Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội.doc

75 2,595 27
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:53

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội. MỤC LỤCLời mở đầu .5Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng 7I. Thanh toán quốc tế: .71. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) .72. lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 8II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng: 91. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) : 92. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 103. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì .10Chương II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: .12I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 121. lược về hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 122. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 16II. Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam .181. Nội dung quy trình: .181.1 Quy trình phát hành thư tín dụng 181.2 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB) 211.3 Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB) 271.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG) .331.5 Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE)Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng bao gồm 8 bước: .361.6 Quy trình nhờ thu đến (IC) .391.7 Quy trình thông báo thư tín dụng (IL) 441.8 Quy trình nhờ thu đi (OC) .471.9 Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP) 512. lược về kết quả kinh doanh từ việc áp dụng các quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) 583. Đánh giá về quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam .613.1 Nhận xét chung 613.2 Một số kết quả đã đạt được .623.3 Những mặt hạn chế, khó khăn 64Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Nội 66I. Định hướng phát triển hoạt động than toán tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam .661. Định hướng chung của Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 662. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Sở Giao Dịch 3Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 67II. Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 691. Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động. 692. Cải tiến kỹ thuật công nghệ. .703. Đơn giản hoá trong việc thực hiện nghiệp vụ TTQT đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nghiệp vụ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động TTQT .704. Giữ vững mối quan hệ với khách hàng 705. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát .71Kết luận 72 Tài liệu tham khảo 742DANH MỤC BẢNG, HÌNHBảng 1: Quy trình phát hành thư tín dụng [4] 18Bảng 2: Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB) [4] .21Bảng 3: Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm 27Bảng 4: Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng [4] 33Bảng 5: Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE) .37Bảng 6: Quy trình nhờ thu đến 39Bảng 8: Quy trình nhờ thu đi (OC) .47Bảng 9: Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP) .52Bảng 11: Doanh số thanh toán quốc tế tại Sở giao dịch 3 [5] 59Bảng 12: Mức phí dịch vụ theo quy định thống nhất của BIDV: [5] .60Bảng 13: Doanh thu phí từ hoạt động thanh toán quốc tế [5] .60Bảng 14: Doanh số L/C nhập khẩu tại Sở giao dịch 3 [5] 60Bảng 15: Doanh số chuyển tiền tại Sở giao dịch 3 [5] 61Hình 1: Hệ thống tổ chức của BIDV [4] .16DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTTQT Thanh toán quốc tếQTTTQT Quy trình thanh toán quốc tếBIDV Ngân hàng đầu phát triển Việt NamNHĐT&PTVN Ngân hàng đầu phát triển Việt NamTTV Thanh toán viênKSV Kiểm soát viênLời mở đầuHơn 2 năm kể từ ngày gia nhập WTO, nền kinh tế nước ta đã chứng kiến những chuyển biến tích cực mạnh mẽ. Hoạt động giao thương mở rộng khiến nhu cầu làm ăn với các công ty nước ngoài của doanh nghiệp trong nước tăng vọt, theo đó cũng mở ra một trang mới đầy xán lạn cho ngành ngân hàng. Thanh toán quốc tế từ đó phát triển như một tất yếu khách quan để đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế của các doanh nghiệp trong nước.Tham gia hoạt động thanh toán quốc tế từ năm 1993 mà tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV) sau hơn 10 năm hoạt động đã đạt được rất nhiều thành quả, góp phần đa dạng hoá dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, mở rộng các sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng. Trong số đó phải kể đến việc hệ thống chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Kể từ khi áp dụng quy trình trên cơ sở ứng dụng công nghệ điện tử, hiệu quả kinh doanh của BIDV đã được nâng cao rõ rệt: thời gian giao dịch giảm xuống, sai sót trong giao dịch giảm giảm thiểu cả chi phí quản lý hoạt động. Tuy nhiên, trước những biến đổi không ngừng của nền kinh tế trong nước thế giới, các bộ luật được ban hành sửa đổi liên tục khiến các cán bộ ngành ngân hàng đứng trước áp lực phải có những đổi mới nhằm cải tiến hiệu quả quy trình thanh toán. Đề tài báo cáo thực tập “Thực trạng giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Nội” sẽ góp phần đưa thêm một góc nhìn chi tiết hơn về vấn đề này. Với độ dài 70 trang, bố cục báo cáo gồm ba phần chính là:Chương I: Lý luận chung về thanh toán quốc tế quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng.5Chương II: Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam.Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại BIDV, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Nội.Nhân đây, người viết xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới Ths. Đặng Thị Lan – Giảng viên Chính, Chủ nhiệm Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Khoa QTKD đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn trong quá trình hoàn thành báo cáo này. Tuy đã nỗ lực cố gắng, nhưng do hạn chế về mặt thời gian, kinh nghiệm thực tiễn cũng như khả năng nghiên cứu của người viết, nên bài báo cáo sẽ không tránh khỏi những khiếm khuyết sai sót. Do đó, người viết rất mong nhận được các đánh giá đóng góp từ các thầy cô giáo độc giả có quan tâm.Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2009.Đỗ Thị Xuân KhánhLớp Anh2 – K44 – QTKD, Đại học Ngoại Thương6Chương 1: Lý luận chung về thanh toán quốc tế quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàngI. Thanh toán quốc tế:1. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) .Theo định nghĩa của trang web bách khoa toàn thư Wikipedia, “thanh toán quốc tế” có nghĩa là “một trong số các nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lô hàng giữa bên mua bên bán hàng thuộc lĩnh vực ngoại thương”[10]. Đây là cách hiểu thông thường nhất của khái niệm TTQT, khi quan hệ giao thương giữa bên mua bên bán có yếu tố nước ngoài ngân hàng đóng vai trò trung gian trong thanh toán giữa hai bên. Tuy nhiên TTQT không đơn thuần chỉ xảy ra giữa cá nhân hay tổ chức mà còn là giữa các quốc gia vùng lãnh thổ. Vì vậy một khái niệm mang tính vĩ mô được đưa ra trong Giáo trình Thanh Toán Quốc Tế của trường Đại học Ngoại Thương như sau:“Việc trao đổi các hoạt động kinh tế thương mại giữa các quốc gia làm phát sinh các khoản thu chi bằng tiền của nước này đối với một nước khác trong từng giao dịch hoặc trong từng định kỳ chi trả do hai nước quy định. Trong mối quan hệ chi trả này, các quốc gia phải cùng nhau quy định những yếu tố cấu thành cơ chế thanh toán giữa các quốc gia như quy định về chủ thể tham gia thanh toán, lựa chọn tiền tệ, các công cụ các phương thức đòi hoặc chi trả tiền tệ. Tổng hợp các yếu tố cấu thành cơ chế đó tạo thành thanh toán quốc tế giữa các quốc gia”[1, tr.11]Trong khuôn khổ phân tích quy trình thanh toán quốc tế của các ngân hàng, khái niệm TTQT hiểu theo nghĩa hẹp được áp dụng cho toàn bài báo cáo.72. lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay:Tính đến thời điểm này, mặc dù chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu cuối năm vừa qua, nhưng nước ta vẫn giữ được đà tăng trưởng gặt hái thành công đáng kể. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định trên 7,5% trong nhiều năm cùng với hội nhập ngày càng sâu hơn vào nền kinh tế khu vực thế giới đã đưa đến sự phát triển bùng nổ của hệ thống ngân hàng thị trường vốn. Hệ thống ngân hàng mở rộng – cả về số lượng ngân hàng lẫn các chi nhánh trực thuộc – chính là tiền đề cho sự phát triển của hoạt động TTQT. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán trong nền kinh tế, chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, thông hành lang pháp lý hỗ trợ cho các doanh nghiệp ngân hàng. Trong số đó phải kể đến Nghị định 161/2006/NĐ-CP quy định thanh toán bằng tiền mặt, Quyết định 291/2006/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2020 [6]. Tỉ trọng tiền mặt trong tổng phương tiện thanh toán ở các ngân hàng đã giảm từ 20% năm 2004 đến 18% năm 2005, đến cuối 2008 chỉ còn dưới 15%. Nhiều phương tiện thanh toán dịch vụ thanh toán hiện đại đã ra đời trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển dịch vụ thanh toán. Giao dịch thanh toán chuyển dần từ phương thức thủ công (chứng từ giấy) sang phương thức xử lý bán tự động sử dụng chứng từ điện tử. Từ 2002, ứng dụng công nghệ đầu trang thiết bị hạ tần về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng phát triển mạnh. Đến nay, 25 Ngân hàng Thương mại đã trang bị hơn 5.00 máy ATM trên 25.700 máy quét thẻ, mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ ngân hàng tăng nhanh [7]. Bắt đầu cuối 2005, hoạt động thanh toán đã được đổi mới theo hướng tổ chức thanh toán tập trung một tài khoản cho các Ngân hàng Thương mại tại Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước, đầu tiên là các chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam (Agri Bank), tiếp theo là một số chi nhánh Ngân 8hàng Đầu Phát triển (BIDV) gần đây là các chi nhánh Ngân hàng Công thương. Các ngân hàng góp phần quan trọng mang lại nguồn doanh thu to lớn từ hoạt động thanh toán quốc tế, dẫn đầuNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank),với doanh số 22,8 tỷ USD, chiếm 27% thị phần cả nước. Tiếp theo là các ngân hàng BIDV, Incombank, Sacombank, Đông Á, VPBank…Những thành tựu trong hoạt động TTQT kể trên cho thấy bước phát triển vượt bậc của các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại, cả khách quan lẫn chủ quan đang tác động tiêu cực, làm hạn chế sự phát triển của TTQT. Tính cạnh tranh trên thị trường dịch vụ vẫn còn ở mức thô dưới mức tiềm năng. Một số ngân hàng gần đây đã đi tiên phong trong phát triển thêm loại hình dịch vụ mới, như direct banking hoặc máy ATM di động ( NH Đông Á); đây có thể coi là cố gắng không nhỏ của ngân hàng nhằm đa dạng hóa dịch vụ, đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn. Sự bùng nổ các chi nhánh ngân hàng, đi cùng với đó là những thay đổi về quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế đòi hỏi các ngân hàng phải đầu đồng bộ cả về cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin cả nguồn nhân lực. Tuy nhiên các chi nhánh ngân hàng ở vùng miền xa trung ương lại chưa đủ khả năng đáp ứng cả 3 yếu tố trên. Nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác thanh toán chưa được đào tạo chuyên sâu, chưa đáp ứng đòi hỏi về tác phong phục vụ đạo đức nghề nghiệp. Những nguyên nhân chủ quan này kết hợp với nguyên nhân khách quan – cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu cuối năm vừa qua, đã làm ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của hoạt động TTQT [8]. II. Quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng:1. Khái niệm quy trình thanh toán quốc tế (QTTTQT) :Từ hai khái niệm về thanh toán quốc tế ở trên, ta có thể hiểu QTTTQT chính là các chương trình đã được quy định về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, 9được Tổng Giám Đốc ngân hàng ban hành nhằm thống nhất trình tự thủ tục thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế của ngân hàng đó, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo an toàn cho hệ thống [1, tr.11],[10].2. Quy trình thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay:Nghiệp vụ thanh toán quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay được quy định bởi các quy trình sau:- Quy trình phát hành thư tín dụng.- Quy trình thanh toán thư tín dụng trả ngay (IB)- Quy trình thanh toán thư tín dụng trả chậm (UB).- Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG).- Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng (AE)- Quy trình nhờ thu đến (IC).- Quy trình nhờ thu đi (OC).- Quy trình chiết khấu bộ chứng từ (BP).- Quy trình thông báo bảo lãnh (AG)3. Hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế là gì.Trước đây khi sự phát triển của Internet công nghệ chưa bùng nổ, hầu hết các giao dịch TTQT đều được thực hiện thông qua các chứng từ giấy. Liên lạc giữa khách hàng ngân hàng cũng chỉ giới hạn trong một số phương tiện như fax, điện thông báo, điện thoại cố định. Đây là một hạn chế rất lớn. Các chứng từ giấy quá nhiều khiến ngân hàng không những phải vất vả phân loại lưu trữ, mà mỗi khi có chỉnh sửa cũng tốn kém không ít thời gian công sức. Hơn nữa quy trình TTQT là một nghiệp vụ phức tạp đòi hỏi cán bộ thanh toán phải nắm vững chuyên môn, do đó nếu có sai sót nào xảy ra, hậu quả đưa đến sẽ là giao dịch của khách hàng thất bại còn ngân hàng mất uy tín. Vì vậy áp lực đặt ra cho các ngân hàng là làm thế nào để chuẩn hóa quy trình, ban hành chuẩn mực thứ tự các công việc phải làm cho từng 10[...]... 92. Quy trình thanh tốn quốc tế ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 10 3. Hồn thiện quy trình thanh tốn quốc tế là gì 10Chương II. Thực trạng quy trình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 12I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 121. lược về hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 122. Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân. .. này chính là nhằm hồn thiện QTTTQT [4, tr. 12].11 Chương II. Thực trạng quy trình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: I. Khái quát về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: 1. lược về hệ thống Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam: Tên đầy đủ: Ngân hàng Đầu Phát Triển Việt Nam (NHĐT & PTVN)Tên giao dịch quốc tế: Bank for Investment... III – Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 16II. Thực trạng quy trình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam 181. Nội dung quy trình: 181.1 Quy trình phát hành thư tín dụng 181.2 Quy trình thanh tốn thư tín dụng trả ngay (IB) 211 .3 Quy trình thanh tốn thư tín dụng trả chậm (UB) 271.4 Quy trình phát hành bảo lãnh nhận hàng theo thư tín dụng (SG) 33 1.5 Quy trình ký hậu... giao dịch nếu chấp nhận hồ dữ liệu mà TTV đã nhập. 39 MỤC LỤCLời mở đầu 5Chương 1: Lý luận chung về thanh tốn quốc tế quy trình thanh tốn quốc tế tại các ngân hàng 7I. Thanh toán quốc tế: 71. Khái niệm thanh toán quốc tế (TTQT) 72. lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay: 8II. Quy trình thanh tốn quốc tế tại các ngân hàng: 91. Khái niệm quy trình thanh tốn quốc tế. .. không ngừng của nền kinh tế trong nước thế giới, các bộ luật được ban hành sửa đổi liên tục khiến các cán bộ ngành ngân hàng đứng trước áp lực phải có những đổi mới nhằm cải tiến hiệu quả quy trình thanh tốn. Đề tài báo cáo thực tập Thực trạng giải pháp hoàn thiện quy trình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Nội” sẽ góp phần đưa... đến ngân hàng (AE) Quy trình ký hậu vận đơn khi chứng từ chưa về đến ngân hàng bao gồm 8 bước: 36 1.6 Quy trình nhờ thu đến (IC) 39 1.7 Quy trình thơng báo thư tín dụng (IL) 441.8 Quy trình nhờ thu đi (OC) 471.9 Quy trình chi t khấu bộ chứng từ (BP) 512. lược về kết quả kinh doanh từ việc áp dụng các quy trình thanh toán quốc tế tại Sở Giao Dịch 3Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. .. có) chuyển hồ lại cho TTV để bổ sung/chỉnh sửa 12/ TTV 1. Phân loại giao dịch cần hoàn tất. 31 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTTTQT Thanh toán quốc tế QTTTQT Quy trình thanh tốn quốc tế BIDV Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam NHĐT&PTVN Ngân hàng đầu phát triển Việt Nam TTV Thanh toán viênKSV Kiểm soát viên Bước / Cán bộ thực hiệnThao tác5/ TTV 1. Gửi chứng từ tới ngân hàng. .. II: Thực trạng quy trình thanh tốn quốc tế tại Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam. Chương III: Giải pháp hồn thiện quy trình thanh tốn quốc tế tại BIDV, chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Nội.Nhân đây, người viết xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất tới Ths. Đặng Thị Lan – Giảng viên Chi nh, Chủ nhiệm Bộ Môn Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Khoa QTKD đã nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn trong q trình. .. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, bảo toàn phát triển vốn. Giai đoạn hiện nay, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam xác định mục tiêu hoạt động là: Hiệu quả, an toàn, phát triển bền vững hội nhập quốc tế. Trong quan hệ với khách hàng, Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam luôn nêu cao phương châm hành động" Hiệu quả kinh doanh của khách hàng là mục tiêu hoạt động... nhận thẻ ngân hàng tăng nhanh [7]. Bắt đầu cuối 2005, hoạt động thanh toán đã được đổi mới theo hướng tổ chức thanh toán tập trung một tài khoản cho các Ngân hàng Thương mại tại Sở giao dịch Ngân Hàng Nhà Nước, đầu tiên là các chi nhánh Ngân hàng Nông Nghiệp Việt Nam (Agri Bank), tiếp theo là một số chi nhánh Ngân 8 Bước/ Cán bộ thực hiệnThao tác6/ TTV 1. Theo dõi tình trạng giao dịch ký . về thanh toán quốc tế và quy trình thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. 5Chương II: Thực trạng quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát. TẮTTTQT Thanh toán quốc tếQTTTQT Quy trình thanh toán quốc tếBIDV Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamNHĐT&PTVN Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt NamTTV
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội.doc, Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội.doc, Thực trạng và giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Sở Giao Dịch 3 Hà Nội.doc, Sơ lược hoạt động TTQT ở các ngân hàng Việt Nam hiện nay:, Sơ lược về hệ thống Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam:, Tổng quan về sở giao dịch III – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Nội dung quy trình:, Định hướng chung của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, mở rộng phạm vi hoạt động. Cải tiến kỹ thuật công nghệ.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn