Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7

2 263 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/05/2015, 21:00

KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2008 – 2009 Môn : Sinh học 7 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm trên giấy làm bài) I/ TRẮC NGHIỆM (1.5đ) Chọn câu trả lời đúng nhất: II/ TỰ LUẬN: (8.5đ) 1. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay. (3đ) 2. Sai khác về bộ răng của 3 bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt (3đ) 3. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với cá chép hơn hay với hươu sao hơn? Tại sao? (2đ) HẾT Đáp án môn SINH HỌC 7 I/ Trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0.25đ 1. B 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A II/ Tự luận: 1. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay: - Thân hình thoi, bao phủ bằng lông vũ nhẹ xốp - Hàm không có răng, có mỏ sừng bao bọc - Chi trước bién đổi thành cánh. - Chi sau có bàn chân dài, các ngón có vuốt. 2. Sai khác về bộ răng của 3 bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt - Bộ ăn sâu bọ Bộ Gặm nhấm Bộ Ăn thịt - thích nghi chế độ ăn sâu bọ - răng nhọn, răng hàm có 3 – 4 mấu nhọn - thích nghi chế độ gặm nhấm - thiếu răng nanh, răng cửa lớn và sắc, có khoảng trống hàm - thích nghi chế độ ăn thịt - răng cửa ngắn sắc để róc xương, răng nanh lớn dài để xé mồi, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi 3. Cá voi có quan hệ họ hàng gần với cá chép hơn. Vì: - Cá voi thuộc bộ Cá voi, nằm trong lớp Thú tuy có hình dạng giống cá hơn để thích nghi đời sống ở nước. - Đặc điểm của thú: Chi trước có dấu tích của xương cánh tay, ống tay, ngón tay. Chi sau tiêu giảm. - Đẻ con, nuôi con bằng sữa. - Không có vảy bao phủ, lông tiêu biến. - Bơi uốn mình theo chiều dọc . KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2008 – 2009 Môn : Sinh học 7 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ( Học sinh làm trên giấy làm bài) I/ TRẮC NGHIỆM. cá chép hơn hay với hươu sao hơn? Tại sao? (2đ) HẾT Đáp án môn SINH HỌC 7 I/ Trắc nghiệm: mỗi câu đúng 0.25đ 1. B 2. B 3. A 4. D 5. B 6. A II/ Tự luận: 1. Những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim. lời đúng nhất: II/ TỰ LUẬN: (8.5đ) 1. Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay. (3đ) 2. Sai khác về bộ răng của 3 bộ Thú: Ăn sâu bọ, Gặm nhấm và Ăn thịt (3đ) 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7, Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7, Đề thi HK II và đáp án môn Sinh học 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn