Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhập.pdf

103 784 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhậ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINHPHẠM ĐỨC NGUYỆNĐỀ TÀI: THÂU TÓM SÁP NHẬPGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬPLUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾThành Phố Hồ Chí Minh – 2008BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINHPHẠM ĐỨC NGUYỆNĐỀ TÀI: THÂU TÓM SÁP NHẬPGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬPChuyên ngành: Kinh Tế Tài Chính – Ngân HàngMã số : 60 31 12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HUY HOÀNGThành Phố Hồ Chí Minh – 2008LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn thạc só kinh tế này là do chính tôi nghiên cứu thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực chính xác.Tác giảPhạm Đức NguyệnDANH MỤC BẢNG, BIỂUDANH MỤC CÁC BẢNGBảng 1.1 Danh mục các ngân hàng sáp nhập của Mỹ từ năm 1994 – 2003…………20Bảng 2.1 Số lượng Ngân hàng TM Việt Nam ……………………………………………………………… 24Bảng 2.2 Tài sản vốn điều lệ của các NHTMCP đến 31/12/2007…………………… 25Bảng 2.3 Vốn điều lệ của một số NHTMCP tiêu biểu giai đoạn 2006 – 2007… 27Bảng 2.4 Vốn đầu tư nước ngoài trong các NHTMCP………………………………………………….28Bảng 2.5 Thò phần huy động vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007…………………….29Bảng 2.6 Thò phần cho vay vốn của ngành ngân hàng 2002 – 2007……………………….31Bảng 2.7 Số lượng chi nhánh của một số ngân hàng năm 2007……………………………….32Bảng 2.8 Một số chỉ tiêu tài chính của các NHTMCP………………………………………………….36Bảng 2.9 Tỷ lệ cho vay/tổng tài sản của một số NHTMCP……… …………………………… 39Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTMCP………….…………………………………………………….41Bảng 2.11 Qui đònh về vốn pháp đònh đối với NHTM………………………………………………….44Bảng 2.12 VNIndex khối lượng giao dòch…………………….………………………………………… 45Bảng 2.13 Giá cổ phiếu của một số NHTMCP trong những giao dòch gần đây 48DANH MỤC CÁC BIỂUBiểu đồ 2.1: Chỉ số VNIndex giai đoạn 2004 – 2008……………………………………………………46MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM SÁP NHẬP NGÂN HÀNG .11.1 Tổng quan chung về thâu tóm sáp nhập 11.1.1 Khái niệm .11.1.2 Các hình thức thâu tóm sáp nhập .11.1.2.1 Các hình thức thâu tóm 11.1.2.1 Các hình thức sáp nhập 21.2 Các phương thức thực hiện thâu tóm sáp nhập ngân hàng 41.2.1 Thương lượng với Hội đồng quản trò Ban điều hành. 51.2.2 Thu gom cổ phiếu trên thò trường chứng khoán 51.2.3 Chào mua công khai .61.2.4 Mua tài sản .71.2.5 Lôi kéo cổ đông bất mãn 71.3 Những lợi ích hạn chế của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng 81.3.1 Các lợi ích của hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng .81.3.1.1 Lợi thế nhờ qui mô 81.3.1.2 Tận dụng được hệ thống khách hàng .81.3.1.3 Giảm được chi phí huy động do việc chạy đua lãi suất. 91.3.1.4 Thu hút được nhân sự giỏi .101.3.1.5 Gia tăng giá trò doanh nghiệp 111.3.2 Các hạn chế của hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 111.3.2.1 Quyền lợi của các cổ đông thiểu số bò ảnh hưởng .111.3.2.2 Xung đột mâu thuẫn của các cổ đông lớn 121.3.2.3 Văn hóa doanh nghiệp bò pha trộn 131.3.2.4 Xu hướng chuyển dòch nguồn nhân sự .141.4 Mối quan hệ giữa thâu tóm sáp nhập với năng lực cạnh tranh của ngân hàng 151.5 Vai trò của ngân hàng đầu tư (Investment Banking) trong các thương vụ thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp .161.6 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới .18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM .242.1 Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam .242.2 Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 262.2.1 Qui mô vốn kinh doanh .272.2.2 Đối tác chiến lược nước ngoài .282.2.3 Hoạt động huy động vốn .292.2.4 Hoạt động tín dụng 302.2.5 Mạng lưới hoạt động: 312.2.6 Thực trạng về sản phẩm dòch vụ của khối ngân hàng TMCP .332.2.7 Thực trạng về công nghệ thông tin .342.3 Những thuận lợi khó khăn đối với khối NHTMCP 352.3.1 Những thuận lợi .352.3.2 Những khó khăn của khối NHTMCP 382.4 Các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO 412.4.1 Các cam kết về tiếp cận thò trường: 422.4.2 Cam kết về đối xử quốc gia 432.5 Thò trường chứng khoán Việt Nam sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng 442.5.1 Các qui đònh của Chính phủ về vốn pháp đònh của ngân hàng .442.5.2 Thò trường chứng khoán Việt Nam 442.5.3 Sức hấp dẫn của cổ phiếu ngành ngân hàng .462.6 Môi trường pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam .492.7 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt nam 522.7.1 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt nam trước 2004 .522.7.2 Tình hình mua lại cổ phần tại các NHTMCP Việt Nam trong thời gian gần đây 532.8 Tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc tế của quá trình thâu tóm sáp nhập ngân hàng .57CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP THÂU TÓM SÁP NHẬP NGÂN HÀNG NHẰM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMCP VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP 643.1 Các biện pháp thực hiện thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng .643.1.1 Thăm dò tìm kiếm, đánh giá khảo sát thận trọng các mục tiêu tiềm năng 643.1.2 Xây dựng tiêu chí lựa chọn ngân hàng mục tiêu phù hợp với thực tế 663.1.3 Tiếp xúc thương thảo với Ban điều hành ngân hàng mục tiêu 693.1.4 Xác đònh giá thâu tóm một cách cẩn trọng hợp lý 723.1.5 Lựa chọn các phương thức thanh toán của thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng phù hợp .753.1.6 Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa thương hiệu doanh nghiệp 763.1.7 Xây dựng chính sách đãi ngộ nhân sự linh hoạt 773.2 Các giải pháp hạn chế sự thiếu hiệu quả sau sáp nhập ngân hàng 783.2.1 Tuyên truyền đầy đủ những thông tin cần thiết về việc sáp nhập. .793.2.2 Đánh giá đúng tác động của sự cộng lực .803.2.3 Đánh giá đầy đủ chính xác các khoản nợ xấu nợ tiềm tàng 803.2.4 Lập kế hoạch hợp nhất phần mềm hệ thống giao dòch .813.3 Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam .823.4 Giải pháp về vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết quản lý hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 83DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTNHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phầnNHTM Ngân hàng thương mạiNHNN Ngân hàng Nhà nướcNHNNg Ngân hàng nước ngoàiNHTMQD Ngân hàng thương mại quốc doanhNHLD Ngân hàng Liên doanhCN Chi nhánhTM Thương mạiTP HCM Thành phố Hồ Chí MinhTCTC Tổ chức tài chínhROA Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sảnROE Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữuNIM Hệ số lãi ròng biên tếCAR Hệ số an toàn vốnACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuSTB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín(Sacombank)SouthernbankNgân hàng thương mại cổ phần Phương NamOCB Ngân hàng thương mại cổ phần Phương ĐôngABB Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (AB Bank)SEAB Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank)VP Ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh (VP Bank)HBB Ngân hàng thương mại Nhà Hà Nội (Habubank)DongA Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank)MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Military Bank)VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB Bank)TCB Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)EXB Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)VCB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombak)Marit Bank Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (Maritime Bank)Ocean Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương SaigonBank Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB)Saigon-Hanoi BankNgân hàng thương mại Sài Gòn – Hà Nội (SHB)TTCK Thò trường chứng khoánTTCKVN Thò trường chứng khoán Việt NamLỜI MƠÛ ĐẦU1. Tính thiết thực của luận vănGiai đoạn từ năm 2006 đến nay ngành ngân hàng Việt Nam nổi bật lên với những phát triển vượt bậc tạo nên mức sinh lời rất hấp dẫn, vào cuối năm 2006, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên vốn tự bình quân của các ngân hàng thương mại đạt trung bình 17% - 18%, một số ngân hàng thương mại đạt trên 30%. Đến những tháng đầu năm 2008, thò trường tài chính – ngân hàng chòu ảnh hưởng của những biến động bất lợi từ chính sách kinh tế vó mô. Lạm phát tăng cao, tình trạng nhập siêu tăng cao, thò trường hối đoái biến động mạnh, những tháng đầu năm 2008 các doanh nghiệp xuất khẩu dưa thừa ngoại tệ nhưng ngân hàng thương mại không mua, đến những tháng giữa năm 2008 thì thò trường ngoại hối lại thiếu ngoại tệ tạo nên cơn sốt đồng US$, các doanh nghiệp nhập khẩu rất khó mua được US$ hoặc nếu mua được thì giá cũng rất cao, trong thời gian ngắn tỷ giá tăng giảm thất thường đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Thò trường chứng khoán sụt giảm trầm trọng bất chấp những can thiệp mang tính hành chính của Nhà nước, thò trường tiền tệ thì khan hiếm tiền đồng, tính thanh khoản thấp, lãi suất thò trường liên ngân hàng thời điểm lên đến 40%/năm. Các ngân hàng phải tìm kiếm nguồn vốn bằng cách tăng mạnh lãi suất huy động đến mức chóng mặt tạo nên cuộc đua về lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng thương mại. Cá biệt một số ngân hàng còn chạy đua lãi suất tiền gửi ngày (24h) lên đến 20%/năm. Dẫn đến hiện tượng dòch chuyển nguồn vốn từ ngân hàng này sang ngân hàng khác mà không tạo nên sự tăng trưởng đáng kể số dư tiền gửi tại các ngân hàng. Các doanh nghiệp khát vốn nhưng không hoặc rất khó để huy động vốn từ phía các ngân hàng thương mại trong nước. Trong khi đó, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài lại đẩy mạnh cho vay các doanh nghiệp dẫn đến phân khúc thò trường bò điều chỉnh dần sang phía [...]... phụ lục, nội dung của luận văn gồm 3 chương:Chương 1: Tổng quan về thâu tóm sáp nhập ngân hàng. Chương 2: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam.Chương 3: Giải pháp thâu tóm sáp nhập – nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời kỳ hội nhaäp. MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (Military Bank)VIB Ngân. .. Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế (VIB Bank)TCB Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank)EXB Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)VCB Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombak)Marit Bank Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải (Maritime Bank)Ocean Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương SaigonBank Ngân hàng thương mại cổ phần. .. quan hệ giữa thâu tóm sáp nhập với năng lực cạnh tranh của ngân hàng 151.5 Vai trò của ngân hàng đầu tư (Investment Banking) trong các thương vụ thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp 161.6 Tình hình thâu tóm sáp nhập ngân hàng trên thế giới 18CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM 242.1 Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam... đánh giá về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thời gian qua. Sử dụng các phương pháp phân tích, phương pháp so sánh để liên hệ kinh nghiệm các nước làm sở đề xuất giải pháp các biện pháp thực hiện thành công hiệu quả giải pháp thâu tóm sáp nhập ngân hàng nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh.5. Kết cấu của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu,... xác các khoản nợ xấu nợ tiềm tàng 803.2.4 Lập kế hoạch hợp nhất phần mềm hệ thống giao dịch 813.3 Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam 823.4 Giải pháp về vai trò của Nhà nước trong việc điều tiết quản lý hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 83 Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp Trang 6cho ngân hàng. .. số học của các ngân hàng bị sáp nhập lại.1.3.2 Các hạn chế của hoạt động thâu tóm sáp nhập ngân hàng 1.3.2.1Quyền lợi của các cổ đông thiểu số bị ảnh hưởng Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp Trang 8ban quản trị thể sắp đặt các nhiệm kỳ của ban điều hành ban quản trị xen kẽ nhau ngay từ trong Điều lệ công ty. Bởi vì mục đích cuối cùng của ngân hàng thôn tính cổ đông... và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực chính xác.Tác giảPhạm Đức Nguyện MỤC LỤCCHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THÂU TÓM SÁP NHẬP NGÂN HÀNG 11.1 Tổng quan chung về thâu tóm sáp nhập 11.1.1 Khái niệm 11.1.2 Các hình thức thâu tóm sáp nhập 11.1.2.1 Các hình thức thâu tóm 11.1.2.1 Các hình thức sáp nhập 21.2 Các phương thức thực hiện thâu tóm sáp. .. về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 262.2.1 Qui mô vốn kinh doanh 272.2.2 Đối tác chiến lược nước ngoài 282.2.3 Hoạt động huy động vốn 29 Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp Trang 5 tóm sáp nhập trên thế giới thì các phương thức thực hiện thâu tóm sáp nhập ngân hàng gồm: thương lượng với Hội đồng quản trị Ban điều hành, thu gom cổ. .. nhập. những ngân hàng nhỏ yếu trong thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế đã tự động tìm đến các ngân hàng lớn hơn để đề nghị sáp nhập. Đồng thời các ngân hàng trung bình cũng tìm kiếm hội sáp nhập lại với nhau để tạo thành ngân hàng lớn hơn mạnh hơn đủ sức vượt qua những kho khăn của thời kỳ khủng hoảng nâng cao khả năng cạnh tranh với ngân hàng nước ngoài.1.2.2 Thu gom cổ phiếu trên... các ngân hàng thương mại cổ phần Việt NamKhối ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 22% tổng tài sản của khối ngân hàng nội địa (năm 2006). Khối ngân hàng thương mại cổ phần được sáng lập bởi nguồn vốn nội địa, mặc dù một vài ngân hàng nhận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài đáng kể. Nguồn vốn nội địa của các NHTMCP nguồn gốc từ các Chương 1 Tổng quan về thâu tóm sáp nhập doanh nghiệp Trang . ĐỨC NGUYỆNĐỀ TÀI: THÂU TÓM VÀ SÁP NHẬP – GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬPChuyên ngành:. các khái niệm về thâu tóm và sáp nhập; các phương thức thực hiện thâu tóm và sáp nhập ngân hàng; các lợi ích và hạn chế của thương vụ thâu tóm và sáp nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhập.pdf, Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhập.pdf, Thâu tóm và sáp nhâp - Giải pháp nâng cao năng lực canh trạnh của các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Vn thời kỳ hội nhập.pdf, Mục đích của luận văn Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu, Thương lượng với Hội đồng quản trò và Ban điều hành. Thu gom cổ phiếu trên thò trường chứng khoán, Chào mua công khai, Mối quan hệ giữa thâu tóm và sáp nhập với năng lực cạnh tranh của Vai trò của ngân hàng đầu tư Investment Banking trong các thương, Tình hình thâu tóm và sáp nhập ngân hàng trên thế giới, Tổng quan về bức tranh ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Thực trạng về năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ, Mua tài sản Qui mô vốn kinh doanh Đối tác chiến lược nước ngoài, Hoạt động huy động vốn, Hoạt động tín dụng, Mạng lưới hoạt động:, Thực trạng về sản phẩm dòch vụ của khối ngân hàng TMCP, Những thuận lợi, Các cam kết về tiếp cận thò trường:, Thò trường chứng khoán Việt Nam, Tính tất yếu khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế quốc, Tiếp xúc thương thảo với Ban điều hành ngân hàng mục tiêu, Xác đònh giá thâu tóm một cách cẩn trọng và hợp lý, Xây dựng kế hoạch hòa hợp văn hóa và thương hiệu doanh nghiệp, Tuyên truyền đầy đủ những thông tin cần thiết về việc sáp nhập., Đánh giá đúng tác động của sự cộng lực, Giải pháp về vai trò của ngân hàng đầu tư trong thương vụ thâu tóm

Từ khóa liên quan