thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường giấy tờ có giá- học viện ngân hàng.doc

20 1,151 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:52

thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường giấy tờ có giá- học viện ngân hàng HỌC VIỆN NGÂN HÀNG* * *CHỦ ĐỀ 1THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGTHỊ TRƯỜNG GIẤY TỜ GIÁA.THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGThị trường nội tệ liên ngân hàng ra đời theo Chỉ thị 07/CT-NH1 ngày 07/10/1992 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho phép các TCTD được thực hiện cho vay đi vay lẫn nhau chính thức hoạt động từ tháng 7/1993. Theo Quyết định số 114/QĐ-NH14 ngày 21/6/1993 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thị trường liên ngân hàng Quyết định số 190/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của thị trường liên ngân hàng, thị trường nội tệ liên ngân hàng được hình thành dưới hình thức là một thị trường tập trung tổ chức qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gắn liền với các trung tâm thanh toán bù trừ (Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội) số lượng thành viên tham gia doanh số hoạt động rất hạn chế; trong đó, những thành viênngân hàng thương mại Nhà nước khả năng chi phối trên cả giác độ huy động vốn cho vay vốn do lợi thế về tài chính uy tín. Từ năm 1997, hoạt động của thị trường diễn ra theo hình thức các ngân hàng trực tiếp vay mượn lẫn nhau không thực hiện thông qua 1NHNN. Các Ngân hàng thỏa thuận phương thức giao dịch, thời hạn, lãi suất cũng như điều kiện bảo đảm tiền vay dựa trên mức độ tín nhiệm sự tham gia tích cực của ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Đến nay, phần lớn các giao dịch liên ngân hàng được thực hiện dưới các hình thức tín chấp, bảo đảm bằng số dư tiền gửi đối ứng tại ngân hàng cho vay; thậm chí một số ngân hàng đã thực hiện quan hệ vay mượn dưới hình thức gửi tiền lẫn nhau. 2I. Một số đặc điểm của thị trường nội tệ liên ngân hàng1. Thành phần tham gia : Tổ chức tín dụng, chủ yếu là các ngân hàng thương mại (NHTM).2. Mục đích - Đảm bảo dự trữ bắt buộc (DTBB)+ Dự trữ bắt buộc+ Quản lý DTBB của NHNN- Đảm bảo thanh khoản+ Khách hàng rút tiền+ Rải ngân….- Kinh doanh vốn tạm thời nhàn rỗi3. sở hình thành giao dịch - Căn cứ vào xếp hạng nội bộ : cấp hạn mức giao dịch cho đối tác.+ Hạn mức:+ Tính cam kết: hầu hết là hạn mức không cam kết- Tín chấp: không tài sản đảm bảo4. Tổ chức giao dịch : Phi tập trung – OTC5. Giá cả - Lãi suất do hai bên thỏa thuận: hình thành trên sở quan hệ cung cầu, quan hệ đối tác, xếp hạng…- Tùy thuộc kỳ hạn: thông thường ngắn hạn thấp hơn dài hạn.- Giá buổi sáng khác buổi chiều.- Là giao dịch OTC: Cùng 1 kỳ hạn nhiều mức giá trên thị trường.6. Kỳ hạn - Qua đêm, 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Hầu hết là dưới 3 tháng.7. Phương thức giao dịch - Điện thoại, fax hợp đồng….- Sử dụng hệ thống Reuters dealing3II. Thực trạng thị trường nội tệ liên ngân hàng Việt Nam một vài năm gần đây Thị trường nội tệ liên ngân hàng thời gian gần đây ngày càng phát triển mạnh mẽ, gây ảnh hưởng cũng như chịu ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Lãi suất thường xuyên thay đổi, thời điểm đột ngột tăng vọt gây bất ngờ cho thị trường, điều này cho thấy nguy thiếu hụt vốn khả dụng của một số thành viên trong hệ thống Năm 2005, thị trường nội tệ liên ngân hàng diễn ra khá sôi động. Tính đến 12/8/2005, trên địa bàn Tp.HCM, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác đạt 22.517 tỷ đồng, tiền gửi tại tổ chức tín dụng khác đạt 21.385 tỷ đồng, cho vay tổ chức tín dụng khác đạt 4.724 tỷ đồng đi vay tổ chức tín dụng khác là 3.600 tỷ đồng. Lãi suất trên thị trường này biến động không lớn. Lãi suất cho vay qua đêm là 6,0%/năm, lãi suất kỳ hạn 1 tháng là 6,8%/năm, lãi suất kỳ hạn 3 tháng là 7,3%/năm lãi suất kỳ hạn 6 tháng là 7,8%/năm. Tại Hà Nội, số dư các khoản vay các tổ chức tín dụng khác đạt 46.434 tỷ đồng, chiếm tới 16,3% tổng tài sản nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Cũng do tình trạng nhu cầu vốn của một số ngân hàng thương mại rất khẩn trương để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nên tình trạng vay mượn vốn lẫn nhau giữa các ngân hàng thương mại diễn ra rất sôi động. Hầu hết các khối ngân hàng phải huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng số vốn này chiếm tỉ trọng khá cao.Một điều nghịch lý là nếu như trước đây các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị thường thiếu vốn, phải đi vay vốn của các ngân hàng thương mại Nhà nước, do uy tín của các ngân hàng thương mại cổ phần không cao, mạng lưới hạn chế. Song hiện nay thì tình hình diễn ra ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại cổ phần trở thành người cho vay vốn lớn trên thị trường liên ngân hàng, bán buôn vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước. Nguyên nhân do các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị linh hoạt trong huy động tiền gửi, lãi suất hấp dẫn, mở rộng mạng lưới nhanh tới những nơi thuận lợi huy động vốn, công tác tiếp thị hiệu quả hình thức huy động vốn đa dạng.Cuối năm 2007, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, thời điểm vọt lên 12%/năm, cao hơn cả lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại. Điều này khiến cho lãi suất huy động của các ngân hàng cũng tăng. Nhưng đây chỉ là diễn biến trên chỉ mang tính ngắn hạn, phản ánh cầu nội tệ tăng cao vào dịp cuối năm.4Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tháng 2/2009 (đơn vị: %/năm):Kỳ hạn Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 thángVND 6.20 7.08 7.35 6.78 8.04 - -USD 0.54 1.04 0.80 0.92 2.24 - -Năm 2010, xuất hiện đợt tăng mạnh vào tháng 9 của lãi suất liên ngân hàng, lãi suất cho vay cao nhất lên tới 18%/năm. Tổng doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng tuần từ 3 - 9/9 đạt xấp xỉ 147.750 tỷ VND, bình quân đạt khoảng 16.417 tỷ VND. Các giao dịch VND chủ yếu phát sinh đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm 1 tuần 2 tuần). Doanh số giao dịch qua đêm VND đạt 55.728 tỷ, chiếm tỷ trọng 38% so với tổng doanh số giao dịch cả tuần. Lãi suất bình quân thị trường liên ngân hàng tuần từ 3/9 - 9/9/2010(đơn vị: %)Qua đêm 1 tuần 2 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng KKHVND 7,16 7,70 8,18 9,09 9,94 13,30 11,26 2,60USD 0,32 0,51 0,61 0,70 0,87 1,51 1,99 - Đầu năm 2011, lãi suất giao dịch trên thị trường liên NH dấu hiệu giảm trở lại với mức giảm lớn nhất ở kỳ hạn qua đêm. Sau một thời gian hạ nhiệt tăng trở lại, lãi suất giao dịch bình quân kỳ hạn qua đêm trong số liệu mới nhất vừa được NHNN công bố giảm tới 2,47% hiện ở mức 10,42%. Trong khi lãi suất bình quân các kỳ hạn 1 tuần, 6 tháng 12 tháng 5cũng giảm tương đối từ 0,45% đến 0,58%. Các kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng không kỳ hạn cũng giảm nhẹ về lãi suất. Đối với các kỳ hạn còn lại lãi suất giao dịch bình quân tăng, trong đó lãi suất bình quân 6 tháng tăng từ 1,73% lên 3,75% (tăng 2,02%) lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng tăng 0,65%. Trong tuần trước Tết dương lịch, doanh số giao dịch của các NHTM trên thị trường liên NH đạt doanh số 127.122 tỉ VND, bình quân đạt khoảng 31.780 tỉ VND. Cũng như nhiều tuần trước đó, các giao dịch kỳ hạn qua đêm vẫn chiếm doanh số lớn, cụ thể doanh số VND qua đêm đạt 40.610 tỉ đồng.6B.THỊ TRƯỜNG GIẤY TỜ GIÁI. Hàng hóa1. Tín phiếu kho bạc - Định nghĩa+ Tín phiếu kho bạc là loại giấy nợ do chính phủ phát hành kỳ hạn dưới một năm để bù đắp thiếu hụt tạm thời của Ngân sách Nhà nước là một công cụ trong những công cụ quan trọng để Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ.+ Tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc do Bộ Tài chính phát hành. Tín phiếu kho bạc thường kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng với một hay nhiều mức mệnh giá. + Tín phiếu kho bạc thường được coi là không rủi ro tín dụng (rủi ro phá sản).- Quá trình phát hành tín phiếu+ Tín phiếu kho bạc được phát hành trên thị trường sơ cấp trên sở đấu thầu. Tại Việt Nam, các tổ chức tham gia đấu thầu thường là các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm thỏa mãn một số quy định trong đó quan trọng nhất là phải vốn pháp định bằng hoặc cao hơn mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các phiếu đặt thầu bao gồm thông tin về lãi suất khối lượng tín phiếu đặt thầu. Việc xác định khối lượng lãi suất trúng thầu của tín phiếu kho bạc được dựa vào khối lượng lãi suất đặt thầu của các thành viên, khối lượng tín phiếu kho bạc chính phủ muốn huy động. Khối lượng tín phiếu kho bạc trúng thầu được tính theo thứ tự tăng lên của lãi suất đặt thầu. + Tại mức lãi suất đặt thầu cao nhất, mà khối lượng tín phiếu đặt thầu vượt quá khối lượng dự kiến huy động, thì khối lượng tín phiếu trúng thầu sẽ được phân chia cho mỗi phiếu đặt thầu, tỷ lệ thuận với khối lượng tín phiếu đặt thầu của từng phiếu tại mức lãi suất đó. Lãi suất phát hành tín phiếu là lãi suất trúng thầu cao nhất được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng trúng thầu.+ Ở một số quốc gia (trong đó Việt Nam), chính phủ đưa ra lãi suất chỉ đạo trong quá trình đấu thầu lãi suất trúng thầu không được vượt quá lãi suất chỉ đạo này. Lãi suất chỉ đạo được áp dụng để giới hạn mức lãi tối đa mà chính phủ phải trả cho tín phiếu kho bạc huy động, nhưng khi áp dụng biện pháp này thì chính phủ thể không huy động được đủ khối lượng tín phiếu mong muốn.7- Định giá tín phiếuTín phiếu kho bạc là loại tín phiếu chiết khấu. Điều đó nghĩa là, tín phiếu được bán thấp hơn mệnh giá thanh toán theo mệnh giá khi đáo hạn, chứ không trả lãi theo định kỳ. Giá tín phiếu bán ra khi phát hành được tính theo công thức sau:P= F/(1+rT/365)Trong đó: P là giá tín phiếu kho bạc bán raF là mệnh giá tín phiếu kho bạcr là lãi suất tín phiếu kho bạc trúng thầu (%/năm)T là kỳ hạn của tín phiếu365 là số ngày trong năm.- Trên thị trường sơ cấp:+ Lãi suất, số lượng phát hành do Bộ Tài chính, Tổng Giám Đốc Kho bạc quyết định+ Kỳ hạn: 364, 273, 182 91 ngày+ Lưu ký: tại Ngân hàng Nhà nước- Trên thị trường thứ cấp:+ Hầu hết các ngân hàng mua Tín phiếu Kho bạc xu hướng giữ tới khi đáo hạn, hiếm giao dịch mua bán lại giữa các ngân hàng+ Các ngân hàng sử dụng Tín phiếu Kho bạc để tham gia Thị trường mở.2. Tín phiếu ngân hàng nhà nước - Lãi suất: do NHNN quyết định phù hợp với mục tiêu thực hiện chính sách tiền tệ- Kỳ hạn: 7, 14, … 35, 42, 91, 182, 273 hoặc 364 ngày- Thành phần tham gia: Tổ chức tín dụng- Lãi suất: Do NHNN công bố phù hợp với mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ quốc gia- Hình thức tham gia:+ Điều kiện thông thường: Tự nguyện + Khi NHNN thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt: Bắt buộc+ Thực tế: hiệu quả sử dụng công cụ này không cao do ít tổ chức tín dụng mua được trừ trường hợp “bắt buộc”83. Ngân hàng Nhà nước thực hiện tái chiết khấu, tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng a. Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ giá- Khái niệm: Chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ giá (GTCG) của các ngân hàng là nghiệp vụ NHNN mua các GTCG còn thời hạn thanh toán, mà các GTCG này được các ngân hàng mua trên thị trường sơ cấp hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp gọi tắt là nghiệp vụ chiết khấu.- Đối tượng & điều kiện được tham gia nghiệp vụ chiết khấu: Các ngân hàng được thành lập hoạt động theo Luật Các tổ chức tín dụng đáp ứng đủ các điều kiện sau:+ tài khoản tiền gửi lưu ký GTCG tại Sở Giao dịch NHNN+ đăng ký chữ ký của lãnh đạo giới thiệu các cán bộ thực hiện nghiệp vụ chiết khấu với NHNN.- Hàng quý NHNN cấp hạn mức cho TCTD căn cứ vào: Vốn điều lệ, dư nợ cho vay nền kinh tế, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia, kế hoạch cung tiền- Kỳ hạn: không quá 91 ngày- Lãi suất chiết khấu: Là lãi suất do NHNN xác định công bố trong từng thời kỳ.- Hình thức chiết khấu:+ Chiết khấu toàn bộ thời hạn còn lại của GTCG (Thời hạn còn lại của GTCG tối đa không quá 90 ngày)+ Chiết khấu kỳ hạn (thời hạn còn lại của GTCG lớn hơn thời hạn giao dịch).- Các loại GTCG được chiết khấu:+ Tín phiếu NHNN, Tín phiếu kho bạc, trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình TW, công trái (Được sử dụng trong cả hai hình thức chiết khấu).+ Trái phiếu đầu tư do Quỹ Hỗ trợ phát triển phát hành, Trái phiếu chính quyền địa phương do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội, Tp Hồ Chí Minh phát hành (được sử dụng trong hình thức chiết khấu kỳ hạn).- Phương thức chiết khấu:+ Phương thức trực tiếp: Các ngân hàng đem “Giấy đề nghị chiết khấu GTCG” trực tiếp đến Sở Giao dịch NHNN.+ Phương thức gián tiếp: Các ngân hàng giao dịch thông qua mạng vi tính hoặc qua Fax tới Sở Giao dịch NHNN (trường hợp qua Fax, gửi bản chính theo đường bưu điện).9b. Tái cấp vốn cho TCTD- Cho vay thấu chi qua đêm trong hoạt động thanh toán điện tử: TCTD sử dụng GTCG (đã lưu ký ở NHNN) để đảm bảo cho khoản vay.- Cho vay đảm bảo bằng cầm cố chứng từ giá+ Lãi suất thường cao hơn lãi suất trên thị trường mở+ Kỳ hạn cho vay dài hơn kỳ hạn trên thị trường mởc. Chứng chỉ tiền gửi (CD)- Bản chất: là công cụ nợ không đảm bảo được phát hành bởi các TCTD- Điều kiện được phát hành:+ Kết quả kinh doanh+ Phương án sử dụng vốn- Kỳ hạn:+ Ngân hàng: • Dưới 1 năm: báo cáo• Trên 1 năm: Phải xin phép + TCTD khác: chỉ được phát hành CD kỳ hạn trên 1 năm+ Giao dịch thứ cấp: Không phổ biếnd. Thị trường mở- Khái niệm: Nghiệp vụ thị trường mở là nghiệp vụ mua, bán giấy tờ giá (GTCG) giữa một bên là Ngân hàng Nhà nước với bên kia là các tổ chức tín dụng (TCTD) trong đó NHNN đóng vai trò là người điều hành hoạt động thị trường. Nghiệp vụ TTM là một trong các công cụ được NHNN sử dụng để thực thi chính sách tiền tệ quốc gia.- Thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở+ Ngân hàng trung ương (NHTW)NHTW là người tổ chức, xây dựng vận hành hoạt động của thị trường mở theo các mục tiêu CSTT. NHTW là người quyết định lựa chọn sử dụng các loại OMO tần suất sử dụng OMO. NHTW tham gia thị trường thông qua việc mua bán các GTCG nhằm tác động đến dự trữ của hệ thống ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh toán gián tiếp tác động đến các lãi suất thị trường theo mục tiêu CSTT. NHTW cũng là người can thiệp thị trường khi cần thiết thông qua thực hiện chức năng người cho vay cuối cùng nhằm kiểm soát tiền tệ, đảm bảo đủ phương tiện thanh toán cho các TCTD cũng như nhu cầu tín dụng của nền kinh tế.10[...]... cho vay của các ngân hàng thương mại. Điều này khiến cho lãi suất huy động của các ngân hàng cũng tăng. Nhưng đây chỉ là diễn biến trên chỉ mang tính ngắn hạn, phản ánh cầu nội tệ tăng cao vào dịp cuối năm.4 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG* * *CHỦ ĐỀ 1THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGTHỊ TRƯỜNG GIẤY TỜ GIÁA.THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNG Thị trường nội tệ liên ngân hàng ra đời theo Chỉ thị 07/CT-NH1... trong nền kinh tế.• Thị trường mở sự gắn kết chặt chẽ với các thị trường tiền tệ, đặc biệt là thị trường nội tệ liên ngân hàng. Sự phát triển của thị trường mở tác động mạnh đến sự hoàn thiện phát triển của thị trường liên ngân hàng. • Việc sử dụng OMO là một điều kiện cần thiết để hội nhập nền kinh tế vào khu vực thế giới. - Thực trạng giao dịch ở Việt Nam+ Nghiệp vụ thị trường mở được xem... đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho phép các TCTD được thực hiện cho vay đi vay lẫn nhau chính thức hoạt động từ tháng 7/1993. Theo Quyết định số 114/QĐ-NH14 ngày 21/6/1993 ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của thị trường liên ngân hàng Quyết định số 190/QĐ-NH14 ngày 06/10/1993 về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của thị trường liên ngân hàng, thị trường nội tệ liên. .. dụng hệ thống Reuters dealing3 II. Thực trạng thị trường nội tệ liên ngân hàng Việt Nam một vài năm gần đây Thị trường nội tệ liên ngân hàng thời gian gần đây ngày càng phát triển mạnh mẽ, gây ảnh hưởng cũng như chịu ảnh hưởng rất nhiều đến thị trường tiền tệ Việt Nam. Lãi suất thường xuyên thay đổi, thời điểm đột ngột tăng vọt gây bất ngờ cho thị trường, điều này cho thấy nguy thiếu hụt... năm.- Trên thị trường sơ cấp:+ Lãi suất, số lượng phát hành do Bộ Tài chính, Tổng Giám Đốc Kho bạc quyết định+ Kỳ hạn: 364, 273, 182 91 ngày+ Lưu ký: tại Ngân hàng Nhà nước- Trên thị trường thứ cấp:+ Hầu hết các ngân hàng mua Tín phiếu Kho bạc xu hướng giữ tới khi đáo hạn, hiếm giao dịch mua bán lại giữa các ngân hàng + Các ngân hàng sử dụng Tín phiếu Kho bạc để tham gia Thị trường mở.2.... lớn trên thị trường liên ngân hàng, bán buôn vốn cho ngân hàng thương mại Nhà nước. Nguyên nhân do các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị linh hoạt trong huy động tiền gửi, lãi suất hấp dẫn, mở rộng mạng lưới nhanh tới những nơi thuận lợi huy động vốn, cơng tác tiếp thị hiệu quả và hình thức huy động vốn đa dạng.Cuối năm 2007, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng biến động mạnh, thời điểm... liên ngân hàng được hình thành dưới hình thức là một thị trường tập trung tổ chức qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gắn liền với các trung tâm thanh toán bù trừ (Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội) số lượng thành viên tham gia doanh số hoạt động rất hạn chế; trong đó, những thành viênngân hàng thương mại Nhà nước khả năng chi phối trên cả giác độ huy động vốn cho vay vốn do có. .. tăng về số lượng đa dạng về loại hình. Nếu như trước đây, thị trường mở hầu như chỉ các NHTM nhà nước tham gia, các khối ngân hàng khác cịn đứng ngồi cuộc, thì hiện nay thị trường mở Việt Nam đã sự góp mặt của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng liên doanh, NHTM cổ phần,… Tuy nhiên, còn một bộ phận khơng ít các NHTM cổ phần nhỏ chưa tham gia thị trường mở, do quy... các khối ngân hàng phải huy động vốn trên thị trường liên ngân hàng số vốn này chiếm tỉ trọng khá cao.Một điều nghịch lý là nếu như trước đây các ngân hàng thương mại cổ phần đô thị thường thiếu vốn, phải đi vay vốn của các ngân hàng thương mại Nhà nước, do uy tín của các ngân hàng thương mại cổ phần khơng cao, mạng lưới hạn chế. Song hiện nay thì tình hình diễn ra ngược lại, nhiều ngân hàng... Việc thu thập thông tin về tình hình thị trường tiền tệ cịn nhiều khó khăn. Đến nay NHNN vẫn chưa hệ thống theo dõi kịp thời đầy đủ các hoạt động trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng. Việc theo 17 Sơ đồ 1.2. chế tác động của OMO qua lãi suất• Thứ hai, việc mua bán GTCG sẽ làm ảnh hưởng ngay đến quan hệ cung cầu về loại GTCG đó trên thị trường giá cả của nó. Khi giá chứng khoán thay . HỌC VIỆN NGÂN HÀNG* * *CHỦ ĐỀ 1THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGTHỊ TRƯỜNG GIẤY TỜ CÓ GIÁA.THỊ TRƯỜNG NỘI TỆ LIÊN NGÂN HÀNGThị trường nội tệ liên ngân hàng. trường liên ngân hàng, thị trường nội tệ liên ngân hàng được hình thành dưới hình thức là một thị trường tập trung có tổ chức qua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và
- Xem thêm -

Xem thêm: thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường giấy tờ có giá- học viện ngân hàng.doc, thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường giấy tờ có giá- học viện ngân hàng.doc, thị trường nội tệ liên ngân hàng và thị trường giấy tờ có giá- học viện ngân hàng.doc, Một số đặc điểm của thị trường nội tệ liên ngân hàng, Hàng hóa

Từ khóa liên quan