Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 12

137 1,028 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2015, 10:13

Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Ngày soạn: 14/08/2013 Tiết 01 Tên bài dạy Bài 1: KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH Bài 02: CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:  Nắm được các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình nói chung  Biết khái niệm về lập trình.  Biết được khái niệm về chương trình dịch.  Phân biệt được chương trình dịch là biên dịch và thông dịch  Biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình. 2. Kĩ năng:  Biết vai trò của chương trình dịch.  Hiểu ý nghĩa nhiệm vụ của chương trình dịch 3. Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận. III. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh: Đọc và xem trước Sgk. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: Không 2. Nội dung bài học: Làm quen với lớp. HS làm quen với xây dựng thuật toán cho bài toán nấu cơm tạo hứng thú với bài mới. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: giới thiệu lập trình và ngôn ngữ lập trình GV: Đặt câu hỏi 1: Em hãy cho biết các bước giải một bài toán trên máy tính? HS: Suy nghĩ và trả lời câu hỏi. GV: Phân tích câu trả lời của học sinh. Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính đã học ở lớp 10. GV: Em hãy cho biết có mấy loại ngôn ngữ lập trình? HS: Trả lời GV: Phân tích câu trả lời của học sinh. 1. Khái niệm lập trình: Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn đạt thuật toán. - Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ và ngôn ngữ bậc cao. Hoạt động 2: Tìm hiểu Chương trình dịch GV: Làm thế nào để chuyển chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao sang ngôn ngữ máy? Đưa ra ví dụ: Bạn là người không biết tiếng Anh vậy làm sao để bạn có thể nói chuyện với người Anh hay đọc một cuốn sách tiếng Anh? + Khi một người làm phiên dịch người đó phải dịch như thế nào? (Dịch ngay từng câu khi 2 người nói chuyện) 2. Chương trình dịch - K/n: - Có 2 loại: Biên dịch và thông dịch + Biên dịch (Compiler): Thực hiện các bước sau:  Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi và kiểm tra tính đúng đắn của các câu lệnh trong chương trình nguồn. Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức + Khi một người muốn dịch 1 cuốn sách sang tiếng Việt thì làm thế nào? (Dịch toàn bộ cuốn sách đó sang tiếng Việt để người đó có thể đọc được) HS: Thảo luận trình bày về thông dịch và biên dịch GV: Chốt ý Biên dịch: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal để dịch một chương trình viết sẵn ra đĩa và thi hành chương trình đã dịch để học sinh quan sát. Thông dịch: Sử dụng các lệnh trong Command promt để thực hiện một số lệnh của DOS hoặc dùng ngôn ngữ Foxpro để thực hiện một số lệnh quản trị dữ liệu, học sinh dễ dàng nhận ra việc thông dịch.  Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích (ngôn ngữ máy) để có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ để sử dụng lại khi cần. + Thông dịch (Interpreter): Dịch lần lượt từng câu lệnh và thực hiện ngay câu lệnh ấy. Thông dịch được thực hiện bằng cách lặp lại dãy các bước sau:  Kiểm tra tính đúng đắn của câu lệnh tiếp theo trong chương trình nguồn  Chuyển đổi các câu lệnh đó thành một hay nhiều câu lệnh trong ngôn ngữ máy.  Thực hiện các câu lệnh vừa chuyển đổi được Hoạt động 3: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình GV: Cho một số ví dụ. HS: Thảo luận  Ví dụ tên tiếng việt sai do sử dụng kí tự ngoài bảng chữ cái.  Tên viết sai thứ tự  Sai cú pháp.  Ý nghĩa bị sai trong một phép toán. GV: Từ các ví dụ dẫn dắt đến các thành phần của một NNLT. 1. Các thành phần cơ bản: - Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có 3 thành phần cơ bản là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa. a. Bảng chữ cái: Là tập các ký hiệu dùng để viết chương trình. - Trong ngôn ngữ Pascal: sgk b. Cú pháp: Là bộ quy tắc dùng để viết chương trình. c. Ngữ nghĩa: Xác định ý nghĩa thao tác cần thực hiện ứng với tổ hợp ký tự dựa vào ngữ cảnh của nó. 3. Củng cố:  HS nhắc lại một số kiến thức mới.  Nắm lại Lập trình, NNLT, Chương trình dịch 4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:  Học bài cũ, xem trước bài mới ở SGK.  Làm các bài tập từ 1 đến 6 – Vở bài tập. V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Ngày soạn: 18/08/2013 Tiết 02 Tên bài dạy CÁC THÀNH PHẦN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH (tt) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:  Biết một số khái niệm như: tên, tên chuẩn, tên dành riêng 2. Kĩ năng:  Phân biệt được tên chuẩn với tên dành riêng và tên do người lập trình đặt.  Nhớ các quy tắc đặt tên hằng và biến  Biết đặt tên đúng, nhận biết tên sai. 3. Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận. III. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Thế nào là lập trình, ngôn ngữ lập trình? Câu 2: Chương trình dịch là gì? Có mấy loại chương trình dịch? 2. Nội dung bài học: Tiết hôm trước chúng ta đã tìm hiểu về một số thành phần của NNLT, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tiếp nội dung của bài học. Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Một số khái niệm cơ bản (Tên) GV: Trong các ngôn ngữ lập trình nói chung, các đối tượng sử dụng trong chương trình đều phải đặt tên để tiện cho việc sử dụng. Việc đặt tên trong các ngôn ngữ khác nhau là khác nhau, có ngôn ngữ phân biệt chữ hoa, chữ thường, có ngôn ngữ không phân biệt chữ hoa, chữ thường. GV: Giới thiệu cách đặt tên trong ngôn ngữ cụ thể Pascal. HS: Thảo luận  Quy tắc đặt tên trong Pascal  Cho ví dụ về 5 tên đúng  Cho ví dụ 5 tên sai (Chỉ rõ lỗi sai) HS: Tìm hiểu và trình bày về  Tên dành riêng  Tên chuẩn  Tên do người lập trình tự đặt 2. Một số khái niệm a. Tên - Mọi đối tượng trong chương trình đều phải được đặt tên. Mỗi ngôn ngữ lập trình có một quy tắc đặt tên riêng. - Trong Turbo Pascal tên là một dãy liên tiếp không quá 127 ký tự bao gồm các chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới nhưng phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới. Tên dành riêng: - Là những tên được ngôn ngữ lập trình quy định với ý nghĩa xác định mà người lập trình không thể dùng với ý nghĩa khác. - Tên dành riêng còn được gọi là từ khóa. Ví dụ: Một số từ khóa Trong ngôn ngữ Pascal: Program, Var, Uses, Begin, End, … Trong ngôn ngữ C ++ : main, include, while, void, … Tên chuẩn: Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức GV: Mở một chương trình viết bằng Pascal để học sinh quan sát cách hiển thị của một số từ khóa trong chương trình. - Các ngôn ngữ lập trình thường cung cấp một số đơn vị chương trình có sẵn trong các thư viện chương trình giúp người lập trình có thể thực hiện được nhanh một số thao tác thường dùng. - Giáo viên chỉ cho học sinh một số tên chuẩn trong ngôn ngữ Pascal. HS: Làm một số câu hỏi trên Slide về các loại tên - Là những tên được ngôn ngữ lập trình (NNLT) dùng với ý nghĩa nào đó trong các thư viện của NNLT, tuy nhiên người lập trình có thể sử dụng với ý nghĩa khác. Tên do người lập trình tự đặt - Được xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và không được trùng với tên dành riêng. - Các tên trong chương trình không được trùng nhau Hoạt động 2: Tìm hiểu hằng, biến và chú thích. HS: Quan sát ví dụ về chương trình tính diện tích hình tròn. HS: Thảo luận  Các đối tượng cần có?  Sự khác nhau giữa các đối tượng này? GV: Gợi ý HS nhận ra Hằng và Biến HS: Tìm hiểu và trình bày về Hằng, Biến. b. Hằng và biến Hằng: Là các đại lượng có giá trị không đổi trong quá trình thực hiện chương trình. - Các ngôn ngữ lập trình thường có: + Hằng số học: số nguyên hoặc số thực. + Hằng xâu: là chuỗi ký tự đặt trong dấu nháy “ hoặc ”” + Hằng Logic: là các giá trị đúng hoặc sai Biến: - Là đại lượng được đặt tên, giá trị có thể thay đổi được trong chương trình. - Các NNLT có nhiều loại biến khác nhau. - Biến phải khai báo trước khi sử dụng. c. Chú thích - Trong khi viết chương trình có thể viết các chú thích cho chương trình. Chú thích không làm ảnh hưởng đến chương trình. Trong Pascal chú thích được đặt trong { và } hoặc (* và *) 3. Củng cố:  HS nhắc lại một số kiến thức về: Hằng, biến, Tên, Chú thích…  Làm một số câu hỏi trắc nghiệm củng cố. 4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:  HS học bài cũ ở nhà  Xem trước nội dung của phần bài tập trong SGK.  Làm các bài tập: 7 đến 16 – Vở bài tập  Xem các bài tập 1 đến 6 SGK trang 13. V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Ngày soạn: 22/08/2013 Tiết 03 Tên bài dạy BÀI TẬP I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức:  Củng cố lại kiến thức về ngôn ngữ lập trình, chương trình dịch  Biết ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa 2. Kĩ năng:  Biết các thành phần cơ bản của Pascal: Bảng chữ cái, tên, tên chuẩn, tên riêng (từ khóa), hằng và biến. Quy tắc đặt tên trong Pascal, biết đặt tên đúng.  Phân biệt được tên, hằng và biến  Biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của chương trình dịch là phát hiện lỗi cú pháp của chương trình nguồn 3. Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động. II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận. III. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút – Có đề đính kèm. 2. Nội dung bài học: Gợi vấn đề bài tập về các nội dung đã học Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức GV:Trước khi giải bài tập trong SGK, các em tự ôn lại một số kiến thức mà chúng ta đã học ở các bài trước dựa trên yêu cầu của câu hỏi trang 13 SGK. Đặt câu hỏi số 1: Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao? HS: - Suy nghĩ để đưa ra phương án trả lời. - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi. GV: Nhận xét, đánh giá và bổ sung hướng dẫn cho học sinh trả lời câu hỏi số 1: Câu 1: - Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên hơn, thuận tiện cho đông đảo người lập trình. - Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao nói chung không phụ thuộc vào phần cứng máy tính và một chương trình có thể thực hiện trên nhiều máy tính khác nhau. - Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao dễ hiểu, dễ hiệu chỉnh và dễ nâng cấp. - Ngôn ngữ bậc cao cho phép làm việc với nhiều kiêu dữ liệu và cách tổ chức dữ liệu đa dạng, thuận tiện cho mô tả thuật toán. Đặt câu hỏi 2: Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch? HS: Suy nghĩ, trả lời câu hỏi, cho ví dụ GV:Đặt câu hỏi 3: Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào? Câu 2: - Chương trình dịch là chương trình đặc biệt, có chức năng chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao thành chương trình thực hiện được trên máy tính cụ thể. Chương trình nguồn - > Chương trình dịch - > Chương trình đích Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức HS: Suy nghĩ, trả lời, giải thích từng câu hỏi, GV: Phân tích câu trả lời của học sinh. Câu 3: - Trình biên dịch: duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, xác định chương trình nguồn có dịch được không? dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một chương trình đích có thể thực hiện trên máy và có thể lưu trữ lại để sử dụng về sau khi cần thiết. Trình thông dịch lần lượt dịch từng câu lệnh ra ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch được hoặc báo lỗi nếu không dịch được. GV: Đặt câu hỏi 4: Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn? - Gọi hs trả lời và cho ví dụ HS: Suy nghĩ, trả lời, giải thích từng câu hỏi, GV: Phân tích câu trả lời của học sinh. GV: Đặt câu hỏi 5: Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal - Gọi 3 học sinh lên bảng cho ví dụ về tên do người lập trình đặt. HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét, sửa chữa, góp ý. GV: Đặt câu hỏi 6: Hãy cho biết những biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal và chỉ rõ trong từng trường hợp: a) 150. 0 b) - 22 c) 6, 23 d) ‘43’ e) A20 f) 1. 06E- 15 g) 4+6 h) ‘C i) ‘TRUE’ HS: Suy nghĩ trả lời GV: Nhận xét, sửa chữa, góp ý Câu 4: - Tên dành riêng không được dùng khác với ý nghĩa đã xác định, tên chuẩn có thể dùng với ý nghĩa khác. VD: Tên dành riêng trong Pascal: program, uses, const, type, var, begin, end. Tên chuẩn: trong Pascal abs, integer. Câu 5: Gợi ý: Trong Pascal tên (do người lập trình đặt) được đặt tuân theo các quy tắc sau: - Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới; - Không bắt đầu bằng chữ số; - Độ dài theo quy định của chương trình dịch (TP không quá 127 kí tự, Free Pascal không quá 255 kí tự). - Tuy nhiên, không nên đặt tên quá dài hay quá ngắn mà nên đặt sao cho gợi ý nghĩa đối tượng mang tên đó. Câu 6: - Những biểu diễn sau đây không phải là hằng trong Pascal: 6, 23 dấu phẩy phải thay bằng dấu chấm; A20 là tên chưa rõ giá trị; 4+6 là biểu thức hằng trong Pascal chuẩn cũng được coi là hằng trong Turbo Pascal; ‘TRUE’ là hằng xâu nhưng không là hằng lôgic. 3. Củng cố:  Thông qua hoạt động bài tập cho HS nắm lại các kiến thức đã học. 4. Dặn dò, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà:  Các em xem trước cấu trúc của một chương trình.  Làm một số bài tập về phần này trong sách bài tập. V. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Đề gốc MC- Mix Câu 01: Mỗi ngôn ngữ lập trình thường có mấy thành phần cơ bản? A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 [<br>] Câu 02: Điền từ còn thiếu: …… là tập các kí tự dùng để viết chương trình? A. Bảng chữ cái B. Cú pháp C. Ngữ nghĩa D. Lập trình [<br>] Câu 03: Chương trình có chức năng đặc biệt chuyển đổi chương trình được viết trên ngôn ngữ lập trình bậc cao sang chương trình thực hiện được trên máy được gọi là gì? A. Chương trình dịch B. Ngôn ngữ lập trình.C. Lập trình D. Pascal [<br>] Câu 04: Chương trình dịch nhận đầu vào là chương trình viết bằng NNLT bậc cao, thực hiện chuyển đổi thành chương trình đích. Chương trình đích bây giờ trên nền tảng của ngôn ngữ lập trình nào? A. Ngôn ngữ máy B. NNLT bậc cao C. Hợp ngữ D. Pascal [<br>] Câu 05: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm: … dịch lần lượt từng câu lệnh ra ngôn ngữ máy rồi thực hiện ngay câu lệnh vừa dịch được hoặc thông báo lỗi nếu có. A. Thông dịch B. Biên dịch C. Hợp dịch D. Tùy dịch [<br>] Câu 06: Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm: … Duyệt, kiểm tra, phát hiện lỗi, khi chương trình nguồn không còn lỗi thì dịch toàn bộ chương trình nguồn thành chương trình đích. A. Biên dịch B. Thông dịch C. Hợp dịch D. Tùy dịch [<br>] Câu 07: Khi ta dịch chương trình bằng loại này thì ta có không có chương trình đích để lưu trữ. Hỏi đó là loại chương trình dịch nào? A. Thông dịch B. Biên dịch C. Hợp dịch D. Tùy dịch [<br>] Câu 08: Lập trình là sử dụng cấu trúc dữ liệu và các câu lệnh của một ngôn ngữ lập trình cụ thể để mô tả dữ liệu và diễn tả cái gì? A. Thuật toán B. Chương trình C. NNLT D. Chương trình dịch [<br>] Câu 09: … là tên được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa xác định, người lập trình không được sử dụng với mục đích khác. Điền từ còn thiếu? A. Tên dành riêng B. Tên chuẩn C. Tên tự đặt D. Tên tùy ý [<br>] Câu 10: … được NNLT xây dựng với ý nghĩa nhất định. Người lập trình có thể khai báo và dùng với ý nghĩa và mục đích khác. Điền từ còn thiếu? A. Tên chuẩn B. Tên dành riêng C. Tên tự đặt D. Tên tùy ý. [<br>] Câu 11: Trong Pascal, câu nào sau đây không phải là tên dành riêng? A. Byte B. Program C. Uses D. Var [<br>] Câu 12: Trong NNLT Pascal, tên không được quá bao nhiêu kí tự? A. 127 B. 172 C. 217 D. 712 [<br>] Câu 13: Trong Pascal, tên nào sau đây đặt đúng quy định. A. Biendem B. Bien dem C. Bien@dem D. Biến đếm [<br>] Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Câu 14: Tên nào sau đây đặt đúng theo quy định đặt tên của Pascal? A. Diem_Toan B. Diem- Toan C. Diem toan D. Điểm toán [<br>] Câu 15: Trong Pascal, tên nào sau đây đặt sai quy định? A. D@Tin B. DiemTin C. D_Tin D. Dtin [<br>] Câu 16: … là đại lượng có giá trị không thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Điền từ còn thiếu? A. Hằng B. Biến C. Tên D. NNLT [<br>] Câu 17: Trong các NNLT thường có hằng số học, hằng logic và hằng gì? A. Hằng xâu B. Hằng Số C. Hằng biến D. Hằng đúng. [<br>] Câu 18: Cho biết các biểu diễn nào dưới đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal? A. CH20 B. 203 C. True D. ‘ThanhHuy’ [<br>] Câu 19: Trong chương trình nguồn có thể đặt các đoạn chú thích nhằm làm rõ ý nghĩa của chương trình. Vậy phần chú thích này có ảnh hưởng đến nội dung chương trình nguồn không? A. Không B. Có C. Vừa có vừa không D. Đáp án khác [<br>] Câu 20: … là đại lượng có giá trị có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Điền từ còn thiếu? A. Biến B. Hằng C. Tên D. NNLT Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com [...]... Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Ngày soạn: 05/09/2013 Tiết 06 Tên bài dạy PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN (T1) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức:  Biết các khái niệm: Phép toán, biểu thức số học, hàm số học chuẩn 2 Kĩ năng:  Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng 3 Thái độ:  Nghiêm túc, tập trung, tích cực chủ động II PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp... DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận III CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án 2 Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu một số phép toán trong NNLT mà em biết? Viết lại các biểu thức sau trong Pascal? 2 Nội dung bài học: Đưa ra một biểu thức so sánh trong toán, gợi các em tìm hiểu nội dung của bài Hoạt động của giáo. .. Một số kiểu dữ liệu chuẩn Số tiết (LT/TS tiết): 2 / 12 Số câu : 3 Số điểm: 0.9 Tỉ lệ 9 % Khai báo biến Số tiết (LT/TS tiết): 2 / 12 Số câu : 3 Số điểm: 0.9 Tỉ lệ 9% Phép toán, biểu thức và câu lệnh gán Số tiết (LT/TS tiết): 2 / 12 Số câu : 4 Số điểm: 1.2 Tỉ lệ 12 % Các thủ tục chuẩn vào ra đơn giản Số tiết (LT/TS tiết): 2 / 12 Số câu : 4 Số điểm: 1.2 Tỉ lệ 12 % Giáo án Tin học 11 Số câu: 1 Số điểm:... III CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án 2 Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Nêu cú pháp khai báo biến trong Pascal? Cho ví dụ? 2 Nội dung bài học: Cho một biểu thức tính delta, dẫn dắt cách viết biểu thức tính toán này trong NNLT như thế nào? Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức Hoạt động 1: Phép toán... PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận III CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, máy tính, màn chiếu 2 Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Kể tên và cho ví dụ về biểu thức số học? Câu 2: Nêu cú pháp câu lệnh gán và cho ví dụ? 2 Nội dung bài học: Cho một ví dụ về cần nhập thông tin gì đó từ bàn phím... thảo luận III CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng 2 Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút: Gồm 2 câu  Câu 1: Viết lại một số biểu thức toán học trong Pascal  Câu 2: Nêu cú pháp, giải thích, cho ví dụ về thủ tục vào/ra? 2 Nội dung bài học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung... dẫn học sinh học tập ở nhà: Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11  Các em hoàn thiện bài tập 9 và 10 sách giáo khoa  Chuẩn bị hôm sau làm bài tập và ôn tập kiểm tra V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo. .. THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận III CHUẨN BỊ 1 Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án 2 Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk IV TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài 2 Đặt vấn đề bài mới: Cho học sinh nhắc lại cấu trúc của một chương trình, dẫn dắt học sinh đến cách viết một chương trình hoàn thiện như thế nào 2 Nội dung bài học: Hoạt động của giáo. .. Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Ngày soạn: 12/ 09/2013 Tiết 07 Tên bài dạy PHÉP TOÁN, BIỂU THỨC, CÂU LỆNH GÁN (T2) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức:  Biết các khái niệm: Biểu thức quan hệ  Hiểu lệnh gán 2 Kĩ năng:  Viết được các biểu thức số học và logic với các phép toán thông dụng  Viết được lệnh gán 3 Thái độ:... Lập trình nhập vào một thông tin từ bàn phím, tính toán đơn giản rồi đưa kết quả ra màn hình D ĐỀ KIỂM TRA(Có đính kèm đề) E THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA Lớp SS 11A1 11A2 11A3 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 Giỏi (≥8) 42 42 41 43 41 41 41 39 42 40 Giáo viên: Lê Thanh Phú Khá (6.5 7.9) TB (5 – 6.4)  Yếu (2 - 4.9) Kém ( . PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Đề gốc MC- Mix Câu 01:. include, while, void, … Tên chuẩn: Giáo viên: Lê Thanh Phú  PhuLeeThanh@gmail.com Trường THPT Vĩnh Định – Năm học 2013 2014 Giáo án Tin học 11 Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến. THUẬT DẠY HỌC  Phương pháp vấn đáp gợi mở, thảo luận. III. CHUẨN BỊ 1. Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án. 2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài cũ, đọc trước Sgk. IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 12, Giáo án Tin học 11 chuẩn KTKN_Bộ 12, Kiểm tra bài cũ:, Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, máy chiếu, máy tính, phòng chiếu hoặc bảng., Chuẩn bị của giáo viên: Sgk, Sbt, giáo án, máy tính, màn chiếu., Hôm trước chúng ta đã thực hành làm quen với một số thao tác cơ bản. tiết hôm nay chúng ta vận dụng một số kiến thức đã học để làm một số bài tập., D. ĐỀ KIỂM TRA(Có đính kèm đề), Tiết học trước các em đã làm quen với cấu trúc rẽ nhánh và cách mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong NNLT Pascal. Vậy làm thế nào để vận dụng cấu trúc rẽ nhánh vào làm các bài tập thực tế? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu., Trong học kỳ I các em đã được học nhiều kiến thức thú vị về lập trình, và đặc biệt là các em đã có thể lập trình giải một số bài toán đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập, nhằm chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra., I. KIẾN THỨC LÝ THUYẾT, Gợi đến việc in thông báo được lặp đi lặp lại 10.000 lần  Cấu trúc lặp., Trong tiết trước các em đã làm quen với cấu trúc lặp, nhất là lặp với số lần biết trước trong Pascal. Hôm nay chúng ta sẽ xem một số ví dụ và vận dụng lệnh lặp For vào lập trình giải một số bài toán đơn giản., Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại kiến thức của chương. Rèn luyện kĩ năng sử dụng cấu trúc rẽ nhánh và cấu trúc lặp vào lập trình giải một số bài toán đơn giản., Các em đã biết KDL mảng là một KDL có cấu trúc được dùng nhiều trong lập trình. Hôm nay chúng ta sẽ làm một số bài tập có sử dụng cấu trúc mảng., Tiết trước chúng ta đã làm bài tập về kiểu xâu. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và rèn luyện các kĩ năng làm việc với xâu trên máy., Câu 22: Lập trình nhập vào một xâu họ tên. Đếm và thông báo ra màn hình số lượng kí tự là số có mặt trong xâu S., Tiết trước chúng ta đã biết các thao tác cơ bản khi làm việc với tệp. Hôm nay các em sẽ vận dụng để làm một số ví dụ., II. PHIẾU HỌC TÁP SỐ 2, Tiết trước các em đã ôn lại kiến thức lý thuyết và làm một số bài tập. Tiết hôm nay chúng ta rèn luyện thêm một số bài tập liên quan đến chương trình con., Nội dung bài họ:

Mục lục

Xem thêm