Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.doc

32 546 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2012, 16:51

Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy ĐàoMục lụcNội dung Trang1. Tiền tệ 22. Tín dụng và lãi suất tín dụng 63. Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng 154. Phân tích hoạt động của ngân hàng thương mại 295. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế 31Written byNguyễn Duy Đào 1/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào1. Tiền tệĐịnh nghĩa: Tiền là bất kỳ một phương tiện nào được thừa nhận chung để thanh toán cho việc giao hàng và thanh toán công nợ. Nó là một phương tiện trao đổi.Chức năng của tiền tệTheo Karl Marx và các trường phái kinh tế học cổ điển: Tiền tệ có 5 chức năng:- Thước đo giá trị: Thước đo giá trị là chức năng cơ bản thứ 1 của tiền tệ thông qua giá trị của tiền tệ để đo lường và biểu hiện giá trị cho các hàng hoá khác và chuyển giá trị của hàng hoá thành giá cả. - Phương tiện lưu thông: Đây là chức năng cơ bản thứ 2 của tiền tệ. Với chức năng này tiền được dùng làm trung gian môi giới cho quá trình trao đổi hàng hoá, là phương tiện để thực hiện giá trị của hàng hoá, là phương tiện để tạo sự chuyển hoá CT H-T-H’.- Phương tiện thanh toán: Tiền trong chức năng phương tiện thanh toán xuất hiện như 1 phương tiện để thanh toán các khoản nợ. Đặc điểm của tiền trong chức năng thanh toán là sự vận động của tiền độc lập tương đối với sự vận động của hàng hoá và dịch vụ, giữa chúng có sự tách rời cả về không gian và thời gian.- Phương tiện cất trữ: Phương tiện cất trữ là chức năng xã hội vốn có của tiền tệ. Trong chức năng này, tiền được rút ra khỏi lưu thông để cất trữ để thoả mãn các nhu cầu mua hàng sau này.- Tiền tệ thế giới: Tiền tham gia với tư cách là thước đo chung, phương tiện mua hàng và thanh toán chung đồng thời là phương tiện để di chuyển của cải.Theo trường phái kinh tế hiện đại , tiền tệ cũng có 3 chức năng: Phương tiện trao đổi, đơn vị đánh giá và phương tiện dự trữ giá trị.• Chức năng phương tiện trao đổi- Nội dung:Là một phương tiện trao đổi tiền tệ được sử dụng như một vật môi giới trung gian trong việc trao đổi hàng hoá dịch vụ. Đây là chức năng đầu tiên của tiền tệ, nó phản ánh lý do tại sao tiền tệ lại xuất hiện và tồn tại trong nền kinh tế hàng hoá.- Ý nghĩa :Trong nền kinh tế trao đổi trực tiếp, người ta phải tiến hành đồng thời hai giao dịch bán và mua cùng với một người khác. Điều đó là đơn giản trong trường hợp chỉ có rất ít người tham gia vào trao đổi, nhưng trong điều kiện nền kinh tế phát triển, các chi phí để tìm kiếm người có thể thực hiện cùng một lúc hai giao dịch đó là quá cao. Vì vậy người ta cần sử dụng tiền làm môi giới trong quá trình này, tức là người ta trước hết sẽ đổi hàng hoá của mình lấy tiền sau đó dùng tiền mua hàng hoá mình cần. Rõ ràng việc thực hiện lần lượt các giao dịch bán và mua với hai người dễ dàng và chi phí thấp hơn nhiều so với thực hiện đồng thời hai giao dịch đối với cùng một người.Như vậy, là một phương tiện trao đổi, tiền đã góp phần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế, khi nó tạo thuận lợi cho các giao dịch, làm giảm thời gian bỏ ra co việc giao dịch đồng thời tạo điều kiện cho việc chuyên môn hoá và phân công lao động xã hội.- Để thực hiện chức năng phương tiện trao đổi tiền phải có những tiêu chuẩn nhất định: (7 tiêu chuẩn) Được chấp nhận rộng rãi: Nó phải được con người chấp nhận rộng rãi trong lưư thông, bởi vì chỉ khi mọi người cùng chấp nhận nó thì người có hàng hoá mới đồng ý đổi hàng hoá của mình lấy tiền Dễ nhận biết: Con người phải nhận biết nó dễ dàng Có thể chia nhỏ được: để tạo thuận lợi cho việc trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị rất khác nhau Dễ vận chuyển: tiền tệ phải đủ gọn nhẹ để dễ dàng trong việc trao đổi hàng hoá ở những khoản cách xaWritten byNguyễn Duy Đào 2/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào Không bị hư hỏng một cách nhanh chóng Được tạo ra hàng loạt một cách dễ dàng: Để đảm bảo số lượng của nó đủ dùng trong trao đổi Có tính đồng nhất: Các đồng tiền cùng mệnh giá phải có sức mua ngang nhau• Chức năng là đơn vị đánh giá:- Nội dung chức năng:Chức năng thứ 2 của tiền là một đơn vị đánh giá, tức là tiền tệ được sử dụng làm đơn vị để do giá trị các hàng hoá, dịch vụ trong nền kinh tế. Qua việc thực hiện chức năng này, giá trị của các hàng hoá, dịch vụ được biểu hiện ra bằng tiền, như việc đo khối lượng bằng Kg, đo độ dài bằng m …. Nhờ đó mà việc trao đổi hàng hoá được diền ra thuận tiện hơn.- Ý nghĩa:Nếu giá trị hàng hoá không có một đơn vị đo chung là tiền, mỗi hàng hoá sẽ được định giá bằng tất cả các hàng hoá còn lại, và như vậy số lượng giá các mặt ahngf trong nền kinh tế ngày nay sẽ nhiều đến mức người ta không còn thời gian cho việc tiêu dùng hàng hoá, do phần lớn thời gian đã dnàh cho việc đọc giá hàng hoá. Khi giá của các hàng hoá, dịch vụ được thể hiện bằng tiền, không những thuận tiện cho người bán hàng hoá mà việc đọc bảng giá hàng hoá cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều với chi phí thời gian ít hơn sử dụng cho các giao dịch.Là một đơn vị đánh giá, nó tạo cơ sở thuận lợi cho việc sử dụng tiền làm phương tiện trao đổi, nhưng cũng chính trong quá trình trao đổi sử dụng tiền làm trung gian, các tỷ lệ trao đổi được hình thành theo tập quán – tức là ngay khi mới ra đời, việc sử dụng tiền làm phương tiện trao đổi đã dẫn tới việc dùng tiền làm đơn vị đánh giá.Đầu tiên những phương tiện được sử dụng làm tiền để biểu hiện giá trị hàng hoá cũng có giá trị như các hàng hoá khác. Cơ sở cho việc tiền biểu hiện giá trị các hàng hoá khác chính là tiền cũng có giá trị sử dụng như các hàng hoá khác ( Theo phân tích của Marx về sự phát triển của các hình thái biểu hiện giá trị hàng hoá: giá trị hàng hoá được biểu hiện ở giá trị sử dụng của hàng hoá đóng vai trò vật ngang giá, vật ngang giá chung). Vì vậy trong thời đại ngày nay, mặc dù các phưong tiện được sử dụng là tiền không còn có giá trị như các hàng hoá khác nhưng nó được mọi người chấp nhận trong lưu thông (có giá trị sử dụng đặc biệt), do đó vẫn được sử dụng để đánh giá giá trị các hàng hoá. Trong bất kỳ nền kinh tế tiền tệ nào việc sử dụng tiền làm đơn vị đo lường giá trị đều mang tính chất trừu tượng, vừa có tính pháp lý, vừa có tính quy ước.• Chức năng là phương tiện dự trữ giá trị:- Nội dung:Là một phương tiện dự trữ giá trị, tiền tệ là nơi cất giữ sức mua qua thời gian. Khi người ta nhận được thu nhập mà chưa muốn tiêu nó hoặc chưa có điều kiện để chi tiêu ngay, tiền là một phương tiện để giúp cho việc cất giữ sức mua trong trường hợp này hoặc người ta giữ tiền đơn thuần là việc để lại của cải.Việc cất giữ như vậy có thể thực hiện bằng nhiều phưong tiện ngoài tiền như: Cổ phiếu, trái phiếu, đất đai, nhà cửa…, một số loại tài sản như vậy đem lại một mức lãi cao hơn cho người giữ hoặc có thể chống đỡ lại sự tăng cao về giá so với việc giữ tiền mặt. Tuy nhiên người ta vẫn giữ tiền với mục đích dự trữ giá trị bởi vì tiền có thể chuyển đổi một cách nhanh chóng ra các tài sản khác, còn các tài sản khác nhiều khi đòi hỏi một chi phí giao dịch cao khi người ta muốn chuyển đổi nó sang tiền. Những điều đó cho thấy, tiền là một phương tiện dự trữ giá trị bên cạnh các loại tài sản khác.- Ý nghĩa:Việc thực hiện chức năng phương tiện dự trữ giá trị của tiền tốt đên đâu tuỳ thuộc vào sự ổn định của mức giá chung, do giá trị của tiền được xác định bằng khối lượng hàng Written byNguyễn Duy Đào 3/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đàohoá mà nó có thể đổi được. Khi mức giá tăng lên, mức giá của tiền sẽ giảm đi và ngược lại. Sự mất giá nhanh chóng của tiền sẽ làm người ta ít muốn giữ nó, điều này thường xảy ra khi lạm phát cao. Vì vậy để thực hiện tốt chức năng này, đòi hỏi sức mua của tiền phải ổn định.Sử dụng các chức năng của tiền tệ trong quản lý kinh tế- Mở rộng và phát triển kinh tế hàng hoá: nhờ có tiền tệ thamg gia trong chức năng thước đo giá trị và phương tiện lưu thông làm cho việc đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hoá vừa đơn giản, thuận lợi vừa thống nhất làm cho sự vận động hàng hoá trong lưu thông được tiến hành 1 cách trôi chảy, giúp người SXKD hạch toán được chi phí và kết quả SX, thực hiện tích luỹ để mở rộng quy mô SX.- Thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc tế: Tiền tệ trở thành phương tiện cho việc thực hiện và mở rộng các quan hệ quốc tế. Nhờ đó mà các mối quan hệ nhiều mặt giữa các quốc gia trên TG được hình thành và phát triển làm cho xu thế hoà nhập trên các lĩnh vực: kinh tế, kỹ thuật, tài chính, tiền tệ,… có cơ hội phát triển.Khái quát về ổn định tiền tệ- Ổn định tiền tệ chính là ổn định giá trị của đồng tiền, theo nghĩa rộng bao gồm ổn định giá trị đối nội và giá trị đối ngoại của tiền tệ.Trong chế độ lưu thông tiền tệ có đầy đủ giá trị, tiền giấy và tiền vàng có giá trị như nhau. Tiền tệ có giá trị nội tại, có khả năng tự điều hoà số lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông. Khi tiền lên giá, dự trữ tiền của các cá thể tăng trong lưu thông và ngược lại. Giá trị của tiền tệ thường ngang bằng với sức mua. Tuy nhiên sự thống nhất này chỉ là tương đối. Sự ổn định của tiền tệ phụ thuộc vào sự ổn định của chính kim loại tiền tệ. Vai trò can thiệp của Nhà nước chủ yếu là tăng khối lượng vàng bạc dự trữ để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu lưu thông tiền tệ.Trong chế độ lưu thông tiền dấu hiệu, giá trị danh nghĩa của tiền tệ bị tách rời khỏi giá trị nội tại của nó và được thể hiện dưới hình thức sức mua: nó có khả năng tự phát điều hoà số lượng tiền tệ cần thiết trong lưu thông như tiền đầy đủ giá trị. Vì vậy ổn định tiền tệ chính là ổn định sức mua của tiền tệ. Vai trò can thiệp của Nhà nước hết sức to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – chính trị – xã hội.- Ổn định tiền tệ thể hiện qua việc kiểm soát lạm phát. Lạm phát xảy ra khi chỉ số giá của một năm tăng lên so với năm trước, sức mua của đồng tiền giảm sút. Việc kiểm soát lạm phát và duy trì lạm phát ở mức độ thấp, tiền lương thực tế của người lao động được đảm bảo, góp phần ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân. Lạm phát ở mức thấp cũng tạo ra sự tin tưởng của các nhà đầu tư, người tiêu dùng vào giá trị của đồng tiền, qua đó thúc đẩy mở rộng và chi tiêu đầu tư, tiêu dùng, làm tăng tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, khi lạm phát ở mức độ cao, sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế.- Ngoài việc kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ còn bao gồm cả việc chống tình trạng thiểu phát. Bởi vì nếu thiểu phát xảy ra, tổng cầu suy giảm, sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập của dân cư giảm, có thể gia tăng thất nghiệp và gây ra hậu quả xấu đối với xã hội.Biện pháp ổn định tiền tệ trong điều kiện lạm phát và thiểu phátỔn định tiền tệ trong điều kiện lạm phát- Lạm phát là sự gia tăng kéo dài trong mức giá chung của nền kinh tế. Khi lạm phát xảy ra, sức mua đồng tiền giảm sút, giá cả chung của hàng hoá, dịch vụ tăng lên. Nền kinh tế lạm phát ở mức độ cao sẽ gây ra việc phân phối lại của cải, thu nhập, phá huỷ hệ thống thông tin – kinh tế, gây mất lòng tiền vào đồng tiền nội tệ, khối lượng sản phẩm tăng chậm, gây suy thoái nền kinh tế,…Written byNguyễn Duy Đào 4/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào- Trong điều kiện lạm phát, ổn định tiền tệ chính là kiểm soát và duy trì lạm phát ở mức độ hợp lý. Để kiểm soát lạm phát, Chính phủ có thể sử dụng các chính sách nhằm tác động tới các yếu tố gây nên sự tăng lên của mức giá bao gồm:+ Chính sách tăng trưởng kinh tế: Chính sách tăng trưởng kinh tế được thực hiện nhằm phát huy vai trò tự điều tiết của nền kinh tế thị trường và thúc đẩy việc nâng cao hiệu quả của nền kinh tế. Chính sách tăng trưởng kinh tế tập trung vào việc xây dựng cơ chế vận hành nền kinh tế, động viên và phát huy các nguồn lực dự trữ của nền kinh tế tạo điều kiện cho nền kinh tế có thể di chuyển dọc theo đường tổng cung khi tăng tổng cầu.+ Chính sách tài chính: Lạm phát cao bao giờ cũng gắn với sự thâm hụt NSNN ở mức cao. Vì vậy, để chống lạm phát cao, chính sách tài chính phải được sử dụng để hạn chế mức độ thâm hụt NSNN bao gồm:. Khai thác tối đa các nguồn thu cho NSNN: Tăng thuế. Việc tăng thuế làm hạn chế chi tiêu tiêu dùng, chi tiêu đầu tư, làm giảm tổng cầu, ngăn chặn lạm phát cao Kiểm soát chi tiêu NSNN: Khi lạm phát cao, Chính phủ thường cắt giảm chi tiêu NSNN. Việc cắt giảm chi tiêu NSNN được thực hiện dựa trên quá trình cải cách hành chính, tinh giảm và nâng cao hiệu quả bộ máy hành chính, xoá bộ tình trạng bao cấp tràn lan đối với các khu vực của nền kinh tế, tiết kiệm, nâng cao hiệu quả chi tiêu, nâng cao hiệu quả cơ chế quản lý và kiểm soát tài chính Cân đối ngân sách một cách tích cực, ưu tiên khai thác nội lực+ Chính sách tiền tệ: Sử dụng linh hoạt các công cụ của chính sách tiền tệ:Trong điều kiện nền kinh tế và hệ thống tài chính chưa phát triển, NHTW chủ yếu sử dụng các công cụ trực tiếp như trực tiếp ấn đinh lãi suất, giới hạn KL tín dụng cung cấp:. Ấn định lãi suất: bao gồm việc ấn định lãi suất tiền gửi, ấn định khung lãi suất tiền gửi và cho vay: tăng lãi suất. Ấn định hạn mức tín dụng đối với các tổ chức tín dụng để giảm việc cấp tín dụng cho người vay. Phát hành tín phiếu NHTW: để làm giảm khối lượng tiền trong lưu thôngVới những nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, hệ thống NH đã phát triển ở mức độ cao, NHTW chủ yếu sử dụng các công cụ gián tiếp: . Dự trữ bắt buộc: Là số tiền mà các TCTD phải duy trì theo quy định của NHTW. Nó được xác định bằng tỷ lệ phần trăm nhất định trên tổng số dư tiền gửi trong một khoảng thời gian nhất định.Dự trữ bắt buộc =Tổng số tiền gửi phải tính dự trữ bắt buộcx Tỷ lệ dự trữ bắt buộcKhi lạm phát cao, NHTW quy định tăng dự trữ bắt buộc. Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, làm giảm khả năng cho và đầu tư của Tổ chức TD. Do đó làm giảm tiền trong lưu thông Lãi suất chiết khấu: giảm lãi suất chiết khấu. Phát triển thị trưởng mở: NHTW bán giấy tờ có giá trên thị trường tài chính, nhằm mục tiêu giảm lượng tiền trong lưu thông.+ Chính sách thu nhập: là tập hợp các chính sách về giá cả vàtiền lương của Chính phủ. Đẻ chống lạm phát cao, Chính phủ có thể thực hiện việc kiểm soát về tiền lương và giá cả. Chính phủ xây dựng hệ thống giá áp dụng cho thị trường và kiểm soát chặt chẽ việc tăng tiền lương. Thực tế cho thấy biện pháp kiểm soát trực tiếp giá cả và tiền lương ko có hiệu quả. Lạm phát cao, kéo dài việc kiểm soát trực tiếp của CP có thể kéo theo việc hình thành chợ đen, làm teo nhỏ thị trường chính thức và việc kiểm soát giá trở lên mất tác dụng.+ Chính sách kinh tế đối ngoại: bao gồm chính sách về quản lý TGHĐ, giao dịch vốn, chính sách ngoại thương, chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài,…Trong điều kiện Written byNguyễn Duy Đào 5/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đàolạm phát cao, CP sử dụng chính sách này để đẩy mạnh XK, hạn chế NK, ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngồi và các khoản tài trợ của nước ngồi.Ổn định tiền tệ trong điều kiện thiểu phát- Thiểu phát xảy ra khi mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống và kéo dài. Trong điều kiện thiểu phát, sức mua của đồng tiền tăng lên, biểu hiện ra bên ngồi là giá cả chung của các hàng hố giảm xuống, làm cho người tiêu dùng trì hỗn việc mua hàng, làm chi tiêu tiêu dùng , đầu tư giảm, mức cung tiền giảm, thu nhập của người lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp tăng, nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thối.- ổn định tiền tệ trong điều kiện thiểu phát bao gồm những biện pháp thúc đẩy tổng cầu, nâng cao hiệu quả của nền kinh tế+ Chính sách tài chính:. Tăng chi tiêu của chinh phủ: chi đầu tư phát triển (tập trung vào các DA phát triển cơ sở hạ tầng, các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tăng nhu cầu của CP về hàng hàng hố dịch vụ, tạo động lực kích thích tăng chi tiêu tiêu dùng và chi tiêu đầu tư), chi giải quyết cơng ăn việc làm, chi phúc lợi xã hội. Giảm thuế: để kích thích chi tiêu+ Chính sách tiền tệ:Cơng cụ trực tiếp:. Giảm lãi suất thị trường. Nới lỏng các hạn chế của việc cấp tín dụng cho người đi vay, kích thích đầu tư và tiêu dùng Cơng cụ gián tiếp:. Giảm dự trữ bắt buộc. Nghiệp vụ thị trường mở: mua các giấy tờ có giá trên thị trường để tăng lương tiền trong lưu thơng+ Chính sách kinh tế đối ngoại: Tăng cường đầu tư trực tiếp, đầy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu2. Tín dụng và lãi suất tín dụngĐịnh nghĩa: Tín dụng là phạm trù kinh tế, phản ánh quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các tác nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hố.Chức năng của tín dụng (2):• Tập trung và phân phối lại tiền tệ nhàn rỗi trên ngun tắc hồn trảCác tác nhân và thể nhân trong nền kinh tế hàng hố ln ở trong 2 trạng thái : Tạm thời thừa và tạm thời thiếu vốn. Hai thái cực này là mâu thuẫn vốn có của nền kinh tế hàng hố. Mẫu thuẫn này được giải quyết bằng hoạt động của các laọi hình tín dụng. Việc diều hồ này của tín dụng hoặc trực tiếp từ nơi thừa sang nơi thiếu tài sản hoặc gián tiếp qua các trugn gian tài chính như qua hoạt động của hệ thống NH. Song sự điều hồ này mang tính chất tạm thời (phải hồn trả sau một thời gian) và thơng thuờng phải trả giá - đây cũng là ngun tắc cao nhất của tín dụng.Như vậy q trình tập trung và phân phối lại vốn của tín dụng là q trình tập trung và phân phối lại nguồn hàng hố - vật tư, thiết bị và sức lao động trong tồn bộ nền kinh tế quốc dân. Với chức năng phân phối lại của cải trong xã hội, tín dụng có tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội xét cả về mặt tích cực cũng như tiêu cực. Nếu việc phân phối lại này phù hợp với nhu cầu khách quan cuỉa đời sống kinh tế – xã hội sẽ góp phần thúc đẩy sx kinh doanh phát triển và ngược lại nó sẽ hoặc kìm hãm sản xuất kinh doanh hoặc đẩy sx kinh doanh phát triển q mức, tiêu dùng vượt q khả năng hiện thực góp phần tạo ra lạm phát hoặc thiểu phát.• Giám đốc bằng tiền đối với các hoạt động kinh tế xã hội:Written byNguyễn Duy Đào 6/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy ĐàoTrong quá trình phân phối lại của cải xã hội, các chủ thể tín dụng sẽ thực hiện sự kiểm tra,giám sát lẫn nhau nhằm trước hết là bảo vệ lợi ích của mình. Đồng thời sự kiểm tra giám sát ấy sẽ góp phần tác động đến việc thực hiện cấc hạot động kinh tế xa hội theo đúng lợi ích của toàn xã hội.Trọng tâm chức năng này là giám sát việc nhận, sử dụng đối tượng tín dụng của người đi vay, từ đó mà bảo đảm hoàn trả đối tượng tín dụng một cách toàn vẹn, đúng hạn đã cam kết. Việc giám sát này không phải thực hiện trước, trong và sau khi người vay nhận tiền vay cho đến khi người vay hoàn trả xong nợ.Các trung gian tài chính đóng vai trò quan trọng trong quá trình này với tư cách là người đi vay để cho vay. Sự giám đốc này không phải chỉ vì lợi ích của bản thân cacs trung gian tài chính đó mà còn vì lợi ích của các doanh nghiệp, của dân cư và của toàn xã hộiVai trò của tín dụng (3)• Thúc đầy nền kinh tế tăng trưởng và phát triển với tốc độ nhanh:+ Nhờ có tính dụng xã hội có thể tạo dựng các nguồn lực tài chính bổ sung nhưng hết sức quan trọng để mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật+ Tín dụng góp phần điều chỉnh quy mô sản xuất kinh doanh, cơ cấu ngành nghề phù hợp với sự biến động của chu kỳ SXKD, sự biến động của thị trường trong nước và thị trường quốc tế+ Góp phần thúc đầy quá trình tích tụ và tập trung vốn trong từng đơn vị sản xuất KD, từng ngành, từng nước từ đó tạo ra những DN, tổ hợp DN lớn làm nòng cốt cho sự phát triển quốc gia.• Tăng cường vai trò điều tiết vĩ mô của Nhà nước đối với nền kinh tế+ Nhà nước sử dụng tín dụng làm phương tiện cân đối thu chi Ngân sách, đảm bảo nguồn lực thực thi các chính sách kinh tế – xã hội+ Nhà nước sử dụng tín dụng làm công cụ điều hành quá trình lưu thông tiền tệ, bảo đảm sự cân đối tiền hàng, ổn định thị trường, giá cả và sức mua của đồng tiền, đồng thời phát huy cao độ vai trò tiết kiệm chi phí lưu thông xã hội của tín dụng trong việc sử dụng tiền trong sản xuất KD cũng như trong phân phối và tiêu dùng sản phẩm trong xã hội+ Nhà nước SD tín dụng làm công cụ thực thi các quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực tài chính từ bên ngoài, phát huy vai trò đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.• Góp phần nâng cao đồi sống vật chất – văn hoá của người lao độngCác hình thức tín dụngCăn cứ vào chủ thể tín dụng người ta phân biệt các laọi tín dụng thành: Tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng, tín dụng nhà nước, tín dụng tiêu dùng.• Tín dụng thương mại:Định nghĩa: Tín dụng thương mại là quan hệ sử dụng vốn lẫn nhau giữa các doanh nghiệp, được thực hiện dưới hình thức mua, bán chịu hàng hoá.Đặc điểm của TDTM: 3 đặc điểm- Thứ nhất: Đối tượng của TDTM là hàng hoá. Nghĩa là vốn cho vay còn tồn tại dưới đạng hàng hoá, là một bộ phận của vốn sản xuất được chuyển hoá thành tiền (H’ – T’) chứ chưa phải là tiền nhàn rỗi.- Thứ hai: Người đi vay và cho vay là các doanh nghiệp đang trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và lưu thông hàng hoá. Trong quan hệ này người cho vay là người bán chịu, người chủ nợ. Còn người đi vay là người mua chịu, là con nợ.Written byNguyễn Duy Đào 7/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào- Thứ ba: Quá trình vận động và phát triển của tín dụng thương mại gắn liền với sự vận động của quá trình tái sản xuất xã hội. Bởi vì khối lượng TDTM lớn hay nhỏ tuỳ thuộc và tổng giá trị của khối lượng hàng hoá được đưa ra mua bán chịu.TDTM là khâu không thể thiếu được của quá trình tái sx xh. Nó giúp cho quá trình tái sx xh không bị gián đoạn, bởi vì các đơn vị vay chưa có tiền nhưng vẫn có hàng hoá để tiếp tục quá trình sản xuất. Còn các đơn vị bán không sợ hàng hoá ứ đọng, vì chúng được tiêu thụ ngay khi chu kỳ sx chưa kết thúc. Như vậy mua bán chịu làm cho quá trình sx xh đảm bảo được tính liên tục.Hạn chế của TDTM:- Thứ nhất : TDTM bị giới hạn về quy mô tín dụng, nghĩa là nó bị giới hạn bởi khối lượng hàng hoá bán chịu. Đơn vị cho vay không thể bán quá số hàng mà mình có, và đơn vị đi vay không thể mua quá số hàng mà mình muốn mua. Như vậy mâu thuẫn giữa nhu cầu và khả năng cung cấp hàng hoá bán chịu – cho vay trong TDTM là hiện tượng tất yếu.- Thứ hai: TDTM là tín dụng ngắn hạn, nó không thể thoả mãn nhu cầu của người xin vay dài hạn. Bởi vì vốn cho vay- số lượng giá trị hàng hoá bán chịu chưa thoáy khỏi chu kỳ sx để chuyển hoá thành tiền, cho nên số vốn này chưa phải là tiền nhàn rỗi theo đúng nghĩa của nó. Do đó, người cho- bán chịu cũng chỉ có thể bán chịu trogn một thời gian ngắn, sau đó phải thu hồi vốn về một mặt để tiến hành quá trình sx tiếp theo, mặt khác để lấy ra một phần lợi nhuận để đàu tư vào mục đích khác.- Thứ ba: TDTM chỉ đầu tư một chiều chứ không có quan hệ cho vay ngược lại. Nghĩa là hàng hoá của đơn vị bán chịu chỉ có thể là nguyên liệu của đơn vị mua chịu, hoặc là đơn vị mua chịu tiếp tục quá trình tiêu thụ sản phẩm của đvị bán chịu. Chính vì thế TDTM ko thể mở rộng đầu tư vào mọi ngành trong nền kinh tế quốc dân. Công cụ lưu thông của TDTM: Thương phiếuThương phiếu cũng là một trong những phương tiện chuyển tái giá trị và là một loại dấu hiệu giá trị được luật pháp thừa nhận, nhưng nó bị giới hạn bởi thời gian và phạm vi sử dụng.Đặc điểm của thương phiếu;Trừu tượng: Thương phiếu không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến quan hệ tín dụng, mà chỉ ghi các yếu tố: Tổng số tiền nợ, người được hưởng, người mắc nợ và thời hạn hoàn trả.Bắt buộc: Hay còn gọi là không tranh cãi, nghĩa là trên thương phiếu luôn có dòng chữ ‘lệnh trả tiền vô điều kiện’ Đến hạn thanh toán, người mắc nợ phải thanh toán ngay cho chủ nợ, mà không được trình bày bất cứ khó khăn gì về tài chính. Điều này được luật pháp của nhà nước bảo hộ.Lưu thông: Trong thời gian hiệu lực, thương phiếu được sử dụng làm phương tiện thanh toán, chúng được chuyển từ người này sang người khác. Mỗi lần chuyển là một số nợ được thanh toán.Phân loại thương phiếu:Dựa vào phương thức ký chuyển nhượng:+ Thương phiếu vô danh: Không ghi tên người hưởng. Loại này không cần ký chuyển nhượng. Tất cả những người cầm nó một cách hợp pháp đều có quyền đòi tiền người nhận nợ khi đến hạn thanh toán+ Thương phiếu đích danh: Ghi rõ tên người hưởng số tiền trên thương phiếu. Loại này không được ký chuyển nhượng, người mặc nợ chỉ chấp nhận thanh toán cho người có tên trên thương phiếu + Thương phiếu ký danh: Cũng ghi tên người được hưởng, nhưng nó khác thương phiếu đích danh ở chỗ người sở hữu có quyền ký chuyển nhượng cho người khác. Loại thương phiếu này được sử dụng rộng rãi trong nền kinh tế thị trường Dựa trên cơ sở ngưòi lập thương phiếu:Written byNguyễn Duy Đào 8/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào+ Lệnh phiếu thương mại: Do người mua chịu lập, cam kết sau một thời gian sẽ thanh toán toàn bộ số nợ cho người bán chịu.+ Hối phiếu: Do người bán chịu lập, yêu cầu người mua chịu khi đến hạn, phải thanh toán tiền ngay cho người bán chịu hay cho bất cứ người nào xuất trình hối phiếu này.Phân biệt hối phiếu và lệnh phiế u “Thương phiếu” là chứng chỉ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh toán hoặc cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định. Thương phiếu gồm hối phiếu và lệnh phiếu.Lệnh phiếu Hối phiếu“Lệnh phiếu” là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng. “Hối phiếu” là chứng chỉ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.Lệnh phiếu phải có đầy đủ các nội dung sau đây:a) Từ “Lệnh phiếu” được ghi trên mặt trước của lệnh phiếu;b) Cam kết chi trả không điều kiện một số tiền xác định;c) Thời hạn thanh toán lệnh phiếu;d) Địa điểm thanh toán lệnh phiếu; đ) Tên và địa chỉ của người thụ hưởng;e) Địa điểm và ngày ký phát hành;g) Tên, địa chỉ và chữ ký của người phát hành.Hối phiếu phải có đầy đủ các nội dung sau đây:a) Từ “Hối phiếu” được ghi trên mặt trước của hối phiếu;b) Lệnh yêu cầu thanh toán không điều kiện một số tiền xác định;c) Thời hạn thanh toán hối phiếu;d) Địa điểm thanh toán hối phiếu;đ) Tên và địa chỉ của người bị ký phát;e) Tên và địa chỉ của người thụ hưởng;g) Địa điểm và ngày ký phát hành;h) Tên, địa chỉ và chữ ký của người ký phát.Người phát hành lệnh phiếu có nghĩa vụ thanh toán lệnh phiếu cho người thụ hưởng khi đến hạn. Người ký phát chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký phát hành hối phiếu và có nghĩa vụ thanh toán số tiền trên hối phiếu nếu người bị ký phát từ chối chấp nhận một phần hoặc toàn bộ số tiền trên hối phiếu khi hối phiếu được xuất trình đề nghị chấp nhận đúng hạn.1. Cho đến khi tới hạn thanh toán, người thụ hưởng có thể xuất trình hối phiếu cho người bị ký phát để chấp nhận. Người bị ký phát thực hiện việc chấp nhận ngay khi hối phiếu được xuất trình. Hối phiếu được coi là bị từ chối chấp nhận, nếu không được người bị ký phát ký chấp nhận ngay khi xuất trình. 2. Người thụ hưởng phải xuất trình hối phiếu cho người bị ký phát để đề nghị chấp nhận trước khi chuyển nhượng hoặc trong trường hợp hối phiếu được thanh toán sau thời hạn xác định, kể từ ngày hối phiếu được chấp nhận Hình thức chấp nhận1. Việc chấp nhận phải được thể hiện bằng việc người bị ký phát ghi trên tờ hối phiếu từ “chấp nhận”, số tiền đã ghi trên hối phiếu, ngày ký chấp nhận và chữ ký của mình. 2. Trong trường hợp chỉ chấp nhận một phần số tiền đã ghi trên hối phiếu, người bị ký phát phải ghi rõ từ “chấp nhận”, số tiền chấp nhận, ngày ký chấp nhận và chữ ký của mình.Cam kết chấp nhận- Việc chấp nhận của người bị ký phát là không điều kiện.Written byNguyễn Duy Đào 9/32TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy Đào- Khi đến hạn thanh toán, người chấp nhận có nghĩa vụ thanh toán số tiền đã chấp nhận ghi trên hối phiếu.Nghĩa vụ của người chấp nhậnBằng việc chấp nhận một hối phiếu, người chấp nhận có các nghĩa vụ sau đây:1. Cam kết thanh toán hối phiếu theo các nội dung đã chấp nhận;2. Công nhận sự tồn tại của người ký phát và sự thanh toán đúng hạn hối phiếu của người ký phát cho người thụ hưởng đã được chuyển nhượng hối phiếu theo các quy định tại Chương IV của Pháp lệnh này.Tác dụng của TDTM:Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã góp phần hoàn thiện quan hệ TDTM về nhiều mặt. Ngược lại, TDTM có tác dụng tích cực đến sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Thể hiện:- TDTM góp phần đẩy nhanh quá trình sx và lưu thông hàng hoá, vì nó đã làm cho chu kỳ sx rút ngắn lại.- TDTM tham gia vào quá trình điều tiết vốn giữa các doanh nghiệp một cách trực tiếp, không thông qua một cơ quan trung gian nào- TDTM góp phần làm giảm khối lượng tiền mặt trong lưu thông và do đó giảm chi phí lưu thông xh.• Tín dụng Ngân hàng:Tín dụng NH là quan hệ tín dụng giữa một bên là NH, còn một bên là các tác nhân và thể nhân khác trong nền kinh tế quốc dân.Đặc điểm của TDNH:- Huy động vốn và cho vay đều được thực hiện dưới hình thức tiền tệ Tất cả những nguồn vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi hoặc nhàn rỗi lâu dài trong nền kinh tế quốc dân, bằng những cơ chế thích hợp, NH huy động về quỹ của mình đê hình thành nguồn vốn cho vay. Trên cơ sở nguồn vốn đã có, NH cũng bằng những cơ chế và chính sách phù hợp, tiến hành cho các tác nhân và thể nhân vay để bổ xung vào nguồn vốn sx và kinh doanh. Huy động vốn và cho vay dưới hình thức tiền tệ là loại hình tín dụng phổ biến, linh hoạt và đáp ứng với mọi đối tượng trong nền kinh tế quốc dân.- Các NH đóng vai trò là tổ chức trung gian trong quá trình huy động vốn và cho vayHoạt động TDNH bao gồm 2 nghiệp vụ độc lập tương đối : Huy động vốn và cho vay. Thực hiện nghiệp vụ huy động vốn, NH là người đi vay. Sử dụng nguồn đầu tư cho các tác nhân và thể nhân, NH là người cho vay. Như vậy, NH là người đóng vai trò là tổ chức kih tế trung gian: Đi vay để cho vay- Quá trình vận động và phát triển của TDNH độc lập tương đối với ự vận động và phát triển của quá trình tái sx xhVốn TD là một bộ phận không thể thiếu được của quá trình tái sx xh. Như vậy nếu khối lượng hàng trong lưu thông tăng lên, thì nhu cầu vốn trong đó có vốn TDNH cũng tăng lên. trường hợp này, vốn của TDNH vận động phù hợp với sự vận động và phát triển của quá trình tái sx xh. Nhưng trong nhiều trường hợp, vốn TDNH khồng tham gia vào quá trình sx và lưu thông hàng hoá. Màchúng được sử dụng vào mục đích phi sx như tái chiết khấu hoặc tái cầm cố các thương phiếu ‘khống’ , các loại trái khoán chính phủ. Hoặc trong thời kỳ kinh tế bị khủng hoảng, sx và lưu thông hàng hoá bị co hẹp, nhưng nhu cầu tín dụng vẫn gia tăng nhưng không phải cho mục đích tái sx mà để trả nợ. Ngược lại trong thời kỳ kinh tế hưng thịnh, các doanh nghiệp mở mang sx, hàng hoá luân chuyển và tăng rất mạnh nhưng TDNH lại không đáp ứng kịp.Written byNguyễn Duy Đào 10/32[...]... sách xã hội: là tổ chức tín dụng đặc thù, hoạt động ko vì mục tiêu lợi nhuận.Nhà nước bảo hộ và tài trợ ưu đãi cho các NH này.Phân bịêt điểm giống và khác nhau giữa tổ chức tín dụng là NH và tổ chức tín dụng phi NH:- Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ NH với nội dung nhận... nhất, ra đời sớm nhất- Kém quan trọng hơn so với NH3. Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng Quan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp với ngân hàngNhững vấn đề cơ bản trong cho vayNguyên tắc cho vayCho vay là một trong những nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu, mang lại phần lớn thu nhập cho ngân hàng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng, góp phần hạn chế rủi ro, ngân hàng cần thiết phải đề ra... doanh thường xuyên nhưng ko được nhận tiền gửi ko kỳ hạn, kho làm dịch vụ thanh toán. Tổ chức TD phi NH bao gồm cty TC, cty cho thuê TC và các tổ chức TD phi NH khácNội dung Tổ chức TD ngân hàng Tổ chức TD phi NH1. Mục đích Kinh doanh và lợi nhuận Kinh doanh và lợi nhuận2. Chủ thể t.g Là các DN và dân cư Là các doanh nghiệp và dân cư3. Phạm vi Thực hiện các NV vi mô và các nghiệp vụ của tổ chức. .. Thanh tốn bằng thư tín dụng (L/C – Letter of Credit)Written byNguyễn Duy Đào 25/32 TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy ĐàoMục lụcNội dung Trang1. Tiền tệ 22. Tín dụng và lãi suất tín dụng 63. Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng 154. Phân tích hoạt động của ngân hàng thương mại 295. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế 31Written byNguyễn Duy Đào 1/32 TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy... khấu.Số tiền phải trả = Tổng số mệnh giá - Tổng số mứcCho khách hàng chứng từ chiết khấuWritten byNguyễn Duy Đào 19/32 TIỀN TỆ - TÍN DỤNG Nguyễn Duy ĐàoTD là các NH và các tổ chức TD phi NH. Đến 30/4/75, hệ thống TD này sụp đổ hoàn toàn.- Hệ thống tổ chức tín dụng của CQCM hình thành từ 8/1945 với các định chế như: Nơng nghiệp tín dụng thuộc Bộ Canh nơng (1945), Kinh tế tín dụng thuộc Bộ Kinh... kinh tế- Cung ứng vốn tín dụng cho các DN, các tổ chức kinh tế,…để mở rộng và phát triển SXKD, dịch vụ- Tại môi trường và điều kiện thuận lợi để NHTW thực hiện chính sách tiền tệ- Tạo điều kiện để phát triển tín dụng NH và mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoạiCác tổ chức TD khác Tổ chức tín dụng phi NH là loại hình tổ chức TD được thực hiện 1 số hoạt động NH như là nội dung kinh doanh thường xuyên nhưng... ĐàoKhả năng sinh lời- Hệ số thu nhập ròng: Hệ số thu nhập ròng =Tổng thu nhập rịngTổng giá trị tài sản có bình quân- Hệ số lãi ròng Hệ số lãi ròng =Thu nhập lãi – Chi phí lãiTổng giá trị tài sản có bình qn- Hệ số thu nhập rịng khơng phải là lãi Hệ số TN rịng khơng phải là lãi=Tổng TN rịng khơng phải là lãiTổng giá trị tài sản có bình quân- Hệ số chi phí nhân sự Hệ số chi phí nhân sự=Chi... và hội sở làm việcTổng giá trị tài sản có bình qn- Hệ số dự phòng tổn thất nợ Hệ số dự phòng tổn thất nợ=Dự phịng tổn thất nợTổng dư nợ bình qn- Hệ số thuế thu nhập Hệ số thuế thu nhập=Tổng số thuế thu nhậpTổng thu nhậpKhả năng thanh toán- Khả năng thanh toán tiền mặt (chỉ số thanh toán nhanh)Chỉ số thanh toán nhanh=Tiền quỹ + Khả năng huy động vốn trước 1 thángTổng số nợ trả trước... nền ktế thị trường. NH NN VN thực hiện chức năng quản lý NN về tiền tệ – tín dụng đối nội và đối ngoại. NHTM và các tổ chức tín dụng khác thực hiện chức năng KD tiền tệ và các dịch vụ NH dưới sự quản lý của NN và NHNN VN. Chức năng và vai trò của NHTM• Chức năng của NHTM- Chức năng trung gian tín dụng: Hoạt động chính của NHTM là đi vay và cho vay thể hiện chức năng trung gian TD của NHTM. Theo... thanh toán chung (hệ số cooke)Khả năng thanh toán tồn bộ=Vốn tự cóTổng rủi ro đã chỉnh bình- Chỉ số tương quan giữa TS nợ có khả năng biến động và tổng giá trị tài sản có:Khả năng thanh tốn=Tài sản nợ có khả năng biến độngTổng tài sản có- Hệ số tương quan giữa giá trị các tài sản có (dễ biến động) và giá trị tài sản cóKhả năng thanh tốn=Tổng giá trị tài sản dễ biến độngTổng giá trị tài . tổ chức TD quan trọng nhất, ra đời sớm nhất- Kém quan trọng hơn so với NH3. Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụngQuan hệ tín dụng giữa doanh nghiệp. khác nhau giữa tổ chức tín dụng là NH và tổ chức tín dụng phi NH:- Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo luật các tổ chức tín dụng và các quy
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.doc, Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.doc, Quan hệ giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng.doc, Tín dụng và lãi suất tín dụng, Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế Tỷ giá hối đoái

Từ khóa liên quan