Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11

85 337 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:42

Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Ngày soạn: 14/08/2012 Chương1: Khái niệm về cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết PPCT: 1 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liêu I. Mục đích yêu cầu HS hiểu được bài tóan minh họa, hệ thống hóa các công việc thường gặp khi quản lí thông tin của một hoạt động nào đó, lập được các bảng chứa thông tin theo yêu cầu. II. Phương pháp - Phương tiện: _Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh _Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẳn . - Ổn định tổ chức: Điểm danh, báo cáo sỹ số III. Nội dung bài mới stt Họ tên Ngày sinh Giới tính Đoàn viên Tóan Lý Hóa Văn Tin 1 Nguyễn An 12/08/89 1 C 7,8 5,0 6,5 6,0 8,5 2 Trần Văn Giang 23/07/88 1 R 6,5 6,5 7,0 5,5 7,5 3 Lê Thị Minh Châu 03/05/87 0 R 7,5 6,5 7,5 7,0 6,5 4 Dõan Thu Cúc 12/05/89 0 R 6,5 6,4 7,1 8,2 7,3 5 Hồ Minh Hải 30/07/89 1 C 7,5 6,7 8,3 8,1 7,5 Hình 1. Ví dụ hồ sơ học sinh (1:Nam, 0: Nữ - C: chưa vào Đoàn, R: đã vào Đoàn) Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Tiết 1: Câu 1:Muốn quản lý thông tin về điểm học sinh của lớp ta nên lập danh sách chứa các cột nào? Gợi ý:Để đơn giản vấn đề cột điểm nên tượng trưng một vài môn. Stt,hoten,ngaysinh,giới tính,đòan viên, tóan,lý,hóa,văn,tin GV: Em hãy nêu lên các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó ? HS1: cột Họ tên, giới tính,ngày sinh,địa chỉ, tổ,điểm tóan, điểm văn, điểm tin §1. Khái niệm về cơ sở dữ liệu 1. Bài tóan quản lý: Để quản lý học sinh trong nhà trường, người ta thường lập các biểu bảng gồm các cột, hàng để chứa các thông tin cần quản lý. a) Một trong những biểu bảng được thiết lập để lưu trữ thông tin về điểm của hs như sau b) Các công việc thường gặp khi quản lý thông tin của một đối tượng nào đó: o Tạo lập hồ sơ về các đối tượng cần quản lí; o Cập nhật hồ sơ (thêm, xóa, sửa hồ sơ); o Tìm kiếm; o Sắp xếp; o Thống kê; o Tổng hợp, phân nhóm hồ sơ; Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 1 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Câu3: Đây chính là biểu bảng được lập ra với mục đích quản lý các thông tin đặt trưng của đối tượng cần quản lý, đặt điểm tất cả mọi thông tin đều chứa cùng một bảng dẫn đến hệ quả:một bảng thông tin đồ sộ chứa quá nhiều dữ liệu trên một bảng, chủ yếu được viết và lưu lên giấy? o Tổ chức in ấn… IV:. Dặn dò: V: Rút kinh nghiệm:  Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 2 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Ngày soạn: 15/08/2012 Tiết PPCT: 2 §1. Khái niệm về cơ sở dữ liêu I. Mục đích, yêu cầu : HS nắm được khái niệm CSDL là gì? Biết vai trò của CSDL trong học tập và đời sống? Nắm khái niệm hệ QTCSDL, hệ CSDL, sự tương tác giữa các thành phần trong hệ CSDL. II. Phương pháp - Phương tiện: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh a) Các bước lên lớp b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẳn hình 1, hình 2 . (xem phụ lục 1, giáo án) Ổn định tổ chức: Nắm sơ tình hình:cán bộ lớp, 1. Kiểm tra miệng: Kiểm tra vở làm bài tập ở nhà của 3 học sinh. Ba HS ghi kết quả làm bài tập tiết 1 lên bảng cùng một lần. 3. Đáp án: III. Nội dung giờ dạy Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng GV: CSDL lưu trên giấy khác CSDL lưu trên máy tính ở điểm nào? GV: Phần mềm giúp người sử dụng có thể tạo CSDL trên máy tính gọi là gì? (hệ qtcsdl) GV: Hiện nay có bao nhiêu hệ quản trị CSDL? Các hệ quản trị CSDL phổ biến được nhiều người biết đến là MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQL Server, DB2, v.v. Phần lớn các hệ quản trị CSDL kể trên hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành khác nhau như Linux, Unix và MacOS ngoại trừ SQL Server của Microsoft chỉ chạy trên hệ điều hành Windows. GV: dùng phần mềm ứng dụng quản lý học sinh với hệ QTCSDL : MS Access để minh họa cho sự tương tác của hệ CSDL, lưu ý đến vai trò của phần mềm ứng dụng và hệ QTCSDL (phần mềm ứng dụng giúp người dùng có thể giao tiếp một cách dễ dàng với csdl thông qua các thao tác đơn giản). GV: Gán 1->CSDL, 2->phần mềm ứng dụng 3->Hệ QTCSDL 1. Cơ sở dữ liệu là gì? Cơ sở dữ liệu (CSDL-Database) là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của một đối tượng nào đó (như trường học, bệnh viện, ngân hàng, nhà máy ), được lưu trữ trên bộ nhớ máy tính để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ1: lấy lại ví dụ Hình 1 2. Sự cần thiết phải có các CSDL: Thông tin ngày càng nhiều và phức tạp, việc quản lý và khai thác csdl trên giấy có nhiều bất tiện, vì thế việc tạo csdl trên máy tính giúp người dùng tạo lập , khai thác thông tin của CSDL một cách có hiệu quả .Trong đó đó cần phải kể đến vai trò không thể nào thiếu được của phần mềm máy tính dựa trên công cụ máy tính điện tử. 3. Hệ quản trị CSDL: Là phần mềm cung cấp mô trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và tìm kiếm thông tin của CSDL, được gọi là hệ quản trị CSDL (hệ QTCSDL-DataBase Manegement System)- Như vậy, để tạo lập và khai thác Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 3 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng Hình 2(cáchkhác) GV: Muốn vẽ sơ đồ theo hệ CSDL, chỉ cần vẽ thêm một số ký hiệu hình nhân nằm ngoài và các mũi tên hai chiều là được. Hãy sắp xếp thứ tự ưu tiên của các thành phần trên dựa vào vai trò của nó trong hệ CSDL. Giải thích vì sao em sắp xếp như vậy? (Xem Hình 2) Dùng sơ đồ tương tác ở trên (H2) để phát triển khái niệm: Hệ thống CSDL là gì? GV: yêu cầu HS căn cứ trên sơ đồ trên để đưa thêm tác nhân : Con người, là thành phần rất quan trọng trong hệ thống CSDL, một thành phần mà sự tồn tại và phát triển của cả hệ thống CSDL đều phải phụ thuộc vào nó. GV: cho HS phát triển thêm sơ đồ. Gọi HS lên bảng để vẽ. Hình 3. Hs về nhà vẽ bằng bút chì xem như một bài tập.(hai cách, cách1:sơ đồ hình tròn đồng tâm, cách2: sơ đồ nhân quả ) một csdl cần phải có: -Hệ QTCSDL -Các thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng máy tính ) -Ngoài ra, các phần mềm ứng dụng được xây dựng trên hệ QTCSDL giúp thuận lợi cho người sử dụng khi muốn tạo lập và khai thác CSDL Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 4 cs dl Giáo án Tin học 12 Năm học 2012-2013 Th no l cu trỳc ca mt CSDL? Tớnh ton vn? Tớnh khụng d tha? Tớnh an ton v bo mt thụng tin?: Vớ d m bo tớnh ton vn d liu trờn ct im, sao cho im nhp vo theo thang im 10 , cỏc im ca mụn hc phi t rng buc giỏ tr nhp vo: >=0 v <=10. ( Gi l rng buc vựng) Vớ d : Mt CSDL ó cú ct ngy sinh, thỡ khụng cn cú ct tui. Vỡ nm sau thỡ tui s khỏc i, trong khi giỏ tr ca tui li khụng c cp nht t ng vỡ th nu khụng sa cha s tui cho phự hp thỡ dn n tui v nm sinh thiu tớnh nht quỏn. Vớ d khỏc: ó cú ct soluong v dongia, thỡ khụng cn phi cú ct thnh tin. (=soluong*dongia). Chớnh vỡ s d tha nờn khi sa i d liu thng hay sai sút, v dn n s thiu tớnh nht quỏn trong csdl. Vớ d v tớnh an ton thụng tin: Hc sinh cú th vo mng xem im ca mỡnh trong CSDL ca nh trng, nhng h thng s ngn chn nu HS c tỡnh mun sa im. Hoc khi in b ct t ngt, mỏy tớnh hoc phn mm b hng thỡ h thng phi khụi phc c CSDL. Vớ d v tớnh bo mt: H thng phi ngn chn c mi truy cp bt hp phỏp n CSDL 4. Cỏc yờu cu c bn ca h CSDL: a)Tớnh cu trỳc:Thụng tin trong CSDL c lu tr theo mt cu trỳc xỏc nh. Tớnh cu trỳc c th hin cỏc im sau: D liu ghi vo CSDL c lu gi di dng cỏc bn ghi . H QTCSDL cn cú cỏc cụng c khai bỏo cu trỳc ca CSDL(l cỏc yu t t chc d liu: ct, hng, kiu ca d liu nhp vo ct, hng ) xem, cp nht, thay i cu trỳc . . b)Tớnh ton vn: Cỏc giỏ tr c lu tr trong CSDL phi tha món mt s rng buc, tựy theo nhu cu lu tr thụng tin. c)Tớnh khụng d tha: -Mt CSDL tt thng khụng lu tr nhng d liu trựng nhau, hoc nhng thụng tin cú th d dng tớnh toỏn t cỏc d liu cú sn. Chớnh vỡ s d tha nờn khi sa i d liu thng hay sai sút, v dn n s thiu tớnh nht quỏn trong csdl. d)Tớnh chia s thụng tin: vỡ csdl uc lu trờn mỏy tớnh, nờn vic chia s csdl trờn mng mỏy tớnh c d dng thun li, õy l mt u im ni bt ca vic to csdl trờn mỏy tớnh. e)Tớnh an ton v bo mt thụng tin: CSDL dựng chung phi c bo v an ton, thụng tin phi c bo mt nu khụng d liu trong CSDL s b thay i mt cỏch tựy tin v thụng tin s b xem trm. f)Tớnh c lp: Mt CSDL cú th s dng cho nhiu chng trỡnh ng dng, ng thi csdl khụng ph thuc vo phng tin lu tr v h mỏy tớnh no cng s dng c nú. 7. Mt s hot ng cú s dng CSDL: - Hot ng qun lý trng hc -Hot ng qun lý c s kinh doanh Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 5 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 -Hoạt động ngân hàng IV. Củng cố 1) Nhớ các yêu cầu của một hệ CSDL, không cần phát biểu theo thứ tự - cho ví dụ minh họa khác với ví dụ đã có trong bài học. 2) Xem lại ví dụ về tính không dư thừa có trong bài: - Đã có cột soluong và dongia, thì không cần phải có cột thành tiền. (=soluong*dongia). Hãy giải thích vì sao? V. Rút kinh nghiệm:  Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 6 Giáo án Tin học 12 Năm học 2012-2013 Ngy son: 21/08/2012 Tit PPCT: 3 Đ2. H qun tr c s d liu I. Mc ớch, yờu cu: HS nm c cỏc chc nng ca h QTCSDL, nm c thnh phn c bn ca h QTCSDL, bit c vai trũ ca con ngi trong tng nhim v c th. Chun b dựng dy hc: Sỏch GK tin 12, Sỏch GV tin 12, a cha cỏc chng trỡnh minh ha (qun lý hc sinh:gv biờn son), tranh nh chp sn . II. Phng phỏp - Phng tin: Thuyt trỡnh, hi ỏp, t vn , so sỏnh Cỏc bc lờn lp 1. n nh t chc: Nm s tỡnh hỡnh lp: im danh 2. Kim tra bi c: Cõu hi: Nờu cỏc yờu cu c bn ca h CSDL, vớ d minh ha i vi tớnh: a) Khụng d tha, tớnh bo mt. b) Cu trỳc, chia s thụng tin c) Ton vn, an ton v bo mt thụng tin d) Khụng d tha, c lp Hc sinh ch chn ly mt trong cỏc tớnh cht ó lit kờ theo cỏc mc a,b,c,d trờn cho vớ d. III. Ni dung Hot ng giỏo viờn Hot ng hc sinh Ghi bng Thc cht l khai bỏo kiu d liu Thc cht l khai bỏo kiu d liu, cu trỳc, rng buc d liu Ch yu GV gii thiu chc nng ca h QTCSDL, dựng Pascal hoc SQL minh ha cỏch khai bỏo, xõy dng cu trỳc CSDL: GV:Trong Pascal khai bỏo bin I,j l kiu s nguyờn, k l kiu s thc dựng trong chng trỡnh em lm th no? HS: Var i,j:integer; k:real; GV:Cng trong Pascal khai bỏo cu trỳc bn ghi Hc sinh cú 9 trng: hoten,ngaysinh, gioitinh, doanvien toan,ly,hoa,van,tin: Type Hocsinh=record; Hoten:string[30]; Ngaysinh:string[10]; Gioitinh:Boolean; 1. Cỏc chc nng ca h QTCSDL: Cỏc chc nng c bn ca h QTCSDL; a) Cung cp cỏch to lp CSDL: Thụng qua ngụn ng nh ngha d liu, ngi dựng khai bỏo kiu v cỏc cu trỳc d liu th hin thụng tin, khai bỏo cỏc rng buc trờn d liu c lu tr trong CSDL. b) Cung cp cỏch cp nht d liu, tỡm kim v kt xut thụng tin: Thụng qua ngụn ng thao tỏc d liu, ngi ta thc hin c cỏc thao tỏc sau: Cp nht: Nhp, sa, xúa d liu Tỡm kim v kt xut d liu c) Cung cp cụng c kim soỏt, iu khin vic truy cp vo CSDL Thụng qua ngụn ng ỡu khin d liu m bo: - Phỏt hin v ngn chn s truy cp khụng c phộp. - Duy trỡ tớnh nht quỏn ca d liu 3. Vai trũ ca con ngi khi lm vic vi cỏc h CSDL: a) Ngi qun tr CSDL: l mt ngi hay mt nhúm ngi c trao quyn iu hnh h CSDL : - Thit k v ci t CSDL, h QTCSDL, v cỏc phn mm cú liờn quan. Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 7 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng GV: cho ví dụ về chức năng duy trì tính nhất quán dữ liệu Tóm tắt các thao tác cơ bản trên CSDL: - Thao tác trên Cấu trúc dữ liệu (thông qua ngôn ngữ dn dữ liệu), gồm - Thao tác với nội dung dữ liệu (thông qua ngôn ngữ thao tác dữ liệu): cập nhật, gồm -Tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất dữ liệu Truy vấn theo nghĩa thông thường: hỏi ráo riết buộc phải nói ra. Ở đây ta hiểu truy vấn là một khả năng của hệ QTCSDL bằng cách tạo ra yêu cầu qua các câu hỏi nhằm khai thác thông tin (tìm học sinh tên gì?, tìm kiếm công dân có số CMND gì? ) người lập trình giải quyết các tìm kiếm đó bằng công cụ của hệ QTCSDL từ đó người dùng sẽ Doanvien:Boolean; Toan,ly,hoa,van,tin:real; End; GV: Trong CSDL người ta dùng ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu để khai báo kiểu và cấu trúc dữ liệu. GV: Trong CSDL người ta dùng ngôn ngữ thao tác dữ liệu tác động trên các mẩu tin (bản ghi) bao gồm: Cập nhật: Nhập, sửa, xóa dữ liệu Tìm kiếm và kết xuất dữ liệu GV: Bằng ngôn ngữ điều khiển dữ liệu cho phép xác lập quyền truy cập vào CSDL. GV dùng Hình 3: Sự tương tác giữa các thành phần của hệ CSDL, để giúp học sinh phát triển sơ đồ tương tác giữa các thành phần trong hệ QTCSDL, chủ yếu chi tiết hóa hệ qtcsdl: bộ xử lý truy vấn & bộ truy xuất dữ liệu. (Hình 4) Sử dụng phần mềm ứng dụng Access để giúp học sinh biết được truy vấn là gì? Vai trò của con người (nói chung) đối với hệ CSDL? - Cấp phát các quyền truy cập CSDL - Duy trì các hoạt động hệ thống nhằm thỏa mãn các yêu cầu của các ứng dụng và của người dùng. b) Người lập trình ứng dụng: Nguời sử dụng có am hiểu về một hệ QTCSDL nào đó, dùng ngôn ngữ của hệ QTCSDL này để tạo một giao diện thân thiện qua chương trình ứng dụng dễ sử dụng để thực hiện một số thao tác trên CSDL tùy theo nhu cầu. c) Người dùng : (còn gọi người dùng đầu cuối) Là người có thể không am hiểu gì về hệ QTCSDL nhưng sử dụng giao diện thân thiện do chương trình ứng dụng tạo ra để nhập dữ liệu và khai thác CSDL. Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 8 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng nhận được kết quả đó là thông tin phù hợp với câu hỏi. IV Củng cố: Truy vấn là gì? Còn gọi là truy hỏi :dùng các câu hỏi đặt ra ở phần mềm ứng dụng dựa vào yêu cầu khai thác thông tin để yêu cầu hệ QTCSDL tiếp nhận truy vấn và truy xuất dữ liệu một cách tự động. Đặt 3 câu truy vấn để khai thác thông tin về HS? Kết xuất là gì? Quá trình tạo ra kết quả : thông tin muốn tìm kiếm. V. Rút kinh nghiệm:  Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 9 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2012-2013 Ngày soạn: 22/8/2012 Tiết PPCT: 4 Bài tập và thực hành 1: Tìm hiểu hệ CSDL I. Mục đích, yêu cầu 1. Kiến thức  Biết xác định những việc cần làm trong hoạt động quản lí một công việc đơn giản;  Biết một số công việc cơ bản khi xây dựng một CSDL đơn giản. 2. Kỹ năng  Bước đầu hình thành kĩ năng khảo sát thực tế cho ứng dụng CSDL; II. Phương pháp - phương tiện dạy học  Đặt vấn đề, hướng dẫn giải quyết vấn đề, nêu câu hỏi, gợi mở;  Giáo viên chuẩn bị: Giáo án, sách GK, sách GV, hình ảnh minh họa các bảng:  Ổn định tổ chức, báo cáo sỹ số  Chuẩn bị các bảng: + Bảng tacgia: Bảng trasach Matg Hoten Ngay_sinh Ngay_mat + Bảng sach: Masach Tensach Loaisach Nxb Namxb Giatien Matg Noidun g + Bảng Hocsinh: Mathe Hoten Ngaysinh Gioitinh Lop Ngayca p diachi + Bảng Phieumuon: Mathe Sophieu Ngaymuon Ngaycantra Masach Sl_sachmuon + Bảng HoaDon: Bảng Thanhli Sohoado n Masach Sl_thanhl i + Bảng Denbu: So_bbdb Masach Sl_denbu Tien_denb u  Học sinh chuẩn bị: Thực hiện trước các bài tập, sách giáo khoa, vở bài tập. Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 10 Sophieu Ngay_tra Sobienban_suco So_bbtl Masach Sl_thanhli [...]... (s nhn dng) 6- Caption : Nhp tờn cho ct cú du ting Vit, khụng bt buc H11 Nhp tờn Table mi vo õy H12 4 Cng c: 5) Rỳt kinh nghim: Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 28 Giáo án Tin học 12 Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức Năm học 2 012- 2013 29 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 Ngy son: 04/09/2 012 Tit PPCT: 11 Bi Tp Thc Hnh S 02 I Mc ớch, yờu cu: V kin... phm ni qui IV Hot ng ca trũ Chỳ ý quan sỏt, lng nghe Cng c Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 11 Cỏc nhúm trao i b sung ln nhau Quan sỏt, lng nghe v ghi chộp Giáo án Tin học 12 V Năm học 2 012- 2013 Dn dũ Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 12 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 Ngy son: 24/09/2 012 Tit PPCT: 5 Bi tp I Mc ớch, yờu cu: Hc sinh nm cỏc khỏi nim ó hc: CSDL, s cn thit phi cú CSDL lu... Đức 25 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 H8 Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 26 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 b) Thit k bng vi yờu cu phc tp: Thit k cú thờm yờu cu v tớnh cht trng (Field Properties) dựng iu khin cỏch thc d liu c lu tr, Vớ d 3: Yờu cu nh vớ d 2, nhng cú yờu cu thit k nhp hoc hin th thờm cỏc tớnh cht ca trng nh sau: Mt s tớnh cht ca trng DSHS(MAHS,HODEM,TEN,GIOITINH,NGAYSINH,DIACHI,TO)... chớnh, lu bng tớnh Chun b dựng dy hc: Sỏch GK tin 12, Sỏch GV tin 12, a cha cỏc chng trỡnh minh ha (qun lý hc sinh:gv biờn son II Phng phỏp - Phng tin: Thuyt trỡnh, hi ỏp, t vn , so sỏnh Cỏc bc lờn lp 1 n nh t chc: im danh 2 Kim tra bi c: Chn 5 cõu hi trc nghim ó ra tit 9/mi hc sinh Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 24 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 III Ni dung: Hot ng giỏo viờn Hot ng hc... trc nghim, bng cụng tỏc thng kờ Chun b dựng dy hc: Sỏch GK tin 12, Sỏch GV tin 12, a cha cỏc chng trỡnh minh ha (qun lý hc sinh:gv biờn son), tranh nh Copy tp trc nghim lờn mỏy II Phng phỏp - Phng tin: Thuyt trỡnh, hi ỏp, t vn , so sỏnh, trc nghim khỏch quan Cỏc bc lờn lp 1 n nh t chc: Lp Ngy dy S s Vng Chm Tờn HS 12B1 12B2 12C1 12C2 12C3 12C4 2 Ni dung:(20 tit u hng dn hc sinh ụn tp qua 17 cõu trc... dng phn mm ng dng phc v nhu cu khai thỏc thụng tin a Ngi lp trỡnh b Ngi dựng cui c Ngi QTCSDL d C ba ngi trờn Cõu 20: Ngi no ó to ra cỏc phn mm ng dng ỏp ng nhu cu khai thỏc thụng tin t CSDL a Ngi lp trỡnh ng dng b Ngi dựng cui c Ngi QTCSDL d C ba ngi trờn Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 17 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 Ngy son: 26/08/2 012 Chng 2 H qun tr c s d liu MS Access Tit PPCT:... Mộ Đức 30 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 Ngy son 18/9/2 012 Tit PPCT: 12 Bi tp v thc hnh 2: To cu trỳc bng I Mc ớch, yờu cu: 1 Kin thc 2 K nng Thc hin c cỏc thao tỏc c bn: Khi ng v kt thỳc Access, to CSDL mi; Cú cỏc k nng c bn v to cu trỳc bng theo mu, ch nh khúa chớnh; Bit chnh sa cu trỳc bng 3 Thỏi : Rốn luyn cho HS lũng yờu thớch mụn hc, t tỡm hiu, khỏm phỏ; II Phng phỏp - phng tin dy hc:... Huyện Mộ Đức 35 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 Ngy son: 15/09/2 012 Tit PPCT: 14 Bi tp v thc hnh 3: Thao tỏc trờn bng I Mc ớch, yờu cu: 1 Kin thc Bit cỏc lnh lm vic vi bng: sp xp v lc Tỡm kim n gin 2 K nng Luyn k nng thao tỏc trờn bng; S dng cỏc cụng c lc, sp xp kt xut thụng tin t bng 3 Thỏi : Rốn luyn cho HS lũng yờu thớch mụn hc, t tỡm hiu, khỏm phỏ; II Phng phỏp - phng tin dy hc: n nh:... -Bn ghi cũn gi l mu tin (Record) :gm cỏc dũng ghi d liu lu gi cỏc giỏ tr ca ct Vớ d: Table DSHS nh sau 22 Giáo án Tin học 12 Năm học 2 012- 2013 sinh Tờn ct Bn ghi Table : DSHS Ct Hot ng giỏo viờn Kiu d liu Mụ t D liu ch - s Text D liu kiu s Number Date/Time Currency Hot ng hc sinh Kiu d liu l gỡ? (ó c hc Pascal) l kiu giỏ tr ca d liu lu trong mt trng D liu ngy/thi gian D liu kiu tin t D liu kiu s m,... tớnh an ton v bo mt thụng tin d Cỏc cõu trờn u ỳng Cõu 7: Hóy chn cõu mụ t s tng tỏc gia cỏc thnh phn trong mt h CSDL: Cho bit: Con ngi1, C s d liu 2, H QTCSDL 3, Phn mm ng dng 4 Trờng THPT Phạm Văn Đồng, Huyện Mộ Đức 13 Giáo án Tin học 12 a b c Năm học 2 012- 2013 2134 1342 1324 d 1432 Cõu 8: S khỏc bit gia CSDL v h QTCSDL a CSDL l tp hp cha cỏc d liu liờn quan vi nhau, cha thụng tin v mt vn no ú, c lu . vấn đề, so sánh, trắc nghiệm khách quan. Các bước lên lớp 1. Ổn định tổ chức: Lớp Ngày dạy Sỹ số Vắng Chậm Tên HS 12B1 12B2 12C1 12C2 12C3 12C4 2. Nội dung:(20 tiết đầu hướng dẫn học sinh ôn. V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 11 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2 012- 2013 V. Dặn dò Trêng THPT Ph¹m V¨n §ång, HuyÖn Mé §øc 12 Gi¸o ¸n Tin häc 12 N¨m häc 2 012- 2013 Ngày soạn: 24/09/2 012 Tiết PPCT: 5 Bài tập. trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh a) Các bước lên lớp b) Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa các chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 11, VÍ DỤ ÁP DỤNG :