Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc

27 921 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:54

Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂNKHOA NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNHĐỀ ÁN MÔN HỌCLÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆĐỀ TÀI : TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VẤN ĐỀ QUẢN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VIỆT NAM HIỆN NAY Giảng viên hướng dẫn : TS Cao Ý Nhi Sinh viên : Nguyễn Thị Minh Nguyệt Lớp : Ngân hàng A Khóa : 49 MSV : CQ492007LỜI MỞ ĐẦU Xu hướng quốc tế hoá toàn cầu hoá đang diễn ra một cách sâu sắc, toàn diện trên phạm vi toàn thế giới. Nó là qui luật khách quanViệt Nam cần sớm nắm bắt vận dụng. Việc tham gia vào nền kinh tế khu vực thế giới sẽ mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có những chính sách phù hợp. Một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hội nhập kinh tế là ngoại thương. Quyết định tới sự thành công hay thất bại của chính sách kinh tế đối ngoại phải kể đến vai trò quan trọng của chế độ tỷ giá hối đoái mỗi quốc gia. Tỷ giá hối đoái là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động thương mại quốc tế quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Là một nước đang đi những bước đi đầu tiên cả về phương diện lí luận thực tiễn, hơn bao giờ hết việc nghiên cứu tỉ giá hối đoái đang trở thành vấn đề cấp bách đặt ra cho chúng ta. Xuất phát từ thực tế khách quan đó, đề án môn học “Lý thuyết tài chính tiền tệ” sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề : “ Tỷ giá hối đoái vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay “ Cấu trúc đề án gồm hai phần:Chương I : luận chung về tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành chính sách tỷ giá hối đoáiChương II : Quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay Do tỷ giá hối đoái vấn đề quản tỷ giá hối đoái hiện nay là những vấn đề rất phức tạp không thể nghiên cứu triệt để chỉ trong một đề án môn học nên đề án môn học này chỉ xoay quanh phạm vi: những khái niệm cơ bản về tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành tỷ giá, chính sách tỷ giá , thực trạng vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam và những giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác quản tỷ giá hối đoái Việt Nam trong thời gian tới. Trong quá trình nghiên cứu, những khiếm khuyết hạn chế là khó tránh khỏi, vì vậy em rất mong được sự phê bình góp ý của các thầy cô để những bài viết sau đạt chất lượng cao hơn.2CHƯƠNG ILÝ LUẬN CHUNG VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐỐI , CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ HỐI ĐỐI1.1 . Tỷ giá hối đối 1.1.1. Khái niệm tỷ giá hối đối Các quan hệ kinh tế, chính trị, ngoại giao, du lịch giữa các nước đã phát sinh quan hệ thanh tốn quốc tế. Do hầu hết các quốc gia đều có đồng tiền riêng, nên khi giao dịch quốc tế phải chuyển đổi đồng tiền nước này sang đồng tiền nước khác theo một tỷ lệ nhất định. Điều này đã dẫn đến khái niệm tỷ giá hối đối Tỷ giá hối đối là giá cả của một đồng tiền nước này thể hiện bằng sổ lượng đơn vị của đồng tiền nước khác. Tỷ giá chính là sự so sánh giá trị giữa đồng tiền của các nước với nhau Mỗi một tỷ giá được đưa ra bao giờ cũng liên quan đến hai đồng tiền. Đồng tiền được cố định một đơn vị được gọi là đồng yết giá. Đồng tiền kia được biểu hiện bằng số lượng đơn vị biến đổi được gọi là đồng định giá. Để tránh nhầm lẫn, chun đề này sẽ sử dụng cách biểu diễn tỷ giá trực tiếp với ký hiệu sauE(A/B) = x Với A là ngoại tệ với vai trò là đồng yết giá B là nội tệ với vai trò là đồng định giá VD : E(USD/VND) = 20.000 nghĩa là 1 USD = 20.000 VND 1.1.2. Phân loại tỷ giá hối đối1.1.2.1. Phân loại theo nghiệp vụ kinh doanh• Tỷ giá mua: là tỷ giá mà tại đó các tổ chức tín dụng sẵn sàng mua ngoại tệ• Tỷ giá bán: là tỷ giá mà tại đó các tổ chức tín dụng sẵn sàng bán ngoại tệ1.1.2.2. Phân loại theo cơ chế quản vĩ mơ• Tỷ giá danh nghĩa: là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thơng qua đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa dịch vụ giữa chúng• Tỷ giá thực: là tỷ giá danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan giá cả trong nước nước ngồi31.1.2.3. Phân loại theo quan hệ thương mại quốc tế• Tỷ giá song phương: là tỷ giá được xác định giữa đồng tiền của hai nước trong quan hệ thương mại quốc tế của hai nước đó với nhau• Tỷ giá đa phương: là tỷ giá được xác định giữa đồng tiền của nhiều hơn hai nước trong quan hệ thương mại quốc tế của các nước đó với nhau1.1.2.4. Phân loại theo thời hạn thanh toán• Tỷ giá giao ngay: là tỷ giá được xác định vào ngày hôm nay việc tiến hành thanh toán xảy ra trong vòng hai ngày làm việc tiếp theo• Tỷ giá kỳ hạn: là tỷ giá được thỏa thuận ngày hôm nay nhưng việc thanh toán xảy ra sau đó từ ba ngày làm việc trở lên1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoáigiá cả của ngoại tệ, tỷ giá chịu ảnh hưởng bởi quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Quan hệ cung cầu ngoại tệ lại chịu ảnh hưởng bởi một loạt các yếu tố, các yếu tố này có thể tác động đến tỷ giá trong dài hạn hoặc trong ngắn hạn hoặc cả ngắn dài hạn.1.1.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn• Lạm phát ( mức giá cả tương đối giữa hai nước ) Ảnh hưởng của mức lạm phát hai nước đến tỷ giá xuất phát từ thuyết ngang giá sức mua (thuyết PPP). Theo thuyết này thì tỷ giá giữa hai đồng tiền phải biến động để phản ánh tương quan lạm phát giữa chúng theo công thức : ΔE = x 100% Trong đó : ΔE : tỷ lệ phần trăm thay đổi tỷ giá sau một năm π : tỷ lệ lạm phát / năm trong nước π* : tỷ lệ lạm phát / năm nước ngoài Vì π π* là tỷ lệ lạm phát nên thường ít thay đổi trong ngắn hạn chỉ thay đổi từ từ trong dài hạn nên tương quan lạm phát giữa hai đồng tiền quyết định xu hướng vận động của tỷ giá trong dài hạn Như vậy, về lâu dài, một sự tăng giá cả hàng hóa của một nước (tương đối so với nước ngoài) làm cho đồng tiền nước này giảm giá, ngược lại, sự giảm xuống của mức giá tương đối của một nước làm cho đồng tiền nước đó lên giá• Thuế quan hạn ngạch trong nước4 Những hàng rào ngăn cản tự do buôn bán như thuế quan hạn ngạch có thể tác độngđến tỷ giá. Khi một nước tăng mức thuế quan hoặc áp dụng hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu sẽ làm hạn chế nhập khẩu, nhu cầu về hàng nội địa sẽ tăng lên, cầu về ngoại tệ sẽ giảm, cầu về nội tệ tăng làm cho đồng nội tệ có xu hướng tăng giá. Ngược lại nếu một nước giảm mức thuế quan hoặc bỏ hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu sẽ làm tăng cầu ngoại tệ làm tỷ giá tăng, đồng nội tệ sẽ có xu hướng giảm giá• Thuế quan hạn ngạch nước ngoài Nếu phía nước ngoài tăng mức thuế quan hoặc áp dụng hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu thì sẽ hạn chế xuất khẩu hàng nội dẫn đến giảm cung ngoại tệ làm tỷ giá tăng nội tệ giảm giá. Ngược lại, nếu phía nước ngoài giảm mức thuế nhập khẩu hay bỏ hạn ngạch đối với hàng nhập khẩu thì sẽ làm tăng cung ngoại tệ,tỷ giá sẽ giảm• Ứng xử của công chúng: Sự ưa thích hàng nội hay hàng ngoại Nếu sự ưa thích hàng ngoại của công chúng một nước tăng lên thì cầu về hàng nhập khẩu của nước đó tăng làm tăng cầu về ngoại tệ dẫn đến ngoại tệ tăng giá. Nếu hàng xuất khẩu của một nước được ưa thích tăng lên thì về lâu dài sẽ làm cho đồng tiền của nước đó tăng giá• Năng suất lao động mức thu nhập giữa các quốc gia Nếu năng suất lao động của một nước cao hơn nước khác thì những nhà kinh doanh nước có năng suất lao động cao có thể hạ giá hàng nội tương đối so với hàng ngoại mà vẫn thu được lãi. Kết quả là cầu về hàng nội tăng đồng nội tệ có xu hướng tăng. Ngược lại nếu năng suất lao động của một nước thấp hơn nước khác thì hàng hóa nước đó trở nên tương đối đắt hơn đồng tiền của nước đó có xu hướng giảm giá. Như vậy, về lâu dài, năng suất lao động của một nước cao hơn tương đối so với nước khác dẫn đến đồng tiền nước đó tăng giá. Tương quan so sanh mức thu nhập của hai quốc gia cũng quyết định sự thay đổi tương quan giá trị giữa hai đồng tiền về mặt dài hạn do nó ảnh hưởng đến nhu cầu xuất nhập khẩu nhu cầu đầu tư của hai nước. Nếu GDP tính théo đầu người của một nước tăng nhanh hơn nước khác sẽ làm cho nhu cầu nhập khẩu của nước đó tăng lên,cầu về ngoại tệ tăng, dẫn đến ngoại tệ tăng giá. Nhưng khi thu nhập theo đầu người tăng nghĩa là tỷ suất sinh lời của các khoản đầu tư vào nước này sẽ tăng nhanh hơn, luồng vốn đầu tư đi vào nhiều hơn lại làm cho bản tệ tăng giá. Hai ảnh hưởng này xảy ra đồng thời tác động vào tỷ giá . sự thay đổi của tỷ giá phụ thuộc vào ảnh hưởng ròng của hai tác động trên 5 Cũng cần lưu ý rằng,một nước có thể bé đến nỗi sự thay đổi trong năng suất lao đông hoặc sự ưa thích hàng nội hơn hàng ngoại sẽ không có tác động đến giá cả tương đối của hàng nội so với hàng ngoại. trong trường hợp này, những thay đổi trong năng suất lao động ứng xử của người tiêu dung tác động đến thu nhập của một nước nhưng không nhất thiết tác động đến tỷ giá1.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong ngắn hạn• Mức lãi suất so sánh hai nước Thay đổi mức lãi suất hai nước ảnh hưởng đến tỷ giá dựa trên thuyết ngang giá lãi suất (Interset Parity - IP). Theo thuyết này thì tỷ giá giữa hai đồng tiền phải biến động để phản ánh tương quan mức lãi suất giữa chúng theo công thức : ΔE = x 100% Trong đó : ΔE là tỷ lệ % thay đổi tỷ giá sau một năm R là mức lãi suất %/ năm của nội tệ là mức lái suất %/ năm của ngoại tệ• Thay đổi lãi suất nước ngoài Sự tăng lên của lãi suất nước ngoài làm tăng lợi tức dự tính của tiền gửi nước ngoài dẫn đến cầu ngoại tệ tăng làm cho ngoại tệ tăng giá. Ngược lại, sự giảm lãi suất nước ngoài sẽ làm giảm lợi tức dự tính tiền gửi nước ngoài làm cho đồng ngoại tệ sụt giảm• Thay đổi lãi suất trong nước Một sự tăng lên của lãi suất trong nước làm tăng lợi tức dự đoán về tiền gửi trong nước làm cho nội tệ tăng giá ngược lại một sự sụt giảm lãi suất trong nước sẽ làm cho lợi tức dự tính về nội tệ giảm nội tệ giảm giá• Thay đổi trong tỷ giá dự tính Một sự giảm xuống của tỷ giá dự tính trong tương lai làm giảm lợi tức dự tính của tiền gửi nước ngoài làm cho nội tệ tăng giá. Một sự tăng lên của tỷ giá dự tính làm cho lợi tức dự tính về tiền gửi nước ngoài tăng lên nội tệ giảm giá. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn là những nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá dự tính trong tương lai bao gồm mức giá cả tương đối, thuế quan hạn ngạch, cầu xuất khẩu, năng xuất lao động thu nhập theo đầu người tương đối. Thuyết PPP gợi ý rằng nếu một mức giá cả trong nước cao hơn mức giá cả nước ngoài được dự tính là kéo dài thì 6nội tệ sẽ sụt giá về lâu dài. Điều này sẽ dẫn đến xu hướng làm tăng lợi tức dự tính về tiền gửi nước ngoài tỷ giá• Sự thay đổi trong mức cung tiền tệ Cung tiền tệ cao lên sẽ dẫn đến đồng nội tệ giảm giá trong dài hạn từ đó dẫn đến tỷ giá tương lai dự tính thấp hơn. Kết quả là làm cho tăng lợi tức dự tính về tiền gửi nước ngoài với bất kỳ một tỷ giá hiện hành đã cho nào. Hơn nữa, cung tiền tệ cao hơn sẽ dẫn đến một mức cung tiền tệ thực tế cao hơn bởi vì mức giá không tăng lên trong thời gian ngắn. Kết quả là tăng cung tiền thực tế làm cho lãi suất trong nước giảm, điều này làm giảm lợi tức dự tính về tiền gửi trong nước tỷ giá tăng. Tuy nhiên trong thời gian dài, lãi suất lại tăng trở lại, lợi tức dự tính tiền gửi trong nước tăng tỷ giá giảm về lâu dài• Những cú sốc về chính trị, kinh tế, xã hội, thiên tai Khi những cú sốc này diễn ra, nó sẽ tác động ngay lập tức đến tỷ giá. Các cú sốc xuất hiện với tần số càng nhanh cường độ càng mạnh làm cho tỷ giá cũng biến động càng nhanh càng mạnh• Sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương trên thị trường ngoại hối Khi ngân hàng trung ương mua ngoại tệ vào làm tăng cầu ngoại tệ trên thị trường ngoại hối làm cho tỷ giá tăng ngược lại khi ngân hàng trung ương bán ngoại tệ làm tăng cung ngoại tệ làm cho tỷ giá giảm. Tần số cường độ can thiệp càng mạnh càng khiến cho tỷ giá biến động nhanh mạnh trong ngắn hạn. Hơn nữa, tín hiệu can thiệp của ngân hàng trung ương có tác dụng tâm rất mạnh đến các thành viên thị trường khiến cho tỷ giá thay đổi nhanh chóng1.1.4. Tác động của tỷ giá đến các hoạt động kinh tế1.1.4.1. Tác động đến hoạt động ngoại thương Khi tỷ giá biến động, nó sẽ làm cho giá cả hàng hóa xuất nhập khẩu đắt lên hoặc rẻ đi một cách tương đối từ đó ảnh hưởng đến khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu kim ngạch ngoại thương. Chẳng hạn, khi tỷ giá tăng làm cho giá hàng xuất khẩu tính bằng ngoại tệ rẻ hơn trên thị trường quốc tế do đó làm tăng khả năng cạnh tranh về giá, dễ tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Do vậy khối lượng hàng xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu tăng. Đối với nhập khẩu, sự giảm giá của đồng bản tệ sẽ hạn chế nhập khẩu vì giá hàng nhập khẩu bán bằng đồng nội tệ trên thị trường trong nước tăng làm cho cầu tiêu thụ hàng nhập khẩu giảm, do đó khối lượng kim ngạch nhập khẩu giảm. Xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm dẫn đến cán cân thương mại được cải thiện, lượng ngoại tệ chuyển vào trong nước có xu hướng gia tăng. Do vậy, phá giá hay giảm giá nội tệ là một trong những biện pháp cải 7thiện cán cân thương mại, cán cân vãng lai cán cân thanh toán quốc tế. Tuy nhiên tác động của nó còn tùy thuộc vào cơ cấu xuất nhập khẩu do vậy mức độ tác động sẽ khác nhau các nước khác nhau trong từng thời kỳ1.1.4.2. Tác động đến mức giá cả trong nước Tỷ giá biến động sẽ ảnh hưởng đến giá hàng nhập khẩu bán trên thị trường nội địa từ đó tác động đến mức giá cả trong nước. Chẳng hạn, khi tỷ giá tăng, giá hàng nhập khẩu bán bằng nội tệ tăng dẫn đến mức giá chung trong nước tăng. Nếu hàng nhập khẩu là hàng tiêu dùng, nó trực tiếp làm tăng chỉ số CPI. Nếu đó là hàng tư liệu sản xuất, nó làm cho chi phí sản xuất tăng dẫn đến mức lạm phát cũng sẽ tăng, gây bất ổn cho nền kinh tế. Nếu tỷ giá giảm mức giá chung trong nước cũng sẽ giảm khi tỷ giá ổn định nó là một trong những yếu tố ổn định giá cả trong nước, ổn định nền kinh tế. Sự tác động trên được thể hiện qua công thức :CPI = α.P + ( 1 – α ).E.P* Trong đó: CPI : chỉ số giá tiêu dùng α : Tỷ trọng hàng hóa tiêu dùng nội địa (1- α): Tỷ trọng hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu E : Tỷ giá, P : giá hàng nội địa, P* : giá hàng nhập khẩu1.1.4.3. Tác động đến môi trường đầu tư nước ngoài Tỷ giá ổn định thúc đẩy đầu tư quốc tế vì khi tỷ giá ổn định sẽ hạn chế được những rủi ro trong đầu tư quốc tế người đầu tư có thể dự đoán được kết quả kinh doanh. Ngược lại, tỷ giá biến động làm cho kết quả kinh doanh trở nên không chắc chắn, làm phát sinh các rủi ro do đó hạn chế đầu tư, kìm hãm tăng trưởng1.2. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái1.2.1. Khái niệm Cơ chế điều hành tỷ giá là những quy định của một quốc gia phản ánh sự kết hợp khác nhau của các chế độ tỷ giá cố định thả nổi1.2.2. Nội dung1.2.2.1. Đồng tiền lưu thông Nội dung này quy định đồng tiền pháp định chính thức của một quốc gia. Một nước có thể chỉ có một đồng tiền của nước đó được phép lưu hành hoặc sử dụng đồng tiền của nước khác thay thế cho đồng tiền quốc gia1.2.2.2. Cơ cấu tỷ giá8 Một quốc gia có thể chỉ có một tỷ giá được gọi là hệ thống tỷ giá thống nhất ( một tỷ giá ) hoặc nhiều tỷ giá được sử dụng cho các mục đích khác nhau hoặc cho các thể nhân khác nhau ( đa tỷ giá ). Khi một nước sử dụng hệ thống đa tỷ giá, yếu tố thị trường phản ánh trong tỷ giá bị bóp méo, tỷ giá không phản ánh đúng quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường1.2.2.3. Thị trường kỳ hạn Quy định này phản ánh sự kiểm soát của ngân hàng trung ương hoặc chính phủ vào hoạt động của thị trường kỳ hạn, kể cả giao dịch giao ngay giao dịch hoán đổi của các chủ thể kinh tế1.2.2.4. Chế độ tỷ giá• Chế độ tỷ giá cố định Chế độ tỷ giá cố định là chế độ tỷ giá mà trong đó Ngân hàng Trung ương buộc phải can thiệp trên thị trường ngoại hối để duy trì tỷ giá xung quanh tỷ giá cố định do ngân hàng trung ương xác định trong một biên độ hẹp đã định trước. Trong chế độ này, Ngân hàng Trung ương buộc phải mua hay bán ngoại tệ, trực tiếp tác động đến cung cầu ngoại tệ nhằm giới hạn tỷ giá trong biên độ đã định. Để can thiệp, ngân hàng trung ương phải có nguồn dự trữ ngoại hối đủ mạnhHình 1.2.2.4.a : chế độ tỷ giá cố định : cầu tăng Trong hình 1.2.2.4a, khi cầu ngoại tệ tăng từ D1 đến D2 tỷ giá tăng từ E1 đến E2, Ngân hàng Trung ương phải bán ngoại tệ để tăng cung ngoại tệ, làm dịch chuyển đường cung ngoại tệ từ S1 đến S2 giá ngoại tệ trở về mức tỷ giá trung tâm E1 (giả định rằng biên độ dao động là 0). Để duy trì mức tỷ giá E1, lượng ngoại tệ đã phải tăng từ Q1 lên Q3, nghĩa là Ngân hàng Trung ương phải bán một lượng ngoại tệ ( Q3 – Q1), do đó dự trữ ngoại tệ 9giảm, lượng tiền trung ương (MB) tiền cung ứng (MS) giảm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ. MS giảm có thể dẫn đến giảm phát. Để tránh hậu quả giảm phát, Ngân hàng Trung ương phải tiến hành các hoạt động “can thiệp triệt tiêu” như mua chứng khoán trên thị trường mở để tăng MB MS Khi cung ngoại tệ tăng, Ngân hàng Trung ương can thiệp trên thị trường ngoại hối theo chiều hướng ngược lại. Ngân hàng Trung ương mua ngoại tệ trên thị trường ngoại hối làm cầu ngoại tệ tăng, tỷ giá trở về mức cố định. Dự trữ ngoại tệ tăng, lượng tiền trung ương lượng tiền cung ứng tăng, MS tăng có thể dẫn đến lạm phát, do vậy, có thể can thiệp vô hiệu hóa Trong trường hợp không thể can thiệp, Ngân hàng Trung ương phải điều chỉnh tỷ giá trung tâm, phá giá hoặc nâng giá đồng nội tệChế độ tỷ giá cố định có ưu điểm:- Tỷ giá ổn định do đó góp phần ổn định giá cả trong nước ổn định kinh tế.- Thúc đẩy thương mại đầu tư quốc tế do hạn chế những rủi ro về biến động tỷ giá do có sự ràng buộc lẫn nhau giữa các nước.- Chế độ tỷ giá cố định buộc Chính phủ phải có kỷ luật trong việc hoạch định thực thi chính sách kinh tế vĩ mô nhằm tránh tình trạng cạn kiệt dự trữ ngoại hối hoặc lượng tiền cung ứng tăng quá lớn.- Hạn chế tình trạng đầu cơ ngoại tệ gây bất ổn nền kinh tế vì người đầu cơ không có tâm trông chờ sự biến động về tỷ giá. Hạn chế của chế độ này là :- Tỷ giá cố định có thể sai lệch với tỷ giá được xác định dựa trên các thông số cơ bản như tỷ lệ lạm phát, mức lãi suất, tăng trưởng kinh tế… do đó sẽ hạn chế tác động tích cực của tỷ giá đối với nền kinh tế.- Dự trữ quốc tế của Ngân hàng Trung ương có thể bị cạn kiệt do phải bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái để giữ tỷ giá ổn định. - Ngân hàng Trung ương không được chủ động trong việc thực hiện chính sách tiền tệ, bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, chính sách tiền tệ trở nên kém hiệu quả. 10[...]... sách tỷ giá 12 1.3.3. Cơng cụ của chính sách tỷ giá 12Chương 2: Quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay 142.1. Thực trạng vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay………….14 2.1.1. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ………………………………………14 2.1.2. Chính sách tỷ giá hối đối……………………………………………… 142.2. Hệ quả cơng tác quản tỷ giá hối đối Việt Nam hiện nay 172.3. Nguyên nhân gây biến động tỷ giá. .. hối đoái Việt Nam hiện nay Do tỷ giá hối đoái vấn đề quản tỷ giá hối đoái hiện nay là những vấn đề rất phức tạp không thể nghiên cứu triệt để chỉ trong một đề án môn học nên đề án môn học này chỉ xoay quanh phạm vi: những khái niệm cơ bản về tỷ giá hối đối, cơ chế điều hành tỷ giá, chính sách tỷ giá , thực trạng vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam những giải pháp cơ bản để hồn thiện... hối đoái đang trở thành vấn đề cấp bách đặt ra cho chúng ta. Xuất phát từ thực tế khách quan đó, đề án mơn học thuyết tài chính tiền tệ” sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề : “ Tỷ giá hối đoái vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay “ Cấu trúc đề án gồm hai phần:Chương I : luận chung về tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành chính sách tỷ giá hối đoái Chương II : Quản tỷ giá hối. .. lên tỷ giá khi cung cầu mất cân đốiCHƯƠNG 2QUẢN TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VIỆT NAM HIỆN NAY2.1. Thực trạng vấn đề quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay 2.1.1. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái Hiện nay cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước điều hành theo tỷ giá trung bình thị trường ngoại tệ liên ngân hàng có quy định biên độ dao động. Thực chất đây là cơ chế tỷ giá. .. NỘI DUNG 2Chương 1: luận chung về tỷ giá hối đoái, cơ chế điều hành chính sách tỷ giá hối đối 21.1. Tỷ giá hối đoái 21.1.1. Khái niệm 2 1.1.2. Phân loại tỷ giá hối đoái 2 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái 4 1.1.4 Tác động của tỷ giá đến các hoạt động kinh tế 61.2. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái 71.2.1. Khái niệm 71.2.2. Nội dung 71.3. Chính sách tỷ giá 12 1.3.1. Khái... khoảng cách này càng gần thì VND trở nên mất giá đồng USD bị tăng giá Việt Nam một cách giả tạo.2.4. Những giải pháp chủ yếu cho việc hoàn thiện cơng tác quản tỷ giá hối đối Việt Nam trong thời gian tới Quá trình mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế địi hỏi chính sách tỷ giá hối đối phải liên tục được hồn thiện điều chỉnh thích ứng với mơi trường trong nước quốc tế thường xuyên thay đổi.... ổn định kinh tế vĩ mơ. Nhìn chung, chính sách tỷ giá của Việt Nam đang được thực hiện ngày càng linh hoạt theo tín hiệu của thị trường. 2.2. Hệ quả của công tác quản tỷ giá hối đoái Việt Nam hiện nay18 thiện cán cân thương mại, cán cân vãng lai cán cân thanh toán quốc tế. Tuy nhiên tác động của nó cịn tùy thuộc vào cơ cấu xuất nhập khẩu do vậy mức độ tác động sẽ khác nhau ở. .. trường ngoại hối này. Hình 2.1.2c: Diễn biến tỷ giá USD/VND năm 2009( Nguồn : Reuters ) Như vậy, ta có thể thấy rẳng chính sách tỷ giá của Việt Nam chủ yếu là sử dụng các công cụ trực tiếp để tác động lên tỷ giá. Ngân hàng nhà nước đã quy định thay đổi tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng biên độ tỷ giá, thực hiện mua vào bán ra ngoại tệ, thực hiện biện pháp kết hối trong... và làm cơ sở để công bố tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác. Trong cơ chế điều hành này thì VND do Ngân hàng Nhà nước phát hành là đồng tiền lưu thông hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam cơ cấu tỷ giá là cơ chế một tỷ giá 2.1.2. Chính sách tỷ giá hối đối Trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới, trên nền tảng cơ chế tỷ giá đã lựa chọn, việc điều hành chính sách tỷ giá của Ngân... tệ• Tỷ giá bán: là tỷ giá mà tại đó các tổ chức tín dụng sẵn sàng bán ngoại tệ1.1.2.2. Phân loại theo cơ chế quản vĩ mơ• Tỷ giá danh nghĩa: là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua đồng tiền khác mà chưa đề cập đến tương quan sức mua hàng hóa dịch vụ giữa chúng• Tỷ giá thực: là tỷ giá danh nghĩa được điều chỉnh bởi tương quan giá cả trong nước và nước ngoài3 MỤC LỤCA- LỜI MỞ . giá , thực trạng vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam và những giải pháp cơ bản để hoàn thiện công tác quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong thời. án môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ” sẽ đi sâu nghiên cứu vấn đề : “ Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay “
- Xem thêm -

Xem thêm: Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc, Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc, Tỷ giá hối đoái và vấn đề quản lý tỷ giá hối đoái ở Việt Nam hiện nay.doc, Phân loại theo cơ chế quản lý vĩ mô Phân loại theo quan hệ thương mại quốc tế Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ giá trong dài hạn

Từ khóa liên quan