BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN TOÁN

19 373 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:15

Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. A. Đặt vấn đề B. Nội dung I. Cơ sở lý luận II. Thực trạng III. Kinh nghiệm dạy toán lớp 5 Kết luận – Kiến nghị Phụ lục (Tài liệu tham khảo) Trang 2 Trang 3 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 16 Trang 19 Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 1 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. A. Đặt vấn đề Lí do chọn dề tài: Trong chương trình dạy ở tiểu học môn toán là môn chiếm vị trí đặc biệt quan trọng. Nhất là đối với học sinh lớp 5 môn toán lại là môn quan trọng hàng đầu vì đây là lớp cuối cấp chương trình toán mang tính tổng hợp dưới dạng ôn tập kiến thức từ các lớp dưới rất là nhiều. Học sinh rất chán và mệt mỏi khi phải giải những bài toán hợp, những biểu thức có nhiều phép tính, nhiều số. Do đó việc dạy các em học sinh một môn học không chỉ đơn thuần, dạy các em một kiến thức hiện tại mà phải giúp các em lãnh hội kiến thức ở các lớp dưới lô gíc đảm bảo tính hệ thống. Để dạy tốt các dạng toán này điều trước tiên giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, thực sự quan tâm đến học sinh từ đó phải đầu tư nghiên cứu các dạng toán ở các lớp dưới có liên quan đến toán lớp 5. Nghiên cứu đề ra những biện pháp cụ thể cho từng tiết dạy. Người giáo viên phải dự đoán được những sự việc sẽ diễn ra trong tiết toán. Trong nhiều năm bản thân tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm về dạy môn toán. Nên năm học 1010-2011 này tôi đầu tư nghiên cứu và mạnh dạn chọn đề tài: “ Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán”. Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 2 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. B. Nội dung I. Cơ sở lý luận: 1/ Cơ sở khoa học: Trong hoạt động dạy và học thì không thể không nói đến phương pháp dạy và phương pháp học, hai hoạt động đó diễn ra song song. Nếu chỉ chú ý đến việc truyền thu kiến thức và không chú ý đến việc tiếp thu và hình thành kĩ năng kĩ xảo như thế nào thì quá trình dạy học sẽ không mang lại kết quả cao. Khi học sinh không nhận thức được tri thức khoa học thì sẽ không hình thành được kĩ năng kĩ xảo. Từ đó không nhận thức đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiến xảy ra những tình huống mà học sinh sẽ không xử lí được, cho dù giáo viên có những phương pháp giảng dạy hay đến mấy đi chăng nữa, mà học sinh không có học tập khoa học thì không giải quyết được nhiệm vụ dạy học. 2/ Cơ sở thực tiễn: Đối với môn toán là môn học tự nhiên nhưng rất trừu tượng đa dạng và lôgíc hoàn toàn gắn với cuộc sống thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy nếu học sinh không có phương pháp học đúng sẽ không nắm được kiến thức cơ bản về toán học. Môn toán là môn học quan trọng trong tất cả các môn học khác. Nó là chìa khóa để mở ra các môn học khác. Đồng thời nó có khả năng phát triển tư duy lô gíc phát triển trí tuệ cần thiết giúp con người vận dụng vào cuộc sống hàng ngày. Trong giờ toán, bên cạnh tìm tòi và sáng tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu bài học và đối tượng học sinh. Mỗi giáo viên cần phải giúp các em có phương pháp lĩnh hội tri thức toán học. Học sinh có kinh nghiệm phương pháp học toán phù hợp với từng dạng bài toán thì việc học mới đạt kết quả cao. Từ đó giáo viên khuyến khích được tinh thần học tập của các em cao hơn. Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 3 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. II. Thực trạng: 1/ Đối với giáo viên: Trong quá trình dạy học có thể nói người giáo viên chưa có sự chú ý đúng tới mức việc làm thế nào để đối tượng học sinh nắm vững lượng kiến thức, đặc biệt là các dạng toán mang tính tổng hợp kiến thức lớp dưới. Nguyên nhân là do giáo viên chưa nắm vững kiến thức cơ bản của lớp dưới. Phải dạy nhiều môn, thời gian dành để nghiên cứu, tìm tòi những phương pháp dạy học phù hợp đối với đối tượng học sinh còn hạn chế. Do vậy chưa lôi cuốn được sự tập trung chú ý nghe giảng của học sinh. Bên cạnh đó nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của các dạng toán ở lớp dưới và các dạng toán điển hình chưa đầy đủ. Từ đó dẫn đến tình trạng dạy học chưa trọng tâm, kiến thức còn nặng lí thuyết hơn thực hành. 2/ Đối với học sinh: Còn nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm tới việc học của con cái. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ học vấn chưa cao nên không thể hướng dẫn cho con học được. Nhiều gia đình “khoán trắng” cho thầy cô vì nghĩ rằng con họ học cả ngày là giỏi rồi. Học sinh chưa ý thức được nhiệm vụ của mình, chưa chịu khó, tích cực tư duy suy nghĩ tìm tòi ra những biện pháp học đúng để biến tri thức của thầy thành của mình. Cho nên khi học sinh học xong bài các em chưa nắm bắt được lượng kiến thức thầy giảng rất nhanh quên và kĩ năng tính toán chưa nhanh. Nhất là đối với các bài toán mang tính tổng hợp kiến thức lớp dưới và các dạng toán điển hình. Trước thực trạng đó tôi đã khảo sát chất lượng học sinh của lớp. Thống kê khảo sát đầu năm như sau: Lớp T.Số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 5/2 25 3 12 3 12 5 20 14 56 Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 4 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. III. Kinh nghiệm dạy toán lớp 5. *. Biện pháp thực hiên: 1. Phương pháp dạy và học bài mới: . Giúp học sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề bài học: Giáo viên chỉ hướng dẫn, chỉ đạo cho học sinh tự phát hiện vấn đề của bài học rồi giúp các em huy động những kiến thức và kĩ năng đã tích lũy của mình tìm mỗi quan hệ của vấn đề đó với các kiến thức đã biết, đã được học ở các lớp trước hoặc trong vốn sống của bản thân, rồi tự tìm cách giải quyết vấn đề. Ví dụ: Khi dạy bài “ So sánh số thập phân” Giáo viên có thể hướng dẫn chỉ đạo học sinh tự phát hiện và tự giải quyết vấn đề của bài học. Chẳng hạn: Giáo viên nêu ví dụ 1 trong SGK trang 41. “ So sánh 8,1m và 7,9m”, hoặc nêu: “Khi so sánh hai số đo độ dài 8,1m và 7,9m về thực chất ta phải so sánh hai số nào?”… - Giáo viên cho học sinh nhận xét để nhận ra rằng hai số đo độ dài 8,1m và 7,9m đã có cùng đơn vị đo là mét, nên so sánh hai số đo độ dài này chính là so sánh 8,1 và 7,9. Đây chính là vấn đề cần giải quyết. - Giáo viên có thể cho học sinh tự nêu cách giải quyết hoặc trao đổi trong nhóm để tìm ra phương án giải quyết. Theo cách giải quyết như SGK thì học sinh phải tự huy động kiến thức đã học như sau: Để so sánh 8,1 và 7,9 ta so sánh 8,1m và 7,9m. Để so sánh 8,1m và 7,9m ta so sánh 81dm và 79dm. Mà 81 > 79 (vì ở hang chục có 8 > 7). Vậy: 81 > 79 ta có 81dm > 79dm. Vậy 8,1m > 7,9m. Do đó 8,1 > 7,9. Kết luận: trong hai số thập phân có phần nguyên khác nhau, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn. Tương tự giáo viên hướng dẫn học sinh tự phát hiện để giải quyết ví dụ 2: 35,7m và 35,698m Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 5 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. Lúc này các em không cần đổi ra số tự nhiên mà các em cũng có thể bíêt ngay là: Phần nguyên bằng nhau thì so sánh phần thập phân, lần lượt so sánh hàng phần mười nếu số nào ở hang phần mười lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. Ở đây 35,7m và 35, 698m có 35 = 35 và 7 ở hàng phần mười lớn hơn 6 ở hàng phần mười. Vậy 35,7m > 35,698m. Từ đó gọi học sinh nêu quy tắc ở ví dụ 2. Kết luận: Trong hai số thập phân có phần nguyên bằng nhau, số thập phân nào có hàng phần mười lớn hơn thì số thập phân đó lớn hơn. - Tương tự cho học sinh giải quyết phần C ở SGK để rút ra qui tắc chung cho bài học “ So sánh hai số thập phân”. . 2001,2 > 1999,7 ( vì 2001 > 1999) . 78,469 < 78,5 (vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười 4 < 5). . 630,72 > 630,70 (vì phần nguyên bằng nhau, hàng phần mười bằng nhau nên ta so sánh hàng phần trăm có 2 > 0). Lúc này nhìn 3 phép tính trên học sinh sẽ rút ra được quy tắc. . Tạo điều kiện cho học sinh củng cố và vận dụng kiến thức mới ngay trong tiết học bài mới để học sinh bước đầu tự chiếm lĩnh kiến thức mới. Tôi sẽ cho 3 ví dụ ngoài SGK để kiểm tra kiến thức của các em vì nếu ra trong SGK nhiều em sẽ được cha mẹ chỉ bài ở nhà hoặc là xem sách giải làm trước nên không đánh giá tính thực tế của các em. Ví dụ 1: 45,54 và 38,936. Ví dụ 2: 23,101 và 23,001 Ví dụ 3: 82,615 và 82, 623 Ngoài các ví dụ như trên tôi còn mở rộng thêm cho các em ví dụ khác dạng trên như sau: Ví dụ 1: 7 và 6,986 0,8629 và 1 Có nhiều học sinh sẽ nghĩ rằng 6,986 > 7 và 0,8629 > 1. Tôi sẽ hướng dẫn các em cách làm như sau: Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 6 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. Ta cần xem 7 là số tự nhiên như là một số thập phân 7 = 7,000 và 1 = 1,000 từ đó các em sẽ so sánh ra nháp một cách dễ dàng và biết ngay kết quả. 7,000 > 6,986 vì (7 > 6) 0,8629 < 1,000 (vì 0 < 1) 2. Phương pháp dạy học các bài luyện tập, luyện tập chung, ôn tập, thực hành. Cũng như SGK toán ở các lớp trước, SGK toán 5 dành một thời lượng thích đáng để dạy các bài luyện tập, luyện tập chung, ôn tập thực hành. Mục tiêu chung của các tiết học này là củng cố nhiều lượt kiến thức học sinh mới chiếm lĩnh được, hoặc đã chiếm lĩnh qua các lớp học trước. Từ đó hình thành và phát triển các kĩ năng cơ bản của toán 5. Hệ thống hóa các kiến thức đã học, góp phần phát triển khả năng diễn đạt và trình độ tư duy của học sinh, khuyến khích phát triển năng lực học tập toán, các dạng bài này đều sắp xếp từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp từ thực hành và luyện tập trực tiếp đến vận dụng một cách linh hoạt hơn… vì vậy giáo viên cần tổ chức như sau: . Hướng dẫn học sinh nhận ra kiến thức đã học, trong đó các dạng bài tương tự đã làm trong các bài tập đa dạng và phong phú của toán 5. - Nếu học sinh tự đọc và nhận địnhỉa các dạng toán đã học trong mối quan hệ cụ thể thì nói chung, học sinh tự biết cách làm. Ngược lại nếu học sinh chưa nhận ra dạng thì giáo viên nên hướng dẫn gợi ý hoặc ( tổ chức cho học sinh khác giúp bạn) “đôi bạn cùng tiến”. Đặc biệt giáo viên không nên làm thay học sinh. Ví dụ: Nội dung trọng tâm của học kì 1 là dạy học số thập phân và các phép tính với số thập phân. Đây chỉ là sự mở rộng nhưng hầu hết đều có dạng tương tự như các bài về số tự nhiên. Chính vì vậy khi làm các dạng toán này giáo viên cần giúp học sinh tự nhớ lại. - Cách làm dạng bài tương tự đã có khi học số tự nhiên. - Kiến thực mới học về số thập phân có liên quan đến việc làm các bài tập đó. Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 7 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. Ví dụ: Khi làm bài sắp xếp các số thập phân từ bé đến lớn. Tương tự sắp xếp số tự nhiên tức là số bé nhất trong các số đã cho phải đứng đầu. Và học sinh lại phải áp dụng qua bài đã học “ So sánh hai số thập phân” để làm được bài tập này. Ví dụ: Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn. Bài 2- SGK trang 43. 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 Bước 1: Áp dụng kiến thức của lớp trước: Sắp xếp như các số tự nhiên từ bé đến lớn: số nào bé đứng trước, lớn đứng sau. Bước 2: Áp dụng bài So sánh số thập phân đã học và xếp thứ tự. 4,23 và 4,32 có ( phần mười 2 < 3) ta có 4,23 < 4,32) 5,7 và 5,3 có (phần mười 7 > 3) ta có 7,7 > 5,3. Vậy ta xếp như sau: 4, 23 ; 4,32; 5,3 ; 5,7 ; 6,02. Từ đó giáo viên cho học sinh nhận xét quy tắc so sánh số tự nhiên và quy tắc so sánh số thập phân. Điểm khác với số tự nhiên là: So sánh phần nguyên trước, phần thập phân sau. Khi so sánh lại tương tự như so sánh số tự nhiên. . Giúp học sinh tự làm bài theo khả năng của mình: Tuy nhiên trong chương trình “ Hướng dẫn thực hành chuẩn kiến thức kĩ năng thì chỉ yêu cầu làm một số bài, ví dụ như bài luyện tập trang 14 chỉ yêu cầu làm bài 1 (2 ý đầu), bài 2 (a, d) bài 3. Nhưng ngoài yêu cầu đó thì tôi không hạn chế khả năng của các em, các em làm luôn các phần còn lại vẫn tốt hơn và giáo viên vẫn nên động viên khích lệ các em làm hết. - Không nên bắt học sinh phải chờ đợi nhau trong quá trình làm bài. Học sinh đã làm xong bài tập nào nên tự kiểm tra (hoặc nhờ bạn trong nhóm hoặc nhờ giáo viên kiểm tra) rồi chuyển sang làm bài tập tiếp theo. - Nên chấp nhận tình trạng: Trong cùng một khoảng thời gian có học sinh làm được nhiều bài tập hơn học sinh khác. Giáo viên nên trực tiếp hỗ trợ học sinh học yếu cách làm bài, không làm bài thay học sinh. Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 8 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. Giáo viên nên khuyến khích học sinh khá, giỏi hoàn thành các bài tập trong SGK ngay trong tiết học và giúp các bạn làm bài chậm hơn khi chữa bài trong nhóm, trong lớp. Tóm lại: Ở trên lớp giáo viên nên có kế hoạch tổ chức cho học sinh làm hết các bài tập do giáo viên đã lựa chon trong SGK; khuyến khích học sinh làm bài đúng, trình bày gọn rõ ràng và tìm được cách giải quyết hợp lý. . Tạo ra sự hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các đối tượng học sinh. Giáo viên nên cho học sinh trao đổi ý kiến ( trong nhóm nhỏ, trong cả lớp) về cách giải hoặc cách giải (nếu có) một bài tập. Nên khuyến khích học sinh nêu nhận xét về cách giải của bạn, tự rút kinh nghiệm để hoàn chỉnh cách giải của mình. 3. Xây dựng phương pháp hướng dẫn học sinh giải toán đố: Giải một bài toán đố không phải học sinh chỉ biết làm đúng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia là đủ mà đòi hỏi học sinh phải nẵm vững quy luật giải một bài toán đố theo từng bước. Bước 1: Hướng giải. Hướng giải đóng vai trò trọng yếu giúp cho học sinh vạch ra con đường để giải một bài toán và con đường đó sẽ dẫn đến kết quả. Do đó nếu các em vạch ra con đường không đúng hay có nhiều ngã thì sẽ dẫn đến ngõ cụt hoặc đi long vòng không đến kết luận được. Có thể nói hướng giải là phương pháp tìm và suy luận. Tìm: Gợi ý cho học sinh bằng các câu hỏi: “Đã có cái gì ?” “ở đâu”, “Bằng cách nào để…” . Tìm trong giả thiết: Học sinh đọc kĩ bài toán đố và thống kê các dự kiện đã có theo câu hỏi. - “Đã có những gì ?”, “ Những cái đó ở đâu ?” Những dự kiện được tập hợp vào một ô “Đã có”. Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 9 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. . Suy luận dự kiến cần tìm: Học sinh chọn lọc những yếu tố có liên quan và cần thiết cho câu hỏi của bài toán theo gợi ý câu hỏi giáo viên đặt ra. “ Bài toán cần gì ?”, “ Những gì chưa có”, “phải làm gì” Những dự kiện cần tìm để thỏa điều kiện giải toán được tập hợp vào ô “chưa có” Bước 2: Thuật giải. a/ Tập hợp dự kiện “đã có”, “chưa có” b/ Hoạch định thứ tự lần lượt các yêu cầu cần lập hệ thống giải bài toán. c/ Thay thế hệ thống đã làm thành công thức hoặc biểu thức . Bước 3: Cách giải. a/ Trình bày lời giải cho các bước tương tự. Một lời giải đúng đồng nghĩa với việc đã hiểu được bài toán gần 60%. Tuy nhiên để trình bày một lời giải, ta cần chú ý một chuẩn mực nhất định của lời giải. b/ Thay công thức bằng giái trị số và thực hiện phép tính. Bước 4: Nghiệm lại đáp số bằng phép thử hoặc tính ngược lại. c/ Tập cho học sinh có thói quen tự kiểm tra, đánh giá kết quả luyện tập, thực hành. Giáo viên nên khuyến khích học sinh tự kiểm tra bài đã làm để phát hiện điều chỉnh sửa sai nếu có. d/ Tập cho học sinh có thói quen tìm nhiều phương án và lựa chọn phương án hợp lí nhất để giải quyết vấn đề của bài tập, không nên thỏa mãn với kết quả đã đạt được. Khuyến khích học sinh không chỉ hoàn thành nhiệm vụ khi luyện tập thực hành mà còn tìm các cách giải khác nhau, lựa chọn phương án hợp lí nhất để giải bài toán hoặc để giải quyết một vấn đề trong học tập. Khuyến khích học sinh giải thích, trình bày bằng lời nói phương pháp giải bài tập. Dần dần học Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 10 [...]... tốt lí thuyết, từ đó mới phát triển được các tư duy, suy luận cho học sinh Để rèn luyên kĩ năng giải toán cho học sinh thì trong quá trình giảng dạy giáo viên nên kết hợp và lựa Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 16 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán chọn các phương pháp dạy tốt Khi dạy học sinh lớp 5 giải toán, điển hình với mỗi loại toán giáo viên không chỉ giúp học sinh. .. …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 18 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán PHỤ LỤC (Tài liệu tham khảo) 1 Sách giáo khoa Toán 5 NXB: Giáo dục 2 Sách giáo viên Toán 5 NXB: Giáo dục 3 Sách thiết kế Toán 5 NXB: Giáo dục 4 Cẩm nang Toán 5 NXB: ĐH TP HCM Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 19 ... Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 14 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán Nghe cho kỹ nhé đây điều nhớ ghi Thời gian đuổi kịp khó chi Khoảng cách chia hiệu vận tốc thì ra ngay T = S : (v1 + v2) - Tóm lại: Lí thuyết phải đi đôi với thực hành Do đó khi tôi cung cấp cho học sinh những ghi nhớ trên thì tôi thường ra một số bài toán để giúp các em làm ngay và hiểu ngay Những bài toán. .. sẽ tốt hơn và tự tin hơn khi làm bài Do đó việc chú ý khắc sau trọng tâm của bài dạy rồi mỗi loại bài giáo viên cần đưa ra các dạng khác nhau để học sinh làm quen sử dụng và thành thạo rèn cho mình có được kĩ năng giải toán cho từng loại Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 15 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán C Kết luận – Kiến nghị 1 Kết luận: Có thể nói quá trình dạy học. .. điều giúp các em nắm vững kiến thức tại lớp IV Kết quả thực hiện Lớp Tổng Giỏi Khá TB Yếu HS 5/ 2 SL % SL % SL % SL % 25 8 32 12 48 5 20 0 0 Trên đây là bảng kết quả dựa tính trên kết quả của bài kiểm tra viết của học sinh Sau khi dạy xong các dạng toán cơ bản tôi cho học sinh làm bài kiểm tra với một thời gian phù hợp và được tính toán trước Tôi thấy với nhhững kinh nghiệm dạy học trên, kết quả học. .. sao ? Diện tích một mặt sáu vào ra ngay Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 13 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán Sxq = a x a x 4 Stp = a x a x 6 S một mặt = a x a = Sxq : 4 = Stp : 6 Trên đây chỉ là một số quy tắc công thức rất cần thiết cho các bài toán có dạng hình học, nhiều công thức phụ nhưng nó rất quan trọng đối với một số bài tập liên quan Nếu không có các công thức... tượng học sinh Giáo viên không nhất thiết phải yêu cầu học sinh khẳng định cách nào là “ thuận tiện nhất” Điều quan trọng là học sinh nhận được sự động viên, khuyến khích của giáo viên, của các bạn và tự rút ra được những kinh nghiệm khi làm bài 4 Giúp học sinh có được những công thức quy tắc dễ nhớ, dễ thuộc sau mỗi bài học: Quy tắc và công thức là yếu tố quan trọng giúp học sinh hệ thống hóa bài dạy học. .. thống hóa bài dạy học một cách khoa học, lô gíc và dễ hiểu khi làm bài Học sinh nắm được Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 11 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán quy tắc sẵn có trong sách giáo khoa thường khô khan khó nhớ, khó thuộc Bản thân tôi đã chuyển những quy tắc đó thành những quy tắc có vần, điệu nhưng không thay đổi về kiến thức, giúp các em dễ nhớ, dễ thuộc tránh... nghiệm tôi đúc rút trong quá trình dạy học Tôi rất mong được sự nhận xét, góp ý của thầy cô, các bạn đồng nghiệp để giúp đỡ tôi hoàn thành tốt hơn trọng trách của người giáo viên trong “sự nghiệp trồng người” Tân Hiệp, Ngày 07 tháng 02 năm 2011 Người viết Nguyễn Thị Quyên Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 17 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán Nhận xét đánh giá của các cấp... tính không sai Ta lấy diện tích nhân 2 Xong rồi chia tổng hai đáy liền thôi Làm nhanh đáp đúng, mím môi tươi cười sx2 h= (a + b) Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 12 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán Ví dụ: Bài tập 4 trang 167 yêu cầu học sinh tính chiều cao hình thang, từ công thức trên các em sẽ giải một cách dễ dàng • Đối với hình tròn: Hình tròn diện tích khó chi Bình . tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. chọn các phương pháp dạy tốt. Khi dạy học sinh lớp 5 giải toán, điển hình với mỗi loại toán giáo viên không chỉ giúp học sinh giải. sau: Lớp T .Số Giỏi Khá TB Yếu SL % SL % SL % SL % 5/ 2 25 3 12 3 12 5 20 14 56 Người thực hiện: Nguyễn Thị Quyên 4 Đề tài: Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán. III. Kinh nghiệm. được một số kinh nghiệm về dạy môn toán. Nên năm học 1010-2011 này tôi đầu tư nghiên cứu và mạnh dạn chọn đề tài: “ Một vài kinh nghiệm giúp học sinh lớp 5 học tốt môn toán . Người thực hiện:
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN TOÁN, BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN TOÁN, BÁO CÁO THỰC TẬP-MỘT SỐ KINH NGHIỆM GIÚP HỌC SINH LỚP 5 HỌC TỐT MÔN TOÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn