Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10

30 280 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:40

Giáo án tin học 12 Ngày soạn: 05/09/2012 Chơng I: Khái niệm về hệ cơ sở dữ liệu Tên bài giảng Một số khái niệm cơ bản Tiết 01,02 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: Biết các vấn đề thờng phải giải quyết trong một bài toán quản lí và sự cần thiết phải có cơ sở dữ liệu (CSDL); Biết khái niệm CSDL, hệ QTCSDL, vai trò của CSDL trong học tập và cuộc sống; Biết các mức thể hiện của CSDL; Biết yêu cầu cơ bản đối với hệ CSDL. 2. Kỹ năng: Nhận biết các thao tác xử lí dữ liệu đối với một bài toán quản lí đơn gản. 3. Thái độ: Có ý thức khai rthác thông tin phuc vụ con gời và cuộc sống. II. Phơng pháp, phơng tiện dạy học: 1. Phơng pháp: Giảng giải, thuyết trình, vấn đáp 2. Phơng tiện: Giáo án, sách giáo khoa, các dụng cụ minh hoạ. III. Hoạt động dạy học 1. ổn định lớp 2. Bài mới: Tiết 1 Hoạt động 1: Tìm hiểu một số bài toán quản lí - Mục đích: Giúp học sinh thấy đợc một số bài toán quản lí trong thực tiễn. Bớc đầu thấy đợcsự cần thiết phải có CSDL - Cách tiến hành: Giáo gợi ý bằng các câu hỏi. Học sinh tiến hành trả lời và nắm bắt kiến thức. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Diễn giải: Để quản lí học sinh trong trờng, ta phải coa sổ học bạ. Trong học bạ thờng có thông tin sau: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, đoàn viên, kết quả học tập, hạnh kiểmViệc tìm 1 học sinh có điểm TB môn Tin>= 8.5 sẽ mất nhiều thời gian. Để thuận tiện ngời ta đa ra một bảng. - GV đa ra bảng làm ví dụ. H? Em hãy cho một số ví dụ về bài toán quản lí trong thực tế? H? Cho biết ý nghĩa của bài toán quản lí? - HS theo dõi diễn giải của giáo viên - HS quan sát bảng dữ liệu. - HS trả lời: Quản lí học sinh, quản lí sách th viện, quản lí nhân viên trong công ty - HS trả lời các ý kiến khác nhau. 1 Giáo án tin học 12 - GV tổng hợp các ý kiến rồi đa ra kết luận: - GV yêu cầu HS tìm hiểu bài toán quản lí học sinh trong nhà trờng trong SGK (hình 1). H? Theo em để quản lí HS trong nhà trờng ta cần quản lí những thông tin gì? H? Thông thờng để quản lí học sinh ngời ta th- ờng lâp các bảng biểu. Xét H1 (SGK) em hãy cho biết cấu trúc của bảng? - HS nêu ví dụ. - HS trả lời: Họ tên, ngày sinh, quên quán, giới tính, điểm các môn học, hạnh kiểm - HS trả lời: Bảng gồm các hàng và các cột. Mỗi hàng chứa thông tin về một học sinh (một đối tợng quản lí). Mỗi cột tơng ứng là một thuộc tính quản lí. Hoạt động 2: Tìm hiểu các công việc thờng gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức. - Mục đích: Giới thiệu cho HS nắm đợc các công việc thờng gặp khi xử lý thông tin. Phân nhóm đợc các thao tác để biết đợc các công việc chung khi xử lí thông tin của một tổ chức - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Trở lại ví dụ về hồ sơ lớp học. - GV chỉ ra một số thao tác trong quá trìng quản lí hồ sơ lớp học nh: bổ sung thêm học sinh, thay đổi đoàn viên. - GV yêu cầu HS chỉ r một số thao tác khác? - Gv yêu cầu HS tham khảo SGK để nhóm câc thao tác thành từng nhóm. - Chia lớp thành 3 nhóm, phát 3 phiếu học tập cho 3 nhóm, y/c từng hs điền vào các câu hỏi. - GV gọi đại diện hs lên trình bày kết quả nhóm mình H? Hãy cho biết các bớc để tạo lập hồ sơ? H? Trong thực tế quản lý có thể xẩy ra những tr- ờng hợp cập nhật nào? - GV chốt lại: Bất kì bài toán quản lí nào cũng có một số thao tác thực hiện: + Tạo lập hồ sơ + Cập nhật hồ sơ (thêm, xoá, sửa) + Khai thác hồ sơ (sắp xếp, thống kê, báo cáo,) - GV đa ra 2 bài toán thực thực tế: - HS chú ý theo dõi hớng dẫn của GV - HS thảo luận tìm ra các thao tác có thể nh: xoá bớt HS, tìm ra HS có điểm TB tin cao nhất. - HS đọc SGK - HS điền vào phiếu trả lời. - Đại diện nhóm trình bày nội dung lớp mình đồng thời nhận xét nhóm bạn. - HS trả lời: B1: Xác định đối tợng (chủ thể) quản lý; B2: Xác định cấu trúc hồ sơ; B3: Thu thập thông tin và tiến hành lu trữ theo đúng cấu trúc hồ sơ. - HS trả lời: + Sắp xếp + Tìm kiếm 2 Giáo án tin học 12 + Liệt kê tất cả những HS có ĐTB của các môn học >= 6.5. + Hiển thị những học sinh có xếp loại học lực là Giỏi. H? nhà trờng cần những thông tin đó làm gì? + Thống kê + Lập báo cáo. - HS theo dõi ví dụ - HS suy nghỉ trả lời. 3. Tổng kết tiết học: - Tóm tắt kiến thức trọng tâm: các thao tác tạo lập, cập nhật và khai thác hồ sơ. - Ra bài tập kiểm tra tại lớp - Nêu việc học sinh chuẩn bị cho tiét học sau: đọc trớc mục a và b của mục 3 SGK. Tiết 2 1. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: Em hãy nêu các công việc thờng gặp khi xử lý thông tin HS lên bảng trả lời. 2. Nội dung bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm cơ sở dữ liệu và hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Mục đích: Giúp học sinh nắm đợc 2 khái niệm CSDL và khái niệm hệ QTCSDL. Từ đó học sinh có thể phân biệt đợc sự khác nhau giữa 2 khái niệm này. - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV giới thiệu bảng 1 và gợi ý để học sinh đa ra một số câu hỏi trong thực tế: H? Tổ chức trờng quan tâm đến thông tin gì? H? Bí th lớp quan tâm đến thông tin gì? H? GV chủ nhiệm lớp quan tâm đến thông tin gì? Diễn giải: trong thực tế các câu hỏi đặt ra rất đa dạng. Vậy tại sao lại có sự đa dạng đó? - GV yêu cầu học sinh đọc bài - GV: Để đáp ứng nhu cầu khao thác thông tin của 1 tổ chức nào đó, phải tổ chức thông tin thành một hệ thống với sự giúp đỡ của MTĐT. Với tốc độ xử lý nhanh, máy tính trợ giúp đắc lực cho con ngời trong việc lu trữ, khia thác thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. - HS quan sát và theo dõi + Có bao nhiêu hs trong tổ. + Có bao nhiêu đoàn viên trong lớp. + Lớp có bao nhiêu hs, bao nhiêu đoàn viên. - HS trả lời: do nhiều ngờicùng khai thác dữ liệu và mỗi ngời có yêu cầu và nhiệm vụ riêng. - HS đứng dậy đọc bài. -HS trả lời: 3 Giáo án tin học 12 H? Em hãy nêu khái niệm về CSDL? - GV tổng hợp và kết luận: Cần nắm đợc 3 ý chính khi nêu khái niệm CSDL: + Tập hợp các dữ liệu có liên quan; + Đợc lu trữ trên các thiết bị nhớ; + Đáp ứng nhu cầu của nhiều ngời. H? khi nào thì hồ sơ lớp trong mục 1 đợc gọi là một CSDL? H? Việc lu trữ các bảng trên các thiết bị nhớ có lợi gì hơn so với trên giấy? H? Em hãy nêu một số ví dụ về CSDL của các cơ quan? - GV dẫn dắt: Để tạo lập, lu trữ và cho phép nhiều ngời có thể khai thác CSDL cần hệ thống các chơng trình cho phép ngời dùng giao tiếp với CSDL. Những chơng tình nh vậy đợc gọi là Hệ QTCSDL. H? Em hãy nêu khái niệm Hệ QTCSDL? H? Hệ CSDL gồm mấy phần? H? Để lu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần những điều kiện nào? CSDL là tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau của một tổ chức. Đợc lu trữ trên các thiết bị nhớ. Nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều ngời. - HS chú ý theo dõi. - HS trả lời: Khi hồ sơ đó đợc lu trữ trên câc thiết bị nhớ và đợc nhiều ngời khai thác. - HS trả lời: có thể sử dụng nhiều lần, các lệnh thực hiện cập nhật và khai thác nhanh chóng và hiệu quả hơn. - HS trả lời: + CSDL của nhà trờng: chứa thông tin về học sinh nh họ và tên, lớp, điểm + CSDL của ngân hàng chứa các thông tin: Khách hàng, lãi suất, kì hạn, vốn + CSDL của hãng hàng không chứa thông tin: Chuyến bay, giờ bay, ngày bay, giá vé - HS trả lời: Hệ QTCSDL là phần mềm cung cấp môi trờng thuận lợi và hiệu quả để tạo lập lu trữ và khai thác thông tin của CSDL. - HS trả lời: Gồm 2 phần + CSDL; + Hệ QTCSDL. - HS trả lời: Cần có 3 điều kiện: + CSDL; + Hệ QTCSDL; 4 Giáo án tin học 12 + Các thiết bị vật lý. Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số ứng dụng của hệ cơ sở dữ liệu - Mục đích: + Học sinh biết đợc sự đa dạng trong ứng dụng của CSDL, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo duc và y tế + Học sinh biết đợcviệc ứng dụng CSDL đem lại thay đỗi gì, trong các hoạt động con ngời vẫn đóng vai trò quyết định, có nhiều mức ứng dụng của CSDL/ - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu học sinh đoc bài. - GV Nêu yêu cầu hoạ động: + Hãy kể tên các đơn vị, các cơ sở sản xuất cần có CSDL để quản lí hoạt động trong đơn vị? + Kể tên chủ thể cần quản lí - GV phát giấy cho từng hs và yêu cầu cần điền thông tin biết đợc. - GV yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm. H? Mỗi nhóm hãy trình bày một ứng dụng của CSDL? - GV thu phiếu của từng nhóm. Chọn ra những phiếu có nhiều thông tin đúng để đọc cho cả lớp đánh giá bài làm. - Yêu cầu cả lớp đối chiếu với đáp án và thống nhất cho điểm. - GV bbổ sung thêm và có nhiều ứng dụng phong phú. H? Việc ứng dụng hệ CSDL đã mang lại thay đỗi gì? lợi ích gì cho các đơn vị? H? Khi có CSDL, có cần đến ngời nữa không? * GV tổng kết các nhóm và đa ra kết luận. - HS đọc bài bài nghiên cứu trong SGK. - HS trả lời: + Cơ sở giáo dục và đào tạo cần quản lí thông tin ngời học, môn học, kết quả học tập. + Cơ sở kinh doanh cần có CSDL về thông tin khách hàng, sản phẩm, việc mua bán + Cơ sở sản xuất cần quản lí dây chuyền, thiết bị và theo dõi việc sản xuất các sản phẩm - HS thực hiện đánh giá bài của bạn - HS theo dõi và nghi nhớ. - HS trả lời: + không mất thời gian tìm kiếm, tính toán, có nhiều thời giaệc để làm việc khác. + Con ngời vấn đóng vai trò quan trọng. IV. Tổng kết bài học 1. Kiến thức cần nắm: - Bài toán quản lí; - Khái niệm CSDL và hệ quản trị CSDL. Phân biệt 2 khái niệm; - Đa ra các ví dụ về CSDL; 5 Giáo án tin học 12 - Các mức thể hiện của CSDL gồm 3 mức (Vật lý, khái niệm, khung nhìn), phân biệt các mức; - Nắm đợc các yêu cầu cơ bản của hệ quản trị CSDL và các ứng dụng. 2. Nhiệm vụ về nhà: - Đọc lại bài cũ; - Trả lời các câu hỏi và bài tập SGK trang 16; - Đọc bài mới. Ngày soạn: 15/09/2012 Tên bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Tiết: 03 I. Mục đích, yêu cầu: 1. Kiến thức: - Nhớ lại khái niệm hệ QTCSDL; - Biết các chức năng của hệ QTCSDL: Tạo lập CSDL, cập nhật CSDL, tìm kiếm, kết xuất thông tin; - Biết vai trò của con ngời khi làm việc với CSDL; - Biết các bớc xây dựng CSDL. 2. Kĩ năng: Cha đòi hỏi phải biết các thao tác cụ thể II. Chuẩn bị giảng dạy: - Phơng pháp: thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh. - Phơng tiện: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu hoặc bảng. III. Hoạt động dạy học 6 Giáo án tin học 12 1. ổn định lớp: Nắm sỉ số và đặc điểm tình hình lớp. 2. Hỏi bài cũ: Câu hỏi: Em hãy nêu khái niệm CSDL và hệ QTCSDL? 3. Nội dung bài mới: Hoạt động 1: Tìm hiểu các chức năng của hệ QTCSDL - Mục đích: Giúp học sinh biết đợc 3 nhóm chức năng của hệ QTCSDL: + Cung cấp môi trờng tạo lập cơ sở dữ liệu. + Cung cấp môi trờng cập nhật và khai thác dữ liệu. + cung cấp công cụ kiểm soát và điều khiển truy cập vào cơ sở dữ liệu. - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm hệ quản trị CSDL. H? theo em từ nào trong khái niệm cần chú ý? H? các từ đó nói lên điều gì của một hệ quản trị CSDL? H? Hãy cho biết các chức năng của hệ QTCSDL? a. Cung cấp môi trờng tạo lập CSDL. H? Nhóm chức năng này cho phép ngời sử dụng thực hiện đợc các thao tác nào? H? Trong NNLT pascal lệnh nào dùng để tạo cấu trúc dữ liệu, đó là lệnh gì? ta khai báo đợc gì cho cấu trúc dữ liệu đó. H? Để ngời dùng có thể thực hiện đợc các thao tác đó hệ QTCSDL cần cung cấp công cụ gì? - GV: bổ sung Những công cụhỗ trợ việc tạo lập CSDL đợc gọi là ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. b. Cung cấp môi trờng cập nhật và khai thác dữ liệu. H? Với chức năng này ngời dùng có thể thực hiện những thao tác nào? H? Trong NNLT pascal ta có lệnh nào để cập nhật dữ liệu? Lệnh nào để khia thác dữ liệu? H? Để giúp ngời sử dụng thực hiện đợc các thao tác đó hệ QTCSDL cần cung cấp công cụ gì? HS đọc bài và nghiên cứu trong SGK. - HS trả lời: Tạo lập, cập nhật, khai thác thông tin. - HS trả lời: + Khai báo cấu trúc bản ghi cho từng bảng dữ liệu trong CSDL. + Chỉnh sửa cấu trúc; + Xem cấu trúc bản ghi của 1 bảng. - HS trả lời: + lệnh Type + khai báo đợc tên từng thành phần và kiểu dữ liệu từng thành phần trong cấu trúc. VD: kiểu bản ghi. - HS trả lời: Hệ QTCSDL cung cấp cho ngời dùng một ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu. - HS trả lời: + Xem nội dung dữ liệu; + Cập nhật dữ liệu; + Sắp xếp, tìm kiếm thông tin; + Kết xuất báo cáo. - HS trả lời: + lệnh readln(). Lệnh gán. + lệnh write, các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. 7 Giáo án tin học 12 c. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL. H? Kiểm soát truy cập vào CSDL gồm những công việc nào? H? Điều khiển truy cập vào CSDL gồm những công việc nào? H? Chức năng này nhằm mục tiêu gì? GV chuẩn hoá lại câu trả lời của Hs băng nội dung trình bày ở mục b. - GV mở rộng: Mọi hệ quản trị CSDL đều có thể cung cấp các chơng trình thực hiện các công việc trên. - HS trả lời: Cung cấp ngôn ngữ tao tác dữ liệu. - HS trả lời: + Đảm bảo an ninh, ngăn ngừa truy cạp bất hợp pháp; + Duy trì tính nhất quán của dữ liệu; + Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời; + Đảm bảo khôi phục dữ liệu khi gặp sự cố; + Quản lý từ điển dữ liệu. Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò của con ngời trong hệ CSDL. - Mục đích: Học sinh biết 3 vai trò khác nhau của con ngời liên quan đến - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh H? Những đối tợng ngời nào liên quan đến hệ CSDL mà em biết? - GV ghi bảng: a. Ngời quản trị CSDL - Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK. H? Ngời quản trị CSDL có nhiệm vụ gì? H? Em hãy nêu yêu cầu của ngời quản trị CSDL? b. Ngời lập trình ứng dụng. H? Ngời lập trình ứng dụng có nhiệm vụ gì? - HS trả lời: + Ngời quản trị CSDL. + Ngời lập trình ứng dụng. + Ngời dùng -HS trả lời: + Bảo trì hệ CSDL; + Nâng cấp hệ CSDL; + Tổ chức hệ thống, phân quyền truy cập cho ngời dùng, đảm bảo an ninh cho hệ CSDL; + Quản lí tài nguyên của CSDL. - HS trả lời: + Có hiểu biết tốt về CSDL ở mức khái niệm; + Là ngời đáng tin cậy và có tinh thần trách nhiệm cao. - HS trả lời: Nhiệm vụ: Xây dựng các chơng trình ứng dụng hỗ trợ khai thác thông tin từ CSDL trên cơ sở các công cụ mà hệ QTCSDL cung cấp. 8 Giáo án tin học 12 c. Ngời dùng. GV giải thích: Ngời dùng là ngời có nhu cầu khai thác thông tin từ CSDL. Ngời dùng tơng tác với hệ thống thông qua việc sử dụng các ch- ơng trình ứng dụng đã đợc viết trớc. - HS chú ý nghe giảng. Hoạt động 3. Tìm hiểu các bớc xây dựng CSDL. - Mục đích: Học sinh biết trình tự khi xây dựng cơ sở dữ liệu có thể đợc chia làm 3 bớc chính: khảo sát, thiết kế và thử nghiệm. - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV: nêu câu hỏi kiến thức cũ: Hãy cho biết các bớc cơ bản để hoàn tất một ch- ơng trình giải một bài toán bằng ngôn ngữ lập trình pascal? - GV: Khi xây dựng CSDL, ta cũng tiến hành theo 3 bớc: khảo sát thiết kế và kiểm thử a. Bớc 1: Khảo sát H? ở bớc này cần thực hiện những công việc gì? b. Bớc 2: Thiết kế H? Trong bớc này cần thực hiện các công việc nào? c. Bớc 3: Kiểm thử H? Hãy cho biết trong bớc này ta thực hiện các công việc gì? - GV: chuẩn hoá lại các kiến thức cho học sinh - HS suy nghĩ trả lời: + Tìm hiểu bài toán. + Lập trình. + Kiểm nghiệm và chạy thử. - HS trả lời: + Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí; + Xác định dữ liệu cần lu trữ, phân tích mối quan hệ; + Phân tích các chức năng cần có của hệ thống khai thác thông tin; + Xác định khả năng phần cứng và phần mềm. - HS trả lời: + Thiết kế CSDL; + Lựa chọn hệ QTCSDL; + Xây dựng hệ thống chơng trình ứng dụng. - HS trả lời: + Nhập dữ liệu; + Chạy thử chơng trình ứng dụng IV. Tổng kết bài học 1. Nội dung cần nắm: - Nắm đợc chức năng của hệ QTCSDL, vai trò của con ngời trong CSDL; - Ba vai trò của con ngời khi làm việc với một hệ QTCSDL. - Các bớc xây dựng hệ QTCSDL. 2. Nhiệm vụ về nhà: 9 Giáo án tin học 12 - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 20; - Tìm hiểu về công tác quản lí th viện. * H ớng dẫn bài thực hành 1: + Nêu mục đích yêu cầu của bài thực hành. + Yêu cầu học sinh tự thực hành bài tập 1: Tìm hiểu nội quy th viện, thẻ th vện, phiếu mợn-trả sách, sổ quản lí sách ở trờng THPT. + Giới thiệu yêu cầu của bài tập 2, bài tập 3, bài tập 4 để định hớng cho học sinh. Ngay soan: 02/10/2012 Tên bài giảng bài tập chơng 1 !"#$%& '() *++,-./-& $#!!*0/-1!-)+2!3"+1!-4.!56 789:7;9:<-=- *+">-?1!@+40# ABC"-DE6 !" #$%& !" #$!' ()*+,-.('%/)$(0 10 [...]... hiểu trớc bài 3(sgk) 19 Giáo án tin học 12 20 Giáo án tin học 12 Ngày soạn 16 /10/ 2 012 Chơng II hệ quản trị cơ sở dữ liệu microsoft access Tên bài giảng giới thiệu microsoft access Tiết: 07 I Mục đích, yêu cầu: 1 Kiến thức: Giới thiệu phần mềm Microsoft Access; HS hiểu các chức năng chính của MS Access: tạo lập bảng, thiết lập mối liên kết giữa các bảng, cập nhật và kết xuất thông tin HS biết các loại... liệu mới và mở một cơ sở dữ liệu đã có Liên hệ đợc một bài toán quản lí gần gũi với học sinh cùng các công cụ quản lí trong Access II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a Giáo viên: Máy vi tính và máy chiếu projector dùng để chiếu các ví dụ b Học sinh: Một ví dụ về hệ CSDL quản lí học sinh Sách giáo khoa III Nội dung lên lớp 1 ổn định lớp học 2 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi 1: Em hãy phân biệt CSDL và hệ... liệu mới và mở một cơ sở dữ liệu đã có Liên hệ đợc một bài toán quản lí gần gũi với học sinh cùng các công cụ quản lí trong Access II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh a Giáo viên: Máy vi tính và máy chiếu projector dùng để chiếu các ví dụ b Học sinh: Một ví dụ về hệ CSDL quản lí học sinh Sách giáo khoa III Nội dung lên lớp 1 ổn định lớp học 2 Kiểm tra bài cũ: H? Em hãy trình bày chức năng của các... và có thể có dấu cách IV Tổng kết bài học: 1 Nội dung cần nắm: - HS có cách nhìn tổng quan về Microsoft Access; - Nắm đợc các đối tợng cơ bản của Microsoft Access 2 Nhiệm vụ về nhà: - Trả lời các câu hỏi trong SGK trang 33 - Tìm hiểu bài cấu trúc bảng - Nếu có ĐK tự thực hành ở nhà để chuẩn bị tốt cho các bài thực hành ở lớp 22 Giáo án tin học 12 Ngày soạn 16 /10/ 2 012 Tên bài giảng giới thiệu microsoft... nhp d liu B Cỏc ch thi úng m tp tin D C 3 ý trờn 5 ỏp ỏn v thang im Cõu 1: (1,5 ) Nh QL hc sinh, QL th vin Cõu 2: (2 ) Cõu 3: (2 ): To lp, cp nht v khai thỏc h s VD: X lớ thụng tin vờ 1 k thi ca mụt lp Cõu 4: (1,5 ) D Cõu 5: (3 ) A IV Tng kờt tiờt hc: 1 Qua cỏc bi tp GV yờu cu HS tụng kt li kin thc trong chng 1 14 Giáo án tin học 12 2 Nhim v vờ nh: Ngay soan: 12/ 10/ 2 012 BàI TậP Và THựC HàNH 1 Tên bài... chuẩn bị tốt cho các bài thực hành ở lớp Ngày soạn: 27 /10/ 2 012 Tên bài giảng cấu trúc bảng Tiết: 09, 10 I Mc ớch, yờu cu: 1 Kiến thức Hiờu c cỏc khai nim chớnh trong cỏu truc bng gm trng, bn ghi, kiờu d liu; Bit khai nim khúa chớnh; 2 Kĩ năng Bit cỏch to, sa v lu cu truc bng, np d liu vo bng, cp nht d liu; Thc hin c vic ch inh khúa chớnh n gin l mụt trng II Phng phỏp giang day: 26 Giáo án tin học. .. động1: Tìm hiểu một số thao tác cơ bản khi làm việc với Access - Mục tiêu: + Học sinh biết 4 thao tác cơ bản trong Access là: Khởi động Access, tạo lập CSDL mới, mở CSDL đã có và kết thúc phiên làm việc với Access + Bớc đầu làm quen với các thao tác trên, 23 Giáo án tin học 12 - Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh a Khởi động Access H? Nhắc lại các cách khởi động các chơng trình... sỏch - Tng nhúm c i din trỡnh by cỏc nụi nh: thụng tin vờ ngi c, theo tin vờ sỏch, tỏc gi dung ó tho lun - Chia tng i tng cho cỏc nhúm tỡm - hiờu cỏc thuục tớnh ca i tng - Gi cỏc nhúm khỏc cho ý kin úng gúp - Tng nhúm gúp ý kin cho cỏc nhúm khỏc - Quan sỏt v ghi chep a ra kt lun.(chiu cỏc bng thụng tin vờ i tng: ngi mn, sỏch, tỏc gi ) 18 Giáo án tin học 12 d Hoat ụng 4: Thc hiờn bi tp 4 * Mục đích: -... sinh -HS trả lời: + MS Word; + MS Excel - HS trả lời: MS Office - HS nhắc lại các chức năng của hệ QTCSDL 21 Giáo án tin học 12 Hoạt động 2: * Mục đích: Giới thiệu cho HS các khả năng của Microsoft Access và các loại đối tợng chính của Access * Tiến hành: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK - HS đọc bài và nghiên cứu SGK * H? Theo em Access có những khả năng... quyt s c mt sỏch), n bự sach hoc tin (do mt sỏch), + Mn/ tr sỏch: * Cho mn: kiờm tra the c, phiu mn, tỡm sỏch trong kho, ghi sụ mn/tr v trao sỏch cho HS mn * Nhn tr sỏch: kiờm tra the c, 17 Giáo án tin học 12 - GV nờu thờm vờ cỏch gii quyt s c vi phiu mn, i chiu sỏch tr v phiu mn, phm nụi qui ghi sụ mn/tr, ghi s c sỏch tr quỏ hn hoc h hng, nhp sỏch vờ kho * Tụ chc thụng tin vờ sỏch v tỏc gi Quan sỏt . đáp, đặt vấn đề, so sánh. - Phơng tiện: Máy chiếu, máy tính, phông chiếu hoặc bảng. III. Hoạt động dạy học 6 Giáo án tin học 12 1. ổn định lớp: Nắm sỉ số và đặc điểm tình hình lớp. 2. Hỏi bài cũ: Câu. thông tin và tiến hành lu trữ theo đúng cấu trúc hồ sơ. - HS trả lời: + Sắp xếp + Tìm kiếm 2 Giáo án tin học 12 + Liệt kê tất cả những HS có ĐTB của các môn học >= 6.5. + Hiển thị những học. liệu; + Sắp xếp, tìm kiếm thông tin; + Kết xuất báo cáo. - HS trả lời: + lệnh readln(). Lệnh gán. + lệnh write, các thuật toán sắp xếp, tìm kiếm. 7 Giáo án tin học 12 c. Cung cấp công cụ kiểm soát,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10, Giáo án Tin học lớp 12 chuẩn KTKN_Bộ 10