu trả lời 4 e. Câu trả lời 5 - Dạng không có thân chung: Ở dạng này, câu hỏi đúng/sai được viết dưới dạng một câu hoàn chỉnh, thường là câu có tính khẳng định. Người trả lời lựa chọn đáp án phù hợp với câu hỏi được nêu ra. Ví dụ: Hãy khoan tròn vào chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào các câu thích hợp sau: 1) Khi lựa chọn phương pháp dạy học, giáo viên phải căn cứ vào Đ S HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 7 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân mục tiêu và nội dung học tập 2) Để nhanh chóng chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân nên dùng những loại thuốc mới nhất tuy có đắt tiền Đ S Ở cả hai dạng trên của câu trắc nghiệm đúng/ sai, đối với câu đúng phải là câu có toàn bộ nội dung phù hợp với tri thức khoa học, trong câu trắc nghiệm chỉ cần có một chi tiết không phù hợp với tri thức khoa học thì toàn bộ câu trắc nghiệm được đánh giá là sai. Ưu nhược điểm: Ưu điểm: - Đây là dạng câu hỏi trả lời nhanh nên có thể hỏi trên diện rộng của chương trình, thích hợp để trắc nghiệm kiến thức về các sự kiện. - Dễ soạn thảo đối với giáo viên và không mất thời gian để tìm cách “đánh lạc” người học vì vậy có thể viết với số lượng lớn câu hỏi bao phủ chương trình. - Học viên không phải viết câu trả lời nên kết quả hoàn toàn đúng so với đáp án, khi chấm điểm nhanh và rất dễ thống nhất. Nhược điểm: Nhược điểm lớn nhất của dạng câu hỏi đúng sai là học viên có thể “đoán mò” mà vẫn có khả năng đúng 50%, khả năng phân biệt học sinh giỏi và học sinh kém thấp. Chính nhược điểm này đã hạn chế tính giá trị của phương pháp. Quy tắc biên soạn - Không chép nguyên văn những câu hỏi từ sách giáo khoa hoặc giáo trình, vì làm như vậy chỉ khuyến khích học thuộc lòng một cách máy móc. - Nội dung các câu phát biểu phải được dựa trên cơ sở khoa học, tính đúng hay sai phải chắc chắn, không tùy thuộc vào quan niệm riêng của từng cá nhân. - Mỗi câu trắc nghiệm chỉ nên diễn tả một ý tưởng độc nhất, tránh những câu phức tạp, bao gồm quá nhiều chi tiết. - Tránh dùng những từ tiết lộ kết quả. Chẳng hạn những từ: “tất cả”, “không bao giờ”, “không một ai”, “không thể nào”, những từ này thường có ở những câu sai, những từ: “thường thường”, “đôi khi”, “một số”, “có khi”, bộc lộ một sự dè dặt nào đó, nên thường hay được sử dụng với các câu đúng. Học sinh có nhiều kinh nghiệm có thể khám phá ra điều này một cách dễ dàng. - Tránh dùng các câu ở thể phủ định, nhất là thể phủ định kép. - Trong bài thi, số câu đúng và số câu sai nên gần bằng nhau. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 8 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân - Tránh làm cho một câu trở nên sai vì một chi tiết vụn vặt hoặc một ý tưởng nhằm đánh lạc học sinh. Cách cho điểm Có hai phương pháp chấm điểm thường được áp dụng: - Phương pháp thứ nhất là chấm mỗi câu trả lời đúng 1 điểm và không kể đến câu làm sai hoặc không làm: Điểm số = Số câu đúng. - Phương pháp thứ hai là đếm số câu trả lời đúng và trừ đi số câu trả lời sai. Công thức tính điểm của bài thi là: Điểm số = Số câu đúng – Số câu sai Phương pháp thứ hai thường được dùng nhiều hơn để tránh trường hợp học sinh đoán mò, làm tăng tính giá trị cho bài trắc nghiệm. 2.2.2.2. Lọai câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (đa phương án) Lọai câu trắc nghiệm có nhiều lựa chọn (Multiple choice) gồm có hai phần: Phần “gốc” (còn gọi là phần thân chung) và phần “lựa chọn” (còn gọi là phần trả lời). - Phần gốc là một câu hỏi hay một câu bỏ lửng (chưa hoàn tất). Phần gốc cũng có thể là hình vẽ, đồ thị. Phần gốc phải tạo căn bản cho sự lựa chọn bằng cách đặt ra một vấn đề hay đưa ra một ý tưởng rõ ràng giúp cho người làm bài có thể hiểu rõ câu trắc nghiệm muốn hỏi điều gì để lựa chọn câu trả lời thích hợp. [21, Tr 71] - Phần lựa chọn gồm một số (thường là 4 hay 5) câu trả lời, trong đó có một câu trả lời đúng hoặc đúng nhất. Các câu trả lời còn lại đều là những “mồi nhử” hoặc câu “nhiễu” có vẻ như hợp lý để buộc học sinh phải cân nhắc, lựa chọn. Ưu nhược điểm: Ưu điểm: - Để trả lời câu hỏi có nhiều lựa chọn, học sinh phải suy nghĩ để lựa chọn được câu trả lời đúng, tránh được những câu “nhiễu” chứ không chỉ sử dụng trí nhớ đơn thuần. Như vậy câu hỏi có nhiều lựa chọn có thể kiểm tra được kiến thức ở mức cao hơn. - Có thể hỏi trên phương diện rộng của chương trình, do đó có thể làm tăng độ giá trị. - Chấm điểm rất nhanh, chính xác nên tiết kiệm được thời gian chấm bài. - Câu hỏi có nhiều lựa chọn thường có độ tin cậy cao nếu các câu trả lời “mồi nhử” không quá sơ hở để học sinh nhận biết một cách dễ dàng. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 9 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân Nhược điểm: - Vì chỉ có một câu trả lời đúng trong số các câu trả lời nên nếu học sinh biết trước, học sinh sẽ không cần đọc các câu trả lời khác. Trong trường hợp này, những câu “mồi nhử” hay việc lựa chọn sẽ không có ý nghĩa. - Việc soạn thảo câu hỏi có nhiều lựa chọn mất rất nhiều thời gian. Nhiều khi rất khó tìm được câu “ mồi nhử” cho có vẻ hợp lý. - Vì khó biên soạn nên có khi các câu hỏi dễ tập trung vào những kiến thức không quan trọng và do đó sẽ làm giảm đi tính giá trị của câu hỏi. - Học sinh có óc sáng kiến có thể tìm ra những câu trả lời hay hơn phương án đúng đã cho, nên họ có thể sẽ không thỏa mãn hay cảm thấy khó chịu. - Câu hỏi có nhiều lựa chọn không đo được khả năng phán đoán tinh vi và khả năng giải quyết vấn đề khéo léo. - Học sinh cần nhiều thời giờ để đọc câu hỏi và các câu trả lời. Quy tắc biên soạn - Phần gốc của câu hỏi phải diễn đạt rõ ràng vấn đề để người trả lời hiểu được chính xác nội dung câu hỏi đề cập. - Phần gốc của câu hỏi nên mang chọn ý nghĩa và câu trả lời nên ngắn gọn. - Nên có 4 đến 5 phương án trả lời cho một câu hỏi, thống nhất trong một bài trắc nghiệm. - Không kết thúc phần gốc bằng các từ để lộ ý trả lời. - Tránh dùng phủ định trong phần gốc: những từ như “không”, “chẳng” tránh sử dụng trong câu hỏi. - Các câu trả lời để lựa chọn phải có vẻ hợp lý để học sinh buộc phải cân nhắc khi lựa chọn. - Độ dài của các câu trả lời phải gần như nhau. Không nên viết câu trả lời đúng có khuynh hướng ngắn hơn hoặc dài hơn các câu trả lời khác. Cách cho điểm Với loại câu hỏi trắc nghiệm có nhiều lựa chọn, trong đó có một câu trả lời đúng, nếu chọn đúng đáp án thì được điểm số quy định (thông thường là 1 điểm cho mỗi câu chọn đúng), nếu chọn sai thì không được điểm. HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 10 [...]... liệu Quy trình, phương pháp xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi và tổ chức đánh giá kiến thức nghề, các tác giả Nguyễn Đức Trí và Hoàng Anh đưa ra 4 mức độ khó của câu trắc nghiệm: - ĐK = 0 ÷ 24%: Câu hỏi quá khó; HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 14 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân - ĐK = 25% ÷ 50%: Câu hỏi có độ khó trung bình; - ĐK = 51% ÷ 70%: Câu hỏi dễ - ĐK = 76% ÷ 100%: Câu hỏi quá dễ Hai... cậy 1.1 QUY TRÌNH XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HVTH: Lưu Thị Lan Anh Trang 18 Lý Luận Dạy Học Hiện Đại GVHD: TS.Võ Thị Xuân Quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo trật tự sau: Bước 1: Phân tích nội dung môn học Bước 2: Xác định mục tiêu dạy học Bước 3: Thiết lập dàn bài trắc nghiệm môn học Bước 4: Lựa chọn hình thức câu trắc nghiệm Bước 5: Soạn thảo và chỉnh sửa các câu trắc nghiệm... Do vậy, khi phân tích các câu hỏi người ta thường phải loại những câu quá khó vì không ai làm đúng hoặc những câu quá dễ vì ai cũng làm đúng 2.2.3 2 Độ phân biệt (phân cách) của câu trắc nghiệm Độ phân biệt của câu trắc nghiệm là: “khả năng của câu trắc nghiệm thực hiện được sự phân biệt năng lực khác nhau của học sinh: giỏi, trung bình, kém” [19, Tr 60] Độ phân biệt của câu trắc nghiệm hoặc một đề... nghiệm có cùng số câu hỏi nhưng chưa được thử nghiệm và phân tích Việc phân tích câu trắc nghiệm là phân tích độ khó, độ phân cách (hay độ phân biệt) của câu trắc nghiệm 2.2.3.1 Độ khó của câu trắc nghiệm Độ khó P của câu trắc nghiệm bằng tỷ số phần trăm thí sinh làm đúng câu hỏi trên tổng số thí sinh tham gia làm câu hỏi đó: [19, Tr 59] ĐK = Sd x100% n Trong đó: - ĐK: Độ khó của câu hỏi thứ i - Sd:... tố may rủi đến mức tối thiểu bằng cách hạn chế việc sử dụng các loại câu hai lựa chọn; 2) viết những lời chỉ dẫn sao cho thật rõ ràng để học sinh khỏi bị nhầm lẫn; 3) chuẩn bị trước bảng chấm điểm, ghi rõ các câu đúng Tóm lại, độ tin cậy của bài trắc nghiệm cho thấy tính khách quan của điểm số, sự thống nhất trong các câu trả lời phân biệt được trình độ của học sinh Độ tin cậy của một bài trắc nghiệm... R là số câu trả lời đúng; W là số câu trả lời sai; k là số câu trả lời cho sẵn để chọn trong mỗi câu hỏi Đây là công thức có hiệu chính cho yếu tố đo n mò may rủi [12, Tr 58] Hai cách thức cho điểm trên có sự khác nhau Cách cho điểm thứ nhất vẫn thường được các giáo viên sử dụng nhiều hơn trong quá trình giảng dạy Có thể vì điểm số của bài kiểm tra chỉ mang ý nghĩa thăm dò năng lực học sinh để từ đó... trắc nghiệm đúng – sai có độ khó vừa phải là câu có 50% số thí sinh làm đúng câu ấy và 50% số thí sinh làm sai Câu hỏi thuộc loại này có hai lựa chọn do đó sự may rủi làm đúng câu hỏi là 50% Đó là tỷ lệ may rủi kỳ vọng Như vậy, độ khó vừa phải của câu hỏi loại này là trung bình cộng giữa tỷ lệ may rủi kỳ vọng và 100% nghĩa là: (100 + 50)/2 = 75% Nói cách khác, câu trắc nghiệm đúng – sai có độ khó vừa... dụng cách cho điểm của loại trắc nghiệm có nhiều lựa chọn 2.2.2.4 Lọai câu điền khuyết Câu hỏi điền khuyết hay câu hỏi trả lời ngắn (short answer) là loại câu hỏi cung cấp không đầy đủ thông tin, yêu cầu học sinh phải bổ sung, điền thông tin vào chỗ còn thiếu Câu hỏi điền khuyết có thể được viết theo một trong 6 dạng sau: - Một câu có để trống một hoặc vài từ, người trả lời có nhiệm vụ đọc kỹ câu đó rồi... phải của câu trắc nghiệm Theo các chuyên gia đo lường, một bài trắc nghiệm được gọi là tốt sẽ bao gồm các câu hỏi có mức độ khó trung bình hay mức độ khó vừa phải Muốn xác định được khái niệm này cần phải lưu ý đến xác suất làm đúng câu hỏi bằng cách chọn hú họa hay là tỷ lệ may rủi Tỷ lệ may rủi thay đổi theo từng loại câu trắc nghiệm: Độ khó vừa phải của câu trắc nghiệm đúng - sai Câu trắc nghiệm đúng. .. ra cho phép đo nhờ bài trắc nghiệm” [19, Tr 64] Để bài trắc nghiệm đạt được độ giá trị cao, cần phải xác định tỷ mỉ mục tiêu cần đo qua bài trắc nghiệm ấy và bám sát mục tiêu đó trong quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm cũng như khi tổ chức các kỳ thi Có thể xét độ giá trị của bài trắc nghiệm dưới nhiều góc độ khác nhau Vấn đề cơ bản luôn luôn phải đặt ra là dụng cụ ấy có đo lường được đúng . thuật đo. - Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn Dung sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi. - Tham khảo ý kiến của các giáo viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy môn dung. Tìm hiểu tài liệu, các website nói về quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi khách quan để trang bị cơ sở lí luận cho đề tài. - Tham khảo và tìm hiểu thực trạng ra đề thi của môn Dung sai kỹ thuật. loại câu trắc nghiệm: Độ khó vừa phải của câu trắc nghiệm đúng - sai Câu trắc nghiệm đúng – sai có độ khó vừa phải là câu có 50% số thí sinh làm đúng câu ấy và 50% số thí sinh làm sai. Câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn đúng sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn đúng sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi, BÁO CÁO THỰC TẬP-Tìm hiểu nội dung, chương trình của môn đúng sai kỹ thuật đo để chuẩn bị cho quá trình xây dựng ngân hàng câu hỏi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn