Giáo án Công nghệ lớp 11 HK1_chuẩn KTKN

36 674 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2015, 17:49

Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu Tuần: 1 Tiết: 1 Bài 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT I. Mục tiêu cần đạt: - Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật - Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật. - Giáo dục học sinh ý thúc tự giác, nghiêm túc, trung thực. - Hứng thú trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 1 SGK - Tham khảo các tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn Quốc tế về trình bày bản vẽ kỹ thuật. - Tranh vẽ hình 1.3 và 1.5 SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: - Đọc trước bài 1 - Quan sát liên hệ thực tế III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp Lớp Ngày dạy Vắng 2. Kiểm tra bài cũ 3. Vào bài mới Hoạt động Thầy và trò Nội dung bài dạy -GV giới thiệu TCVN và ISO - HS lắng nghe -GV trình bày các loại khổ giấy và yêu cầu học sinh nhắc lại - HS lắng nghe, nhắc lại và ghi bài ? Vì sao bản vẽ phải theo các khổ giấy Chương I: VẼ KĨ THUẬT CƠ SỞ Bài1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KĨ THUẬT I. Khổ giấy: A 0 : 1189 x 841 A 1 : 841x 594 A 2 : 594 x 420 A 3 : 420 x 297 A 4 : 297 x 210 Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu nhất định và việc quy định đó có liên quan gì đến các thiết bị sản xuất và in ấn?  Quy định khổ giấy để thống nhất trong quản lí và tiết kiệm trong sản xuất. - GV yêu cầu hs hình 1.1 và bảng 1.1 SGK trang 6 và đặt câu hỏi: ? Cách chia các khổ giấy chính A 1 , A 2 , A 3 , A 4 từ khổ giấy A 0 như thế nào? Khổ giấy A 0 có diện tích là 1m 2 và mỗi khổ chính tiếp theo có diện tích bằng nữa khổ chính trước đó, tỉ lệ cạnh dài với cạnh ngắn là √2 - GV nhắc cho hs là khái niệm tỉ lệ đã được tìm hiểu khi học toán và đọc bản đồ địa lí - HS lắng nghe ? Thế nào là tỉ lệ của bản vẽ?  Tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn và kích thước thực của vật thể - GV nhận xét và yêu cầu hs nhắc lại cho bạn ghi bài - GV giới thiệu có ba loại tỉ lệ bản vẽ là: thu nhỏ, nguyên hình và phóng to. Yêu cầu hs xem các loại tỉ lệ trong SGK trang 6 - GV yêu cầu một hs trình bày các tỉ lệ - HS nhắc lại và ghi bài - GV yêu cầu hs xem bảng 1.2 và hinh 1.3 SGK trang 7 và đặt câu hỏi: ? Các nét liền đậm, liền mảnh, nét đứt, nét gạch chấm mảnh biểu diễn các đường gì của vật thể? - HS quan sát và trả lời II. Tỉ lệ Tỉ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn và kích thước thực của vật thể Có 3 loại: - Tỉ lệ thu nhỏ - Tỉ lệ nguyên hình - Tỉ lệ phóng to III. Nét vẽ. 1. Các loại nét vẽ. Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu - GV nhận xét và yêu cầu hs nhắc lại  HS trả lời theo bảng 1.2 SGK trang 7 - GV giải thích thêm ở nét đứt mảnh và nét gạch chấm mảnh có chiều dài nét đứt được quy đinh như SGK - GV giới thiệu chiều rộng các nét vẽ ? Việc quy định chiều rộng nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ?  Để thuận lợi cho việc chế tạo và sử dụng bút vẽ - GV nói rõ trên bản vẽ kĩ thuật ngoài các hình vẽ còn có các phần chữ để ghi các kích thước, các kí hiệu và các chú thích ? Yêu cầu của chữ viết trên bản vẽ kĩ thuật như thế nào? - Chữ viết được qui định theo TCVN 7284 – 2:2003 gồm các kiểu chữ và khổ chữ - GV nhận xét và cho hs nhắc lại ? Việc quy định chiều rộng của nét vẽ có liên quan gì đến bút vẽ? - GV nhận xét ? Quan sát hình 1.4 cho nhận xét về kiểu dáng, cấu tạo và kích thước của các phần chữ? - HS tra lơi: + Kiểu chữ đứng + Cấu tạo gồm chữ hoa, chữ thường, kí tự và số + Kích thước:chia theo mm - GV yêu cầu hs quan sát hình 1.5 và cho biết muốn trình bày kích thước lên bản vẽ cần có yếu tố nào? - HS quan sát và trả lời: đường kích thước, đường gióng kích thước và chữ số kích thước ?Đường kích thước, đường gióng kích thước được vẽ như thế nào? - Đường kích thước vẽ bằng nét liền Bảng 1.2 SGK trang 7 2. Chiều rộng của nét vẽ. Thường lấy chiều rộng nét đậm bằng 0.5mm và nét mảnh bằng 0.25mm IV. Chữ viết 1. Khổ chữ - Kí hiệu: h - Đơn vị: mm - Chiều rộng d của nét chữ bằng 0.1h 2. Kiểu chữ V. Ghi kích thước. 1- Đường kích thước: Dùng nét liền mảnh 2- Đường gióng kích thước: Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu mãnh, song song với phần tử ghi kích thước ở đầu mút có vẽ mũi tên + Đường gióng kích thước vẽ bằng nét liền mãnh, kẻ vuông góc với đường kích thước ? Chữ số kích thước được trình bày như thế nào? + Có trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ. + Không ghi đơn vị (nếu là mm). - GV nói rõ chữ số kích thước trong các trường hợp đường kích thước có các chiều nghiêng khác nhau. - GV yêu cầu hs nhận xét các kích thước ghi hình 1.8 cách ghi khích thước nào sai và sữa lại? - Hình ghi kích thước sai: a, d, e, g Dùng nét liền mảnh 3- Chữ số kích thước: + Có trị số thực, không phụ thuộc vào tỉ lệ bản vẽ. + Không ghi đơn vị (nếu là mm). .4- Kí hiệu Ø, R IV. Củng cố - Hướng dẫn về nhà 1. Củng cố + Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật gồm những tiêu chuẩn nào? + Vì sao bản vẽ kĩ thuật phải được lạp theo các tiêu chuẩn? + Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật là gì? 2. Hướng dẫn về nhà + Học bài 1,trả lời câu hỏi SGK + kẻ hình 1.4 sgk trang 8 vào vở + Đọc trước mới. Tuần: 2 Tiết: 2 Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu I. Mục tiêu cần đạt: - Hiểu được nội dung cơ bản của phương pháp hình chiếu vuông góc - Biết được vị trí của các hình chiếu trên bản vẽ - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 2 SGK công nghệ 11 - Tham khảo những tài liệu có liên quan trong giáo trình vẽ kĩ thật - Tranh vẽ hình 2.1, 2.3 SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 2 - Quan sát liên hệ thực tế III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nêu cách chia khổ giấy A1, A2, A3, A4 từ khổ A0 Câu 2: Tỉ lệ là gì? Có những loại tỉ lệ nào? Câu 3: nêu cộng dụng của các nét vẽ? 3.Vào bài mới: Hoạt động Thầy và trò Nội dung bài dạy - GV treo hình vẽ 2.1 lên bảng + HS quan sát - GV giới thiệu: mặt phẳng hình chiếu, vật thể, hướng chiếu - HS thảo luận nhóm: + 2 bàn trên và dưới thành 1 nhóm + Thời gian 5 phút + Nội dung: • Vật thể được đặt như thế nào đối với mặt phẳng hình chiếu? • Các mặt phẳng hình chiếu đặt như thế nào so với vật thể. • Các hướng chiếu( hướng nhìn ) như thế nào so với mặt phẳng Bài 2: HÌNH CHIẾU VUÔNG GÓC I. Phương pháp chiếu góc thứ nhất Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu hình chiếu? - GV gợi ý: Mặt phẳng hình chiếu có thể đặt từ trên xuống, nằm ngang hoặc bên cạnh - Đại diện nhóm trả lời - Gv nhận xét, kết luận và nhấn mạnh một số nội dung quan trọng + Cách dặt vật thể trong mphc + Cách bố trí các hình chiếu - GV hướng dẫn học sinh hình dung ra hình chiếu - HS ghi bài - GV yêu cầu học sinh quan sát hình 2.2 sgk ? Để các hình chiếu cùng nằm trên hình chiếu đứng thì mphc bằng và mphc cạnh phải như thế nào? - GV nhận xét ? Sau khi chiếu các hình chiếu được sắp xếp như thế nào theo hình chiếu đứng?  Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng. - GV cần nói rõ: hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh được ở vị trí liên hệ gióng với hình chiếu đứng. - GV cho HS quan sát hình 3.4 sgk để hiểu rõ hơn - Vật thể được đặt trong một góc tạo thành bởi các mphc đứng, bằng, cạnh đôi một vuông góc + Mphc đứng đặt phía sau vật thể, hướng chiếu từ trước + Mphc bằng đặt phía dưới vật thể, hướng chiếu từ trên + Mphc cạnh đặt bên phải vật thể, hướng chiếu từ trái - Sau khi chiếu, mphc bằng được xoay xuống dưới 90 0 ,mphc cạnh xoay sang phải 90 0 để các hình chiếu cùng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng. - Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng II. Phương pháp chiếu góc thứ ba (giảm tải) IV. Củng cố - Hướng dẫn về nhà 1. Củng cố - Cho HS làm bài tập trong sgk trang 13 - Cho HS vé 3 hình chiếu của khối hình hợp chữ nhật Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu Ví dụ: bông lao bảng 2. Hướng dẫn về nhà - Học bài 2, trả lời câu hỏi sgk - Đọc trước bài 3, chuẩn bị các dụng cụ, vật liệu để làm thực hành - Kẻ khung tên vào vở theo mẫu skg trang 19 Tuần: 3,4 Tiết: 3,4 Bài 3: THỰC HÀNH: VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN I. Mục tiêu cần đạt: - Vẽ được ba hình chiếu của vật thể đơn giản - Ghi được các kích thước trên các hình chiếu của vật thể đơn giản - Trình bài được bản vẽ theo các tiêu chuẩn của bản vẽ kĩ thuật. - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 3 SGK công nghệ 11 - Tham khảo những tài liệu có liên quan trong giáo trình vẽ kĩ thật - Tranh vẽ hình 3.2 SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 3 - Dụng cụ vẽ, vật liệu vẽ - Quan sát liên hệ thực tế III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: Tiết Tiết 3 Tiết 4 Lớp Ngày dạy Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Trình bài phương pháp chiếu góc thứ nhất ? Câu 2: Vì sao phải dùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể. 3.Vào bài mới: Hoạt động Thầy và trò Nội dung bài dạy Tiết 3 Bài 3. THỰC HÀNH: VẼ CÁC HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ĐƠN GIẢN Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu - GV trình bày nội dung thực hành - GV nêu tóm tắt các tiến hành và lấy giá chữ L làm ví dụ + Bước 1: phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu ? Vật thể có dạng gì? Đặc điểm gì?  Dạng chữ L, có rãnh hình hộp chữ nhật và lỗ hình trụ ? Chọn hướng chiếu như thế nào?  Từ trước, từ trên, từ trái + Bước 2: Bố trí các hình chiếu trên bản vẽ bắng các hình chữ nhật bao ngoài + Bước 3: Vẽ từng phần của vật thể bằng nét liền mãnh + Bước 4: Tô đậm nết thấy và đường nét đứt biểu diễn cạnh khuất và đường bao khuất + Bước 5: Ghi kích thước + Bước 6: Kẻ khung vẽ và khung tên hoàn thiện bản vẽ Củng cố GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bị của HS + Kĩ năng làm bài của HS + Thái độ học tập của HS Hướng dẫn về nhà - Hoàn thành bài 3 ở nhà và nộp bài vào tiết sau I. Chuẩn bị. II. Nội dung thực hành Lập bản vẽ trên khổ giấy A4 gồm ba hình chiếu và các kích thước của vật thể đơn giản III. Các bước tiến hành + Bước 1: phân tích hình dạng vật thể và chọn các hướng chiếu + Bước 2: Bố trí các hình chiếu trên bản vẽ bắng các hình chữ nhật bao ngoài + Bước 3: Vẽ từng phần của vật thể bằng nét liền mãnh + Bước 4: Tô đậm nết thấy và đường nét đứt biểu diễn cạnh khuất và đường bao khuất + Bước 5: Ghi kích thước + Bước 6: Kẻ khung vẽ và khung tên hoàn thiện bản vẽ Tiết 4 - GV cho hS chọn 1 trong 6 hình trong sgk để làm - HS làm bài theo sự hướng dẫn của giáo viên IV. Các đề bài HS làm bài IV. Củng cố - Hướng dẫn về nhà 1. Củng cố - GV nhận xét giờ thực hành: + Sự chuẩn bị của HS + Kĩ năng làm bài của HS Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu + Thái độ học tập của HS 2. Hướng dẫn về nhà - Hoàn thành bài 3 ở nhà và nộp bài vào tiết sau - Đọc trước bài 4 Tuần: 5,6 Tiết: 5,6 Bài 4: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT I. Mục tiêu cần đạt: - Hiểu được một số kiến thức về mặt cắt và hình cắt - biết cách vẽ mặt cắt và hình cắt của vật thể đơn giản - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 4 SGK công nghệ 11 - Tham khảo những tài liệu có liên quan trong giáo trình vẽ kĩ thật - Tranh vẽ hình 4.1 SGK 2. Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 4 - Quan sát liên hệ thực tế III. Tổ chức hoạt động dạy học: 1. Ổn định lớp: Tiết Tiết 5 Tiết 6 Lớp Ngày dạy Vắng 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra 15 phút 3.Vào bài mới: Hoạt động Thầy và trò Nội dung bài dạy Tiết 5 - GV treo hình vẽ lên bảng - HS quan sát ? Quan sát vật thể trên hình trước khi cắt ra nó là chi tiết gì ? và có đặc điểm gì?  Giá chữ L, rãnh chữ U và lỗ tròn - GV: KL đối với chi tiết có nhiều rãnh Bài 4: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT I. Khái niệm về mặt cắt và hình cắt Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu lỗ bên trong khi chiếu lên bản vẽ sẽ biểu diễn bằng nhiều đường khuất làm cho ta khó nhìn nên ta dùng mặt cắt và hing cắt. ?Quan sát mặt cắt a và hình cắt b khác gì so với hình chiếu vuông góc ở bài 2?  Đường nét đứt ở hình chiếu vuông góc thay bằng nét liền đậm và thêm phần gạch - GV trình bài để thu được mặt cắt và hình cắt cần dùng mặt phẳng cắt. ? Mặt phẳng cắt được đặt như thế nào? Và cắt vật thế ra sao?  Đặt song song với mặt phẳng hình chiếu và cắt vật thể làm hai phần. - GV nhận xét và gọi HS nhắc lại khái niệm mặt phẳng cắt - GV lấy ví dụng dùng dao cắt viên phân ra làm hai để cho HS hình dung được khái niệm mặt cắt - GV yêu cầu HS quan sát hình cắt trên mặt phẳng chiếu. ? Đó là hình chiếu gì của nữa vật thể?  Hình chiếu đứng - GV kết luận hình cất nó bao gồm đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt. ? Hãy cho biết cách tiến hành cắt vật thể  Dựng mặt phẳng cắt song song với mphc, tiến hành chiếu vuông góc phần vật thể sau mặt phẳng cắt lên mphc - GV lưu ý: mặt cắt thể hiện bằng đường gạch gạch - GV trình bài: mặt cắt dùng để biểu diễn hình dạng tiết diện vuông góc của vật thể. Có 2 loại mặt cắt chập và mặt cắt rời, thường dùng một trong hai loại tùy vào vật thể và mục đích sử dụng * Mặt phẳng cắt Là mặt phẳng tưởng tượng đặt song song với mphc và cắt vật thể ra làm hai phần * Mặt cắt Là hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt * Hình cắt Là hình biểu diễn mặt cắt và đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt II. Mặt cắt 1. Mặt cắt chập [...]... GV: Nguyễn Hồng Triệu Giáo Án Cơng Nghệ 11 - Hứng thú trong học tập II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 8 SGK cơng nghệ 11 - Tham khảo những thơng tin có liên quan bài giảng trong giáo trình vẽ kĩ thuật - Tranh vẽ hình 8.1 SGK 2 Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 8 - Quan sát liên hệ thực tế III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Vắng 2... túc, trung thực - Hứng thú trong học tập II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đơng GV: Nguyễn Hồng Triệu Giáo Án Cơng Nghệ 11 - Nghiên cứu nội dung bài 12 SGK cơng nghệ 11 2 Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 12 - Quan sát liên hệ thực tế III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Vắng 2 Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Nêu các loại hình biểu diễn... như thế nào? 11 Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà 12 Trình bày khái quát hệ thống vẽ kó thuật bằng máy tính? + Học sinh ghi chép và soạn các câu hỏi trên vào vở IV Củng cố - Hướng dẫn về nhà Giáo Án Cơng Nghệ 11 ƠN TẬP PHẦN VẼ KĨ THUẬT I Hệ thống hóa kiến thức: sgk II Câu hỏi ơn tập: sgk Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đơng GV: Nguyễn Hồng Triệu Giáo Án Cơng Nghệ 11 1 Củng cố... như bản vẽ hình 6.6 từ hai hình chiếu vng gốc cho trước - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đơng GV: Nguyễn Hồng Triệu II Giáo Án Cơng Nghệ 11 - Hứng thú trong học tập Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 6 SGK - Tham khảo những thơng tin có liên quan bài giảng trong giáo trình vẽ kĩ thuật 2 Chuẩn bị của học sinh: - Đọc trước... bản vẽ chi tiết - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 9 SGK cơng nghệ 11 - Tham khảo những thơng tin có liên quan bài giảng trong giáo trình vẽ kĩ thuật 2 Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 9 - Quan sát liên hệ thực tế III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Vắng... trang 52 - Đọc trước bài 11 Tuần: 16 Tiết: 16 I Bài 11 : BẢN VẼ XÂY DỰNG Mục tiêu cần đạt: - Khái niệm về bản vẽ xây dựng - Bảng vẽ mặt bằng tổng thể của ngơi nhà - Các loại hình biểu diễn ngơi nhà - Nhận biết được các loại bản vẽ xây dựng - Bước đầu đọc được các hình biểu diễn cơ bản trong bản vẽ nhà Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đơng GV: Nguyễn Hồng Triệu Giáo Án Cơng Nghệ 11 - Giáo dúc cho HS ý thức... HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 11 SGK cơng nghệ 11 - Các loại bản vẽ xây dựng 2 Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, đọc trước bài 11 - Quan sát liên hệ thực tế III Tổ chức hoạt động dạy học: 1 Ổn định lớp: Lớp Ngày dạy Vắng 2 Kiểm tra bài cũ: 3 Vào bài mới: Vào bài: Khi nói đến xây dựng thì các em nghĩ... Tuần: 11 Tiết: 11 I II Bài 7: HÌNH CHIẾU PHỐI CẢNH Mục tiêu cần đạt: - Học sinh biết được khái niệm về hình chiếu phối cảnh -Biết cách vẽ phác hình chiếu phối cảnh vật thể đơn giản - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực - Hứng thú trong học tập Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 7 SGK cơng nghệ 11 - Tham khảo những thơng tin có liên quan bài giảng trong giáo. .. trong tính toán, lập luận - Hứng thú trong học tập, tích cực phát huy tính độc lập trong học tập II Chuẩn bị: 1 Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung chương vẽ kĩ thuật cơ sở - Tham khảo những thơng tin có liên quan bài giảng trong giáo trình vẽ kĩ thuật 2 Chuẩn bị của học sinh: - Học bài cũ, chuẩn bị dụng cụ vẽ Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đơng GV: Nguyễn Hồng Triệu Giáo Án Cơng Nghệ 11 - Quan... HS quan sát cách xây dựng mặt cắt - Hãy nêu khái niệm mặt cát Gợi ý: Tương tự khái niệm mặt đứng, so sánh hai hình - GV nhận xét, HS ghi bài - GV trình bày vai trò của mặt cắt - HS ghi bài - GV cho HS biết vị trí mặt phẳng cắt được đánh dấu bằng nét cắt có mũi tên chỉ hướng nhìn Giáo Án Cơng Nghệ 11 Vai trò: thể hiện hình dạng, sự cân đối và vẻ đẹp bề ngồi của ngơi nhà 3 Mặt cắt Là hình cắt đứng hoặc . - Giáo dúc cho HS ý thức tự giác, nghiêm túc, trung thực Trường THCS – THPT Hậu Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu - Hứng thú trong học tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo. tập II. Chuẩn bị: 1. Chuẩn bị của giáo viên: - Nghiên cứu nội dung bài 2 SGK công nghệ 11 - Tham khảo những tài liệu có liên quan trong giáo trình vẽ kĩ thật - Tranh vẽ hình 2.1, 2.3 SGK 2. Chuẩn. Thạnh Đông Giáo Án Công Nghệ 11 GV: Nguyễn Hoàng Triệu Tuần: 1 Tiết: 1 Bài 1: TIÊU CHUẨN TRÌNH BÀY BẢN VẼ KỸ THUẬT I. Mục tiêu cần đạt: - Hiểu được nội dung cơ bản của một số tiêu chuẩn về trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Công nghệ lớp 11 HK1_chuẩn KTKN, Giáo án Công nghệ lớp 11 HK1_chuẩn KTKN, Giáo án Công nghệ lớp 11 HK1_chuẩn KTKN